Про затвердження Регламенту аматорського радіозв'язку України
НКРЗ; Рішення, Регламент, Форма типового документа [...] від 21.10.2010475
Документ z0205-11, чинний, поточна редакція — Редакція від 04.08.2018, підстава - z0283-18


              Види зв'язку 
------------------------------------------------------------------ |Позначення| Призначення та основні характеристики | |----------+-----------------------------------------------------| | CW |Телеграфія - передача текстових повідомлень із | | |використанням коду Морзе. | | |А1 - амплітудна телеграфія; | | |F2 - тональна телеграфія із застосуванням частотної | | |маніпуляції. | | |Необхідна ширина смуги випромінювання - | | |не більше 100 Гц | |----------+-----------------------------------------------------| | SSB |Телефонія - передача мовних повідомлень | | АМ |в аналоговому вигляді. | | FMM |J3E - одна бічна смуга (SSB) з подавленою носійною | | |та необхідною шириною смуги випромінювання | | |не більше 2,7 кГц; | | |F3E - частотна модуляція (FM) з необхідною шириною | | |смуги випромінювання не більше 6,0 кГц на частотах | | |нижче 30 МГц та 20 кГц - на частотах вище 30 МГц; | | |A3E - двополосна телефонія з використанням | | |носійної (АМ) з необхідною шириною смуги | | |випромінювання не більше 6,0 кГц | |----------+-----------------------------------------------------| | SSTV |Передача зображень - передача відеоінформації. | | |J2F - з необхідною шириною смуги випромінювання | | |не більше 2,7 кГц | |----------+-----------------------------------------------------| | DIGI |Передача сигналів з цифровими методами модуляції | | MGM |(RTTY, PSK31, PSK63, MT63, Hell тощо). | | |F1B - безпосередня частотна маніпуляція носійної | | |частоти передавача з використанням двох частот; | | |F2B - модуляція FM передавача двома звуковими тонами;| | |J2B - модуляція SSB передавача двома звуковими тонами| | |(RTTY); | | |F1D - передача даних шляхом безпосередньої частотної | | |маніпуляції носійної з використанням декількох | | |частот, що чергуються; | | |F2D - передача даних шляхом модуляції FM передавача | | |декількома звуковими тонами, що чергуються; | | |J2D - передача даних шляхом модуляції SSB передавача | | |декількома звуковими тонами, що чергуються | |----------+-----------------------------------------------------| |ІВР |Міжнародний проект радіоаматорських "маяків". | | |А1 - амплітудна телеграфія з необхідною шириною смуги| | |випромінювання 100 Гц | |----------+-----------------------------------------------------| |SAT |Зв'язок з використанням штучних супутників Землі. | | |Щільність потоку випромінювання космічних станцій АСС| | |біля поверхні Землі не повинна перевищувати мінус | | |110 дБВт/кв.м | |----------+-----------------------------------------------------| |ЕМЕ |Зв'язок з використанням Місяця як пасивного | | |ретранслятора | ------------------------------------------------------------------
Таблиця 8
Дозволені смуги частот,
максимальні рівні вихідної потужності,
види зв'язку ретрансляторів, радіомаяків
та спортивних аматорських радіостанцій (АРС)
----------------------------------------------------------------------------- | Смуга частот, | Вихідна |Позначення| Примітки | | МГц | потуж- | виду | | | |ність, Вт| зв'язку | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------+---------+----------+-------------------------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |---------------------------------------------------------------------------| | Ретранслятори аматорського радіозв'язку | |---------------------------------------------------------------------------| | 145,000 - | 15 | FM |1. Крок сітки між каналами | | 145,800 | | |"R" - 25 кГц. | | | | |2. Відстань між каналами "R" та | | | | |"RX"-12,5 кГц. | | | | |3. Частота передачі ретранслятора | | | | |вища за частоту прийому на 600 Гц. | | | | |4. Частота прийому каналу | | | | |R0 - 145,000 МГц. | | | | |5. Частота прийому каналу | | | | |R0X - 145,0125 МГц. | | | | |6. Канал R8 (частота передачі | | | | |145,800 МГц) бажано не застосовувати | |----------------+---------+----------+-------------------------------------| | 433,000 - | 5 | FM |1. Крок сітки між каналами - 25 кГц. | | 434,975 | | |2. Частота передачі ретранслятора | | | | |каналів "RU368 - RU398" вища за | | | | |частоту прийому на 1,6 МГц. | | | | |3. Частота прийому каналу | | | | |RU368 (RU0) - 433,000 МГц. | | | | |4. Частота прийому каналу RU398 | | | | |(RU15) - 433,375 МГц | |----------------+---------+----------+-------------------------------------| | 431,050 - | 5 | FM |1. Крок сітки між каналами - 25 кГц. | | 439,400 | | |2. Частота передачі ретранслятора | | | | |каналів "RU692 - RU752" вища за | | | | |частоту прийому на 7,6 МГц. | | | | |3. Частота прийому каналу | | | | |RU692 - 431,050 МГц. | | | | |4. Частота прийому каналу | | | | |RU752 - 431,800 МГц | |---------------------------------------------------------------------------| | Радіомаяки аматорського радіозв'язку | |---------------------------------------------------------------------------| |28,199 - 28,201 | 5 | CW | | |----------------+---------+----------+-------------------------------------| | 144,110 - | 5 | CW, MGM |MGM - з необхідною шириною смуги | | 144,150 | | |випромінювання не більше 500 Гц | | | | |(500Н) | |----------------+---------+----------+-------------------------------------| | 432,400 - | 5 | CW, MGM |MGM - з необхідною шириною смуги | | 432,490 | | |випромінювання не більше 500 Гц | | | | |(500Н) | |---------------------------------------------------------------------------| | Радіопередавачі для спортивної пеленгації | |---------------------------------------------------------------------------| | 3,500 - 3,650 | 5 | CW | | |----------------+---------+----------+-------------------------------------| | 3,600 - 3,650 | 5 | AM | | |----------------+---------+----------+-------------------------------------| | 144,035 - | 5 | CW | | | 145,800 | | | | |----------------+---------+----------+-------------------------------------| | 144,500 - | 5 | AM | | | 145,500 | | | | |---------------------------------------------------------------------------| | Радіостанції для комплексних аматорських змагань | |---------------------------------------------------------------------------| | 1,840 - 2,000 | 5 | CW | | |----------------+---------+----------+-------------------------------------| | 1,860 - 2,000 | 5 | SSB | | |----------------+---------+----------+-------------------------------------| | 3,500 - 3,650 | 5 | CW | | |----------------+---------+----------+-------------------------------------| | 3,600 - 3,650 | 5 | SSB | | -----------------------------------------------------------------------------
Таблиця 9
Норми на рівні побічних випромінювань
------------------------------------------------------------------ |Діапазон основних | Вихідна потужність, Вт |Нормовані рівні| | частот, МГц | | | |------------------+-----------------------------+---------------| |9 кГц - 30 МГц |для всіх рівнів потужності |40 дБ; 50 мВт | |------------------+-----------------------------+---------------| |30 - 235 МГц |до 25 |40 дБ; 25 мкВт | | |-----------------------------+---------------| | |більше 25 |60 дБ; 1 мВт | |------------------+-----------------------------+---------------| |235 - 960 МГц |до 25 |40 дБ; 25 мкВт | | |-----------------------------+---------------| | |більше 25 |60 дБ; 20 мВт | |------------------+-----------------------------+---------------| |960 МГц - 17,7 ГГц|до 10 |100 мкВт | | |-----------------------------+---------------| | |більше 10 |50 дБ; 100 мВт | ------------------------------------------------------------------
{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та
інформатизації N 390 ( z1174-13 ) від 25.06.2013 }

Додаток 3
до Регламенту аматорського
радіозв'язку України

ЕКЗАМЕНАЦІЙНА ПРОГРАМА
для радіоаматорів-початківців
(з урахуванням звіту ERC REPORT 32)

а) Технічний зміст
Розділ 1. Теорія електрики, електромагнітного поля та
радіозв'язку
1.1. Провідність: провідник, напівпровідник і діелектрик; струм, напруга та опір; одиниці виміру ампер, вольт і ом; закон Ома U = I х R; електрична потужність P = U х I; одиниця виміру ват.
1.2. Джерела (електрики): батарея та мережа живлення.
1.3. Радіохвилі: радіохвилі як електромагнітні хвилі; швидкість розповсюдження та її зв'язок із частотою й довжиною
хвилі; поляризація; частота; одиниця виміру герц.
1.4. Звукові й цифрові сигнали: звукові сигнали; цифрові сигнали.
1.5. Модульовані сигнали (переваги й недоліки): амплітудної модуляції; модуляції однієї бічної смуги частот; частотної модуляції; несуча, бічні смуги та ширина смуги частот.
1.6. Потужність: DC - вхідна потужність постійного струму та RF - вихідна
радіочастотна потужність.
Розділ 2. Компоненти
2.1. Резистор: опір; одиниця виміру ом; розсіювана потужність; кольоровий код; послідовні й паралельні з'єднання резисторів.
2.2. Конденсатор: ємність; одиниця виміру фарад; використання конденсаторів постійної ємності та конденсаторів
змінної ємності: повітряний, зі слюди, пластмасовий, керамічний та
електролітичний; паралельне з'єднання конденсаторів.
2.3. Котушка індуктивності: одиниця виміру генрі.
2.4. Призначення та застосування перетворювачів: перетворювачі (застосування).
2.5. Діод: призначення та застосування діодів; випрямний діод, стабілітрон.
2.6. Транзистор: знати, що транзистор може використовуватися як підсилювач або
генератор.
2.7. Резонансні контури: функції послідовних і паралельних резонансних контурів.
Розділ 3. Схеми
Фільтри призначення фільтрів (нижніх частот, верхніх частот, смугових
і смугових режекторних фільтрів та їх застосування).
Розділ 4. Приймачі
4.1. Типи: супергетеродинний приймач з одним перетворенням частоти; приймачі із прямим підсиленням або прямим перетворенням.
4.2. Блок-схеми: CW-приймач (A1A); AM-приймач (A3E); SSB-приймач (J3E); FM-приймач (F3E).
4.3. Призначення та робота таких етапів (тільки трактування
блок-схем): підсилювач ВЧ; генератор (постійний та змінний); змішувач; підсилювач ПЧ; детектор; генератор частоти биття (BFO); підсилювач НЧ; джерело живлення; подавлювач шумів (тільки призначення).
Розділ 5. Передавачі
5.1. Блок-схеми: CW-передавач (A1A); SSB-передавач (J3E); FM-передавач (F3E).
5.2. Призначення та робота таких етапів (тільки трактування
блок-схем): генератор (на кварцовому кристалі і такий, що перестроюється
(VFO)); буферний каскад; збуджувач; помножувач частоти; підсилювач потужності; вихідний фільтр (П-образний); частотний модулятор; SSB-модулятор; джерело живлення.
5.3. Характеристики передавачів (простий опис): стабільність частоти; ширина смуги частот; бічні смуги випромінювання; вихідна потужність; паразитні випромінювання і гармоніки.
Розділ 6. Антени та лінії передач
6.1. Типи антен (тільки фізична конструкція, характеристики
направленності та поляризація): напівхвильова антена з центральним живленням; антена з кінцевим живленням; чвертьхвильова вертикальна антена типу "ground plane"; антена з пасивними елементами типу "Yagi"; потужність випромінювання (ефективна випромінювальна
потужність ERP, ефективна ізотропно-випромінювальна потужність
EIRP).
6.2. Способи живлення антени: коаксіальний кабель і двопроводова лінія передачі (переваги
та недоліки, конструкція та використання).
6.3. Узгодження блоки настроювання антени (тільки призначення).
Розділ 7. Частотний спектр і розповсюдження (тільки простий
опис): іоносферні шари; плив іоносферних шарів на розповсюдження КХ; завмирання; тропосфера; вплив погодних умов на розповсюдження ДВЧ (VHF) / УВЧ (UHF); цикл сонячних плям і його вплив на радіозв'язок; КХ (HF), ДВЧ (VHF), УВЧ (UHF) діапазони частот; взаємозв'язок між частотою й довжиною хвилі.
Розділ 8. Виміри
8.1. Проведення вимірів: постійної й змінної напруги; постійного і змінного струму; опору; потужності постійного струму та радіочастотної потужності; частоти.
8.2. Вимірювальні прилади проведення вимірів з використанням: багатодіапазонного вимірювального пристрою (цифрового і
аналогового); вимірювача коефіцієнта стоячої хвилі; абсорбціонного хвилеміра; еквівалента штучного навантаження.
Розділ 9. Завади та завадостійкість
9.1. Завади в електронному устаткуванні: завади корисним сигналам телебачення, передачам у метровому
діапазоні та радіомовленню; завади аудіосистемам.
9.2. Причина завад в електронному устаткуванні: побічні випромінювання передавача (паразитне випромінювання,
гармоніки); небажаний вплив на устаткування (через вхід антени приймача,
іншими шляхами (мережа живлення, гучномовець, з'єднувальні
проводи)).
9.3. Заходи щодо запобігання і мінімізації завад: фільтрація з боку радіоаматорської станції; фільтрація на пристрої, що піддавалися впливу завад; розв'язка; екранування; рознесення передавальних і телевізійних антен; запобігання використанню антени з кінцевим живленням; заземлення; соціальні впливи (гарні стосунки із сусідами).
Розділ 10. Безпека
10.1. Людське тіло: наслідки ураження електричним струмом; запобіжні заходи від ураження електричним струмом.
10.2. Джерела живлення від мережі: різниця між фазою, нулем і заземленням (кольоровий код); важливість доброго заземлення; швидкодіючі та повільнодіючі запобіжники, розмірність
запобіжників.
10.3. Небезпека: високі напруги; заряджені конденсатори.
10.4. Блискавка: небезпека; захист; заземлення устаткування;
б) Національні й міжнародні правила експлуатації та процедури
Розділ 1. Фонетична абетка:
------------------------------------------------------------------ | A |ALPHA | N |NOVEMBER | |-----+-------------------------+-----+--------------------------| | B |BRAVO | O |OSCAR | |-----+-------------------------+-----+--------------------------| | C |CHARLIE | P |PAPA | |-----+-------------------------+-----+--------------------------| | D |DELTA | Q |QUEBEC | |-----+-------------------------+-----+--------------------------| | E |ECHO | R |ROMEO | |-----+-------------------------+-----+--------------------------| | F |FOXTROT | S |SIERRA | |-----+-------------------------+-----+--------------------------| | G |GOLF | T |TANGO | |-----+-------------------------+-----+--------------------------| | H |HOTEL | U |UNIFORM | |-----+-------------------------+-----+--------------------------| | I |INDIA | V |VICTOR | |-----+-------------------------+-----+--------------------------| | J |JULIETT | W |WHISKEY | |-----+-------------------------+-----+--------------------------| | K |KILO | X |X-RAY | |-----+-------------------------+-----+--------------------------| | L |LIMA | Y |YANKEE | |-----+-------------------------+-----+--------------------------| | M |MIKE | Z |ZULU | ------------------------------------------------------------------
Розділ 2. Q-код:
------------------------------------------------------------------ |Код | Питання | Відповідь | |----+-----------------------------+-----------------------------| |QRK |яка розбірливість моїх |розбірливість Ваших | | |сигналів? |сигналів... | |----+-----------------------------+-----------------------------| |QRM |чи створює вам хтось завади? |мені створює завади... | |----+-----------------------------+-----------------------------| |QRN |чи піддаєтеся Ви атмосферним |мені заважають атмосферні | | |завадам? |завади | |----+-----------------------------+-----------------------------| |QRO |чи належить мені збільшити |збільшіть потужність | | |потужність передавача? |передавача | |----+-----------------------------+-----------------------------| |QRP |чи належить мені знизити |зменшіть потужність | | |потужність передавача? |передавача | |----+-----------------------------+-----------------------------| |QRS |чи належить мені передавати |передавайте повільніше | | |повільніше? | | |----+-----------------------------+-----------------------------| |QRT |чи належить мені припинити |припиніть передачу | | |передачу? | | |----+-----------------------------+-----------------------------| |QRZ |хто мене викликає? |Вас викликає... | |----+-----------------------------+-----------------------------| |QRV |Ви готові? |я готовий | |----+-----------------------------+-----------------------------| |QSB |чи загасають мої сигнали? |Ваші сигнали загасають | |----+-----------------------------+-----------------------------| |QSL |чи можете Ви підтвердити |підтверджую прийом | | |прийом? | | |----+-----------------------------+-----------------------------| |QSO |чи можете Ви зв'язатися з... |я можу зв'язатися з... | | |безпосередньо? |безпосередньо | |----+-----------------------------+-----------------------------| |QSY |чи належить мені перейти на |перейдіть на іншу частоту | | |іншу частоту? | | |----+-----------------------------+-----------------------------| |QRX |коли Ви знову вийдете на |я знову вийду на зв'язок о...| | |зв'язок? |годині на частоті... кГц | | | |(або МГц) | |----+-----------------------------+-----------------------------| |QTH |на якій широті й довготі Ви |моє місцезнаходження на | | |перебуваєте |широті..., довготі... | ------------------------------------------------------------------
Розділ 3. Робочі абревіатури, які використовуються в
радіоаматорській службі:
------------------------------------------------------------------ |BK |сигнал, який використовується для переривання передачі | |---+------------------------------------------------------------| |CQ |загальний виклик всім станціям | |---+------------------------------------------------------------| |CW |телеграфна передача (незатихаючі коливання) | |---+------------------------------------------------------------| |DE |від (використовується для відокремлення позивного сигналу | | |станції, яку викликають, від позивного сигналу станції, яка | | |викликає) | |---+------------------------------------------------------------| | K |передавайте | |---+------------------------------------------------------------| |MSG|повідомлення | |---+------------------------------------------------------------| |PSE|будь ласка | |---+------------------------------------------------------------| | R |прийнятий | |---+------------------------------------------------------------| |RX |приймач | |---+------------------------------------------------------------| |TX |передавач | |---+------------------------------------------------------------| |UR |ваш | ------------------------------------------------------------------
Розділ 4. Позивні сигнали:
розпізнавання аматорської станції; для чого призначені позивні; структура позивних; національні префікси;
в) Національні й міжнародні норми, що стосуються
радіоаматорської служби й радіоаматорської супутникової служби
Розділ 1. Регламент радіозв'язку МСЕ (ITU): визначення радіоаматорської й радіоаматорської супутникової
служб; визначення радіоаматорської станції; стаття 25; статус радіоаматорської та радіоаматорської супутникової
служб; райони МСЕ (ITU) для радіозв'язку.
Розділ 2. Норми СЕРТ: рекомендація ECC (05) 06; тимчасове використання радіоаматорських станцій у
країнах - членах СЕРТ; тимчасове використання радіоаматорських станцій у країнах, що
не є членами СЕРТ, які беруть участь у системі надання дозвільних
документів СЕРТ радіоаматорів-початківців.
Розділ 3. Положення національних законів, регламенту та умови
дозвільних документів СЕРТ: національні закони; положення регламенту та умови дозвільних документів СЕРТ; демонстрація знань щодо занесення даних до журналу; ведення апаратного журналу; призначення апаратного журналу; реєстрація даних у апаратному журналі.

Додаток 4
до Регламенту аматорського
радіозв'язку України

ЕКЗАМЕНАЦІЙНА ПРОГРАМА
для операторів АРС першої та другої категорій
(для гармонізованого екзаменаційного сертифіката
радіоаматора (HAREC) з урахуванням
рекомендації T/R 61-02)

а) Технічний зміст
Глава 1. Теорія електрики, електромагнітного поля та
радіозв'язку
1.1. Провідність: провідник, напівпровідник, діелектрик; струм, напруга та опір; одиниці вимірювання ампер, вольт і ом; закон Ома U = I х R; закони Кірхгофа; електрична потужність P = U х I; одиниця виміру ват; електрична енергія W = P х t; ємність батареї (ампер-час).
1.2. Джерела електрики: джерело напруги, електрорушійна сила (EMF), струм короткого
замикання, внутрішній опір і кінцева напруга; послідовне та паралельне під'єднання джерел напруги.
1.3. Електричне поле: напруженість електричного поля; одиниця виміру вольт на метр; екранування електричного поля.
1.4. Магнітне поле: магнітне поле навколо провідника під струмом; екранування магнітного поля.
1.5. Електромагнітне поле: радіохвилі в якості електромагнітних хвиль; швидкість розповсюдження і її зв'язок з частотою та довжиною
хвилі c = f х (ламбда); поляризація.
1.6. Синусоїдальні сигнали: графічне відтворення в часі; миттєва величина, амплітуда (U ), ефективна (RMS) та
макс
U
макс середня величина U = -------; еф Кк(2)
де Кк - корінь квадратний;
період та тривалість періоду; частота; одиниця виміру герц; різниця фаз.
1.7. Несинусоїдальні сигнали: звукові сигнали; прямокутне коливання; графічне відтворення в часі; постійна складова напруги, перша та вищі гармоніки; шум P = kT П (тепловий шум приймача, шум у смузі частот,
ш щільність шуму, потужність шуму в смузі пропускання приймача).
1.8. Модульовані сигнали: незатухаючі коливання (CW); амплітудна модуляція; фазова модуляція, частотна модуляція і односмугова модуляція;
(ДЕЛЬТА) f
девіація частоти та індекс модуляції m = ----------;
f
мод
несуча, бічні смуги та ширина смуги частот; форми хвилі сигналів CW (незатухаючі коливання),
AM (амплітудна модуляція), SSB (одна бічна смуга) і FM (частотна
модуляція) та їх графічне відтворення; спектр сигналів CW, AM і SSB (їх графічне відтворення); цифрові модуляції: FSK (частотна маніпуляція), 2-PSK (фазова
маніпуляція), 4-PSK, QAM (квадратурна амплітудна маніпуляція); цифрова модуляція: швидкість передачі в бітах, швидкість
передачі символів (швидкість передачі у бодах) і ширина смуги
частот; контроль циклічним надлишковим кодом (CRC) та повторні
передачі (наприклад пакетний радіозв'язок), пряме виправлення
помилок (наприклад Amtor FEC).
1.9. Потужність та енергія: потужність синусоїдальних сигналів
2
2 U
P = I х R, P = ---, u = U , i = I ; R еф еф
коефіцієнти потужності, що відповідають таким значенням
потужності: 0 дБ, 3 дБ, 6 дБ, 10 дБ і 20 дБ (як позитивні, так і
негативні); співвідношення вхідної/вихідної потужності в послідовно
з'єднаних підсилювачах і/чи аттенюаторах (дБ); узгодження (перенесення максимальної потужності); співвідношення між входом і виходом потужності та її
P
вих ефективністю (ета) = ----- х 100%; P
вх
максимальне значення потужності огинаючої (p.e.p.).
1.10. Обробка цифрових сигналів (DSP): дискретизація та квантування; мінімальна швидкість дискретизації (частота Найквіста); згортка (часова область / частотна область, графічне
відтворення); фільтрація для захисту від накладення спектрів,
відновлювальна фільтрація; ADC (аналого-цифровий перетворювач) / DAC (цифрово-аналоговий
перетворювач).
Глава 2. Компоненти
2.1. Резистор: одиниця виміру ом; опір; вольт-амперна характеристика; розсіювання потужності.
2.2. Конденсатор: ємність; одиниця виміру фарада; взаємозв'язок між ємністю, розмірами та діелектриком;
1
реактивний опір X = -------; c 2(пі)fC
співвідношення фаз між напругою та струмом.
2.3. Котушка: самоіндуктивність; одиниця виміру генрі; вплив кількості обертань, діаметра, довжини та матеріалу
серцевини на індуктивність; реактивний опір X = 2(пі)fL;
l співвідношення фаз між напругою та струмом; добротність.
2.4. Призначення та застосування трансформаторів: ідеальний трансформатор P = P ;
I II взаємозв'язок між кількістю витків та коефіцієнтом передачі
u n i n
II II II II по напрузі ----- = -----, струму ----- = ----- та опору (тільки u n i n
I I I I
трактування);
трансформатори.
2.5. Діод: призначення та застосування діодів; випрямляючий діод, стабілітрон, LED (світло-випромінювальний
діод), варикап; зворотна напруга і струм витікання.
2.6. Транзистор: p-n-p та n-p-n транзистори; коефіцієнт підсилення; порівняння польового та біполярного транзисторів (порівняння
управління напругою та управління струмом); транзистор у: схемі з загальним емітером; схемі з загальною базою; схемі з загальним колектором; вхідному і вихідному імпедансі вищезгаданих схем.
2.7. Різне: простий термоелектронний прилад (лампа); напруга та імпеданс у лампових каскадах з великою потужністю,
трансформація імпедансів; прості інтегральні схеми (операційні підсилювачі включно).
Глава 3. Схеми
3.1. Комбінації компонентів: послідовні і паралельні схеми резисторів, котушок,
конденсаторів, трансформаторів і діодів; струм та напруга в цих схемах; робота реального (неідеального) резистора, конденсатора та
котушок індуктивності на високих частотах.
3.2. Фільтр: послідовний коливальний і паралельний коливальний контури: імпеданс; частотна характеристика;
1
резонансна частота f = -------------; 2(пі)f Кк(LC)
де Кк - корінь квадратний;
R f 2(пі)fL p rez добротність резонансного контура Q = -------, Q = -------, Q = ----; R 2(пі)fL П s
ширина смуги пропускання; смуговий фільтр; фільтр нижніх частот, фільтр верхніх частот, смуговий фільтр
і смуговий режекторний фільтр, що складаються з пасивних
елементів: частотна характеристика; П-образний фільтр і Т-образний фільтр; кварцовий кристал; впливи реальних (неідеальних) компонентів; цифрові фільтри.
3.3. Джерело живлення: схеми для одного напівперіодного випрямлення та двох
напівперіодних випрямлень і мостовий випрямляч; згладжуючі фільтри; стабілізаційні схеми в джерелах живлення низької напруги; імпульсні джерела живлення, розв'язка та електромагнітна
сумісність (ЕМС).
3.4. Підсилювач: НЧ та ВЧ підсилювачі; коефіцієнт підсилення; амплітудно-частотна характеристика та смуга пропускання
(порівняння широкосмугового та резонансного каскадів); зміщення для класів A, AB, B і C; нелінійні (гармонічні) та інтермодуляційні викривлення,
перезбудження каскадів підсилення.
3.5. Детектор: AM детектори (детектори огинаючої); діодний детектор; демодулятори перемножувальні та генератори частоти биття; FM-детектори.
3.6. Генератор: зворотний зв'язок (навмисні та ненавмисні коливання); фактори, що впливають на частоту, та умови стабільності
частоти, необхідні для коливання; LC-генератор; кварцовий генератор; генератор, що управляється напругою (VCO); фазовий шум.
3.7. Система фазового автопідстроювання частоти (PLL): контур управління зі схемою фазового компаратора; частотний синтез с програмованим розподілювачем в контурі
зворотного зв'язку.
3.8. Обробка цифрових сигналів (системи DSP-цифровий процесор
сигналів): топології фільтрів FIR (кінцева імпульсна характеристика) і
IIR (безкінечна імпульсна характеристика); перетворення Фурьє (дискретне перетворення Фурьє (DFT);
швидке перетворення Фурьє (FFT), графічне відтворення); прямий цифровий синтез.
Глава 4. Приймачі
4.1. Типи: супергетеродинний приймач з одним і двома перетвореннями
частоти; приймачі з прямим перетворенням.
4.2. Блок-схеми: CW-приймач (A1A); AM-приймач (A3E); SSB-приймач для телефонії з подавленою несучою (J3E); FM-приймач (F3E).
4.3. Робота і функції таких каскадів (лише трактування
блок-схем): ВЧ підсилювач (з фіксованою смугою пропускання та смугою
пропускання, що перестроюється); генератор (фіксований та який перенастроюється); змішувач; підсилювач проміжної частоти; обмежувач; детектор, включаючи перемножуючий демодулятор; підсилювач звукової частоти; автоматичне регулювання підсилення; S-метр; подавлювач шумів.
4.4. Параметри приймачів (просте трактування): суміжний канал; вибірковість; чутливість, шум приймача, коефіцієнт шуму; стабільність; дзеркальна частота; блокування; інтермодуляція, перехресна модуляція; перехресне змішування (фазовий шум).
Глава 5. Передавачі
5.1. Типи: передавач з перенесенням частоти або без такого переносу.
5.2. Блок-схеми: CW-передавач (A1A); SSB-передавач для телефонії з подавленою несучої (J3E); FM-передавач VCO системи PLL (фазової автоматичної підстройки
частоти), який модулює звуковий сигнал (F3E).
5.3. Робота та функції таких каскадів (лише трактування
блок-схем): змішувач; генератор; буферний каскад; збуджувач; помножувач частоти; підсилювач потужності; узгодження вихідного сигналу; вихідний фільтр; частотний модулятор; SSB-модулятор; фазовий модулятор; кварцовий фільтр.
5.4. Параметри передавача (простий опис): стабільність частоти; ширина смуги радіочастот; бічні смуги; звуковий частотний діапазон; нелінійність (гармонійне та інтермодуляційне викривлення); вихідний імпеданс; вихідна потужність; коефіцієнт корисної дії; девіація частоти; індекс модуляції; неякісні сигнали при CW маніпуляції; SSB перемодуляція і розмивання спектра (причина); паразитне радіочастотне випромінювання (причина); випромінювання корпуса; фазовий шум.
Глава 6. Антени і лінії передачі
6.1. Типи антен: напівхвильова антена з центральним живленням; напівхвильова антена з кінцевим живленням; петльовий діполь; чвертьхвильова вертикальна антена типу "ground plane"; антена з пасивними елементами типу "Yagi"; апертурні антени (параболічний відбивач, рупорна антена); траповий диполь.
6.2. Параметри антен: розподіл струму та напруги; імпеданс у точці живлення; ємкісний чи індуктивний імпеданс нерезонансної антени; поляризація; коефіцієнт направленої дії, ккд, підсилення антени; площа зони захвату; потужність випромінювання (ефективна випромінювальна
потужність (ERP) та ефективна ізотропно-випромінювальна потужність
EIRP); відношення потужностей сигналів, що випромінюються в напрямку
"вперед/назад"; горизонтальні та вертикальні діаграми направленості.
6.3. Лінії передачі: лінія з паралельних провідників; коаксіальний кабель; хвилевід; характеристичний імпеданс (хвильовий опір); коефіцієнт уповільнення (прискорення); коефіцієнт стоячої хвилі; втрати; симетрування та чвертьхвильове узгодження; вузли настройки антени (тільки П-образної та Т-образної
конфігурації).
Глава 7. Розповсюдження затухання сигнала, співвідношення сигнал/шум; розповсюдження в умовах прямої видимості (розповсюдження у
вільному просторі, зворотний квадратичний закон); іоносферні шари; критична частота; вплив Сонця на іоносферу; найбільше значення частоти, що може бути застосована; земна хвиля та просторова хвиля, кут випромінювання та
відстань стрибка; багатопроменевість при розповсюдженні просторових хвиль; завмирання; тропосфера (утворення каналу розповсюдження, розсіювання); вплив висоти антени на відстань, яка може бути нею покрита
(радіогоризонт); температурна інверсія; спорадичне E-відображення; авроральне розсіювання; метеорне розсіювання; віддзеркалювання від Місяця; атмосферні перешкоди (віддалені грози); галактичний шум; фоновий (тепловий) шум; основи прогнозування розповсюдження (енергетичний потенціал
лінії зв'язку): домінантне джерело шуму (шум у смузі у порівнянні з власним
шумом приймача); мінімальне співвідношення сигнал/шум; мінімальна прийнята потужність сигналу; втрати на трасі; коефіцієнт підсилення антени, втрати в лініях передачі; мінімальна потужність передавача.
Глава 8. Випромінювання
8.1. Проведення вимірювань вимірювання: постійних та змінних напруги та струму; похибки вимірювань: вплив частоти; вплив форми хвилі; вплив внутрішнього опору вимірювальних приладів; опір; потужність постійного струму та потужність радіочастотного
сигналу (середня потужність, максимальне значення потужності
огинаючої); коефіцієнт стоячої хвилі по напрузі; форма хвилі огинаючої радіочастотного сигналу; частота; резонансна частота.
8.2. Вимірювальні прилади: проведення вимірювань за допомогою: багатодіапазонного вимірювального приладу (цифрового та
аналогового); вимірювача потужності радіочастотного сигналу; мостового рефлектометра (пристрій для вимірювання коефіцієнта
стоячої хвилі); генератора сигналів; частотоміра; осцилографа; аналізатора спектра.
Глава 9. Завади та захист
9.1. Завади в електронному обладнанні: блокування; завади корисному сигналу; інтермодуляція; детекторування в ланцюгах звукової частоти.
9.2. Причина завад в електронному обладнанні: напруженість поля передавача; побічне випромінювання передавача (паразитне випромінювання,
гармоніки); небажаний вплив на обладнання: через вхід антени (антенна напруга, селективність входу); через інші підключені лінії; прямим випромінюванням.
9.3. Заходи протидії завадам Заходи щодо попередження та усунення впливу завад: фільтрація; розв'язка; екранування.
Глава 10. Захист людське тіло; джерело мережевого електроживлення; висока напруга; блискавка;
б) Національні та міжнародні правила і процедури експлуатації
Глава 1. Фонетична абетка
------------------------------------------------------------------ | A |ALPHA | N |NOVEMBER | |-----+-------------------------+-----+--------------------------| | B |BRAVO | O |OSCAR | |-----+-------------------------+-----+--------------------------| | C |CHARLIE | P |PAPA | |-----+-------------------------+-----+--------------------------| | D |DELTA | Q |QUEBEC | |-----+-------------------------+-----+--------------------------| | E |ECHO | R |ROMEO | |-----+-------------------------+-----+--------------------------| | F |FOXTROT | S |SIERRA | |-----+-------------------------+-----+--------------------------| | G |GOLF | T |TANGO | |-----+-------------------------+-----+--------------------------| | H |HOTEL | U |UNIFORM | |-----+-------------------------+-----+--------------------------| | I |INDIA | V |VICTOR | |-----+-------------------------+-----+--------------------------| | J |JULIETT | W |WHISKEY | |-----+-------------------------+-----+--------------------------| | K |KILO | X |X-RAY | |-----+-------------------------+-----+--------------------------| | L |LIMA | Y |YANKEE | |-----+-------------------------+-----+--------------------------| | M |MIKE | Z |ZULU | ------------------------------------------------------------------
Глава 2. Q-код
------------------------------------------------------------------ |Код | Питання | Відповідь | |----+-----------------------------+-----------------------------| |QRK |яка розбірливість моїх |розбірливість Ваших | | |сигналів? |сигналів... | |----+-----------------------------+-----------------------------| |QRM |чи створює вам хтось завади? |мені створює завади... | |----+-----------------------------+-----------------------------| |QRN |чи піддаєтеся Ви атмосферним |мені заважають атмосферні | | |завадам? |завади | |----+-----------------------------+-----------------------------| |QRO |чи належить мені збільшити |збільшіть потужність | | |потужність передавача? |передавача | |----+-----------------------------+-----------------------------| |QRP |чи належить мені знизити |зменшіть потужність | | |потужність передавача? |передавача | |----+-----------------------------+-----------------------------| |QRT |чи належить мені припинити |припиніть передачу | | |передачу? | | |----+-----------------------------+-----------------------------| |QRZ |хто мене викликає? |Вас викликає... | |----+-----------------------------+-----------------------------| |QRV |Ви готові? |я готовий | |----+-----------------------------+-----------------------------| |QSB |чи загасають мої сигнали? |Ваші сигнали загасають | |----+-----------------------------+-----------------------------| |QSL |чи можете Ви підтвердити |підтверджую прийом | | |прийом? | | |----+-----------------------------+-----------------------------| |QSO |чи можете Ви зв'язатися з... |я можу зв'язатися з... | | |безпосередньо? |безпосередньо | |----+-----------------------------+-----------------------------| |QSY |чи належить мені перейти на |перейдіть на іншу частоту | | |іншу частоту? | | |----+-----------------------------+-----------------------------| |QRX |коли Ви знову вийдете на |я знову вийду на зв'язок о...| | |зв'язок? |годині на частоті... кГц | | | |(або МГц) | |----+-----------------------------+-----------------------------| |QTH |на якій широті й довготі Ви |моє місцезнаходження на | | |перебуваєте (або відповідно |широті... довготі... (або | | |до будь-якого іншого |відповідно до будь-якого | | |позначення)? |іншого позначення) | ------------------------------------------------------------------
Глава 3. Робочі абревіатури, які використовуються в
радіоаматорській службі
------------------------------------------------------------------ |BK |сигнал, який використовується для переривання передачі | |---+------------------------------------------------------------| |CQ |загальний виклик всім станціям | |---+------------------------------------------------------------| |CW |телеграфна передача (незатухаючі коливання) | |---+------------------------------------------------------------| |DE |від (використовується для відокремлення позивного сигналу | | |станції, яку викликають, від позивного сигналу станції, яка | | |викликає) | |---+------------------------------------------------------------| | K |передавайте (запрошення до повідомлення) | |---+------------------------------------------------------------| |MSG|повідомлення | |---+------------------------------------------------------------| |PSE|будь ласка | |---+------------------------------------------------------------| | R |прийнятий | |---+------------------------------------------------------------| |RX |приймач | |---+------------------------------------------------------------| |TX |передавач | |---+------------------------------------------------------------| |UR |ваш | ------------------------------------------------------------------
Глава 4. Міжнародні сигнали стихійного лиха, аварійний
радіообмін та зв'язок у випадку стихійних лих радіотелеграфний ···- - -··· (SOS); радіотелефонний "MAYDAY"; міжнародне використання аматорської станції у випадках
національних лих; смуги частот, розподілені аматорській службі та аматорській
супутниковій службі.
Глава 5. Позивні сигнали розпізнавання аматорської станції; для чого призначені позивні; структура позивних сигналів;вгору