Документ z0199-09, чинний, поточна редакція — Редакція від 12.10.2009, підстава - z0889-09

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
Н А К А З
03.11.2008 N 1333
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
4 березня 2009 р.
за N 199/16215

Про затвердження Змін до Правил перевезення
пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти
залізничним транспортом України
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
транспорту та зв'язку
N 943 ( z0889-09 ) від 09.09.2009 }

Відповідно до Закону України "Про залізничний транспорт"
( 273/96-ВР ) та Порядку обслуговування громадян залізничним
транспортом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 19.03.97 N 252 ( 252-97-п ), та з метою поліпшення
обслуговування громадян при користуванні залізничним транспортом
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни до Правил перевезення пасажирів, багажу,
вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України,
затверджених наказом Міністерства транспорту та зв'язку України
від 27.12.2006 N 1196 ( z0310-07 ), зареєстрованих у Міністерстві
юстиції України 04.04.2007 за N 310/13577 (зі змінами), що
додаються.
2. Цей наказ набирає чинності через 10 днів після державної
реєстрації, але не раніше дня його офіційного опублікування, крім
підпункту "б" пункту 2.34 Змін до Правил, затверджених цим
наказом, які набирають чинності з 30.03.2010. { Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
транспорту та зв'язку N 943 ( z0889-09 ) від 09.09.2009 }
3. Державній адміністрації залізничного транспорту України
/Костюк М.Д./:
3.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України в установленому порядку.
3.2. Довести наказ до відома всіх причетних працівників
залізниць, організувати вивчення та виконання вимог цього наказу.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Бадагова В.Ф.
Міністр Й.Вінський
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
України з питань технічного
регулювання та споживчої політики Л.В.Лосюк
Перший заступник Голови
Антимонопольного комітету України Ю.Кравченко
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва О.Кужель

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
транспорту та зв'язку
України
03.11.2008 N 1333
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
4 березня 2009 р.
за N 199/16215

ЗМІНИ
до Правил перевезення пасажирів, багажу,
вантажобагажу та пошти залізничним
транспортом України
( z0310-07 )

1. У пункті 1.7 розділу I: після визначення терміна "Вокзал" доповнити новим визначенням
терміна такого змісту: "Електронний проїзний (перевізний) документ - документ,
сформований автоматизованою системою в електронно-цифровій формі,
який використовується для підтвердження договору на перевезення
пасажира"; визначення терміна "Пасажир" після слів "на підставі
проїзного документа" доповнити словами "у тому числі
електронного"; визначення терміна "Проїзний документ" після слів "є
договором на перевезення" доповнити словами "оформляється на
відповідному бланку проїзного документа чи може бути сформований в
електронному вигляді"; після визначення терміна "Проїзний документ, не використаний
частково" доповнити новим визначенням терміна такого змісту: "Проїзний документ із відкладеним друком - замовлений
документ, вартість якого сплачена через мережу Інтернет із
наступним друком проїзного документа на бланку встановленого
зразка у квитковій касі за будь-який час до відправлення поїзда".
2. У розділі 2: 1) у пункті 2.26 абзац другий виключити; 2) пункт 2.34 доповнити абзацами такого змісту: "Продаж проїзних документів здійснюється квитковими касами та
через мережу Інтернет. Через мережу Інтернет здійснюється продаж електронних
проїзних документів та з відкладеним друком. Оплата вартості
проїзних документів здійснюється при замовленні за допомогою
платіжних карток. Замовлення проїзних документів здійснюється наступним чином: а) при замовленні проїзного документа із відкладеним друком
пасажиру видається роздрук - підтвердження замовлення проїзного
документа, на підставі якого у будь-який час до відправлення
поїзда касою чи пунктом продажу оформляється проїзний документ на
відповідному бланку; б) при замовленні через Інтернет електронний проїзний
документ на бланку не друкується, а отриманий пасажиром пароль
(захисний код), роздрукований на папері, підтверджує факт
отримання коштів перевізником без роздрукування. Пароль (захисний код), який формується автоматизованою
системою бронювання, вводиться у відповідний пристрій провідником
вагона для підтвердження факту оплати вартості проїзду"; 3) пункт 2.37 доповнити словами "та проїзні документи на
зворотний проїзд чи на проїзд з пункту пересадки до них"; 4) друге речення пункту 2.45 після слова "здійснюється"
доповнити словами "у квиткових касах".
3. Пункт 4.1 розділу 4 доповнити абзацом такого змісту: "У заяві, поданій фізичною особою, зазначаються паспортні
дані заявника: прізвище, ім'я, по батькові, серія та номер
паспорта, дата і місце видачі, місце проживання, контактний
телефон".
4. В абзаці першому пункту 5.8 розділу 5 слова "залізницям
Латвійської Республіки, Литовської Республіки, Естонської
Республіки" замінити словами "іноземним залізницям".
5. Друге речення абзацу третього пункту 6.2 розділу 6 після
слів "та талон минулого року" доповнити словами "і талон поточного
року, і талон наступного року".
6. Речення друге абзацу першого пункту 7.1 розділу 7 після
слів "до відправлення поїзда" доповнити словами "зі станції,
зазначеної у проїзному документі".
7. У розділі 10: 1) пункт 10.11 доповнити абзацом такого змісту: "При перевезенні вантажобагажу загальною вагою понад 1000 кг
надається знижка у розмірі 20 відсотків"; 2) у пункті 10.14 слово "байдарок" замінити словами "однієї
байдарки"; 3) у пункті 10.17 після слова "багажу" доповнити словами
"вагонів у порожньому стані".
8. Розділ 12 доповнити пунктом 12.9 такого змісту: "12.9. Пасажири, які придбали проїзні документи у вагон СВ,
не здійснюють оплату за перебування (вхід) у сервіс-центрі та залі
підвищеного комфорту в добу відправлення поїзда".
9. Абзац перший пункту 15.7 розділу 15 після слів "чи
швидкого поїзда" доповнити словами ", у тому числі собак -
супровідників сліпих".
10. У розділі 19: 1) абзац другий пункту 19.6 після слів "за проїзні документи"
доповнити словами ", крім групових"; 2) пункт 19.9 доповнити словами "та проїзні документи на
зворотний проїзд чи на проїзд з пункту пересадки до них".
11. Розділ 22 доповнити новим пунктом 22.32 такого змісту: "22.32. Маркування багажу та вантажобагажу здійснюється
згідно з інструкцією, затвердженою Укрзалізницею".
12. У розділі 28 пункт 28.15 викласти в такій редакції: "28.15. На упакування вантажобагажу поширюються вимоги,
визначені для упакування багажу".
13. У розділі 29 перше речення пункту 29.4 викласти в такій
редакції: "29.4. Вантажобагаж, що прибув на станцію призначення,
зберігається безплатно протягом однієї доби, не враховуючи дня
прибуття".
14. У розділі 34: 1) пункт 34.10 викласти в такій редакції: "34.10. Знижка вартості проїзду за студентськими та
учнівськими квитками надається протягом року із урахуванням
терміну дії відповідного квитка"; 2) пункт 34.17 доповнити новим абзацом третім такого змісту: "Повернення вартості не використаних повністю або частково
абонементних квитків проводиться за рішенням залізниці, яка видала
квиток, на підставі заяви та доданих до неї документів, що є
доказами підтвердження неможливості використання квитка повністю
чи частково".
15. Пункт 35.9 розділу 35: після слів "дрібні домашні тварини" доповнити словами та
цифрою "(крім 1 особини)"; після слова "птахи" доповнити словами та цифрою "(крім
1 клітки)".
16. У розділі 38: 1) пункт 38.3 доповнити абзацом такого змісту: "За зверненням інвалідів по зору працівники залізничного
транспорту зобов'язані усно і безплатно надавати інформацію, що
стосується придбання проїзного документа, перевезення у вагоні,
розміщення у кімнатах відпочинку, роботи камер схову та багажних
відділень тощо, а за необхідності - безоплатно надати необхідну
допомогу"; 2) пункт 38.18 викласти в такій редакції: "38.18. Провідник зобов'язаний допомогти інваліду по зору,
який здійснює поїздку без супроводжуючого, зайняти своє місце у
вагоні згідно із зазначеним у проїзному документі. Провідник вагона зобов'язаний також запропонувати інваліду
послугу із застилання постелі та за наявності відповідної згоди
безоплатно надати її".
17. У додатку 2: 1) колонку 3 позиції 12 після слів "при користуванні
залізничним транспортом" доповнити словами та цифрою "1 раз на рік
"туди" і "назад"; 2) у колонці 3 позиції 24 слова та цифри "у період з 28.08.
до 28.06. щорічно" виключити.
Директор Департаменту
розвитку та координації
систем транспорту та зв'язку Г.М.Легенькийвгору