Документ z0192-17, чинний, поточна редакція — Редакція від 28.12.2018, підстава - z1396-18

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.01.2017  № 43


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
09 лютого 2017 р.
за № 192/30060

Про затвердження форми Довідки про перебування на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, та інструкції щодо її заповнення

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики
№ 1733 від 20.11.2018}

Відповідно до пункту 18 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, затверджених постановою Ради Міністрів УРСР і Української республіканської ради професійних спілок від 11 грудня 1984 року № 470 (зі змінами), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

форму Довідки про перебування на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, особи з інвалідністю внаслідок війни або учасника бойових дій з урахуванням членів сім’ї, а також члена сім’ї загиблого згідно із Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

{Абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 1733 від 20.11.2018}

Інструкцію щодо її заповнення.

2. Департаменту державної соціальної допомоги (Музиченко В.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мущиніна В.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

А. Рева


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної
політики України
16.01.2017  № 43

ДОВІДКА
про перебування на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, особи з інвалідністю внаслідок війни або учасника бойових дій з урахуванням членів сім’ї, а також члена сім’ї загиблого згідно із Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"

{Назва Довідки із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 1733 від 20.11.2018}ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної
політики України
16.01.2017  № 43


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
09 лютого 2017 р.
за № 192/30060

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення Довідки про перебування на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, особи з інвалідністю внаслідок війни або учасника бойових дій з урахуванням членів сім’ї, а також члена сім’ї загиблого згідно із Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"

{У заголовку та тексті Інструкції слова «інваліда війни» замінено словами «особи з інвалідністю внаслідок війни або учасника бойових дій» згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 1733 від 20.11.2018}

1. Ця Інструкція визначає вимоги до заповнення Довідки про перебування на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, особи з інвалідністю внаслідок війни або учасника бойових дій з урахуванням членів сім’ї, а також члена сім’ї загиблого згідно із Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (далі - Довідка).

2. Довідка заповнюється українською мовою без скорочень і виправлень, чітко та розбірливо.

3. Довідка заповнюється посадовою особою структурного підрозділу з питань соціального захисту населення за місцем перебування пільговика на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги (далі - ЄДАРП).

4. Довідка видається особі, взятій на облік у ЄДАРП, яка визначена у рядку "(прізвище, ім’я, по батькові)".

5. У рядку "(категорія пільговика)" вказується повна назва категорії пільговика, відповідно до якої особу взято на облік у ЄДАРП та згідно з якою така особа користується пільгами.

6. У рядку "(адреса, за якою пільговика включено до ЄДАРП)" вказується повна адреса (поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, номер будинку, номер квартири) місця фактичного проживання, за якою пільговика взято на облік у ЄДАРП.

7. Стосовно членів сім’ї пільговика, які користуються пільгами разом із ним, у таблиці зазначаються прізвище, ім’я, по батькові кожного члена сім’ї пільговика та його родинний зв’язок із пільговиком (чоловік, дружина, дитина тощо).

8. У рядку "(посилання на норму законодавства, відповідно до якої встановлено статус особи, яка має право на пільги)" вказується норма законодавства, відповідно до якої встановлено статус пільговика (назва нормативно-правового акта, стаття, пункт (підпункт), абзац).

Директор Департаменту
державної соціальної допомоги


В. Музиченковгору