Документ z0172-16, чинний, поточна редакція — Редакція від 12.01.2018, підстава - z1515-17

АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

05.01.2016  № 3


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
02 лютого 2016 р.
за № 172/28302

Про затвердження Інструкції про організацію забезпечення житловими приміщеннями військовослужбовців Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України і членів їх сімей

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Адміністрації Державної служби
спеціального зв'язку та захисту інформації
№ 155 від 03.03.2017
№ 613 від 15.11.2017}

Відповідно до Порядку забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей житловими приміщеннями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 серпня 2006 року № 1081, Порядку виплати грошової компенсації військовослужбовцям Збройних Сил, Національної гвардії, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації та Державної спеціальної служби транспорту за піднайом (найом) ними жилих приміщень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року № 450, Порядку визначення розміру і надання військовослужбовцям та членам їх сімей грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 вересня 2015 року № 728, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про організацію забезпечення житловими приміщеннями військовослужбовців Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України і членів їх сімей, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

наказ Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 28 лютого 2011 року  № 42 «Про затвердження Інструкції про порядок забезпечення осіб рядового та начальницького складу Держспецзв’язку і членів їх сімей житловими приміщеннями», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29 березня 2011 року за № 411/19149;

наказ Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 25 лютого 2013 року № 90 «Про затвердження Порядку оренди житлових приміщень та їх оплати в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18 березня 2013 року за № 434/22966.

3. Першому заступнику Голови Держспецзв’язку організувати контроль за розподілом житлових приміщень у територіальних органах Адміністрації Держспецзв’язку, Головному управлінні урядового фельд’єгерського зв’язку Держспецзв’язку, територіальних підрозділах, закладах, установах та інших організаціях Держспецзв’язку.

4. Департаменту логістики Адміністрації Держспецзв’язку:

забезпечити щорічне визначення обсягів службових житлових приміщень і житлових приміщень, що надаються військовослужбовцям для постійного проживання;

організувати систематичне висвітлення у друкованих засобах масової інформації і на офіційній веб-сторінці Держспецзв’язку відомостей про кількість житлових приміщень, що підлягають розподілу і розподілених.

5. Директору Департаменту логістики Адміністрації Держспецзв’язку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Голова Служби
генерал-майор Держспецзв’язку


Л.О. Євдоченко

ПОГОДЖЕНО:

Голова
первинної профспілкової організації
Адміністрації Державної служби
спеціального зв'язку
та захисту інформації України

Голова Спільного
представницького органу
об'єднань профспілок

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні


В.В. КазнадійГ.В. ОсовийД. ОлійникЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Адміністрації Державної
служби спеціального зв’язку
та захисту інформації України
05.01.2016 № 3


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
02 лютого 2016 р.
за № 172/28302

ІНСТРУКЦІЯ
про організацію забезпечення житловими приміщеннями військовослужбовців Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України і членів їх сімей

{У тексті Інструкції слова "підрозділу кадрового забезпечення" замінено словами "підрозділу кадрової роботи" згідно з Наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 155 від 03.03.2017}

I. Загальні положення

1. Цю Інструкцію розроблено відповідно до Житлового кодексу Української РСР, Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, затверджених постановою Ради Міністрів Української РСР, Української республіканської ради професійних спілок від 11 грудня 1984 року № 470, Порядку забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей житловими приміщеннями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 серпня 2006 року № 1081, Порядку виплати грошової компенсації військовослужбовцям Збройних Сил, Національної гвардії, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації та Державної спеціальної служби транспорту за піднайом (найом) ними жилих приміщень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року № 450, Положення про порядок надання службових жилих приміщень і користування ними в Українській РСР, затвердженого постановою Ради Міністрів Української РСР від 04 лютого 1988 року № 37, Порядку визначення розміру і надання військовослужбовцям та членам їх сімей грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 вересня 2015 року № 728, та визначає порядок забезпечення житловими приміщеннями військовослужбовців, які проходять військову службу в Адміністрації Держспецзв’язку, її територіальних органах, Головному управлінні урядового фельд’єгерського зв’язку Держспецзв’язку та підрозділах урядового фельд’єгерського зв’язку, територіальних підрозділах, закладах, установах та інших організаціях Держспецзв’язку (далі - підрозділи Держспецзв’язку) та потребують поліпшення житлових умов, осіб, звільнених зі служби в Держспецзв’язку на посадах осіб рядового та начальницького складу, звільнених в запас або у відставку з військової служби в Держспецзв’язку, що залишилися перебувати на квартирному обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, у підрозділах Держспецзв’язку після звільнення, та членів їх сімей, включаючи членів сімей військовослужбовців та членів сімей осіб рядового і начальницького складу, які загинули, померли, пропали безвісти під час проходження військової служби та служби на посадах осіб рядового і начальницького складу (далі - члени їх сімей).

{Пункт 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 155 від 03.03.2017}

2. Військовослужбовці Держспецзв’язку та члени їх сімей мають право забезпечуватися житловими приміщеннями за місцем проживання виконавчими органами сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх створення) рад або районних державних адміністрацій (далі - виконавчі органи) на загальних підставах відповідно до вимог законодавства.

3. Забезпечення житловими приміщеннями військовослужбовців Держспецзв’язку та членів їх сімей здійснюється шляхом:

надання службових житлових приміщень;

надання житлових приміщень для постійного проживання;

надання житлової площі у гуртожитках курсантам навчальних закладів Держспецзв’язку (далі - курсанти), слухачам навчальних закладів Держспецзв’язку і військовослужбовцям Держспецзв’язку, які проходять військову службу в Держспецзв’язку за контрактом і перебувають у шлюбі;

оренди житлових приміщень;

виплати грошової компенсації за піднайом (найом) житлового приміщення;

виплати грошової компенсації за належне їм для отримання житлове приміщення.

4. Військовослужбовці Держспецзв’язку та члени їх сімей забезпечуються службовими житловими приміщеннями, що відповідають вимогам житлового законодавства. З цією метою в Держспецзв’язку формується фонд службового житла.

У разі відсутності фонду службового житла або якщо службових житлових приміщень для забезпечення всіх військовослужбовців Держспецзв’язку, які потребують одержання службових житлових приміщень, не вистачає, військовослужбовці Держспецзв’язку рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу в Держспецзв’язку за контрактом і  не перебувають у шлюбі, можуть розміщуватися безоплатно в спеціально пристосованих приміщеннях у розташуванні підрозділу Держспецзв’язку, а сімейні - у сімейних гуртожитках. Житлово-побутові умови у зазначених приміщеннях повинні відповідати вимогам, які висуваються до гуртожитків, що призначені для проживання одиноких громадян.

Слухачі незалежно від курсу мають право проживати в гуртожитках (за їх наявності), які розташовані на території навчального закладу Держспецзв’язку, а сімейні - в сімейних гуртожитках (за їх наявності) або з дозволу начальника навчального закладу Держспецзв’язку - у житлових приміщеннях за межами навчального закладу Держспецзв’язку.

З метою забезпечення житловими приміщеннями військовослужбовців Держспецзв’язку офіцерського складу, курсантів, які мають сім’ї, Адміністрація Держспецзв’язку (підрозділ  Держспецзв’язку) зобов’язана орендувати житло або за бажанням військовослужбовця Держспецзв’язку виплачувати йому грошову компенсацію за піднайом (найом) житлового приміщення.

5. Військовослужбовцям Держспецзв’язку, які мають вислугу на військовій службі  20 років і більше, та членам їх сімей надається житло для постійного проживання або за їх бажанням виплачується грошова компенсація за належне їм для отримання житлове приміщення.

До військовослужбовців Держспецзв’язку, які проходили службу в Держспецзв’язку на посадах осіб рядового і начальницького складу Держспецзв’язку, у Державній фельд’єгерській службі України на посадах осіб начальницького складу і перебували на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов та  призначені на відповідні посади військовослужбовців Держспецзв’язку в порядку переатестації, вимога щодо наявності вислуги на військовій службі в Держспецзв’язку 20 років і більше для надання житла для постійного проживання не застосовується.

Забезпечення військовослужбовців Держспецзв’язку та членів їх сімей житлом для постійного проживання провадиться шляхом надання один раз протягом усього часу проходження військової служби житла новозбудованого, виключеного із числа службового, вивільненого або придбаного у фізичних чи юридичних осіб, надання кредиту для спорудження (купівлі) житла або надання грошової компенсації за належне їм для отримання житлове приміщення.

Житлові приміщення надаються військовослужбовцям Держспецзв’язку у межах норм, установлених законодавством.

Особи офіцерського складу у званні полковника та вище, які перебувають на дійсній військовій службі чи звільнені в запас або відставку, а також начальники підрозділів Держспецзв’язку мають право на додаткову житлову площу відповідно до чинного законодавства. Також додаткова житлова площа надається іншим військовослужбовцям Держспецзв’язку та членам їх сімей, які мають право на її одержання.

{Пункт 5 розділу I доповнено новим абзацом п’ятим згідно з Наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 155 від 03.03.2017}

6. З метою дотримання вимог законодавства під час ведення обліку військовослужбовців Держспецзв’язку, які потребують поліпшення житлових умов, та членів їх сімей (далі - квартирний облік), розподілу житлової площі, призначеної для постійного проживання, участі в розподілі службового житлового приміщення та контролю за використанням житлових приміщень в Адміністрації Держспецзв’язку (підрозділах  Держспецзв’язку) створюються житлово-побутові комісії.

7. Питання, пов’язані із забезпеченням житлом військовослужбовців Держспецзв’язку, вирішуються за місцем перебування їх на квартирному обліку.

ІІ. Житлово-побутові комісії

1. В Адміністрації Держспецзв’язку та  підрозділах Держспецзв’язку, що розташовані у місті Києві, із числа їх представників (за принципом рівного представництва) утворюється Центральна житлово-побутова комісія Держспецзв’язку.

В інших підрозділах Держспецзв’язку із числа представників їх структурних підрозділів (за принципом рівного представництва) утворюються житлово-побутові комісії підрозділів Держспецзв’язку.

У підрозділах Держспецзв’язку, що розташовані у межах одного населеного пункту, за рішенням Голови Держспецзв’язку можуть створюватися спільні ЖПК із числа представників зазначених підрозділів пропорційно їх чисельності.

{Пункт 1 розділу II доповнено новим абзацом третім згідно з Наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 155 від 03.03.2017}

Центральна житлово-побутова комісія Держспецзв’язку підзвітна Голові Держспецзв’язку.

Житлово-побутова комісія підрозділу Держспецзв’язку підзвітна начальнику підрозділу Держспецзв’язку.

2. Діяльність Центральної житлово-побутової комісії Держспецзв’язку та житлово-побутової комісії підрозділів Держспецзв’язку (далі - ЖПК) щодо квартирного обліку, встановлення черговості на одержання житлових приміщень, а також їх розподілу у будинках житлового фонду здійснюється відкрито та з урахуванням вимог Закону України "Про державну таємницю".

3. Основними завданнями ЖПК є:

ведення квартирного обліку;

контроль за повнотою та якістю формування квартирних справ військовослужбовців Держспецзв’язку;

розгляд рапортів військовослужбовців Держспецзв’язку про зарахування на квартирний облік, надання грошової компенсації за належне для отримання військовослужбовцями Держспецзв’язку житлове приміщення;

розгляд звернень, заяв і скарг з питань, які належать до компетенції ЖПК;

ухвалення рішень з питань квартирного обліку та з питань надання житлових приміщень для постійного проживання;

внесення змін до квартирних справ, зняття з квартирного обліку відповідно до законодавства;

ухвалення рішень про надання або відмову в наданні грошової компенсації за належне для отримання військовослужбовцями Держспецзв’язку житлове приміщення;

ухвалення рішень про надання орендованих житлових приміщень або відмову в їх наданні;

перевірка житлових умов військовослужбовців Держспецзв’язку;

надання Департаменту логістики Адміністрації Держспецзв’язку узагальнених відомостей щодо кількості розподілених житлових приміщень і тих, що підлягають розподілу, а також списків військовослужбовців Держспецзв’язку (осіб, звільнених з військової служби в Держспецзв’язку у запас або у відставку, або членів сімей, зазначених в абзацах четвертому і п’ятому пункту 1 розділу VІ цієї Інструкції), яким надано грошову компенсацію;

здійснення контролю за надходженням житлових приміщень, правильністю ведення їх обліку;

звітування про свою роботу Голові Держспецзв’язку (начальнику підрозділу Держспецзв’язку);

виконання інших завдань, що стосуються житлово-побутової сфери.

4. З метою виконання завдань ЖПК:

1) організовує ведення квартирного обліку;

2) забезпечує розгляд рапортів (заяв) військовослужбовців Держспецзв’язку, звернень структурних підрозділів Адміністрації Держспецзв’язку щодо взяття на квартирний облік військовослужбовців Держспецзв’язку, внесення змін до квартирних справ, зняття з квартирного обліку, надання житлових приміщень, а також прийняття відповідних рішень за результатами їх розгляду;

3) розглядає питання про внесення військовослужбовців Держспецзв’язку пільгових категорій до списків осіб, які відповідно до законодавства мають право на першочергове або позачергове отримання житла, виключення осіб із зазначених списків, виключення осіб зі списків осіб, які перебувають на квартирному обліку, переведення осіб з однієї черги в іншу;

4) здійснює додаткове опрацювання матеріалів щодо правомірності перебування військовослужбовців Держспецзв’язку на квартирному обліку та перегляд рішень стосовно надання їм житла в порядку, установленому законодавством;

5) приймає рішення щодо надання службових житлових приміщень військовослужбовцям Держспецзв’язку відповідно до законодавства;

6) розглядає документи та забезпечує розподіл житлових приміщень відповідно до вимог законодавства;

7) вносить пропозиції до Адміністрації Держспецзв’язку (підрозділів Держспецзв’язку) щодо звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, які мають житловий фонд, з питання передачі Держспецзв’язку житлової площі в установленому законодавством порядку;

8) на підставі матеріалів юридичної служби опрацьовує питання щодо виконання судових рішень стосовно житлового забезпечення військовослужбовців Держспецзв’язку, а також їх перебування на квартирному обліку;

9) розглядає питання щодо клопотання про виключення (включення) житла зі (до) списку службового;

10) проводить обстеження житлових умов військовослужбовців Держспецзв’язку.

{Пункт 4 розділу II доповнено новим підпунктом 10 згідно з Наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 155 від 03.03.2017}

У своїй діяльності ЖПК взаємодіє з органами державної влади, органами місцевого самоврядування і громадськими організаціями відповідно до законодавства.

5. Склад ЖПК затверджується наказом Адміністрації Держспецзв’язку (підрозділу Держспецзв’язку).

Головою ЦЖПК є заступник Голови Держспецзв’язку.

Головою ЖПК є заступник начальника підрозділу Держспецзв’язку.

Секретарем ЖПК є посадова особа Департаменту логістики Адміністрації Держспецзв’язку (підрозділу господарського забезпечення підрозділів Держспецзв’язку).

Заступником голови ЦЖПК та членами ЦЖПК визначаються посадові особи з числа керівного складу структурних підрозділів Адміністрації Держспецзв’язку та підрозділів Держспецзв’язку, що розташовані в м. Києві.

Заступником голови ЖПК та членами ЖПК визначаються посадові особи з числа керівного складу структурних підрозділів підрозділів Держспецзв’язку.

6. Голова ЖПК зобов’язаний:

1) здійснювати керівництво діяльністю ЖПК та вести її засідання;

2) визначати дату та затверджувати порядок денний проведення засідань ЖПК;

3) попередньо розглядати матеріали, які будуть обговорюватися на засіданні ЖПК;

4) бути присутнім на всіх засіданнях ЖПК;

{Підпункт 4 пункту 6 розділу II в редакції Наказу Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 155 від 03.03.2017}

5) на час відсутності з поважних причин (відрядження, відпустка чи хвороба) письмово покладати виконання своїх функцій із визначенням їх обсягу на заступника голови ЖПК;

{Підпункт 5 пункту 6 розділу II в редакції Наказу Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 155 від 03.03.2017}

6) щороку звітувати Голові Держспецзв’язку (начальнику підрозділу Держспецзв’язку) за результатами діяльності ЖПК;

7) забезпечувати дотримання вимог законодавства України в діяльності ЖПК.

7. Голова ЖПК має право:

1) позачергово скликати засідання ЖПК;

2) уносити пропозиції на засіданні ЖПК для прийняття рішень з питань, які належать до компетенції ЖПК;

3) вимагати від керівників структурних підрозділів Адміністрації Держспецзв’язку (підрозділів Держспецзв’язку) виконання рішень ЖПК;

4) звертатися до органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо необхідності надання роз’яснень з питань застосування законодавства в роботі ЖПК;

5) доручати членам ЖПК підготовку матеріалів з окремих питань для винесення їх на розгляд ЖПК.

8. Заступник голови ЖПК виконує обов’язки голови у разі його відсутності з поважних причин (відрядження, відпустка чи хвороба).

На заступника голови ЖПК поширюються права та обов’язки членів ЖПК.

9. Секретар ЖПК, який є членом ЖПК, за дорученням голови ЖПК:

забезпечує скликання засідань ЖПК;

складає протоколи засідань ЖПК;

готує проекти рішень та інших документів, що стосуються діяльності ЖПК;

виконує інші завдання, що пов’язані із забезпеченням діяльності ЖПК.

У разі відсутності секретаря ЖПК виконуючим його обов’язки тимчасово призначається один із членів ЖПК за рішенням голови ЖПК.

Секретар ЖПК (особа, яка виконує його обов’язки) відповідає за належне ведення та збереження документів, створених у процесі діяльності ЖПК.

10. Члени ЖПК зобов’язані бути присутніми на всіх засіданнях ЖПК.

Члени ЖПК мають право:

вносити пропозиції до порядку денного засідання ЖПК, а також стосовно організації роботи ЖПК, поліпшення житлових умов військовослужбовців Держспецзв’язку, ведення квартирного обліку, та інших питань, які належать до компетенції ЖПК;

за дорученням голови ЖПК здійснювати підготовку матеріалів з окремих питань для розгляду їх на засіданні ЖПК;

знайомитися і вивчати матеріали, підготовлені до розгляду на засіданні ЖПК;

викладати на засіданнях ЖПК особисту думку, яка вноситься до протоколу;

брати участь в обстеженні житлових умов військовослужбовців Держспецзв’язку.

{Абзац сьомий пункту 10 розділу II в редакції Наказу Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 155 від 03.03.2017}

11. ЖПК здійснює свою роботу у формі засідань, які проводяться не менше ніж два рази на рік.

Підготовку матеріалів на розгляд ЦЖПК здійснює Департамент логістики Адміністрації Держспецзв’язку разом зі структурними підрозділами Адміністрації Держспецзв’язку та підрозділами Держспецзв’язку, що розташовані в м. Києві.

Підготовку матеріалів на розгляд ЖПК здійснює підрозділ господарського забезпечення підрозділу Держспецзв’язку разом зі структурними підрозділами підрозділу Держспецзв’язку.

Питання виноситься на розгляд ЖПК тільки після отримання позитивного або негативного висновку юридичної служби Адміністрації Держспецзв’язку (підрозділу Держспецзв’язку) щодо відповідності матеріалів законодавству.

На засіданні ЖПК має право бути присутнім військовослужбовець Держспецзв’язку, справа якого розглядається.

{Абзац п'ятий пункту 11 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 155 від 03.03.2017}

Голова ЖПК завчасно призначає доповідача зі складу ЖПК для розгляду окремого питання та забезпечує можливість всім присутнім на засіданні членам ЖПК висловити свою думку.

{Абзац шостий пункту 11 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 155 від 03.03.2017}

Засідання ЖПК є правомірним, якщо на ньому присутні не менше ніж дві третини її членів. Рішення відповідної ЖПК приймається більшістю голосів членів ЖПК (кожен член ЖПК має право одного голосу), які присутні на її засіданні, та оформляється протоколом. У разі розподілу голосів порівну вирішальним є голос голови ЖПК.

{Абзац сьомий пункту 11 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 155 від 03.03.2017}

У разі незгоди з рішенням ЖПК окрема думка члена комісії зазначається в протоколі засідання.

Протокол підписується головою, секретарем та всіма членами ЖПК, які були присутніми на засіданні ЖПК, та затверджується Головою Держспецзв’язку (начальником підрозділу Держспецзв’язку).

{Абзац дев'ятий пункту 11 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 155 від 03.03.2017}

Рішення (доручення) ЖПК є обов’язковими для виконання структурними підрозділами Адміністрації Держспецзв’язку (підрозділами Держспецзв’язку), їх оскарження здійснюється відповідно до законодавства.

ІІІ. Квартирний облік

1. Квартирний облік ведеться в Адміністрації Держспецзв’язку (підрозділах Держспецзв’язку) відповідними ЖПК.

До одержання житлового приміщення військовослужбовці Держспецзв’язку та члени їх сімей, які не забезпечені житлом та не зареєстровані за місцем проходження військової служби, мають право зареєструватися за  місцезнаходженням підрозділів Держспецзв’язку за місцем проходження військової служби в Держспецзв’язку. Військовослужбовці Держспецзв’язку, які проходять військову службу в Адміністрації Держспецзв’язку та  підрозділах Держспецзв’язку, що розташовані у місті Києві, та члени їх сімей можуть бути зареєстровані за місцезнаходженням Департаменту забезпечення Держспецзв’язку.

{Абзац другий пункту 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 155 від 03.03.2017}

2. Для зарахування на квартирний облік військовослужбовець Держспецзв’язку подає на ім’я начальника підрозділу Держспецзв’язку рапорт за формою відповідно до додатка 1 до цієї Інструкції.

В Адміністрації Держспецзв’язку та підрозділах Держспецзв’язку, що розташовані у м. Києві, рапорт подається на ім’я Голови Держспецзв’язку.

У рапорті військовослужбовець Держспецзв’язку зазначає про наявність підстав для позачергового або першочергового одержання житлового приміщення.

Рапорт підписується військовослужбовцем Держспецзв’язку, який його подає, а також повнолітніми членами його сім’ї, які проживають та бажають разом з ним перебувати на квартирному обліку.

До рапорту додаються:

довідка з місця проживання про реєстрацію і склад сім’ї (далі -Довідка Ф-3);

{Абзац шостий пункту 2 розділу III в редакції Наказу Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 155 від 03.03.2017}

довідка підрозділу кадрової роботи про склад сім’ї військовослужбовця Держспецзв’язку за формою, затвердженою Адміністрацією Держспецзв’язку;

довідка про те, чи перебувають члени сім’ї на квартирному обліку за місцем роботи (у виконавчих органах місцевих рад), в довільній формі;

документи, що підтверджують право на першочергове та позачергове одержання житла, інші пільги.

До рапорту за необхідності можуть також додаватися інші документи.

Необхідні документи (у разі потреби) можуть бути отримані ЖПК у відповідних органах державної влади, установах, організаціях, громадян на запит Держспецзв’язку (підрозділу Держспецзв’язку).

3. На підставі рапорту про зарахування на квартирний облік ЖПК проводить обстеження житлових умов військовослужбовця Держспецзв’язку, за результатами якого складає акт обстеження житлових умов заявника за формою відповідно до додатка 2 до цієї Інструкції.

4. Військовослужбовці Держспецзв’язку зараховуються на квартирний облік згідно з рішенням ЖПК, яке затверджується Головою Держспецзв’язку (начальником підрозділу Держспецзв’язку).

У рішенні зазначаються дата зарахування на облік, склад сім’ї, підстави для зарахування на облік, вид черговості (загальна черга, в першу чергу, поза чергою), а також підстави включення до списку осіб, які перебувають на квартирному обліку в загальній черзі на одержання житлових приміщень (додаток 3), списку осіб, які користуються правом першочергового одержання житлового приміщення (додаток 4), або списку осіб, які користуються правом позачергового одержання житлового приміщення (додаток 5) (далі - Списки), а в разі відмови в зарахуванні на квартирний облік - підстави відмови з посиланням на відповідні норми законодавства.

Датою зарахування на квартирний облік вважається день, коли ЖПК винесено рішення про зарахування військовослужбовця Держспецзв’язку на квартирний облік.

5. Інформація про військовослужбовців Держспецзв’язку, зарахованих на квартирний облік, вноситься до книги обліку осіб, які перебувають в черзі на одержання житлових приміщень (додаток 6) (далі - Книга). Відповідно до цієї інформації складаються Списки.

Книга пронумеровується, прошнуровується, візується головою та секретарем ЖПК і скріплюється печаткою підрозділу Держспецзв’язку (в Адміністрації Держспецзв’язку - печаткою Центральної житлово-побутової комісії Держспецзв’язку).

Додатково для зручності користування ведення квартирного обліку може здійснюватися і в електронному вигляді.

Інформація до Книги і Списків вноситься секретарем ЖПК відповідно до рішень ЖПК.

6. На кожного військовослужбовця Держспецзв’язку, зарахованого на квартирний облік, оформляється облікова справа.

Обліковій справі надається номер, що відповідає номеру у Книзі.

Облікова справа зберігається за місцем перебування військовослужбовця Держспецзв’язку на квартирному обліку, а після надання йому житлового приміщення для постійного проживання протягом п’яти років - у виконавчих органах, які видали ордер.

Після закінчення зазначеного строку справа знищується в установленому порядку.

7. Витяги з протоколів засідань ЖПК про зарахування на квартирний облік, зміну складу сім’ї, внесення до Списків (виключення зі Списків) та про внесення інших змін до облікових справ підписуються секретарем ЖПК та головою ЖПК (додаток 7) і разом з рапортами та іншими документами долучаються до облікових справ відповідних військовослужбовців Держспецзв’язку.

8. Військовослужбовці Держспецзв’язку, які перебувають на квартирному обліку, у разі переміщення по військовій службі в Держспецзв’язку, пов’язаного з переїздом в іншу місцевість, зараховуються на квартирний облік за новим місцем служби разом з членами їх сімей із збереженням попереднього часу перебування на квартирному обліку, а також у Списках.

Факт і підстави перебування військовослужбовця Держспецзв’язку на квартирному обліку та у Списках, а також утримання житлової площі підтверджуються довідкою з попереднього місця служби про те, чи перебував(ла) на квартирному обліку і на яких підставах (додаток 8), та довідкою з попереднього місця служби про те, чи утримував(ла) (здавав(ла)) житлову площу (додаток 9).

При переміщенні військовослужбовця Держспецзв’язку по  військовій службі в Держспецзв’язку, пов’язаному з переїздом в іншу місцевість, його облікова справа через підрозділ документального забезпечення Адміністрації Держспецзв’язку (підрозділів  Держспецзв’язку) надсилається до нового місця служби.

У зв’язку з особливостями військової служби в Держспецзв’язку, пов’язаними із частими змінами місця проживання, військовослужбовці Держспецзв’язку зараховуються на облік незалежно від тривалості проживання у населеному пункті.

{Абзац четвертий пункту 8 розділу III в редакції Наказу Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 155 від 03.03.2017}

9. Військовослужбовці Держспецзв’язку, переведені зі служби на посадах рядового, сержантського і старшинського та офіцерського складу Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів спеціального призначення та Держспецтрансслужби (далі - військові формування), які перебували в цих формуваннях на квартирному обліку та потребують поліпшення житлових умов, зараховуються на квартирний облік із членами їхніх сімей на загальних підставах зі збереженням попереднього часу перебування на квартирному обліку за останнім місцем служби, а також у Списках.

Факт і підстави перебування військовослужбовця Держспецзв’язку на квартирному обліку та у Списках під час проходження служби у військовому формуванні підтверджуються довідкою цього формування.

Військовослужбовці Держспецзв’язку, які проходили службу на посадах рядового, сержантського і старшинського та офіцерського складу у військових формуваннях і не перебували на квартирному обліку, зараховуються на квартирний облік за місцем служби в Держспецзв’язку разом із членами їх сімей на загальних підставах та в порядку, встановленому цією Інструкцією.

Військовослужбовці Держспецзв’язку, які проходили службу на тимчасово окупованій території України та на тимчасово неконтрольованій українською владою території в районі проведення антитерористичної операції і мають у приватній власності житлову площу у житловому будинку (квартирі), зараховуються на квартирний облік за новим місцем служби в Держспецзв’язку разом із членами їх сімей в порядку, встановленому цією Інструкцією.

{Пункт 9 розділу III доповнено новим абзацом четвертим згідно з Наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 155 від 03.03.2017}

10. Військовослужбовці Держспецзв’язку, направлені на навчання до навчальних закладів Держспецзв’язку, на час навчання забезпечуються житлом у гуртожитках навчального закладу Держспецзв’язку, яке звільняють після закінчення навчання.

За цими військовослужбовцями Держспецзв’язку на весь період навчання зберігається черга на одержання житла за попереднім місцем служби.

11. Військовослужбовці Держспецзв’язку, направлені у складі підрозділів до участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки з виключенням із списків Адміністрації Держспецзв’язку (підрозділів Держспецзв’язку), залишаються на квартирному обліку за попереднім місцем служби.

12. Залишаються на обліку до одержання житла з державного житлового фонду:

військовослужбовці Держспецзв’язку при звільненні з військової служби в запас або у відставку за віком, станом здоров’я, а також у зв’язку зі скороченням штатів або проведенням інших організаційних заходів у разі неможливості використання їх на військовій службі;

{Абзац другий пункту 12 розділу III в редакції Наказу Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 613 від 15.11.2017}

військовослужбовці Держспецзв’язку, направлені на навчання до навчальних закладів Держспецзв’язку, які забезпечуються гуртожитками на час навчання та звільняють їх після навчання;

члени сімей військовослужбовців Держспецзв’язку, які загинули, померли, пропали безвісти під час проходження військової служби в Держспецзв’язку, які перебувають на квартирному обліку та потребують поліпшення житлових умов.

При ліквідації підрозділу Держспецзв’язку особи, зазначені в абзацах другому - четвертому цього пункту, зараховуються на квартирний облік в Адміністрації Держспецзв’язку чи підрозділі Держспецзв’язку за територіальною ознакою згідно з наказом Адміністрації Держспецзв’язку.

Зазначені особи зараховуються на квартирний облік з урахуванням вимог, визначених у пункті 8 цього розділу.

13. Військовослужбовці Держспецзв’язку знімаються з квартирного обліку у разі:

поліпшення житлових умов, внаслідок чого відпала потреба в наданні житлового приміщення;

засудження військовослужбовця Держспецзв’язку до позбавлення волі на строк понад шість місяців, крім умовного засудження;

звільнення з військової служби в Держспецзв’язку через службову невідповідність, у зв’язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем Держспецзв’язку;

подання відомостей, що не відповідають дійсності, але стали підставою для зарахування на квартирний облік, внесення у Списки;

отримання грошової компенсації за належне їм для отримання житлове приміщення;

{Пункт 13 розділу III доповнено новим абзацом шостим згідно з Наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 155 від 03.03.2017}

звільнення в запас або у відставку до досягнення 20 років вислуги на військовій службі у разі, якщо інше не передбачено законодавством;

{Пункт 13 розділу III доповнено новим абзацом сьомим згідно з Наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 155 від 03.03.2017}

обрання для постійного місця проживання іншого населеного пункту особами, які звільнені у запас або у відставку;

{Пункт 13 розділу III доповнено новим абзацом восьмим згідно з Наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 155 від 03.03.2017}

в інших випадках, передбачених законодавством.

14. Перереєстрація, під час якої перевіряються облікові дані військовослужбовців Держспецзв’язку, які перебувають на квартирному обліку, проводиться щороку з 01 жовтня до 31 грудня. Перереєстрація проводиться з обов’язковим поданням такими особами оновлених довідок з перевіркою підстав подальшого перебування на квартирному обліку.

15. У разі наявності змін у сімейному стані, складі сім’ї, зміни місця проживання (реєстрації), приватизації наявної житлової площі або виникнення підстав для зарахування до Списків військовослужбовець Держспецзв’язку подає рапорт з проханням щодо внесення змін до облікової справи, довідку з відповідного кадрового підрозділу та копії документів, що підтверджують це право, для розгляду питання на засіданні ЖПК.

IV. Надання службових житлових приміщень

1. Військовослужбовці Держспецзв’язку та члени їх сімей, які проживають разом з ними, за відсутності у них за місцем проходження військової служби житлового приміщення для постійного проживання на період проходження військової служби в Держспецзв’язку забезпечуються службовими житловими приміщеннями.

З цією метою створюється фонд службових житлових приміщень Держспецзв’язку, що визначається, виходячи з кількості військовослужбовців Держспецзв’язку, які потребують одержання житлових приміщень.

Департамент логістики Адміністрації Держспецзв’язку веде облік фонду службових житлових приміщень Держспецзв’язку, оперативний облік службових житлових приміщень Адміністрації Держспецзв’язку та підрозділів Держспецзв’язку, що розташовані у м. Києві, у журналі обліку службової житлової площі (додаток 10), здійснює контроль за використанням фонду службових житлових приміщень Держспецзв’язку.

Оперативний облік службових житлових приміщень підрозділів Держспецзв’язку ведеться в підрозділах Держспецзв’язку.

2. Житлове приміщення включається (виключається) до (із) числа службового згідно з рішенням виконавчих органів на загальних підставах відповідно до вимог законодавства за клопотанням Голови Держспецзв’язку (начальника підрозділу Держспецзв’язку).

Клопотання начальника підрозділу Держспецзв’язку про включення (виключення) житлового приміщення до (із) числа службового погоджується з Адміністрацією Держспецзв’язку.

До числа службового може бути включене тільки вільне житлове приміщення. Під службові житлові приміщення виділяються окремі квартири.

Житлове приміщення виключається із числа службового, якщо відпала потреба в його використанні, а також якщо в установленому порядку його виключено із числа житлових приміщень.

3. Рішення про надання службового житлового приміщення приймається Головою Держспецзв’язку (начальником підрозділу Держспецзв’язку) на підставі мотивованого рапорту (додаток 11) начальника структурного підрозділу Адміністрації Держспецзв’язку (підрозділу Держспецзв’язку), погодженого із заступником Голови Держспецзв’язку (начальника підрозділу Держспецзв’язку) відповідно до розподілу функціональних обов’язків, за наказом, форма якого наведена у додатку 12 до цієї Інструкції.

До рапорту додаються:

{Пункт 3 розділу IV доповнено новим абзацом другим згідно з Наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 155 від 03.03.2017}

Довідка Ф-3;

{Пункт 3 розділу IV доповнено новим абзацом третім згідно з Наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 155 від 03.03.2017}

довідка підрозділу кадрової роботи про склад сім'ї військовослужбовця Держспецзв’язку за формою, затвердженою Адміністрацією Держспецзв’язку.

{Пункт 3 розділу IV доповнено новим абзацом четвертим згідно з Наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 155 від 03.03.2017}

Рішення про надання службових житлових приміщень в м. Києві приймає Голова Держспецзв’язку.

Рішення начальників підрозділів Держспецзв’язку про надання службових житлових приміщень погоджується з Адміністрацією Держспецзв’язку.

Рішення про надання службового житлового приміщення у місячний строк подається Департаментом логістики Адміністрації Держспецзв’язку (господарським підрозділом підрозділу Держспецзв’язку) (далі - господарський підрозділ) до виконавчого органу.

На підставі рішення про надання службового житлового приміщення виконавчий орган видає військовослужбовцю Держспецзв’язку спеціальний ордер, який є єдиною підставою для вселення в надане житлове приміщення.

При отриманні спеціального ордера пред’являються паспорти усіх членів сім’ї, внесених до нього, з відміткою про зняття з реєстрації у попередньому місці проживання.

4. Службове житлове приміщення надається незалежно від черговості перебування військовослужбовця Держспецзв’язку на квартирному обліку, без урахування пільг, передбачених для забезпечення громадян житлом.

При наданні службового житлового приміщення військовослужбовці Держспецзв’язку та члени їх сімей з квартирного обліку за місцем служби не знімаються.

Службове житлове приміщення надається військовослужбовцю Держспецзв’язку на всіх членів сім’ї, які проживають разом з ним (у тому числі на дружину (чоловіка) і неповнолітніх дітей, які проживають окремо від військовослужбовця Держспецзв’язку в цьому або іншому населеному пункті). Члени сім’ї військовослужбовця Держспецзв’язку дають письмову згоду на проживання в службовому житловому приміщенні.

Військовослужбовець Держспецзв’язку та повнолітні члени його сім’ї беруть письмове зобов’язання щодо звільнення службового житлового приміщення в передбачених законодавством випадках.

Якщо службових житлових приміщень для забезпечення всіх військовослужбовців Держспецзв’язку, які потребують одержання службових житлових приміщень, не вистачає, зазначені приміщення надаються, виходячи з необхідності забезпечення та створення належних умов для ефективного виконання Держспецзв’язку покладених на неї завдань.

5. Службове житлове приміщення, що надається військовослужбовцю Держспецзв’язку, має бути благоустроєним щодо умов цього населеного пункту, відповідати встановленим санітарним і технічним вимогам.

При наданні житлових приміщень не допускається заселення однієї кімнати особами різної статі, старшими за дев’ять років, крім подружжя, а також особами, які хворіють на тяжкі форми деяких хронічних захворювань, у зв'язку з чим вони не можуть проживати в одній кімнаті з членами своєї сім'ї.

Не допускається також заселення квартири, збудованої для однієї сім’ї, двома і більше сім’ями або двома і більше одинокими особами, за винятком випадків, передбачених законодавством.

6. Службове житлове приміщення надається для проживання військовослужбовцю Держспецзв’язку та членам його сім'ї. Використання службового житлового приміщення для інших цілей не допускається.

До користування службовими житловими приміщеннями не застосовуються правила про обмін житлового приміщення, у тому числі з наймачем іншого службового житлового приміщення, бронювання житлового приміщення.

7. Військовослужбовці Держспецзв’язку, направлені на навчання до навчальних закладів Держспецзв’язку, звільняють займане службове житлове приміщення і на час навчання забезпечуються житлом у гуртожитках навчального закладу Держспецзв’язку.

8. За військовослужбовцями Держспецзв’язку, направленими у складі підрозділів для участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, залишається службове житлове приміщення за місцем попередньої служби.

9. Військовослужбовець Держспецзв’язку та члени його сім'ї зобов’язані вивільнити службове житлове приміщення у разі:

переміщення військовослужбовця Держспецзв’язку по службі, пов’язаного з переїздом в іншу місцевість, якщо інше не передбачено законодавством;

одержання або придбання ними житла для постійного проживання;

звільнення військовослужбовця Держспецзв’язку зі служби, якщо інше не передбачено законодавством.

10. Підлягають виселенню зі службового житлового приміщення без надання іншого житлового приміщення:

особа, звільнена з військової служби, з усіма членами сім’ї, які з нею проживають, якщо інше не передбачено законодавством;

колишні члени сім’ї військовослужбовця, які проживають у службовому житловому приміщенні після розірвання шлюбу, у двомісячний строк з дня розірвання шлюбу.

Виселення здійснюється в судовому порядку за позовом начальників підрозділів Держспецзв’язку, на обліку в яких перебуває службове житлове приміщення.

{Розділ IV доповнено новим пунктом 10 згідно з Наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 155 від 03.03.2017}

V. Надання житлових приміщень для постійного проживання

1. Житлові приміщення для постійного проживання надаються тільки військовослужбовцям Держспецзв’язку, які перебувають на квартирному обліку, крім випадків, передбачених законодавством.

2. Військовослужбовцям Держспецзв’язку житлове приміщення для постійного проживання надається згідно з чергою.

Черговість надання житлового приміщення для постійного проживання визначається за часом зарахування на облік (включення до Списків).

3. Житлове приміщення, що надається військовослужбовцю Держспецзв’язку для постійного проживання, повинно бути благоустроєним щодо умов цього населеного пункту, відповідати встановленим санітарним та технічним вимогам.

4. На підставі рішення про надання житлового приміщення для постійного проживання виконавчий орган видає ордер, який є єдиною підставою для вселення в надане житлове приміщення, безпосередньо військовослужбовцю Держспецзв’язку, на ім’я якого він виписаний, або за його дорученням іншій особі. Ордер може бути виданий лише на вільне житлове приміщення.

VІ. Виплата грошової компенсації військовослужбовцям Держспецзв’язку та членам їх сімей за належне їм для отримання житлове приміщення

1. За бажанням військовослужбовця Держспецзв’язку Адміністрація Держспецзв’язку (підрозділ Держспецзв’язку) виплачує військовослужбовцю Держспецзв’язку грошову компенсацію за належне йому для отримання житлове приміщення (далі - компенсація).

Компенсація надається:

військовослужбовцям Держспецзв’язку, які мають вислугу на військовій службі 20 і більше років, та членам їх сімей;

особам, звільненим з військової служби в запас або у відставку за віком, станом здоров’я та у зв’язку зі скороченням штатів або проведенням інших організаційних заходів у разі неможливості використання на військовій службі, та членам їх сімей;

сім’ям військовослужбовців Держспецзв’язку, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби;

сім’ям померлих осіб, звільнених з військової служби в запас або у відставку за віком, станом здоров’я та у зв’язку із скороченням штатів або проведенням інших організаційних заходів.

2. Військовослужбовці Держспецзв’язку та члени їх сімей, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов, мають право отримати компенсацію один раз протягом усього часу проходження військовослужбовцями військової служби за умови, що ними не було використано право на безоплатну приватизацію житла.

3. У разі використання військовослужбовцем Держспецзв’язку та/або членами його сім’ї права на приватизацію раніше наданого житлового приміщення у неповному обсязі загальна площа житлового приміщення, яка підлягає компенсації, зменшується на площу, яка була безоплатно передана з державного житлового фонду у приватну власність військовослужбовця Держспецзв’язку та/або членів його сім’ї.

У разі отримання військовослужбовцем Держспецзв’язку з державного житлового фонду житлового приміщення для постійного проживання, яке не приватизовано ним та/або членами його сім’ї, і його подальшого перебування на квартирному обліку та/або включення до списків осіб, які користуються правом першочергового чи позачергового отримання житлових приміщень, загальна площа житла, яка підлягає компенсації, зменшується на загальну площу житла, що перебуває у користуванні військовослужбовця Держспецзв’язку та членів його сім’ї.

{Абзац другий пункту 3 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 155 від 03.03.2017}

4. Черговість надання компенсації визначається за часом зарахування військовослужбовця Держспецзв’язку та членів його сім’ї на квартирний облік та/або включення до списків осіб, які користуються правом першочергового чи позачергового отримання житлових приміщень.

{Пункт 4 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 155 від 03.03.2017}

5. Підставою для відмови у наданні військовослужбовцю Держспецзв’язку та членам його сім’ї компенсації є їх зняття з квартирного обліку або виключення зі списків осіб, які користуються правом першочергового чи позачергового отримання житлових приміщень.

{Пункт 5 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 155 від 03.03.2017}

6. Розмір компенсації визначається:

за нормою 13,65 кв. метра житлової площі на військовослужбовця Держспецзв’язку і кожного члена його сім’ї, який перебуває з ним на квартирному обліку. Понад норму житлової площі для окремих категорій військовослужбовців Держспецзв’язку та членів їх сімей, визначених законодавством, враховується додаткова житлова площа у розмірі 10 кв. метрів;

з урахуванням вимог до загальної площі житла відповідно до державних будівельних норм ДБН В.2.2-15-2005 "Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення";

з урахуванням граничної вартості будівництва 1 кв. метра загальної площі житла в регіоні, в якому військовослужбовець Держспецзв’язку перебуває на квартирному обліку.

7. Розмір грошової компенсації (K) розраховується за формулою:

К = (13,65 х N +17 + Дпл) х В0,

де

13,65

-

визначена законодавством норма житлової площі на одну особу, кв. метрів;


N

-

кількість осіб, що перебувають на квартирному обліку;


17

-

загальна нежитлова площа житла на сім’ю з урахуванням вимог державних будівельних норм ДБН В.2.2-15-2005 "Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення", кв. метрів;


Дпл

-

додаткова житлова площа, що надається окремим категоріям військовослужбовців та членам їх сімей, визначеним законодавством, у розмірі 10 кв. метрів;


В0

-

гранична вартість 1 кв. метра загальної площі житла для населених пунктів, що визначається згідно з Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29 лютого 2012 року № 193:
для м. Києва та Київської області - гранична вартість збільшується у 2 рази;
для міст Львова та Одеси - у 1,75 раза;
для інших обласних центрів та міст - у 1,5 раза.

За наявності у військовослужбовця Держспецзв’язку права на отримання однокімнатної квартири компенсація нараховується за житло загальною площею 40 кв. метрів.

8. На підставі даних щодо кількості військовослужбовців Держспецзв’язку та членів їх сімей, які перебувають на квартирному обліку, ЖПК щороку в строк, передбачений для складання проекту кошторису на плановий рік, визначають орієнтовну потребу в коштах на виплату компенсації та надають її до підрозділу, відповідального за виконання бюджетної програми "Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України" (далі - відповідальний підрозділ).

У десятиденний строк після затвердження кошторису Адміністрації Держспецзв’язку відповідальний підрозділ надає до ЖПК обсяги фінансування, які передбачені на виплату компенсації в межах бюджетних призначень на відповідний рік.

9. ЖПК письмово інформують військовослужбовців Держспецзв’язку та членів їх сімей, у яких настала черга на отримання житлових приміщень у поточному році, про їх право на отримання компенсації та про її орієнтовний розмір.

Військовослужбовці Держспецзв’язку у місячний строк з дня отримання такого повідомлення письмово інформують ЖПК про згоду або відмову від отримання компенсації.

Якщо ЖПК не отримала в установлений строк письмову згоду чи відмову від отримання компенсації, військовослужбовець Держспецзв’язку та члени його сім’ї вважаються такими, що відмовились від отримання компенсації в поточному році.

10. Для отримання грошової компенсації та визначення її остаточного розміру до ЖПК подаються такі документи:

рапорт військовослужбовця Держспецзв’язку (заява особи, звільненої з військової служби в Держспецзв’язку в запас або у відставку, або члена сім’ї, зазначеного в абзацах четвертому і п’ятому пункту 1 цього розділу) та нотаріально посвідчена згода членів його сім’ї на отримання компенсації за належне їм для отримання житлове приміщення;

Довідка Ф-3;

копії паспорта військовослужбовця Держспецзв’язку і повнолітніх членів сім’ї, які перебувають з ним на квартирному обліку;

копія свідоцтва про шлюб (за наявності);

копія свідоцтва про народження дитини (за наявності);

копія облікової картки фізичної особи - платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу державної фіскальної служби і мають відмітку в паспорті) військовослужбовця Держспецзв’язку та членів його сім’ї, які перебувають з ним на квартирному обліку;

копія свідоцтва про право власності на житло (за його наявності) військовослужбовця Держспецзв’язку та членів його сім’ї, які перебувають з ним на квартирному обліку;

довідка про отримання (неотримання) житла військовослужбовцем Держспецзв’язку з колишнього місця перебування його на квартирному обліку;

документ, що підтверджує невикористання житлових чеків для приватизації державного житлового фонду;

витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про належне військовослужбовцю Держспецзв’язку та членам його сім’ї, які перебувають з ним на квартирному обліку, нерухоме майно;

дозвіл органу опіки і піклування на отримання неповнолітнім членом сім’ї компенсації у випадках, визначених законодавством.

11. ЖПК розглядають рапорти військовослужбовців Держспецзв’язку (заяви), зазначені в пункті 10 цього розділу, щодо надання компенсації та приймають рішення про її надання або відмову у її наданні, що затверджуються Головою Держспецзв’язку (начальником підрозділу Держспецзв’язку). Про прийняте рішення ЖПК повідомляє військовослужбовця Держспецзв’язку та членів його сім’ї.

Списки осіб, щодо яких прийнято рішення про надання компенсації, а також конкретні розміри компенсації, що затверджуються наказом Голови Держспецзв’язку, готуються відповідальним підрозділом на підставі рішень ЖПК.

12. Після затвердження Списків осіб, щодо яких прийнято рішення про надання компенсації, ЖПК інформує військовослужбовця Держспецзв’язку та членів його сім’ї стосовно прийнятого рішення про виплату компенсації та її розмір, на підставі чого військовослужбовець Держспецзв’язку відкриває поточний рахунок у банку, статутний капітал якого становить не менш як 10 млрд гривень та в якому держава прямо та/або опосередковано володіє не менш як 75 відсотками статутного капіталу та/або голосів та до якого протягом останнього року Національний банк не застосовував заходів впливу у вигляді розпорядження щодо обмеження, зупинення чи припинення здійснення окремих видів операцій з високим ступенем ризику та призначення тимчасової адміністрації, за умови, що операції з відкриття, ведення і закриття зазначеного рахунку здійснюються безоплатно, проценти на залишок коштів на такому рахунку не нараховуються.

13. Кошти на поточний рахунок військовослужбовця Держспецзв’язку перераховуються підрозділом фінансового забезпечення Адміністрації Держспецзв’язку.

Для підтвердження факту перерахування коштів підрозділ фінансового забезпечення Адміністрації Держспецзв’язку надає відповідальному підрозділу завірену копію платіжного доручення (у двох примірниках).

Після отримання копій платіжного доручення відповідальний підрозділ надсилає один примірник до ЖПК та повідомляє про необхідність зняття військовослужбовця Держспецзв’язку та членів його сім’ї з квартирного обліку.

Не пізніше ніж у місячний строк від дня отримання копії платіжного доручення ЖПК надсилає до відповідального підрозділу копію витягу з протоколу ЖПК про зняття військовослужбовця Держспецзв’язку та членів його сім’ї з квартирного обліку.

14. Облік військовослужбовців Держспецзв’язку (осіб, звільнених з військової служби в Держспецзв’язку у запас або у відставку, або членів сімей, зазначених в абзацах п’ятому і шостому пункту 1 цього розділу), яким надано компенсацію, ведеться ЖПК у книзі обліку осіб, яким надано грошову компенсацію за належне їм для отримання жиле приміщення (додаток 13).

VІІ. Оренда житлових приміщень та їх оплата

1. Для розміщення військовослужбовців офіцерського складу Держспецзв’язку та членів їхніх сімей, які перебувають на квартирному обліку, Адміністрація Держспецзв’язку (підрозділ  Держспецзв’язку) орендує житлові приміщення (квартири в житлових будинках квартирного типу різної поверховості, житлові будинки садибного типу, кімнати або ліжко-місця в гуртожитках та інші житлові приміщення усіх форм власності, що відповідають встановленим санітарним і технічним вимогам).

Граничний розмір плати за оренду житлових приміщень щороку встановлюється Адміністрацією Держспецзв’язку.

2. Житлові приміщення орендуються за нормами, встановленими житловим законодавством, у межах населеного пункту, в якому військовослужбовець Держспецзв’язку проходить військову службу. Допускається оренда житлових приміщень в іншому населеному пункті, що межує або знаходиться поблизу населеного пункту, в якому військовослужбовець Держспецзв’язку проходить військову службу, за наявності постійного транспортного сполучення між такими населеними пунктами.

3. Для узагальнення даних щодо військовослужбовців Держспецзв’язку, які потребують отримання орендованого житлового приміщення, та членів їх сімей господарський підрозділ здійснює облік цих осіб, який ведеться в книзі обліку осіб, які потребують отримання орендованого житлового приміщення (додаток 14).

4. Військовослужбовці Держспецзв’язку зараховуються на облік як такі, що потребують отримання орендованого житлового приміщення, за місцем проходження військової служби.

У разі переміщення по службі в інший підрозділ Держспецзв’язку (в Адміністрацію Держспецзв’язку) військовослужбовці Держспецзв’язку, що потребують отримання орендованого житлового приміщення, зараховуються на облік осіб, які потребують отримання орендованого житлового приміщення, за новим місцем служби на загальних підставах і відповідно до цієї Інструкції.

5. Для зарахування на облік осіб, які потребують отримання орендованого житлового приміщення, військовослужбовець Держспецзв’язку подає до господарського підрозділу рапорт на ім’я начальника підрозділу Держспецзв’язку, а військовослужбовець Держспецзв’язку, який проходить військову службу в Адміністрації Держспецзв’язку чи підрозділах Держспецзв’язку, що розташовані у м. Києві, - на ім’я Голови Держспецзв’язку, із зазначенням членів сім’ї, що перебувають разом з військовослужбовцем Держспецзв’язку на квартирному обліку і будуть проживати спільно з ним.

До рапорту додаються:

копії паспортів громадянина України військовослужбовця Держспецзв’язку та повнолітніх членів його сім’ї;

копії свідоцтв про народження дітей військовослужбовця Держспецзв’язку (за наявності);

копії свідоцтв про шлюб військовослужбовця Держспецзв’язку та членів його сім’ї (за наявності);

Довідка Ф-3;

довідка підрозділу кадрової роботи про склад сім’ї військовослужбовця Держспецзв’язку.

У разі проходження дружиною (чоловіком) військовослужбовця Держспецзв’язку військової служби або служби за контрактом в інших органах державної влади додатково додається інформація з державного органу, де дружина (чоловік) проходить військову службу або службу за контрактом, про незабезпечення дружини (чоловіка) орендованим житловим приміщенням і непризначення їй (йому) грошової компенсації за піднайом (найом, оренду) житлового приміщення за рахунок органу, в якому проходить службу дружина (чоловік).

6. На підставі наявних даних щодо кількості осіб, що перебувають на обліку осіб, які потребують отримання орендованого житлового приміщення, господарський підрозділ щороку здійснює розрахунок потреби в коштах, необхідних для оренди житлових приміщень, на наступний рік, який подає до підрозділу фінансового забезпечення Адміністрації Держспецзв’язку (підрозділу  Держспецзв’язку) в строк, передбачений для складання проекту кошторису на плановий рік.

7. Протягом 10 робочих днів після надання до Адміністрації Держспецзв’язку (підрозділів Держспецзв’язку) лімітної довідки господарські підрозділи передають інформацію щодо обсягів кошторисних призначень на оренду житла та документи, зазначені в пункті 5 цього розділу, на всіх військовослужбовців Держспецзв’язку, які перебувають на обліку осіб, які потребують отримання орендованого житлового приміщення, до відповідної ЖПК.

Рішення про надання орендованих житлових приміщень або відмову в їх наданні військовослужбовцям Держспецзв’язку та членам їхніх сімей приймаються ЖПК та затверджуються начальниками підрозділів Держспецзв’язку, а військовослужбовцям Держспецзв’язку, які проходять військову службу в Адміністрації Держспецзв’язку та підрозділах Держспецзв’язку, що розташовані у м. Києві, - Головою Держспецзв’язку, протягом 14 календарних днів після отримання відповідних документів.

8. Оренда житлових приміщень підприємств, організацій, установ усіх форм власності та фізичних осіб - власників житла для тимчасового проживання військовослужбовців Держспецзв’язку та членів їхніх сімей здійснюється на підставі договору, оформленого відповідно до законодавства.

Адміністрації Держспецзв’язку (підрозділам Держспецзв’язку) забороняється орендувати житло для військовослужбовців у близьких осіб, які визначені у статті 1 Закону України «Про запобігання корупції».

9. Розмір плати за оренду житлових приміщень визначається за згодою сторін.

Якщо орендодавець є фізичною особою, розмір орендної плати, зазначений у договорі, не може бути меншим за мінімальну суму орендного платежу за повний чи неповний місяць. Мінімальна сума орендного платежу визначається за Методикою визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 року № 1253, виходячи з мінімальної вартості оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомості, з урахуванням місця її розташування, інших функціональних та якісних показників, що встановлюються органами місцевого самоврядування села, селища, міста, на території яких розташоване житлове приміщення.

10. Перерахування плати за оренду житлових приміщень здійснюється підрозділом фінансового забезпечення Адміністрації Держспецзв’язку (підрозділу Держспецзв’язку) у безготівковій формі у межах кошторисних призначень, затверджених для цих потреб.

11. Вартість житлово-комунальних та інших послуг (у тому числі телекомунікаційних) визначається за тарифами та ставками, встановленими для населення відповідної місцевості.

Військовослужбовці Держспецзв’язку, яким Адміністрація Держспецзв’язку (підрозділ Держспецзв’язку) орендує житлове приміщення, оплату за житлово-комунальні та інші послуги здійснюють самостійно. Оплата житлово-комунальних та інших послуг може здійснюватися Адміністрацією Держспецзв’язку (підрозділом Держспецзв’язку) за рахунок коштів спеціального фонду з обов’язковим її відшкодуванням військовослужбовцем Держспецзв’язку.

Якщо витрати за комунальні послуги входять до ставки плати за користування житловою площею в гуртожитку, окремо плата за них військовослужбовцем Держспецзв’язку або Адміністрацією Держспецзв’язку (підрозділом Держспецзв’язку) не здійснюється.

12. Відповідальним за укладення договорів оренди житлових приміщень, контроль щодо виконання їх умов сторонами, облік орендованих житлових приміщень, який ведеться в книзі обліку орендованих житлових приміщень (додаток 15), здійснення розрахунків щодо вартості житлово-комунальних та інших послуг, яку військовослужбовець Держспецзв’язку має відшкодувати Адміністрації Держспецзв’язку (підрозділу Держспецзв’язку), є господарський підрозділ.

Відповідальним за оплату оренди житлових приміщень є підрозділ фінансового забезпечення Адміністрації Держспецзв’язку (підрозділу  Держспецзв’язку).

13. Адміністрація Держспецзв’язку (підрозділ  Держспецзв’язку) орендує житлове приміщення і надає його в тимчасове користування військовослужбовцю Держспецзв’язку з обов’язковим укладенням з ним договору про надання орендованого житлового приміщення в тимчасове користування.

14. Орендовані житлові приміщення в будинках і квартирах надаються в тимчасове користування військовослужбовцеві Держспецзв’язку в межах 13,65 квадратного метра житлової площі на одну особу, але не менше рівня середньої забезпеченості громадян житловою площею у відповідному населеному пункті, встановленого рішенням виконавчого органу за місцезнаходженням приміщення, в гуртожитках - в розмірі не менше ніж 6 квадратних метрів на одну особу.

15. На підставі затвердженого рішення ЖПК щодо надання військовослужбовцю Держспецзв’язку орендованого житлового приміщення господарський підрозділ готує проект договору про надання орендованого житлового приміщення в тимчасове користування.

16. При укладанні договору про надання орендованого житлового приміщення в тимчасове користування пред’являються паспорти громадянина України військовослужбовця Держспецзв’язку та членів його сім’ї, які будуть проживати разом з ним в орендованому житловому приміщенні, та уточнюються документи, зазначені в пункті 5 цього розділу.

17. Договір про надання орендованого житлового приміщення в тимчасове користування укладається до кінця поточного року та може бути продовжений за згодою сторін.

18. Приймання-передавання орендованих житлових приміщень здійснюється Адміністрацією Держспецзв’язку (підрозділом Держспецзв’язку) за актом приймання-передавання орендованого житлового приміщення (додаток 16).

19. Військовослужбовці Держспецзв’язку та члени їх сімей, які проживають в орендованих житлових приміщеннях, зобов’язані:

дотримуватися умов договору про надання орендованого житлового приміщення в тимчасове користування і правил користування ним, утримання житлового будинку і прибудинкової території;

щомісяця своєчасно вносити плату за житлово-комунальні та інші послуги.

20. У разі змін у складі сім’ї, зміни місця проживання (реєстрації) військовослужбовця Держспецзв’язку або членів його сім’ї, зняття членів сім’ї військовослужбовця Держспецзв’язку з квартирного обліку військовослужбовець Держспецзв’язку повинен в  десятиденний строк повідомити  господарський  підрозділ  про  настання  зазначених  обставин.

21. У разі переміщення військовослужбовця Держспецзв’язку по службі в інший підрозділ Держспецзв’язку (в Адміністрацію  Держспецзв’язку) або звільнення його зі служби в Держспецзв’язку орендовані житлові приміщення, які він займав за місцем проходження військової служби в Держспецзв’язку, підлягають звільненню.

За новим місцем служби не мають права на отримання орендованого житлового приміщення військовослужбовці Держспецзв’язку, які не здали службове житло за попереднім місцем служби, за винятком житла, розміщеного на тимчасово окупованій території України, у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження.

22. Військовослужбовець Держспецзв’язку та члени його сім’ї негайно звільняють займане ним орендоване житлове приміщення у разі отримання службового житлового приміщення чи житлової площі в гуртожитку, зняття військовослужбовця Держспецзв’язку з квартирного обліку.

23. При звільненні орендованого житлового приміщення військовослужбовець Держспецзв’язку зобов’язаний сплатити житлово-комунальні та інші послуги по день звільнення приміщення включно.

24. У разі невиконання військовослужбовцем Держспецзв’язку пунктів 22 і 23 цього розділу, вирішення питання щодо стягнення з нього вартості оренди житлового приміщення, житлово-комунальних та інших послуг за строк, який минув з дати виключення військовослужбовця Держспецзв’язку зі списків особового складу Держспецзв’язку, отримання службового житлового приміщення чи житлової площі в гуртожитку, зняття військовослужбовця Держспецзв’язку з квартирного обліку, до дати звільнення орендованого житлового приміщення здійснюється відповідно до законодавства.

VІІІ. Виплата грошової компенсації військовослужбовцям Держспецзв’язку офіцерського складу за піднайом (найом) житлового приміщення

1. За бажанням військовослужбовця Держспецзв’язку Адміністрація Держспецзв’язку (підрозділ Держспецзв’язку) виплачує військовослужбовцю грошову компенсацію за піднайом (найом) ним житлового приміщення (далі - грошова компенсація).

Грошова компенсація виплачується:

особам офіцерського складу, якщо вони не забезпечені житловими приміщеннями за місцем проходження військової служби в Держспецзв’язку, не отримали за рахунок держави грошової компенсації за належне їм для отримання житлове приміщення та перебувають на квартирному обліку, а також якщо Адміністрація Держспецзв’язку (підрозділ Держспецзв’язку) не орендує для них та членів їх сімей житлове приміщення;

курсантам, які мають сім’ї, у разі ненадання їм житлової площі в сімейних гуртожитках, відсутності таких гуртожитків та житлового приміщення за місцем проходження військової служби (навчання) в Держспецзв’язку.

2. Грошова компенсація особам офіцерського складу та курсантам виплачується щомісяця (у поточному місяці за попередній) в розмірі, який не перевищує:

у м. Києві - 2 мінімальні заробітні плати;

у містах Сімферополі, Севастополі та обласних центрах - 1,5 мінімальної заробітної плати;

в інших населених пунктах - 1 мінімальна заробітна плата.

При цьому військовослужбовцям Держспецзв’язку за наявності у них трьох і більше членів сім’ї зазначені розміри збільшуються в 1,5 раза.

Конкретний розмір грошової компенсації встановлюється щороку наказом Адміністрації Держспецзв’язку в межах кошторисних призначень на відповідний рік.

3. Грошова компенсація виплачується за місцем проходження військової служби (навчання) військовослужбовців (курсантів) Держспецзв’язку підрозділом фінансового забезпечення Адміністрації Держспецзв’язку (підрозділу Держспецзв’язку) в межах асигнувань, затверджених кошторисом Адміністрації Держспецзв’язку (підрозділу Держспецзв’язку) на зазначені цілі.

4. Грошова компенсація виплачується, починаючи з дня реєстрації поданого в установленому порядку рапорту військовослужбовця Держспецзв’язку:

начальникам підрозділів Держспецзв’язку - за місцем проходження служби згідно з наказом Голови Держспецзв’язку;

{Пункт 4 розділу VIII доповнено новим абзацом другим згідно з Наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 155 від 03.03.2017}

особам офіцерського складу -  за місцем проходження військової служби в Держспецзв’язку згідно з наказом Голови Держспецзв’язку (начальника - підрозділу Держспецзв’язку);

курсантам - за місцем проходження військової служби (навчання) в Держспецзв’язку згідно з наказом начальника навчального закладу Держспецзв’язку.

5. Для отримання грошової компенсації особа офіцерського складу (курсант) Держспецзв’язку щороку подає рапорт на ім’я Голови Держспецзв’язку (начальника підрозділу Держспецзв’язку) із зазначенням членів сім’ї, що перебувають разом з військовослужбовцем Держспецзв’язку на квартирному обліку і будуть проживати спільно з ним.

До рапорту додаються:

копії паспорта військовослужбовця Держспецзв’язку та повнолітніх членів сім’ї, які перебувають з ним на квартирному обліку;

копії облікової картки фізичної особи - платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу державної фіскальної служби і мають відмітку в паспорті) військовослужбовця Держспецзв’язку та повнолітніх членів сім’ї, які перебувають з ним на квартирному обліку;

інформація (витяг, інформаційна довідка) з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про належне військовослужбовцю Держспецзв’язку та членам його сім’ї, які перебувають з ним на квартирному обліку, майно;

Довідка Ф-3;

довідка ЖПК про перебування на квартирному обліку (для осіб офіцерського складу, зазначених у пункті 1 цього розділу);

копія завіреної належним чином довідки про отримання (неотримання, здачу) житлового приміщення з попереднього місця проходження військової служби в Держспецзв’язку, видана ЖПК (для осіб офіцерського складу, зазначених у пункті 1 цього розділу, крім осіб, які прибули з тимчасово окупованої території України);

копія свідоцтва про шлюб (за наявності);

копія свідоцтва про народження дитини (за наявності).

Рапорт з додатками реєструється та передається через службу діловодства для опрацювання до Департаменту логістики Адміністрації Держспецзв’язку (підрозділу господарського забезпечення підрозділів Держспецзв’язку).

{Пункт 5 розділу VIII доповнено новим абзацом одинадцятим згідно з Наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 155 від 03.03.2017}

Зареєстровані рапорти обліковуються посадовою особою Департаменту логістики Адміністрації Держспецзв’язку (підрозділу господарського забезпечення підрозділів Держспецзв’язку) у відповідному журналі обліку.

{Пункт 5 розділу VIII доповнено новим абзацом дванадцятим згідно з Наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 155 від 03.03.2017}

Посадова особа, відповідальна за облік рапортів, перевіряє наявність необхідних додатків до рапорту. За відсутності необхідних документів та/або підстав для отримання грошової компенсації рапорт з додатками повертається військовослужбовцю супровідним листом із зазначенням причини такого повернення.

{Пункт 5 розділу VIII доповнено новим абзацом тринадцятим згідно з Наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 155 від 03.03.2017}

У разі наявності підстав для виплати грошової компенсації Департамент логістики Адміністрації Держспецзв’язку (підрозділ господарського забезпечення підрозділів Держспецзв’язку) готує проект відповідного наказу.

{Пункт 5 розділу VIII доповнено новим абзацом згідно з Наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 155 від 03.03.2017}

6. Особи офіцерського складу (курсанти, слухачі) Держспецзв’язку повинні в десятиденний строк повідомити Голову Держспецзв’язку (начальника підрозділу Держспецзв’язку) про зміни у складі сім'ї, що впливають на розмір виплати грошової компенсації. Якщо про такі зміни повідомлено пізніше, грошова компенсація виплачується з дня реєстрації поданого в установленому порядку рапорту військовослужбовця Держспецзв’язку (курсанта, слухача) про такі зміни.

У разі отримання (придбання) військовослужбовцем Держспецзв’язку  або членами його сім’ї житлового приміщення за місцем проходження служби військовослужбовець Держспецзв’язку зобов’язаний у триденний строк письмово повідомити про це Голову Держспецзв’язку (начальника підрозділу Держспецзв’язку).

Якщо військовослужбовець (курсант) Держспецзв’язку не повідомив про зміни у складі сім’ї або отримання (придбання) житлового приміщення з поважної причини, що підтверджується документально, та відмовляється добровільно повернути отримані грошові кошти, питання щодо стягнення зазначених коштів вирішується відповідно до законодавства.

7. Грошова компенсація не виплачується у разі:

наявності в особи офіцерського складу (курсанта) Держспецзв’язку або членів його сім’ї за місцем проходження військової служби в Держспецзв’язку житлового приміщення, яке відповідає встановленим санітарним і технічним вимогам, площею, що відповідає мінімальним нормам, визначеним житловим законодавством;

нездачі службового житлового приміщення (у тому числі в гуртожитку) за попереднім місцем проходження військової служби в Держспецзв’язку, крім осіб, які прибули з тимчасово окупованої території України та населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження.

8. Виплата грошової компенсації припиняється з дня, наступного за днем:

отримання (придбання) військовослужбовцем Держспецзв’язку житлового приміщення або отримання компенсації за належне йому для отримання житлове приміщення;

вибуття особи офіцерського складу у довгострокове відрядження разом із сім’єю;

виключення зі списків особового складу Держспецзв’язку (за винятком військовослужбовців, направлених у складі підрозділів для участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки).

9. Відповідальним за здійснення нарахування та виплати грошової компенсації за піднайом (найом) житла є начальник підрозділу Держспецзв’язку (в Адміністрації Держспецзв’язку - підрозділ фінансового забезпечення Адміністрації Держспецзв’язку).

{Пункт 9 розділу VIII із змінами, внесеними згідно з Наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 155 від 03.03.2017}

Директор
Департаменту логістики
Адміністрації Держспецзв’язку
полковник
С.В. АванесовДодаток 1
до Інструкції про організацію
забезпечення житловими приміщеннями
військовослужбовців Державної служби
спеціального зв’язку та захисту
інформації України і членів їх сімей
(пункт 2 розділу ІІІ)

РАПОРТ


Додаток 2
до Інструкції про організацію
забезпечення житловими приміщеннями
військовослужбовців Державної служби
спеціального зв’язку та захисту
інформації України і членів їх сімей
(пункт 3 розділу ІІІ)

АКТ
обстеження житлових умов заявникаДодаток 3
до Інструкції про організацію
забезпечення житловими приміщеннями
військовослужбовців Державної служби
спеціального зв’язку та захисту
інформації України і членів їх сімей
(пункт 4 розділу ІІІ)

СПИСОК
осіб, які перебувають на квартирному обліку в загальній черзі на одержання житлових приміщень

____________________________________________________________________
(Центральної житлово-побутової комісії Держспецзв’язку/ житлово-побутової комісії територіального органу Адміністрації Держспецзв’язку, підрозділу урядового фельд’єгерського зв’язку, територіального підрозділу, закладу, установи чи іншої організації Держспецзв’язку)

№ з/п

№ облікової справи

Дата зарахуван-ня на квартирний облік

Прізвище та ініціали

Кількість осіб, які перебувають на обліку

Тип квартири

Кількість кімнат

Житлова площа

Кількість зареєстро- ваних осіб

Структурний підрозділ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Голова Комісії

_____________________________________________________________________________
(військове звання, підпис, ініціали та прізвище)

Секретар Комісії

_____________________________________________________________________________
(військове звання, підпис, ініціали та прізвище)Додаток 4
до Інструкції про організацію
забезпечення житловими приміщеннями
військовослужбовців Державної служби
спеціального зв’язку та захисту інформації
України і членів їх сімей
(пункт 4 розділу ІІІ)

СПИСОК
осіб, які користуються правом першочергового одержання житлового приміщення

_______________________________________________________________________
(Центральної житлово-побутової комісії Держспецзв’язку/житлово-побутової комісії територіального органу
Адміністрації Держспецзв’язку, підрозділу урядового фельд’єгерського зв’язку, територіального підрозділу, закладу,
установи чи іншої організації Держспецзв’язку)

№ з/п

№ облікової справи

Дата зарахування у пільгову чергу

Дата зарахування на квартирний облік

Прізвище та ініціали

Кількість осіб, які перебувають на обліку

Тип квартири

Кількість кімнат

Житлова площа

Кількість зареєстрованих осіб

Підстава для внесення до списку

Структурний підрозділ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Голова Комісії

_____________________________________________________________________________
(військове звання, підпис, ініціали та прізвище)

Секретар Комісії

_____________________________________________________________________________
(військове звання, підпис, ініціали та прізвище)Додаток 5
до Інструкції про організацію
забезпечення житловими приміщеннями
військовослужбовців Державної служби
спеціального зв’язку та захисту інформації
України і членів їх сімей
(пункт 4 розділу ІІІ)

СПИСОК
осіб, які користуються правом позачергового одержання житлових приміщень

____________________________________________________________________________
(Центральної житлово-побутової комісії Держспецзв’язку/житлово-побутової комісії територіального органу
Адміністрації Держспецзв’язку, підрозділу урядового фельд’єгерського зв’язку, територіального підрозділу, закладу,
установи чи іншої організації Держспецзв’язку)

№ з/п

№ облікової справи

Дата зарахування у пільгову чергу

Дата зарахування на квартирний облік

Прізвище та ініціали

Кількість осіб, які перебувають на обліку

Тип квартири

Кількість кімнат

Житлова площа

Кількість зареєстрованих осіб

Підстава для внесення до списку

Структурний підрозділ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Голова Комісії

_____________________________________________________________________________
(військове звання, підпис, ініціали та прізвище)

Секретар Комісії

_____________________________________________________________________________
(військове звання, підпис, ініціали та прізвище)Додаток 6
до Інструкції про організацію
забезпечення житловими приміщеннями
військовослужбовців Державної служби
спеціального зв’язку та захисту інформації
України і членів їх сімей
(пункт 5 розділу ІІІ)

КНИГА
обліку осіб, які перебувають в черзі на одержання житлових приміщень

_____________________________________________________________________________
(Адміністрації Держспецзв’язку, територіального органу Адміністрації Держспецзв’язку,
підрозділу урядового фельд’єгерського зв’язку, територіального підрозділу,
закладу, установи чи іншої організації Держспецзв’язку)

Розпочато ___ ______ 20___ року.

Закінчено ___ ______ 20___ року.

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові військовослужбовця

Місце служби військовослужбовця, його військове звання, посада, загальна вислуга років у Держспецзв’язку, інших військових формуваннях, установах, організаціях

Місце роботи (служби) членів сім’ї військовослужбовця

Місцезнаходження, коротка характеристика займаного житлового приміщення та його відомча належність

З якого часу проживають і зареєстровані у цьому населеному пункті

Дата, номер рішення Центральної житлово-побутової комісії Держспецзв’язку (житлово-побутової комісії підрозділу Держспецзв’язку) про зарахування на облік

Дата, номер рішення виконавчого органу районної, міської, районної у місті ради за місцезнаходженням приміщення про затвердження рішення Центральної житлово-побутової комісії Держспецзв’язку (житлово-побутової комісії підрозділу Держспецзв’язку) про зарахування на облік

Підстава для зарахування на облік (відсутність встановленого розміру житлової площі, невідповідність житлового приміщення встановленим санітарним і технічним вимогам тощо)

1

2

3

4

5

6

7

8

9


Додаток 7
до Інструкції про організацію
забезпечення житловими приміщеннями
військовослужбовців Державної служби
спеціального зв’язку та захисту інформації
України і членів їх сімей
(пункт 7 розділу ІІІ)

ВИТЯГ
з протоколу засідання Центральної житлово-побутової комісії Держспецзв’язку (житлово-побутової комісії територіального органу/територіального підрозділу)
від ___.____.20____ № ____

ПРИСУТНІ:

голова та члени Центральної житлово-побутової комісії Держспецзв’язку (житлово-побутової комісії територіального органу/територіального підрозділу) (усього ____ осіб).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Надання житлової площі.

2. Внесення змін до облікової справи.

3. Зарахування на квартирний облік.

4. Виключення з квартирного обліку.

5. Розгляд звернень тощо.

СЛУХАЛИ:

ПОСТАНОВИЛИ:

“ЗА” проголосували — ______________;

“ПРОТИ” проголосували —__________;

“УТРИМАЛИСЬ” —________________.

Голова Центральної житлово-побутової комісії
Держспецзв’язку (житлово-побутової комісії
територіального органу/територіального підрозділу)


____________________
(військове звання)

_____________
(підпис)

______________________
(ініціали, прізвище)

___.____.20___Члени Центральної житлово-побутової комісії
Держспецзв’язку (житлово-побутової комісії
територіального органу/територіального підрозділу)(усього _____ підписів).

З оригіналом згідно.

Секретар Центральної житлово-побутової комісії
Держспецзв’язку (житлово-побутової комісії
територіального органу/територіального підрозділу)


____________________
(військове звання)

_____________
(підпис)

______________________
(ініціали, прізвище)

___.____.20___
Додаток 8
до Інструкції про організацію
забезпечення житловими приміщеннями
військовослужбовців Державної служби
спеціального зв’язку та захисту інформації
України і членів їх сімей
(пункт 8 розділу ІІІ)

ДОВІДКА
з попереднього місця служби про те, чи перебував(ла) на квартирному обліку і на яких підставах


Додаток 9
до Інструкції про організацію
забезпечення житловими приміщеннями
військовослужбовців Державної служби
спеціального зв’язку та захисту інформації
України і членів їх сімей
(пункт 8 розділу ІІІ)

ДОВІДКА
з попереднього місця служби про те, чи утримував(ла) (здав(ла)) житлову площуДодаток 10
до Інструкції про організацію
забезпечення житловими приміщеннями
військовослужбовців Державної служби
спеціального зв’язку та захисту інформації
України і членів їх сімей
(пункт 1 розділу ІV)

ЖУРНАЛ
обліку службової житлової площі

___________________________________________________________________________
(територіального органу Адміністрації Держспецзв’язку, підрозділу урядового фельд’єгерського зв’язку, територіального підрозділу, закладу, установи чи іншої організації Держспецзв’язку)

№ з/п

Структурний підрозділ

Військове звання, прізвище, ім’я, по батькові

Склад сім’ї

Місцезнаходження службової житлової площі

Характеристика житлової площі

Дата вселення

Номер та дата наказу

Примітка

кількість кімнат

площа загальна (житлова)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


Додаток 11
до Інструкції про організацію
забезпечення житловими приміщеннями
військовослужбовців Державної служби
спеціального зв’язку та захисту інформації
України і членів їх сімей
(пункт 3 розділу ІV)

РАПОРТ


Додаток 12
до Інструкції про організацію
забезпечення житловими приміщеннями
військовослужбовців Державної служби
спеціального зв’язку та захисту інформації
України і членів їх сімей
(пункт 3 розділу ІV)

НАКАЗДодаток 13
до Інструкції про організацію
забезпечення житловими приміщеннями
військовослужбовців Державної служби
спеціального зв’язку та захисту інформації
України і членів їх сімей
(пункт 14 розділу VI)

КНИГА
обліку осіб, яким надано грошову компенсацію за належне їм для отримання жиле приміщення

____________________________________________________________________________
(Адміністрації Держспецзв’язку, територіального органу Адміністрації Держспецзв’язку, підрозділу урядового фельд’єгерського зв’язку, територіального підрозділу, закладу, установи чи іншої організації Держспецзв’язку)

№ з/п

П.І.Б. військовослужбовця

Військове звання та посада військовослужбовця

Дата взяття на облік

Перелік документів, доданих до рапорту

Члени сім’ї військовослужбовця (П.І.Б., ступінь родинного зв’язку)

Дата рішення житлово-побутової комісії про отримання грошової компенсації

Розмір грошової компенсації

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

9


Додаток 14
до Інструкції про організацію
забезпечення житловими приміщеннями
військовослужбовців Державної служби
спеціального зв’язку та захисту інформації
України і членів їх сімей
(пункт 3 розділу VII)

КНИГА
обліку осіб, які потребують отримання орендованого житлового приміщення

____________________________________________________________________________
(Адміністрації Держспецзв’язку, територіального органу Адміністрації Держспецзв’язку, підрозділу урядового фельд’єгерського зв’язку, територіального підрозділу, закладу, установи чи іншої організації Держспецзв’язку)

№ з/п

П.І.Б. військовослужбовця

Військове звання та посада військовослужбовця

Дата взяття на облік

Перелік документів, доданих до рапорту

Члени сім’ї військовослужбовця (П.І.Б., ступінь родинного зв’язку)

Дата рішення житлово-побутової комісії про оренду житлового приміщення

Дата, номер та строк дії договору про надання орендованого житлового приміщення в тимчасове користування

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

9


Додаток 15
до Інструкції про організацію
забезпечення житловими приміщеннями
військовослужбовців Державної служби
спеціального зв’язку та захисту інформації
України і членів їх сімей
(пункт 12 розділу VII)

КНИГА
обліку орендованих житлових приміщень

____________________________________________________________________________
(Адміністрації Держспецзв’язку, територіального органу Адміністрації Держспецзв’язку, підрозділу урядового фельд’єгерського зв’язку, територіального підрозділу, закладу, установи чи іншої організації Держспецзв’язку)

№ з/п

Місцезнаходження житлового приміщення

Найменування орендодавця

Дата, номер та строк дії договору оренди

Характеристика житлового приміщення

П.І.Б., військове звання та посада військовослужбовця, якому житлове приміщення надане в тимчасове користування

Члени сім’ї (П.І.Б., ступінь родинного зв’язку)

Дата, номер та строк дії договору про надання орендованого житлового приміщення в тимчасове користування

Дати звільнення житлового приміщення та акта приймання- передавання

Примітка

вид приміщення

поверх

кількість кімнат (ліжко-місць)

загальна житлова площа приміщення, кв. м

інші відомості

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14


Додаток 16
до Інструкції про організацію
забезпечення житловими приміщеннями
військовослужбовців Державної служби
спеціального зв’язку та захисту інформації
України і членів їх сімей
(пункт 18 розділу VII)

АКТ
приймання-передавання орендованого житлового приміщеннявгору