Документ z0135-03, поточна редакція — Прийняття від 29.12.2002
( Остання подія — Державна реєстрація, відбулась 18.02.2003. Подивитися в історії? )

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ
Н А К А З
29.12.2002 N 2850
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 лютого 2003 р.
за N 135/7456

Про затвердження Порядку виплати
щомісячної надбавки за вислугу років і Порядку
виплати щорічної грошової винагороди за сумлінну
працю, зразкове виконання службових обов'язків
окремим категоріям працівників спортивних шкіл усіх
типів та спеціалізованих навчальних закладів
спортивного профілю

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від
17 травня 2002 року N 660 ( 660-2002-п ) "Про встановлення окремим
категоріям працівників спортивних шкіл та спеціалізованих
навчальних закладів спортивного профілю надбавок за вислугу років
та грошової винагороди за сумлінну працю і зразкове виконання
службових обов'язків" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок виплати щомісячної надбавки за вислугу
років окремим категоріям працівників спортивних шкіл усіх типів та
спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю і Порядок
виплати щорічної грошової винагороди за сумлінну працю, зразкове
виконання службових обов'язків окремим категоріям працівників
спортивних шкіл усіх типів та спеціалізованих навчальних закладів
спортивного профілю ( z0136-03 ) (додаються).
2. Зазначені в пункті 1 Порядки застосовуються з січня
2003 р.
3. Контроль за виконанням даного наказу покласти на
Дутчака М.В.
Голова Комітету М.М.Булатова
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
України з питань фізичної
культури і спорту
29.12.2002 N 2850
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 лютого 2003 р.
за N 135/7456

ПОРЯДОК
виплати щомісячної надбавки за вислугу
років окремим категоріям працівників спортивних
шкіл усіх типів та спеціалізованих навчальних
закладів спортивного профілю

1. Цей Порядок поширюється на окремі категорії працівників:
керівників, їх заступників з основного виду діяльності,
тренерів-викладачів, тренерів-методистів, інструкторів-методистів,
акомпаніаторів спортивних шкіл усіх типів та тренерів-викладачів
спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю. Надбавки за вислугу років виплачуються окремим категоріям
працівників щомісяця у відсотках до посадового окладу (ставки
заробітної плати) залежно від стажу роботи в таких розмірах: понад
3 роки - 10 відсотків, понад 10 років - 20 відсотків і понад
20 років - 30 відсотків за роботу в закладах, установах та
організаціях фізичної культури і спорту в межах фонду оплати
праці, затвердженого в кошторисах спортивних шкіл усіх типів та
спеціалізованих навчальних закладах спортивного профілю.
2. До стажу роботи для виплати надбавки за вислугу років
зараховується час роботи на посадах, зазначених у пункті 1 Порядку
в спортивних школах усіх типів та спеціалізованих навчальних
закладах спортивного профілю, а також: час роботи тренерами, спортсменами-інструкторами штатних
команд; тренерами спортивних шкіл усіх типів; тренерами,
тренерами-викладачами у фізкультурних і спортивних закладах та
організаціях; інструкторами, інструкторами-методистами з фізичної
культури і спорту, альпінізму, технічних, спортивно-технічних і
військово-прикладних видів спорту; викладачами фізкультури і
керівниками фізичного виховання у вищих навчальних закладах
I-II рівнів акредитації, професійно-технічних навчальних закладах; час роботи за профілем на педагогічних посадах у
загальноосвітніх навчальних закладах та позашкільних навчальних
закладах; час роботи на керівних, методичних, інструкторських,
інспекторських, тренерських посадах в органах, які здійснювали
керівництво організаціями й установами фізичної культури і спорту
(за винятком працівників, які працювали на державній службі); час роботи на посадах артистів балету і спортивно-циркового
жанру, балетмейстерів, хореографів (до стажу роботи
тренерів-викладачів з хореографії).
3. До стажу роботи для виплати надбавки за вислугу років
зараховується робота на відповідних посадах у закладах фізичної
культури і спорту СРСР.
4. Час роботи на посадах зазначених у пункті 1 Порядку за
межами України зараховується до стажу роботи, якщо міжнародними
угодами (договорами) передбачено зарахування роботи до стажу,
необхідного для призначення трудових пенсій.
5. Працівникам підприємств, установ, організацій, які, крім
основної роботи, займалися навчально-тренувальною роботою в
спортивних закладах (спортивних спорудах, інших фізкультурних і
спортивних організаціях) обсягом не менше ніж 225 годин на рік, до
стажу для виплати надбавки за вислугу років зараховуються місяці,
протягом яких проводилася навчально-тренувальна робота.
6. До стажу роботи окремих категорій працівників
зараховується час перебування громадян України на військовій
службі, час перебування у відпустці по догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку та відпустка без збереження
заробітної плати (частини третя і шоста статті 179 Кодексу законів
України про працю ( 322-08 ), якщо цьому передувала робота на
посадах, зазначених у пункті 1 Порядку.
7. Основним документом для визначення стажу роботи є трудова
книжка та інші документи, що відповідно до законодавства
підтверджують стаж роботи.
8. У разі, якщо тренери-викладачі виконують роботу обсягом
менше або більше норми, передбаченої ставкою заробітної плати,
розмір надбавки за вислугу років зменшується або збільшується
пропорційно навантаженню (обсягу роботи).
9. Зміна розміру надбавки за вислугу років проводиться з
місяця, наступного за місяцем, коли виникло таке право, якщо
документи, необхідні для своєчасного і правильного обчислення
стажу, знаходяться в спортивній школі чи спеціалізованому
навчальному закладі спортивного профілю, або з дня подання таких
документів працівником.
10. Підставою для виплати надбавки за вислугу років є наказ
чи інший розпорядчий документ керівника спортивної школи чи
спеціалізованого навчального закладу спортивного профілю.
Начальник
фінансово-економічного відділу М.В.Харченковгору