Документ z0115-16, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 05.07.2019, підстава - z0595-19

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.11.2015  № 732


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 січня 2016 р.
за № 115/28245

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я № 1126 від 17.05.2019}

Про затвердження нормативно-правових актів з питань організації та проведення санітарно-протиепідемічних заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню грипу та гострих респіраторних інфекцій

Відповідно до статей 6, 11, 16 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», підпункту 12 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (із змінами), з метою підвищення ефективності заходів щодо профілактики і боротьби з грипом та гострими респіраторними інфекціями серед населення України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) Порядок організації та проведення санітарно-протиепідемічних заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню грипу та гострих респіраторних інфекцій;

2) Інструкцію з проведення лабораторної діагностики респіраторних захворювань та грипу, в тому числі з пандемічним потенціалом;

3) Порядок проведення лабораторної діагностики грипу методом полімеразної ланцюгової реакції;

4) Положення про оперативний штаб Міністерства охорони здоров’я України з реагування на ситуацію із розповсюдження грипу, в тому числі з пандемічним потенціалом.

2. Керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров’я Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, закладів охорони здоров’я незалежно від форм власності, науково-дослідних інститутів, що належать до сфери управління Міністерства охорони здоров’я України, забезпечити виконання нормативно-правових актів, що затверджуються цим наказом.

3. Державній санітарно-епідеміологічній службі України (Протас С.В.) керуватися цим наказом при здійсненні державного санітарно-епідеміологічного нагляду.

4. Медичному департаменту (Кравченко В.В.), Департаменту громадського здоров’я МОЗ України (Осташко С.І.) відповідно до покладених завдань та функцій у межах компетенції здійснювати контроль за дотриманням нормативно-правових актів, що затверджуються цим наказом.

5. Державній установі «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського Національної академії медичних наук України» (за згодою) проводити аналіз прогнозованого розвитку епідемічного процесу грипу, розробку рекомендацій для працівників закладів охорони здоров’я.

6. Державному закладу «Український центр з контролю та моніторингу захворювань Міністерства охорони здоров’я України» (Некрасова Л.C.) забезпечити:

1) координацію, організаційно-методичний та інформаційно-консультативний супровід закладів і установ охорони здоров’я з питань запобігання виникненню і поширенню грипу та гострих респіраторних інфекцій;

2) збір, узагальнення, аналіз моніторингових досліджень та подання інформації до Міністерства охорони здоров’я України та Всесвітньої організації охорони здоров’я про епідемічну ситуацію з грипу та гострих респіраторних інфекцій;

3) дослідження зразків матеріалів з метою виявлення вірусів грипу та інших збудників гострих респіраторних інфекцій, а також направлення зразків первинних матеріалів, ізолятів та штамів вірусів на підтвердження до Світового центру грипу, який співпрацює із Всесвітньою організацією охорони здоров’я (Світовий центр грипу, Велика Британія, м. Лондон);

4) депонування вірусів грипу, їх зберігання у спеціалізованій колекції;

5) подання для розміщення на офіційному сайті МОЗ України інформаційного бюлетеня щодо епідемічної ситуації з грипу та гострих респіраторних інфекцій у світі та в Україні.

7. Департаменту громадського здоров’я (Осташко С.І.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Перегінця І.Б.

9. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

О. Квіташвілі

ПОГОДЖЕНО:

Т.в.о. Голови
Державної санітарно-епідеміологічної
служби України

Голова Державної
регуляторної служби України

Перший заступник Голови
Державної служби України
з питань безпечності харчових продуктів
та захисту споживачів

Президент Національної
академії медичних наук України

Перший заступник Голови
Служби безпеки України

Заступник Міністра
внутрішніх справ України -
керівник апарату

С.В. Протас


К. Ляпіна
В.І. Лапа


А.М. Сердюк


В. ТрепакО.В. ТахтайЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства охорони здоров’я
України
06.11.2015  № 732


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 січня 2016 р.
за № 115/28245

ПОРЯДОК
організації та проведення санітарно-протиепідемічних заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню грипу та гострих респіраторних інфекцій

І. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм проведення санітарно-протиепідемічних заходів у закладах охорони здоров’я незалежно від форм власності (далі - заклади) при організації дій, що спрямовані на запобігання виникненню і поширенню грипу та гострих респіраторних інфекцій (далі - ГРІ).

2. Дотримання вимог санітарно-протиепідемічних заходів покладається на керівників закладів.

3. Епідеміологічний нагляд за дотриманням вимог цього Порядку здійснюється Центром громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України.

4. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

1) географічний рівень активності грипу та ГРІ - рівень розповсюдженості захворювання на грип та ГРІ на певній території.

Визначаються такі географічні рівні:

відсутність активності (загальний рівень захворюваності залишається на неепідемічному рівні, відсутнє вірусологічне підтвердження інфекції, що викликана вірусом грипу);

спорадична активність (окремі випадки лабораторно підтвердженого грипу на території однієї адміністративно-територіальної одиниці або спалах в одному закладі, організації; захворюваність залишається на рівні або нижче епідемічного рівня, випадки грипу у людей, які повернулися з інших країн, виключаються);

локальний спалах (підвищена захворюваність на території однієї адміністративно-територіальної одиниці або спалах у двох і більше організованих колективах на території однієї адміністративно-територіальної одиниці з вірусологічно підтвердженими випадками грипу);

регіональна активність (захворюваність перевищує епідемічний рівень на території однієї або більше адміністративно-територіальних одиниць, але менше 50 % від їх загальної кількості з вірусологічно підтвердженими випадками грипу; показники захворюваності на територіях інших адміністративно-територіальних одиниць України залишаються на рівні або нижче епідемічного рівня);

широка активність (захворюваність перевищує епідемічні рівні більше ніж на 50 % територій адміністративно-територіальних одиниць із вірусологічно підтвердженими випадками грипу);

2) гостра респіраторна інфекція - гостре захворювання, що характеризується одним із чотирьох респіраторних симптомів (кашель, біль у горлі, задуха, гострий нежить) і проявляється підвищенням (або без підвищення) температури тіла, а також за наявності клінічного підтвердження про те, що захворювання обумовлено інфекцією;

3) грипоподібне захворювання (далі - ГПЗ) - гостре респіраторне захворювання, що виникло протягом попередніх 7 календарних днів із підвищенням температури тіла до 38 °C і вище та кашлем;

4) група ризику - певна частина населення, умовно об’єднана за принципом підвищеної ймовірності виникнення в ній захворювань на грип, що може бути обумовлено характером медичних показань, соціальними умовами життя, професійної діяльності;

5) дозорний епідеміологічний нагляд (далі - дозорний епіднагляд) - система отримання якісних даних щодо захворюваності певних груп населення, які надають фахівці закладів, визначених органами охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, при відборі пацієнтів із захворюванням, що відповідає визначенню випадку ГПЗ та тяжкої гострої респіраторної інфекції, з метою систематичного збору зразків для лабораторного підтвердження діагнозу;

6) епідемічний період - період часу протягом сезону захворюваності на грип та ГРІ, коли захворюваність на грип та ГРІ перевищує епідемічний рівень;

7) епідемічний (пороговий) рівень - інтенсивний показник захворюваності на грип та ГРІ (в сумі), що є верхньою межею коливань неепідемічного рівня захворюваності і визначається згідно з багаторічними даними в кожному регіоні щотижня;

8) інтенсивність епідемічного процесу - частота виникнення випадків захворювань на грип та ГРІ на певній території за певний час, що розраховується на 100 000 населення. Залежно від інтенсивності епідемічного процесу визначаються такі рівні захворюваності: низький (показники знаходяться нижче епідемічного рівня); середній (показники не перевищують епідемічний рівень на 25 %); високий (показники знаходяться в межах 25-75 %); дуже високий (показники перевищують епідемічний рівень на 75 %);

9) міжепідемічний період - період часу, протягом якого захворюваність на грип та ГРІ знаходиться на неепідемічному рівні та триває з 21 по 39 тиждень поточного року;

10) пандемічний штам вірусу грипу людини - вірус, що набув генетичних або антигенних змін і може сприяти виникненню нових епідемій та пандемій;

11) передепідемічний період - період часу протягом сезону захворюваності на грип та ГРІ до початку епідемічного періоду, що починається з 40 тижня поточного року;

12) підозрілий випадок захворювання на грип (у тому числі для захворювань, що викликані вірусом грипу з пандемічним потенціалом) - захворювання, що відповідає визначенню ГПЗ або тяжкої гострої респіраторної інфекції та виникає за таких умов:

пацієнт тісно контактував з особою, яка має підтверджену інфекцію, викликану вірусом грипу, в період часу, коли ця особа перебувала в стані захворювання;

відомо, що пацієнт недавно контактував із твариною (птицею), у яких підтверджено або підозрюється інфекція, спричинена вірусом грипу з пандемічним потенціалом;

пацієнт знаходився в населеному пункті, де мають місце підтверджені випадки захворювання, викликані вірусами грипу, в тому числі з пандемічним потенціалом;

13) підтверджений випадок захворювання на грип - захворювання, що відповідає визначенню ГПЗ або тяжкої гострої респіраторної інфекції та підтверджується лабораторними результатами одним із таких методів: полімеразною ланцюговою реакцією (далі - ПЛР) у режимі реального часу, виділенням вірусу в культурі клітин або курячому ембріоні, серологічним, імуноферментним, імунофлуоресцентним;

14) післяепідемічний період - період часу після зниження епідемічного рівня захворюваності на грип та ГРІ до неепідемічного, що триває по 20 тиждень поточного року;

15) протигрипозна вакцина - імунобіологічний препарат, що застосовується з метою специфічної профілактики грипу;

16) протигрипозна жива вакцина - імунобіологічний препарат, що застосовується з метою специфічної профілактики грипу та містить ослаблені живі віруси грипу типів А і В;

17) протигрипозна інактивована вакцина - імунобіологічний препарат, що застосовується з метою специфічної профілактики грипу та містить інактивовані віруси грипу А і В (цільновіріонні вакцини); окремі компоненти вірусної частки (спліт або розщеплені вакцини); поверхневі білки віріона - гемаглютинін та нейрамінідаза (субодиничні вакцини);

18) рутинний епідеміологічний нагляд (далі - рутинний епіднагляд) - система заходів, що проводиться фахівцями закладів серед всього населення країни для оцінки стану і тенденцій розвитку епідемічного процесу з грипу та ГРІ та своєчасного проведення санітарно-протиепідемічних заходів;

19) сезон захворюваності на грип та ГРІ - період часу, протягом якого існує найбільша вірогідність підйому епідемічного рівня захворюваності на грип та ГРІ, розрахований на підставі багаторічних спостережень, що триває із 40 тижня поточного року по 20 тиждень наступного року;

20) сезонний щотижневий рівень захворюваності на грип та ГРІ - середній показник захворюваності, розрахований на підставі багаторічних спостережень, із вилученням тих тижнів, на які припадає епідемічний період;

21) спалах грипу або ГРІ - захворювання, що виникли у 5 і більше осіб протягом інкубаційного періоду з симптомами грипу або ГРІ на обмеженій території, в окремому колективі чи групі колективів, пов'язаних загальним джерелом збудника та/або фактором передачі;

22) тяжка гостра респіраторна інфекція (далі - ТГРІ) - гостре респіраторне захворювання з тяжкою формою перебігу, із підвищенням температури тіла до 38 °C і вище, кашлем, задухою або утрудненим диханням, що почалося протягом попередніх 7 календарних днів та потребує госпіталізації.

II. Вимоги до організації та проведення епіднагляду за грипом та ГРІ

1. Система дозорного та рутинного епіднагляду за грипом та ГРІ включає:

1) моніторинг епідемічної ситуації за часом, місцем, фактором ризику і тяжкістю захворювання у розрізі вікових груп та оцінку тягаря хвороби, а також спалахів грипу та ГРІ;

2) забір біологічного матеріалу для вірусологічних досліджень;

3) моніторинг циркуляції респіраторних вірусів, у тому числі вірусів грипу, працівниками вірусологічних лабораторій;

4) аналіз охоплення населення профілактичними щепленнями проти грипу, контроль ефективності проведеної імунізації проти грипу;

5) вжиття заходів, спрямованих на своєчасне виявлення випадків захворювань на грип, що вірогідно викликаний вірусом із пандемічним потенціалом, зниження рівня захворюваності на грип та ГРІ, недопущення епідемічних спалахів та мінімізацію наслідків епідемії;

6) визначення груп ризику, що підлягають специфічній профілактиці проти грипу.

2. Дозорний епідеміологічний нагляд здійснюють заклади, перелік яких затверджується керівниками органів охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (далі - структурні підрозділи охорони здоров’я), відповідно до Керівництва Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я (далі - ВООЗ) щодо дозорного епіднагляду за грипом серед людей (2011 року) після проведення оцінки якісних репрезентативних показників серед певних груп населення із залученням до 5 % лікарів та за наявності відповідного матеріально-технічного забезпечення.

3. Основні завдання дозорного епідеміологічного нагляду:

щотижневий збір та аналіз інформації щодо випадків ГПЗ та ТГРІ, облік летальних випадків у закладах, визначених для проведення дозорного епіднагляду, протягом року;

оцінка епідеміологічного та вірусологічного моніторингу випадків ГПЗ та ТГРІ серед певних груп населення для визначення фактора ризику та оцінки тягаря хвороби;

відбір зразків у пацієнтів, стан яких відповідає визначенню ГПЗ або ТГРІ, для проведення лабораторних досліджень;

моніторинг циркулюючих вірусів грипу протягом року з метою виявлення вірусів грипу, в тому числі з вірогідно пандемічним потенціалом;

направлення всіх ізолятів вірусів грипу та зразків матеріалу від померлих із підозрою на грип до Державного закладу «Український центр з контролю та моніторингу захворювань Міністерства охорони здоров’я України» (далі - ДЗ «УЦКМЗ МОЗ») для підтвердження і подальшої їх ідентифікації у Світовому центрі грипу (Велика Британія, м. Лондон).

4. Інформація закладу, що здійснює дозорний епідеміологічний нагляд, про реєстрацію пацієнтів з ГПЗ та ТГРІ за первинними діагнозами передається за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку щотижня протягом року до 10.00 години у понеділок, наступний за звітним тижнем, до лабораторного центру з подальшим звітуванням до 16.00 години до Центру грипу та ГРВІ ДЗ «УЦКМЗ МОЗ» (далі - Центр грипу та ГРВІ).

Інформація про кожен випадок ТГРІ або смерті та відбір зразків матеріалу для вірусологічних досліджень протягом 24 годин передається з лабораторних центрів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, на водному, залізничному, повітряному транспорті (далі - лабораторні центри) до Центру грипу та ГРВІ із заповненням пунктів 1-7, 10 та 1-6, 9 форм обліку зразків матеріалу, наведених відповідно у додатках 2 та 3 до цього Порядку;

Результати лабораторних досліджень зразків матеріалу від амбулаторних пацієнтів із ГПЗ та госпіталізованих із ТГРІ передаються протягом 72 годин відповідальним працівником лабораторного центру до закладу, з якого направлено зразок біологічного матеріалу.

Заклад при отриманні результатів досліджень протягом 24 годин передає їх до лабораторного центру із заповненням пунктів 8, 9 та 7, 8 відповідно форм обліку зразків матеріалу, наведених у додатках 2 та 3 до цього Порядку.

Узагальнені дані із лабораторного центру направляються до Центру грипу та ГРВІ протягом 24 годин з часу отримання інформації.

5. Рутинний епідеміологічний нагляд щодо своєчасного виявлення, реєстрації випадків грипу та ГРІ (за первинними діагнозами), їх спалахів здійснюють установи та заклади охорони здоров’я, які вносять пропозиції до структурних підрозділів охорони здоров’я щодо проведення відповідних протиепідемічних заходів органами місцевої влади та місцевого самоврядування.

6. Основні завдання рутинного епіднагляду:

збір та аналіз інформації щодо захворюваності на грип та ГРІ і летальних випадків серед пацієнтів протягом сезону захворюваності на грип та ГРІ;

своєчасна організація, проведення протиепідемічних і лікувально-профілактичних заходів серед населення на місцевому, обласному, національному рівнях та аналіз виконання проведених заходів;

визначення епідемічного рівня захворюваності на грип та ГРІ в регіоні;

збір клінічного, патологоанатомічного матеріалів для проведення лабораторних досліджень;

лабораторна діагностика та вивчення циркулюючих вірусів грипу в сезон захворюваності на грип та ГРІ;

моніторинг післявакцинальних ускладнень при застосуванні імунобіологічних препаратів проти грипу.

7. Відповідальна особа, визначена наказом керівника закладу, надає інформацію щодо захворюваності на грип та гострі респіраторні інфекції за формою згідно із додатком 4 до цього Порядку до лабораторного центру у сезон захворюваності на грип та ГРІ до 10.00 години в понеділок, наступний за звітним тижнем, де проводять її аналіз та надсилають до 16.00 години до Центру грипу та ГРВІ.

Визначення епідемічного рівня захворюваності на грип та ГРІ в регіоні здійснюється за алгоритмом розрахунку епідемічного рівня (порога) захворюваності, наведеним у додатку 5 до цього Порядку.

8. Відбір біологічного матеріалу для вірусологічного обстеження здійснюється з дотриманням правил особистої безпеки (робота в одноразових нестерильних рукавичках, халатах, засобах захисту для очей тощо).

Керівник закладу при здійсненні моніторингу захворюваності, виникненні спалаху, реєстрації випадку смерті пацієнта з підозрою на грип та ГРІ організовує відбір біологічного матеріалу для вірусологічного дослідження з подальшою доставкою до лабораторних центрів протягом 24 годин, потім до Центру грипу та ГРВІ із заповненням пунктів 1-7, 10 та 1-6, 9 форм обліку зразків матеріалу, наведених відповідно у додатках 2 та 3 до цього Порядку.

Результати лабораторних досліджень передаються відповідальним працівником лабораторного центру до закладу, який направив зразок біологічного матеріалу на дослідження.

9. Заклад при отриманні результатів досліджень протягом 24 годин передає їх до лабораторних центрів із заповненням пунктів 8, 9 та 7, 9 відповідно форм обліку зразків матеріалу, наведених у додатках 2 та 3 до цього Порядку.

Узагальнені дані із лабораторного центру направляються до Центру грипу та ГРВІ протягом 24 годин з часу отримання інформації.

Відповідальна особа закладу повідомленням про спалах грипу та гострої респіраторної інфекції за формою згідно з додатком 6 до цього Порядку інформує структурні підрозділи охорони здоров’я та лабораторні центри протягом 24 годин з часу реєстрації спалаху грипу та ГРІ, потім щодня до 10.00 години до його закінчення.

Повідомлення про виникнення спалаху грипу та гострої респіраторної інфекції за встановленою формою передається з лабораторного центру до Центру грипу та ГРВІ протягом 24 годин з часу його отримання, потім щодня до 12.00 до закінчення спалаху.

Центр грипу та ГРВІ передає повідомлення про виникнення спалаху грипу та гострої респіраторної інфекції за встановленою формою до МОЗ України протягом 24 годин з часу отримання інформації про виникнення спалаху, потім щодня до 13.00 години до його закінчення.

10. При виникненні спалаху грипу та ГРІ керівник закладу організовує відбір біологічного матеріалу для вірусологічного обстеження 5 перших пацієнтів. Особлива увага приділяється обстеженню вагітних та осіб із супутніми соматичними хворобами, що зумовлюють тяжкий перебіг грипу (астма, хронічні захворювання легенів, серця та печінки, ниркова недостатність, порушення імунітету, діабет, ожиріння тощо).

11. Повідомлення про кожний випадок смерті від грипу або ГРІ та відібраний матеріал для вірусологічних досліджень надаються закладом до структурних підрозділів охорони здоров’я та лабораторних центрів із подальшим звітуванням до Центру грипу та ГРВІ протягом 24 годин з часу реєстрації такого випадку із заповненням пунктів 1-7, 10 форми обліку зразків матеріалу, наведеної у додатку 2 до цього Порядку.

Відповідальна особа закладу надає до структурних підрозділів охорони здоров’я та лабораторних центрів заключну інформацію про випадок смерті від грипу або ГРІ після отримання результатів проведених вірусологічних та гістологічних досліджень, протоколу патологоанатомічного розтину, засвідченого печаткою закладу (за наявності), із заповненням пунктів 8, 9 форми обліку зразків матеріалу, наведеної у додатку 2 до цього Порядку, для подальшого інформування Центру грипу та ГРВІ.

12. Центр грипу та ГРВІ надсилає заключну інформацію про випадок смерті від грипу або ГРІ до МОЗ України протягом 24 годин з часу її отримання.

13. Моніторинг циркулюючих респіраторних вірусів здійснюється лабораторними центрами.

14. Інформація про результати проведених лабораторних досліджень зразків біологічних матеріалів від пацієнтів із підозрою на грип або ГРІ вірусологічними, серологічними та молекулярно-генетичними методами надсилається лабораторними центрами протягом року за формами, наведеними у додатках 7-12 до цього Порядку, до Центру грипу та ГРВІ щомісяця до 05 числа місяця, наступного за звітним.

15. Відбір зразків матеріалу для вірусологічних досліджень та доставку проб до лабораторних центрів здійснюють підготовлені медичні працівники, визначені наказом закладу.

Структурні підрозділи лабораторних центрів проводять дослідження зразків біологічних матеріалів від пацієнтів із підозрою на грип та ГРІ вірусологічними, серологічними та молекулярно-генетичними методами відповідно до алгоритму проведення дослідження зразків матеріалів з метою виявлення вірусів грипу та інших збудників гострих респіраторних інфекцій, наведеного в додатку 13 до цього Порядку, та надають щотижня інформацію за формами, наведеними в додатках 14-16 до цього Порядку, до Центру грипу та ГРВІ щопонеділка до 11.00 години протягом сезону захворюваності на грип та ГРІ.

16. Центр грипу та ГРВІ видає та надсилає до МОЗ України і регіонального бюро ВООЗ інформаційний бюлетень щодо епідеміологічного та вірусологічного моніторингу грипу та ГРІ у світі та в Україні щовівторка до 16.00 години протягом сезону захворюваності на грип та ГРІ.

17. МОЗ України розміщує на офіційному веб-сайті МОЗ України інформаційний бюлетень щосереди до 10.00 години протягом сезону захворюваності на грип та ГРІ.

Керівники структурних підрозділів охорони здоров’я, лабораторних центрів інформують населення про епідемічну ситуацію з грипу та ГРІ, а також проведені санітарно-профілактичні заходи.

III. Вимоги до проведення санітарно-протиепідемічних заходів у міжепідемічний та передепідемічний періоди захворюваності на грип та ГРІ

1. Заходи щодо профілактики захворювань на грип та ГРІ визначаються в розробленому комплексному плані (далі - план), що затверджується місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування. У разі необхідності здійснюється коригування плану.

План повинен передбачати розробку організаційних та санітарно-протиепідемічних заходів, спрямованих на попередження, локалізацію та ліквідацію масових захворювань на грип та ГРІ, координацію узгоджених дій з усіма заінтересованими органами та організаціями в міжепідемічний період і сезон захворюваності на грип.

2. У міжепідемічний період захворюваності на грип у закладах охорони здоров’я проводяться такі заходи:

формування резерву ліжкового фонду (з урахуванням кількості госпіталізованих - 1 % дорослих від загальної кількості хворих на грип та ГРІ та 2,5 % дітей), складання плану перепрофілювання ліжок із можливим розгортанням палат інтенсивної терапії в перепрофільованих відділеннях, визначення формування потреби кількості медичних працівників;

проведення розрахунку потреби закладу щодо кількості лікарських та дезінфекційних засобів, виробів медичного призначення, рентгенівської плівки, засобів індивідуального захисту для медичних працівників та діагностичних препаратів;

підвищення кваліфікації медичних працівників усіх спеціальностей з питань профілактики, діагностики і лікування грипу та ГРІ;

планування профілактичних щеплень проти грипу згідно з Календарем профілактичних щеплень в Україні, затвердженим наказом МОЗ України від 16 вересня 2011 року № 595, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за № 1159/19897 (із змінами), та розрахунок потреби у вакцині.

3. З метою мінімізації несприятливих наслідків захворювання та попередження розповсюдження вірусу грипу щеплення проводяться щороку у вересні - листопаді в першу чергу серед осіб груп ризику, які підлягають щепленню проти грипу, наведених у графі 2 додатка 17 до цього Порядку.

4. Планування щеплень проти грипу проводиться медичними працівниками закладу, які відповідають за цю роботу, на основі даних диспансерного, статистичного обліку населення, яке обслуговується. При виникненні захворювань на грип, що викликані вірусом із пандемічним потенціалом, можлива зміна контингентів груп ризику, які підлягають щепленню проти грипу, і строків проведення, що визначаються в установленому законодавством порядку МОЗ України, виходячи з епідемічної ситуації.

За підсумками планування на кожній терапевтичній (педіатричній) дільниці має бути список осіб, які підлягають щепленню проти грипу, із зазначенням конкретної групи ризику.

Інформацію щодо кількості осіб груп ризику, які підлягають щепленню проти грипу, за формою згідно з додатком 17 до цього Порядку заклади надають до структурного підрозділу охорони здоров’я та лабораторного центру для узагальнення до 20 серпня звітного року. Отриману інформацію лабораторний центр направляє до Центру грипу та ГРВІ щороку до 30 серпня звітного року.

Центр грипу та ГРВІ інформує МОЗ України до 10 вересня звітного року.

5. Щеплення проти грипу проводяться на базі закладу в кабінетах щеплень або в приміщеннях, що організовані як тимчасові кабінети для проведення щеплень та відповідають вимогам Положення про організацію і проведення профілактичних щеплень, затвердженого наказом МОЗ України від 16 вересня 2011 року № 595, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за № 1160/19898 (у редакції наказу МОЗ України від 11 серпня 2014 року № 551).

6. Заклади надають інформацію щодо кількості осіб, які щеплені проти грипу, за формою згідно з додатком 18 до цього Порядку до лабораторного центру та структурного підрозділу охорони здоров’я в сезон захворюваності на грип та ГРІ щоп’ятниці до 11.00 години, які після опрацювання надсилають її до Центру грипу та ГРВІ щопонеділка до 11.00 години.

Заклади на підставі аналізу захворюваності на грип та ГРІ, проведених щеплень проти грипу надають до структурних підрозділів охорони здоров’я за належністю узагальнену інформацію про результати проведеного щеплення проти грипу в епідемічному сезоні за формою згідно з додатком 19 до цього Порядку.

Отриману інформацію за формами згідно з додатками 19 та 20 до цього Порядку структурний підрозділ охорони здоров’я подає до лабораторного центру для узагальнення та надання до Центру грипу та ГРВІ щороку до 25 травня. Центр грипу та ГРВІ інформує МОЗ України про обсяг профілактичних щеплень проти грипу до 10 червня звітного року.

7. Для забезпечення населення засобами індивідуального захисту, лікарськими засобами в передепідемічний період захворюваності на грип та ГРІ в аптеках створюється необхідний запас цих засобів.

Кількість засобів індивідуального захисту та лікарських засобів має бути обґрунтована розрахунками і досвідом роботи під час попередніх епідемій.

8. Заклади проводять санітарно-освітню роботу серед населення через засоби масової інформації (а також використовують інші доступні методи: плакати, брошури, листівки, буклети, теле-, радіокомунікаційні засоби, Інтернет тощо) про профілактику грипу та ГРІ.

9. На підприємствах, у закладах та установах незалежно від форм власності їх медичними працівниками (в разі відсутності - медичними працівниками закладу за територіальним принципом) здійснюються:

складання планів з профілактики грипу та відбір контингентів осіб, які підлягають щепленню проти грипу;

контроль за створенням необхідного запасу мийних і дезінфекційних засобів;

санітарно-освітня робота щодо профілактики грипу та ГРІ, доцільності проведення профілактичних щеплень проти грипу працівниками установи або підприємства.

IV. Вимоги до проведення санітарно-протиепідемічних заходів в період епідемічного підйому захворюваності на грип та ГРІ

1. З метою запобігання виникненню, локалізації та ліквідації спалахів (епідемій) грипу та ГРІ для оперативного реагування за необхідності скликається оперативний штаб МОЗ України, а також залучаються до роботи регіональні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

2. У плані передбачається проведення заходів з профілактики захворювань на грип та ГРІ, де залежно від інтенсивності епідемічного процесу будуть реалізовані певні пункти плану.

3. Органи, установи, заклади що проводять державний санітарно-епідеміологічний нагляд (далі - санепіднагляд):

1) подають до місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, відповідних установ та закладів інформацію щодо епідемічної ситуації з грипу та ГРІ для своєчасного проведення санітарно-протиепідемічних заходів, спрямованих на запобігання виникненню, поширенню, локалізацію та ліквідацію масових захворювань серед населення, яке мешкає на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

2) проводять санепіднагляд та методичне керівництво організацією і виконанням комплексу профілактичних заходів;

3) організовують і проводять лабораторне обстеження пацієнтів на грип та ГРІ при спалахах в організованих колективах;

4) подають до МОЗ України, Центру грипу та ГРВІ інформацію щодо призупинення навчально-освітнього процесу, запровадження комплексу санітарно-протиепідемічних заходів на певних адміністративно-територіальних одиницях протягом 24 годин з часу прийняття таких рішень;

5) інформують населення через засоби масової інформації щодо дотримання правил особистої гігієни для профілактики захворювань на грип та ГРІ;

6) звітують про проведену санітарно-освітню роботу до Центру грипу та ГРВІ щопонеділка до 11.00 години шляхом подання відповідної форми згідно з додатком 21 до цього Порядку. У сезон захворюваності на грип та ГРІ Центр грипу та ГРВІ направляє цю інформацію щовівторка до 16.00 години до МОЗ України.

4. Підприємства, заклади та установи незалежно від форм власності в період епідемічного підйому захворюваності на грип та ГРІ повинні:

1) дотримуватись санітарно-гігієнічних вимог до регламентованого мікроклімату та режиму провітрювання приміщень, вологого прибирання з використанням засобів дезінфекції, що дозволені законодавством до застосування;

2) забезпечити тимчасове відсторонення від роботи працівників у разі появи симптомів грипу та ГРІ їх медичним працівником (в разі відсутності - медичним працівником закладу за територіальним принципом), встановлення медичного спостереження за особами, які перебували в контакті, протягом 7 днів;

3) проводити неспецифічну профілактику грипу та ГРІ;

4) забезпечити працівників, безпосередньо зайнятих обслуговуванням населення, засобами індивідуального захисту органів дихання із заміною їх кожні 4 години;

5) забезпечити працівників милом або антисептиками для дотримання ними правил особистої гігієни;

6) забезпечити наявність у загальнодоступних місцях (на інформаційних стендах, табло тощо) інформації, пам’яток з профілактики грипу та ГРІ.

5. У період епідемічного підйому захворюваності на грип та ГРІ проводяться профілактичні, протиепідемічні та дезінфекційні заходи, а саме:

1) у диспетчерській службі та бригадах швидкої медичної допомоги:

використання пацієнтами одноразових масок. У разі їх відсутності необхідно застосовувати серветки для прикриття рота або носа;

повідомлення закладу при направленні пацієнта з підозрою на грип, що вірогідно викликаний вірусом із пандемічним потенціалом;

обов’язкове інформування працівниками бригади швидкої медичної допомоги диспетчерської служби швидкої медичної допомоги щодо відмови від госпіталізації пацієнта з підозрою на грип, що вірогідно викликаний вірусом із пандемічним потенціалом;

2) в амбулаторно-поліклінічних закладах та стаціонарах:

поетапне перепрофілювання закладу для надання медичної допомоги пацієнтам залежно від інтенсивності епідемічного процесу грипу та ГРІ з оперативним інформуванням лабораторних центрів;

ізоляція виявлених пацієнтів з підозрою на захворювання або підтвердженим захворюванням на грип;

забезпечення медичних працівників лікарськими засобами для профілактики грипу та ГРІ, засобами індивідуального захисту органів дихання, халатами, рукавичками при проведенні процедур, пов'язаних з високим ризиком викиду аерозолів (збір біологічного матеріалу для досліджень, ендотрахеальна інтубація, бронхоскопія та дії з реанімації при використанні екстреної інтубації або серцево-легеневої реанімації, процедури, що пов'язані з аспірацією дихальних шляхів тощо), а також при наданні допомоги пацієнтам з підозрою на захворювання на грип, що вірогідно викликаний вірусом із пандемічним потенціалом;

контроль за проведенням дезінфекції приміщень, обладнання, інвентарю, за миттям посуду пацієнтів;

планові огляди вдома вагітних та дітей першого року життя медичними працівниками поліклінік за місцем проживання (перебування);

залучення до роботи з пацієнтами, хворими на грип та ГРІ, лікарів інших спеціальностей, аспірантів, клінічних ординаторів, лікарів-інтернів, фахівців з вищою або середньою спеціальною медичною освітою, які мають необхідну теоретичну підготовку та практичні навички;

забезпечення необхідної кількості лікарських препаратів і виробів медичного призначення;

створення відділень, кабінетів для прийому пацієнтів із симптомами грипу та ГРІ з максимальним розмежуванням потоків здорових та хворих осіб;

контроль за ефективною роботою вентиляційних систем та систем знезараження повітряного середовища;

проведення вірусологічних досліджень з діагностики грипу в умовах другого або третього рівня біобезпеки залежно від епідемічної ситуації;

санітарно-освітня робота серед населення з питань профілактики грипу та ГРІ з використанням всіх доступних форм і методів;

3) у патологоанатомічному бюро:

інформування про констатацію та засвідчення смерті осіб, які померли від грипу, ТГРІ або з підозрою на ці захворювання, протягом 1 години оперативних штабів з реагування на ситуацію із розповсюдження грипу регіонального та місцевого рівнів, у тому числі з пандемічним потенціалом;

пакування тіл померлих в мішки для тіл (не раніше як через дві години після настання біологічної смерті);

транспортування до моргу тіл померлих спеціально виділеним для цього транспортом (не пізніше 3-6 годин після настання біологічної смерті);

розтин тіл померлих з обов’язковим відбором зразків матеріалів для вірусологічного та бактеріологічного дослідження з метою встановлення заключного патологоанатомічного діагнозу (проводять в межах 6 - 12 годин від часу біологічної смерті) та заповненням форми обліку зразків матеріалу згідно з додатком 3 до цього Порядку;

дотримання правил санітарно-протиепідемічного режиму при проведенні патологоанатомічних досліджень осіб, які померли від грипу, ГРІ або з підозрою на ці захворювання. Відбір секційного матеріалу та його транспортування здійснюються при забезпеченні необхідних умов зберігання та транспортування зразків згідно з Інструкцією з проведення лабораторної діагностики респіраторних захворювань та грипу, в тому числі з пандемічним потенціалом, затвердженою наказом МОЗ України від 06 листопада 2015 року № 732;

4) в аптеках:

підтримання розширеного асортименту протигрипозних і симптоматичних лікарських препаратів та засобів індивідуального захисту;

збільшення у разі потреби робочого дня (або забезпечення цілодобової роботи) для продажу лікарських засобів;

5) в закладах освіти:

забезпечення інформування місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з метою прийняття ними рішення про призупинення навчально-виховного процесу за відсутності 20 % від загальної кількості учнів з причини захворювання на грип та ГРІ;

заборона переведення з групи в групу і первинного прийому дітей до дошкільних навчальних закладів та установ з цілодобовим режимом перебування дітей;

обмеження проведення спортивних, культурно-масових та інших видовищних заходів (відвідування виставок, музеїв тощо);

проведення дезінфекції столового посуду та іграшок, а також вологого прибирання та дезінфекції приміщень в кінці робочого дня або зміни (при двозмінній організації навчального процесу) дезінфекційними засобами, що дозволені законодавством до застосування;

проведення в дошкільних навчальних закладах знезараження повітряного середовища приміщень за допомогою бактерицидних ламп за відсутності дітей протягом 30 хвилин з наступним провітрюванням;

своєчасне виявлення та ізоляція в студентських гуртожитках осіб із симптомами на грип та ГРІ, термінове інформування про це керівників закладів;

6) у спеціалізованих закладах (психоневрологічні, геріатричні інтернати та пансіонати, пансіонати для ветеранів війни та праці, спеціалізовані заклади охорони здоров’я для медико-соціального захисту дітей-сиріт та дітей, залишених без батьківського піклування, соціально-реабілітаційні центри для неповнолітніх тощо):

проведення медичними працівниками цих закладів протягом 7 днів щоденного медичного нагляду з вимірюванням температури, оглядом носоглотки контактних по класу, спальні, тимчасове відсторонення від роботи осіб з числа працівників, які безпосередньо обслуговують дітей або дорослих, у разі появи симптомів грипу та ГРІ;

встановлення щоденного спостереження протягом 7 днів після ізоляції останнього хворого на грип та ГРІ за особами, які спілкувалися з ним;

заборона переведення з групи в групу і прийому дітей у дошкільні навчальні заклади та установи з цілодобовим режимом перебування дітей на період проведення обмежувальних заходів;

обмеження проведення спортивних, культурно-масових та інших видовищних заходів (відвідування виставок, музеїв тощо);

знезараження повітряного середовища приміщень за допомогою бактерицидних ламп за відсутності людей протягом 30 хвилин з наступним провітрюванням;

7) на підприємствах різних галузей промисловості:

забезпечення осіб, які працюють на відкритому повітрі, теплим одягом, приміщеннями для обігріву та харчування;

8) на підприємствах усіх видів транспорту:

недопущення виходу на лінію транспорту з несправною опалювальною системою;

організація проведення вологого прибирання пасажирського транспорту після закінчення робочої зміни з використанням засобів дезінфекції, що дозволені законодавством до застосування;

9) на підприємствах торгівлі, громадського харчування та в організаціях сфери обслуговування населення:

проведення профілактичних дезінфекційних заходів.

V. Порядок дій медичних працівників при реєстрації захворювань на грип, що вірогідно викликані вірусом з пандемічним потенціалом

1. Медичний працівник при виявленні пацієнта із симптомами грипу:

1) інформує керівника закладу, а у вихідні та святкові дні - чергового лікаря щодо виявлення пацієнта із симптомами грипу. Медичні працівники, визначені наказом головного лікаря, організовують до початку етіотропної терапії відбір біологічного матеріалу у пацієнта, зберігання та транспортування в герметично закритій ємності при дотриманні «холодового ланцюга» (4-8 °С) до територіальних лабораторних центрів або до ДЗ «УЦКМЗ МОЗ»;

2) вживає заходів щодо особистої безпеки при наданні медичної допомоги пацієнту;

3) приймає рішення щодо ізоляції, госпіталізації, обмеження допуску пацієнта в колективи;

4) забезпечує проведення загальних аналізів крові та сечі, біохімічного аналізу крові, рентгенографії органів грудної клітки, термометрії та огляду шкірних покривів у пацієнта кожні 3 години з метою встановлення діагнозу;

5) визначає тактику надання медичної допомоги пацієнту відповідно до клінічної картини захворювання.

2. Для діагностики грипу, в тому числі диференційної, відбираються зразки біологічного матеріалу згідно з Інструкцією з проведення лабораторної діагностики респіраторних захворювань та грипу, в тому числі з пандемічним потенціалом, затвердженою наказом МОЗ України від 06 листопада 2015 року № 732.

3. Керівник закладу забезпечує:

1) термінове інформування керівника лабораторного центру у разі виявлення пацієнта із симптомами грипу, що вірогідно викликаний вірусом із пандемічним потенціалом, з поданням форми первинної облікової документації № 058/о «Екстрене повідомлення про інфекційне захворювання, харчове, гостре професійне отруєння, незвичайну реакцію на щеплення», затвердженої наказом МОЗ України від 10 січня 2006 року № 1, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 08 червня 2006 року за № 686/12560 (із змінами);

2) профільну госпіталізацію пацієнтів, організацію надання їм медичної допомоги, в тому числі спеціалізованої, а також медичний огляд контактних осіб;

3) виявлення осіб, які перебували в осередку захворювання, з внесенням даних до відповідних форм первинної медичної документації:

№ 025/о «Медична карта амбулаторного хворого №___»; № 025-2/о «Талон для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів»; № 003/о «Медична карта стаціонарного хворого №___», затверджених наказом МОЗ України від 14 лютого 2012 року № 110, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 661/20974;

№ 112/о «Історія розвитку дитини №___», затвердженої наказом МОЗ України від 28 липня 2014 року № 527, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13 серпня 2014 року за № 959/25736;

4) проведення заходів щодо перепрофілювання в установленому порядку ліжкового фонду в стаціонарних умовах для можливої госпіталізації пацієнта з грипом;

5) проведення профілактичних заходів щодо попередження інфікування медичних працівників, які надають медичну допомогу пацієнтам у закладах;

6) контроль за наданням медичної допомоги громадянам у закладі;

7) проведення інформаційно-освітньої роботи серед населення території обслуговування щодо профілактики грипу та ГРІ.

4. Керівник структурного підрозділу охорони здоров’я:

1) повідомляє керівника лабораторного центру відповідної адміністративно-територіальної одиниці про спалах грипу та ГРІ за формою згідно з додатком 6 до цього Порядку;

2) забезпечує проведення інформаційно-освітньої роботи серед населення щодо профілактики грипу та ГРІ.

5. Керівники лабораторних центрів:

1) повідомляють про спалах грипу та гостру респіраторну інфекцію за формою згідно з додатком 6 до цього Порядку Центр грипу та ГРВІ;

2) забезпечують проведення лабораторних досліджень для діагностики грипу;

3) забезпечують проведення епідеміологічного обстеження та виявлення осіб в осередку захворювання з внесенням до форми облікової статистичної документації (форми № 357/о «Карта епідеміологічного обстеження вогнища інфекційного захворювання», затвердженої наказом МОЗ України від 11 липня 2000 року № 160).

6. Головний лікар ДЗ «УЦКМЗ МОЗ» забезпечує подання інформації до МОЗ України про спалах грипу та ГРІ за формою згідно з додатком 6 до цього Порядку.

7. За необхідності транспортування пацієнта із підозрою на грип до інших закладів здійснюється спеціальним транспортним засобом, дезінфекційна обробка якого проводиться в установленому порядку.

VI. Вимоги до проведення досліджень біологічних зразків

1. Згідно з принципами біобезпеки та за наявності відповідного технічного оснащення біологічні зразки, взяті у пацієнтів із симптомами грипу та ГРІ, повинні тестуватися в лабораторних центрах, яким надано дозвіл на проведення діагностичних робіт на наявність вірусів грипу методом ПЛР, а також інших респіраторних вірусів.

2. Вірусологічні лабораторії лабораторних центрів проводять ізоляцію вірусів грипу з усіх зразків, у яких методом ПЛР виявлена рибонуклеїнова кислота сезонного вірусу грипу. Проводити виділення вірусів з пандемічними властивостями допускається тільки в лабораторному центрі з рівнем біобезпеки BSL-3.

3. Для підтвердження виділення та типування ізоляти, отримані у вірусологічних лабораторіях лабораторних центрів, направляються до ДЗ «УЦКМЗ МОЗ» за схемою організації вірусологічного моніторингу грипу та гострих респіраторних інфекцій в Україні згідно з додатком 22 до цього Порядку.

4. Депонування вірусів грипу, патогенних для людини, проводиться в спеціалізованій колекції ДЗ «УЦКМЗ МОЗ». Крім того, зразки первинних матеріалів, ізоляти та штами вірусів направляються до Світового центру грипу (Велика Британія, м. Лондон). Транспортування вірусів здійснюється у суворій відповідності до вимог Міжнародних медико-санітарних правил 2005 року.

Директор Департаменту
громадського здоров’яС. Осташко


Додаток 1
до Порядку організації та проведення
санітарно-протиепідемічних заходів,
спрямованих на запобігання
виникненню і поширенню грипу
та гострих респіраторних інфекцій
(пункт 4 розділу II)

ІНФОРМАЦІЯ
закладу, що здійснює дозорний епідеміологічний нагляд
за ____________ тиждень 20____ року

№ з/п

Перелік питань

Усього, осіб

Вікові групи

0-4 роки

5-14 років

15-17 років

18-29 років

30-64 роки

65 років та старше

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Інформація про випадки грипоподібних захворювань

Загальна кількість амбулаторних візитів

Загальна кількість викликів додому

Кількість пацієнтів, стан яких відповідає визначенню випадків ГПЗ

Кількість пацієнтів із ГПЗ, у яких було відібрано матеріал для вірусологічних досліджень

2

Інформація про випадки тяжкої гострої респіраторної інфекції

Загальна кількість госпіталізованих

Кількість пацієнтів, стан яких відповідає визначенню випадків ТГРІ

Кількість пацієнтів із ТГРІ, у яких було відібрано матеріал для вірусологічних досліджень

Кількість летальних випадків

{Додатки 2-3}Додаток 4
до Порядку організації та проведення
санітарно-протиепідемічних заходів,
спрямованих на запобігання
виникненню і поширенню грипу
та гострих респіраторних інфекцій
(пункт 7 розділу II)

ІНФОРМАЦІЯ
щодо захворюваності на грип та гострі респіраторні інфекції
за ____________ тиждень 20____ року

№ з/п

Перелік питань

Усього, осіб

Вікові групи

0-4 роки

5-14 років

15-17 років

18-29 років

30-64 роки

65 років та старше

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Епідемічний поріг по регіону за звітний тиждень

х

х

х

х

х

х

2

Перевищення епідемічного порогу (%)

х

х

х

х

х

х

3

Кількість осіб, які захворіли за звітний тиждень на грип та ГРІ

4

Інтенсивний показник на 100 тисяч населення

5

Кількість госпіталізованих

6

Кількість летальних випадків


Додаток 5
до Порядку організації та проведення
санітарно-протиепідемічних заходів,
спрямованих на запобігання
виникненню і поширенню грипу
та гострих респіраторних інфекцій
(пункт 7 розділу II)

АЛГОРИТМ
розрахунку епідемічного рівня (порога) захворюваностіДодаток 6
до Порядку організації та проведення
санітарно-протиепідемічних заходів,
спрямованих на запобігання
виникненню і поширенню грипу
та гострих респіраторних інфекцій
(пункт 9 розділу II)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про спалах грипу та гострої респіраторної інфекції

1

Найменування області, району, міста


2

Дата виникнення спалаху (за датою виявлення першого випадку захворювання) (календарний тиждень)


3

Дата закінчення спалаху (за датою останнього випадку захворювання)


4

Показник захворюваності на піку епідемічного підйому (на 100 тисяч населення)


5

Кількість випадків захворювань,


із них діти до 17 років


6

Госпіталізовано,


із них діти до 17 років


7

Кількість летальних випадків від ускладнень,


із них діти до 17 років


8

Відібрано зразків матеріалів для лабораторних досліджень


9

Досліджено зразків матеріалів


10

Визначено віруси грипу від пацієнтів (вказати тип)


11

Визначено інші збудники респіраторних інфекцій (вказати)


12

Кількість щеплених проти грипу серед хворих,


із них діти до 17 років


13

Кількість закладів, у яких запроваджено обмежувальні заходи:


дошкільні навчальні заклади


загальноосвітні навчальні заклади


професійно-технічні навчальні заклади


заклади інтернатного типу для дітей та дорослих


14

Проведена санітарно-освітня роботаДодаток 7
до Порядку організації та проведення
санітарно-протиепідемічних заходів,
спрямованих на запобігання
виникненню і поширенню грипу
та гострих респіраторних інфекцій
(пункт 14 розділу II)

ІНФОРМАЦІЯ
щодо виділених вірусів грипу від пацієнтів та померлих
за ________ місяць 20__ року

№ з/п

Контингенти хворих

Усього обстежено

Вікові групи (років)

Усього виділено вірусів

У тому числі за субтипами

0-1

2-4.

5-14.

15-29.

30-64

65 та старше

А(H1N1)

А(H1N1)pdm09

А(H3N2)

інші субтипи грипу А

нетиповані

В

обстежено

виділено

обстежено

виділено

обстежено

виділено

обстежено

виділено

обстежено

виділено

обстежено

виділено

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

1

Госпіталізовані

2

Амбулаторні

3

Секційний матеріал

4

Усього

{Додатки 8-11}Додаток 12
до Порядку організації та проведення
санітарно-протиепідемічних заходів,
спрямованих на запобігання
виникненню і поширенню грипу
та гострих респіраторних інфекцій
(пункт 14 розділу II)

РЕЗУЛЬТАТИ
досліджень на наявність антитіл до вірусів грипу у здорових осіб (донорів крові)
за _______ місяць 20__ року

Типи та субтипи вірусів грипу

Усього досліджено сироваток

Кількість сироваток, що містять антитіла у титрах

Кількість сироваток з вмістом антитіл у титрах 1 : 40 і вище

0

1 : 10

1 : 20

1 : 40

1 : 80

1 : 160

1 : 320

1 : 640

1 : 1280

абсолютне число

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

А (HswN1)

2

А (H0N1)

3

А(H1N1) pdm09

4

А(H1N) сезон

5

А(H2N2)

6

А(H3N2)

7

В

8

Інші


Додаток 13
до Порядку організації та проведення
санітарно-протиепідемічних заходів,
спрямованих на запобігання
виникненню і поширенню грипу
та гострих респіраторних інфекцій
(пункт 15 розділу II)

АЛГОРИТМ
проведення дослідження зразків матеріалів з метою виявлення вірусів грипу та інших збудників гострих респіраторних інфекційДодаток 14
до Порядку організації та проведення
санітарно-протиепідемічних заходів,
спрямованих на запобігання
виникненню і поширенню грипу
та гострих респіраторних інфекцій
(пункт 15 розділу II)

РЕЗУЛЬТАТИ
досліджень зразків матеріалів від пацієнтів із підозрою на грип та гострі респіраторні інфекції методом імунофлуоресцентної мікроскопії
за ____________ тиждень 20____ року

№ з/п

Вікові групи (років)

Кількість обстежених осіб

Із них з позитивним результатом

Усього позитивні

грип А

грип В

парагрип

аденовірус

РС-вірус

герпесвірус

коронавірус

мікоплазма

інші

усього

А сумарний

А(HswN1)

А(H1N1)pdm09

А(H1N1) сезон

А(H2N2)

А(H3N2)

А(H5N1)

інші

усього

сумарний

1

2

3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

1

0-1

2

2-4

3

5-14

4

15-29

5

30-64

6

65 і старше

7

Усього


Додаток 15
до Порядку організації та проведення
санітарно-протиепідемічних заходів,
спрямованих на запобігання
виникненню і поширенню грипу
та гострих респіраторних інфекцій
(пункт 15 розділу II)

ІНФОРМАЦІЯ
про результати серологічної діагностики на грип та гострі респіраторні інфекції (парні сироватки від пацієнтів)
за ____________ тиждень 20____ року

№ з/п

Вікові групи (років)

Кількість обстежених осіб

Із них з позитивним результатом

Усього позитивних

грип А

грип В

парагрип

аденовірус

РС-вірус

герпесвірус

коронавірус

мікоплазма

інші

усього

А(HswN1)

А(H1N1)pdm09

А(H1N1)сезон

А(H2N2)

А(H3N2)

А(H5N1)

інші

усього

1

2

3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

1

0-1

2

2-4.

3

5-14.

4

15-29

5

30-64

6

65 і старше

7

Усього


Додаток 16
до Порядку організації та проведення
санітарно-протиепідемічних заходів,
спрямованих на запобігання
виникненню і поширенню грипу
та гострих респіраторних інфекцій
(пункт 15 розділу II)

ІНФОРМАЦІЯ
про лабораторно підтверджені випадки грипу методом ПЛР епідемічний сезон
20____ - 20____ років

№ з/п

Усього

Кількість осіб з позитивним результатом на грип А та В

доставлено зразків

обстежено осіб

з них з позитивними результатами на грип типу

кількість осіб з позитивним результатом на грип А та В

у тому числі зразків від померлих

обстежено осіб

з них з позитивними результатами на грип типу

А

у тому числі

В

А

у тому числі

В

А(Н1) pdm09

А(Н1) сезон

А(Н3) сезон

А(Н1) pdm09

А(Н1) сезон

А(Н3) сезон

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

За ____ тиждень 20___ року

2

З наростаючим підсумком


Додаток 17
до Порядку організації та проведення
санітарно-протиепідемічних заходів,
спрямованих на запобігання
виникненню і поширенню грипу
та гострих респіраторних інфекцій
(пункт 3 розділу ІII)

ІНФОРМАЦІЯ
щодо кількості осіб груп ризику, які підлягають щепленню проти грипу в 20___ році

№ з/п

Групи ризику

Фактична кількість осіб групи ризику

Кількість осіб, яким планується провести щеплення

1

2

3

4

1

Усього осіб груп ризику, яким планується провести щеплення:

1.1.

діти віком до 17 років, у тому числі:

до року

від 1 до 4 років

від 5 до 9 років

від 10 до 14 років

від 15 до 17 років

1.2.

дорослі

2

Групи ризику, усього, у тому числі:

2.1.

медичного ризику:

особи з хронічними захворюваннями (дихальної та серцево-судинної систем, нирок, обміну речовин)

особи віком понад 60 років

особи, що перебувають у спеціалізованих закладах (інтернатах, будинках для осіб похилого віку, будинках дитини тощо)

2.2.

епідемічного ризику:

діти, які відвідують загальноосвітні навчальні заклади

персонал медичних закладів

персонал дошкільних, середніх та інших навчальних закладів, інтернатів, будинків дитини та будинків для осіб похилого віку тощо

робітники сфери послуг, торгівлі, транспорту, а також особи, які перебувають у контакті з великою кількістю людей

персонал підприємств, установ, організацій

особи, які доглядають хворих на грип удома

вагітні

особовий склад служб, який може бути залучений до ліквідації епідемічних (епізоотичних) ускладнень (МНС, МОЗ, МВС, Міноборони тощо)

персонал лабораторій, який працює з клінічними зразками на підозрілу або підтверджену інфекцію

персонал моргів, який працює з тілами померлих від підозрілих або підтверджених випадків захворювання на грип

робітники зоопарків, птахоферм, тваринницьких ферм, ветеринари, продавці ринків (особливо пташиних)


Додаток 18
до Порядку організації та проведення
санітарно-протиепідемічних заходів,
спрямованих на запобігання
виникненню і поширенню грипу
та гострих респіраторних інфекцій
(пункт 6 розділу ІII)

ІНФОРМАЦІЯ
щодо кількості осіб, які щеплені проти грипу,
за ____________ тиждень 20____ року

№ з/п

Перелік питань

Усього, осіб

Назва вакцини

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Кількість осіб, яким проведено щеплення за звітний тиждень

2

Загальна кількість вакцинованих з початку епідемічного сезону:

2.1.

діти віком до 17 років, у тому числі:

до року

від 1 до 4 років

від 5 до 9 років

від 10 до 14 років

від 15 до 17 років

2.2.

дорослі

3

Групи ризику, усього, у тому числі:

3.1.

медичного ризику:

особи з хронічними захворюваннями (дихальної та серцево-судинної систем, нирок, обміну речовин)

особи віком понад 60 років

особи, які перебувають у спеціалізованих закладах (інтернатах, будинках для осіб похилого віку, будинках дитини тощо)

3.2.

епідемічного ризику:

діти, які відвідують загальноосвітні навчальні заклади

персонал медичних закладів

персонал дошкільних, середніх та інших навчальних закладів, інтернатів, будинків дитини та будинків для осіб похилого віку тощо

робітники сфери послуг, торгівлі, транспорту, а також особи, які перебувають у контакті з великою кількістю людей

персонал підприємств, установ, організацій

особи, які доглядають хворих на грип удома

вагітні

особовий склад служб, який може бути залучений до ліквідації епідемічних (епізоотичних) ускладнень (МНС, МОЗ, МВС, Міноборони тощо)

персонал лабораторій, який працює з клінічними зразками на підозрілу або підтверджену інфекцію

персонал моргів, який працює з тілами померлих від підозрілих або підтверджених випадків захворювання на грип

робітники зоопарків, птахоферм, тваринницьких ферм, ветеринари, продавці ринків (особливо пташиних)

4

Інші

5

Джерела фінансування, усього, у тому числі:

за власні кошти

кошти підприємств

кошти місцевого бюджету

іншіДодаток 19
до Порядку організації та проведення
санітарно-протиепідемічних заходів,
спрямованих на запобігання
виникненню і поширенню грипу
та гострих респіраторних інфекцій
(пункт 6 розділу ІII)

ЕФЕКТИВНІСТЬ
проведеного щеплення проти грипу в епідемічному сезоні
20____ - 20____ років

№ з/п

Перелік питань

Усього

Назва вакцини

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Особи, яким проведено щеплення проти грипу, із них:

1.1.

які перехворіли на грип

1.2.

які перехворіли на ГРІ

2

Особи, яким не проведено щеплення проти грипу, із них:

2.1.

які перехворіли на грип

х

х

х

х

х

х

2.2.

які перехворіли на ГРІ

х

х

х

х

х

х


Додаток 20
до Порядку організації та проведення
санітарно-протиепідемічних заходів,
спрямованих на запобігання
виникненню і поширенню грипу
та гострих респіраторних інфекцій
(пункт 6 розділу ІII)

ЗАКЛЮЧНА ІНФОРМАЦІЯ
щодо захворюваності на грип та гострі респіраторні інфекції

1

Найменування області, району, міста

2

Початок епідемічного ускладнення (календарний тиждень)

3

Тривалість (вказати кількість тижнів)

4

Показник захворюваності на піку епідемічного підйому (на 100 тисяч населення)

5

Кількість захворілих на грип та ГРІ,

із них діти до 17 років

6

Відібрано зразків матеріалів для лабораторних досліджень

7

Досліджено зразків матеріалів

8

Визначено віруси грипу від пацієнтів (вказати тип)

9

Визначено інші збудники респіраторних інфекцій (вказати)

10

Кількість госпіталізованих в епідемічний період,

із них діти до 17 років

11

Кількість летальних випадків від ускладнень,

із них діти до 17 років

12

Обмежувальні заходи на території населеного пункту або об’єкта (загальна кількість, відсоток об’єктів, де було впроваджено обмежувальні заходи):

дошкільні навчальні заклади

загальноосвітні навчальні заклади

професійно-технічні навчальні заклади

заклади інтернатного типу для дітей та дорослих

13

Залучено коштів із місцевих бюджетів, підприємств, організацій тощоДодаток 21
до Порядку організації та проведення
санітарно-протиепідемічних заходів,
спрямованих на запобігання
виникненню і поширенню грипу
та гострих респіраторних інфекцій
(підпункт 6 пункту 3 розділу ІV)

ПРОВЕДЕННЯ
санітарно-освітньої роботи
за ____________ тиждень 20____ року

№ з/п

Заходи

За звітний тиждень

1

2

3

1

Усього:

1.1.

виступи по радіо

1.2.

виступи по телебаченню

1.3.

публікації у ЗМІ

1.4.

випущено листівок, памяток, інформаційних бюлетенів


Додаток 22
до Порядку організації та проведення
санітарно-протиепідемічних заходів,
спрямованих на запобігання
виникненню і поширенню грипу
та гострих респіраторних інфекцій
(пункт 3 розділу VI)

СХЕМА
організації вірусологічного моніторингу грипу та гострих респіраторних інфекцій в Українівгору