Режим рибальства в дніпровських водосховищах у 2016 році
Мінагрополітики України; Наказ від 06.01.20162
Документ z0111-16, чинний, поточна редакція — Прийняття від 06.01.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 12.02.2016. Подивитися в історії? )


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства аграрної політики
та продовольства України
06.01.2016  № 2


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 січня 2016 р.
за № 111/28241

РЕЖИМ
рибальства в дніпровських водосховищах у 2016 році

1. Цей Режим розроблено відповідно до Закону України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів".

2. Промисел водних біоресурсів у дніпровських водосховищах у 2016 році здійснюється відповідно до Правил промислового рибальства в рибогосподарських водних об'єктах України, затверджених наказом Державного комітету рибного господарства України від 18 березня 1999 року № 33, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 25 травня 1999 року за № 326/3619 (із змінами) (далі - Правила рибальства), а також цього Режиму.

3. Промислове рибальство в межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду здійснюється відповідно до Закону України "Про природно-заповідний фонд України", згідно з режимами цих територій та об’єктів, які визначені у положеннях про них та в проектах організації території та об’єктів природно-заповідного фонду.

Межі територій та об’єктів природно-заповідного фонду встановлюються в натурі відповідно до законодавства. До встановлення меж територій та об’єктів природно-заповідного фонду їх межі визначаються відповідно до проектів створення територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

Наукові лови у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду здійснюються відповідно до наукових програм науково-дослідних (наукових) установ, розглянутих та схвалених Міністерством екології та природних ресурсів України, погоджених відповідними спеціальними адміністраціями територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

Кількість суден, рибалок та знарядь лову у межах конкретних територій та об’єктів природно-заповідного фонду розглядається та схвалюється науково-технічними радами їх спеціальних адміністрацій.

4. Строки початку й закінчення лову, установлені Правилами рибальства та цим Режимом, включають першу та останню дати вказаних періодів промислу.

5. Довжина однієї ставної сітки, що застосовується на промислі на водосховищах дніпровського каскаду, повинна бути не більше 70 метрів. Максимальна довжина крила раколовки - 50 метрів.

6. Допускається на Київському водосховищі:

протягом усього промислового періоду за наявності відповідного наукового обґрунтування проводити відлов верховодки та тюльки в місцях їх скупчень активними знаряддями лову під контролем органів рибоохорони;

протягом усього промислового періоду за наявності відповідного наукового обґрунтування використовувати для облову скупчень сріблястого карася та плітки сітки з кроком вічка а = 50 мм.

7. Допускається на Канівському водосховищі протягом усього промислового періоду за наявності відповідного наукового обґрунтування використовувати для облову скупчень карася сріблястого та плітки сітки з кроком вічка а = 50-60 мм.

8. Допускається на Кременчуцькому водосховищі:

1) проведення лову верховодки і тюльки в забороненій зоні Канівської ГЕС протягом усього промислового періоду;

2) використання дрібновічкових ятерів (вічко а = 5-10 мм) для відлову верховодки і тюльки у весняно-літній період, включаючи період заборони на лов водних живих ресурсів, під контролем органів рибоохорони;

3) вилов тюльки і верховодки тюльковими тралами протягом усього промислового періоду в 500-метровій зоні насосних станцій;

4) вилов плідників аборигенних коропових риб одним закидним неводом для заготівлі гіпофізів в період від скресання криги до 05 травня.

9. Допускається на Дніпродзержинському водосховищі:

на закорчованих і зарослих ділянках водойми в межах острова Крячок, Чикалівських, Успенських, Келебердянських заплав застосовування низькостінних поріжних сіток з кроком вічка а = 36-60 мм і більше;

у період з 01 жовтня у середній частині водосховища (с. Кам'яні Потоки - с. Бородаївка) у місцях концентрацій карася сріблястого та плітки за наявності відповідного наукового обґрунтування використовувати для їх облову сітки з кроком вічка а = 50 мм.

10. Допускається на Запорізькому водосховищі:

використання закидних неводів з вічком а = 100 мм і більше на нижній ділянці водосховища в межах Запорізької області, за винятком територій та об'єктів природно-заповідного фонду;

застосування за наявності відповідного наукового обґрунтування поріжних ставних сіток з кроком вічка а = 45-60 мм на зарослих вищою водною рослинністю ділянках Самарської затоки для відлову крупних особин карася сріблястого;

застосування за наявності відповідного наукового обґрунтування дрібновічкових ставних сіток з кроком вічка а = 30-34 мм на всій акваторії Самарської затоки.

11. Допускається на Каховському водосховищі:

1) для відлову вселених рослиноїдних риб у місцях їх скупчення протягом усього року в районі скидного каналу Запорізької теплоелектростанції застосовувати два ставних неводи з вічком у задній стінці котла не менше а = 100 мм; у районі приймального ковша каналу продувки Запорізької АЕС (Водянський ковш) - два ставних неводи з вічком у задній стінці котла не менше а = 100 мм; у районі Іванівських Кучугур - один ставний невід з вічком у задній стінці котла не менше а = 100 мм;

2) протягом усього промислового періоду використання ставних сіток (у тому числі поріжних) з кроком вічка а = 50-60 мм у верхній частині водосховища до межі: с. Вищетарасівка Томаківського району (з правого берега) - пасажирська пристань м. Енергодар (з лівого берега);

3) протягом усього промислового періоду використання ставних (у тому числі поріжних) сіток з кроком вічка а = 50-60 мм на ділянках: від м. Благовіщенський до Іванівських Кучугур углиб водосховища на 2 км та від Кам'янських Кучугур до Майгори углиб водосховища на 2 км;

4) протягом усього промислового періоду використання ставних (у тому числі поріжних) сіток з кроком вічка а = 50-60 мм у районі скидного каналу Запорізької теплоелектростанції від лінії електричних мереж до кінця греблі водойми-охолоджувача Запорізької атомної електростанції углиб водосховища на 1 км;

5) протягом усього промислового періоду використання чотирьох закидних частикових неводів у нижній частині водосховища на постійних тоньових ділянках під контролем органів рибоохорони;

6) використання протягом промислового періоду дрібновічкових ставних неводів та ятерів з вічком не менше а = 5 мм у котлах (бочках) для відлову тюльки з дотриманням норм прилову молоді не більше 2 % від загальної маси улову риби.

12. Забороняється у Київському водосховищі:

використання ставних сіток з кроком вічка менше а = 38 мм, а = 41-49 мм та а = 70-74 мм протягом усього року;

використання закидних частикових неводів у переднерестовий період при освоєнні 20 % річного ліміту ляща.

13. Забороняється у Канівському водосховищі використання ставних сіток з кроком вічка менше а = 36 мм, а = 41-49 мм та а = 70-74 мм протягом усього року.

14. Забороняється на Кременчуцькому водосховищі:

використання ставних сіток з кроком вічка менше а = 38 мм протягом усього року;

використання ставних сіток з кроком вічка а = 50 мм у період з кінця весняно-літньої заборони до 30 вересня;

використання закидних частикових неводів у період до 20 вересня.

15. Забороняється на Дніпродзержинському водосховищі використання ставних сіток з кроком вічка менше а = 36 мм протягом усього року.

16. Забороняється у Запорізькому водосховищі:

застосування протягом усього року ставних сіток з кроком вічка а = 30-34 мм (за винятком випадку, передбаченого абзацом третім пункту 10) та 70 мм;

використання ставних сіток з кроком вічка а = 38 мм у період з кінця весняної заборони до 20 серпня.

17. Забороняється у Каховському водосховищі:

1) використання ставних сіток з кроком вічка а = 30-36 мм та а = 70 мм протягом усього року;

2) промисловий лов у затоках нижньої частини Каховського водосховища в межах Херсонської області протягом всього року;

3) промисловий лов у межах орнітологічного та ландшафтного заказників загальнодержавного значення "Великі та Малі Кучугури" та "Крутосхили Каховського водосховища", які входять до території національного природного парку "Великий Луг", а також у межах загальногеологічного заказника загальнодержавного значення "Дніпровські пороги";

4) встановлення у період з 01 січня до початку весняної заборони ставних неводів, ятерів та сіток ближче ніж 500 м від межі зарослів повітряно-водної рослинності заплавних частин Дніпровської гряди, Водянських та Іванівських Кучугур;

5) промисловий вилов раків в періоди линьки, спаровування та виношування ікри, строки заборони визначаються органами рибоохорони відповідно до наукового обґрунтування.

18. На всіх дніпровських водосховищах допускається:

максимальна довжина крила (сумарна довжина сіткового полотна від входу бочки) ятера не більше 25 метрів. Діаметр бочки - не більше 1 м. Кількість бочок на 1 ятір - не більше 2;

максимально допустимий прилов риби непромислової міри для сіток з кроком вічка а = 50-60 мм - не більше 20 % від загальної кількості риб, що охороняються Правилами рибальства;

мінімально допустимий для вилову розмір білого, строкатого товстолобика та білого амура - 60 см;

мінімально допустимі для вилову розміри щуки - 40 см, сома європейського - 80 см.

19. На всіх дніпровських водосховищах забороняється використання порядків (лав) ставних сіток, ятерів, ставних неводів загальною довжиною понад 500 м, відстань між порядками (лавами) ятерів та ставних неводів повинна бути не менше 500 м.

20. У разі погіршення екологічного стану водойм, загрози виникнення заморних явищ тощо за рішенням відповідних органів рибоохорони можуть здійснюватися заходи з регулювання кількості знарядь лову, що застосовуються на промислі, та інші передбачені законодавством заходи, спрямовані на зменшення промислового навантаження на водні біоресурси.

21. У разі наявності 4 і більше актів перевірки промислового лову з підвищеним приловом молоді в будь-якому районі органи рибоохорони приймають рішення про заборону промислу знаряддями лову з певним кроком вічка в межах даного адміністративного району терміном до 20 діб, але не менше ніж 10 діб.

22. У випадку використання будь-яких об’єктів промислу в обсягах загального прогнозу користувачі надають щоденну оперативну інформацію органам рибоохорони; при освоєнні 90 % прогнозу промисел призупиняється.

Порядок використання залишку обсягу добування (прогнозу) визначається органами рибоохорони.

23. Кількість знарядь лову та плавзасобів, які будуть використовуватись на промислі протягом 2016 року на дніпровських водосховищах, наведено в додатку 1 до цього Режиму. Розподіл знарядь лову та плавзасобів за користувачами на дніпровських водосховищах здійснюють органи рибоохорони з урахуванням дотримання Правил рибальства, освоєння квот за попередні два роки, обсягів використання робіт з відтворення водних біоресурсів, рибницької меліорації. Оптимальне навантаження становить: палубне судно - 50 сіток; безпалубне - 30 сіток.

24. Лов риби неводами за допомогою декількох суден, що йдуть поруч в одному напрямку, а також постановка знарядь для лову водних біоресурсів на фарватері або у місцях, відведених для стоянки суден, забороняється.

25. Користувачі повинні терміново інформувати органи рибоохорони, територіальні органи Державної екологічної інспекції України та відповідні територіальні органи центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у галузі ветеринарної медицини про виявлення захворювань водних біологічних ресурсів, погіршення стану середовища їх перебування, випадки загибелі або виникнення загрози їх загибелі.

26. Дозволена кількість ставних сіток з кроком вічка а = 100 мм і більше на ланку визначається органами рибоохорони.

27. На всіх дніпровських водосховищах забороняється промислове рибальство протягом року на ділянках, наведених у додатку 2 до цього Режиму.

Директор
Департаменту тваринництва


М.М. Кваша


Додаток 1
до Режиму рибальства
в дніпровських водосховищах
у 2016 році
(пункт 23)

КІЛЬКІСТЬ
знарядь лову та плавзасобів, які будуть використовуватись на промислі протягом 2016 року на дніпровських водосховищах

Водосховища

Кількість сіток*, штук

Закидні неводи, штук

Ятери, штук

Раколовки, штук

Ставні неводи, штук

Тюлькові знаряддя лову*, штук

Кількість плавзасобів

всього

у тому числі

безпалубні

палубні

Київське

7670

6

50

70

1

2/50

221

153

68

Канівське

5100

5

46

0

1

4/50

127

125

2

Кременчуцьке

17810

5

40

0

2

22/250

568

517

51

Дніпродзержинське

5460

23

93

0

2

22/50

173

155

18

Запорізьке

4000

45

40

20

10

10/0

127

113

13

Каховське

14110

19

1350

250

100

67/50

453

418

35

Червонооскільське

780

6

24

0

1

0/0

20

20

0

__________
*Активні/пасивні.Додаток 2
до Режиму рибальства
в дніпровських водосховищах
у 2016 році
(пункт 27)

ДІЛЯНКИ
водосховищ дніпровського каскаду, на яких заборонено промислове рибальство протягом року

№ з/п

Точки координат

Опис меж ділянки

1

2

3

Київське водосховище

1

50°42'59.7"N, 30°31'24.0"E
50°35'32.6"N, 30°32'08.9"E
50°35'35.4"N, 30°31'45.5"E
50°43'01.0"N, 30°30'49.8"E

Від південної адміністративної межі с. Лебедівка вниз за течією до забороненої зони Київської ГЕС та вглиб водосховища - 500 метрів

2

50°41'58.7"N, 30°24'08.4"E
50°36'53.0"N, 30°29'05.4"E
50°37'06.3"N, 30°29'20.7"E
50°41'55.0"N, 30°24'37.8"E

Від північної адміністративної межі с. Лютіж вниз за течією до забороненої зони ГАЕС та вглиб водосховища - 500 метрів

3

50°51'43.2"N, 30°25'27.5"E
50°47'18.0"N, 30°22'08.8"E
50°47'08.2"N, 302°2'25.6"E
50°51'38.89"N, 30°25'52.99"E

Від північної адміністративної межі с. Ясногородка вниз за течією до південної адміністративної межі с. Глібівка та вглиб водосховища - 500 метрів

4

51°07'49.4"N, 30°29'21.2"E
51007'58.5"N, 30°34'13.6"E
51°20'47.7"N, 30°39'57.0"E
51°20'31.9"N, 30°39'14.2"E

Ділянка, яка знаходиться за лінією, що проходить між с. Городище та с. Бор вверх за течією до с. Дніпровське

Канівське водосховище

1

50°09'34.5"N, 30°44'38.6"E
50°09'41.3"N, 30°45'00.1"E
50°07'32.5"N, 30°49'42.2"E
50°07'48.3"N, 30°49'37.4"E

Від гирла р. Стугна вниз за течією до південної адміністративної межі с. Халеп’я та вглиб водосховища - 500 метрів

2

50°05'40.4"N, 30°54'23.2"E
50°05'49.2"N, 30°54'42.2"E
49°57'33.8"N, 31°08'35.0"E
49°57'46.3"N, 31°08'52.0"E

Від північної адміністративної межі с. Стайки вниз за течією до північної адміністративної межі с. Балико-Щучинка та вглиб водосховища - 500 метрів

3

50°07'07.7"N, 30°57'11.9"E
50°06'58.2"N, 30°57'34.7"E
50°07'08.1"N, 305°6'36.6"E
50°06'51.9"N, 30°57'17.4"E

Від бази УТМР "Рудяки" вверх за течією, вниз за течією та вглиб водосховища на 500 метрів

4

50°01'50.5"N, 31°25'05.9"E
50°02'18.4"N, 31°23'31.6"E
50°02'05.8"N, 31°23'20.9"E
50°01'37.9"N, 31°24'54.0"E

Від забороненої зони насосної станції в районі м. Переяслав-Хмельницький вверх за течією 2000 метрів та вглиб водосховища - 500 метрів

Кременчуцьке водосховище (Черкаська область, по правому березі)

1

49°38'9"N, 31°38'26"E
49°28'39"N, 32°1'43"E

Від початку острова Плавучий за 20 м до фарватеру до режимної зони залізничного мосту міста Черкаси (за винятком 500 м зон насосних станцій), площа 5900 га

2

49°28'26"N, 32°2'3"E
49°26'21"N, 32°6'1"E

Від режимної зони залізничного мосту за 20 м до фарватеру, вниз по течії за 500 м до Річпорту, за винятком зимувальних ям (урочища "Красне", "Хомутець"), площа 400 га

3

49°24'11"N, 32°9'12"E
49°23'2"N, 32°11'16"E

Від намивного острова в с. Червона Слобода до кінця дачного кооперативу, площа 600 га

4

49°20'55"N, 32°17'9"E
49°19'10"N, 32°21'52"E

Від урочища "Фокіна канава" вниз по течії із затоками до кінця острова Кучугури, за винятком підвідного каналу до насосної станції с. Худяки, площа 800 га

5

49°18'16"N, 32°21'34"E
49°14'49"N, 32°31'3"E

Від риббригади ТОВ "Прелесть" (с. Сагунівка) вниз по течії вглиб водосховища 500 м до риббригади в с. Боровиця, площа 600 га

6

49°12'24"N, 32°36'54"E
49°4'54"N, 32°48'37"E

Від риббригади в с. Тіньки вниз по течії, вглиб водосховища 500 м, до риббригади в с. Вітово

Кременчуцьке водосховище (Черкаська область, по лівому березі)

1

49°43'55"N, 31°33'16"E
49°41'24"N, 31°37'3"E

Від риббригади с. Келеберда вглиб до межі Канівського природного заповідника та вниз по течії до гирла річки Оріховка, площа 360 га

2

49°39'40"N, 31°39'13"E
49°32'49"N, 31°59'28"E

Від початку заплав в районі с. Бубнова Слобідка вниз по течії за 20 м до фарватеру до межі Орнітологічного заказника загальнодержавного значення "Липівського" (за винятком 500 м зон насосних станцій), площа 11600 га

3

49°33'31"N, 32°4'28"E
49°30'7"N, 32°13'8"E

Від початку заплави вздовж дамби залізничного мосту в с. Чапаївка вниз по течії, вглиб 500 м, до насосної станції с. Чехівка (49°30'7"N, 32°13'8"E), включаючи дренажний канал по всій його довжині (за винятком режимної 500 м зони Чехівської насосної станції), площа 510 га

4

49°30'23"N, 32°19'23"E
49°30'16"N, 32°18'55"E

Півострів затоки суднового каналу колишнього вантажного порту в с. Іркліїв протяжністю 2 км, площа 60 га

5

49°29'6"N, 32°21'4"E
49°27'56"N, 32°23'32"E
49°25'28"N, 32°27'32"E
49°24'24"N, 32°30'18"E

Від дамби рибного господарства ПП "Прогрес 11" вниз по течії до гирла річки Коврай, площа 300 га.
Від риббригади СТОВ "Дніпро" в с. Васютинці вниз по течії до риббригади в с. Тимченки, площа 250 га

Кременчуцьке водосховище (Полтавська область)

1

49°22'42.7''N, 32°34'28.5''E
49°21'08.8''N, 32°44'14.9''E

Від насосної станції с. Вереміївка до мису Жовнинський з льоду на відстані 500 м від берега

2

49°13'46.8''N, 33°06'45.5''E
49°17'27.5''N, 32°59'14.0''E

Від заходу в Градизький затон до насосної станції с. Пронозівка на відстані 500 м від берега

Кременчуцьке водосховище (Кіровоградська область)

1

49°5'20.5"N, 33°08'11.4"E
49°05'47.9"N, 33°08'09.4"E
49°05'53.5"N, 32°59'88.0"E
49°05'79.9"N, 32°59'74.7"E

Від мису Московської гори (турбаза "Голуба бухта") в напрямку с. Велика Андрусівка до острова Кам’яний, протяжністю 9 км 400 м, на відстані від берега 500 метрів

2

49°03'68.1"N, 33°09' 55.5"E
49°03'41.0"N, 33°09'58.7"E
49°03'64.1"N, 33°11'69.4"E
49°03'37.1"N, 33°11'63.0"E

Від пляжу "Андрушкін яр" до піонерського табору "Дружба", відстань від берега 500 метрів, площа 139 га

Дніпродзержинське водосховище (Полтавська область)

1

49°09'76.30"N, 33°29'10.03"E
49°09'38.08"N, 33°29'44.36"E

Власівська затока, штучна бухта, нижня межа - зрошувальний канал кооперативу "Світанок", верхня межа - 400 м на північний захід до кінця бухти (згідно з картою-схемою). Площа - 9 га, довжина - 0,4 км, ширина - 0,3 км

2

49°06'43.21"N, 33°33'91.11"E
49°03'41.69"N, 33°41'72.17"E

Від нижньої межі о. Зелений в бік о. Диньки, о. Попівка на колишню пристань рибного колгоспу "Верньодніпровець", включаючи Чечелівські і Білецьківські плавні, а також водойми 1-ї, 2-ї гаток до виходу в р. Дніпро, площа - 150 га, довжина - 2,5 км

3

49°05'46.75"N, 33°45'53.68"E
49°03'76.85"N, 33°47'42.51"E

Внутрішні затоки № 1, 2, 3, 4, 5
о. Шаломай, площа - 29,6 га

4

49°06'00.75"N, 33°49'43.36"E
49°02'56.43"N, 33°54'72.07"E

Від входу в річище Контарево до виходу в р. Дніпро, включаючи Івківські плавні площа - 150 га, довжина - 1,25 км, ширина - 1,20 км

5

49°01'40.47"N, 33°49'39.92"E
49°01'02.19"N, 33°51'92.26"E

Від нижньої межі о. Посередок  вниз по течії паралельно ходу суден, включаючи о. Шарай, 1-у і 2-у гатки, до о. Дурний кут, площа - 40 га

6

49°00'94.31"N, 33°57'45.01"E
48°99'38.90"N, 33°65'65.56"E

Річище Дубове від створу "Редути" до пристані "Комсомольськ НД" із затоками, включаючи о. Барбари та о. Крячок, площа - 200 га, довжина - 2,0 км, ширина - 1,0 км

7

48°95'92.99"N,33°76'83.07"E
48°88'02.26"N, 33°97'65.32"E

Ділянка загальною площею 800 га, відведена для загального користування в межах причалів Тахтаївського і Шматківського гранкар’єрів, від берегової лінії 500 м вглиб водосховища

Дніпродзержинське водосховище (Дніпропетровська область)

1

48°31'53.93"N, 34°35'39.66"E
48°29'10.89"N, 34°44'18.63"E

Від Нового мосту в м. Дніпродзержинськ до с. Карнаухівка

2

48°35'59.91"N, 34°31'43.92"E
48°32'02.06"N, 34°29'23.99"E

У межах м. Дніпродзержинськ

3

48°35'07.02"N, 34°34'05.29"E
48°34'24.97"N, 34°34'16.03"E

Курилівські котловани (новий та старий)

4

48°32'46.46"N, 34°36'25.05"E
48°32'05.14"N, 34°41'01.07"E

Друге річище від мосту до с. Миколаївка

5

48°31'47.25"N, 34°31'34.94"E
48°32'46.33"N, 34°28'12.60"E

Від причалу УТМР с. Романкове по береговій лінії до лікарні с. Аули в 720-метровій зоні від берега

6

48°35'07.09"N, 34°28'32.85"E
48°36'22.95"N, 34°25'29.35"E

Від Аульського плацдарму с. Сутинівка до дачних ділянок крохмале-патокового комбінату на акваторії 720 м від берегової лінії

7

48°42'43.38"N, 34°16'48.20"E
48°39'18.23"N, 34°22'36.08"E

Від миса Домоткань до м. Верхньодніпровськ та правобережного карєру с. Домоткань на відстані 500 м від берегової лінії

8

48°35'32.99"N, 34°32'45.03"E
48°34'53.42"N, 34°33'25.02"E

Від яхт-клубу "Бригантина" у м. Дніпродзержинськ до шпиля Дніпродзержинської ГЕС

9

48°44'05.18"N, 34°18'41.19"E
48°44'15.84"N, 34°18'35.32"E

Від каналу Дніпро-Донбас до Орлянського карєру (в межах області) на відстані до 720 м від берегової лінії

Каховське водосховище (Запорізька область)

1

47°50'53.35"N, 35°02'57.35"E
47°50'07.61"N, 35°02'49.98"E

Ділянка по старому руслу р. Дніпро від гранітного кар’єру до затоки Вирва в м. Запоріжжя, площа - 4 га

2

47°49'02.57"N, 35°04'49.37"E
47°50'27.80"N, 35°05'12.25"E

Руслова ділянка р. Дніпро від забороненої зони нижче залізничних колій

3

47°46'31.22"N, 35°08'52.26"E

Мости через старе та нове русла р. Дніпро в м. Запоріжжя до південного краю о. Хортиця, за винятком 50-метрової забороненої зони навколо о. Хортиця, площа - 1237 га

4

47°46'26.38"N, 35°08'05.76"E

Затока р. Дніпро в районі с. Нижня Хортиця Запорізького району Запорізької області, розташована в 1 км вище за течією від гирла балки Нижня Хортиця, площа - 1,5 га

5

47°46'09.06"N, 35°08'32.97"E

Озеро Лиман в районі сіл Нижня Хортиця та Розумівка Запорізького району Запорізької області, площа - 25 га

6

47°46'31.22"N, 35°08'52.26"E
47°38'38.97"N, 35°06'10.76"E

Руслова ділянка р. Дніпро від південного краю о. Хортиця до межі мису Лиса гора в с. Лисогірка. Південний край протоки Перша прірва зі всіма затоками, площа - 919 га

7

47°38'53.28"N, 35°05'48.82"E
47°36'54.64"N, 35°02'35.43"E

Акваторія Каховського водосховища від правого берега водосховища до фарватеру, починаючи від мису Лиса гора в с. Лисогірка до південного краю гирла р. Кокань, включаючи акваторію самого гирла, площа - 160 га

8

47°36'54.64"N, 35°02'35.43"E
47°33'47.44"N, 34°57'54.61"E

Акваторія Каховського водосховища від південного краю гирла р. Кокань в с. Біленьке до західного краю с. Червонодніпровка Запорізького району Запорізької області в 150-метровій прибережній смузі, площа - 190 га

9

47°50'29.0"N, 35°05'35.95"E
47°49'46.29"N, 35°07'17.92"E
47°49'35.39"N, 35°07'56.62"E
47°49'31.77"N, 35°08'16.01"E
47°49'25.57"N, 35°08'35.35"E
47°48'46.49"N, 35°09'18.95"E
47°48'00.71"N, 35°10'03.57"E
47°49'51.77"N, 35°07'04.30"E
47°48'49.85"N, 35°09'50.65"E
47°47'05.24"N, 35°10'07.39"E
47°46'52.17"N, 35°09'58.57"E
47°45'38.67"N, 35°10'08.88"E

Затоки р. Дніпро в м. Запоріжжя: акваторії човнових причалів, затока в районі комплексу "Орбіта-Люкс", бухта Крива, бухта Оріхівська, затока, що межує з яхтклубом по вул. Чубанова, та Гребний канал в мікрорайоні Південний, затока в районі скидних споруджень КП "Міськводоканал" (за винятком любительського рибальства на акваторії причалу ВАТ "Мотор Січ" в районі мікрорайону Південний та затоки в районі тренувальної бази УМВС "Динамо", що поєднує Гребний канал з р. Дніпро), площа - 64 га

10

47°45'31.80"N, 35°11'03.33"E

Озеро Кушугум в Південному мікрорайоні м. Запоріжжя, площа - 80,5 га

11

47°44'49.40"N, 35°12'21.96"E

Затока Балабинська, площа - 470 га

12

47°43'36.72"N, 35°11'26.51"E

Акваторія затопленого русла р. Кушугум в районі смт Кушугум Запорізького району Запорізької області, площа - 163 га

13

47°44'50.66"N, 35°10'56.30"E
47°41'34.64"N, 35°10'23.78"E

Усі озера та протоки Дніпровської гряди

14

47°40'06.01"N, 35°13'55.40"E
47°36'04.87"N, 35°03'16.62"E

Акваторія Каховського водосховища вздовж заростей очерету Дніпровської гряди від залізничної станції 1123 км до південного краю о. Головченко (останнього острова Дніпровської гряди завширшки 100 метрів) та вся акваторія заток озера Орлове і озера Дубковате

15

47°40'06,01"N, 35°13'55.40"E
47°28'25,21"N, 35°16'09.40"E

Акваторія Каховського водосховища від залізничної станції 1123 км до гирла р. Карачекрак в 500-метровій прибережній смузі, включаючи всю акваторію Василівської затоки, площа - 1354 га

16

47°23'32,40"N, 34°58'27.83"E
47°29'32,89"N, 34°44'54.57"E

Акваторія Каховського водосховища від річкового порту в м. Дніпрорудне Василівського району Запорізької області до східної межі с. Іванівка Кам’янка-Дніпровського району Запорізької області в 500-метровій прибережній смузі, площа - 1230 га

17

47°31'31,41"N, 34°39'41.25"E
47°32'35,81"N, 34°38'32.04"E

Акваторія Каховського водосховища від пристані в м. Енергодар Кам’янка-Дніпровського району Запорізької області до лінії електричних мереж через Каховське водосховище в 500-метровій прибережній смузі, площа - 235 га

18

47°30'36,83"N, 34°30'48.55"E
47°25'39,26"N, 34°14'42.50"E

Акваторія Каховського водосховища від Водянського ковша до адміністративної межі з Херсонською областю в 500-метровій прибережній смузі, площа - 1373 га

Каховське водосховище (Дніпропетровська область)

1

47°33'44.34"N, 34°57'58.32"E
47°33'46.92"N, 34°57'54.89"E
47°33'27.92"N, 34°57'18.80"E
47°33'24.62"N, 34°57'18.66"E
47°33'15.74"N, 34°53'59.14"E
47°33'12.38"N, 34°53'59.70"E

Від с. Червонодніпровка Запорізької області до східної межі с. Вищетарасівка Томаківського району Дніпропетровської області - на акваторії 100 м від берегової лінії

2

47°33'15.74"N, 34°53'59.14"E
47°33'9.09"N, 34°53'59.45"E
47°34'19.21"N, 34°50'30.73"E
47°34'32.06"N, 34°49'35.14"E

У межах с. Вищетарасівка - на акваторії 200 м від берегової лінії

3

47°34'40.09"N, 34°49'36.71"E
47°34'37.01"N, 34°49'35.27"E
47°34'44.22"N, 34°49'8.21"E
47°34'40.83"N, 34°49'7.69"E
47°34'42.71"N, 34°48'10.61"E
47°34'39.48"N, 34°48'10.91"E
47°34'38.22"N, 34°46'37.21"E
47°34'34.91"N, 34°46'37.01"E
47°34'21.86"N, 34°44'53.29"E
47°34'21.46"N, 34°45'3.41"E
47°34'18.71"N, 34°44'52.88"E
47°34'33.67"N, 34°43'33.44"E
47°34'30.48"N, 34°43'31.58"E
47°35'6.87"N, 34°42'28.71"E
47°35'4.17"N, 34°42'26.24"E

Від західної межі с. Вищетарасівка до східної межі с. Добра Надія Томаківського району Дніпропетровської області - на акваторії 100 м від берегової лінії

4

47°35'6.87"N, 34°42'28.71"E
47°35'1.16"N, 34°42'23.60"E
47°35'19.23"N, 34°41'54.86"E
47°35'12.89"N, 34°41'52.06"E
47°35'30.04"N, 34°41'16.26"E
47°35'24.38"N, 34°41'11.69"E
47°35'41.03"N, 34°40'44.46"E
47°35'34.68"N, 34°40'43.81"E
47°35'28.07"N, 34°40'17.89"E
47°35'23.98"N, 34°40'25.49"E
47°35'5.66"N, 34°40'11.01"E
47°35'4.60"N, 34°40'19.71"E

У межах с. Добра Надія, с. Іллінка Томаківського району Дніпропетровської області - на акваторії 200 м від берегової лінії

5

47°35'5.66"N, 34°40'11.01"E
47°35'4.92"N, 34°40'15.26"E
47°35'4.03"N, 34°40'7.66"E
47°35'1.08"N, 34°40'10.01"E
47°34'59.02"N, 34°39'33.70"E
47°34'55.83"N, 34°39'33.35"E
47°35'2.24"N, 34°38'41.33"E
47°34'58.58"N, 34°38'40.18"E
47°35'5.48"N, 34°38'37.77"E
47°35'4.13"N, 34°38'33.62"E
47°35'13.17"N, 34°38'29.63"E

Від західної межі с. Іллінка до початку дамби № 4 - на 100 м від берегової лінії

6

47°36'43.91"N, 34°32'50.09"E
47°36'33.49"N, 34°33'7.82"E
47°36'38.13"N, 34°32'38.96"E
47°36'21.72"N, 34°32'37.85"E
47°36'47.42"N, 34°31'53.21"E
47°36'34.38"N, 34°31'39.38"E
47°36'54.30"N, 34°30'24.73"E
47°36'38.34"N, 34°30'24.28"E
47°36'57.71"N, 34°29'52.91"E
47°36'44.34"N, 34°29'40.53"E
47°36'46.50"N, 34°29'28.01"E

У межах с. Червоногригорівка Нікопольського району Дніпропетровської області - на акваторії 500 м від берегової лінії

7

47°34'24.2"N, 34°27'56.7"E
47°35'15.1"N, 34°15'10"E

У межах м. Нікополь Дніпропетровської області (за винятком акваторії від мису Новопавлівський по траверзу на мис Микитинський, площа 450 га, яка використовується ГО "Нікопольський рибальський клуб" для організації любительського рибальства) - на акваторії 500 м від берегової лінії

8

47°32'52.12"N, 34°24'34.67"E
47°32'35.57"N, 34°24'34.43"E
47°32'49.66"N, 34°23'2.44"E
47°33'5.47"N, 34°23'6.62"E
47°33'35.57"N, 34°21'14.26"E
47°33'22.45"N, 34°21'0.51"E
47°34'16.26"N, 34°19'13.35"E
47°34'0.17"N, 34°19'11.93"E
47°35'14.84"N, 34°15'8.74"E
47°35'1.18"N, 34°15'21.26"E

Від західної межі м. Нікополь до східної межі с. Олексіївка Нікопольського району Дніпропетровської області - на акваторії 100 м від берегової лінії

9

47°33'25.48"N, 34°14'39.17"E
47°33'28.94"N, 34°15'1.89"E
47°33'6.97"N, 34°14'45.22"E
47°33'0.83"N, 34°15'7.38"E
47°32'38.72"N, 34°13'39.26"E
47°32'30.35"N, 34°13'58.53"E
47°31'44.26"N, 34°13'32.28"E
47°31'43.29"N, 34°13'56.24"E

У межах с. Капулівка Нікопольського району Дніпропетровської області - на акваторії 500 м від берегової лінії

10

47°31'44.26"N, 34°13'32.28"E
47°31'32.80"N, 34°13'24.10"E
47°31'35.88"N, 34°13'23.01"E
47°33'15.74"N, 34°53'59.14"E
47°31'38.14"N, 34°13'0.02"E
47°31'40.76"N, 34°13'2.97"E
47°32'29.52"N, 34°11'15.79"E
47°32'26.51"N, 34°11'15.67"E
47°32'22.65"N, 34°10'19.92"E
47°32'20.35"N, 34°10'23.58"E
47°31'58.96"N, 34°10'0.31"E

Від мису Капулівський до мису Покровський - на акваторії 100 м від берегової лінії

11

47°31'58.96"N, 34°10'0.31"E
47°31'47.72"N, 34°10'17.14"E
47°31'56.66"N, 34°10'3.89"E
47°31'56.83"N, 34°9'33.94"E
47°31'41.58"N, 34°9'26.27"E
47°32'27.09"N, 34°8'54.12"E
47°33'22.44"N, 34°8'31.55"E

У межах с. Покровське Нікопольського району Дніпропетровської області - на акваторії 500 м від берегової лінії


47°34'2.13"N, 34°8'17.11"E
47°33'56.63"N, 34°7'55.37"E


Каховське водосховище (Херсонська область)

1

47°30'57''N, 33°55'45''E
47°28'55'' N, 33°56'11''E

Відкрита частина Каховського водосховища - вглиб водосховища до 500 м у межах населених пунктів та прилеглих садівничих товариств (за винятком пляжів) - смт Нововоронцовка, площа - 200 га

2

47°23'57''N, 33°58'1''E
47°21'45''N, 33°58'28''E

Відкрита частина Каховського водосховища - вглиб водосховища до 500 м у межах населених пунктів та прилеглих садівничих товариств (за винятком пляжів) - с. Золота Балка, площа - 225 га

3

47°19'10''N, 33°57'57''E
47°18'0''N, 33°57'33''E

Відкрита частина Каховського водосховища - вглиб водосховища до 500 м у межах населених пунктів та прилеглих садівничих товариств (за винятком пляжів) - с. Михайлівка, площа - 112 га

4

47°13'45''N, 33°53'45''E
47°12'30''N, 33°51'31''E

Відкрита частина Каховського водосховища - вглиб водосховища до 500 м у межах населених пунктів та прилеглих садівничих товариств (за винятком пляжів) - с. Гаврилівка, площа - 200 га

5

47°11'22''N, 33°47'59''E
47°10'53''N, 33°47'7''E

Відкрита частина Каховського водосховища - вглиб водосховища до 500 м у межах населених пунктів та прилеглих садівничих товариств (за винятком пляжів) - с. Дудчани, площа - 75 га

6

47°7'18''N, 33°46'52''E
47°7'1''N, 33°46'39''E

Відкрита частина Каховського водосховища - вглиб водосховища до 500 м у межах населених пунктів та прилеглих садівничих товариств (за винятком пляжів) - с. Саблуківка, площа - 50 га

7

47°6'22''N, 33°46'5''E
47°4'51''N, 33°43'34''E

Відкрита частина Каховського водосховища - вглиб водосховища до 500 м у межах населених пунктів та прилеглих садівничих товариств (за винятком пляжів) - с. Качкарівка, площа - 212,5 га

8

47°0'22''N, 33°39'31''E
46°59'59''N, 33°39'16''E

Відкрита частина Каховського водосховища - вглиб водосховища до 500 м у межах населених пунктів та прилеглих садівничих товариств (за винятком пляжів) - с. Республіканець, площа - 62,5 га

9

46°57'31''N, 33°37'3''E
46°55'37''N, 33°35'44''E

Відкрита частина Каховського водосховища - вглиб водосховища до 500 м у межах населених пунктів та прилеглих садівничих товариств (за винятком пляжів) - с. Червоний Маяк, площа - 212,5 га

10

46°52'56''N, 33°35'36''E
46°051'36''N, 33°31'0''E

Відкрита частина Каховського водосховища - вглиб водосховища до 500 м у межах населених пунктів та прилеглих садівничих товариств (за винятком пляжів) - с. Зміївка, площа - 287 га

11

46°51'25''N, 33°30'6''E
46°51'3''N, 33°28'39''E

Відкрита частина Каховського водосховища - вглиб водосховища до 500 м у межах населених пунктів та прилеглих садівничих товариств (за винятком пляжів) - с. Новоберислав, площа - 115 га

12

46°50'47''N, 33°27'43''E
46°49'3''N, 33°23'39''E

Відкрита частина Каховського водосховища - вглиб водосховища до 500 м у межах населених пунктів та прилеглих садівничих товариств (за винятком пляжів) - м. Берислав, площа - 275 га

13

46°47'33''N, 33°22'0''E
46°47'14''N, 33°21'34''E

Відкрита частина Каховського водосховища - вглиб водосховища до 500 м у межах населених пунктів та прилеглих садівничих товариств (за винятком пляжів) - с. Веселе, площа - 25 га

14

47°25'19''N, 34°4'29''E
47°23'26''N, 34°2'20''E

Відкрита частина Каховського водосховища - вглиб водосховища до 500 м у межах населених пунктів та прилеглих садівничих товариств (за винятком пляжів) - с. Бабино, площа - 275 га

15

47°21'13''N, 34°1'15''E
47°20'5'' N, 34°1'33''E

Відкрита частина Каховського водосховища - вглиб водосховища до 500 м у межах населених пунктів та прилеглих садівничих товариств (за винятком пляжів) - с. Нижній Рогачик, площа - 100 га

16

47°15'2'' N, 33°59'25''E
47°12'56''N, 33°58'21''E

Відкрита частина Каховського водосховища - вглиб водосховища до 500 м у межах населених пунктів та прилеглих садівничих товариств (за винятком пляжів) - с. Мала Лепетиха, площа - 225 га

17

47°12'33''N, 33°57'59''E
47°9'23''N, 33°53'49''E

Відкрита частина Каховського водосховища - вглиб водосховища до 500 м у межах населених пунктів та прилеглих садівничих товариств (за винятком пляжів) - смт Велика Лепетиха, площа - 801 га

18

47°8'15''N, 33°51'16''E
47°5'31''N, 33°50'19''E

Відкрита частина Каховського водосховища - вглиб водосховища до 500 м у межах населених пунктів та прилеглих садівничих товариств (за винятком пляжів) - с. Князе-Григорівка, площа - 287 га

19

47°3'30'' N, 33°48'26''E
47°2'43'' N, 33°47'19''E
47°2'52''N, 33°47'32''E
47°2'23'' N, 33°46'14''E

Відкрита частина Каховського водосховища - вглиб водосховища до 500 м у межах населених пунктів та прилеглих садівничих товариств (за винятком пляжів) - с. Заводівка, площа - 150 га

20

47°1'24''N, 33°44'51''E
46°59'57''N, 33°42'20''E

Відкрита частина Каховського водосховища - вглиб водосховища до 500 м у межах населених пунктів та прилеглих садівничих товариств (за винятком пляжів) - смт Горностаївка, площа - 250 га

21

46°58'39''N, 33°42'2''E
46°55'0''N, 33°41'22''E

Відкрита частина Каховського водосховища - води водосховища до 500 м у межах населених пунктів та прилеглих садівничих товариств (за винятком пляжів) - с. Каїри, площа - 350 га

22

46°51'22''N, 33°38'23''E
46°50'50''N, 33°38'16''E

Відкрита частина Каховського водосховища - вглиб водосховища до 500 м у межах населених пунктів та прилеглих садівничих товариств (за винятком пляжів) - с. Василівка, площа - 50 га

23

46°50'20''N, 33°38'2''E
46°49'49''N, 33°37'29''E

Відкрита частина Каховського водосховища - вглиб водосховища до 500 м у межах населених пунктів та прилеглих садівничих товариств (за винятком пляжів) - с. Софіївка, площа - 55 га

24

46°49'0''N, 33°34'10''E
46°49'3''N, 33°32'26''E

Відкрита частина Каховського водосховища - вглиб водосховища до 500 м у межах населених пунктів та прилеглих садівничих товариств (за винятком пляжів) - с. Любимівка, площа - 112,5 га

25

46°49'3''N, 33°32'26''E
46°48'6''N, 33°27'5''E

Відкрита частина Каховського водосховища - вглиб водосховища до 500 м у межах населених пунктів та прилеглих садівничих товариств (за винятком пляжів) - м. Каховка, площа - 355 га

26

46°48'6''N, 33°27'5''E
46°46'13''N, 33°24'21''E

Відкрита частина Каховського водосховища - вглиб водосховища до 500 м у межах населених пунктів та прилеглих садівничих товариств (за винятком пляжів) - м. Таврійськ, площа - 50 га

Затоки Каховського водосховища (Херсонська область)

1

47°27'25''N, 33°54'9''E
47°26'36''N, 33°55'55''E

Затока Осокорівська, площа - 30 га, на акваторії від верхів’я затоки до межі, яка проходить через пункт базування рибалок, на протилежний берег

2

47°21'51''N, 33°56'51''E
47°21'33''N, 33°57'42''E

Затока Золота Балка, площа - 24 га, на акваторії від верхів’я затоки до межі, яка проходить через пункт базування рибалок, на протилежний берег

3

47°11'5''N, 33°45'52''E
47°10'47''N, 33°46'35''E

Затока Дудчани, площа - 26 га, на акваторії від дамби автодору Берислав - Мар’янське до межі, яка проходить через пункт базування рибалок, на протилежний берег

4

47°5'17''N, 33°40'10''E
47°4'21''N, 33°38'53''E

Затока Милове Коліно, площа - 70 га, на акваторії від східного верхів’я уздовж дамби автодору Берислав - Мар’янське до межі, яка проходить через головну насосну станцію "Софіївка", на протилежний берег

5

46°55'10''N, 33°35'26''E
46°54'56''N, 33°35'41''E

Затока Балка Широка, площа - 30 га, на акваторії від верхів’я затоки та прилеглої відкритої частини Каховського водосховища вглиб до 500 м

6

46°52'1''N, 33°29'9''E
46°51'28''N, 33°30'16''E

Затока Дремайлівська, площа - 125 га, на акваторії від верхів’я затоки до відкритої частини Каховського водосховища
вгору