Документ z0082-09, чинний, поточна редакція — Прийняття від 29.12.2008
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 07.02.2009. Подивитися в історії? )

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ
БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ
Н А К А З
29.12.2008 N 300
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 січня 2009 р.
за N 82/16098

Про затвердження Норм безплатної видачі
спеціального одягу, спеціального взуття
та інших засобів індивідуального захисту
працівникам електротехнічної промисловості

Відповідно до Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 )
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Норми безплатної видачі спеціального одягу,
спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту
працівникам електротехнічної промисловості, що додаються.
2. З набранням чинності наказом уважати такими, що не
застосовуються на території України, "Типовые отраслевые нормы
бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других
средств индивидуальной защиты рабочим и служащим
электротехнического производства", затверджені постановою
Державного комітету СРСР з праці та соціальних питань та Президії
Всесоюзної Центральної Ради Професійних Спілок від 24 червня
1980 року N 180/П-7.
3. Начальнику управління організації державного нагляду в
металургії, енергетиці, будівництві та котлонагляду Іванченку В.І.
в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Начальнику управління нормативно-правового та юридичного
забезпечення Прохорову В.В. уключити цей наказ до Державного
реєстру нормативно-правових актів з охорони праці ( v0102516-06 ).
5. Заступнику начальника відділу персоналу, діловодства та
спецроботи Кравцю В.Ю. забезпечити опублікування наказу в засобах
масової інформації.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на в.о.
першого заступника Голови Держгірпромнагляду Дєньгіна А.П.
Голова Держгірпромнагляду С.О.Сторчак
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра
промислової політики України В.В.Севернюк
Голова Центрального комітету
Профспілки працівників енергетики
та електротехнічної промисловості
України С.С.Шишов
В.о. Першого заступника Міністра
охорони здоров'я України,
головного державного санітарного
лікаря України А.М.Пономаренко
Заступник Міністра України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи В.Третьяков
Заступник Міністра праці
та соціальної політики України В.Онищук
Голова Державного комітету
ядерного регулювання України О.А.Миколайчук
Директор виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України С.Богданов
Перший Заступник директора
з наукової роботи Національного
науково-дослідного інституту
промислової безпеки та охорони праці М.О.Лисюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
України з промислової
безпеки, охорони праці
та гірничого нагляду
29.12.2008 N 300
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 січня 2009 р.
за N 82/16098

НОРМИ
безплатної видачі спеціального одягу,
спеціального взуття та інших засобів
індивідуального захисту працівникам
електротехнічної промисловості

I. Загальні положення
1. Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального
взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам
електротехнічної промисловості (далі - Норми) розроблено
відповідно до Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 ).
2. Норми поширюються на підприємства, установи, організації
електротехнічної промисловості незалежно від форм власності та
підпорядкування.
3. Норми розроблено для професій працівників, зайнятих в
електротехнічній промисловості, відповідно до Класифікатора
професій ДК 003:2005 ( vb375609-05, vc375609-05 ), затвердженого
наказом Держспоживстандарту України від 26.12.2005 N 375
( v0375609-05 ).
4. Норми визначають види і строки носіння (використання)
спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту
(далі - ЗІЗ), необхідних для виконання виробничого процесу
працівниками підприємств електротехнічної промисловості.
Класифікація захисних властивостей ЗІЗ залежно від небезпечних та
шкідливих виробничих факторів застосована відповідно до вимог ГОСТ
12.4.011-89 "ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и
классификация". Позначення захисних властивостей ЗІЗ здійснюється
відповідно до вимог ГОСТ 12.4.103-83 "ССБТ. Одежда специальная
защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук.
Классификация".
5. Крім цих Норм, працівники організацій та підприємств
електротехнічної промисловості, які виконують роботи, що належать
до інших видів економічної діяльності, забезпечуються засобами
індивідуального захисту згідно з вимогами чинного законодавства.
6. Забезпечення працівників підприємств і організацій
необхідними для трудового процесу ЗІЗ, а також порядок їх
утримання та зберігання здійснюється відповідно до Положення про
порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним
взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженого
наказом Держгірпромнагляду України від 24.03.2008 N 53
( z0446-08 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
21.05.2008 за N 446/15137 (НПАОП 0.00-4.01-08). У цих Нормах
допускається застосування спеціального одягу, виготовленого з
інших типів тканин, сертифікованого в установленому порядку.
7. Контроль за правильністю та своєчасністю забезпечення
працівників ЗІЗ здійснюють органи державного нагляду за охороною
праці та служби охорони праці підприємств.
8. Громадський контроль за повним та своєчасним забезпеченням
працівників ЗІЗ на підприємствах здійснюють трудові колективи
через обрані ними професійні спілки (об'єднання профспілок), а в
разі відсутності професійних спілок - уповноважені найманими
працівниками особи з питань охорони праці.
II. Норми безплатної видачі спеціального одягу,
спеціального взуття та інших засобів
індивідуального захисту працівникам
електротехнічної промисловості

Начальник управління
організації державного
нагляду в металургії,
енергетиці, будівництві
та котлонагляду В.І.Іванченковгору