Документ z0079-95, поточна редакція — Редакція від 20.02.2018, підстава - z0111-18

МІНІСТЕРСТВО ЗОВНІШНІХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.03.1995  № 37


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 березня 1995 р.
за № 79/615

Про затвердження Правил комісійної торгівлі непродовольчими товарами

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами МЗЕЗторгу
№ 342 від 08.07.97
№ 194 від 08.04.98
Наказом Міністерства економіки
№ 21 від 25.01.2008
Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі
№ 1850 від 20.12.2017}

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 № 833 "Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення", НАКАЗУЮ:

{Преамбула в редакції Наказу Міністерства економіки № 21 від 25.01.2008}

1. Затвердити Правила комісійної торгівлі непродовольчими товарами, що додаються.

{Пункт 1 в редакції Наказу Міністерства економіки № 21 від 25.01.2008}

2. Головному управлінню з питань внутрішньої торгівлі (Лазарович М.В.), Юридичному управлінню (Красуля О.І.) зареєструвати Правила комісійної торгівлі в Міністерстві юстиції України.

3. Визнати такими, що не застосовуються на території України, нормативні документи згідно з переліком, що додається.

В.О. Міністра

І.В. ПодолєвЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства
зовнішніх економічних
зв'язків України
13.03.1995  № 37


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 березня 1995 р.
за № 79/615

ПРАВИЛА
комісійної торгівлі непродовольчими товарами

{У тексті слова "господарюючі суб'єкти" і "покупець" в усіх відмінках та числах замінено відповідно словами "суб'єкти господарювання" і "споживач" у відповідних відмінках та числах згідно з Наказом Міністерства економіки № 21 від 25.01.2008}

1. Загальні положення

1.1. Ці Правила регламентують порядок комісійної торгівлі непродовольчими товарами і поширюються на відносини, що виникають між суб’єктами господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності (комісіонер), які укладають з фізичними особами (комітент) договори комісії та здійснюють продаж прийнятих від них нових та вживаних товарів, і споживачами.

Ці Правила не поширюються на здійснення комісійної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери, та комісійної торгівлі ювелірними виробами з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння.

1.2. Товар, прийнятий комісіонером від комітента, може бути повернений особисто комітенту або уповноваженій ним особі.

Для повернення товару комітент пред’являє квитанцію, видану комісіонером, а уповноважена ним особа - квитанцію та документ, що підтверджує повноваження такої особи.

{Глава 1 в редакції Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1850 від 20.12.2017}

2. Приймання товарів на комісію

2.1. На комісію приймаються непродовольчі товари, придатні для використання, як нові, так і ті, що були в користуванні, але не потребують ремонту або реставрації і відповідають санітарним вимогам, а також антикварні і унікальні речі та твори мистецтва.

{Пункт 2.2 глави 2 виключено на підставі Наказу Міністерства економіки № 21 від 25.01.2008}

2.2. Суб'єктам господарювання за рішенням місцевих органів державної виконавчої влади дозволяється приймати від відповідних організацій конфісковане, безгосподарне майно і таке, що перейшло у спадщину державі, вилучене у громадян для відшкодування заподіяної шкоди на виконання вироків і рішень судів, від державних, кооперативних, сімейних, колективних та приватних підприємств, закладів і установ - лишки товарно-матеріальних цінностей, які можуть бути реалізовані населенню, крім тих, що заборонені законом.

2.3. Не приймаються для комісійного продажу:

- зброя, боєприпаси (крім мисливської та спортивної зброї і боєприпасів до них, а також холодної зброї, спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої і дратівної дії, що продаються громадськими об'єднаннями з дозволу органів внутрішніх справ), бойова і спеціальна військова техніка;

- вибухові речовини й засоби вибуху;

- отруйні речовини;

- наркотичні, психотропні і отруйні засоби;

- лікувальні засоби і вироби медичного призначення;

- державні еталони одиниць вимірювання;

{Абзац сьомий пункту 2.3 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1850 від 20.12.2017}

- армійське знаряддя, тканини та інші товари військового асортименту, форменне обмундирування, білизна з штампом закладів, організацій і підприємств;

- газові плити та балони до них без документа служби газового господарства, що підтверджує їх придатність до подальшого використання;

- товари побутової хімії;

- товари з простроченим терміном зберігання;

- товари від неповнолітніх віком до 18 років;

{Абзац пункту вилучено на підставі Наказу МЗЕЗторгу № 342 від 08.07.97}

- піротехнічні вироби;

{Пункт доповнено абзацом згідно з Наказом МЗЕЗторгу № 342 від 08.07.97}

- іграшки для дітей віком до 3-х років;

{Пункт доповнено абзацом згідно з Наказом МЗЕЗторгу № 342 від 08.07.97}

іграшкова зброя з пластиковими кульками;

{Пункт доповнено абзацом згідно з Наказом МЗЕЗторгу № 194 від 08.04.98}

примірники аудіовізуальних творів і фонограм, що були в користуванні, а також нові без наявності супровідних документів, визначених у пункті 5 Правил роздрібної торгівлі примірниками аудіовізуальних творів і фонограм, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 04.11.97 № 1209.

{Пункт доповнено абзацом згідно з Наказом МЗЕЗторгу № 194 від 08.04.98}

2.4. При здаванні речей на комісію громадяни України повинні пред'явити паспорт або документ, який його заміняє; іноземні особи - відповідний вид на мешкання в Україні або національний паспорт з відміткою про перебування в Україні.

2.5. Товари від юридичних осіб приймаються згідно з товарно-супровідними документами та за наявності інформації про товар, викладеної відповідно до законодавства про мови.

Приймання на комісію нових товарів вітчизняного та іноземного виробництва здійснюється за наявності в комітента (крім фізичної особи, яка не має статусу підприємця) документів, що засвідчують їх якість та безпеку, а також зазначення у документах на товари, що підлягають обов'язковій сертифікації в державній системі сертифікації, реєстраційних номерів сертифікатів відповідності чи свідоцтв про визнання відповідності.

{Абзац другий пункту 2.5 глави 2 в редакції Наказу Міністерства економіки № 21 від 25.01.2008; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1850 від 20.12.2017}

Приймання на комісію та реалізація завезених із-за кордону партій уживаних товарів і товарів, що не підлягають обов’язковій сертифікації в державній системі сертифікації, за відсутності даних щодо їх безпечності для здоров’я населення дозволяються лише в разі наявності позитивного висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо ввезення, реалізації та використання сировини, продукції (вироби, обладнання, технологічні лінії тощо) іноземного виробництва.

{Абзац третій пункту 2.5 глави 2 в редакції Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1850 від 20.12.2017}

Товари, на які поширюється дія технічних регламентів, супроводжуються документами про відповідність згідно з вимогами цих технічних регламентів.

{Абзац четвертий пункту 2.5 глави 2 в редакції Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1850 від 20.12.2017}

Гарантійні строки на нові товари встановлюються нормативно-правовими актами, нормативними документами чи договором та зазначаються в паспорті на товар або в будь-якому іншому документі, що додається до товару.

{Абзац п'ятий пункту 2.5 глави 2 в редакції Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1850 від 20.12.2017}

Технічно складні побутові товари, на які гарантійні строки не закінчилися, приймаються на комісію разом з технічним паспортом або іншим документом, що його замінює, з позначкою про дату продажу та розрахунковим документом, передбаченим Законом України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг", що під час продажу передаються споживачу. У цьому разі гарантійний строк не продовжується.

{Абзац шостий пункту 2.5 глави 2 в редакції Наказу Міністерства економіки № 21 від 25.01.2008; Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1850 від 20.12.2017}

{Пункт в редакції Наказу МЗЕЗторгу № 342 від 08.07.97}

2.6. Суб'єкти господарювання здійснюють приймання товарів за кількістю і якістю у встановленому законодавством порядку.

2.7. При прийманні товарів на комісію комісіонер на кожну одиницю товару виписує квитанцію у двох примірниках і товарний ярлик, які підписуються фахівцем-оцінником і комітентом. Перший примірник квитанції видається комітенту, другий залишається у комісіонера і прикладається до товарного звіту.

Якщо комітент здає на комісію декілька одиниць одного товару, то комісіонер виписує на ці товари одну квитанцію у двох примірниках, а на кожну одиницю цих товарів виписується товарний ярлик.

Товарний ярлик прикріплюється до прийнятого на комісію товару. До дрібних речей прикріплюється цінник. При продажу товару товарний ярлик або цінник з нього не знімається.

{Пункт в редакції Наказу МЗЕЗторгу № 342 від 08.07.97}

{Пункт 2.8 глави 2 виключено на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1850 від 20.12.2017}

2.8. Забороняється суб'єкту господарювання залишати на зберігання товари, не прийняті на комісію.

2.9. Згода комітента з умовами здавання товару на комісію, його продажу та умовами повернення нереалізованого товару підтверджується підписом комітента у двох примірниках квитанції.

При незгоді комітента з цими умовами комісіонер має право відмовити в прийманні товару.

{Розділ 2 доповнено пунктом згідно з Наказом МЗЕЗторгу № 342 від 08.07.97}

3. Оцінка товарів, які приймаються на комісію

3.1. Ціни на комісійні товари встановлюються комітентом за домовленістю з комісіонером на основі ринкового попиту.

3.2. Працівники суб'єкта господарювання зобов'язані інформувати комітента про існуючі ціни на товари, які він здає на комісію, кон'юнктуру ринку і попит населення на такіж або аналогічні їм товари.

3.3. Відповідальність за відповідність прийнятих на комісію товарів характеристикам, зазначеним у квитанції, несе комісіонер згідно з чинним законодавством.

3.4. При виявленні в прийнятих на комісію товарах прихованих дефектів вони знімаються з продажу, про що складається акт в присутності комітента, який викликається в таких випадках до магазину.

4. Уцінка прийнятих на комісію товарів

4.1. Ціна товару, який не реалізований протягом встановленого строку (60 календарних днів), може бути знижена за домовленістю з комітентом. Якщо комітент не з'явився для переоцінки товару за викликом, комісіонер знижує ціну на таких умовах:

{Абзац перший пункту 4.1 в редакції Наказу МЗЕЗторгу № 194 від 08.04.98}

на 30% від встановленої сторонами первинної вартості товару, якщо товар не реалізовано в строк (60 календарних днів);

на 40% від залишкової ціни після першого зниження вартості товару, якщо товар не реалізовано протягом наступних 15 календарних днів.

Якщо товар не реалізовано після другої уцінки протягом наступних 15 календарних днів, комісіонер знімає його з продажу без письмового попередження комітента.

{Пункт 4.1 в редакції Наказу МЗЕЗторгу № 342 від 08.07.97}

4.2. За вимогою комітента ціна на зданий товар може бути знижена раніше строків, визначених діючими Правилами.

4.3. Умови уцінки прийнятих на комісію товарів повинні бути зазначені у квитанції, яка видається комітенту.

4.4. Уцінки зданих на комісію товарів, які проводяться за участю комітента, відображаються в усіх примірниках квитанції та на товарному ярлику.

4.5. Згоду на проведення уцінки товару комітент підтверджує своїм підписом у квитанції.

При незгоді комітента з умовами здавання товару на комісію, строками або розмірами уцінок комісіонер має право відмовити в прийманні товару.

5. Продаж і повернення нереалізованого товару

5.1. Кожна одиниця прийнятого на комісію товару не пізніше наступного дня повинна бути виставлена в торговельному залі для продажу.

При прийманні декількох одиниць одного й того ж товару в торговельний зал може виставлятися лише одиниця цього товару, інші зберігаються в підсобному приміщенні.

{Пункт 5.1 в редакції Наказу МЗЕЗторгу № 342 від 08.07.97}

5.2. Спортивна та мисливська вогнепальна зброя та боєприпаси до неї, а також холодна зброя, спеціальні засоби, заряджені речовинами сльозоточивої і дратівної дії, реалізуються магазином на підставі ліцензії встановленої форми, що видається органами внутрішніх справ, тільки тим громадянам, які мають на це дозвіл органів внутрішніх справ за місцем проживання.

5.3. При продажу технічно складних побутових товарів робота їх перевіряється за участю споживача за основними параметрами.

{Пункт 5.3 глави 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1850 від 20.12.2017}

5.4. Розрахунки за продані товари можуть здійснюватися готівкою та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) відповідно до законодавства. Разом з товаром споживачу в обов'язковому порядку видається розрахунковий документ установленої форми на повну суму проведеної операції, який засвідчує факт купівлі товару, з позначкою про дату продажу.

{Пункт 5.4 глави 5 в редакції Наказу Міністерства економіки № 21 від 25.01.2008; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1850 від 20.12.2017}

5.5. Товари, що були в користуванні, придбані у комісіонера, можуть бути повернені назад лише за згодою комісіонера. Щодо товарів, на які закінчився гарантійний строк, то на них поширюється дія статті 8 Закону України "Про захист прав споживачів".

{Пункт 5.5 глави 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки № 21 від 25.01.2008; Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1850 від 20.12.2017}

5.6. Придбані комісійні товари, за винятком великогабаритних, на зберігання в магазині не залишаються.

5.7. При поверненні комітенту нереалізованих товарів, які знаходились у суб'єкта господарювання більше одного робочого дня, комітент відшкодовує витрати за зберігання його товару як за повний місяць у таких розмірах:

за перші 30 календарних днів - 2 відсотки визначеної ціни товару;

за другі 30 календарних днів - З відсотки визначеної ціни товару;

за наступні 30 календарних днів - 4 відсотки від залишкової ціни товару після проведених уцінок.

За кожний день зберігання знятого з продажу товару після закінчення 90 календарних днів з комітента стягується пеня, розмір якої визначається договором.

{Пункт 5.7 в редакції Наказу МЗЕЗторгу № 342 від 08.07.97}

При поверненні комітенту антикваріату, творів мистецтва та унікальних речей, що не були реалізовані, витрати за зберігання цих товарів визначаються за погодженням сторін.

{Пункт 5.7 доповнено абзацом згідно з Наказом МЗЕЗторгу № 194 від 08.04.98}

При поверненні комітенту товарів з недоліками, які не були виявлені при прийманні їх на комісію, витрати за зберігання цих товарів комітент не відшкодовує.

{Пункт 5.7 доповнено абзацом згідно з Наказом МЗЕЗторгу № 194 від 08.04.98}

5.8. Гроші за проданий товар виплачуються комітенту відповідно до умов договору.

{Пункт 5.8 глави 5 в редакції Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1850 від 20.12.2017}

5.9. У випадках, коли комітент не з'явився за одержанням грошей після закінчення терміну позовної давності, вони підлягають перерахуванню до місцевого бюджету.

5.10. Суб'єкт господарювання при здійсненні комісійної торгівлі непродовольчими товарами повинен керуватися та дотримуватися вимог Цивільного кодексу України, Закону України "Про захист прав споживачів", Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 № 833, цих Правил та інших нормативно-правових актів, які регулюють торговельну діяльність.

{Пункт 5.10 глави 5 в редакції Наказу Міністерства економіки № 21 від 25.01.2008; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1850 від 20.12.2017}

5.11. Суб'єкт господарювання повинен забезпечити наявність на видному та доступному місці куточка покупця, в якому розміщуються інформація про найменування власника або уповноваженого ним органу, книга відгуків та пропозицій, адреси і номери телефонів органів, що забезпечують захист прав споживачів.

{Пункт 5.11 глави 5 в редакції Наказу Міністерства економіки № 21 від 25.01.2008; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1850 від 20.12.2017}

{Главу 6 виключено на підставі Наказу Міністерства економіки № 21 від 25.01.2008}

{Главу 6 виключено на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1850 від 20.12.2017}ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства
зовнішніх економічних
зв'язків України
13.03.1995  № 37

ПЕРЕЛІК
нормативних документів, що не застосовуються на території України

1. Наказ Міністра торгівлі СРСР від 21 травня 1991 р. № 39 "Об утверждении Инструкции о порядке оформления комиссионных операций, учета и отчетности в комиссионных магазинах по продаже непродовольственных товаров и форм первичной учетной документации".

2. Правила комісійної торгівлі непродовольчими товарами, затверджені наказом Міністра торгівлі СРСР від 13 лютого 1986 р. № 25.вгору