Документ z0076-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 22.12.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 17.02.2017. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.12.2016 № 457


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 січня 2017 р.
за № 76/29944

Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планової (позапланової) перевірки додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів залізничним транспортом

Відповідно до абзацу сьомого частини другої статті 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», підпункту 3 частини другої статті 6 та частини сьомої статті 19 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», Переліку органів ліцензування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2015 року № 609, підпункту 5 пункту 5 Положення про Державну службу України з безпеки на транспорті, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2015 року № 103, Методики розроблення уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 року № 752, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити уніфіковану форму акта, складеного за результатами проведення планової (позапланової) перевірки додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів залізничним транспортом, що додається.

2. Державній службі України з безпеки на транспорті забезпечити:

1) подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

2) оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства інфраструктури України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Лавренюка Ю.Ф.

Міністр

В. Омелян

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з безпеки на транспортіМ. НонякЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
інфраструктури України
22.12.2016  № 457


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 січня 2017 р.
за № 76/29944

АКТ,
складений за результатами проведення планової (позапланової)  перевірки додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів залізничним транспортом


Заступник
начальника Управління 
з безпеки на транспорті 
та технічного регулюванняА. Щелкуноввгору