Документ z0073-09, чинний, поточна редакція — Прийняття від 24.12.2008
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 04.02.2009. Подивитися в історії? )

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ
БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ
Н А К А З
24.12.2008 N 292
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 січня 2009 р.
за N 73/16089

Про затвердження Норм безплатної видачі
спеціального одягу, спеціального взуття
та інших засобів індивідуального захисту
працівникам дорожнього господарства

Відповідно до Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 )
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Норми безплатної видачі спеціального одягу,
спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту
працівникам дорожнього господарства (далі - Норми), що додаються.
2. Завідувачу сектору організації державного нагляду за
промисловою безпекою та охороною праці у машинобудуванні, на
транспорті та у зв'язку Буряку П.І. у встановленому порядку
забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
3. Начальнику управління нормативно-правового та юридичного
забезпечення Прохорову В.В. унести зміни до Державного реєстру
нормативно-правових актів з питань охорони праці ( v0102516-06 )
та розмістити цей наказ на веб-сайті Держгірпромнагляду.
4. Заступнику начальника відділу персоналу, діловодства та
спецроботи Кравцю В.Ю. забезпечити опублікування наказу в засобах
масової інформації.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Держгірпромнагляду Долматова О.І.
Голова Держгірпромнагляду С.О.Сторчак
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра праці
та соціальної політики України В.Онищук
В.о. Першого заступника Міністра
охорони здоров'я України,
головного державного санітарного
лікаря України А.М.Пономаренко
Голова Державного комітету
ядерного регулювання України О.А.Миколайчук
Директор виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України С.Богданов
Заступник Міністра України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи В.Третьяков
Голова ЦК професійної спілки
працівників автомобільного
транспорту та шляхового
господарства України А.Г.Король
Заступник Міністра транспорту
та зв'язку України Л.Сергієнко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
України з промислової
безпеки, охорони праці
та гірничого нагляду
24.12.2008 N 292
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 січня 2009 р.
за N 73/16089

НОРМИ
безплатної видачі спеціального одягу,
спеціального взуття та інших засобів
індивідуального захисту працівникам
дорожнього господарства

I. Загальні положення
1.1. Ці Норми розроблено відповідно до Закону України "Про
охорону праці" ( 2694-12 ).
1.2. Ці Норми поширюються на підприємства, установи,
організації дорожнього господарства, які забезпечують будівництво,
ремонт та експлуатацію автомобільних доріг та мостів, незалежно
від підпорядкування та форми власності.
1.3. Ці Норми визначають види і строки носіння (використання)
спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту,
необхідних для виконання виробничого процесу працівниками
дорожнього господарства.
1.4. Норми містять відповідно до Класифікатора професій
ДК 003:2005 ( vb375609-05, vc375609-05 ), затвердженого наказом
Державного комітету України з питань технічного регулювання та
споживчої політики від 26.12.2005 N 375 ( v0375609-05 ), перелік
професій (посад) працівників підприємств і організацій дорожнього
господарства, перелік робіт, спецодягу, спецвзуття та інших
засобів індивідуального захисту (далі - ЗІЗ), терміни їх
використання, а також класифікацію за захисними властивостями та
позначення відповідно до ГОСТ 12.4.103-83 "ССБТ. Одежда
специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук.
Классификация" і ГОСТ 12.4.011-89 "ССБТ. Средства защиты
работающих. Общие требования и классификация".
1.5. Крім цих Норм, для виконання робіт на підприємствах та в
організаціях дорожнього господарства працівники повинні
забезпечуватися ЗІЗ відповідно до "Типовых норм бесплатной выдачи
специальной одежды, специальной обуви и других средств
индивидуальной защиты рабочим и служащим сквозных профессий и
должностей всех отраслей народного хозяйства и отдельных
производств", затверджених постановою Держкомпраці СРСР та
Президії ВЦРПС від 12.02.81 N 47/П-2 ( v0047400-81 ).
1.6. Порядок забезпечення необхідними для виконання
виробничого процесу ЗІЗ працівників підприємств та організацій, а
також порядок їх утримання та зберігання визначені Положенням про
порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним
взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженим
наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони
праці та гірничого нагляду від 24.03.2008 N 53 ( z0446-08 ),
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.05.2008 за
N 446/15137 (НПАОП 0.00-4.01-08).
1.7. Контроль за правильністю та своєчасністю забезпечення
працівників засобами індивідуального захисту на підприємствах
здійснюють органи державного нагляду за охороною праці та служби
охорони праці підприємств.
1.8. Громадський контроль за правильним та своєчасним
забезпеченням працівників ЗІЗ на підприємствах здійснюють трудові
колективи через обраних ними вповноважених та професійні спілки в
особі своїх виборних органів і представників, а в разі відсутності
професійних спілок - уповноважені наймані працівниками особи з
питань охорони праці.
II. Норми безплатної видачі спеціального одягу,
спеціального взуття та інших засобів
індивідуального захисту працівникам
дорожнього господарства

2.1. Допускається застосування у спеціальному одязі, окрім
бавовняних, інших тканин і матеріалів, сертифікованих в
установленому порядку.
Завідувач сектору організації
державного нагляду
за промисловою безпекою
та охороною праці
у машинобудуванні,
на транспорті та у зв'язку П.І.Буряквгору