Документ z0073-02, поточна редакція — Редакція від 05.12.2011, підстава - z1368-11

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ
ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 12 від 15.01.2002 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
29 січня 2002 р.
за N 73/6361

Про заходи щодо запобігання реекспорту товарів українського
походження в рамках міждержавних двосторонніх Угод
про вільну торгівлю
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
економічного розвитку і торгівлі
N 204 ( z1368-11 ) від 07.11.2011 }
{ У тексті Наказу слова "Міністерства економіки та з питань
європейської інтеграції України", "Міністерства економіки
та з питань європейської інтеграції" замінено словами
"Міністерства економічного розвитку і торгівлі України"
згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і
торгівлі N 204 ( z1368-11 ) від 07.11.2011 }

З метою недопущення несанкціонованого реекспорту товарів
українського походження, на які згідно із законодавством України
встановлено вивізне (експортне) мито та вивезення яких
здійснюється в рамках Угод про вільну торгівлю, укладених Урядом
України з Урядами іноземних держав, а також відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України і Національного банку України
від 21 червня 1995 р. N 444 ( 444-95-п ) "Про типові платіжні
умови зовнішньоекономічних договорів (контрактів) і типові форми
захисних застережень до зовнішньоекономічних договорів
(контрактів), які передбачають розрахунки в іноземній валюті"
Н А К А З У Ю:
1. Уключати при укладенні резидентами України
зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про експорт товарів
українського походження, на які згідно із законодавством України
встановлено вивізне (експортне) мито, з нерезидентами держав, з
якими укладені і діють Угоди про вільну торгівлю, розділ
"Застереження про реекспорт" такого змісту: "Сторони погодилися,
що Покупець не буде здійснювати реекспорт товару, який є предметом
цього договору (контракту), на ринки третіх країн, без попередньої
письмової згоди Міністерства економічного розвитку і торгівлі
України".
2. У договорах (контрактах) про експорт товарів українського
походження, на які згідно із законодавством України встановлено
вивізне (експортне) мито, повинно бути внесено зобов'язання
Покупця про надання Продавцю цього товару - резиденту України
інформації про перепродаж товару з визначенням країни призначення.
Ця інформація в термін, не пізніше десяти днів з дати її
отримання, подається Продавцем товару до Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України.
3. Управлінню правового забезпечення зовнішньоекономічної
політики (Федоренко Ю.В.): забезпечити в установленому порядку реєстрацію цього наказу в
Міністерстві юстиції; у триденний термін після державної реєстрації цього наказу
довести його до відома Державної митної служби, Міністерства
економіки Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій, а також
забезпечити його опублікування в офіційних засобах масової
інформації.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Державного секретаря Стеценка В.О.
Виконуючий обов'язки Міністра економіки
та з питань європейської інтеграції В.Першинвгору