Документ z0072-95, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 19.09.2004, підстава - z1110-04

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
ПО ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВУ
Н А К А З
N 10 від 03.03.95 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
20 березня 1995 р.
за N 72/608
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного комітету
з питань житлово-комунального господарства
N 193 ( z1110-04 ) від 19.11.2003 )
Про затвердження Правил організації
поховання та ритуального обслуговування
в населених пунктах України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Держжитлокомунгоспу
N 10 ( z0097-96 ) від 02.02.96 )

З метою удосконалення порядку обслуговування громадян
ритуальними послугами, відповідно до Закону України "Про внесення
змін і доповнень до Закону України РСР "Про захист прав
споживачів" ( 3682-12 ) та доручення Кабінету Міністрів України
від 26 січня 1995 р. N 162/3, 163/1, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити погоджені з Державним комітетом у справах
захисту прав споживачів Правила організації поховання та
ритуального обслуговування в населених пунктах України, що
додаються. 2. Вважати такими, що втратили чинність, пункти 1.1.1-1.1.3,
1.2.2-1.2.4, 1.2.12-1.2.14, 1.3.2, 2.1, 2.2.1, додатки NN 1, 2, 3,
7 до Інструкції про порядок поховання, утримання кладовищ і
організацію ритуального обслуговування в населених пунктах
України, затвердженої наказом Держжитлокомунгоспу України від
16.12.91 N 126, пункти 2, 4, 6, 7 Правил користування крематоріями
на території Української РСР, затверджених наказом
Держжитлокомунгоспу від 07.02.91 N 28 ( v0028699-91 ). 3. Контроль за виконанням наказу покласти на Управління
благоустрою та зеленого господарства (Кирилюк М.І.).
Перший заступник Голови Комітету В.І.Ляшенко
Затверджено
наказом Державного комітету
України по житлово-комунальному
господарству від 03.03.95 N 10
Правила
організації поховання та ритуального
обслуговування в населених пунктах України
Загальні положення
1. Ці Правила розроблені і затверджені відповідно до
доручення Кабінету Міністрів України від 26 січня 1995 року
N 162/3, 163/1. Правила регулюють відносини між громадянами (далі
- замовник) і господарюючими суб'єктами-підприємствами, їх
об'єднаннями, установами, організаціями, незалежно від форм
власності, що займаються похованням та ритуальним (похоронним)
обслуговуванням населення на території України, а також
громадянами, які здійснюють підприємницьку діяльність у сфері
надання послуг населенню (далі - виконавець).
2. Організація поховання громадян та ритуального
обслуговування в населених пунктах України покладається на органи
житлово-комунального господарства виконавчих комітетів місцевих
Рад народних депутатів, а у разі їх відсутності - на виконкоми
сільських Рад народних депутатів, які визначають форми ритуального
обслуговування з урахуванням місцевих умов, традицій, релігійних
обрядів.
3. Оформлення поховання здійснюють житлово-комунальні
підприємства місцевих Рад народних депутатів, виконкоми сільських
Рад народних депутатів.
4. Ритуальні послуги населенню надають виконавці:
спецкомбінати, крематорії, підрозділи багатогалузевих підприємств
комунального обслуговування, районні або міські бюро ритуальних
послуг, контори кладовищ, організатори ритуалу та агенти вдома,
райсількомунгоспи, комунальні підрозділи господарств сільської
місцевості.
Підприємства, засновані на колективній чи приватній
власності, реалізують предмети ритуального призначення згідно з
договорами чи самостійно або надають ритуальні послуги на підставі
договірних відносин з органами, на які покладаються функції
поховання громадян.
5. Режим роботи виконавців, як правило, щоденний і
встановлюється органами житлово-комунального господарства за
погодженням з виконкомами місцевих Рад народних депутатів.
У святкові та робочі дні, перелік яких погоджується з
виконкомами місцевих Рад, підрозділи ритуального обслуговування не
працюють і поховання не проводяться.
Організація місць приймання замовлень на поховання
6. У місцях, де приймаються замовлення на поховання, повинні
бути розміщені:
правила організації поховання та ритуального обслуговування в
населених пунктах України;
перелік видів послуг, що надаються, і робіт, які виконуються,
із зазначенням їх вартості, особливостей та орієнтовних термінів
виконання;
книга заяв, пропозицій і скарг;
інформація про режим роботи, номери телефонів місцевих
органів державної виконавчої влади, що здійснюють захист прав
споживачів; порядок пільгового обслуговування населення; список і адреси виконавців ритуальних послуг та робіт,
незалежно від форм власності, що діють в даному населеному пункті; копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта
підприємницької діяльності.
Порядок приймання та оформлення
замовлення на ритуальні послуги
7. Виконавець зобов'язаний забезпечити приймання та
оформлення замовлення на всі види ритуальних послуг і атрибутів,
пов'язаних з похованням, які надаються в даній місцевості,
доставку предметів поховального призначення транспортом виконавця
за вказаною замовником адресою, у разі його відсутності сприяти
цій доставці.
8. Виконавець:
визначає ділянки для поховання; здійснює оформлення замовлень на копання могили,
автотранспорт, музичний супровід поховання, кремацію і поховання
урни з прахом, проведення громадянської панахиди, виготовлення
металевої таблички, труни, вінків, траурних стрічок, придбання
квітів, покривала та інших атрибутів ритуального призначення, на
роботи з утримання місця поховання, виготовлення і встановлення
намогильних споруд; доручає агентській службі виконувати зазначені функції за
викликом замовника у нього вдома. У разі відсутності бюро ритуальних послуг оформлення
замовлень на поховання здійснюють контори кладовищ, комунальні
підприємства, що надають ритуальні послуги. 9. Оформлення замовлення на поховання чи кремацію
здійснюється на підставі свідоцтва про смерть, як правило, не
пізніше ніж за день до їх проведення. Поховання або кремація проводиться не раніше ніж через
24 години після настання смерті. Як виняток, у разі наявності відповідних підстав поховання
або кремація може бути проведена в день оформлення документів на
поховання. Свідоцтво про смерть видається органами ЗАГСу після
пред'явлення документів, які посвідчують особу померлого, та
довідки про смерть, виданої в установленому порядку. 10. Ділянка землі для поховання труни чи урни з прахом
відводиться безплатно в розмірах, визначених чинними в Україні
санітарними нормами і правилами. 11. Оформлення поховання та відправлення за кордон тіла або
урни з прахом іноземних громадян здійснюється виконавцем за заявою
представника відповідного посольства чи представництва
Міністерства закордонних справ України. 12. Поховання померлих або їх праху після кремації
здійснюється у разі наявності свідоцтва про смерть і
рахунку-замовлення на ритуальне обслуговування, оформленого в
установленому порядку. 13. Поховання праху після кремації може здійснюватись як в
урні, так і без неї. Передбачаються такі способи: - поховання урни з прахом в землю з встановленням або без
встановлення пам'ятника; - встановлення (замурування) урни з прахом в колумбарії; - розвіювання праху. 14. Замовлення на ритуальні послуги, пов'язані з похованням
чи кремацією, а також утриманням і упорядкуванням могил,
оформляється на спеціальних бланках-рахунках-замовленнях (додатки
N 1, 2, 3). Надання одноразових послуг, непередбачених
рахунками-замовленнями, оформляється квитанцією (додаток N 4). Бланки і квитанції друкуються з обов'язковим зазначенням їх
серії та номера і є бланками суворої звітності з моменту
надходження їх на підприємство. 15. Ритуальні послуги виконуються у зазначений в
рахунку-замовленні термін.
Взаємовідносини між виконавцем і замовником
16. Виконавець забезпечує:
гарантовану якість виробів і послуг ритуального призначення
та їх відповідність вимогам нормативних документів,
рахунків-замовлень, а також інформації, яку надає виконавець;
надання ритуальних послуг (виконання робіт) відповідно до
вимог нормативних документів та рахунку-замовлення;
дотримання договірних строків виконання замовлень;
належний рівень культури обслуговування; надання повної та достовірної інформації про виконання
ритуальних послуг (робіт). 17. Забороняється реалізація замовнику виробів ритуального
призначення, на які немає документів, що засвідчують їх
відповідність вимогам нормативних документів. 18. Замовник у разі виявлення недоліків у виробах має право
вимагати від виконавця: у процесі виконання замовлення вносити до нього часткові
зміни, які повинні бути прийняті виконавцем за умови, що їх
виконання технічно, технологічно і в установлений термін можливо,
з внесенням до укладеного рахунку-замовлення змін в оплаті робіт; безплатного усунення недоліків або відшкодування витрат на їх
усунення ним самим чи третьою особою; зміни видів послуг на інші з перерахуванням вартості
замовлення в установлений термін; зміни неякісного виробу на виріб належної якості; анулювання рахунків-замовлень та відшкодування збитків, яких
він зазнав з вини виконавця. 19. Виконавець у разі виявлення недоліків зобов'язаний
задовольнити вимоги замовника, які розглядаються після
пред'явлення рахунку-замовлення. 20. Під час зміни послуг на аналогічні, ціна на які
не змінилася, перерахунок вартості не провадиться. 21. Виконавець не несе відповідальності за недоліки у
виконаних роботах або наданих послугах, якщо вони виникли з вини
замовника. 22. Замовник має право брати участь у перевірці якості
виконання замовлення особисто або через свого представника. У разі
необхідності для усунення недоліків у гарантійний строк
транспортні перевезення здійснюються силами виконавця або
замовника за рахунок виконавця. 23. Виконавець зобов'язаний забезпечити надання послуг у
термін, зазначений в рахунку-замовленні. У разі невиконання
виконавцем послуги в установлений термін замовнику сплачується
неустойка в 10-кратному розмірі вартості послуги. 24. Забороняється нав'язувати замовникові вироби та послуги
належної якості або непотрібного йому асортименту. 25. У разі невиконання або неналежного виконання умов
рахунку-замовлення сторони несуть відповідальність у порядку,
передбаченому чинним законодавством.
Особливості оформлення і виконання замовлення
26. Поховання з військовими почестями померлих (загиблих)
Героїв Радянського Союзу, повних кавалерів ордена Слави, осіб,
нагороджених чотирма і більше медалями "За відвагу", Героїв
Соціалістичної Праці та повних кавалерів ордена Трудової Слави
згідно з чинним законодавством здійснюється безплатно (за рахунок
коштів державного бюджету). ( Пунткт 26 в редакції Наказу
Держжитлокомунгоспу N 10 ( z0097-96 ) від 02.02.96 ) 27. У разі проведення поховання підприємством, установою і
організацією, де працював померлий, усі питання, пов'язані з
похованням, погоджуються комісією або уповноваженою особою від
підприємства з виконавцем. 28. Поховання рекомендується проводити у порядку, визначеному
додатком N 5. 29. Поховання одиноких громадян, осіб без певного місця
проживання, знайдених трупів (утоплеників, раптово померлих за
межами дому) у разі відсутності родичів або осіб чи установ, які
можуть взяти на себе організацію поховання, покладається на
ритуальну службу і проводиться з відома органів внутрішніх справ
за рахунок бюджетів місцевих Рад. Доставка у морг для встановлення причин смерті цієї категорії
осіб здійснюється органами внутрішніх справ. У разі поховання трупів невпізнаних громадян складається акт
у двох примірниках, в якому зазначаються стать невідомого, час
виявлення трупа, час і місце поховання, вказується номер ділянки,
ряду і могили, номер свідоцтва про смерть та причина смерті.
Аналогічний запис робиться в книзі реєстрації поховань на
кладовищі. Акт підписується представником органів внутрішніх справ і
ритуальної служби. Перший примірник вручається представнику
органів внутрішніх справ для прилучення до кримінальної справи або
справи з'ясування особи невідомого, а другий - зберігається в
облікових документах кладовища (ритуальної служби). У випадках самогубства, знаходження тіла померлого, раптової
смерті з невідомих причин, якщо смерть настала від тілесних
пошкоджень, та існує підозра скоєння злочину для кремації та
поховання потрібен письмовий дозвіл органів внутрішніх справ. На місці поховання невідомого громадянина встановлюється
металева табличка (залізобетонний надгробок, плита тощо), на якій
зазначаються номер ділянки, ряду і могили, реєстраційний номер
трупа і дата його поховання. Невпізнані трупи кремації не підлягають.
Додаток N 1
Серія до Правил організації поховання
та ритуального обслуговування ________________________ в населених пунктах України
(виконавець)
Підлягає доставці в контору
кладовища _______________________________
(назва кладовища)
за добу до поховання
Рахунок-замовлення N _____
на ритуальні послуги
"____"__________________________19__р.________________ година
Пункт приймання ____________ Замовлення оформив __________________
(прізвище, ініціали)
Замовник _____________________________, адреса ___________________
(прізвище, ім'я, по батькові) _________________________________________________________________
Померлий _______________________ Строк виконання "___"_______19_р.
(прізвище, ім'я, по батькові) ————————————————————————————————————————————————————————————————— |NN |Найменування|N |Кіль-|Варті-|Сума|Вико-|Строк виконання | |пп.|послуг |прей-|кість|сть | |наве-|————————————————| | | |ску- | | | |ць |замовле-|фактич-| | | |ранту| | | |робіт|ний |ний | ————————————————————————————————————————————————————————————————— 1. Копання могили ________________________________________________
2. Металева табличка _____________________________________________
3. Одноразове прибирання могли ___________________________________
4. _______________________________________________________________
5. _______________________________________________________________
6. _______________________________________________________________
7. _______________________________________________________________
8. _______________________________________________________________ Разом: ______________________________________________________ Замовлення оформив і гроші одержав: _________________________
(підпис) Гроші сплатив _________________________
(підпис)
Текст для металевої таблички _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Замовник ________________ Приймальник __________________
(підпис) (підпис)
Додаток N 2
Серія до Правил організації
поховання та ритуального ______________________ обслуговування в населених
(виконавець) пунктах України
Рахунок-замовлення N _____
на придбання-оформлення предметів
і послуг похоронного призначення
"_____"___________________________________19___р. _________________________________________________________________
(найменування пункту приймання замовлення) _________________________________________________________________
Замовлення оформив _______________________________________________
(посада, прізвище, ініціали) Замовник _________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) Адреса доставки вантажу __________________________________________
(район міста, вулиця, N будинку, квартири)
Труну і похоронні речі доставити до "_____" годин "_____"___________________________________19___р. Похоронний транспорт доставити до "_______" годин
"_____"___________________________________19___р.
Поховання на __________________________ кладовищі ————————————————————————————————————————————————————————————————— |NN | Найменування |N і |Одиниця|Кіль-|Ціна|Сума|Фактичний| |пп.| послуг |за прей|виміру |кість|крб.|крб.|строк ви-| | | |скуран-| | | | |конання | | | |том | | | | | | |———+—————————————————+———————+———————+—————+————+————+—————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |———+—————————————————+———————+———————+—————+————+————+—————————| | 1.|Труна | | | | | | | | 2.|Автокатафалк міст| | | | | | | | |кістю до 20 місць| | | | | | | | 3.|Афтокатафалк міст| | | | | | | | |кістю понад 20 | | | | | | | | |місць | | | | | | | | 4.|Оформлення похова| | | | | | | | |ння агентом | | | | | | | | 5.|Доставка труни | | | | | | | | |додому | | | | | | | | 6.|Перевезення | | | | | | | | 7.|Підняття труни на| | | | | | | | |______ поверх | | | | | | | | 8.|Підняття вінків | | | | | | | | |на ______ поверх | | | | | | | | 9.|Підняття вазонів | | | | | | | | |на ______ поверх | | | | | | | |10.|Оркестр | | | | | | | |11.|Вінки хвойні | | | | | | | |12.|Вінки металеві | | | | | | | |13.|Вінки з штучних | | | | | | | | |матеріалів | | | | | | | |14.|Траурна стрічка з| | | | | | | | |тканини | | | | | | | |15.|Траурна стрічка з| | | | | | | | |паперу | | | | | | | |16.|Оббивка труни | | | | | | | | |(низ, кришка, | | | | | | | | |рюш, без вартості| | | | | | | | |тканини) | | | | | | | |17.|Художньо-декорати| | | | | | | | |вна драпіровка | | | | | | | | |труни | | | | | | | |18.|Тканина _________| | | | | | | | |_________________| | | | | | | | |_________________| | | | | | | |19.|Стрічки шовкові, | | | | | | | | |капронові, ______| | | | | | | | |для труни | | | | | | | |20.|Виготовлення стрі| | | | | | | | |чки з вирізанням | | | | | | | | |зубчиків для рюшу| | | | | | | | |(без вартості тка| | | | | | | | |нини) | | | | | | | |21.|Тюль | | | | | | | |22.|Фотопослуги | | | | | | | |23.|Тапочки | | | | | | | |24.|Квіти штучні | | | | | | | |25.|Квіти живі | | | | | | | |26.|Паяння металевої | | | | | | | | |труни | | | | | | | |27.|Проведення похоро| | | | | | | | |нного ритуалу | | | | | | | |28.|Музичний супровід| | | | | | | | |ритуалу | | | | | | | |29.|_________________| | | | | | | |30.|_________________| | | | | | | |31.|_________________| | | | | | | ————————————————————————————————————————————————————————————————— Разом: Вартість замовлення _________________________________________
(прописом) Оплату одержав ______________________________________________
(підпис)
Додаток N 3
Серія до Правил організації
поховання та ритуального _________________________ обслуговування в населених
(назва підприємства) пунктах України
Рахунок-замовлення N ____
на ритуальні послуги
"_____"______________________________19___р. Замовлення оформив _______________________________________________
(посада, прізвище, ініціали) Замовник _________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) Адреса замовника _________________________________________________
Прізвище, ім'я, по батькові померлого ____________________________
Місце поховання __________________________________________________
(кладовище, ділянка, ряд, місце) ————————————————————————————————————————————————————————————————— |NN | Найменування |N по-|Оди-|Кіль-|Ціна|Сума|Строк виконання| |пп.| послуги |зиції|ниця|кість|крб.|крб.|———————————————| | | |прей-|вимі| | | | замов.| факт. | | | |скура|ру | | | | | | | | |нту | | | | | | | |———+————————————————+—————+————+—————+————+————+———————+———————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |———+————————————————+—————+————+—————+————+————+———————+———————| | 1.|Одноразове приби| | | | | | | | | |рання могили | | | | | | | | | 2.|Індивідуальне пе| | | | | | | | | |реховання | | | | | | | | | 3.|Формування намо-| | | | | | | | | |гильного пагорба| | | | | | | | | |а) одинарного | | | | | | | | | |б) подвійного | | | | | | | | | 4.|Висадка седуна, | | | | | | | | | |квітів | | | | | | | | | 5.|Обкладка могили | | | | | | | | | |хвоєю | | | | | | | | | 6.|Обдернування мо-| | | | | | | | | |гили без бардюру| | | | | | | | | 7.|Обдернування мо-| | | | | | | | | |гили з бардюром | | | | | | | | | 8.|Прибирання та по| | | | | | | | | |ливання протягом| | | | | | | | | |місяця | | | | | | | | | 9.|Виготовлення ме-| | | | | | | | | |талевої огорожі | | | | | | | | |10.|Транспортування | | | | | | | | | |огорожі | | | | | | | | |11.|Навантаження та | | | | | | | | | |розвантаження | | | | | | | | | |огорожі | | | | | | | | |12.|Встановлення ого| | | | | | | | | |рожі | | | | | | | | |13.|Зняття огорожі | | | | | | | | |14.|Фарбування огоро| | | | | | | | | |жі | | | | | | | | |15.|Виготовлення де-| | | | | | | | | |рев'яної лави з | | | | | | | | | |пофарбуванням | | | | | | | | |16.|Пофарбування і | | | | | | | | | |напис на намоги-| | | | | | | | | |льній табличці | | | | | | | | |17.|________________| | | | | | | | |18.|________________| | | | | | | | |19.|________________| | | | | | | | |20.|________________| | | | | | | | ————————————————————————————————————————————————————————————————— Разом: Вартість замовлення _________________________________________
(прописом) Гроші одержав _______________________________________________
(підпис) Гроші сплатив замовник ______________________________________
(підпис)
Додаток N 4
до Правил організації
поховання та ритуального
обслуговування в населених
пунктах України
Шифр _______________________
Квитанція
про надання ритуальних
послуг не передбачених
рахунками-замовлень
Виконавець _______________________________________________________
Адреса ___________________________________________________________
Серія Квитанція N ________________________________
"_____"___________________________________19___р.
Одержано від _____________________________________________________
Адреса ___________________________________________________________
В плату за ___________________________ (шифр )
(робіт ) _________________________________________________________________
Сума _________________________________ крб._______________________
(прописом)
М.П. Одержав ____________________
(підпис замовника)
Додаток N 5
до Правил організації
поховання та ритуального
обслуговування в населених
пунктах України
Рекомендований порядок проведення похорону
Поховання з дому, моргу або іншого приміщення
1. Поховання померлих здійснюється підприємствами ритуального
обслуговування за участю рідних, близьких покійного та
громадськості. 2. У разі проведення поховання підприємством (організацією),
де працював померлий, створюється комісія з організації похорону,
яка спільно з органами ритуальної служби вирішує всі питання,
пов'язані з похованням покійного. Громадянська панахида здійснюється комісією самостійно або із
залученням штатного організатора ритуалу. 4. За бажанням для прощання труну з тілом покійного
встановлюють у квартирі або в організації, де він працював, в
будинку громадянських панахид або в спеціально відведеному для
цієї мети приміщень. Біля труни, в головах покійного, встановлюють його портрет,
обрамлений траурною стрічкою. Державний прапор з траурними стрічками встановлюють похило
біля труни, в головах покійного. Траурні стрічки пов'язують на
верхній частині флагштока. Довжина стрічки повинна становити дві
третини полотнища прапора. Подушечки з нагородами розташовують в
головах біля портрета покійного або на спеціальній підставці перед
вузькою частиною труни. Вінки розміщують навколо труни або вздовж стін, живі квіти
кладуть в труну та поблизу труни, квіти у вазонах ставлять біля
труни. Якщо труну встановлено у клубі або будинку громадянської
панахиди, години для прощання з покійним визначаються за
погодженням з його рідними та близькими. У призначений час
відкривається доступ у приміщення, де встановлено труну з
покійним. У призначений час відкривається доступ в приміщення, де
встановлено труну з покійним. Почесна варта з траурними пов'язками
на лівій руці шикується по обидва боки труни, обличчям в бік
вузької частини. У хвилини прощання повинна тихо звучати траурна мелодія. Якщо труну встановлено у квартирі, доступ до покійного
триває весь час, аж до виносу труни. На знак трауру з кімнати прибирають прикраси, а дзеркала та
люстри завішують. 5. Організатор ритуалу або агент ритуальної служби повинен
прибути до місця, де встановлено труну, не пізніше ніж за
30 хвилин до початку похорону. Спецпаспорт (автокатафалк, автобуси супроводження) прибувають
за вказаною адресою також не пізніше ніж за 30 хвилин до
обумовленого рахунком-замовленням часу. Переконавшись, що всі учасники процесії зібрались і звільнено
проходи для виносу труни, з прибуттям спецтранспорту організатор
ритуалу або агент ритуальної служби починає церемонію поховання. За 10-15 хвилин до виносу труни в приміщенні залишаються
лише рідні та близькі. Після прощання труну з тілом покійного під
звуки траурної мелодії виносять з приміщення. Винос труни та ритуальних атрибутів здійснюється в такому
порядку: вінки, які розташовують живим коридором від дверей приміщення
до катафалку; портрет покійного, попереду якого несуть приспущений прапор з
траурною стрічкою; нагороди на подушечках; кришка труни (вузькою частиною вперед, її несуть двоє-четверо
чоловік); труна з покійним (її несуть 6-8 чоловік, за винятком
найближчих родичів). Особам, які несуть труну та кришку, пов'язують траурні
нарукавні пов'язки. За труною першими йдуть рідні та близькі покійного. 6. Рух траурної процесії здійснюється в такому порядку: автобус з оркестром (хором); автокатафалк, в якому знаходяться труна, портрет, нагороди,
прапор, квіти та вінки, рідні та близькі покійного; автобуси супроводження з учасниками похоронної процесії. У випадках, коли в траурній процесії беруть участь багато
осіб з великою кількістю вінків, рекомендується такий порядок
руху: автобус з оркестром; автобус з тими учасниками похорону, які будуть нести прапор,
вінки, орденські подушечки, труну, кришку труни; автомашина з вінками; автокатафалк з труною та близькими родичами покійного; автобуси з іншими учасниками похоронної процесії. Пішохідна траурна процесія здійснюється з дозволу виконкому
місцевої Ради. Дорогою до кладовища на прохання рідних траурна процесія
робить короткочасну зупинку біля будинку, в якому жив або працював
покійний. Біля входу на кладовище поховальну процесію зустрічає
організатор ритуалу, який вказує місце проведення обряду. Траурний
транспорт, як правило, зупиняється біля в'їзду на кладовище. Якщо
є можливість, залежно від місцевих умов, транспорт під'їжджає
безпосередньо до місця проведення громадянської панахиди. 7. На території кладовища може організуватись пішохідна
процесія в такому порядку: - прапороносець; - особа, що несе портрет; - особи, що несуть нагороди; - особи, що несуть вінки; - кришка труни; - труна з покійним (труну везуть на катафалку-візку, несуть
на носилках або на руках); - рідні та близькі покійного; - учасники похорону; - оркестр. 8. Після прибуття траурної процесії до місця проведення
панахиди (ритуальна площадка, будинок громадянської панахиди)
організатор ритуалу вмикає запис траурної мелодії, запалює "Вогонь
пам'яті" (у разі наявності) і розміщує: труну з тілом померлого - на постаменті; портрет померлого - в головах покійного; прапор та кришку труни - на постаменті або біля стіни
праворуч від труни, вертикально, вузькою частиною вниз; орденські подушечки - на спеціально відведеному місці або
біля вузької частини труни; вінки - праворуч і ліворуч від постаменту; рідних і близьких - ліворуч від постаменту з труною. 9. У разі проведення громадянської панахиди представник
громадськості або штатний організатор ритуалу виголошує промову і
надає слово виступаючим. У перервах і після закінчення панахиди оркестр виконує
траурні мелодії. Після виступів прапороносець схиляє над покійним Державний
прапор, організатор ритуалу оголошує хвилину мовчання. Після закінчення першої частини громадянської панахиди
траурна процесія рухається до місця поховання. Біля могили
представник комісії або організатор ритуалу запрошує близьких
покійного попрощатися з ним і прибрати з труни живі квіти. Труну
закривають кришкою і опускають в могилу. Формується намогильний
горбок, установлюються металева табличка або тимчасовий пам'ятний
знак, портрет, квіти, вінки. Траурна мелодія звучить безперервно, з моменту опускання
труни в могилу до закінчення формування намогильного горбка. Організатор ритуалу проголошує останні прощальні слова і від
імені рідних та близьких дякує присутнім за участь в громадянській
панахиді. 10. Організація поховання військовослужбовців регламентується
статутними положеннями з виконанням вимог цих Правил стосовно
дозволу на поховання і відведення ділянки на військових
кладовищах. 11. Ордени, медалі, знаки відзнаки покійного передаються на
зберігання його сім'ї або виконкому місцевої Ради. 12. Водночас з викладеним вище порядком проведення урочистого
траурного обряду рекомендується розвивати нові його види,
враховуючи бажання замовника, народні звичаї та релігійні обряди.вгору