Документ z0064-18, чинний, поточна редакція — Редакція від 15.06.2018, підстава - z0590-18

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

04.01.2018  № 1


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 січня 2018 р.
за № 64/31516

Про затвердження Порядку проведення органами Казначейства розрахунків, передбачених пунктами 8, 8-1 Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 березня 2002 року № 256, та взаємодії учасників таких розрахунків

{Заголовок Наказу із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 434 від 18.04.2018}

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів
№ 434 від 18.04.2018 - застосовується з 01 січня 2018 року}

Відповідно до пунктів 5, 6, 8-1 Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 березня 2002 року № 256, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проведення органами Казначейства розрахунків, передбачених пунктами 8, 8-1 Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 березня 2002 року № 256, та взаємодії учасників таких розрахунків, що додається.

{Пункт 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 434 від 18.04.2018}

2. Департаменту міжбюджетних відносин та видатків місцевих бюджетів Державної казначейської служби України забезпечити доведення цього наказу до головних управлінь Державної казначейської служби України в областях та місті Києві, яким, в свою чергу, довести його до відома департаментів фінансів обласних державних адміністрацій та Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

3. Департаменту місцевих бюджетів забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В. о. Міністра

С. Марченко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної казначейської служби України

Голова Державної регуляторної служби України


Т.Я. Слюз

К.М. ЛяпінаЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
04.01.2018  № 1


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 січня 2018 р.
за № 64/31516

ПОРЯДОК
проведення органами Казначейства розрахунків, передбачених пунктами 8, 8-1 Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 березня 2002 року № 256, та взаємодії учасників таких розрахунків

{Заголовок із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 434 від 18.04.2018}

{У тексті Порядку слова «об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад,» замінено словами «об’єднаних територіальних громад» згідно з Наказом Міністерства фінансів № 434 від 18.04.2018}

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм проведення органами Державної казначейської служби (далі - органи Казначейства) розрахунків, передбачених пунктами 8, 8-1 Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 березня 2002 року № 256, та взаємодії органів Казначейства, департаментів фінансів обласних державних адміністрацій, Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), головних розпорядників коштів місцевих бюджетів та суб’єктів господарювання - учасників таких розрахунків у частині проведення видатків місцевих бюджетів, передбачених на надання пільг та житлових субсидій населенню для оплати електроенергії, природного газу в тому числі послуг з транспортування, розподілу та постачання), послуг тепло-, водопостачання та водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот (далі - пільги та житлові субсидії населенню).

{Пункт 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 434 від 18.04.2018}

2. Терміни, що застосовуються у цьому Порядку, вживаються у значеннях, визначених Законом України «Про ринок природного газу» та іншими нормативно-правовими актами у сферах газо-, електро-, тепло-, водопостачання.

3. Фінансові органи районних держадміністрацій, виконкомів міських рад (міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення), об'єднаних територіальних громад на підставі реєстру обсягів спожитих енергоносіїв та наданих послуг (додаток 1), який подають надавачі послуг, а також інформації головних розпорядників про суми нарахованих пільг та житлових субсидій населенню щомісяця готують реєстр сум, що підлягають перерахуванню за рахунок субвенції з місцевих бюджетів на надання пільг та житлових субсидій населенню (додаток 2), та реєстр сум пільг, субсидій з квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот, а також на оплату електроенергії, природного газу (в тому числі послуг з транспортування, розподілу та постачання), тепло-, водопостачання і водовідведення, які відшкодовуються об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельним (житловим) кооперативам, управителям багатоквартирних будинків, доставки громадянам повідомлень про призначення субсидії, виплати громадянам частини невикористаної субсидії для відшкодування витрат на оплату природного газу (в тому числі послуг з транспортування, розподілу та постачання), послуг з електропостачання для індивідуального опалення (додаток 5) та подають їх Міністерству фінансів Автономної Республіки Крим, фінансовим органам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (далі - департаменти фінансів) та управлінням Державної казначейської служби в районах та містах Автономної Республіки Крим, областях, містах Києві та Севастополі протягом місяця, але не пізніше 15 числа місяця, що настає за звітним періодом.

Під час формування підприємствами - надавачами послуг реєстрів обсягів спожитих енергоносіїв та наданих послуг слід враховувати таке:

сума до перерахування визначається як обсяг фактично наданих послуг (енергоносіїв), але не більше обсягу, призначеного за нормативами;

заборгованість на 01 січня 2018 року за пільгами та житловими субсидіями населенню враховується в реєстрах обсягів спожитих енергоносіїв та наданих послуг лише в межах фактичних обсягів наданих послуг (енергоносіїв), але не більше обсягів, призначених за нормативами.

{Пункт 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 434 від 18.04.2018}

4. Департаменти фінансів протягом місяця, але не пізніше 17 числа місяця, що настає за звітним, узагальнюють реєстри сум, що підлягають перерахуванню за рахунок субвенції з місцевих бюджетів на надання пільг та житлових субсидій населенню, та надають головним управлінням Державної казначейської служби в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - головні управління Казначейства) узагальнені реєстри сум, що підлягають перерахуванню за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу (в тому числі послуг з транспортування, розподілу та постачання), послуг тепло-, водопостачання і водовідведення (додаток 3), та реєстри сум пільг, субсидій з квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот, а також на оплату електроенергії, природного газу (в тому числі послуг з транспортування, розподілу та постачання), тепло-, водопостачання і водовідведення, які відшкодовуються об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельним (житловим) кооперативам, управителям багатоквартирних будинків, доставки громадянам повідомлень про призначення субсидії, виплати громадянам частини невикористаної субсидії для відшкодування витрат на оплату природного газу (в тому числі послуг з транспортування, розподілу та постачання), послуг з електропостачання для індивідуального опалення (додаток 5) для надання Казначейству.

{Пункт 4 розділу I в редакції Наказу Міністерства фінансів № 434 від 18.04.2018}

5. Казначейство не пізніше ніж протягом наступного робочого дня узагальнює реєстри сум, що підлягають перерахуванню за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню, та надає Міністерству фінансів України (далі - Мінфін) зведений реєстр узагальнених реєстрів сум, що підлягають перерахуванню за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу (у тому числі послуг з транспортування, розподілу та постачання), послуг тепло-, водопостачання і водовідведення (додаток 4), у розрізі адміністративно-територіальних одиниць та видів послуг та реєстри сум пільг, субсидій з квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот, а також на оплату електроенергії, природного газу (в тому числі послуг з транспортування, розподілу та постачання), тепло-, водопостачання і водовідведення, які відшкодовуються об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельним (житловим) кооперативам, управителям багатоквартирних будинків, доставки громадянам повідомлень про призначення субсидії, виплати громадянам частини невикористаної субсидії для відшкодування витрат на оплату природного газу (в тому числі послуг з транспортування, розподілу та постачання), послуг з електропостачання для індивідуального опалення (додаток 5).

{Пункт 5 розділу I в редакції Наказу Міністерства фінансів № 434 від 18.04.2018}

6. Реєстри сум пільг та субсидій, визначені пунктом 5 цього розділу, є підставою для перерахування Казначейством субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу (в тому числі послуг з транспортування, розподілу та постачання), послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот (далі - субвенція).

{Пункт 6 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 434 від 18.04.2018}

7. Казначейство перераховує протягом місяця, але не пізніше 20 числа місяця, що настає за звітним періодом, субвенцію для виплати пільг та житлових субсидій населенню в розрізі видів послуг.

У разі недостатності помісячного розпису асигнувань перерахування коштів субвенції здійснюється додатково після 20 числа місяця згідно з отриманими від Мінфіну змінами до помісячного розпису асигнувань.

Казначейство здійснює додаткове перерахування коштів субвенції протягом місяця за окремими дорученнями Міністра фінансів України.

{Пункт 7 розділу I в редакції Наказу Міністерства фінансів № 434 від 18.04.2018}

8. Казначейство при перерахуванні коштів субвенції керується такою послідовністю:

1) розрахунки з квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот, а також на оплату електроенергії, природного газу (в тому числі послуг з транспортування, розподілу та постачання), тепло-, водопостачання і водовідведення, які відшкодовуються об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельним (житловим) кооперативам, управителям багатоквартирних будинків, доставки громадянам повідомлень про призначення субсидії, виплати громадянам частини невикористаної субсидії для відшкодування витрат на оплату природного газу (в тому числі послуг з транспортування, розподілу та постачання), послуг з електропостачання для індивідуального опалення - згідно із встановленими Мінфіном рішеннями, нормативами;

2) розрахунки з оплати електричної енергії та послуг з водопостачання і водовідведення - в межах обсягу акцизного податку з виробленої на митній території України електричної енергії, який надійшов до загального фонду державного бюджету в попередньому місяці, та/або згідно з дорученням Міністра фінансів України.

У разі якщо обсяг таких надходжень недостатній, Казначейство протягом трьох робочих днів готує і направляє Мінфіну інформацію щодо фактичних обсягів пільг і субсидій на оплату електричної енергії та послуг водопостачання і водовідведення, що підлягають перерахуванню, та перерахованих обсягів зазначених пільг і субсидій з урахуванням надходжень до загального фонду державного бюджету акцизного податку з виробленої на митній території України електричної енергії;

3) розрахунки з оплати теплопостачання та природного газу (в тому числі послуг з транспортування, розподілу та постачання).

У разі недостатності помісячного розпису асигнувань Казначейство розраховує субвенцію у пропорції за видами послуг - у відсотковому відношенні обсягів послуг, зазначених в реєстрах сум пільг та субсидій, визначених пунктом 5 цього розділу, певної області, до залишку помісячного розпису асигнувань для цієї області.

{Пункт 8 розділу I в редакції Наказу Міністерства фінансів № 434 від 18.04.2018}

{Пункт 9 розділу I виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 434 від 18.04.2018}

{Пункт 10 розділу I виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 434 від 18.04.2018}

9. Департаменти фінансів в межах сум, отриманих від Казначейства за відповідним видом послуг, забезпечують розподіл та перерахування субвенції фінансовим органам районних держадміністрацій, виконкомам міських рад (міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення), об'єднанням територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, протягом двох операційних днів.

{Пункт 9 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 434 від 18.04.2018}

10. Головні розпорядники коштів місцевого бюджету в межах отриманих коштів за відповідним видом послуг (витрат) протягом двох операційних днів забезпечують перерахування коштів субвенції підприємствам, установам та організаціям, що надають житлово-комунальні послуги, балансоутримувачам відомчого житла, гуртожитків, управителям багатоквартирних будинків, об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельним кооперативам на підставі реєстрів, отриманих від суб’єктів господарювання.

{Пункт 10 розділу I в редакції Наказу Міністерства фінансів № 434 від 18.04.2018}

11. Розрахунки за надані пільги та субсидії здійснюються головними розпорядниками коштів місцевих бюджетів позачергово та у повному обсязі на поточні рахунки, відкриті в банківських установах:

з об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельними (житловими) кооперативами в частині відшкодування витрат на управління багатоквартирним будинком, утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, на оплату електроенергії, природного газу (в тому числі послуг з транспортування, розподілу та постачання), тепло-, водопостачання і водовідведення, вивезення побутового сміття та рідких нечистот;

з підприємствами, установами та організаціями, управителями багатоквартирних будинків, що надають послуги з управління багатоквартирним будинком, утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, вивезення побутового сміття та рідких нечистот, а також управителями багатоквартирних будинків, які є колективним замовником (споживачем) комунальних послуг (уклали договір про надання комунальних послуг в інтересах споживача).

Розрахунки з бюджетними установами здійснюються через спеціальні реєстраційні рахунки, відкриті в органах Казначейства.

{Розділ I доповнено новим пунктом 11 згідно з Наказом Міністерства фінансів № 434 від 18.04.2018}

12. Виконання Казначейством платіжних доручень здійснюється не пізніше наступного операційного дня після подання учасниками розрахунків.

{Пункт 12 розділу I в редакції Наказу Міністерства фінансів № 434 від 18.04.2018}

II. Проведення розрахунків

1. Всі підприємства - надавачі послуг з транспортування, розподілу та постачання природного газу, послуг з тепло-, водопостачання і водовідведення,  оптові продавці та власники природного газу, вугледобувні та вуглепостачальні підприємства, які беруть участь у розрахунках, передбачених цим Порядком, відкривають поточні рахунки із спеціальним режимом використання (далі - рахунки) в органах Казначейства, крім енергопостачальників, оптового постачальника електричної енергії, які проводять розрахунки за спожиту електричну енергію через поточні рахунки із спеціальним режимом використання, відкриті в уповноваженому банку (далі - поточні рахунки, відкриті в уповноваженому банку).

{Абзац перший пункту 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 434 від 18.04.2018}

Рахунки виробників електричної енергії, оптового постачальника електричної енергії для сплати грошових зобов'язань із загальнодержавних податків та зборів до бюджету, визначених статтею 9 Податкового кодексу України, відкриваються в органах Казначейства за місцезнаходженням підприємств.

{Абзац другий пункту 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 434 від 18.04.2018}

Рахунки підприємств - надавачів послуг відкриваються в органах Казначейства за місцезнаходженням підприємств у розрізі видів послуг з окремою ознакою.

Кошти, отримані від головних розпорядників місцевих бюджетів, відповідно до пункту 8-1 Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 березня 2002 року № 256, зараховуються на рахунки підприємств - надавачів послуг, відкриті з окремою ознакою у розрізі видів послуг.

У разі проведення розрахунків за послуги між іншими суб’єктами господарювання - учасниками розрахунків за рахунок таких коштів кошти спрямовуються відповідному учаснику на рахунок, відкритий з ознакою, за якою підприємство - надавач послуг отримав кошти від головного розпорядника місцевого бюджету.

Для відкриття рахунків учасники розрахунків подають до органів Казначейства документи, визначені Порядком відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 22 червня 2012 року № 758, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18 липня 2012 року за № 1206/21518.

{Абзац шостий пункту 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 434 від 18.04.2018}

{Абзац сьомий пункту 1 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 434 від 18.04.2018}

2. Обслуговування рахунків органами Казначейства здійснюється на підставі договору про здійснення розрахунково-касового обслуговування.

3. Суб'єкти господарювання - надавачі послуг (енергоносіїв) забезпечують подання платіжних доручень на паперових та електронних носіях органам Казначейства, у яких такі суб'єкти господарювання відкрили рахунки, для перерахування коштів, що надійшли на їх рахунки від розпорядників коштів місцевих бюджетів та від інших суб'єктів господарювання.

{Пункт 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 434 від 18.04.2018}

4. Погашення заборгованості за фактично надані послуги (енергоносії), що утворилася на 01 січня поточного року, здійснюється протягом бюджетного року в межах бюджетних призначень на поточний рік за окремим рішенням Мінфіну.

5. Проведення розрахунків за електричну енергію.

Органи Казначейства на підставі платіжних доручень головних розпорядників місцевих бюджетів перераховують кошти на поточні рахунки, відкриті в уповноваженому банку, енергопостачальним компаніям для їх подальшого спрямування через поточні рахунки, відкриті в уповноваженому банку, оптовим постачальником електричної енергії - державним підприємством «Енергоринок» на рахунок, відкритий в органах Казначейства для сплати до загального фонду державного бюджету акцизного податку з виробленої на митній території України електричної енергії, а залишок - на рахунки виробників електричної енергії, відкриті в органах Казначейства.

Органи Казначейства на підставі платіжних доручень державного підприємства «Енергоринок» отримані кошти перераховують як сплату до загального фонду державного бюджету акцизного податку з виробленої на митній території України електричної енергії.

Органи Казначейства на підставі платіжних доручень виробників електричної енергії отримані кошти перераховують на:

оплату природного газу;

оплату послуг розподілу та з транспортування природного газу;

{Абзац шостий пункту 5 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 434 від 18.04.2018}

оплату поставленого мазуту;

{Пункт 5 розділу II доповнено новим абзацом сьомим згідно з Наказом Міністерства фінансів № 434 від 18.04.2018}

рахунки вуглепостачальних підприємств за поставлене вугілля;

рахунки вугледобувних підприємств за поставлене вугілля;

сплату грошових зобов'язань із загальнодержавних податків та зборів до бюджету, визначених статтею 9 Податкового кодексу України (крім податку на доходи фізичних осіб).

{Абзац десятий пункту 5 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 434 від 18.04.2018}

Органи Казначейства на підставі платіжних доручень вуглепостачальних підприємств перераховують кошти на рахунки вугледобувних підприємств за поставлене вугілля.

Органи Казначейства на підставі платіжних доручень вугледобувних та вуглепостачальних підприємств, постачальників мазуту спрямовують кошти на сплату грошових зобов'язань із загальнодержавних податків та зборів до бюджету, визначених статтею 9 Податкового кодексу України (крім податку на доходи фізичних осіб).

{Абзац дванадцятий пункту 5 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 434 від 18.04.2018}

6. Проведення розрахунків за природний газ (у тому числі послуг з транспортування, розподілу та постачання).

У розрахунках за природний газ (у тому числі послуг з транспортування, розподілу та постачання) згідно з цим Порядком беруть участь суб’єкти господарювання, що здійснюють господарську діяльність із видобування природного газу на території України, оптові продавці природного газу (у тому числі публічне акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» (далі - ПАТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»)), постачальники природного газу, які відповідно до Положення про покладання спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 березня 2017 року № 187, виконують спеціальні обов’язки для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу, оператори газорозподільної системи і газотранспортної системи.

{Абзац другий пункту 6 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 434 від 18.04.2018}

7. Органи Казначейства на підставі платіжних доручень суб'єктів господарювання, які мають ліцензію на постачання природного газу, перераховують кошти на оплату:

природного газу оптовим продавцям та власникам ресурсу природного газу (у тому числі ПАТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»);

{Абзац другий пункту 7 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 434 від 18.04.2018}

послуг з розподілу та транспортування природного газу операторам газорозподільної системи та оператору газотранспортної системи.

Органи Казначейства на підставі платіжних доручень суб'єктів господарювання, які мають ліцензію на розподіл природного газу, спрямовують кошти на:

оплату природного газу оптовим продавцям та власникам ресурсу природного газу (в тому числі ПАТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»);

оплату послуг із транспортування природного газу оператору газотранспортної системи;

сплату грошових зобов'язань із загальнодержавних податків та зборів до бюджету, визначених статтею 9 Податкового кодексу України (крім податку на доходи фізичних осіб), в тому числі податку на додану вартість, в межах нарахувань на обсяг планової тарифної виручки, встановленої НКРЕКП на плановий період.

{Абзац сьомий пункту 7 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 434 від 18.04.2018}

Органи Казначейства на підставі платіжних доручень суб'єктів господарювання, які мають ліцензію на транспортування природного газу, спрямовують кошти на:

оплату природного газу оптовим продавцям та власникам ресурсу природного газу (в тому числі ПАТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»);

сплату грошових зобов'язань із загальнодержавних податків та зборів до бюджету, визначених статтею 9 Податкового кодексу України (крім податку на доходи фізичних осіб).

{Абзац десятий пункту 7 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 434 від 18.04.2018}

Органи Казначейства на підставі платіжних доручень оптових продавців (у тому числі ПАТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України») спрямовують кошти виключно на:

оплату закупівлі природного газу у вітчизняного виробника;

сплату грошових зобов'язань із загальнодержавних податків та зборів до бюджету, визначених статтею 9 Податкового кодексу України (крім податку на доходи фізичних осіб).

{Абзац тринадцятий пункту 7 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 434 від 18.04.2018}

Органи Казначейства на підставі платіжних доручень вітчизняного виробника газу спрямовують кошти на сплату грошових зобов'язань із загальнодержавних податків та зборів до бюджету, визначених статтею 9 Податкового кодексу України (крім податку на доходи фізичних осіб).

{Абзац чотирнадцятий пункту 7 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 434 від 18.04.2018}

8. Сплата податку на додану вартість коштами субвенції з державного бюджету суб'єктами господарювання, що мають ліцензії розподілу та транспортування природного газу, здійснюється в межах нарахувань на обсяг планової тарифної виручки, встановленої НКРЕКП на плановий період, але не може перевищувати обсягу, який відповідає питомій вазі сплати до державного бюджету цього податку у відповідному встановленому тарифі для побутового споживача, скоригованого на величину матеріальних витрат.

Органи Казначейства на підставі платіжних доручень суб'єктів господарювання з урахуванням вимог статті 200-1 Податкового кодексу України здійснюють перерахування коштів на рахунки електронного адміністрування податку на додану вартість суб'єкта господарювання для подальшого спрямування податку на додану вартість до державного бюджету.

9. Проведення розрахунків за теплопостачання.

Органи Казначейства на підставі платіжних доручень суб'єктів господарювання, які мають ліцензію на виробництво теплової енергії, та/або їх відокремлених структурних підрозділів, спрямовують кошти на:

{Абзац другий пункту 9 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 434 від 18.04.2018}

оплату природного газу оптовим продавцям та власникам ресурсу природного газу (в тому числі ПАТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»);

оплату інших енергоносіїв, спожитих для виробництва теплової енергії;

оплату послуг з розподілу та транспортування природного газу операторам газорозподільної системи та оператору газотранспортної системи;

оплату за спожиту електричну енергію;

сплату грошових зобов'язань із загальнодержавних податків та зборів до бюджету, визначених статтею 9 Податкового кодексу України (крім податку на доходи фізичних осіб та податку на додану вартість);

{Абзац сьомий пункту 9 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 434 від 18.04.2018}

оплату за куповану теплову енергію, питну воду та послуги з централізованого водопостачання, придбані для надання послуг з централізованого постачання гарячої води;

{Пункт 9 розділу II доповнено новим абзацом восьмим згідно з Наказом Міністерства фінансів № 434 від 18.04.2018}

виплату заробітної плати з нарахуваннями на неї за умови відсутності заборгованості за природний газ, електричну енергію та із загальнодержавних податків, що підтверджується актом звіряння з постачальником природного газу та/або електричної енергії та довідкою територіального підрозділу ДФС щодо відсутності заборгованості із загальнодержавних податків станом на 01 число звітного місяця.

{Пункт 9 розділу II доповнено новим абзацом дев'ятим згідно з Наказом Міністерства фінансів № 434 від 18.04.2018}

Органи Казначейства на підставі платіжних доручень суб'єктів господарювання, які мають ліцензію на постачання теплової енергії, та/або їх відокремлених структурних підрозділів, виробленої іншим суб'єктом господарювання, спрямовують кошти на:

{Абзац десятий пункту 9 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 434 від 18.04.2018}

оплату покупної теплової енергії, інших енергоносіїв, використаних в процесі транспортування та постачання теплової енергії;

сплату грошових зобов'язань із загальнодержавних податків та зборів до бюджету, визначених статтею 9 Податкового кодексу України (крім податку на доходи фізичних осіб та податку на додану вартість);

{Абзац дванадцятий пункту 9 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 434 від 18.04.2018}

оплату за куповану теплову енергію, питну воду та послуги з централізованого водопостачання, придбані для надання послуг з централізованого постачання гарячої води;

{Пункт 9 розділу II доповнено новим абзацом тринадцятим згідно з Наказом Міністерства фінансів № 434 від 18.04.2018}

виплату заробітної плати з нарахуваннями на неї за умови відсутності заборгованості за природний газ, електричну енергію та загальнодержавних податків, що підтверджується актом звіряння з постачальником природного газу та/або електричної енергії та довідкою територіального підрозділу ДФС щодо відсутності заборгованості із загальнодержавних податків станом на 01 число звітного місяця.

{Пункт 9 розділу II доповнено новим абзацом чотирнадцятим згідно з Наказом Міністерства фінансів № 434 від 18.04.2018}

Органи Казначейства на підставі платіжних доручень суб’єктів господарювання, що виробляють інші енергоносії (окрім природного газу та електричної енергії), які постачають їх для виробництва теплової енергії, спрямовують кошти на:

{Абзац п’ятнадцятий пункту 9 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 434 від 18.04.2018}

оплату послуг тепло-, водопостачання та водовідведення;

оплату постачання / транспортування / розподілу природного газу;

оплату електроенергії;

виплату заробітної плати з нарахуваннями на неї;

сплату грошових зобов'язань із загальнодержавних податків та зборів до бюджету, визначених статтею 9 Податкового кодексу України.

{Абзац двадцятий пункту 9 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 434 від 18.04.2018}

10. Проведення розрахунків за водопостачання і водовідведення.

Органи Казначейства на підставі платіжних доручень підприємств централізованого водопостачання і централізованого водовідведення спрямовують кошти на:

{Абзац другий пункту 10 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 434 від 18.04.2018}

розрахунки за електричну енергію, в тому числі на сплату заборгованості за минулі періоди;

сплату грошових зобов'язань із загальнодержавних податків та зборів до бюджету, визначених статтею 9 Податкового кодексу України (крім податку на доходи фізичних осіб та податку на додану вартість);

{Абзац четвертий пункту 10 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 434 від 18.04.2018}

оплату за питну воду, придбану для надання послуг з централізованого водопостачання;

{Пункт 10 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 434 від 18.04.2018}

оплату за очищення стічних вод іншими підприємствами;

{Пункт 10 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 434 від 18.04.2018}

виплату заробітної плати з нарахуваннями на неї за умови відсутності заборгованості за електричну енергію, що підтверджується актом звіряння з постачальником електричної енергії станом на 01 число звітного місяця.

{Пункт 10 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 434 від 18.04.2018}

{Пункт 11 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 434 від 18.04.2018}

11. Видатки, пов'язані з виплатою соціальної допомоги та грошового забезпечення державним підприємством поштового зв'язку, здійснюються за рахунок субвенції у порядку, встановленому законодавством.

{Пункт 12 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 434 від 18.04.2018}

12. Усі учасники розрахунків, що проводяться відповідно до цього Порядку, залежно від виду платежу в графі «призначення платежу» платіжних доручень зазначають додатково «постанова Кабінету Міністрів України від 04 березня 2002 року № 256» та вид послуг (енергоносіїв), за який проводиться розрахунок.

III. Звітність

1. Казначейство здійснює щодекадний моніторинг стану проведення розрахунків та веде облік у розрізі адміністративно-територіальних одиниць, яким виділено субвенцію з державного бюджету, та видів послуг за такими показниками:

{Абзац перший пункту 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 434 від 18.04.2018}

{Абзац другий пункту 1 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 434 від 18.04.2018}

виділено коштів з початку року (природний газ, теплопостачання, електрична енергія, водопостачання і водовідведення, квартирна плата та інші послуги  тощо);

{Абзац другий пункту 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 434 від 18.04.2018}

перераховано коштів з рахунків головних розпорядників коштів місцевих бюджетів;

зараховано загальнодержавних податків і зборів;

{Пункт 1 розділу III доповнено новим абзацом четвертим згідно з Наказом Міністерства фінансів № 434 від 18.04.2018}

залишок коштів на рахунках місцевих бюджетів;

{Пункт 1 розділу III доповнено новим абзацом п’ятим згідно з Наказом Міністерства фінансів № 434 від 18.04.2018}

залишок коштів на рахунках головних розпорядників коштів місцевих бюджетів;

залишок коштів на рахунках суб'єктів господарювання, відкритих в органах Казначейства.

Підставою для проведення моніторингу є щодекадна інформація органів Казначейства згідно з додатком 6 до цього Порядку.

{Абзац восьмий пункту 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 434 від 18.04.2018}

Казначейство щодекади повідомляє Мінфін про стан проведених розрахунків згідно з додатком 6 до цього Порядку.

{Абзац дев’ятий пункту 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 434 від 18.04.2018}

2. Казначейство забезпечує ведення електронного реєстру учасників розрахунків, рахунки яких відкрито в органах Казначейства, на підставі інформації органів Казначейства.

Головні управління Казначейства щомісяця першого числа, що настає за звітним, подають Казначейству інформацію в електронному вигляді згідно з додатком 7 до цього Порядку.

Інформація щодо кожного учасника розрахунків наводиться за такими показниками:

повне найменування учасника розрахунків;

код за ЄДРПОУ;

номер поточного рахунку зі спеціальним режимом використання;

дата відкриття/закриття рахунку.

Казначейство щомісяця до 05 числа місяця, що настає за звітним, надає Мінфіну реєстр учасників розрахунків, рахунки яких відкрито в органах Казначейства.

3. Суб'єкти господарювання щомісяця до 15 числа місяця, що настає за звітним, надають органам Казначейства інформацію про проведені розрахунки за формою згідно з додатком 8 до цього Порядку.

{Абзац перший пункту 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 434 від 18.04.2018}

Інформація містить такі показники:

код за ЄДРПОУ;

номер поточного рахунку із спеціальним режимом використання;

надійшло коштів з рахунку головного розпорядника коштів місцевих бюджетів;

надійшло коштів від інших учасників розрахунків;

проведено розрахунків:

на рахунки інших учасників розрахунків;

до бюджету;

{Абзац дев'ятий пункту 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 434 від 18.04.2018}

на рахунки в системі електронного адміністрування податку на додану вартість;

на рахунки органів доходів і зборів для сплати у разі ввезення природного газу на митну територію України;

на спеціальні реєстраційні рахунки бюджетних організацій та установ, відкриті в органах Казначейства;

{Пункт 1 розділу III доповнено новим абзацом дванадцятим згідно з Наказом Міністерства фінансів № 434 від 18.04.2018}

на рахунки учасників розрахунків, відкриті в установах банків;

{Пункт 1 розділу III доповнено новим абзацом тринадцятим згідно з Наказом Міністерства фінансів № 434 від 18.04.2018}

на виплату заробітної плати та нарахування на неї;

залишок коштів на рахунку суб’єкта господарювання.

4. Органи Казначейства звіряють зазначену інформацію з даними, наявними в обліку Казначейства, та щомісяця до 20 числа надають її до Казначейства за формою згідно з додатком 9 до цього Порядку.

5. Казначейство до 25 числа місяця, що настає за звітним, інформує Мінфін щодо проведених розрахунків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць та видів послуг за формою згідно з додатком 9 до цього Порядку.

{Пункт 5 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 434 від 18.04.2018}

6. Облік проведених згідно з цим Порядком операцій здійснюється органами Казначейства та іншими учасниками розрахунків в установленому законодавством порядку.

Директор Департаменту
місцевих бюджетів


Є.Ю. Кузькін


Додаток 1
до Порядку проведення органами
Казначейства розрахунків,
передбачених пунктами 8, 8-1 Порядку
фінансування видатків місцевих
бюджетів на здійснення заходів
з виконання державних програм
соціального захисту населення
за рахунок субвенцій з державного
бюджету, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України
04.30.2002 № 256,
та взаємодії учасників таких розрахунків
(пункт 3 розділу I)

РЕЄСТР
обсягів спожитих енергоносіїв та наданих послуг

{Додаток 1 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 434 від 18.04.2018}


Додаток 2
до Порядку проведення органами
Казначейства розрахунків,
передбачених пунктами 8, 8-1 Порядку
фінансування видатків місцевих
бюджетів на здійснення заходів
з виконання державних програм
соціального захисту населення
за рахунок субвенцій з державного
бюджету, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України
04.30.2002  № 256,
та взаємодії учасників таких розрахунків
(пункт 3 розділу I)

РЕЄСТР
сум, що підлягають перерахуванню за рахунок субвенції з місцевих бюджетів на надання пільг та житлових субсидій населенню

{Додаток 2 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 434 від 18.04.2018}


Додаток 3
до Порядку проведення органами
Казначейства розрахунків,
передбачених пунктами 8, 8-1 Порядку
фінансування видатків місцевих
бюджетів на здійснення заходів
з виконання державних програм
соціального захисту населення
за рахунок субвенцій з державного
бюджету, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України
04.30.2002  № 256,
та взаємодії учасників таких розрахунків
(пункт 4 розділу I)

УЗАГАЛЬНЕНИЙ РЕЄСТР
сум, що підлягають перерахуванню за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу (в тому числі послуг з транспортування, розподілу та постачання), послуг тепло-, водопостачання і водовідведення

{Додаток 3 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 434 від 18.04.2018}


Додаток 4
до Порядку проведення органами
Казначейства розрахунків,
передбачених пунктами 8, 8-1 Порядку
фінансування видатків місцевих
бюджетів на здійснення заходів
з виконання державних програм
соціального захисту населення
за рахунок субвенцій з державного
бюджету, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України
04.30.2002  № 256,
та взаємодії учасників таких розрахунків
(пункт 4 розділу I)

ЗВЕДЕНИЙ РЕЄСТР
узагальнених реєстрів сум, що підлягають перерахуванню за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення

{Додаток 4 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 434 від 18.04.2018}


Додаток 5
до Порядку проведення органами
Казначейства розрахунків,
передбачених пунктами 8, 8-1 Порядку
фінансування видатків місцевих
бюджетів на здійснення заходів
з виконання державних програм
соціального захисту населення
за рахунок субвенцій з державного
бюджету, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України
04.30.2002  № 256,
та взаємодії учасників таких розрахунків
(пункт 4 розділу I)

РЕЄСТР
сум пільг, субсидій з квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот, а також на оплату електроенергії, природного газу (в тому числі послуг з транспортування, розподілу та постачання), тепло-, водопостачання і водовідведення, які відшкодовуються об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельним (житловим) кооперативам, управителям багатоквартирних будинків, доставки громадянам повідомлень про призначення субсидії, виплати громадянам частини невикористаної субсидії для відшкодування витрат на оплату природного газу

{Додаток 5 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 434 від 18.04.2018}


Додаток 6
до Порядку проведення органами
Казначейства розрахунків,
передбачених пунктами 8, 8-1 Порядку
фінансування видатків місцевих
бюджетів на здійснення заходів
з виконання державних програм
соціального захисту населення
за рахунок субвенцій з державного
бюджету, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України
04.30.2002  № 256,
та взаємодії учасників таких розрахунків
(пункт 1 розділу ІІI)

ІНФОРМАЦІЯ
щодо проведених розрахунків, передбачених пунктами 8, 8-1 Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 березня 2002 року № 256

{Додаток 6 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 434 від 18.04.2018}


Додаток 7
до Порядку проведення органами
Казначейства розрахунків,
передбачених пунктами 8, 8-1 Порядку
фінансування видатків місцевих
бюджетів на здійснення заходів
з виконання державних програм
соціального захисту населення
за рахунок субвенцій з державного
бюджету, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України
04.30.2002  № 256,
та взаємодії учасників таких розрахунків
(пункт 2 розділу ІІI)

РЕЄСТР
учасників розрахунків, рахунки яких відкрито

{Додаток 7 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 434 від 18.04.2018}


Додаток 8
до Порядку проведення органами
Казначейства розрахунків,
передбачених пунктами 8, 8-1 Порядку
фінансування видатків місцевих
бюджетів на здійснення заходів
з виконання державних програм
соціального захисту населення
за рахунок субвенцій з державного
бюджету, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України
04.30.2002  № 256,
та взаємодії учасників таких розрахунків
(пункт 8 розділу ІІI)

ІНФОРМАЦІЯ
щодо проведених розрахунків, передбачених пунктом 8-1 Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 березня 2002 року № 256

{Додаток 8 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 434 від 18.04.2018}

{Додаток 9 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 434 від 18.04.2018}


Додаток 9
до Порядку проведення органами
Казначейства розрахунків,
передбачених пунктами 8, 8-1 Порядку
фінансування видатків місцевих
бюджетів на здійснення заходів
з виконання державних програм
соціального захисту населення
за рахунок субвенцій з державного
бюджету, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України
04.30.2002  № 256,
та взаємодії учасників таких розрахунків
(пункт 5 розділу ІІI)

ДОВІДКА
про проведені розрахунки, передбачені пунктами 8, 8-1 Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 березня 2002 року № 256

{Додаток 9 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 434 від 18.04.2018}вгору