Документ z0026-09, чинний, поточна редакція — Прийняття від 22.12.2008
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 27.01.2009. Подивитися в історії? )

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ
БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ
Н А К А З
22.12.2008 N 288
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 січня 2009 р.
за N 26/16042

Про затвердження Норм безплатної видачі
спеціального одягу, спеціального взуття
та інших засобів індивідуального захисту
працівникам авіаційної та оборонної промисловості

Відповідно до Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 )
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Норми безплатної видачі спеціального одягу,
спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту
працівникам авіаційної та оборонної промисловості.
2. З набранням чинності наказом уважати такими, що не
застосовуються на території України, "Типовые отраслевые нормы
бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других
средств индивидуальной защиты рабочим и служащим предприятий и
организаций авиационной и оборонной промышленности", затверджені
постановою Державного комітету СРСР з праці та соціальних питань і
Президії ВЦРПС від 24.06.80 N 180/П-7.
3. Начальнику управління організації державного нагляду в
металургії, енергетиці, будівництві та котлонагляду Іванченку В.І.
в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Начальнику управління нормативно-правового та юридичного
забезпечення Прохорову В.В. уключити цей наказ до Державного
реєстру нормативно-правових актів з охорони праці ( v0102516-06 ).
5. Заступнику начальника відділу персоналу, діловодства та
спецроботи Кравцю В.Ю. забезпечити опублікування наказу в засобах
масової інформації.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на в.о.
першого заступника Голови Держгірпромнагляду Дєньгіна А.П.
Голова Держгірпромнагляду С.О.Сторчак
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра праці
та соціальної політики України В.Онищук
В.о. Першого заступника Міністра
охорони здоров'я України,
головного державного санітарного
лікаря України А.М.Пономаренко
Голова Державного комітету
ядерного регулювання України О.А.Миколайчук
Заступник Міністра України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи В.М.Третьяков
Перший заступник директора
з наукової роботи Національного
науково-дослідного інституту
промислової безпеки та охорони праці М.О.Лисюк
Директор виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України С.Богданов
Заступник Міністра
промислової політики України В.В.Севернюк
Голова Профспілки працівників
оборонної промисловості України О.А.Черниш
Голова Профспілки
авіабудівників України Я.В.Жугаєвич

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
України з промислової
безпеки, охорони праці
та гірничого нагляду
22.12.2008 N 288
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 січня 2009 р.
за N 26/16042

НОРМИ
безплатної видачі спеціального одягу,
спеціального взуття та інших засобів
індивідуального захисту працівникам
авіаційної та оборонної промисловості

I. Загальні положення
1. Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального
взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам
авіаційної та оборонної промисловості (далі - Норми) розроблено
відповідно до Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 ).
2. Норми поширюються на підприємства, установи, організації
авіаційної та оборонної промисловості незалежно від форм власності
та підпорядкування.
3. Норми розроблено для професій працівників, зайнятих в
авіаційній та оборонній промисловості, відповідно до Класифікатора
професій ДК 003:2005 ( vb375609-05, vc375609-05 ), затвердженого
наказом Держспоживстандарту України від 26.12.2005 N 375
( v0375609-05 ).
4. Норми визначають види і строки носіння (використання)
спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту
(далі - ЗІЗ), необхідних для виконання виробничого процесу
працівниками підприємств авіаційної та оборонної промисловості.
Класифікація захисних властивостей ЗІЗ залежно від небезпечних та
шкідливих виробничих факторів застосована відповідно до вимог
ГОСТ 12.4.011-89 "ССБТ. Средства защиты работающих. Общие
требования и классификация". Позначення захисних властивостей ЗІЗ
здійснюється відповідно до вимог ГОСТ 12.4.103-83 "ССБТ. Одежда
специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук.
Классификация".
5. Крім цих Норм, працівники організацій та підприємств
авіаційної та оборонної промисловості, які виконують роботи, що
належать до інших видів економічної діяльності, забезпечуються ЗІЗ
згідно з Нормами безплатної видачі спеціального одягу,
спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту
працівникам машинобудування та металообробної промисловості,
затвердженими наказом Міністерства України з питань надзвичайних
ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи від 21.02.2006 N 89 ( z0250-06 ),
зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 10.03.2006 за
N 250/12124 (НПАОП 29.0-3.02-06), та "Типовыми нормами бесплатной
выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств
индивидуальной защиты рабочим и служащим сквозных профессий всех
отраслей народного хозяйства и отдельных производств",
затвердженими постановою Держкомпраці СРСР і Президії ВЦРПС від
12.02.81 N 47/П-2 ( v0047400-81 ) (НПАОП 0.00-3.03-81).
6. Забезпечення працівників підприємств і організацій
необхідними для трудового процесу ЗІЗ, а також порядок їх
утримання та зберігання здійснюється відповідно до Положення про
порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним
взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженого
наказом Держгірпромнагляду України від 24.03.2008 N 53
( z0446-08 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
21.05.2008 за N 446/15137 (НПАОП 0.00-4.01-08). У цих Нормах
допускається застосування спеціального одягу, виготовленого з
інших типів тканин, сертифікованого в установленому порядку.
7. Контроль за правильністю та своєчасністю забезпечення
працівників ЗІЗ здійснюють органи державного нагляду за охороною
праці та служби охорони праці підприємств.
8. Громадський контроль за повним та своєчасним забезпеченням
працівників ЗІЗ на підприємствах здійснюють професійні спілки, їх
об'єднання в особі своїх виборних органів і представників, а в
разі відсутності професійної спілки на підприємстві - уповноважена
найманими працівниками особа з питань охорони праці.
II. Норми безплатної видачі спеціального
одягу, спеціального взуття та інших ЗІЗ
-------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Код згідно з | Професійна назва |Найменування спецодягу, | Позначення | Строк | | з/п | ДК 003:2005 | роботи | спецвзуття та інших | захисних |носіння | | |( vb375609-05 )| |засобів індивідуального |властивостей|(місяці)| | |( vc375609-05 )| | захисту | ЗІЗ | | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |------------------------------------------------------------------------------------------| |1. Виробництво, ремонт і випробування авіаційних двигунів, | |літальних апаратів та їх обладнання | |1.1. Робітники, технічні службовці | |------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | 7232.1 |Авіаційний механік з |Комбінезон бавовняний |ЗМи | 12 | | | |планера та двигунів |Білизна натільна |З | 6 | | | 3115 |Авіаційний технік з |Берет бавовняний |З | 24 | | | |планера та двигунів |Чоботи кирзові |ЗМиСм | 24 | | | | |Шкарпетки бавовняні |Ми | 1 | | | | |Рукавички шкіряні на |МиМп | 24 | | | | |байці | | | | | | |Рукавички з нітрильним |НмМи | 1 | | | | |покриттям | | | | | | |Плащ з капюшоном |Вн |Черговий| | | | |Навушники протишумові | |До зносу| | | | |Окуляри захисні відкриті| |До зносу| | | | | Узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |ТнвМи | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | | | | |Штани бавовняні на |ТнвМи | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | | | | |Шапка |Тнв | 36 | | | | |Чоботи юхтові |Тн20Ми | 36 | | | | |Шкарпетки з вовни |ТнМи | 6 | | | | |Рукавички шкіряні |ТхпМи | 24 | | | | |утеплені | | | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 2 | 7242.1 |Випробувач агрегатів,|Під час виконання робіт | | | | | |приладів та чутливих | з механічних, | | | | | |елементів | електричних, | | | | | | | кліматичних та | | | | | | | комплексних термо-, | | | | | | |баро-, вібровипробувань | | | | | | | авіаційних приладів та | | | | | | | систем: | | | | | | |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | | |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Фартух прогумований з |Вн |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Черевики юхтові |ЗМиМун50 | 12 | | | | |Рукавички бавовняні |МиВу | 6 | | | | |Рукавиці брезентові |МвМп | 6 | | | | |Навушники протишумові | |До зносу| | | | |Окуляри захисні відкриті| |До зносу| | | | |Респіратор газозахисний | |До зносу| | | | |Рукавички діелектричні |Эв |Чергові | | | | | На зовнішніх роботах | | | | | | | додатково: | | | | | | |Плащ з капюшоном |Вн |Черговий| | | | | Узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |ТнвМи | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | | | | |Штани бавовняні на |ТнвМи | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | | | | |Шапка |Тнв | 36 | | | | |Чоботи юхтові |Тн20СмМи | 48 | | | | |Рукавички шкіряні |ТхпМи | 24 | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 3 | 7232.1 |Випробувач-механік |Костюм бавовняний |ЗМиТи | 12 | | | |двигунів |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Чоботи кирзові |ЗМиМун50Сж | 12 | | | | |Шкарпетки бавовняні |Ми | 1 | | | | |Рукавички спилкові |МиМп | 3 | | | | |Плащ з капюшоном |Вн |Черговий| | | | |Навушники протишумові | |До зносу| | | | |Окуляри захисні відкриті| |До зносу| | | | | Під час випробування | | | | | | |двигунів, що працюють на| | | | | | | етильованому бензині, | | | | | | | додатково: | | | | | | |Білизна натільна |З | 6 | | | | |Фартух прогумований з |НмМи |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавички з нітрильним |НмМи | 4 | | | | |покриттям | | | | | | |Респіратор газозахисний | |До зносу| | | | | На зовнішніх роботах | | | | | | | узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |Тнв | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | | | | |Штани бавовняні на |Тнв | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | | | | |Шапка |Тнв | 24 | | | | |Чоботи шкіряні |Тн20МиСм | 48 | | | | |Шкарпетки з вовни |МиТн | 6 | | | | |Рукавички шкіряні |ТхпМи | 24 | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 4 | 7241.2 |Виробник |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |тензорезисторів |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Черевики юхтові |ЗМиСм | 12 | | | | |Рукавички бавовняні |Ми | 4 | | | | |Окуляри захисні відкриті| |До зносу| | | | | Під час виконання робіт| | | | | | |з травлення, знежирення,| | | | | | | зачистки, промивки, | | | | | | | просочування лаками та | | | | | | | клеями, відпалювання і | | | | | | | контактного зварювання | | | | | | | додатково: | | | | | | |Фартух прогумований з |ОК50 |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавички |ОаК50Ми | 2 | | | | |Окуляри захисні зі | |Чергові | | | | |світлофільтрами | | | | | | |Респіратор газозахисний | |До зносу| | | | |Рукавички діелектричні |Эв |Чергові | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 5 | 8284.2 |Герметизаторник |Комбінезон бавовняний |ЗМи | 12 | | | | |Білизна натільна |З | 6 | | | | |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Черевики юхтові |ЗМиЭс | 12 | | | | |Рукавички бавовняні |Ми | 3 | | | | |Шкарпетки бавовняні |З | 1 | | | | |Рукавички |МиЯжОа | 3 | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |герметичні | | | | | | |Респіратор газозахисний | |До зносу| |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 6 | 7232.1 |Дефективник |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |авіаційної техніки |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиМун25 | 12 | | | | |Рукавички бавовняні |Ми | 1 | | | | |Наколінники брезентові |МиМп | 1 | | | | |Навушники протишумові | |До зносу| | | | | Під час застосування | | | | | | | електроструму, | | | | | | | магнітного та | | | | | | | люмінесцентного | | | | | | |дефектоскопів, лазерної | | | | | | | техніки додатково: | | | | | | |Фартух прогумований з |Эм |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Окуляри захисні закриті | |До зносу| | | | |від дії шкідливих | | | | | | |випромінювань | | | | | | |Рукавички діелектричні |Эн |Чергові | | | | |Боти діелектричні |Эн |Чергові | | | | | На зовнішніх роботах | | | | | | | додатково: | | | | | | |Плащ з капюшоном |Вн |Черговий| | | | | Узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |Тнв | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | | | | |Штани бавовняні на |Тнв | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | | | | |Шапка |Тнв | 24 | | | | |Чоботи юхтові |Тн20См | 48 | | | | |Рукавички шкіряні |ТхпМи | 24 | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 7 | 7242.1 |Дефектоскопіст з |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |газового та рідинного|Берет бавовняний |З | 12 | | | |контролю |Фартух прогумований з |Вн | 12 | | | | |нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиМун25 | 12 | | | | |Рукавички |МиЯжОа | 2 | | | | |Окуляри захисні закриті | |До зносу| | | | |від дії шкідливих | | | | | | |випромінювань | | | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 8 | 7241.2 |Електромеханік з |Комбінезон бавовняний |ЗМи | 12 | | | |випробувань та |Берет бавовняний |З | 12 | | | |ремонту |Черевики шкіряні |ЗМиМун50 | 12 | | | |електроустаткування |Рукавички спилкові |МиМп | 1 | | | | |Навушники протишумові | |До зносу| | | | |Окуляри захисні відкриті| |До зносу| | | | |Рукавички діелектричні |Эн |Чергові | | | | |Калоші діелектричні |Эн |Чергові | | | | | Під час паяння деталей | | | | | | | додатково: | | | | | | |Фартух прогумований з |Яж |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Респіратор газозахисний | |До зносу| | | | | На зовнішніх роботах | | | | | | | узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |Тн | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 9 | 7232.2 |Зміцнювальник деталей|Комбінезон бавовняний |ЗМи | 12 | | | | |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиМун25 | 12 | | | | |Рукавички спилкові |МиМп | 3 | | | | |Навушники протишумові | |До зносу| | | | |Окуляри захисні закриті | |До зносу| | | | |Під час виконання робіт | | | | | | | з динамічного наклепу | | | | | | | шариками, | | | | | | | віброшліфування | | | | | | | (полірування) на | | | | | | | вібростендах із | | | | | | | заливанням і зливанням | | | | | | | гасу додатково: | | | | | | |Фартух прогумований з |ВнНм |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавички |НмМи | 3 | | | | |Рукавиці брезентові |МвМи | 3 | | | | |Респіратор газозахисний | |До зносу| |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 10 | 7232.2 |Ізолювальник |Комбінезон бавовняний |ЗМиПс | 12 | | | |(літальні апарати) |Білизна натільна |З | 6 | | | | |Берет бавовняний |ЗПс | 6 | | | | |Черевики шкіряні |ЗМи | 12 | | | | |Шкарпетки бавовняні |ЗПоМи | 3 | | | | |Рукавички спилкові |МиМпПс | 1 | | | | |Рукавиці |МиТв | 3 | | | | |Окуляри захисні закриті | |До зносу| | | | | Під час покриття | | | | | | |полімерними матеріалами | | | | | | | (пінополіуретаном, | | | | | | | поліетиленом, | | | | | | | фторопластом), | | | | | | | наклеювання асбо-, | | | | | | | склотканин, нанесення | | | | | | | бакелітових лаків тощо | | | | | | | додатково: | | | | | | |Фартух прогумований з |ЯжОМи | 12 | | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавички |ЯжОаМи | 2 | | | | |Наколінники брезентові |МиМп | 1 | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |газопилозахисний | | | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 11 | 7232.2 |Клеїльник силової |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |арматури та м'яких |Берет бавовняний |З | 12 | | | |баків |Черевики шкіряні |ЗНмВ | 12 | | | | |Окуляри захисні закриті | |До зносу| | | | | Під час застосування | | | | | | | фенолкаучукових клеїв, | | | | | | | герметиків, гумування | | | | | | | холодним і гарячим | | | | | | | способом додатково: | | | | | | |Білизна натільна |З | 6 | | | | |Фартух прогумований з |ЯжНм | 12 | | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавички |МиЯжНм | 1 | | | | |Рукавиці брезентові |МиТв | 2 | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |газопилозахисний | | | | | | | На зовнішніх роботах | | | | | | | узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |Тнв | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | | | | |Штани бавовняні на |Тнв | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | | | | |Шапка |Тнв | 36 | | | | |Рукавички шкіряні |ТхпМи | 24 | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 12 | 7232.2 |Комплектувальник |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |авіаційної техніки |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиМун100 | 12 | | | | |Рукавички спилкові |МиМп | 2 | | | | |Під час виконання робіт | | | | | | |з чищення, промивання та| | | | | | | консервації деталей та | | | | | | | вузлів додатково: | | | | | | |Фартух прогумований з |ЗНмВн | 12 | | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавички з неопреновим |МиНмВн | 3 | | | | |покриттям | | | | | | |Чоботи гумові формові |НмВ |Чергові | | | | |Шкарпетки напіввовняні |Ми | 3 | | | | |Окуляри захисні закриті | |До зносу| | | | |Респіратор газозахисний | |До зносу| |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 13 | 7232.1 |Контролер складально-|Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |монтажних та |Берет бавовняний |З | 12 | | | |ремонтних робіт |Черевики шкіряні |ЗМиМун100 | 12 | | | | |Рукавички бавовняні |МиНм | 3 | | | | | Під час проведення | | | | | | | статичних і динамічних | | | | | | | випробувань вузлів та | | | | | | | агрегатів із | | | | | | |застосуванням приладів і| | | | | | | лазерної техніки, | | | | | | |електропневмовипробувань| | | | | | |авіадвигунів додатково: | | | | | | |Фартух прогумований з |ЭмМи | 12 | | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавички спилкові |МиМп | 2 | | | | |Навушники протишумові | |До зносу| | | | |Каска захисна з | |До зносу| | | | |підшоломником | | | | | | |Окуляри захисні закриті | |До зносу| | | | |від дії шкідливих | | | | | | |випромінювань | | | | | | |Рукавички діелектричні |Эн |Чергові | | | | |Калоші діелектричні |Эн |Чергові | | | | | На зовнішніх роботах | | | | | | | додатково: | | | | | | |Плащ з капюшоном |Вн |Черговий| | | | | Узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |Тнв | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 14 | 8163.2 |Машиніст висотно- |Комбінезон бавовняний |ЗМи | 12 | | | |компресорної |Берет бавовняний |З | 12 | | | |установки |Черевики шкіряні |ЗМиСм | 12 | | | | |Рукавички бавовняні |Ми | 2 | | | | |Навушники протишумові | |До зносу| | | | | Під час ремонту | | | | | | | центробіжних | | | | | | | компресорів- | | | | | | | ексгаустерів, | | | | | | |холодильних і сушильних | | | | | | | установок додатково: | | | | | | |Фартух прогумований з |НмВн | 12 | | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавички спилкові |МиМп | 1 | | | | |Окуляри захисні відкриті| |До зносу| | | | | Узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |Тнв | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 15 | 7222.1 |Модельник |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |аерогідродинамічних |Берет бавовняний |З | 12 | | | |моделей з металу |Черевики шкіряні |ЗМиМун50 | 12 | | | | |Рукавички спилкові |МиМп | 1 | | | | |Окуляри захисні закриті | |До зносу| | | | |Під час виконання робіт | | | | | | |з електроприхвачування, | | | | | | | зварювання, усунення | | | | | | | дефектів зварювання | | | | | | | додатково: | | | | | | |Фартух брезентовий з |ТрТв | 6 | | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавички зварника |ТрТв | 3 | | | | |шкіряні з крагами | | | | | | |Щиток захисний зварника | |Черговий| | | | | Під час герметизації | | | | | | | стиків епоксидними | | | | | | | смолами і випробування | | | | | | | їх на герметичність, | | | | | | | випробування моделей в | | | | | | | аерогідродинамічних | | | | | | | трубах додатково: | | | | | | |Фартух прогумований з |ЯжВн |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавички |ЯжВнМи | 3 | | | | |Каска захисна з | |До зносу| | | | |підшоломником | | | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 16 | 7331.1 |Модельник |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |аерогідродинамічних |Берет бавовняний |З | 12 | | | |моделей з неметалу |Черевики шкіряні з |ЗМиМун50 | 12 | | | | |гладким верхом | | | | | | |Рукавички спилкові |МиМп | 1 | | | | |Під час обробки деталей | | | | | | | з пінопласту, | | | | | | | органічного скла, | | | | | | | целулоїду, вініпласту | | | | | | | на верстатах | | | | | | |(розпилювання, точіння, | | | | | | | стругання, свердління, | | | | | | | полірування тощо) | | | | | | | додатково: | | | | | | |Навушники протишумові | |До зносу| | | | |Окуляри захисні закриті | |До зносу| | | | | Під час склеювання і | | | | | | | зварювання моделей з | | | | | | |вініпласту, органічного | | | | | | | скла клеями на основі | | | | | | | дихлоретану із | | | | | | | застосуванням | | | | | | | повітрозварювального | | | | | | | пістолету, пресового | | | | | | | обладнання додатково: | | | | | | |Фартух прогумований з |ЯжОМи | 12 | | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавички |ЯжОаМи | 1 | | | | |Респіратор газозахисний | |До зносу| | | | |Рукавички діелектричні |Эн |Чергові | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 17 | 7241.1 |Монтажник |Комбінезон бавовняний |ЗМи | 12 | | | |електроустаткування |Берет бавовняний |З | 12 | | | |літальних апаратів |Черевики шкіряні |ЗМиМун50 | 12 | | | | |Рукавиці |МиМп | 1 | | | | |Окуляри захисні закриті | |До зносу| | | | | Під час паяння та | | | | | | |ізоляції електроджгутів | | | | | | | з перевіркою опору | | | | | | | ізоляції додатково: | | | | | | |Фартух прогумований з |Яж |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавички діелектричні |Эн |Чергові | | | | |Калоші діелектричні |Эн |Чергові | | | | | На зовнішніх роботах | | | | | | | узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |Тнв | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | | | | |Штани бавовняні на |Тнв | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | | | | |Шапка |Тнв | 36 | | | | |Чоботи шкіряні |Тн20СмМи | 36 | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 18 | 7242.1 |Монтажник радіо- та |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |спеціального |Берет бавовняний |З | 12 | | | |устаткування |Черевики шкіряні |ЗМиМун25 | 12 | | | |літальних апаратів |Рукавички спилкові |Ми | 2 | | | | | Під час різання, | | | | | | | очищення, відпалювання | | | | | | | і лудіння проводів | | | | | | | додатково: | | | | | | |Фартух брезентовий з |ТиТв |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавиці брезентові |ТиТвМи | 4 | | | | | Під час обмотування | | | | | | | електроджгутів | | | | | | | ізоляційними | | | | | | |матеріалами, промивання | | | | | | |і просочування деталей і| | | | | | | приладів додатково: | | | | | | |Фартух прогумований з |ЯжО |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавички |ЯжОаМи | 3 | | | | |Окуляри захисні закриті | |До зносу| | | | | На зовнішніх роботах | | | | | | | узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |Тнв | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | | | | |Штани бавовняні на |Тнв | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | | | | |Шапка |Тнв | 36 | | | | |Чоботи шкіряні |Тн20Ми | 36 | | | | |Рукавички шкіряні |ТхпМи | 24 | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 19 | 7242.2 |Монтажник |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |тензорезисторів |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиСм | 12 | | | | |Рукавички спилкові |МиМп | 3 | | | | | Під час підготовки | | | | | | | поверхонь конструкцій | | | | | | | (зачистка, промивання, | | | | | | | знежирювання, паяння, | | | | | | | нанесення лакового | | | | | | | підшару вологостійкого | | | | | | | покриття) додатково: | | | | | | |Фартух прогумований з |ЯжОВн | 12 | | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавички |ЯжОаВн | 3 | | | | |Окуляри захисні закриті | |До зносу| | | | |Респіратор газозахисний | |До зносу| |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 20 | 8211.2 |Оператор клепальних |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |автоматів |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |ЗМи | 12 | | | | |Навушники протишумові | |До зносу| | | | |Окуляри захисні відкриті| |До зносу| |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 21 | 8211.2 |Оператор лазерної |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |голографічної |Берет бавовняний |З | 12 | | | |установки |Фартух прогумований з |Эм |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні |ЗМи | 12 | | | | |Рукавички спилкові |Ми | 2 | | | | |Навушники протишумові | |До зносу| | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |протилазерні | | | | | | |Рукавички діелектричні |Эв |Чергові | | | | |Калоші діелектричні |Эв |Чергові | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 22 | 8211.2 |Оператор |Комбінезон бавовняний |ЗМиТи | 12 | | | |трубообтискних |Берет бавовняний |ЗТи | 12 | | | |верстатів |Фартух брезентовий з |ТиТв |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиМун50 | 12 | | | | |Рукавиці брезентові |ТиТв | 1 | | | | |Навушники протишумові | |До зносу| | | | |Окуляри захисні відкриті| |До зносу| | | | |Рукавички діелектричні |Эн |Чергові | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 23 | 8211.2 |Оператор установок |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |виготовлення |Берет бавовняний |З | 12 | | | |стільникових пакетів |Напівчеревики шкіряні |ЗМиСм | 12 | | | | | Під час знежирення | | | | | | | фольги, нанесення | | | | | | | клейових смуг, | | | | | | | пробивання дренажних | | | | | | | отворів, розрізання | | | | | | | фольги та заливання в | | | | | | | установку клею | | | | | | | додатково: | | | | | | |Фартух прогумований з |ВнЯж |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавички |МиЯжВн | 2 | | | | |Окуляри захисні закриті | |До зносу| | | | |Респіратор газозахисний | |До зносу| |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 24 | 7211.2 |Піскозліплювальник |Комбінезон бавовняний |ЗМиПн | 12 | | | | |Берет бавовняний |ЗПн | 12 | | | | |Черевики шкіряні з |ЗМиСм | 12 | | | | |гладким верхом | | | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |герметичні | | | | | | |Під час виконання робіт | | | | | | | з приготування клею на | | | | | | |основі епоксидної смоли,| | | | | | | суміші | | | | | | | фенолформальдегідної | | | | | | |смоли з гасом додатково:| | | | | | |Фартух прогумований з |ЯжНм |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавички |ЯжНмМи | 1 | | | | |Нарукавники прогумовані |ЯжНмМи | 4 | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |газопилозахисний | | | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 25 | 8211.2 |Полірувальник лопаток|Комбінезон бавовняний |ЗМиПн | 12 | | | | |Берет бавовняний |ЗПн | 12 | | | | |Фартух прогумований з |МиПм |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиСм | 12 | | | | |Рукавиці брезентові |МвМи | 2 | | | | |Окуляри захисні закриті | |До зносу| | | | |Респіратор пилозахисний | |До зносу| |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 26 | 3132 |Радист- |Комбінезон бавовняний |ЗМи | 12 | | | |радіолокаторник |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиМун50 | 12 | | | | | Під час виконання | | | | | | | паяльних робіт | | | | | | | додатково: | | | | | | |Фартух клейончатий з |ЯжНм | 6 | | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавички спилкові |МиМп | 2 | | | | |Нарукавники бавовняні |Ми | 6 | | | | |Окуляри захисні закриті | |До зносу| | | | |Респіратор газозахисний | |До зносу| | | | | Під час усунення | | | | | | | дефектів в умовах | | | | | | | випробувальних станцій | | | | | | |(аеродромів) додатково: | | | | | | |Плащ з капюшоном |Вн |Черговий| | | | |Навушники протишумові | |До зносу| | | | | Узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |Тнв | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | | | | |Штани бавовняні на |Тнв | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | | | | |Шапка |Тнв | 24 | | | | |Напівчоботи шкіряні |Тн20МиСм | 36 | | | | |Рукавички шкіряні |МиТхп | 24 | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 27 | 7243.1 |Радіомеханік з |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |ремонту |Берет бавовняний |З | 12 | | | |радіоелектронного |Напівчеревики шкіряні |ЗМи | 12 | | | |устаткування |Рукавички бавовняні |Ми | 3 | | | | |Окуляри захисні відкриті| |До зносу| | | | | Під час паяння | | | | | | | радіодеталей, | | | | | | | мікромодульних схем | | | | | | | додатково: | | | | | | |Фартух клейончатий з |ЯжНм | 6 | | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавички спилкові |ЯжМи | 1 | | | | |Нарукавники бавовняні |ЗМи | 6 | | | | |Респіратор газозахисний | |До зносу| | | | |Під час виконання робіт | | | | | | |у зонах електромагнітних| | | | | | |випромінювань додатково:| | | | | | |Халат |Эм | 24 | | | | |Окуляри спеціальні | |До зносу| | | | |захисні | | | | | | |Рукавички діелектричні |Эн |Чергові | | | | | На зовнішніх роботах | | | | | | | узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |Тнв | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | | | | |Штани бавовняні на |Тнв | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | | | | |Шапка |Тнв | 24 | | | | |Напівчоботи шкіряні |Тн20 | 36 | | | | |Рукавички шкіряні |МиТхп | 24 | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 28 | 7232.2 |Регулювальник- |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |настроювач тренажерів|Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиМун50 | 12 | | | | |Рукавички спилкові |Ми | 3 | | | | |Окуляри захисні відкриті| |До зносу| | | | |Рукавички діелектричні |Эн |Чергові | | | | |Під час виконання робіт | | | | | | |в умовах випробувальних | | | | | | | станцій (аеродромів) | | | | | | | додатково: | | | | | | |Плащ з капюшоном |Вн |Черговий| | | | |Навушники протишумові | |До зносу| | | | | Узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |Тнв | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | | | | |Штани бавовняні на |Тнв | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | | | | |Шапка |Тнв | 24 | | | | |Напівчоботи шкіряні |Тн20 | 48 | | | | |Рукавички шкіряні |МиТхп | 24 | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 29 | 7214.1 |Розмітник плазовий |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | | |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |ЗМи | 12 | | | | |Рукавички спилкові |МиМп | 3 | | | | |Наколінники повстяні |Ми | 6 | | | | |Окуляри захисні відкриті| |До зносу| |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 30 | 8284.2 |Складальник виробів |Комбінезон бавовняний |ЗМиПс | 12 | | | |із склопластиків |Берет бавовняний |ЗПс | 12 | | | 8284.2 |Слюсар-складальник |Черевики шкіряні |ЗМиМун50 | 12 | | | |виробів з органічного|Рукавички спилкові |МиМп | 1 | | | |скла |Окуляри захисні закриті | |До зносу| | | 8232.2 |Оброблювач виробів із|Респіратор | |До зносу| | | |пластмас |газопилозахисний | | | | | | | Під час гарячого | | | | | | |штампування, формування,| | | | | | | відпалювання і | | | | | | |нормалізації деталей із| | | | | | | органічного скла | | | | | | | додатково: | | | | | | |Фартух брезентовий з |ТиТв |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавиці брезентові |ТиТв | 2 | | | | | Під час склеювання, | | | | | | | напилювання, | | | | | | | герметизації, | | | | | | | полірування, | | | | | | | випробування на | | | | | | |герметичність додатково:| | | | | | |Фартух прогумований з |ЯжО |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавички |ЯжОа | 2 | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 31 | 8284.2 |Складальник-клеїльник|Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |конструкцій |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Фартух брезентовий з |ТиТв |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиМун50 | 9 | | | | |Рукавиці брезентові |ТиТв | 2 | | | | | Під час нанесення | | | | | | | спеціальних клеїв на | | | | | | | поверхні деталей, | | | | | | | конструкцій пензлями | | | | | | | (щітками), методами | | | | | | | пневморозпилення, | | | | | | | занурення та в | | | | | | | електростатичному полі | | | | | | | додатково: | | | | | | |Фартух прогумований з |ЯжОМи | 3 | | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавички |ЯжОаМи | 1 | | | | |Нарукавники прогумовані |ЯжОаМи | 3 | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |герметичні | | | | | | |Респіратор газозахисний | |До зносу| |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 32 | 8284.2 |Складальник- |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |клепальник |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиМун100 | 12 | | | | |Окуляри захисні закриті | |До зносу| | | | | Під час знежирювання, | | | | | | |накладання ущільнювачів | | | | | | | тощо додатково: | | | | | | |Фартух прогумований з |НмО |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавички |МиОа | 1 | | | | | Під час застосування | | | | | | | пневмоінструменту, | | | | | | | фіксаторів, | | | | | | | обтискувачів для | | | | | | | клепання додатково: | | | | | | |Рукавиці брезентові |МиМв | 0,5 | | | | |Навушники протишумові | |До зносу| | | | |Щиток захисний для | |До зносу| | | | |обличчя | | | | | | | На зовнішніх роботах | | | | | | | узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |ТнвМи | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | | | | |Штани бавовняні на |ТнвМи | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | | | | |Шапка |Тнв | 24 | | | | |Рукавички шкіряні |МиТхп | 24 | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 33 | 7232.1 |Слюсар з |Комбінезон бавовняний |ЗМи | 12 | | | |аерогідродинамічних |Берет бавовняний |З | 12 | | | |випробувань |Черевики шкіряні |ЗМиМун100 | 12 | | | | |Рукавички спилкові |МиМп | 1 | | | | | Під час випробування | | | | | | | моделей агрегатів | | | | | | | літальних апаратів на | | | | | | | стендах, в | | | | | | |аеродинамічних трубах, у| | | | | | | гідроканалі додатково: | | | | | | |Фартух прогумований з |ВнНл |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Навушники протишумові | |До зносу| | | | |Окуляри захисні відкриті| |До зносу| | | | | На зовнішніх роботах | | | | | | | узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |Тнв | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | | | | |Штани бавовняні на |Тнв | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | | | | |Шолом шкіряний |Тнв | 36 | | | | |Шкарпетки з вовни |ТнМи | 3 | | | | |Чоботи шкіряні |Тн20Ми | 36 | | | | |Рукавички шкіряні |МиТхп | 24 | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 34 | 7136.2 |Слюсар з виготовлення|Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |й ремонту |Берет бавовняний |З | 12 | | | |трубопроводів |Черевики шкіряні |ЗМиМун50 | 12 | | | | |Рукавички нітрильні |МиМп | 1 | | | | |Окуляри захисні закриті | |До зносу| | | | |Під час наповнення труб | | | | | | | піском, каніфоллю, | | | | | | | вигинання їх з | | | | | | | підігрівом додадково: | | | | | | |Фартух брезентовий з |ТиТвМи |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавиці брезентові |ТиТвМи | 1 | | | | |Під час пневматичного і | | | | | | | гідравлічного | | | | | | | випробування | | | | | | | трубопроводів, шлангів | | | | | | | додатково: | | | | | | |Фартух прогумований з |Вн |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавиці брезентові |ВуМи | 1 | | | | |Чоботи гумові |ВМи | 12 | | | | |Респіратор газозахисний | |До зносу| | | | | На зовнішніх роботах | | | | | | | узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |Тн | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 35 | 7232.2 |Слюсар з виготовлення|Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |та доведення деталей |Берет бавовняний |З | 12 | | | |літальних апаратів |Черевики шкіряні |ЗМиМун100 | 12 | | | | |Рукавички спилкові |МиМп | 1 | | | | |Окуляри захисні відкриті| |До зносу| | | | | Під час виконання | | | | | | |операцій з використанням| | | | | | | спеціальних верстатів | | | | | | | (згинання, виколотка, | | | | | | | правка, доводка) | | | | | | | додатково: | | | | | | |Рукавиці брезентові |МвМи | 1 | | | | |Навушники протишумові | |До зносу| | | | |Каска захисна | |До зносу| | | | |Під час виконання робіт | | | | | | | з нагрівом деталей | | | | | | | (заготовок) газовими | | | | | | | пальниками та іншими | | | | | | | приладами додатково: | | | | | | |Фартух брезентовий з |ТиТв |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавиці брезентові |ТиТв | 1 | | | | |Респіратор газозахисний | |До зносу| |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 36 | 7232.2 |Слюсар з ремонту |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |авіадвигунів |Берет бавовняний |З | 12 | | | 7232.2 |Слюсар з ремонту |Черевики шкіряні |ЗМиМун200 | 12 | | | |агрегатів |Рукавички бавовняні |Ми | 0,5 | | | | |Окуляри захисні закриті | |До зносу| | | | | Під час застосування | | | | | | |абразивних інструментів,| | | | | | | наждачних порошків, | | | | | | | паст для притирки і | | | | | | | доводки додатково: | | | | | | |Фартух прогумований з |ПмНм | 6 | | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавички з нітрильним |МиПмНм | 1 | | | | |покриттям | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |газопилозахисний | | | | | | | Під час промивання, | | | | | | | змазування деталей, | | | | | | | випробування агрегатів | | | | | | | електрогідравлічним | | | | | | | способом додатково: | | | | | | |Чоботи гумові |В | 18 | | | | |Рукавички діелектричні |Эн |Чергові | | | | |Боти діелектричні |Эн |Чергові | | | | | Під час ремонту | | | | | | | авіадвигунів | | | | | | |(агрегатів), які мають у| | | | | | |складі своєї конструкції| | | | | | | джерела іонізуючого | | | | | | | випромінювання: | | | | | | |Костюм бавовняний |ЗРзМи | 6 | | | | |Берет бавовняний |ЗРз | 6 | | | | |Білизна натільна |ЗМи | 6 | | | | |Фартух з нагрудником з |Рз |Черговий| | | | |просвинцьованої гуми | | | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиМун100 | 12 | | | | |Чоботи гумові формові |Рз |Чергові | | | | |Рукавички гумові |Рз | 3 | | | | |спеціальні | | | | | | |Нарукавники пластикатові|Рз |Чергові | | | | |Шкарпетки з вовни |ЗМи | 3 | | | | |Окуляри закриті для | |До зносу| | | | |захисту від іонізуючих | | | | | | |випромінювань | | | | | | |Респіратор для захисту | |До зносу| | | | |від радіоактивних | | | | | | |аерозолей | | | | | | | На зовнішніх роботах | | | | | | | узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |Тнв | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | | | | |Штани бавовняні на |Тнв | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | | | | |Шапка |Тнв | 24 | | | | |Напівчоботи шкіряні |Тн20МиСм | 48 | | | | |Рукавички шкіряні |МиТхп | 12 | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 37 | 7232.1 |Слюсар з ремонту |Комбінезон бавовняний |ЗМи | 12 | | | |літальних апаратів |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиМун100 | 12 | | | | |Рукавички спилкові |МиМп | 1 | | | | |Окуляри захисні закриті | |До зносу| | | | | Під час свердління | | | | | | | пневмодрелями (на | | | | | | | верстатах), на | | | | | | | клепальних роботах | | | | | | | додатково: | | | | | | |Рукавиці брезентові |МвМи | 1 | | | | |Навушники протишумові | |До зносу| | | | |Під час обробки деталей | | | | | | |абразивним інструментом,| | | | | | | шліфування, | | | | | | | полірування, доведення | | | | | | | наждачним порошком, | | | | | | | притиральними пастами | | | | | | | додатково: | | | | | | |Фартух прогумований з |ПнНм |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавички з нітрильним |ПмНмМи | 2 | | | | |покриттям | | | | | | |Респіратор пилозахисний | |До зносу| | | | | На зовнішніх роботах | | | | | | | узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |Тнв | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | | | | |Штани бавовняні на |Тнв | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | | | | |Шапка |Тнв | 24 | | | | |Напівчоботи шкіряні |Тн20Ми | 48 | | | | |Рукавички шкіряні |МиТхп | 12 | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 38 | 7232.1 |Слюсар-випробувач |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | | |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиСм | 12 | | | | | Під час проведення | | | | | | |комплексних випробувань | | | | | | | літальних апаратів, | | | | | | |двигунів, спецозброєння | | | | | | | додатково: | | | | | | |Навушники протишумові | |До зносу| | | | |Окуляри захисні відкриті| |До зносу| | | | |Рукавички діелектричні |Эн |Чергові | | | | |Калоші діелектричні |Эн |Чергові | | | | | Під час усунення | | | | | | |дефектів, протравлення, | | | | | | | промивання розчинами, | | | | | | |сушіння деталей, вузлів | | | | | | | агрегатів (перед | | | | | | | випробуваннями) | | | | | | | додатково: | | | | | | |Фартух прогумований з |ЯжНмВн | 6 | | | | |нагрудником | | | | | | |Чоботи гумові |ЯжНмВ | 12 | | | | |Рукавички неопренові |ЯжМиНм | 1 | | | | |Респіратор газозахисний | |До зносу| | | | |Під час випробування на | | | | | | | вібростійкість, | | | | | | | віброміцність | | | | | | | додатково: | | | | | | |Рукавиці брезентові |МвМи | 2 | | | | | На зовнішніх роботах | | | | | | | узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |Тнв | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | | | | |Штани бавовняні на |Тнв | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | | | | |Шапка |Тнв | 24 | | | | |Напівчоботи шкіряні |Тн20МиСм | 48 | | | | |Рукавички шкіряні |МиТхп | 12 | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 39 | 7232.2 |Слюсар-механік з |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |ремонту авіаційних |Берет бавовняний |З | 12 | | | |приладів |Черевики шкіряні |ЗМиМун100 | 12 | | | | |Рукавички спилкові |МиМп | 1 | | | | |Окуляри захисні відкриті| |До зносу| | | | | Під час паяння | | | | | | |(розпаювання) елементів | | | | | | | інтегральних схем, | | | | | | | консервації | | | | | | | (розконсервації) | | | | | | |приладів для перевірки і| | | | | | | випробувань додатково: | | | | | | |Фартух прогумований з |ЯжНм | 6 | | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавички |ЯжНмМи | 2 | | | | |Респіратор газозахисний | |До зносу| | | | | На зовнішніх роботах | | | | | | | узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |Тнв | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 40 | 8283.1 |Слюсар-монтажник |Комбінезон бавовняний |ЗМи | 12 | | | |приладового |Берет бавовняний |З | 12 | | | |устаткування |Черевики шкіряні |ЗМиМун100 | 12 | | | | |Рукавички спилкові |МиМп | 1 | | | | |Окуляри захисні відкриті| |До зносу| | | | |Рукавички діелектричні |Эн |Чергові | | | | | На зовнішніх роботах | | | | | | | додатково: | | | | | | |Плащ з капюшоном |Вн |Черговий| | | | | Узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |Тнв | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | | | | |Штани бавовняні на |Тнв | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | | | | |Шапка |Тнв | 24 | | | | |Напівчоботи шкіряні |Тн20МиСм | 48 | | | | |Рукавички шкіряні |МиТхп | 12 | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 41 | 8283.1 |Слюсар-складальник |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |авіаційних приладів |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиМун100 | 12 | | | | |Рукавички спилкові |МиМп | 1 | | | | |Рукавички діелектричні |Эн |Чергові | | | | | Під час промивання | | | | | | | деталей у спиртово- | | | | | | | бензиновій суміші, | | | | | | | лудіння, промазування | | | | | | | спецклеями, паяння | | | | | | | електросхем додатково: | | | | | | |Фартух прогумований з |ЯжНм | 6 | | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавички |ЯжНмМи | 1 | | | | |Окуляри захисні закриті | |До зносу| | | | |Респіратор газозахисний | |До зносу| | | | | На зовнішніх роботах | | | | | | | узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |Тнв | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 42 | 7232.1 |Слюсар-складальник |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |двигунів |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиМун50 | 12 | | | | |Рукавички |МиНм | 1 | | | | | Під час випробування | | | | | | |поршневих, газотурбінних| | | | | | | двигунів і усунення | | | | | | | дефектів додатково: | | | | | | |Шолом шкіряний |ЗМи | 36 | | | | |Фартух брезентовий з |ТиТв |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавиці брезентові |ТиТв | 1 | | | | |Навушники протишумові | |До зносу| | | | | Під час роботи з | | | | | | | етильованим бензином | | | | | | | додатково: | | | | | | |Білизна натільна |З | 6 | | | | |Респіратор газозахисний | |До зносу| | | | | Під час розбирання | | | | | | | двигунів після | | | | | | |випробувань і промивання| | | | | | | деталей додатково: | | | | | | |Фартух прогумований з |НлНм |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Чоботи гумові |Нм | 18 | | | | |Рукавички |НмМи | 1 | | | | |Окуляри захисні закриті | |До зносу| | | | | На зовнішніх роботах | | | | | | | узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |Тн | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | | | | |Штани бавовняні на |Тн | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | | | | |Шапка |Тн | 24 | | | | |Рукавички шкіряні |МиТхп | 12 | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 43 | 7232.1 |Слюсар-складальник |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |літальних апаратів |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиМун50 | 12 | | | | |Плащ з капюшоном |Вн |Черговий| | | | |Рукавички спилкові |МиМп | 1 | | | | |Каска захисна з | |До зносу| | | | |підшоломником | | | | | | |Навушники протишумові | |До зносу| | | | |Окуляри захисні відкриті| |До зносу| | | | |Пояс запобіжний | |Черговий| | | | | Під час промивання | | | | | | | трубопроводів | | | | | | | гідравлічної паливної | | | | | | | системи і випробування | | | | | | | тиском повітря, масла, | | | | | | | бензину, гасу | | | | | | | додатково: | | | | | | |Фартух прогумований з |НлНмМи |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавички |НлНмМи | 1 | | | | |Окуляри захисні закриті | |До зносу| | | | |Респіратор газозахисний | |До зносу| | | | | На зовнішніх роботах | | | | | | | узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |Тнв | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | | | | |Штани бавовняні на |Тнв | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | | | | |Шапка |Тнв | 36 | | | | |Напівчоботи шкіряні |Тн20МиСм | 36 | | | | |Рукавички шкіряні |МиТхп | 6 | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 44 | 7232.2 |Фотоплазокопіювальник|Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | | |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиМун15 | 12 | | | | |Рукавички |МиНм | 1 | | | | |Під час виконання робіт | | | | | | | з приготування | | | | | | |світлочутливих емульсій,| | | | | | | проявників і | | | | | | | закріплювачів, | | | | | | | знежирення і хімічного | | | | | | | травлення зображень | | | | | | | трафаретів (схем, | | | | | | | таблиць, плат) на | | | | | | | металі додатково: | | | | | | |Фартух прогумований з |К50Щ20 | 6 | | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавички |К50Щ20 | 1 | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |герметичні | | | | | | |Респіратор газозахисний | |До зносу| |------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.2. Керівники і фахівці | |------------------------------------------------------------------------------------------| | 45 | 1222.1 |Головний інженер |Костюм бавовняний |ЗМи | 24 | | | |(промисловість) |Берет бавовняний |З | 24 | | | 1237.1 |Головний інженер |Черевики шкіряні |ЗМи | 36 | | | |проекту |Плащ з капюшоном |Вн |Черговий| | | 1222.1 |Заступник головного | На зовнішніх роботах | | | | | |інженера | узимку додатково: | | | | | 1210.1 |Директор підприємства|Куртка бавовняна на |Тн | 48 | | | | |утепленій прокладці | | | | | 1210.1 |Заступник директора | | | | | | |підприємства з | | | | | | |авіаційної безпеки | | | | | | 1222.2 |Начальник відділу | | | | | | |технічного контролю | | | | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 46 | 3119 |Диспетчер |Під час виконання робіт | | | | | | | з доставки на робочі | | | | | | | місця необхідних | | | | | | | матеріалів, заготовок, | | | | | | | деталей конструкцій та | | | | | | | комплектуючих виробів: | | | | | | |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | | |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Напівчеревики шкіряні |ЗМиМун50 | 12 | | | | |Рукавички спилкові |МиМп | 2 | | | | | На зовнішніх роботах | | | | | | | узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |Тн | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | | | | |Штани бавовняні на |Тн | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 47 | 2149.2 |Інженер з |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |налагодження й |Фартух з нагрудником |ТиТв |Черговий| | | |випробувань |Черевики шкіряні |ЗМи | 12 | | | 2149.2 |Інженер з ремонту |Рукавички спилкові |Ми | 4 | | | 2145.2 |Інженер з технічного |Під час виконання робіт | | | | | |обслуговування, |з випробування агрегатів| | | | | |ремонту та |та двигунів поршневих і | | | | | |діагностики | повітряно-реактивних | | | | | |авіаційної техніки | літальних апаратів | | | | | | | додатково: | | | | | | |Шолом шкіряний |ЗМи | 36 | | | | |Навушники протишумові | |До зносу| | | | |Окуляри захисні відкриті| |До зносу| | | | | На зовнішніх роботах | | | | | | | додатково: | | | | | | |Плащ з капюшоном |Вн |Черговий| | | | | Узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |Тнв | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | | | | |Штани бавовняні на |Тнв | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | | | | |Підшоломник з вовни |Тнв | 36 | | | | |Черевики шкіряні |Тн20МиСм | 48 | | | | |Рукавички шкіряні |МиТхп | 24 | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 48 | 1222.2 |Майстер |Комбінезон бавовняний |ЗМи | 12 | | | 1222.2 |Майстер виробничої |Шолом шкіряний |З | 36 | | | |дільниці |Черевики шкіряні |ЗМи | 12 | | | 1222.2 |Майстер виробничої |Плащ з капюшоном |Вн |Черговий| | | |служби |Рукавички спилкові |Ми | 3 | | | 1222.2 |Майстер з ремонту |Навушники протишумові | |До зносу| | | 1222.2 |Майстер з |Окуляри захисні відкриті| |До зносу| | | |експлуатації та | На зовнішніх роботах | | | | | |ремонту машин і | узимку додатково: | | | | | |механізмів | | | | | | 1222.2 |Майстер контрольний |Куртка бавовняна на |Тнв | 36 | | | |дільниці |утепленій прокладці | | | | | 1222.2 |Майстер служби |Штани бавовняні на |Тнв | 36 | | | |(промисловість) |утепленій прокладці | | | | | 3115 |Механік |Шапка |Тнв | 36 | | | 3115 |Механік- |Чоботи шкіряні |Тн20МиСм | 48 | | | |налагоджувальник |Рукавички шкіряні |МиТхп | 24 | | | 1222.2 |Старший майстер | | | | | | 1222.2 |Старший майстер | | | | | | |контрольний цеху | | | | | | 3115 |Технік з експлуатації| | | | | | |та ремонту | | | | | | |устаткування | | | | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 49 | 1222.2 |Начальник |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |випробувальної |Шолом шкіряний |З | 36 | | | |станції | | | | | | 1222.2 |Заступник начальника |Фартух брезентовий з |ТиТв |Черговий| | | |випробувальної |нагрудником | | | | | |станції |Черевики шкіряні |ЗМиСм | 36 | | | | |Рукавички спилкові |МиМп | 6 | | | | |Навушники протишумові | |До зносу| | | | |Окуляри захисні відкриті| |До зносу| | | | | На зовнішніх роботах | | | | | | | узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |Тнв | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | |------------------------------------------------------------------------------------------| |2. Льотно-технічний і льотно-підйомний персонал авіаційної промисловості | |------------------------------------------------------------------------------------------| | 50 | 7241.1 |Авіаційний механік з |Комбінезон бавовняний |ЗМи | 12 | | | |приладів та |Білизна натільна |З | 12 | | | |електроустаткування |Берет напіввовняний |З | 24 | | | 7243.1 |Авіаційний механік з |Чоботи кирзові |ЗМиСм | 24 | | | |радіоустаткування |Шкарпетки бавовняні |Ми | 1 | | | 3115 |Авіаційний технік з |Рукавички шкіряні |МиМп | 24 | | | |приладів та |Плащ з капюшоном |Вн |Черговий| | | |електроустаткування |Навушники протишумові | |До зносу| | | 3115 |Авіаційний технік з |Окуляри захисні відкриті| |До зносу| | | |радіоустаткування |Рукавички діелектричні |Эн |Чергові | | | 3115 |Технік (механік) |Калоші діелектричні |Эн |Чергові | | | |авіаційний з | На зовнішніх роботах | | | | | |експлуатації | узимку додатково: | | | | | |повітряних суден |Куртка бавовняна на |Тнв | 36 | | | |(систем повітряних |утепленій прокладці | | | | | |суден) |Штани бавовняні на |Тнв | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | | | | |Шапка |Тнв | 36 | | | | |Чоботи юхтові |Тн20МиСм | 36 | | | | |Рукавички шкіряні |МиТхп | 24 | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 51 | 7232.1 |Авіаційний технік |Комбінезон бавовняний |ЗМи | 12 | | | |(механік) з |Берет напіввовняний |З | 24 | | | |парашутних та |Черевики юхтові |ЗМиМун100 | 12 | | | |аварійно-рятувальних |Рукавички спилкові |МиМп | 6 | | | |засобів |Навушники протишумові | |До зносу| | | | |Окуляри захисні відкриті| |До зносу| | | | | На зовнішніх роботах | | | | | | | узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |Тнв | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | | | | |Штани бавовняні на |Тнв | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | | | | |Шапка |Тнв | 36 | | | | |Чоботи юхтові |Тн20МиСм | 36 | | | | |Рукавички шкіряні |МиТхп | 24 | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 52 | 8155.1 |Авіаційний технік з |Костюм бавовняний |ЗНлНмМи | 12 | | | |паливно-мастильних |Білизна натільна |З | 6 | | | |матеріалів |Берет бавовняний |ЗНлНм | 12 | | | 2146.2 |Інженер з паливно- |Фартух прогумований з |НлНм |Черговий| | | |мастильних матеріалів|нагрудником | | | | | | |Чоботи кирзові |ЗМиСм | 18 | | | | |Плащ з капюшоном |Вн |Черговий| | | | |Рукавички з нітрильним |НлНмМи | 1 | | | | |покриттям | | | | | | |Навушники протишумові | |До зносу| | | | |Окуляри захисні закриті | |До зносу| | | | |Респіратор газозахисний | |До зносу| | | | | На зовнішніх роботах | | | | | | | узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |ТнвМи | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | | | | |Штани бавовняні на |ТнвМи | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | | | | |Шапка |Тнв | 36 | | | | |Чоботи юхтові |Тн20МиСм | 36 | | | | |Рукавички шкіряні |МиТхп | 24 | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 53 | 8290.2 |Аеродромний робітник |Костюм бавовняний |ЗМиПн | 12 | | | | |Берет напіввовняний |ЗПн | 12 | | | | |Фартух прогумований з |Вн |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Чоботи кирзові |ЗМиСм | 12 | | | | |Шкарпетки бавовняні |Ми | 1 | | | | |Плащ з капюшоном |Вн |Черговий| | | | |Рукавиці |МиМп | 1 | | | | |Навушники протишумові | |До зносу| | | | |Окуляри захисні відкриті| |До зносу| | | | |Жилет |Со | 12 | | | | | Узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |Тнв | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | | | | |Штани бавовняні на |Тнв | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | | | | |Шапка |Тнв | 36 | | | | |Чоботи шкіряні |Тн20Ми | 36 | | | | |Шкарпетки з вовни |МиТн | 6 | | | | |Рукавички шкіряні |МиТхп | 24 | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 54 | 3143 |Бортмеханік |Костюм бавовняний |ЗМи | 24 | | | 3143 |Бортоператор |Куртка шевретова |ЗМиТн | 48 | | | 3143 |Електрик-випробувач |Черевики шкіряні |ЗМи | 24 | | | |бортовий |Шкарпетки з вовни |ТнМи | 6 | | | 3143 |Інженер (механік) - |Рукавички шевретові |Ми | 24 | | | |випробувач бортовий |Рукавички з вовни |ТнМи | 24 | | | 3143 |Оператор-випробувач |Шоломофон полегшений |ЗМп | 48 | | | |бортовий |літній | | | | | | |Підшоломник бавовняний |ТнвМи | 36 | | | | |(2 комплекти) | | | | | | | Під час випробувальних | | | | | | | польотів повітряних | | | | | | | суден додатково: | | | | | | |Костюм бавовняний на |ЗМиТн | 48 | | | | |ватині | | | | | | |Куртка утеплена з |Тнв | 60 | | | | |хутровим коміром | | | | | | |Білизна натільна |ЗТн | 48 | | | | |утеплена (2 комплекти) | | | | | | |Светр з вовни |Тнв | 60 | | | | |Чоботи шкіряні на хутрі |ЗМиТн30 | 60 | | | | |Унти хутрові |МиТн40 | 60 | | | | |Галоші гумові до унт |В | 36 | | | | |Рукавички шкіряні на |МиТхп | 36 | | | | |хутрі | | | | | | |Шоломофон шкіряний |МпТн | 60 | | | | |зимовий | | | | | | |Шапка |Тнв | 36 | | | | | Електрику-випробувачу | | | | | | | бортовому додатково: | | | | | | |Рукавички діелектричні |Эн |Чергові | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 55 | 3132 |Бортрадист |Костюм з компактної |ЗМи | 24 | | | | |бавовни | | | | | 3143 |Бортштурман |Костюм шкіряний |ЗМиТнв | 48 | | | 3143 |Інженер бортовий |Куртка шевретова |ЗМиТн | 48 | | | 3143 |Льотчик-випробувач |Білизна натільна |ЗТн | 48 | | | 3143 |Пілот (другий пілот) |утеплена (2 комплекти) | | | | | 3143 |Штурман-випробувач |Черевики хромові |ЗМи | 24 | | | 3144 |Штурман-оператор |Шкарпетки з вовни |ТнМи | 12 | | | | |Рукавички шевретові |Ми | 24 | | | | |Рукавички з вовни |ТнМи | 24 | | | | |Шоломофон полегшений |ЗМп | 48 | | | | |літній | | | | | | |Підшоломник бавовняний |Тнв | 36 | | | | |(2 комплекти) | | | | | | | Під час зайнятості у | | | | | | |випробувальних польотах | | | | | | |повітряних суден | | | | | | | додатково: | | | | | | |Костюм бавовняний на |ЗМиТн | 48 | | | | |ватині | | | | | | |Куртка утеплена з |Тнв | 60 | | | | |хутровим коміром | | | | | | |Светр з вовни |Тнв | 24 | | | | |Черевики хромові |ЗМиТн20 | 24 | | | | |утеплені | | | | | | |Чоботи шкіряні на хутрі |ЗМиТн30 | 60 | | | | |Унти хутрові |МиТн40 | 60 | | | | |Галоші гумові до унт |В | 36 | | | | |Рукавички шкіряні |МиТхп | 36 | | | | |утеплені хутром | | | | | | |Шоломофон шкіряний |Мп | 60 | | | | |зимовий | | | | | | |Шапка |Тнв | 36 | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 56 | 8334.2 |Водій самохідних |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |механізмів |Берет бавовняний |З | 12 | | | 8322.2 |Водій |Рукавички спилкові |МиМп | 3 | | | |автотранспортних | Під час обслуговування | | | | | |засобів |на аеродромі повітряних | | | | | | | суден додатково: | | | | | | |Плащ з капюшоном |Вн |Черговий| | | | |Черевики шкіряні |ЗМиСм | 12 | | | | |Окуляри захисні відкриті| |До зносу| | | | | Узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |Тнв | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | | | | |Штани бавовняні на |Тнв | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | | | | |Шапка |Тнв | 36 | | | | |Чоботи юхтові утеплені |Тн20МиСм | 36 | | | | |Шкарпетки з вовни |МиТн | 6 | | | | |Рукавички шкіряні |МиТхп | 24 | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 57 | 3144 |Диспетчер |Халат бавовняний |ЗМи | 18 | | | |аеродромного |Берет бавовняний |З | 18 | | | |диспетчерського |Туфлі шкіряні |ЗМи | 24 | | | |(авіаційно- |Навушники протишумові | |До зносу| | | |диспетчерського) | На зовнішніх роботах | | | | | |пункту | додатково: | | | | | | |Плащ з капюшоном |Вн |Черговий| | | 3144 |Диспетчер з руху | Узимку додатково: | | | | | |(літаків) |Куртка бавовняна на |Тнв |Чергова | | | | |утепленій прокладці | | | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 58 | 7241.1 |Електромеханік з |Комбінезон бавовняний |ЗМи | 12 | | | |обслуговування |Берет бавовняний |З | 12 | | | |світлотехнічного |Напівчоботи шкіряні |ЗМиСм | 12 | | | |устаткування систем |Плащ з капюшоном |Вн |Черговий| | | |забезпечення польотів|Рукавички спилкові |МиМп | 6 | | |---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | | 2143.2 |Інженер із |Окуляри захисні відкриті| |До зносу| | | |світлотехнічного та |Рукавички діелектричні |Эн |Чергові | | | |електротехнічного |Калоші діелектричні |Эн |Чергові | | | |забезпечення польотів| Узимку додатково: | | | | | 3145 |Технік із |Куртка бавовняна на |Тнв | 36 | | | |світлотехнічного та |утепленій прокладці | | | | | |електротехнічного |Штани бавовняні на |Тнв | 36 | | | |забезпечення польотів|утепленій прокладці | | | | | | |Шапка |Тнв | 36 | | | | |Чоботи юхтові |Тн20МиСм | 36 | | | | |Рукавички шкіряні |МиТхп | 24 | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 59 | 2149.2 |Інженер з аварійно- |Костюм бавовняний |ЗМиПн | 12 | | | |рятувальних робіт |Берет бавовняний |ЗПн | 12 | | | | |Напівчоботи шкіряні |ЗМиМун100 | 24 | | | | |Рукавички спилкові |МиМп | 6 | | | | |Навушники протишумові | |До зносу| | | | |Окуляри захисні закриті | |До зносу| | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |газопилозахисний | | | | | | | Узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |Тнв | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | | | | |Штани бавовняні на |Тнв | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | | | | |Шолом шкіряний на хутрі |ЗМпТнв | 48 | | | | |Чоботи шкіряні |Тн20МиСм | 36 | | | | |Рукавички шкіряні |МиТхп | 24 | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 60 | 2149.2 |Інженер з |Костюм бавовняний |ЗМи | 24 | | | |автоматизованих |Берет бавовняний |З | 24 | | | |систем льотного |Напівчеревики шкіряні |ЗМиСм | 36 | | | |контролю | | | | | | 2149.2 |Інженер з |Рукавички бавовняні |Ми | 12 | | | |автоматизованих |Плащ з капюшоном |Вн |Черговий| | | |систем управління |Навушники протишумові | |До зносу| | | |повітряним рухом | | | | | | | | На зовнішніх роботах | | | | | 2145.2 |Інженер з | узимку додатково: | | | | | |експлуатації |Куртка бавовняна на |Тнв | 36 | | | |авіаційного |утепленій прокладці | | | | | |устаткування |Штани бавовняні на |Тнв | 36 | | | |об'єктивного контролю|утепленій прокладці | | | | | 3115 |Технік з |Шапка |Тнв | 36 | | | |автоматизованих |Напівчоботи шкіряні |Тн20См | 48 | | | |систем льотного | | | | | | |контролю | | | | | | 3115 |Технік |Рукавички шкіряні |МиТхп | 48 | | | |автоматизованих | | | | | | |систем траєкторних | | | | | | |вимірів | | | | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 61 | 2142.2 |Інженер з |Костюм бавовняний |ЗМиПн | 18 | | | |експлуатації |Берет бавовняний |ЗПн | 18 | | | |аеродромів |Черевики шкіряні |МиМпСм | 24 | | | 3145 |Технік аеродромної |Плащ з капюшоном |Вн |Черговий| | | |служби |Рукавички спилкові |МиМп | 6 | | | | |Навушники протишумові | |До зносу| | | | |Окуляри захисні відкриті| |До зносу| | | | | Узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |Тнв | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | | | | |Штани бавовняні на |Тнв | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | | | | |Шапка |Тнв | 36 | | | | |Чоботи шкіряні |Тн20МиСм | 36 | | | | |Рукавички шкіряні |МиТхп | 24 | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 62 | 2144.2 |Інженер з |Костюм бавовняний |ЗМи | 24 | | | |радіонавігації та |Берет бавовняний |З | 24 | | | |радіолокації | | | | | | 3141 |Технік з |Напівчеревики шкіряні |ЗМиСм | 24 | | | |радіонавігації | | | | | | 3114 |Технік з радіолокації|Плащ з капюшоном |Вн |Черговий| | | | |Рукавички спилкові |Ми | 12 | | | | |Окуляри захисні відкриті| |До зносу| | | | |Навушники протишумові | |До зносу| | | | |Рукавички діелектричні |Эн |Чергові | | | | | На зовнішніх роботах | | | | | | | узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |Тнв | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | | | | |Штани бавовняні на |Тнв | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | | | | |Шапка |Тнв | 36 | | | | |Напівчоботи шкіряні |Тн20См | 48 | | | | |Рукавички шкіряні |МиТхп | 48 | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 63 | 2145.2 |Інженер-випробувач |Костюм бавовняний |ЗМи | 24 | | | |літальної лабораторії|Куртка шкіряна |ЗМиТн | 48 | | | |бортової |Светр з вовни |Тнв | 60 | | | 3152 |Інженер-інспектор з |Шкарпетки з вовни |МиТн | 12 | | | |безпеки польотів |Рукавички з вовни |МиТн | 24 | | | |бортовий |Шоломофон полегшений |Тн | 48 | | | | |літній | | | | | 2145.2 |Провідний інженер з |Підшоломник бавовняний |Тнв | 36 | | | |експериментальних |(2 комплекти) | | | | | |робіт і льотних | Під час випробувальних | | | | | |випробувань систем | польотів повітряних | | | | | |повітряних суден | суден додатково: | | | | | | |Костюм бавовняний на |ЗМиТн | 48 | | | | |ватині | | | | | 2145.2 |Провідний інженер з |Куртка утеплена з |Тнв | 60 | | | |льотних випробувань |хутровим коміром | | | | | |повітряних суден |Білизна натільна (2 |ЗТн | 48 | | | | |комплекти) | | | | | | |Черевики шкіряні |ЗМи | 36 | | | | |Чоботи шкіряні на хутрі |ЗМиТн20 | 60 | | | | |Рукавички шкіряні на |МиТхп | 36 | | | | |хутрі | | | | | | |Шоломофон шкіряний |Тнв | 60 | | | | |зимовий | | | | | | |Шапка |Тнв | 36 | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 64 | 1226.2 |Керівник польотів |Костюм бавовняний |ЗМи | 24 | | | | |Берет бавовняний |З | 24 | | | | |Напівчеревики шкіряні |ЗМиСм | 36 | | | | |Плащ з капюшоном |Вн |Черговий| | | | |Рукавички бавовняні |Ми | 12 | | | | |Навушники протишумові | |До зносу| | | | |Окуляри захисні відкриті| |До зносу| | | | | Узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |Тнв | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | | | | |Штани бавовняні на |Тнв | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | | | | |Шапка |Тнв | 60 | | | | |Чоботи шкіряні |Тн20МиСм | 48 | | | | |Рукавички шкіряні |МиТхп | 36 | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 65 | 1226.2 |Командир авіаційного |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |загону |Білизна натільна |ЗМи | 12 | | | 1226.2 |Командир авіаційної |Черевики шкіряні |ЗМиСм | 24 | | | |ескадрильї |Шкарпетки бавовняні |Ми | 1 | | | | |Рукавички з вовни |МиТн | 24 | | | | |Шоломофон шкіряний на |ЗМи | 48 | | | | |байці | | | | | | | Узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |ТнвМи | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | | | | |Штани бавовняні на |ТнвМи | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | | | | |Шапка |Тнв | 36 | | | | |Чоботи шкіряні |Тн20 | 36 | | | | |Шкарпетки з вовни |МиТн | 6 | | | | |Рукавички шкіряні |МиТхп | 24 | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 66 | 3143 |Командир повітряного |Костюм бавовняний |ЗМи | 24 | | | |судна (літака, |Куртка шкіряна |ЗМиТн | 48 | | | |вертольота) |Черевики шкіряні |ЗМи | 36 | | | 3143 |Командир повітряного |Шкарпетки з вовни |МиТн | 12 | | | |судна (пілот, |Рукавички з вовни |МиТн | 24 | | | |льотчик) -інструктор |Шоломофон полегшений |ЗТн | 48 | | | | |літній | | | | | | |Підшоломник бавовняний |Тнв | 36 | | | | |(2 комплекти) | | | | | | | Під час випробувальних | | | | | | | польотів повітряних | | | | | | | суден додатково: | | | | | | |Костюм бавовняний на |ЗМиТн | 48 | | | | |ватині | | | | | | |Костюм з хутра |Тнв | 60 | | | | |Білизна натільна (2 |ЗТн | 48 | | | | |комплекти) | | | | | | |Светр з вовни |Тнв | 60 | | | | |Чоботи шкіряні на хутрі |ЗМиТн20 | 60 | | | | |Рукавички шкіряні на |МиТхп | 36 | | | | |хутрі | | | | | | |Шоломофон шкіряний |Тнв | 60 | | | | |зимовий | | | | | | |Шапка |Тнв | 36 | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 67 | 9142 |Мийник літальних |Комбінезон бавовняний |ЗМиВн | 12 | | | |апаратів |Берет бавовняний |ЗВн | 12 | | | | |Фартух прогумований з |Вн | 12 | | | | |нагрудником | | | | | | |Чоботи гумові |В | 12 | | | | |Шкарпетки бавовняні |Ми | 1 | | | | |Наколінники прогумовані |МиВн | 6 | | | | |Рукавички бавовняні |Ми | 4 | | | | |Рукавички |МиВн | 4 | | | | |Нарукавники прогумовані |МиВн | 6 | | | | |Окуляри захисні закриті | |До зносу| | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |газопилозахисний | | | | | | | На зовнішніх роботах | | | | | | | узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |Тнв | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | | | | |Штани бавовняні на |Тнв | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | | | | |Шапка |Тнв | 36 | | | | |Чоботи шкіряні |Тн20См | 36 | | | | |Шкарпетки з вовни |МиТн | 6 | | | | |Рукавички шкіряні |ТхпВу | 12 | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 68 | 1222.2 |Начальник відділення |Костюм бавовняний |ЗМи | 24 | | | |льотних випробувань |Берет бавовняний |З | 24 | | | 1222.2 |Начальник льотно- |Черевики шкіряні |ЗМиСм | 36 | | | |випробувальної і |Плащ з капюшоном |Вн |Черговий| | | |доводочної бази |Рукавички бавовняні |Ми | 12 | | | 1226.2 |Начальник льотно- |Навушники протишумові | |До зносу| | | |випробувального |Окуляри захисні відкриті| |До зносу| | | |підрозділу (бази, | На зовнішніх роботах | | | | | | комплексу, станції, | узимку додатково: | | | | | |центру) |Куртка бавовняна на |ТнвМи | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | | | 1226.2 |Заступник начальника |Штани бавовняні на |ТнвМи | 36 | | | |льотно-випробувальної|утепленій прокладці | | | | | |станції | | | | | | 1226.2 |Начальник відділу |Шапка |Тнв | 60 | | | |пошуково-рятувального|Чоботи шкіряні |Тн20МиСм | 48 | | | |забезпечення польотів|Рукавички шкіряні |МиТхп | 36 | | | 1222.2 |Начальник комплексу |Шкарпетки з вовни |ТнМи | 12 | | | |льотно-технічного | | | | | | |забезпечення | | | | | | 1229.7 |Начальник підрозділу | | | | | | |постійної готовності | | | | | | |до аварійно- | | | | | | |рятувальних дій | | | | | | |(парашутно-десантний | | | | | | |підрозділ) | | | | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 69 | 1235 |Начальник складу |Костюм бавовняний |ЗНлМи | 24 | | | |(паливно-мастильних |Берет бавовняний |ЗНл | 24 | | | |матеріалів, |Черевики шкіряні |ЗНм | 24 | | | | матеріально- |Плащ з капюшоном |Вн |Черговий| | | |технічного та ін.) | | | | | | 1222.2 |Начальник служби |Рукавички з нітрильним |НмНлМи | 6 | | | |паливно-мастильних |покриттям | | | | | |матеріалів |Окуляри захисні відкриті| |До зносу| | | | | На зовнішніх роботах | | | | | | | узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |Тнв | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | | | | |Штани бавовняні на |Тнв | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | | | | |Шапка |Тнв | 48 | | | | |Чоботи |Тн20Нм | 48 | | | | |Рукавички шкіряні |Тхп | 24 | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 70 | 1226.2 |Начальник центру |Костюм бавовняний |ЗМи | 24 | | | |управління повітряним|Напівчеревики шкіряні |Ми | 36 | | | |рухом |Плащ з капюшоном |Вн |Черговий| | | | |Навушники протишумові | |До зносу| | | | | На зовнішніх роботах | | | | | | | узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |ЗТнвМи | 48 | | | | |утепленій прокладці | | | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 71 | 1226.2 |Начальник штабу |Костюм бавовняний |ЗМи | 24 | | | |льотного загону |Туфлі шкіряні |Ми | 36 | | | | | На зовнішніх роботах | | | | | | | додатково: | | | | | | |Плащ з капюшоном |Вн |Чергові | | | | |Навушники протишумові | |До зносу| | | | | Узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |ЗТнвМи | 48 | | | | |утепленій прокладці | | | | | | | | | |

|-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 72 | 4133 |Оператор авіаційного |Костюм бавовняний |ЗМи | 18 | | | |електрозв'язку |Берет бавовняний |З | 18 | | | 3144 |Оператор наземних |Напівчеревики шкіряні |ЗМиСм | 24 | | | |засобів керування |Плащ з капюшоном |Вн |Черговий| | | |безпілотним літальним|Рукавички спилкові |Ми | 12 | | | |апаратом |Навушники протишумові | |До зносу| | | 4133 |Оператор технічних |Окуляри захисні відкриті| |До зносу| | | |засобів контролю на |Рукавички діелектричні |Эн |Чергові | | | |безпеку | На зовнішніх роботах | | | | | | | узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |Тнв | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | | | | |Штани бавовняні на |Тнв | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | | | | |Шапка |Тнв | 36 | | | | |Напівчоботи шкіряні |Тн20См | 48 | | | | |Рукавички шкіряні |МиТхп | 24 | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 73 | 3475 |Парашутист-випробувач|Костюм з компактної |ЗМиПн | 24 | | | | |бавовни | | | | | 3475 |Парашутист-рятівник |Куртка шевретова |ЗМиТн | 48 | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиСм | 24 | | | | |Шкарпетки з вовни |Тн | 12 | | | | |Рукавички шевретові |Ми | 24 | | | | |Рукавички з вовни |Тн | 24 | | | | |Шоломофон полегшений |ЗТн | 48 | | | | |літній | | | | | | |Підшоломник бавовняний |Тнв | 36 | | | | |(2 комплекти) | | | | | | | Під час здійснення | | | | | | | пошуково-рятувальних | | | | | | | робіт додатково: | | | | | | |Костюм бавовняний на |ЗМиТн | 48 | | | | |ватині | | | | | | |Куртка утеплена з |Тнв | 60 | | | | |хутровим коміром | | | | | | |Білизна натільна |ЗТн | 48 | | | | |утеплена (2 комплекти) | | | | | | |Светр з вовни |Тнв | 60 | | | | |Чоботи шкіряні на хутрі |ЗМиТн20 | 60 | | | | |Унти хутрові |МиТн40 | 60 | | | | |Галоші гумові до унт |В | 36 | | | | |Рукавички шкіряні на |МиТхп | 36 | | | | |хутрі | | | | | | |Шоломофон шкіряний |Тнв | 60 | | | | |зимовий | | | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 74 | 3143 |Штурман авіаційного |Костюм бавовняний |ЗМи | 24 | | | |загону |Берет бавовняний |З | 24 | | | 3143 |Штурман авіаційної |Білизна натільна |ЗТиМи | 12 | | | |ескадрильї |Черевики шкіряні |ЗМиСм | 24 | | | | |Шкарпетки бавовняні |ЗМи | 1 | | | | |Рукавички з вовни |МиТхп | 24 | | | | |Шоломофон шкіряний на |ЗМи | 48 | | | | |байці | | | | | | | Узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |ТнвМи | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | | | | |Штани бавовняні на |ТнвМи | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | | | | |Чоботи шкіряні |Тн20 | 36 | | | | |Шоломофон шкіряний на |Тнв | 60 | | | | |хутрі | | | | | | |Шкарпетки з вовни |МиТн | 6 | | | | |Рукавички шкіряні |МиТхп | 24 | |------------------------------------------------------------------------------------------| |3. Виробництво, ремонт і випробування бронетанкової техніки та | |інших машин на їх базі | |3.1. Робітники, технічні службовці | |------------------------------------------------------------------------------------------| | 75 | 7231.1 |Випробувач двигунів |Костюм бавовняний |ЗМиМп | 12 | | | | |Фартух прогумований з |НлНм | 12 | | | | |нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні з |ЗМиМун100 | 12 | | | | |гладким верхом | | | | | | |Рукавички спилкові |МиМп | 3 | | | | |Рукавички з нітрильним |НмМи | 3 | | | | |покриттям | | | | | | |Навушники протишумові | |До зносу| | | | |Окуляри захисні закриті | |До зносу| | | | |Каска захисна з | |До зносу| | | | |підшоломником | | | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 76 | 7231.1 |Водій-випробувач | Під час випробування | | | | | | | машин бронетанкової | | | | | | | техніки, спеціальних | | | | | | | машин | | | | | | | у стаціонарних умовах: | | | | | | |Комбінезон бавовняний |ЗМиМп | 12 | | | | |Черевики шкіряні |МпМун15Нм | 12 | | | | |Рукавички |МиНм | 2 | | | | |Шоломофон шкіряний |ЗМп |До зносу| | | | |літній | | | | | | |Окуляри захисні закриті | |До зносу| | | | | у полігонних умовах: | | | | | | |Куртка бавовняна |ЗМиПн | 12 | | | | |Напівчоботи шкіряні |МпМун15См | 12 | | | | |Шкарпетки бавовняні |Ми | 1 | | | | |Рукавички бавовняні |Ми | 2 | | | | |Шоломофон шкіряний на |ЗМп |До зносу| | | | |байці | | | | | | |Окуляри захисні закриті | |До зносу| | | | | Під час технічного | | | | | | | обслуговування машин | | | | | | | додатково: | | | | | | |Рукавички з неопреновим |НмМи | 1 | | | | |покриттям | | | | | | | Узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |Тнв | 18 | | | | |утепленій прокладці | | | | | | |Штани бавовняні на |Тнв | 18 | | | | |утепленій прокладці | | | | | | |Чоботи шкіряні |Тн20МиСм | 24 | | | | |Шкарпетки з вовни |МиТн | 6 | | | | |Рукавички з вовни |МиТхп | 3 | | | | |Шоломофон шкіряний |МпТнв |До зносу| | | | |зимовий | | | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 77 | 9322 |Підсобний робітник |Під час виконання робіт | | | | | | | на полігонах: | | | | | | |Комбінезон бавовняний |МиМпПн | 12 | | | | |Берет бавовняний |ЗПн | 12 | | | | |Чоботи кирзові |ЗМиМп | 12 | | | | |Плащ з капюшоном |Вн |Черговий| | | | |Рукавички спилкові |МиМп | 1 | | | | |Окуляри захисні відкриті| |До зносу| | | | | Узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |Тнв | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | | | | |Штани бавовняні на |Тнв | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | | | | |Шапка |Тнв | 36 | | | | |Чоботи юхтові |Тн20Ми | 48 | | | | |Шкарпетки з вовни |МиТн | 6 | | | | |Рукавички з вовни |МиТхп | 12 | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 78 | 7311.1 |Приладист (електронна| Під час зайнятості на | | | | | |техніка) | монтажі, регулюванні і | | | | | | | технічному | | | | | | |обслуговуванні приладів | | | | | | | під час випробувань | | | | | | |бронетанкової техніки на| | | | | | | полігоні: | | | | | | |Комбінезон бавовняний |ЗМиМп | 12 | | | | |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Напівчоботи шкіряні |МиМпНм | 12 | | | | |Плащ з капюшоном |Вн |Черговий| | | | |Рукавички бавовняні |МиНм | 4 | | | | |Окуляри захисні відкриті| |До зносу| | | | | Узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |Тнв | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | | | | |Штани бавовняні на |Тнв | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | | | | |Шапка |Тнв | 24 | | | | |Чоботи юхтові |Тн20МиСм | 48 | | | | |Рукавички шкіряні |МиТхп | 24 | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 79 | 8212.3 |Різальник | Під час виготовлення | | | | | |теплоізоляційних та | пакетів з міпори та | | | | | |акустичних виробів | пінопласту: | | | | | | |Комбінезон бавовняний |ЗМиПн | 12 | | | | |Берет бавовняний |ЗПн | 12 | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиМун50 | 12 | | | | |Рукавички спилкові |МиМп | 2 | | | | |Окуляри захисні закриті | |До зносу| | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |газопилозахисний | | | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 80 | 7241.1 |Слюсар з контрольно- |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |вимірювальних |Берет бавовняний |З | 12 | | | |приладів та |Черевики шкіряні |ЗМиМп | 12 | | | |автоматики |Рукавички бавовняні |Ми | 3 | | | |(електромеханіка) |в'язані | | | | | | |Навушники протишумові | |До зносу| | | | |Окуляри захисні відкриті| |До зносу| |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 81 | 7233.2 |Слюсар з |Під час виконання робіт | | | | | |механоскладальних | із складання вузлів | | | | | |робіт | двигунів, запресування | | | | | | | деталей із свинцю та | | | | | | | його сплавів: | | | | | | |Костюм бавовняний |ЗМиМп | 12 | | | | |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиМун25 | 12 | | | | |Рукавички спилкові |МиМп | 2 | | | | | Під час складання | | | | | | |накатників і заправлення| | | | | | | їх спеціальними | | | | | | | рідинами: | | | | | | |Костюм бавовняний |ЗМиМп | 12 | | | | |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |МиСмМун50 | 12 | | | | |Рукавички спилкові |МиМп | 1 | | | | |Окуляри захисні закриті | |До зносу| | | | | Під час монтажу і | | | | | | |демонтажу бронетанкової | | | | | | | техніки: | | | | | | |Комбінезон бавовняний |ЗМиМп | 12 | | | | |Чоботи кирзові |ЗМиМп | 12 | | | | |Плащ з капюшоном |Вн |Черговий| | | | |Рукавиці |МиМп | 1 | | | | |Каска захисна з | |До зносу| | | | |підшоломником | | | | | | |Окуляри захисні закриті | |До зносу| | | | |з прямою вентиляцією | | | | | | | На зовнішніх роботах | | | | | | | узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |Тнв | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | | | | |Штани бавовняні на |Тнв | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | | | | |Шапка |Тнв | 36 | | | | |Чоботи юхтові |Тн20МиСм | 48 | | | | |Рукавиці на хутрі |МиТхп | 24 | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 82 | 7233.1 |Слюсар-дизеліст |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | | |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Фартух прогумований з |Нм | 6 | | | | |нагрудником | | | | | | |Чоботи кирзові |ЗМиНм | 12 | | | | |Рукавички з неопреновим |МиНмНл | 3 | | | | |покриттям | | | | | | |Нарукавники прогумовані |НмНлМи | 6 | | | | |Навушники протишумові | |До зносу| | | | |Окуляри захисні закриті | |До зносу| | | | |з непрямою вентиляцією | | | | | | | На зовнішніх роботах | | | | | | | узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |Тнв | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | | | | |Штани бавовняні на |Тнв | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | | | | |Шапка |Тнв | 24 | | | | |Напівчоботи юхтові |Тн20МиСм | 48 | | | | |Рукавички шкіряні |МиТхп | 24 | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 83 | 7241.1 |Слюсар- |Комбінезон бавовняний |ЗМиМп | 12 | | | |електромонтажник |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиСм | 12 | | | | |Рукавички спилкові |МиМп | 1 | | | | |Окуляри захисні відкриті| |До зносу| | | | |Рукавички діелектричні |Эн |Чергові | | | | | На зовнішніх роботах | | | | | | | узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |Тнв | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | | | | |Штани бавовняні на |Тнв | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | | | | |Шапка |Тнв | 24 | | | | |Напівчоботи шкіряні |Тн20МиСм | 48 | | | | |Рукавички шкіряні |МиТхп | 24 | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 84 | 7233.1 |Слюсар-ремонтник |Комбінезон бавовняний |ЗМиМп | 12 | | | | |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Напівчоботи шкіряні |МиМпМун50Нм | 12 | | | | |Рукавички спилкові |МиМп | 1 | | | | |Каска захисна з | |До зносу| | | | |підшоломником | | | | | | |Окуляри захисні відкриті| |До зносу| | | | | На зовнішніх роботах | | | | | | | узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |Тнв | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | | | | |Штани бавовняні на |Тнв | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | | | | |Шапка |Тнв | 24 | | | | |Чоботи |Тн20Ми | 48 | | | | |Шкарпетки з вовни |МиТн | 6 | | | | |Рукавички шкіряні |МиТхп | 24 | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 85 | 3139 |Технік-оператор |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |електронного |Берет бавовняний |З | 12 | | | |устаткування |Черевики шкіряні |ЗМиМп | 24 | | | | |Рукавички бавовняні |Ми | 12 | | | | |Окуляри захисні відкриті| |До зносу| | | | |Рукавички діелектричні |Эн |Чергові | | | | | На зовнішніх роботах | | | | | | | узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |Тнв | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | | | | |Штани бавовняні на |Тнв | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | | | | |Шапка |Тнв | 24 | | | | |Чоботи шкіряні |Тн20Ми | 48 | | | | |Рукавички з вовни |МиТхп | 24 | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 86 | 3139 |Технік-оператор |Комбінезон бавовняний |МиМпПн | 12 | | | |оптичного |Берет бавовняний |З | 12 | | | |устаткування |Напівчоботи шкіряні |МиМпМун25 | 12 | | | | |Плащ з капюшоном |Вн |Черговий| | | | |Рукавички бавовняні |Ми | 4 | | | | | Узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |Тнв | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | | | | |Штани бавовняні на |Тнв | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | | | | |Шапка |Тнв | 24 | | | | |Чоботи юхтові |Тн20Ми | 48 | | | | |Рукавички шкіряні |МиТхп | 24 | |------------------------------------------------------------------------------------------| |3.2. Керівники і фахівці | |------------------------------------------------------------------------------------------| | 87 | 3119 |Диспетчер виробництва|Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | | |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Напівчеревики шкіряні |ЗМиМп | 12 | | | | |Рукавички бавовняні |Ми | 3 | | | | | На зовнішніх роботах | | | | | | | узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |Тн | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 88 | 2149.2 |Інженер з |Костюм бавовняний |ЗМиМп | 12 | | | |налагодження й |Напівчоботи хромові |ЗМиМун15 | 12 | | | |випробувань | | | | | | 2149.2 |Інженер-дослідник |Шоломофон шкіряний |ЗМп |До зносу| | | | |літній | | | | | 1222.2 |Майстер контрольний |Рукавички бавовняні |Ми | 3 | | | | |Окуляри захисні закриті | |До зносу| | | | | Узимку додатково: | | | | | | |Костюм утеплений |Тнв | 24 | | | | |Шоломофон шкіряний |ТнМп |До зносу| | | | |зимовий | | | | | | |Підшоломник бавовняний |Тн | 36 | | | | |Чоботи юхтові |Тн20Ми | 48 | | | | |Рукавички з вовни |Тхп | 3 | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 89 | 2149.2 |Інженер-дослідник |Костюм бавовняний |ЗМиМп | 12 | | | | |Берет бавовняний |З | 24 | | | | |Черевики шкіряні |МиМпМун15 | 24 | | | | |Рукавички спилкові |МиМп | 4 | | | | |Навушники протишумові | |До зносу| | | | |Окуляри захисні закриті | |До зносу| | | | | Під час налагодження | | | | | | |вимірювальної апаратури:| | | | | | |Костюм бавовняний |ЗМиМп | 18 | | | | |Напівчеревики шкіряні |ЗМиМп | 24 | | | | |Рукавички бавовняні |Ми | 3 | | | | |Рукавички діелектричні |Эн |Чергові | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 90 | 1222.2 |Майстер |Костюм бавовняний |ЗМиМп | 12 | | | 1222.2 |Майстер дільниці |Берет бавовняний |З | 12 | | | 1222.2 |Майстер виробничої |Черевики шкіряні |МиМпМун15 | 24 | | | |дільниці |Рукавички бавовняні |Ми | 3 | | | | | На зовнішніх роботах | | | | | 1222.2 |Майстер з ремонту | додатково: | | | | | | |Плащ з капюшоном |Вн |Черговий| | | 1222.2 |Начальник дільниці | Узимку додатково: | | | | | 1222.2 |Старший майстер |Куртка бавовняна на |Тнв | 24 | | | | |утепленій прокладці | | | | | | |Штани бавовняні на |Тнв | 24 | | | | |утепленій прокладці | | | | | | |Шапка |Тнв | 36 | | | | |Чоботи юхтові |Тн20Ми | 48 | | | | |Рукавички з вовни |МиТхп | 24 | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 91 | 1222.2 |Майстер контрольний |Під час виконання робіт | | | | | |дільниці | на дільницях | | | | | | | стаціонарних | | | | | | | випробувань: | | | | | | |Костюм бавовняний |ЗМиМп | 18 | | | | |Напівчоботи шкіряні |ЗМиМп | 24 | | | | |Шоломофон шкіряний на |ЗМиМп |До зносу| | | | |байці | | | | | | |Рукавички спилкові |МиМп | 6 | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 92 | 3115 |Механік |Костюм бавовняний |ЗМиМп | 18 | | | 3115 |Механік цеху |Берет бавовняний |З | 18 | | | | |Напівчеревики шкіряні |ЗМиМп | 24 | | | | |Рукавички бавовняні |Ми | 6 | | | | |Каска захисна з | |До зносу| | | | |підшоломником | | | | | | | На зовнішніх роботах | | | | | | | узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |Тн | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 93 | 3115 |Механік дизельної та |Костюм бавовняний |ЗМиМп | 12 | | | |холодильної установок|Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Фартух прогумований з |НмМи | 12 | | | | |нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиНм | 12 | | | | |Рукавички спилкові |МиМп | 6 | | | | |Окуляри захисні закриті | |До зносу| | | | |Респіратор газозахисний | |До зносу| | | | |Рукавички діелектричні |Эн |Чергові | | | | | На зовнішніх роботах | | | | | | | узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |Тн | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 94 | 3115 |Механік |Комбінезон бавовняний |ЗМи | 12 | | | |радіонавігаційної |Берет бавовняний |З | 12 | | | |системи |Черевики шкіряні |ЗМиМп | 12 | | | | |Рукавички бавовняні |Ми | 6 | | | | | На зовнішніх роботах | | | | | | | узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |Тнв | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | | | | |Штани бавовняні на |Тнв | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | | | | |Шапка |Тнв | 24 | | | | |Чоботи шкіряні |Тн20Ми | 48 | | | | |Рукавички шкіряні |МиТхп | 24 | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 95 | 3115 |Механік- |Костюм бавовняний |ЗМиМп | 18 | | | |налагоджувальник |Берет бавовняний |З | 18 | | | | |Напівчеревики шкіряні |ЗМиМп | 24 | | | | |Рукавички бавовняні |МиНм | 6 | | | | |Рукавички діелектричні |Эн |Чергові | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 96 | 1239 |Начальник полігону |Костюм бавовняний |ЗМиМп | 12 | | | | |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Напівчоботи шкіряні |ЗМиМп | 24 | | | | |Рукавички бавовняні |Ми | 12 | | | | |Окуляри захисні відкриті| |До зносу| | | | | Узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |Тнв | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | | | | |Штани бавовняні на |Тнв | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | | | | |Шапка |Тнв | 36 | | | | |Чоботи юхтові |Тн20Ми | 48 | | | | |Рукавички з вовни |МиТхп | 24 | |------------------------------------------------------------------------------------------| |4. Оптичне скловаріння та оптико-механічне виробництво | |4.1. Оптичне скловаріння та обробка скла | |------------------------------------------------------------------------------------------| | 97 | 8139.2 |Автоклавник |Під час виконання робіт | | | | | |(виробництво скла та | з пресування | | | | | |скловиробів) |склопакетів, тришарового| | | | | | |скла, триплекса та інших| | | | | | |видів оптичного скла під| | | | | | | тиском у газових, | | | | | | | водяних і парафінових | | | | | | | автоклавах: | | | | | | |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | | |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Фартух з нагрудником |ТиТв |Черговий| | | | |Черевики шкіряні |ЗМиМун50 | 12 | | | | |Рукавиці брезентові |МиТв | 1 | | | | |Окуляри захисні закриті | |До зносу| | | | | Під час роботи з | | | | | | | тальком, протирання | | | | | | |оптичного скла гасом або| | | | | | | іншими розчинниками | | | | | | | додатково: | | | | | | |Фартух прогумований з |ПмНмНл |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавички |ПмНмОа | 1 | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |газопилозахисний | | | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 98 | 7322.2 |Аерозольник |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | | |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |ЗМи | 12 | | | | |Рукавички спилкові |МиМп | 3 | | | | | Під час обслуговування | | | | | | | електропечей для | | | | | | | загартування оптичного | | | | | | | скла додатково: | | | | | | |Фартух брезентовий з |ТиТв |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавички діелектричні |Эн |Чергові | | | | | Під час підготовки | | | | | | |колоїдних розчинів та їх| | | | | | | заливання додатково: | | | | | | |Фартух прогумований з |ВпО |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Чоботи гумові |ВО |Чергові | | | | |Шкарпетки з вовни |ЗМи | 3 | | | | |Рукавички |ВнОа | 4 | | | | |Окуляри захисні закриті | |До зносу| | | | |Респіратор газозахисний | |До зносу| |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 99 | 7322.2 |Видувальник |Костюм бавовняний |ЗМиПн | 12 | | | |скловиробів |Берет бавовняний |ЗПн | 12 | | | | |Черевики шкіряні |ЗПн | 12 | | | | |Рукавички спилкові |МиТи | 2 | | | | |Окуляри захисні закриті | |До зносу| |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 100 | 8131.3 |Відламувач скла від |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |машин |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Фартух брезентовий з |МпТи |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиМун15 | 12 | | | | |Рукавиці брезентові з |МиМпТп400 | 2 | | | | |крагами | | | | | | |Нарукавники брезентові |МпМиТп400 | 6 | | | | |Каска захисна з | |До зносу| | | | |підшоломником | | | | | | |Окуляри захисні закриті | |До зносу| |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 101 | 7322.2 |Відпальник |Костюм бавовняний |ЗМиТи | 12 | | | |скловиробів |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Фартух брезентовий з |Тв |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні |ЗМи | 12 | | | | |Рукавички спилкові |МиТп100 | 0,5 | | | | |Окуляри захисні відкриті| |До зносу| | | | |Респіратор пилозахисний | |До зносу| |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 102 | 8131.2 |Гартівник скла |Костюм бавовняний |ЗМиТи | 12 | | | | |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Фартух брезентовий з |Тп400Ми | 3 | | | | |нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиМун15 | 12 | | | | |Рукавиці брезентові з |МиМпТп400 | 2 | | | | |крагами | | | | | | |Нарукавники брезентові |МпМпТп400 | 6 | | | | |на ваті | | | | | | |Окуляри захисні закриті | |До зносу| | | | |Рукавички діелектричні |Эн |Чергові | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 103 | 8139.2 |Готувач шихти |Костюм бавовняний |ЗМиПн | 12 | | | | |Берет бавовняний |ЗПн | 12 | | | | |Черевики шкіряні |ЗМи | 12 | | | | |Шкарпетки бавовняні |ЗМи | 3 | | | | |Рукавички спилкові |МиМп | 1 | | | | |Окуляри захисні закриті | |До зносу| | | | |Респіратор пилозахисний | |До зносу| | | | |Під час виконання робіт | | | | | | |з хімічного збагачування| | | | | | | кварцу та підготовки | | | | | | | склобою додатково: | | | | | | |Костюм бавовняний |ЗК20Ми | 12 | | | | |Фартух прогумований з |К50 |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Чоботи гумові |К50МиМп | 12 | | | | |Рукавички |К50МиМп | 2 | | | | |Нарукавники прогумовані |К50МиМп | 6 | | | | |Каска захисна з | |До зносу| | | | |підшоломником | | | | | | | На зовнішніх роботах | | | | | | | узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |Тн | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | | | | |Штани бавовняні на |Тн | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | | | | |Напівчоботи шкіряні |Тн20Ми | 48 | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 104 | 8139.2 |Дробильник-розмелювач|Комбінезон бавовняний з |ЗМиПс | 12 | | | |(виробництво скла та |капюшоном | | | | | |скловиробів) |Черевики шкіряні |ЗМиМпПс | 12 | | | | |Шкарпетки бавовняні |ЗМи | | | | | |Рукавички спилкові |МиМпПс | 1 | | | | |Навушники протишумові | |До зносу| | | | |Окуляри захисні закриті | |До зносу| | | | |Респіратор пилозахисний | |До зносу| | | | |Під час виконання робіт | | | | | | | з помелу крокусу і | | | | | | | наждаку додатково: | | | | | | |Фартух прогумований з |ПнМи |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Чоботи гумові |ПнМиМп | 12 | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 105 | 8139.3 |Засипальник шихти |Костюм бавовняний |ЗМиПсТи | 12 | | | | |Шолом бавовняний |ЗПсТи | 12 | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиМун25 | 12 | | | | |Шкарпетки бавовняні |ЗМи | 3 | | | | |Рукавички спилкові |МиМп | 0,5 | | | | |Навушники протишумові | |До зносу| | | | |Окуляри захисні закриті | |До зносу| | | | |Респіратор пилозахисний | |До зносу| | | | | Під час ремонту печей, | | | | | | | очищення поду печей | | | | | | | додатково: | | | | | | |Костюм сукняний |ТиТп100 |Черговий| | | | |Вачеги |ТиТв |Чергові | | | | |Валянки |ТиТп |Чергові | | | | |Шкарпетки напіввовняні |Ми | 3 | | | | |Каска захисна з | |До зносу| | | | |підшоломником | | | | | | | На зовнішніх роботах | | | | | | | додатково: | | | | | | |Плащ з капюшоном |Вн |Черговий| | | | | Узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |Тн | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 106 | 7322.2 |Кварцодув |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | | |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Напівчеревики шкіряні |ЗМи | 12 | | | | |Рукавички спилкові |ТиМи | 1 | | | | |Нарукавники брезентові |ТиТв | 6 | | | | |на ваті | | | | | | |Вкладиші протишумові | |До зносу| | | | |Щиток захисний для | |Черговий| | | | |обличчя | | | | | | |Окуляри захисні від | |До зносу| | | | |механічних ушкоджень | | | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 107 | 8131.2 |Кварцоплавильник |Костюм бавовняний |ЗМиТи | 12 | | | | |Черевики шкіряні |ЗМи | 12 | | | | |Рукавиці брезентові |ТиТвМи | 3 | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |пилогазозахисний | | | | | | |Під час виконання робіт | | | | | | | на печах відкритого | | | | | | | процесу плавлення | | | | | | | додатково: | | | | | | |Берет бавовняний |ЗТи | 12 | | | | |Рукавички |МиТи | 2 | | | | |Окуляри захисні зі | |До зносу| | | | |світлофільтрами | | | | | | |Під час виконання робіт | | | | | | | на печах закритого | | | | | | | процесу плавлення | | | | | | | додатково: | | | | | | |Костюм сукняний |ТиМиТп400 |Черговий| | | | |Рукавиці сукняні |ТиМиТп400 | 2 | | | | |Шолом повстяний |Ти | 12 | | | | |Окуляри захисні відкриті| |До зносу| | | | |Щиток захисний для | |Черговий| | | | |обличчя | | | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 108 | 8139.2 |Класифікаторник піску|Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |та пемзи |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Фартух прогумований з |Вн | 12 | | | | |нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні |ЗМи | 12 | | | | |Чоботи гумові |В |Чергові | | | | |Рукавички |ВнМи | 1 | | | | |Навушники протишумові | |До зносу| | | | |Окуляри захисні закриті | |До зносу| |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 109 | 9322 |Комплектувальник скла|Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |та скловиробів |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Фартух брезентовий з |ЗМи |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиМун15 | 12 | | | | |Рукавички бавовняні |МиНм | 0,5 | | | | |Рукавиці брезентові з |МиМп | 2 | | | | |крагами | | | | | | |Нарукавники брезентові |Мп |Чергові | | | | |Окуляри захисні закриті | |До зносу| | | | | На зовнішніх роботах | | | | | | | узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |Тн | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 110 | 7322.2 |Контролер скляного |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |виробництва |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Рукавички |Ми | 0,5 | | | | | Під час випробування | | | | | | |скловиробів на механічну| | | | | | |міцність, термостійкість| | | | | | | і герметичність | | | | | | | додатково: | | | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиМун25 | 12 | | | | |Навушники протишумові | |До зносу| | | | |Окуляри захисні закриті | |До зносу| | | | |Під час виконання робіт | | | | | | | з листовим і блочним | | | | | | | склом додатково: | | | | | | |Рукавиці брезентові з |МпТи | 2 | | | | |крагами | | | | | | |Нарукавники брезентові |МпТи | 6 | | | | |Гамаші |Мп | 6 | | | | |Під час виконання робіт | | | | | | | з контролю виробництва | | | | | | | кварцового скла: | | | | | | |Халат бавовняний |ЗТи | 12 | | | | |Берет бавовняний |ЗТи | 12 | | | | |Напівчеревики шкіряні |ЗМи | 12 | | | | |Рукавички |МиТи | 1 | | | | |Під час виконання робіт | | | | | | | з легкозаймистими | | | | | | | речовинами додатково: | | | | | | |Рукавички гумові |Яж | 1 | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |герметичні | | | | | | |Респіратор газозахисний | |До зносу| | | | | На зовнішніх роботах | | | | | | | узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |Тн | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 111 | 8131.2 |Ливарник скла |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | | |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Фартух брезентовий з |МиТиТп400 |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиТп | 12 | | | | |Рукавиці брезентові |МиТиТп400 | 1 | | | | |Нарукавники брезентові |МиТиТп400 | 6 | | | | |Окуляри захисні закриті | |До зносу| |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 112 | 8131.2 |Машиніст машин |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |витягування скла |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Фартух брезентовий з |МиТиТп100 |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні |ЗМи | 12 | | | | |Рукавиці брезентові |МиТиТп100 | 1 | | | | |Нарукавники |МиТиТп100 | 6 | | | | |Окуляри захисні відкриті| |До зносу| |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 113 | 7322.2 |Молірувальник скла |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | | |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Фартух брезентовий з |МиТиТп100 |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні |ЗМи | 12 | | | | |Рукавиці брезентові |МиТиТп100 | 1 | | | | |Нарукавники брезентові |МиТиТп100 | 6 | | | | |Окуляри захисні відкриті| |До зносу| |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 114 | 8131.2 |Муляр (пічник) |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |черговий біля печей |Шолом повстяний |ЗТи | 12 | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиМун50 | 12 | | | | |Куртка бавовняна на |МиТи |Чергова | | | | |утепленій прокладці | | | | | | |Штани бавовняні на |МиТи |Чергові | | | | |утепленій прокладці | | | | | | |Валянки |ТиТп |Чергові | | | | |Рукавички бавовняні |Ми | 1 | | | | |Рукавиці брезентові |МиТиТп100 | 1 | | | | |Каска захисна з | |До зносу| | | | |підшоломником | | | | | | |Окуляри захисні закриті | |До зносу| | | | |Респіратор пилозахисний | |До зносу| | | | |Пояс запобіжний | |Черговий| |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 115 | 7223.1 |Налагоджувальник |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |склоробних автоматів |Берет бавовняний |З | 12 | | | |і напівавтоматів |Черевики шкіряні |ЗМиМун15 | 12 | | | | |Рукавички |МиНм | 1 | | | | |Рукавички спилкові |МиМп | 2 | | | | |Окуляри захисні відкриті| |До зносу| | | | |Під час виконання робіт | | | | | | | у гарячих умовах | | | | | | | додатково: | | | | | | |Фартух брезентовий з |ТиТв |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавиці сукняні |ТиТв | 1 | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 116 | 8131.3 |Настелювач скла |Комбінезон бавовняний |ЗМи | 12 | | | | |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиМп | 12 | | | | |Рукавички спилкові |МиМп | 1 | | | | |Під час виконання робіт | | | | | | | з приготування розчину | | | | | | |гіпсу, зашпорування швів| | | | | | | і загіпсовки пластин | | | | | | | додатково: | | | | | | |Фартух прогумований з |ВнМи | 12 | | | | |нагрудником | | | | | | |Чоботи гумові |ВМи |Чергові | | | | |Окуляри захисні відкриті| |До зносу| |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 117 | 8131.2 |Випалювач матеріалів |Костюм бавовняний |ЗМиПн | 12 | | | 8131.3 |Випалювач у |Берет бавовняний |ЗПн | 12 | | | |виробництві скла |Фартух брезентовий з |МиТиТп400 | 6 | | | | |нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні |ЗМи | 12 | | | | |Рукавиці брезентові з |МиТиТп400 | 2 | | | | |крагами | | | | | | |Нарукавники брезентові |МиТиТп400 | 6 | | | | |Окуляри захисні закриті | |До зносу| | | | |Респіратор пилозахисний | |До зносу| |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 118 | 7322.2 |Паяльщик сіток та |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |шинок на склі |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Фартух прогумований з |Яж | 12 | | | | |нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні |ЯжМи | 12 | | | | |Рукавички бавовняні |ЯжМи | 1 | | | | |Окуляри захисні закриті | |До зносу| | | | |Респіратор газозахисний | |До зносу| |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 119 | 7241.2 |Пірометрист |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | | |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Фартух брезентовий з |ТиТт |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиТп | 12 | | | | |Рукавички спилкові |ТиМи | 2 | | | | |Окуляри захисні закриті | |До зносу| | | | |Респіратор газозахисний | |До зносу| |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 120 | 7322.2 |Плавильник виробів з |Костюм бавовняний |ЗМиПн | 12 | | | |кварцового |Берет бавовняний |ЗПн | 12 | | | |непрозорого скла |Фартух брезентовий з |ТиТп400 |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиТп | 12 | | | | |Рукавиці брезентові |МиТиТп400 | 1 | | | | |Окуляри захисні закриті | |До зносу| | | | |Респіратор пилозахисний | |До зносу| | | | |Під час виконання робіт | | | | | | | з роздування горшка | | | | | | | скловарної печі | | | | | | | додатково: | | | | | | |Куртка сукняна |ТиТв | 24 | | | | |Шолом повстяний |ТиТт | 24 | | | | |Рукавиці сукняні |ТиТв | 1 | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 121 | 7322.2 |Полірувальник скла та|Костюм бавовняний |ЗМиПс | 12 | | | |скловиробів |Берет бавовняний |ЗПс | 12 | | | | |Фартух прогумований з |МиВн | 12 | | | | |нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиМп | 12 | | | | |Рукавички бавовняні |МиВу | 1 | | | | |Навушники протишумові | |До зносу| | | | |Окуляри захисні закриті | |До зносу| | | | |Респіратор пилозахисний | |До зносу| |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 122 | 7322.2 |Полірувальник |Костюм бавовняний |ЗМиК20 | 12 | | | |скловиробів кислотою |Берет бавовняний |ЗК20 | 12 | | | | |Фартух прогумований з |К50 | 6 | | | | |нагрудником | | | | | | |Чоботи гумові |МиК50 | 12 | | | | |Рукавички |МиК50 | 1 | | | | |Навушники протишумові | |До зносу| | | | |Окуляри захисні закриті | |До зносу| | | | |Респіратор газозахисний | |До зносу| |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 123 | 7322.2 |Пресувальник гарячого|Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |скла |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Фартух брезентовий з |ТиТп400 | 6 | | | | |нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні |ЗМи | 12 | | | | |Рукавички спилкові |МиТи | 2 | | | | |Окуляри захисні відкриті| |До зносу| |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 124 | 7322.2 |Різальник скла |Костюм бавовняний |ЗМиМп | 12 | | | | |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиМун15 | 12 | | | | |Рукавички |Ми | 1 | | | | |Окуляри захисні закриті | |До зносу| | | | |Під час виконання робіт | | | | | | | з різання заготовок | | | | | | | великих розмірів з | | | | | | |товстого скла додатково:| | | | | | |Рукавиці брезентові |МиМп | 1 | | | | |Нарукавники брезентові |МиМп | 6 | | | | |Валянки |Мп | 12 | | | | |Під час виконання робіт | | | | | | | з різання тонкого скла | | | | | | | додатково: | | | | | | |Фартух брезентовий з |МиМп | 6 | | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавички спилкові |МиМп | 0,5 | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 125 | 9322 |Розмітник скла |Костюм бавовняний |ЗМиМп | 12 | | | | |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |ЗМи | 12 | | | | |Гамаші з брезенту на |МиМп | 6 | | | | |ватяній прокладці | | | | | | |Рукавички спилкові |МиМп | 1 | | | | |Нарукавники брезентові |МиМп | 6 | | | | |Окуляри захисні закриті | |До зносу| |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 126 | 7322.2 |Складальник з |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |обрамлення скла |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Фартух прогумований з |МиВн | 6 | | | | |нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиМун15 | 12 | | | | |Рукавички |Ми | 1 | | | | |Рукавички гумові |Вн | 1 | | | | |Окуляри захисні відкриті| |До зносу| |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 127 | 9321 |Складальник |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |скловиробів |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Фартух брезентовий з |ЗМиПн | 12 | | | | |нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиМун15 | 12 | | | | |Рукавички бавовняні |Ми | 1 | | | | |Рукавиці |МиМп | 1 | | | | |Окуляри захисні відкриті| |До зносу| |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 128 | 8131.2 |Скловар |Під час ведення процесу | | | | | | |варіння скла в горшкових| | | | | | | і ванних печах | | | | | | | безперервної і | | | | | | | періодичної дії: | | | | | | |Костюм бавовняний |ЗМиТи | 12 | | | | |Шолом повстяний |ЗТи | 12 | | | | |Фартух брезентовий з |ТиТв | 6 | | | | |нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиТп | 12 | | | | |Рукавиці брезентові |ТиТо | 1 | | | | |Вкладиші протишумові | |До зносу| | | | |Окуляри захисні від дії | |До зносу| | | | |шкідливих випромінювань | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |газопилозахисний | | | | | | |Під час виконання робіт | | | | | | | з ремонту скловарних | | | | | | | печей додатково: | | | | | | |Костюм сукняний |МиТиТп100 | 36 | | | | |Рукавиці сукняні |МиТиТп100 | 0,5 | | | | |Валянки |ТиТпМи |Чергові | | | | |Каска захисна з | |До зносу| | | | |підшоломником | | | | | | |Щиток захисний на каску | |До зносу| | | | |Пояс запобіжний | |Черговий| | | | |безлямковий | | | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 129 | 7322.2 |Склодув |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | | |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Фартух брезентовий з |ТиТо | 12 | | | | |нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні |ЗМи | 12 | | | | |Рукавички спилкові |МиТи | 2 | | | | |Нарукавники брезентові |МиТиТо | 3 | | | | |Навушники протишумові | |До зносу| | | | |Окуляри захисні закриті | |До зносу| | | | |Респіратор газозахисний | |До зносу| |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 130 | 8131.2 |Сріблильник |Костюм бавовняний |ЗМиТи | 12 | | | | |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Фартух брезентовий з |МиТиТв |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні |ЗМи | 12 | | | | |Під час промивання скла | | | | | | | хімічними розчинами і | | | | | | | дистильованою водою, | | | | | | | нанесення на оптичні | | | | | | | деталі шару срібла | | | | | | | додатково: | | | | | | |Фартух прогумований з |ЯжВнО | 6 | | | | |нагрудником | | | | | | |Чоботи гумові |МиВО |Чергові | | | | |Рукавички |МиВнОа | 1 | | | | |Окуляри захисні закриті | |До зносу| | | | |Респіратор газозахисний | |До зносу| |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 131 | 9322 |Сушильник скловиробів|Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | | |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Фартух брезентовий з |МиТиТв |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні |ЗМи | 12 | | | | |Рукавиці |Ми | 1 | | | | |Окуляри захисні відкриті| |До зносу| |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 132 | 7323.2 |Травильник скла |Костюм бавовняний |ЗК20Ми | 12 | | | |плавіковою кислотою |Берет бавовняний |ЗК20 | 12 | | | | |Фартух прогумований з |К50Вн | 6 | | | | |нагрудником | | | | | | |Напівчоботи гумові |К50ВМи | 12 | | | | |Рукавички |Ми | 1 | | | | |Рукавички |МиК50Вн | 1 | | | | |Окуляри захисні закриті | |До зносу| | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |газопилозахисний | | | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 133 | 7322.2 |Фацетник |Костюм бавовняний |ЗМиПн | 12 | | | | |Берет бавовняний |ЗПн | 12 | | | | |Фартух прогумований з |МиВн | 6 | | | | |нагрудником | | | | | | |Чоботи гумові |В | 12 | | | | |Рукавички гумові |Вн | 1 | | | | |Рукавички |Ми | 1 | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 134 | 9322 |Формувальник деталей |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |із скла |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |ЗМи | 12 | | | | |Рукавиці |МиМпТи | 1 | | | | |Окуляри захисні закриті | |До зносу| | | | |Під час виконання робіт | | | | | | | гарячим способом на | | | | | | | формувальних верстатах | | | | | | | додатково: | | | | | | |Фартух брезентовий з |Ти | 12 | | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавиці брезентові |ТиТп400 | 12 | | | | |Нарукавники брезентові |МиТиТп400 | 6 | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 135 | 7321.2 |Формувальник |Костюм бавовняний |ЗМиПн | 12 | | | |електрокерамічних |Берет бавовняний |ЗПн | 12 | | | |виробів |Черевики шкіряні |ЗМи | 12 | | | | |Рукавиці |МиМп | 3 | | | | |Окуляри захисні закриті | |До зносу| | | | |Респіратор пилозахисний | |До зносу| | | | |Під час виконання робіт | | | | | | | вручну додатково: | | | | | | |Фартух прогумований з |МиПн | 6 | | | | |нагрудником | | | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 136 | 8139.2 |Шихтувальник |Костюм бавовняний |ЗМиПн | 12 | | | |(виробництво |Берет бавовняний |ЗПн | 12 | | | |керамічних, |Черевики шкіряні |ЗМи | 12 | | | | фарфорових та |Рукавиці |МиМп | 3 | | | |фаянсових виробів) |Навушники протишумові | |До зносу| | | | |Окуляри захисні закриті | |До зносу| | | | |Респіратор пилозахисний | |До зносу| | | | | На зовнішніх роботах | | | | | | | узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |Тн | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 137 | 7322.2 |Шліфувальник скла |Костюм бавовняний |ЗМиПн | 12 | | | | |Берет бавовняний |ЗПн | 12 | | | | |Фартух прогумований з |ЗМиВн | 6 | | | | |нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні |ЗМи | 12 | | | | |Рукавиці |МиМп | 3 | | | | |Навушники протишумові | |До зносу| | | | |Окуляри захисні закриті | |До зносу| | | | |Респіратор пилозахисний | |До зносу| |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 138 | 7322.2 |Шліфувальник |Халат бавовняний |ЗМи | 12 | | | |скловиробів |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Фартух прогумований з |МиВн | 6 | | | | |нагрудником | | | | | | |Чоботи гумові |ВМи | 12 | | | | |Навушники протишумові | |До зносу| | | | |Окуляри захисні закриті | |До зносу| | | | |Респіратор пилозахисний | |До зносу| |------------------------------------------------------------------------------------------| |4.2. Оптико-механічне виробництво | |------------------------------------------------------------------------------------------| | 139 | 7322.2 |Блокувальник |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |скловиробів |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиСм | 12 | | | | |Рукавиці |Ми | 1 | | | | | Під час наклеювання | | | | | | | оптичних деталей із | | | | | | | застосуванням | | | | | | | кам'яновугільної та | | | | | | |деревної смол додатково:| | | | | | |Фартух прогумований з |МиВнО | 6 | | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавички |МиОа | 3 | | | | |Окуляри захисні відкриті| |До зносу| |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 140 | 8152.3 |Варник смолки |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | | |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Фартух брезентовий з |Ти | 6 | | | | |нагрудником | | | | | | |Чоботи кирзові |ЗМиТп | 12 | | | | |Рукавиці брезентові |ТиТв | 2 | | | | |Окуляри захисні відкриті| |До зносу| |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 141 | 7322.2 |Виробник |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |світлофільтрів та |Берет бавовняний |З | 12 | | | |поляроїдів |Черевики шкіряні |ЗМи | 24 | | | | |Рукавички бавовняні |Ми | 3 | | | | |Під час виконання робіт | | | | | | |з приготування розчинів,| | | | | | | просочування заготовок | | | | | | | смолою додатково: | | | | | | |Фартух прогумований з |ЯжО |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Чоботи гумові |ВОЯж |Чергові | | | | |Рукавички |ВнЯжОа | 1 | | | | |Окуляри захисні закриті | |До зносу| | | | |Респіратор газозахисний | |До зносу| |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 142 | 9322 |Виробник скловарних |Костюм бавовняний |ЗМиПн | 12 | | | |керамічних ємностей |Берет бавовняний |ЗПн | 12 | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиСм | 12 | | | | |Рукавиці |Ми | 1 | | | | | Під час виготовлення | | | | | | | скловарних ємностей з | | | | | | | нанесенням захисного | | | | | | | покриття на внутрішні | | | | | | | робочі поверхні | | | | | | | додатково: | | | | | | |Фартух прогумований з |ОЯж |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавички гумові |МиОЯж | 2 | | | | |Окуляри захисні закриті | |До зносу| | | | |Респіратор пилозахисний | |До зносу| |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 143 | 8284.2 |Виробник шкал та |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |сіток фотоспособом |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |ЗМи | 24 | | | | |Рукавички бавовняні |МиВу | 1 | | | | | Під час виготовлення | | | | | | |шкал, сіток гальванічним| | | | | | | способом та методом | | | | | | | хімічного травлення із | | | | | | |застосуванням азотної і | | | | | | | сірчаної кислот | | | | | | | додатково: | | | | | | |Фартух прогумований з |ОК50 | 6 | | | | |нагрудником | | | | | | |Чоботи гумові |КкЩ50 | 12 | | | | |Рукавички бавовняні |Ми | 1 | | | | |Рукавички |К50ОаМи | 2 | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |герметичні | | | | | | |Респіратор газозахисний | |До зносу| |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 144 | 7322.2 |Готувач оптичних |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |клеїв |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиСм | 12 | | | | |Рукавиці |Ми | 1 | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |герметичні | | | | | | | Під час виготовлення | | | | | | | клею типу бальзам, | | | | | | | бальзамін у вакуумних | | | | | | | установках перегонкою | | | | | | | піхтової живиці і | | | | | | | карбінолу та клеїв | | | | | | | перекристалізацією | | | | | | | перекису бензолу та | | | | | | |полімеризації епоксидних| | | | | | | смол додатково: | | | | | | |Білизна натільна |З | 6 | | | | |Фартух прогумований з |ЯжО | 6 | | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавички |ЯжОаМи | 2 | | | | |Нарукавники |ЯжО |До зносу| | | | |поліетиленові | | | | | | |Респіратор газозахисний | |До зносу| |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 145 | 7311.2 |Градуювальник |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |оптичних деталей |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |ЗК20Ми | 12 | | | | |Рукавички бавовняні |МиК20 | 1 | | | | | Під час травлення | | | | | | | деталей плавіковою | | | | | | | кислотою, промивання в | | | | | | | бензині або лужному | | | | | | | розчині, сушки і | | | | | | | полірування додатково: | | | | | | |Фартух прогумований з |К50Щ20Нл | 6 | | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавички |К50Щ20Нм | 2 | | | | |Окуляри захисні закриті | |До зносу| | | | |Респіратор газозахисний | |До зносу| |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 146 | 7241.1 |Електромонтер з | При виконанні робіт на | | | | | |ремонту та | дільницях оптичного | | | | | |обслуговування | скловаріння: | | | | | |електроустаткування |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | | |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиМун15 | 12 | | | | |Рукавиці бавовняні |МиТи | 1 | | | | |Окуляри захисні відкриті| |До зносу| | | | |Рукавички діелектричні |Эн |Чергові | | | | |Калоші діелектричні |Эн |Чергові | | | | | На зовнішніх роботах | | | | | | | додатково: | | | | | | |Плащ з капюшоном |Вн |Черговий| | | | | Узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |Тн | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 147 | 9322 |Класифікаторник |Під час виконання робіт | | | | | |крокусу та наждаку | з виготовлення | | | | | | | шліфувально- | | | | | | |полірувальних порошків: | | | | | | |Костюм бавовняний |ЗМиПн | 12 | | | | |Берет бавовняний |ЗПн | 12 | | | | |Фартух прогумований з |ПнО | 12 | | | | |нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні |ЗМи | 12 | | | | |Рукавички нітрильні |МиМп | 4 | | | | |Навушники протишумові | |До зносу| | | | |Окуляри захисні закриті | |До зносу| | | | |Під час виконання робіт | | | | | | | з приготування розчину | | | | | | | наждаку додатково: | | | | | | |Чоботи гумові |К20МиВ | 12 | | | | |Рукавички |МиК20Вн | 4 | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |газопилозахисний | | | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 148 | 7311.1 |Контролер оптичних |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |деталей та приладів |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Рукавички бавовняні |Ми | 1 | | | | |Під час виконання робіт | | | | | | | із застосуванням | | | | | | | плавікової кислоти, | | | | | | | сульфамонобром- | | | | | | | нафталіну додатково: | | | | | | |Фартух прогумований з |К50 | 6 | | | | |нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні |ЗМи | 12 | | | | |Рукавички |К50Щ20 | 1 | | | | |Нарукавники прогумовані |К50 | 6 | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |герметичні | | | | | | |Респіратор газозахисний | |До зносу| | | | |Під час виконання робіт | | | | | | | із ртутно-кварцовими | | | | | | | лампами у темному | | | | | | | приміщенні: | | | | | | |Костюм глухого крою без |ЗМиЯж | 12 | | | | |кишень | | | | | | |Білизна натільна |З | 6 | | | | |Берет бавовняний |ЗЯа | 12 | | | | |Напівчеревики шкіряні |ЗМи | 12 | | | | |Рукавички |Яж | 4 | | | | |Окуляри спеціальні | |До зносу| | | | |контрастного бачення | | | | | | |Респіратор газозахисний | |До зносу| | | | |з протиртутними | | | | | | |патронами | | | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 149 | 8284.2 |Лаборант з оброблення|Халат бавовняний |ЗМи | 12 | | | |аерофотоплівок |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Фартух прогумований з |К20Вн | 12 | | | | |нагрудником | | | | | | |Напівчеревики шкіряні |МиК20В | 12 | | | | |Рукавички бавовняні |МиВу | 1 | | | | |Рукавички |К50Щ20 | 3 | | | | |Окуляри захисні закриті | |До зносу| |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 150 | 8159.1 |Лаборант хімічного |Під час виконання робіт | | | | | |аналізу | на дільницях і в | | | | | | |лабораторіях виробництва| | | | | | | оптичного скловаріння: | | | | | | |Халат бавовняний |ЗМи | 12 | | | | |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Фартух прогумований з |К20Вн | 12 | | | | |нагрудником | | | | | | |Напівчеревики шкіряні |ЗМи | 12 | | | | |Рукавички бавовняні |Ми | 6 | | | | |Рукавички |К50ЯжВн | 4 | | | | |Окуляри захисні закриті | |До зносу| | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |газопилозахисний | | | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 151 | 7322.2 |Лакувальник оптичних |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |деталей |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |ЗЯжО | 12 | | | | |Рукавички бавовняні |Ми | 1 | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |герметичні | | | | | | | Під час покриття | | | | | | |оптичних деталей лаками,| | | | | | | що містять бензол, | | | | | | | толуол, ксилол та інші | | | | | | | токсичні речовини | | | | | | | додатково: | | | | | | |Фартух прогумований з |ЯжО | 12 | | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавички |ЯжОа | 3 | | | | |Респіратор газозахисний | |До зносу| |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 152 | 7223.1 |Налагоджувальник |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |устаткування |Берет бавовняний |З | 12 | | | |оптичного виробництва|Черевики шкіряні |ЗМиМун15 | 12 | | | | |Рукавички бавовняні |Ми | 1 | | | | |Навушники протишумові | |До зносу| | | | |Окуляри захисні відкриті| |До зносу| | | | |Рукавички діелектричні |Эн |Чергові | | | | | Під час налагодження | | | | | | | парортутних насосів: | | | | | | |Комбінезон з лавсано- |ЗМиЯж | 12 | | | | |бавовняної тканини | | | | | | |Берет |ЗЯа | 6 | | | | |Білизна натільна |З | 6 | | | | |Черевики шкіряні |МиЯж | 12 | | | | |Фартух прогумований з |ЗЯж | 6 | | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавички |ЯжВп | 1 | | | | |Шкарпетки бавовняні |ЗМи | 1 | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |герметичні | | | | | | |Респіратор газозахисний | |До зносу| | | | |з протиртутними | | | | | | |патронами | | | | | | | На зовнішніх роботах | | | | | | | узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |Тн | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 153 | 8159.2 |Оператор вакуумних |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |установок для |Берет бавовняний |З | 12 | | | |нанесення покриттів |Черевики шкіряні |ЗМи | | | | |на оптичні деталі | Під час нанесення | | | | | | | покриття термічним | | | | | | | способом додатково: | | | | | | |Фартух брезентовий з |ТиМи |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавиці брезентові |ТиМи | 6 | | | | |Під час протравлювання, | | | | | | | промивання | | | | | | | випарювальних | | | | | | |матеріалів, приготування| | | | | | |закріплювальних розчинів| | | | | | | для нанесення покриття | | | | | | | катодним способом | | | | | | | додатково: | | | | | | |Фартух прогумований з |ЯжО |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавички |МиЯжО | 3 | | | | |Окуляри захисні закриті | |До зносу| | | | | Під час нанесення | | | | | | | покриття електронно- | | | | | | | променевим способом | | | | | | | додатково: | | | | | | |Рукавички діелектричні |Эн |Чергові | | | | |Окупяри захисні зі | |До зносу| | | | |світлофільтрами | | | | | | | Під час нанесення | | | | | | |покриттів на установках | | | | | | |з парортутними насосами:| | | | | | |Костюм з компактної |ЗМиЯж | 12 | | | | |лавсано-бавовняної | | | | | | |тканини | | | | | | |Берет лавсано-бавовняний|ЯаЗ | 6 | | | | |Білизна натільна |З | 6 | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиЯж | 12 | | | | |Шкарпетки бавовняні |ЗМи | 1 | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |герметичні | | | | | | |Респіратор газозахисний | |До зносу| | | | |з протиртутними | | | | | | |патронами | | | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 154 | 8159.2 |Оператор з |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |вирощування кристалів|Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Напівчеревики шкіряні |ЗМи | 12 | | | | |Рукавички бавовняні |МиЯж | 1 | | | | |Рукавички |Яж | 3 | | | | |Окуляри захисні закриті | |До зносу| | | | |Під час виконання робіт | | | | | | |з вирощування кристалів | | | | | | | відкритим способом у | | | | | | | вакуум-компресійних | | | | | | |електропечах додатково: | | | | | | |Фартух брезентовий з |ТиТв | 6 | | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавиці брезентові |ТиТв | 4 | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |газопилозахисний | | | | | | |Рукавички діелектричні |Эн |Чергові | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 155 | 8159.2 |Оператор з витягання |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |світловодів |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиВ | 12 | | | | |Рукавички спилкові |МиТи | 1 | | | | | Під час витягання | | | | | | | світловодів з розплаву | | | | | | | скла із плавильної | | | | | | | ємності електропечі і | | | | | | | охолодження водою в | | | | | | |холодильниках додатково:| | | | | | |Фартух прогумований з |Вн | 12 | | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавички |МиВн | 1 | | | | |Окуляри захисні закриті | |До зносу| | | | |Рукавички діелектричні |Эн |Чергові | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 156 | 7322.2 |Оператор з нанесення |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |просвітлювальних та |Берет бавовняний |З | 12 | | | |захисних покриттів |Фартух з нагрудником |Ти |Черговий| | | | |Черевики шкіряні |ЗМиСм | 12 | | | | |Рукавиці |МиТи | 2 | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |герметичні | | | | | | |Рукавички діелектричні |Эн |Чергові | | | | |Під час виконання робіт | | | | | | | з нанесення покриття | | | | | | | травленням оптичних | | | | | | | деталей у кислоті; | | | | | | | термооброблення та | | | | | | |нанесення захисного (від| | | | | | |цвілі, вологи) покриття | | | | | | | в розчинах | | | | | | | вінілтрихлорсилану в | | | | | | |толуолі та оцтовокислої | | | | | | | ртуті в метанолі | | | | | | | додатково: | | | | | | |Фартух прогумований з |К50Яж | 6 | | | | |нагрудником | | | | | | |Чоботи гумові |К50Яж |Чергові | | | | |Рукавички |К50Яж | 3 | | | | |Респіратор газозахисний | |До зносу| |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 157 | 7311.2 |Оптик |Халат бавовняний |ЗМиПм | 12 | | | | |Берет бавовняний |ЗПм | 12 | | | | |Напівчеревики шкіряні |ЗМиПм | 12 | | | | |Рукавички бавовняні |МиПм | 12 | | | | | Під час виготовлення | | | | | | | деталей з оптичного | | | | | | | скла, кристалів та | | | | | | |кераміки на шліфувально-| | | | | | | полірувальному та | | | | | | | спеціальному | | | | | | | устаткуванні із | | | | | | |застосуванням абразивних| | | | | | | матеріалів, хромових | | | | | | |паст та інших поляритів | | | | | | | додатково: | | | | | | |Фартух поліетиленовий з |ЗМиПм | 6 | | | | |нагрудником | | | | | | |Навушники протишумові | |До зносу| | | | |Окуляри захисні закриті | |До зносу| | | | |Респіратор пилозахисний | |До зносу| |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 158 | 7311.1 |Оптик-механік |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | | |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Напівчеревики шкіряні |ЗМи | 12 | | | | |Рукавички бавовняні |МиПм | 2 | | | | |Під час виконання робіт | | | | | | | із припилювання, | | | | | | | притирання, | | | | | | | пришабрування, | | | | | | | завальцювання, | | | | | | | центрування, | | | | | | |герметизації додатково: | | | | | | |Фартух поліетиленовий з |ЗМиПм | 6 | | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавички |МиЯж | 3 | | | | |Окуляри захисні закриті | |До зносу| | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |газопилозахисний | | | | | | | Під час складання | | | | | | |світлофільтрів у темних | | | | | | | приміщеннях додатково: | | | | | | |Окуляри контрастного | |До зносу| | | | |бачення спеціальні | | | | | | | Під час випробування | | | | | | | оптичних приладів у | | | | | | | термобарокамерах з | | | | | | | температурою повітря | | | | | | | нижче -60 град.С | | | | | | | та вище+40 град.С: | | | | | | |Куртка бавовняна |Тн | 36 | | | | |утеплена | | | | | | |Рукавиці |ТхпМи | 24 | | | | |Вачеги |ТиТв | 48 | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 159 | 7322.2 |Плавильник |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |зневодненого |Берет бавовняний |З | 12 | | | |кварцового скла |Фартух брезентовий з |ТиТп400 | 6 | | | | |нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні з |ЗМиТп | 12 | | | | |гладким верхом | | | | | | |Рукавиці брезентові |ТиТп400 | 2 | | | | |Окуляри захисні зі | |До зносу| | | | |світлофільтрами | | | | | | |Рукавички діелектричні |Эн |Чергові | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 160 | 7322.2 |Полірувальник |Під час виконання робіт | | | | | |оптичних деталей | зі шліфування, | | | | | | | полірування, доведення | | | | | | |деталей на шліфувально- | | | | | | | полірувальному | | | | | | | устаткуванні із | | | | | | |застосуванням абразивних| | | | | | | матеріалів і паст: | | | | | | |Костюм бавовняний |ЗМиПн | 12 | | | | |Берет бавовняний |ЗПн | 12 | | | | |Фартух прогумований з |МиВн | 6 | | | | |нагрудником | | | | | | |Напівчеревики шкіряні |ЗМиСм | 12 | | | | |Рукавички бавовняні |Ми | 2 | | | | |Рукавички з нітрильним |МиВпНж | 3 | | | | |покриттям | | | | | | |Навушники протишумові | |До зносу| | | | |Окуляри захисні закриті | |До зносу| | | | |Респіратор пилозахисний | |До зносу| |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 161 | 7322.2 |Пресувальник виробів |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |з оптичного скла та |Берет бавовняний |З | 12 | | | |кристалів |Фартух брезентовий з |ТиТп400 | 6 | | | | |нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиМун15 | 12 | | | | |Рукавички спилкові |МиТи | 1 | | | | |Окуляри захисні відкриті| |До зносу| | | | |Рукавички діелектричні |Эн |Чергові | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 162 | 7321.2 |Пресувальник оптичної|Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |кераміки |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиМун15 | 12 | | | | | Під час гарячого | | | | | | | пресування оптичної | | | | | | | кераміки з | | | | | | |порошкоподібних з'єднань| | | | | | | фтору, сірки, телуру, | | | | | | |свинцю, сульфіту цинку, | | | | | | | фтористого магнію в | | | | | | | прес-печах (з | | | | | | | ніхромовими та | | | | | | | графітовими | | | | | | | нагрівачами), що | | | | | | | змонтовані на | | | | | | | гідравлічних пресах | | | | | | | додатково: | | | | | | |Фартух брезентовий з |Ти | 6 | | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавички спилкові |МиТи | 2 | | | | |Навушники протишумові | |До зносу| | | | |Рукавички діелектричні |Эн |Чергові | | | | |Під час виконання робіт | | | | | | | з очищення прес-печей | | | | | | | (форм), промивання | | | | | | | бензином, нанесення | | | | | | | захисного покриття | | | | | | | додатково: | | | | | | |Фартух прогумований з |НлНм |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавички |МиЯтВн | 3 | | | | |Окуляри захисні закриті | |До зносу| | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |газопилозахисний | | | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 163 | 7322.2 |Промивальник оптичних|Під час виконання робіт | | | | | |деталей | з промивання оптичних | | | | | | |деталей вручну у ваннах,| | | | | | | мийних машинах та | | | | | | | ультразвукових | | | | | | | установках з | | | | | | | використанням різних | | | | | | | розчинників та сумішей | | | | | | |(ацетон, толуол, бензол,| | | | | | | бензин тощо): | | | | | | |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | | |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Фартух прогумований з |ЯжНжМи | 6 | | | | |нагрудником | | | | | | |Чоботи гумові |ЯжНжМи | 6 | | | | |Рукавички |ЯжНжМи | 2 | | | | |Нарукавники прогумовані |ЯжНжМи | 3 | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |герметичні | | | | | | |Респіратор газозахисний | |До зносу| |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 164 | 9322 |Різальник скловиробів|Костюм бавовняний |ЗМиПс | 12 | | | | |Берет бавовняний |ЗПс | 12 | | | | |Фартух поліетиленовий з |ПсМи | 3 | | | | |нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиМун15 | 12 | | | | |Рукавички спилкові |МиМп | 1 | | | | |Нарукавники |МиМп | 3 | | | | |поліетиленові | | | | | | |Навушники протишумові | |До зносу| | | | |Окуляри захисні закриті | |До зносу| | | | |Респіратор пилозахисний | |До зносу| |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 165 | 7322.2 |Розбирач оптичного |Під час виконання робіт | | | | | |скла та кристалів | з розбирання і | | | | | | | розколювання кристалів | | | | | | |фторидів та хлоридів на | | | | | | |заготовки, розколювання | | | | | | | блоків і горщикового | | | | | | | скла: | | | | | | |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | | |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Фартух поліетиленовий з |ЗМиМп | 3 | | | | |нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиМун15 | 12 | | | | |Рукавички спилкові |МиМп | 1 | | | | |Нарукавники |МиМп | 3 | | | | |поліетиленові | | | | | | |Окуляри захисні закриті | |До зносу| | | | |Респіратор пилозахисний | |До зносу| |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 166 | 7322.2 |Розпилювач оптичного |Під час виконання робіт | | | | | |скла | із сухого розпилювання | | | | | | | оптичного скла та | | | | | | | орієнтованих кристалів | | | | | | | на розпилювальних | | | | | | | верстатах: | | | | | | |Костюм бавовняний |ЗМиПс | 12 | | | | |Берет бавовняний |ЗПс | 12 | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиМун15 | 12 | | | | |Рукавички спилкові |МиМп | 1 | | | | |Навушники протишумові | |До зносу| | | | |Окуляри захисні закриті | |До зносу| | | | |Респіратор пилозахисний | |До зносу| | | | |Під час розпилювання на | | | | | | | алмазних пилках з | | | | | | | охолодженням гасом або | | | | | | | соляровим маслом: | | | | | | |Костюм лавсано- |ЗМиНм | 12 | | | | |бавовняний | | | | | | |Берет лавсано-бавовняний|ЗНм | 12 | | | | |Фартух прогумований з |МиВнНм | 6 | | | | |нагрудником | | | | | | |Чоботи юхтові |ЗМиНм | 12 | | | | |Рукавички з нітрильним |МиМпНм | 1 | | | | |покриттям | | | | | | |Окуляри захисні закриті | |До зносу| | | | |Респіратор газозахисний | |До зносу| |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 167 | 7322.2 |Свердлувальник |Комбінезон бавовняний |ЗМи | 12 | | | |оптичних деталей |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Фартух прогумований з |МиВп | 6 | | | | |нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиМун15 | 12 | | | | |Нарукавники |Вн | 6 | | | | |поліетиленові | | | | | | |Напальчники гумові |МиВн |До зносу| | | | |Окуляри захисні закриті | |До зносу| |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 168 | 7322.2 |Склеювач оптичних | Під час склеювання | | | | | |деталей | оптичних деталей | | | | | | | оптичними клеями | | | | | | |(бальзамом, бальзаміном,| | | | | | | епоксидними смолами та | | | | | | | іншими спецклеями) з | | | | | | | нагрівом деталей: | | | | | | |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | | |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Фартух поліетиленовий з |ЯжО | 6 | | | | |нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиСм | 12 | | | | |Рукавички |ЯжОа | 1 | | | | |Рукавички спилкові |МиТи | 2 | | | | |Напальчники гумові |ЯжОа |До зносу| | | | |Окуляри захисні закриті | |До зносу| | | | |Респіратор газозахисний | |До зносу| |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 169 | 7233.1 |Слюсар-ремонтник |Під час виконання робіт | | | | | | | з ремонту допоміжного | | | | | | |обладнання на дільницях | | | | | | |оптичного скловаріння і | | | | | | |оптико-механічних робіт:| | | | | | |Костюм бавовняний |ЗМиПс | 12 | | | | |Берет бавовняний |ЗПс | 12 | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиМун100 | 12 | | | | |Рукавиці |МиМп | 0,5 | | | | |Навушники протишумові | |До зносу| | | | | Під час ремонту | | | | | | | технологічного | | | | | | |обладнання в складальних| | | | | | | цехах і дільницях | | | | | | | приготування шихти | | | | | | | додатково: | | | | | | |Рукавички |К50Яж | 2 | | | | |Каска захисна з | |До зносу| | | | |підшоломником | | | | | | |Окуляри захисні відкриті| |До зносу| | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |газопилозахисний | | | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 170 | 7322.2 |Спікальник кювет |Під час виконання робіт | | | | | | |з приготування клеїльної| | | | | | |пасти, очищення деталей | | | | | | | і нанесення на їх | | | | | | | поверхню пасти: | | | | | | |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | | |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Фартух прогумований з |МиЯж |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиМун15 | 12 | | | | |Рукавички |МиЯж | 2 | | | | |Окуляри захисні відкриті| |До зносу| | | | |Респіратор газозахисний | |До зносу| | | | |Під час спікання кювет в| | | | | | | муфельних електричних | | | | | | | печах додатково: | | | | | | |Фартух брезентовий з |ТиТв | 6 | | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавиці брезентові |ТиТв | 3 | | | | |Нарукавники брезентові |ТиТв | 6 | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 171 | 9322 |Укладальник- |Під час виконання робіт | | | | | |пакувальник | з пакування листового | | | | | | | скла: | | | | | | |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | | |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Фартух брезентовий з |МиМп |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиМун50 | 12 | | | | |Рукавиці брезентові |МиМп | 1 | | | | |Гамаші з брезенту на |МиМп | 6 | | | | |ватяній прокладці | | | | | | |Каска захисна з | |До зносу| | | | |підшоломником | | | | | | | Під час укладання | | | | | | |деталей і виробів оптики| | | | | | | додатково: | | | | | | |Рукавички |Ми | 1 | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 172 | 7322.2 |Фрезерувальник |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |оптичних деталей |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Фартух прогумований з |МиВп | 6 | | | | |нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиМун15 | 12 | | | | |Напальчники гумові |МиВп |До зносу| | | | |Окуляри захисні закриті | |До зносу| |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 173 | 7311.2 |Центрувальник |Під час виконання робіт | | | | | |оптичних деталей | з центрування і | | | | | | | закруглення лінз | | | | | | |шліфувальними кругами на| | | | | | |спеціальних верстатах з | | | | | | |використанням мастильно-| | | | | | | охолоджувальних рідин: | | | | | | |Халат бавовняний |ЗМи | 12 | | | | |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Фартух прогумований з |ЯжМиВп | 6 | | | | |нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиМв | 12 | | | | |Напальчники гумові |МиВп |До зносу| | | | |Окуляри захисні закриті | |До зносу| | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |пилогазозахисний | | | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 174 | 7322.2 |Чистильник оптики |Халат бавовняний |ЗМи | 12 | | | | |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Фартух поліетиленовий з |ВпНл | 12 | | | | |нагрудником | | | | | | |Тапочки шкіряні |ЗМиСм | 12 | | | | |Напальчники гумові |МиВн |До зносу| | | | |Окуляри захисні відкриті| |До зносу| |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 175 | 7322.2 |Шліфувальник оптичних| Під час шліфування | | | | | |деталей | деталей з оптичного | | | | | | |скла, кварцу, кристалів,| | | | | | | кераміки на | | | | | | |шліфувальних та обдирних| | | | | | | верстатах: | | | | | | |Костюм бавовняний |ЗМиПс | 12 | | | | |Берет бавовняний |ЗПс | 12 | | | | |Фартух прогумований з |ЯжМиВп | 6 | | | | |нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиПс | 12 | | | | |Рукавички неопренові |ЯжМи |До зносу| | | | |Навушники протишумові | |До зносу| | | | |Окуляри захисні закриті | |До зносу| | | | |Респіратор пилозахисний | |До зносу| |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 176 | 7311.2 |Юстирувальник |Халат бавовняний |ЗМи | 12 | | | |оптичних приладів |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Фартух поліетиленовий з |ЗМиПн | 6 | | | | |нагрудником | | | | | | |Тапочки шкіряні |ЗМи | 12 | | | | |Рукавички бавовняні |Ми | 3 | | | | |Окуляри захисні відкриті| |До зносу| |------------------------------------------------------------------------------------------| |4.3. Керівники і фахівці | |------------------------------------------------------------------------------------------| | 177 | 2149.2 |Інженер-лаборант | Під час виконання | | | | | | | дослідних, | | | | | | | експериментальних робіт| | | | | 3212 |Технік-лаборант |у цехах і дільницях | | | | | | |виробництва оптичного | | | | | | |скловаріння і оптико- | | | | | | |механічних робіт: | | | | | | |Халат бавовняний |ЗМи | 12 | | | | |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Фартух прогумований з |ЯжОВн |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Напівчеревики шкіряні |ЗМиСм | 12 | | | | |Рукавички спилкові |МиПс | 6 | | | | |Окуляри захисні відкриті| |До зносу| | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |газопилозахисний | | | | | | | На зовнішніх роботах | | | | | | | узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |Тн | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 178 | 1222.2 |Майстер |Костюм бавовняний |ЗМиПн | 12 | | | 1222.2 |Майстер виробничої |Берет бавовняний |З | 12 | | | |дільниці |Черевики шкіряні |ЗМиМп | 12 | | | 1222.2 |Майстер контрольний |Рукавички бавовняні |МиМп | 1 | | | |(дільниці, цеху) |Навушники протишумові | |До зносу| | | | |Окуляри захисні відкриті| |До зносу| | | | | На зовнішніх роботах | | | | | | | додатково: | | | | | | |Плащ з капюшоном |Вн |Черговий| | | | | Узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |Тн | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 179 | 1222.2 |Начальник дільниці |Костюм бавовняний |ЗМи | 24 | | | 1222.2 |Начальник цеху |Берет бавовняний |З | 24 | | | | |Напівчеревики шкіряні |ЗМиМп | 24 | | | | |Рукавички бавовняні |Ми | 12 | |------------------------------------------------------------------------------------------| |5. Інші професії авіаційної та оборонної промисловості | |------------------------------------------------------------------------------------------| | 180 | 8154.1 |Апаратник виробництва|Костюм бавовняний |ЗМи | 6 | | | |кремнійорганічних |Берет бавовняний |З | 6 | | | |лаків |Білизна натільна |З | 6 | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиО | 6 | | | | |Рукавиці |Ми | 1 | | | | |Рукавички |МиОа | 1 | | | | |Окуляри захисні закриті | |До зносу| | | | |Респіратор газозахисний | |До зносу| | | | | На зовнішніх роботах | | | | | | | додатково: | | | | | | |Плащ з капюшоном |Вн |Черговий| | | | | Узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |Тн | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 181 | 8154.2 |Апаратник |Костюм бавовняний |ЗМиВу | 12 | | | |нейтралізації |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Фартух прогумований з |ВнК20Щ20 |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиВ | 12 | | | | |Чоботи гумові |К20Щ20 |Чергові | | | | |Рукавиці |Ми | 1 | | | | |Рукавички |К20Щ20Вн | 3 | | | | |Окуляри захисні закриті | |До зносу| | | | |Респіратор газозахисний | |До зносу| | | | | На зовнішніх роботах | | | | | | | узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |Тн | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 182 | 8151.2 |Апаратник |Костюм бавовняний |ЗМиПн | 12 | | | |приготування |Берет бавовняний |ЗПн | 6 | | | |компаундів |Фартух прогумований з |Яж | 6 | | | | |нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні |ЗМи | 12 | | | | |Рукавиці |Ми | 2 | | | | |Рукавички |ЯжОа | 3 | | | | |Нарукавники прогумовані |ЯжОа | 6 | | | | |Окуляри захисні закриті | |До зносу| | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |газопилозахисний | | | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 183 | 8154.1 |Апаратник |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |полімеризації |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |ЗМи | 12 | | | | |Рукавиці |Ми | 1 | | | | |Рукавички |ЯжОа |Чергові | | | | |Окуляри захисні закриті | |До зносу| | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |пилогазозахисний | | | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 184 | 8264.2 |Апаратник |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |просочування (хімічне|Берет бавовняний |З | 12 | | | |виробництво) |Фартух прогумований з |МиО |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні з |ЗМиОа | 12 | | | | |гладким верхом | | | | | | |Рукавички |МиОа | 3 | | | | |Окуляри захисні закриті | |До зносу| | | | |Респіратор газозахисний | |До зносу| |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 185 | 8159.2 |Варник селену |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | | |Берет бавовняний |З | 6 | | | | |Фартух прогумований з |Яж | 12 | | | | |нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні |МиЯж | 12 | | | | |Рукавички |МиЯж | 1 | | | | |Окуляри захисні закриті | |До зносу| | | | |Респіратор газозахисний | |До зносу| |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 186 | 8211.1 |Верстатник широкого |Під час виконання робіт | | | | | |профілю | з обробки виробів з | | | | | | |графіту, кераміки сухим | | | | | | | способом: | | | | | | |Комбінезон бавовняний |ЗМиПн | 12 | | | | |Берет бавовняний |ЗПн | 6 | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиМун15 | 12 | | | | |Навушники протишумові | |До зносу| | | | |Окуляри захисні закриті | |До зносу| | | | |Респіратор пилозахисний | |До зносу| |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 187 | 8131.2 |Випалювач матеріалів |Під час виконання робіт | | | | | | | з випалювання | | | | | | | металокерамічних | | | | | | | виробів: | | | | | | |Костюм бавовняний |ЗМиТи | 12 | | | | |Берет бавовняний |ЗТи | 12 | | | | |Фартух брезентовий з |ТрТв | 6 | | | | |нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиТр | 12 | | | | |Рукавиці брезентові |ТрТв | 1 | | | | |Окуляри захисні закриті | |До зносу| | | | |Респіратор газозахисний | |До зносу| |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 188 | 8231.2 |Вирубник заготовок та|Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |виробів |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиСм | 12 | | | | |Рукавички спилкові |МиМп | 3 | | | | |Окуляри захисні відкриті| |До зносу| | | | | Під час виготовлення | | | | | | | гумових, полімерних | | | | | | | деталей та виробів на | | | | | | | гідропресах і пресах- | | | | | | | вулканізаторах | | | | | | | додатково: | | | | | | |Фартух прогумований з |ТиВн |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Навушники протишумові | |До зносу| | | | |Респіратор газозахисний | |До зносу| |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 189 | 8151.3 |Готувач пасти |Під час виконання робіт | | | | | | |з приготування хромової | | | | | | | пасти: | | | | | | |Комбінезон бавовняний |ЗМиПн | 12 | | | | |Берет бавовняний |ЗПн | 12 | | | | |Фартух прогумований з |ВнЯж | 12 | | | | |нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиЯт | 12 | | | | |Рукавички |МиВнЯж | 1 | | | | |Окуляри захисні закриті | |До зносу| | | | |Респіратор пилозахисний | |До зносу| |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 190 | 8139.2 |Дробильник-розмелювач|Під час виконання робіт | | | | | |(виробництво | з подрібнювання і | | | | | |керамічних виробів) | розмелювання селену: | | | | | | |Комбінезон бавовняний |ЗМиПн | 12 | | | | |Берет бавовняний |ЗПн | 12 | | | | |Черевики шкіряні |ЗМи | 12 | | | | |Рукавички спилкові |МиЯт | 1 | | | | |Навушники протишумові | |До зносу| | | | |Окуляри захисні закриті | |До зносу| | | | |Респіратор пилозахисний | |До зносу| |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 191 | 7241.1 |Електромонтер з |Під час виконання робіт | | | | | |ремонту та | на аеродромах, | | | | | |обслуговування | полігонах: | | | | | |електроустаткування |Комбінезон бавовняний |ЗМиМп | 12 | | | | |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Напівчоботи юхтові |МиМпМун100 | 12 | | | | |Рукавички спилкові |Ми | 3 | | | | |Окуляри захисні закриті | |До зносу| | | | |Рукавички діелектричні |Эв |Чергові | | | | |Калоші діелектричні |Эв |Чергові | | | | | Узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |Тнв | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | | | | |Штани бавовняні на |Тнв | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | | | | |Шапка |Тнв | 24 | | | | |Чоботи юхтові |Тн20МиСм | 48 | | | | |Рукавички шкіряні |МиТхп | 12 | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 192 | 8211.1 |Електрохімоброблювач |Під час виконання робіт | | | | | | | з оброблення | | | | | | | металовиробів для | | | | | | | комплектування | | | | | | | бронетанкової та іншої | | | | | | | спецтехніки: | | | | | | |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | | |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Фартух прогумований з |К50Щ20 | 12 | | | | |нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиМун200 | 12 | | | | |Рукавички |К50Щ20 | 1 | | | | |Окуляри захисні закриті | |До зносу| | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |газопилозахисний | | | | | | |Рукавички діелектричні |Эн |Чергові | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 193 | 7311.2 |Заливальник |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |компаундами |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Фартух прогумований з |ЯжО | 12 | | | | |нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиЯж | 12 | | | | |Рукавички |ЯжОа | 1 | | | | |Окуляри захисні закриті | |До зносу| | | | |Респіратор газозахисний | |До зносу| |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 194 | 8163.3 |Зарядник |Під час виконання робіт | | | | | |вогнегасників | з підготовки, ремонту, | | | | | | | перевірки, зарядження | | | | | | | пінних, порошкових, | | | | | | | вуглекислотних і | | | | | | | фреонових літакових | | | | | | | вогнегасників: | | | | | | |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | | |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Фартух прогумований з |ВпМи |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиМун25 | 12 | | | | |Рукавиці сукняні |МиТхп | 6 | | | | |Рукавички |К50Щ20 | 2 | | | | |Щиток захисний з | |До зносу| | | | |безколірним екраном | | | | | | |Респіратор газозахисний | |До зносу| | | | | На зовнішніх роботах | | | | | | | узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |Тнв | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | | | | |Штани бавовняні на |Тнв | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | | | | |Шапка |Тнв | 24 | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 195 | 8223.3 |Знімач-змивальник |Під час виконання робіт | | | | | |фарб і лаків | з підготовки поверхні | | | | | | | повітряних суден до | | | | | | | фарбування (очищення, | | | | | | |змивання залишків фарб, | | | | | | | лаків із застосуванням | | | | | | | розчинів та ручних | | | | | | | інструментів): | | | | | | |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | | |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Фартух прогумований з |ОВнМи | 6 | | | | |нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиСм | 12 | | | | |Рукавиці брезентові |МиМп | 1 | | | | |Рукавички неопренові |МиОа | 3 | | | | |Навушники протишумові | |До зносу| | | | |Каска захисна з | |До зносу| | | | |підшоломником | | | | | | |Окуляри захисні закриті | |До зносу| | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |газопилозахисний | | | | | | |Пояс запобіжний | |Черговий| | | | | На зовнішніх роботах | | | | | | | узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |Тнв | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | | | | |Штани бавовняні на |Тнв | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | | | | |Валянки |Тн20 | 48 | | | | |Галоші гумові на валянки|МиВ | 24 | | | | |Шапка |Тнв | 24 | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 196 | 8152.2 |Клеєвар |Під час виконання робіт | | | | | | |з приготування холодним | | | | | | | и гарячим способом | | | | | | | клейових разчинів із | | | | | | |готових клеїв (декстрин,| | | | | | |казеїновий, силікатний, | | | | | | | столярний) та із | | | | | | | синтетичних смол: | | | | | | |Костюм бавовняний |ЗМиТи | 12 | | | | |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Фартух брезентовий з |ТрТв | 6 | | | | |нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиТп | 12 | | | | |Рукавиці брезентові |МиТв | 1 | | | | |Рукавички |МиОа | 1 | | | | |Окуляри захисні закриті | |До зносу| | | | |Респіратор газозахисний | |До зносу| |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 197 | 9322 |Консервувальник |Під час виконання робіт | | | | | |устаткування та | з консервації та | | | | | |металовиробів |розконсервації двигунів,| | | | | | | озброєння та іншої | | | | | | | військової техніки із | | | | | | | застосуванням | | | | | | | розчинників та | | | | | | | спецмастил: | | | | | | |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | | |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Фартух прогумований з |ОНм | 6 | | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавички |ОаНм | 1 | | | | |Черевики шкіряні |МиОаНм | 12 | | | | |Окуляри захисні закриті | |До зносу| | | | |Респіратор газозахисний | |До зносу| |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 198 | 3111 |Лаборант (хімічні та |Халат бавовняний |ЗМи | 12 | | | |фізичні дослідження) |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Фартух прогумований з |К50Щ20 |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Туфлі шкіряні |ЗМи | 12 | | | | |Рукавички бавовняні |Ми | 3 | | | | |Рукавички гумові |К50Щ20 | 6 | | | | |Окуляри захисні закриті | |До зносу| | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |газопилозахисний | | | | | | | На зовнішніх роботах | | | | | | | узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |Тн | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 199 | 7241.1 |Лаборант з фізико- |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |механічних |Берет бавовняний |З | 12 | | | |випробувань |Черевики шкіряні |ЗМиМун100 | 12 | | | | |Рукавички спилкові |МиМп | 3 | | | | |Каска захисна з | |Чергова | | | | |підшоломником | | | | | | |Навушники протишумові | |До зносу| | | | |Рукавички діелектричні |Эн |Чергові | | | | |Під час виконання робіт | | | | | | | з приготування | | | | | | | проявників, фіксажу, | | | | | | | знежирення зразків для | | | | | | | випробувань додатково: | | | | | | |Фартух прогумований з |Вн |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавички нітрильні |МиМпНм | 3 | | | | |Окуляри захисні відкриті| |До зносу| | | | |Під час виконання робіт | | | | | | | з визначення | | | | | | | термостійкості зразків | | | | | | | додатково: | | | | | | |Фартух брезентовий з |ТиТв |Черговий| | | | |нагрудником | | | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 200 | 8232.2 |Ливарник пластмас |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | | |Берет сукняний |ЗЯа | 12 | | | | |Фартух прогумований з |ЗЯа | 6 | | | | |нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиСм | 12 | | | | |Рукавички |ЯжОа | 3 | | | | |Нарукавники прогумовані |ЯжОа | 6 | | | | |Окуляри захисні закриті | |До зносу| | | | |Респіратор газозахисний | |До зносу| |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 201 | 9322 |Мастильник | Під час змазування | | | | | | | деталей, вузлів | | | | | | | літальних апаратів, | | | | | | | бронетанкових машин та | | | | | | | іншого озброєння перед | | | | | | | випробуванням і після | | | | | | | ремонту: | | | | | | |Костюм бавовняний |ЗМиНм | 12 | | | | |Берет бавовняний |ЗНм | 12 | | | | |Фартух прогумований з |Нм | 6 | | | | |нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиСм | 12 | | | | |Рукавички з нітрильним |НмМи | 1 | | | | |покриттям | | | | | | |Окуляри захисні закриті | |До зносу| |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 202 | 8152.2 |Машиніст мийних машин|Під час виконання робіт | | | | | | | з очищення, знежирення | | | | | | | деталей, вузлів машин, | | | | | | | агрегатів та техніки | | | | | | | після випробувань та | | | | | | | перед ремонтом: | | | | | | |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | | |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Фартух прогумований з |НмВн | 6 | | | | |нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиСм | 12 | | | | |Чоботи гумові |ВСм | 24 | | | | |Рукавички |НмВнОа | 1 | | | | |Нарукавники прогумовані |НмМи | 6 | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |герметичні | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |газопилозахисний | | | | | | | Під час промивання | | | | | | |трубопроводів мастильно-| | | | | | | паливних систем гасом, | | | | | | | бензином, розчинниками | | | | | | | додатково: | | | | | | |Браслет антистатичний | |До зносу| | | | | На зовнішніх роботах | | | | | | | узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |Тнв | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | | | | |Штани бавовняні на |Тнв | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | | | | |Шапка |Тнв | 36 | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 203 | 8223.2 |Металізатор |Під час виконання робіт | | | | | | | з приготування | | | | | | |компонентів і нанесення | | | | | | |жароміцного покриття на | | | | | | | основний метал: | | | | | | |Комбінезон бавовняний |ЗМиПн | 12 | | | | |Берет бавовняний |ЗПн | 12 | | | | |Фартух прогумований з |ЗЯт | 12 | | | | |нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні |ЗМи | 12 | | | | |Рукавиці |МиМп | 1 | | | | |Окуляри захисні закриті | |До зносу| | | | |Респіратор пилозахисний | |До зносу| | | | |Рукавички діелектричні |Эн |Чергові | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 204 | 8231.3 |Намазувальник деталей|Під час виконання робіт | | | | | | | з намазування деталей | | | | | | | селеном: | | | | | | |Комбінезон бавовняний |ЗМи | 12 | | | | |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Фартух прогумований з |Яж | 12 | | | | |нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиЯж | 12 | | | | |Рукавички |МиЯж | 1 | | | | |Окуляри захисні закриті | |До зносу| | | | |Респіратор газозахисний | |До зносу| |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 205 | 7437.2 |Оббивальник |Під час виконання робіт | | | | | | | з розкроювання та | | | | | | | оббивання конструкцій | | | | | | | повітряних суден | | | | | | | матеріалами із | | | | | | | скловолокна і | | | | | | |склотканин, підготовки і| | | | | | | наклеювання шпалерних | | | | | | | матеріалів: | | | | | | |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | | |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Фартух прогумований з |Яж | 12 | | | | |нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні |ЗМи | 12 | | | | |Рукавички бавовняні |МиПс | 1 | | | | |Окуляри захисні закриті | |До зносу| | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |газопилозахисний | | | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 206 | 8131.1 |Оператор вакуумно- |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |напилювальних |Берет бавовняний |З | 12 | | | |процесів |Фартух прогумований з |ЗЯа | 12 | | | | |нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні |ЗМи | 12 | | | | |Рукавички |МиЯг | 3 | | | | |Окуляри захисні закриті | |До зносу| | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |газопилозахисний | | | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 207 | 8155.2 |Оператор заправних | Під час заправки | | | | | |станцій | пальним, мастилами | | | | | | | повітряних суден на | | | | | | | аеродромі: | | | | | | |Костюм бавовняний |ЗМиНм | 12 | | | | |Білизна натільна |З | 6 | | | | |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Фартух прогумований з |НмНлВн | 6 | | | | |нагрудником | | | | | | |Чоботи кирзові |ЗНм | 12 | | | | |Шкарпетки бавовняні |З | 1 | | | | |Рукавиці |Ми | 3 | | | | |Рукавички з нітрильним |НмНл | 3 | | | | |покриттям | | | | | | |Нарукавники прогумовані |НмНл | 6 | | | | |Окуляри захисні закриті | |До зносу| | | | |Респіратор газозахисний | |До зносу| | | | | Узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |Тнв | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | | | | |Штани бавовняні на |Тнв | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | | | | |Шапка |Тнв | 36 | | | | |Чоботи юхтові |Тн20МиСм | 48 | | | | |Шкарпетки з вовни |МиТн | 6 | | | | |Рукавички шкіряні |НмТхп | 24 | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 208 | 8264.2 |Оператор |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |просочувального |Берет бавовняний |З | 12 | | | |устаткування |Черевики шкіряні |ЗМи | 12 | | | | | Під час просочування | | | | | | |деталей, виробів методом| | | | | | | пульверизації лаками, | | | | | | | компаундами, емалями | | | | | | | додатково: | | | | | | |Фартух прогумований з |ОЯж | 12 | | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавички |ОаЯж | 3 | | | | |Окуляри захисні закриті | |До зносу| | | | |Респіратор газозахисний | |До зносу| |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 209 | 7421.2 |Оператор сушильних |Костюм бавовняний |ЗМиТи | 12 | | | |установок |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Фартух прогумований з |ОЯж | 12 | | | | |нагрудником | | | | | | |Чоботи кирзові |ЗМиМун50 | 12 | | | | |Рукавиці |МиМпТп100 | 2 | | | | |Окуляри захисні відкриті| |До зносу| |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 210 | 8155.1 |Оператор |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |технологічних |Берет бавовняний |З | 12 | | | |установок |Фартух прогумований з |НлНм |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні |МиНм | 12 | | | | |Рукавиці |Ми | 2 | | | | |Рукавички нітрильні |МиНм | 4 | | | | |Нарукавники прогумовані |Нм | 6 | | | | |Окуляри захисні відкриті| |До зносу| | | | | На зовнішніх роботах | | | | | | | додатково: | | | | | | |Плащ з капюшоном |Вн |Черговий| | | | | Узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |Тнв | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | | | | |Штани бавовняні на |Тнв | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | | | | |Шапка |Тнв | 60 | | | | |Напівчоботи |Тн20См | 48 | | | | |Рукавички шкіряні |МиТхп | 36 | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 211 | 8223.2 |Освинцювальник |Під час виконання робіт | | | | | | | з освинцювання стволів | | | | | | | зброї: | | | | | | |Костюм бавовняний |ЗМиТи | 12 | | | | |Берет бавовняний |ЗТи | 12 | | | | |Фартух брезентовий з |ТрТв | 6 | | | | |нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиТр | 12 | | | | |Рукавиці брезентові |ТрТв | 1 | | | | |Окуляри захисні закриті | |До зносу| | | | |Респіратор газозахисний | |До зносу| |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 212 | 5169 |Охоронник |Під час виконання робіт | | | | | 5169 |Стрілець | з охорони режимних | | | | | | |об'єктів (виробництв, | | | | | | |територій, аеродромів, | | | | | | |полігонів): | | | | | | |Костюм охоронника |ЗМи | 24 | | | | |Берет охоронника |З | 24 | | | | |Сорочка охоронника |З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиМп | 24 | | | | |охоронника | | | | | | |Шкарпетки бавовняні |Ми | 1 | | | | |Плащ з капюшоном |Вн |Черговий| | | | |Пояс охоронника шкіряний| |До зносу| | | | | Узимку додатково: | | | | | | |Куртка охоронника |Тнв | 36 | | | | |утеплена | | | | | | |Брюки охоронника |Тнв | 36 | | | | |утеплені | | | | | | |Черевики шкіряні |МиТн20См | 48 | | | | |Шкарпетки з вовни |МиТн | 6 | | | | |Шапка |Тнв | 36 | | | | |Рукавиці шкіряні |ТнТхп | 24 | | | | |Кожух |Тнв |Черговий| |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 213 | 7143.2 |Піскоструминник |Під час виконання робіт | | | | | | | з очищення поверхонь | | | | | | | металевих деталей, | | | | | | | конструкцій повітряних | | | | | | | суден від лаків, фарб, | | | | | | | корозії із | | | | | | | застосуванням апаратів | | | | | | | стиснутого повітря: | | | | | | |Комбінезон бавовняний з |ЗМиПн | 12 | | | | |капюшоном | | | | | | |Берет бавовняний |ЗПн | 12 | | | | |Білизна натільна |З | 6 | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиПн | 12 | | | | |Рукавички спилкові |МиМпПн | 1 | | | | |Шолом захисний | |До зносу| | | | |Окуляри захисні закриті | |До зносу| | | | |Респіратор пилозахисний | |До зносу| | | | |Під час виконання робіт | | | | | | | всередині камер | | | | | | | (дробометальних, | | | | | | | дробоструминних) | | | | | | | додатково: | | | | | | |Чоботи кирзові |ЗМиМп | 12 | | | | |Шкарпетки бавовняні |ЗМи | 1 | | | | |Рукавиці брезентові |МиМп | 1 | | | | |Шолом піскоструминника | |Черговий| | | | | На зовнішніх роботах | | | | | | | узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |Тн | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | | | | |Штани бавовняні на |Тн | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | | | | |Шапка |Тнв | 24 | | | | |Валянки |Тн20 | 48 | | | | |Галоші гумові на валянки|В | 24 | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 214 | 8122.2 |Плавильник свинцевих |Під час виконання робіт | | | | | |сплавів | з плавлення свинцю та | | | | | | |сплавів на його основі: | | | | | | |Костюм сукняний |ЗТиТр | 12 | | | | |Білизна натільна |З | 6 | | | | |Капелюх повстяний |ЗТиТр | 12 | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиТр | 12 | | | | |Вачеги |ТрТв | 3 | | | | |Окуляри захисні зі | |До зносу| | | | |світлофільтром | | | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 215 | 5169 |Командир відділення | Під час гасіння пожеж, | | | | | |пожежної охорони |рятування людей, участі | | | | | | | в ліквідації наслідків | | | | | | | пожеж, проведення | | | | | | | навчально-тренувальних | | | | | | | та профілактичних | | | | | | | заходів на об'єктах | | | | | 5161 |Пожежний-рятувальник |авіаційної і оборонної | | | | | | |промисловості | | | | | | |працівникам підрозділів | | | | | | |відомчої пожежної | | | | | | |охорони та членам | | | | | | |добровільних пожежних | | | | | | |дружин підприємств: | | | | | | |Костюм брезентовий |ТиТоМи | 24 | | | | |Білизна натільна |ЗМи | 6 | | | | |Чоботи кирзові |МиТпМун100 | 24 | | | | |Шкарпетки бавовняні |ЗМи | 1 | | | | |Рукавиці брезентові з |ТиТо | 12 | | | | |крагами | | | | | | |Каска захисна пожежника | |До зносу| | | | |Підшоломник |МиТи | 24 | | | | |Пояс пожежника з | | 36 | | | | |карабіном | | | | | | | Узимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | | | | |Шкарпетки з вовни |МиТн | 6 | | | | | На кожний пожежний | | | | | | |автомобіль повинно бути | | | | | | |передбачено 2 комплекти:| | | | | | |Спеціальний |ТоТв | 120 | | | | |термозахисний одяг для | | | | | | |пожежників | | | | | | |Шолом захисний пожежника|ТиТо | 120 | | | | |Чоботи гумові формові |К20В | 24 | | | | |Рукавиці |К20Щ20Вн | 12 | | | | |Апарат повітряний | | Згідно | | | | |ізолювальний для | | ТУ | | | | |пожежників | | | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 216 | 7221.2 |Правильник ручним |Під час виконання робіт | | | | | |способом | з виправлення | | | | | | | перегородок та інших | | | | | | | конструкцій літальних | | | | | | | апаратів та | | | | | | |бронетанкової техніки з | | | | | | | місцевим нагрівом | | | | | | | металу: | | | | | | |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | | |Фартух брезентовий з |ТиТв | 6 | | | | |нагрудником | | | | | | |Чоботи шкіряні |ЗТпМи | 12 | | | | |Рукавиці сукняні |ТиТв | 3 | | | | |Навушники протишумові | |До зносу| | | | |Каска захисна з | |До зносу| | | | |підшоломником | | | | | | |Окуляри захисні відкриті| |До зносу| | | | | На зовнішніх роботах | | | | | | | узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |Тнв | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | | | | |Штани бавовняні на |Тнв | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 217 | 8232.2 |Пресувальник виробів |Під час виконання робіт | | | | | |з пластмас | з виготовлення деталей | | | | | | | та виробів з пластмас | | | | | | | (капрон, фторопласти) | | | | | | | способом гарячого | | | | | | | пресування: | | | | | | |Костюм бавовняний |ЗМиТи | 12 | | | | |Берет бавовняний |ЗТи | 12 | | | | |Фартух брезентовий з |ТиТв | 6 | | | | |нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні |ЗМи | 12 | | | | |Рукавички |МиЯт | 3 | | | | |Вачеги |ТиТв | 3 | | | | |Навушники протишумові | |До зносу| | | | |Окуляри захисні відкриті| |До зносу| | | | |Респіратор газозахисний | |До зносу| |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 218 | 8231.2 |Пресувальник- |Костюм бавовняний |ЗМиТи | 12 | | | |вулканізаторник |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Фартух з нагрудником |Тп400 |Черговий| | | | |Черевики шкіряні |ЗМи | 12 | | | | |Рукавиці |Тп400 | 2 | | | | |Нарукавники |Тп400 | 4 | | | | |Окуляри захисні відкриті| |До зносу| | | | |Респіратор газозахисний | |До зносу| |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 219 | 8211.2 |Протягувальник |Під час виконання робіт | | | | | | | з нарізування стволів | | | | | | | стрілецької зброї: | | | | | | |Комбінезон бавовняний |ЗМи | 12 | | | | |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Фартух прогумований з |Вн | 12 | | | | |нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиМун25 | 12 | | | | |Рукавиці брезентові |МиМп | 1 | | | | |Навушники протишумові | |До зносу| | | | |Каска захисна з | |До зносу| | | | |підшоломником | | | | | | |Окуляри захисні відкриті| |До зносу| |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 220 | 8284.2 |Складальник виробів з|Комбінезон бавовняний |ЗМи | 12 | | | |пластмас |Берет бавовняний |З | 12 | | |---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | | 8284.2 |Складальник гумових |Черевики шкіряні |ЗМиМун50 | 12 | | | |технічних виробів |Рукавички спилкові |МиМп | 2 | | | | | Під час складання | | | | | | |виробів із застосуванням| | | | | | |розчинників або клеїв на| | | | | | | органічних розчинниках | | | | | | | додатково: | | | | | | |Фартух прогумований з |ЯжО |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавички |ЯжОа | 3 | | | | |Окуляри захисні відкриті| |До зносу| | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |газопилозахисний | | | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 221 | 7233.2 |Слюсар з |Під час складання вузлів| | | | | |механоскладальних | механізмів літальних | | | | | |робіт | апаратів вручну та з | | | | | | |використанням пневмо- та| | | | | | | електроінструменту: | | | | | | |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | | |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиМун50 | 12 | | | | |Рукавички спилкові |МиМп | 1 | | | | |Рукавиці брезентові |МвМи | 3 | | | | |Окуляри захисні відкриті| |До зносу| | | | |Рукавички діелектричні |Эн |Чергові | | | | | Під час складальних | | | | | | | робіт із застосуванням | | | | | | | електрогазозварювання | | | | | | | додатково: | | | | | | |Фартух брезентовий з |ТоТр |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавички зварника |ТрТв | 3 | | | | |Щиток захисний зварника | |Черговий| | | | |Окуляри захисні для | |До зносу| | | | |газозварника | | | | | | | На зовнішніх роботах | | | | | | | узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |Тнв | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 222 | 7422.2 |Столяр |Під час виконання робіт | | | | | | | з виготовлення та | | | | | | | ремонту деталей і | | | | | | | конструкцій з деревини | | | | | | |та полімерних матеріалів| | | | | | | з використанням | | | | | | | епоксидних клеїв: | | | | | | |Костюм бавовняний |ЗМиПн | 12 | | | | |Берет бавовняний |ЗПн | 12 | | | | |Фартух прогумований з |ЯжО |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиМун25 | 12 | | | | |Рукавички спилкові |МиМпПс | 3 | | | | |Рукавички |ЯжМиОа | 6 | | | | |Окуляри захисні закриті | |До зносу| | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |газопилозахисний | | | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 223 | 8232.1 |Формувальник |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |склопластикових |Берет бавовняний |З | 12 | | | |виробів |Фартух прогумований з |ЯжО | 6 | | | | |нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиЭс | 12 | | | | |Рукавички |ЯжОаМи | 1 | | | | |Окуляри захисні закриті | |До зносу| | | | |Респіратор газозахисний | |До зносу| |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 224 | 8162.2 |Чистильник |Під час виконання робіт | | | | | | | з очищення стволів | | | | | | |стрілецької зброї після | | | | | | |оксидування та стрільби:| | | | | | |Комбінезон бавовняний з |ЗМиПн | 12 | | | | |капюшоном | | | | | | |Берет бавовняний |ЗПн | 12 | | | | |Фартух прогумований з |МиПн | 12 | | | | |нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиМун25 | 12 | | | | |Рукавиці брезентові |МиМп | 1 | | | | |Навушники протишумові | |До зносу| | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |герметичні | | | | | | |Респіратор пилозахисний | |До зносу| | | | | На зовнішніх роботах | | | | | | | узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |Тн | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | | | | |Штани бавовняні на |Тн | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | | | | |Шоломофон |Тн | 36 | | | | |Чоботи шкіряні |Тн20МиСм | 48 | | | | |Шкарпетки з вовни |МиТн | 6 | | | | |Рукавиці |МиТхп | 24 | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 225 | 7436.2 |Швачка з пошиття та |Халат бавовняний |ЗМи | 12 | | | |ремонту літакового |Тапочки шкіряні |ЗМи | 12 | | | |інвентарю |Косинка |З | 12 | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 226 | 7221.2 |Штампувальник методом|Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |вибуху |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |МиМв | 12 | | | | |Устілка антивібраційна |Мв | 12 | | | | |Рукавиці брезентові |МиМв | 4 | | | | |Навушники протишумові | |До зносу| | | | |Окуляри захисні закриті | |До зносу| |------------------------------------------------------------------------------------------| |6. Керівники і фахівці авіаційної та оборонної промисловості | |------------------------------------------------------------------------------------------| | 227 | 1237.1 |Головний метролог |Костюм бавовняний |ЗМи | 24 | | | 1237.1 |Головний технолог |Берет бавовняний |З | 24 | | | 1237.1 |Заступник головного |Напівчеревики шкіряні |ЗМи | 24 | | | |технолога |Рукавички бавовняні |Ми | 12 | | | 2912.2 |Інженер з організації| На зовнішніх роботах | | | | | |та нормування праці | узимку додатково: | | | | | 2149.2 |Інженер-конструктор |Куртка бавовняна на |Тнв | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | | | 2145.2 |Інженер-конструктор | | | | | | |(механіка) | | | | | | 2149.2 |Інженер-технолог | | | | | | 2145.2 |Інженер-технолог | | | | | | |(механіка) | | | | | | 3119 |Технік | | | | | | 3115 |Технік-технолог | | | | | | |(механіка) | | | | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 228 | 1210.1 |Директор підприємства|Халат |ЗМи | 24 | | | 1210.1 |Заступник директора | | | | | | |виробництва | | | | | | 1210.1 |Заступник директора з| | | | | | |якості | | | | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 229 | 3113 |Енергетик цеху |Костюм бавовняний |ЗМи | 24 | | | | |Берет бавовняний |З | 24 | | | | |Напівчеревики шкіряні |ЗМи | 24 | | | | |Рукавички бавовняні |Ми | 12 | | | | |Рукавички діелектричні |Эв |Чергові | | | | |Калоші діелектричні |Эв |Чергові | | | | | На зовнішніх роботах | | | | | | | узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |Тн | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 230 | 2149.2 |Інженер з охорони |Костюм бавовняний |ЗМи | 18 | | | |праці | | | | | | 2149.2 |Інженер з охорони |Берет бавовняний |З | 24 | | | |навколишнього |Черевики шкіряні |ЗМи | 18 | | | |середовища |Плащ з капюшоном |Вн |Черговий| | | 2149.2 |Інженер з пожежної |Рукавички бавовняні |Ми | 6 | | | |безпеки |Каска захисна | |До зносу| | | 3152 |Інженер з технічного |Окуляри захисні відкриті| |До зносу| | | |нагляду | На зовнішніх роботах | | | | | | | узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |Тнв | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 231 | 2149.2 |Інженер з підготовки |Костюм бавовняний |ЗМи | 18 | | | |виробництва |Берет бавовняний |З | 18 | | | 2149.2 |Інженер-технолог |Напівчеревики шкіряні |ЗМи | 24 | | | | |Рукавички бавовняні |Ми | 6 | | | | |Окуляри захисні відкриті| |До зносу| |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 232 | 2144.2 |Інженер-електронік |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | | |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Напівчеревики шкіряні |ЗМиСм | 18 | | | | | На зовнішніх роботах | | | | | | | узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |Тнв | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 233 | 2146.2 |Інженер (хімічні |Халат бавовняний |ЗК20Ми | 12 | | | |технології) | | | | | | | |Фартух прогумований з |К50Щ20 |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | 1222.2 |Начальник лабораторії| | | | | | |з контролю | | | | | | |виробництва |Напівчеревики шкіряні |ЗМи | 12 | | | 1237.2 |Начальник центральної|Рукавички латексні |К50Щ20 | 1 | | | |заводської |Окуляри захисні закриті | |До зносу| | | |лабораторії |Респіратор газозахисний | |До зносу| |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 234 | 1239 |Начальник варти |Костюм охоронника |ЗМи | 12 | | | |воєнізованої охорони |Білизна натільна |З | 12 | | | 1239 |Начальник команди |Сорочка охоронника |З | 12 | | | |(відомчої |Черевики хромові |ЗМи | 24 | | | |воєнізованої охорони)|Шкарпетки бавовняні |Ми | 1 | | | 1239 |Заступник начальника |Кашкет охоронника |З | 36 | | | |команди (відомчої |Плащ прогумований з |Вн | 36 | | | |воєнізованої охорони)|капюшоном | | | | | | |Пояс охоронника шкіряний| | 48 | | | | | Узимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тнв | 36 | | | | |Штани утеплені |Тнв | 36 | | | | |Чоботи юхтові |Тн20 | 24 | | | | |Шкарпетки з вовни |МиТн | 6 | | | | |Шапка |Тн | 48 | | | | |Рукавички шкіряні |Тн | 36 | | | | |утеплені | | | |-----+---------------+---------------------+------------------------+------------+--------| | 235 | 3151 |Інструктор |Костюм бавовняний |ЗМиТи | 24 | | | |протипожежної |Кашкет польовий |З | 36 | | | |профілактики |Черевики шкіряні хромові|ЗМи | 24 | | | 5169 |Командир пожежно- |Шкарпетки бавовняні |Ми | 1 | | | |рятувального пункту |Рукавички спилкові |МиТи | 24 | | | 1239 |Начальник команди |Плащ брезентовий з |ТиВу | 36 | | | |пожежної охорони |капюшоном | | | | | | |Каска захисна з | |До зносу| | | | |підшоломником | | | | | 1210.1 |Начальник пожежної | Узимку додатково: | | | | | |частини |Куртка утеплена |Тнв | 36 | | | | |пожежника | | | | | | |Штани утеплені пожежника|Тнв | 36 | | | | |Напівчоботи хромові |МиТн | 36 | | | | |утеплені | | | | | | |Шкарпетки з вовни |МиТн | 6 | | | | |Рукавички шкіряні |МиТн | 12 | --------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник управління
організації державного
нагляду в металургії,
енергетиці, будівництві
та котлонагляду В.І.Іванченковгору