Документ z0022-04, поточна редакція — Редакція від 19.10.2018, підстава - z1081-18

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

18.12.2003  № 169


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 січня 2004 р.
за № 22/8621

Про затвердження Порядку погодження Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг членів ради недержавного пенсійного фонду

{Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями Національної комісії,
що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
№ 2421 від 27.11.2012
№ 2672 від 11.12.2012
№ 2167 від 17.07.2014
№ 1455 від 21.08.2018}

Відповідно до вимог Законів України "Про недержавне пенсійне забезпечення", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента України від 4 квітня 2003 року № 292, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Порядок погодження Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг членів ради недержавного пенсійного фонду (далі - Порядок), що додається.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 2421 від 27.11.2012}

2. Департаменту нагляду за недержавними пенсійними фондами (Рибальченко А.А.), юридичному управлінню (Ткаченко Д.В.) забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Відділу взаємодії із засобами масової інформації та зв'язків з громадськістю (Нагорняк М.В.) забезпечити опублікування цього розпорядження в засобах масової інформації після його державної реєстрації.

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на члена Комісії - директора Департаменту нагляду за недержавними пенсійними фондами Рибальченка А.А.

Голова Комісії

В. Суслов
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Державної
комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України
18.12.2003  № 169


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 січня 2004 р.
за № 22/8621

ПОРЯДОК
погодження Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг членів ради недержавного пенсійного фонду

{У заголовку, тексті Порядку та у додатках 1-3 до нього слова "Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України" та "Держфінпослуг" в усіх відмінках замінено відповідно словами "Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" та "Нацкомфінпослуг" у відповідних відмінках згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 2421 від 27.11.2012}

{У тексті Порядку та додатках до нього слова "Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України" і "Держфінпослуг" в усіх відмінках замінено словами "Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" і "Нацкомфінпослуг" у відповідних відмінках згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 2672 від 11.12.2012}

Цей Порядок розроблено відповідно до вимог Законів України "Про недержавне пенсійне забезпечення", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1070.

{Преамбула із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 2421 від 27.11.2012, № 2672 від 11.12.2012}

1. Загальні положення

1.1. Цим Порядком установлюються умови та процедура набуття повноважень членами ради недержавного пенсійного фонду (далі - фонд, пенсійний фонд).

{Пункт 1.1 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 2167 від 17.07.2014}

1.2. Рада фонду утворюється відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" та статуту фонду.

Кількісний склад ради пенсійного фонду повинен відповідати вимогам Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" та статуту фонду. У разі зменшення кількісного складу ради нижче мінімальної кількості, встановленої Законом України "Про недержавне пенсійне забезпечення", засновник (засновники) протягом трьох місяців з дня виникнення таких змін вживає (вживають) заходів щодо відновлення кількісного складу ради в порядку, встановленому цим Законом.

{Пункт 1.2 глави 1 доповнено новим абзацом згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 2167 від 17.07.2014}

1.3. Рада фонду вважається утвореною з моменту прийняття відповідного рішення зборами засновників (одноосібним засновником) фонду та має право провадити свою діяльність після набуття повноважень членами ради фонду.

Зміни у складі ради фонду відбуваються за рішенням засновників (засновника) у разі:

{Пункт  1.3 глави 1 доповнено новим абзацом згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 2167 від 17.07.2014}

припинення повноважень одного або декількох членів ради у випадках, передбачених частиною п'ятою статті 13 Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення";

{Пункт  1.3 глави 1 доповнено новим абзацом згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 2167 від 17.07.2014}

заміни одного або декількох членів ради;

{Пункт  1.3 глави 1 доповнено новим абзацом згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 2167 від 17.07.2014}

включення одного або декількох нових членів ради до складу ради;

{Пункт  1.3 глави 1 доповнено новим абзацом згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 2167 від 17.07.2014}

переобрання одного або декількох членів ради на наступний строк до закінчення строку повноважень.

{Пункт  1.3 глави 1 доповнено новим абзацом згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 2167 від 17.07.2014}

Члени ради фонду набувають своїх повноважень у разі погодження їх кандидатур з Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

{Абзац пункту 1.3 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 2421 від 27.11.2012; в редакції Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 2672 від 11.12.2012}

1.4. Члени ради фонду повинні відповідати вимогам частини другої статті 13 Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення".

1.5. Уповноважена особа засновника (засновників) пенсійного фонду повідомляє Нацкомфінпослуг про утворення ради фонду та зміни у її складі протягом семи робочих днів після прийняття відповідного рішення.

У разі переобрання засновником (засновниками) членів ради фонду на наступний строк до закінчення строку повноважень членів ради фонду уповноважена особа засновника (засновників) пенсійного фонду зобов'язана протягом семи робочих днів після прийняття відповідного рішення повідомити Нацкомфінпослуг.

Уповноважена особа засновника (засновників) пенсійного фонду повідомляє Нацкомфінпослуг про припинення повноважень члена ради фонду протягом семи робочих днів після прийняття відповідного рішення із зазначенням підстави припинення його повноважень.

{Пункт 1.5 глави 1 в редакції Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 2167 від 17.07.2014}

1.6. Повноваження члена ради фонду припиняються у разі наявності підстав, визначених частиною п'ятою статті 13 Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення".

{Пункт 1.7 глави 1 виключено на підставі Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 2167 від 17.07.2014}

2. Порядок подання та розгляду документів на погодження членів ради фонду

2.1. Для погодження членів ради фонду уповноважена особа засновника (засновників) пенсійного фонду подає до Нацкомфінпослуг такі документи:

повідомлення про утворення (зміни у складі) ради фонду згідно з додатками 1, 2 до цього Порядку;

копію документа, що підтверджує прийняття рішення про утворення (зміни у складі) ради фонду, та список членів ради фонду, оформлені відповідно до пункту 2.4 цієї глави;

анкету члена ради фонду, складену за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку, щодо кожного члена ради фонду;

копії першої сторінки та сторінок трудової книжки з інформацією про трудову діяльність за останні роки, засвідчені підписом керівника юридичної особи, де працює член ради фонду, або витяг з трудової книжки кожного члена ради фонду про трудову діяльність за останні роки, засвідчений у встановленому законодавством порядку. Зазначені документи повинні містити інформацію про трудову діяльність щодо необхідного загального стажу роботи, зазначеного у Кваліфікаційних вимогах до членів рад недержавних пенсійних фондів та фахівців з питань адміністрування недержавних пенсійних фондів, затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 27 листопада 2003 року № 137, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 16 грудня 2003 року за № 1164/8485;

{Абзац п’ятий пункту 2.1 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1455 від 21.08.2018}

копії сторінок паспорта, які підтверджують паспортні дані;

копію кваліфікаційного свідоцтва фахівця з питань діяльності недержавних пенсійних фондів;

копію(ї) диплома (дипломів) про вищу освіту.

Погодження членів ради фонду Нацкомфінпослуг не здійснюється у разі переобрання засновником (засновниками) членів ради фонду на наступний строк до закінчення строку повноважень членів, кандидатури яких були погоджені Нацкомфінпослуг раніше.

Припинення повноважень членів ради фонду не потребує погодження Нацкомфінпослуг.

У таких випадках до Нацкомфінпослуг уповноважена особа засновника (засновників) подає такі документи:

повідомлення про зміни у складі ради фонду згідно з додатком 2 до цього Порядку;

копію документа, що підтверджує прийняття рішення про зміни у складі ради фонду, оформленого відповідно до пункту 2.4 цієї глави;

підтвердні документи (у разі потреби).

{Пункт 2.1 глави 2 в редакції Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 2167 від 17.07.2014}

2.2. Повідомлення про утворення (зміни у складі) ради фонду підписується уповноваженою особою засновників (засновника).

{Пункт 2.2 глави 2 в редакції Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 2672 від 11.12.2012; із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 2167 від 17.07.2014}

2.3. Повідомлення про утворення (зміни у складі) ради фонду разом з іншими документами, зазначеними в пункті 2.1 цього Порядку, надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення або кур'єрською поштою, або передаються особисто до Нацкомфінпослуг.

Датою подання повідомлення про утворення (зміни у складі) ради до Нацкомфінпослуг вважається дата відправлення, зазначена на штемпелі поштового відділення, або дата реєстрації повідомлення Нацкомфінпослуг (у разі особистої передачі документів).

2.4. Рішення про утворення (зміни у складі) ради фонду та список осіб, які визнані членами ради фонду, оформлюються протоколом зборів засновників (за наявності кількох засновників фонду) або рішенням уповноваженого органу засновника (за наявності одноосібного засновника фонду).

Крім того, протокол зборів засновників фонду або рішення уповноваженого органу засновника фонду повинен(но) містити інформацію щодо уповноваження особи, яка подає до Нацкомфінпослуг відповідні документи, а також про склад ради фонду з урахуванням змін, які відбулися після затвердження членів ради фонду засновником (засновниками).

{Пункт 2.4 глави 2 доповнено новим абзацом згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 2167 від 17.07.2014}

{Пункт 2.4 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 2167 від 17.07.2014}

2.5. Анкета члена ради фонду підписується членом ради фонду. Підпис члена ради повинен бути засвідчений у встановленому законодавством порядку.

2.6. Підставою для обґрунтованого заперечення Нацкомфінпослуг погодження членів ради фонду є:

подання документів не в повному обсязі;

{Пункт 2.6 глави 2 доповнено новим абзацом згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 2167 від 17.07.2014}

надання в поданих документах недостовірної інформації;

невідповідність поданих документів вимогам цього Порядку, зокрема, заповнення документів не в повному обсязі;

невідповідність членів ради фонду вимогам чинного законодавства та (або) статуту фонду.

У разі наявності підстав, визначених у цьому пункті, Нацкомфінпослуг приймає рішення про відмову в погодженні всіх членів ради фонду, кандидатури яких були подані на погодження.

{Пункт 2.6 глави 2 доповнено новим абзацом згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 2167 від 17.07.2014}

2.7. Погодження або відмова в погодженні членів ради фонду здійснюється протягом 30 календарних днів з дня надходження документів до Нацкомфінпослуг. Про прийняте рішення Нацкомфінпослуг протягом трьох робочих днів письмово повідомляє уповноважену особу засновника (засновників). У разі відмови в погодженні Нацкомфінпослуг надає обґрунтування причин відмови та повний перелік зауважень.

{Пункт 2.7 глави 2 в редакції Розпоряджень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 2672 від 11.12.2012, № 2167 від 17.07.2014}

2.8. Члени ради фонду несуть відповідальність згідно з вимогами чинного законодавства за достовірність інформації, вказаної в анкеті.

2.9. Подання інформації про утворення (зміни у складі) ради фонду до Нацкомфінпослуг забезпечує засновник (засновники) фонду.

{Пункт 2.9 глави 2 в редакції Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 2672 від 11.12.2012}

Член Комісії - директор
Департаменту нагляду
за недержавними
пенсійними фондами
А.А. Рибальченко
Додаток 1
до Порядку погодження
Національною комісією, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг, членів ради
недержавного пенсійного фонду
(пункт 2.1 глави 2)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про утворення ради недержавного пенсійного фонду

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 2672 від 11.12.2012; в редакції Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 2167 від 17.07.2014}


Додаток 2
до Порядку погодження
Національною комісією, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг, членів ради
недержавного пенсійного фонду
(пункт 2.1 глави 2)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про зміни у складі ради недержавного пенсійного фонду

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 2672 від 11.12.2012; в редакції Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 2167 від 17.07.2014}


Додаток 3
до Порядку погодження
Національною комісією, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг, членів ради
недержавного пенсійного фонду
(пункт 2.1 глави 2)

АНКЕТА
члена ради недержавного пенсійного фонду

{Додаток 3 в редакції Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 2167 від 17.07.2014}вгору