Про затвердження Інструкції про організацію забезпечення житловими приміщеннями в Державній прикордонній службі України
Адміністрація Держкордонслужби; Наказ, Інструкція, Форма типового документа [...] від 20.12.20071040
Документ z0016-08, чинний, поточна редакція — Редакція від 19.11.2012, підстава - z1831-12

                                                          
АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
Н А К А З
20.12.2007 N 1040
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 січня 2008 р.
за N 16/14707

Про затвердження Інструкції про організацію
забезпечення житловими приміщеннями в Державній
прикордонній службі України
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Адміністрації
Державної прикордонної служби
N 837 ( z1831-12 ) від 11.10.2012 }

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
3 серпня 2006 року N 1081 ( 1081-2006-п ) "Про затвердження
Порядку забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей
житловими приміщеннями" та з метою приведення нормативно-правових
актів Адміністрації Державної прикордонної служби України у
відповідність до чинного законодавства Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію про організацію забезпечення
житловими приміщеннями в Державній прикордонній службі України, що
додається.
2. Наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України
від 14 січня 2004 року N 44 ( z0134-04 ) "Про затвердження
Положення про організацію та порядок надання службових жилих
приміщень і користування ними в Державній прикордонній службі
України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30 січня
2004 року за N 134/8733, уважати таким, що втратив чинність.
3. Управлінню тилу Департаменту забезпечення разом з
управлінням правового забезпечення Міжнародно-правового
департаменту подати цей наказ на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Державної прикордонної служби України - директора
Департаменту забезпечення.
5. Наказ довести до відома особового складу Державної
прикордонної служби України.
Голова Державної прикордонної
служби України
генерал-полковник М.М.Литвин

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Адміністрації
Державної прикордонної
служби України
20.12.2007 N 1040
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 січня 2008 р.
за N 16/14707

ІНСТРУКЦІЯ
про організацію забезпечення житловими
приміщеннями в Державній прикордонній
службі України

I. Загальні положення
1.1. Ця Інструкція визначає організацію забезпечення
житловими приміщеннями військовослужбовців - осіб офіцерського,
старшинського і сержантського, рядового складу (крім
військовослужбовців строкової служби), а також осіб, звільнених у
запас або відставку, що залишилися перебувати на обліку громадян,
які потребують поліпшення житлових умов, в органах Державної
прикордонної служби України після звільнення (далі -
військовослужбовці) та членів їх сімей, уключаючи членів сімей
військовослужбовців, які загинули (померли), пропали безвісти під
час проходження військової служби, що перебувають на обліку осіб,
які потребують поліпшення житлових умов (далі - члени їх сімей).
1.2. Військовослужбовцям та членам їх сімей надаються
службові житлові приміщення, що відповідають вимогам житлового
законодавства. З цією метою в кожному органі Державної
прикордонної служби формується фонд службового житла.
1.3. У разі відсутності службового житлового фонду в органі
Державної прикордонної служби військовослужбовці рядового,
сержантського і старшинського складу, які проходять військову
службу за контрактом і не перебувають у шлюбі, розміщуються
безоплатно у спеціально пристосованих казармах у розташуванні
органу Державної прикордонної служби, а сімейні - у сімейних
гуртожитках. Житлово-побутові умови в зазначених казармах повинні
відповідати вимогам, які висуваються до гуртожитків, призначених
для проживання самотніх громадян. Для інших військовослужбовців орган Державної прикордонної
служби зобов'язаний орендувати житло з метою забезпечення ним
військовослужбовців та членів їх сімей або на бажання
військовослужбовця виплачувати йому грошову компенсацію за
піднайом (найом) житлового приміщення в установленому порядку.
1.4. Військовослужбовцям, які мають вислугу на військовій
службі 20 років і більше, та членам їх сімей надається житло для
постійного проживання. Військовослужбовці, що перебували на обліку громадян, які
потребують поліпшення житлових умов, до набрання чинності Законом
України "Про внесення змін до статті 12 Закону України "Про
соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх
сімей" ( 1865-15 ), забезпечуються житловими приміщеннями для
постійного проживання відповідно до раніше установленого
законодавством порядку.
1.5. Забезпечення за рахунок Державної прикордонної служби
України військовослужбовців та членів їх сімей житлом для
постійного проживання здійснюється шляхом надання один раз
протягом усього часу проходження військової служби житла
новозбудованого, виключеного з числа службового, вивільненого або
придбаного у фізичних чи юридичних осіб, надання кредиту на
будівництво (купівлю) житла в установленому порядку.
1.6. Житлові приміщення надаються військовослужбовцям та
членам їх сімей у межах норм, установлених законодавством.
1.7. Усі питання, пов'язані з наданням та забезпеченням
житловою площею військовослужбовців, вирішуються за місцем
проходження ними служби та перебування на обліку житловими
комісіями органів Держприкордонслужби або в судовому порядку.
II. Надання службових житлових приміщень
2.1. Військовослужбовцям та членам їх сімей, які проживають
разом з ними, за відсутності в них за місцем проходження служби
житла надаються службові житлові приміщення. Службове житлове приміщення надається на час виконання
військовослужбовцями обов'язків військової служби.
2.2. У Державній прикордонній службі України всі рішення щодо
включення (виключення) житлового приміщення до (з) числа
службового приймаються Адміністрацією Держприкордонслужби. Житлове приміщення включається (виключається) до (з) числа
службового за рішенням виконавчого органу районної, міської,
районної у місті ради за клопотанням Адміністрації
Держприкордонслужби.
2.3. До числа службового може бути включено лише вільне
житлове приміщення. Під службові житлові приміщення виділяються
окремі квартири. Службові житлові приміщення повинні використовуватися тільки
за призначенням.
2.4. Оперативний облік службових житлових приміщень
здійснюється у книзі обліку службових житлових приміщень (додаток
1), яка ведеться в органах Державної прикордонної служби,
регіональних управліннях - за підпорядковані органи, Адміністрації
Держприкордонслужби - у цілому за Державну прикордонну службу.
2.5. Факт проживання у службових житлових приміщеннях осіб,
які звільнені з військової служби в запас або відставку, не є
підставою для виключення цих приміщень з числа службових. Про виключення житлового приміщення з числа службових у Книзі
обліку службових житлових приміщень робиться відповідна відмітка.
2.6. Службові житлові приміщення надаються
військовослужбовцям за місцем проходження ними військової служби
за рішенням начальника органу Державної прикордонної служби за
погодженням з Адміністрацією Держприкордонслужби України. На підставі рішення про надання службового житлового
приміщення орган Державної прикордонної служби подає до
виконавчого органу районної, міської, районної у місті ради для
оформлення спеціального ордера, який є єдиною підставою для
вселення у надане службове житлове приміщення: - погоджений Адміністрацією Держприкордонслужби список
розподілу службового житла з необхідними документами; - витяг з наказу (додаток 2) Адміністрації
Держприкордонслужби (начальника регіонального управління,
начальника органу Державної прикордонної служби України) про
виділення службового житла військовослужбовцю. У наказі про виділення службового житла зазначається, що
особа, якій надається службове житло, є військовослужбовцем
Державної прикордонної служби України.
2.7. Спеціальний ордер на службові квартири в закритих
військових містечках оформляється та видається відповідним
квартирно-експлуатаційним підрозділом органу Державної
прикордонної служби України за підписом начальника органу
Державної прикордонної служби після погодження списку розподілу
службового житла Адміністрацією Держприкордонслужби.
2.8. Спеціальний ордер дійсний протягом 30 днів. Спеціальний ордер вручається військовослужбовцю, на ім'я
якого він виданий. При одержанні цього ордера пред'являються
паспорти або документи, що їх замінюють, усіх осіб, уключених до
спеціального ордера, з відміткою про зняття з реєстрації за
попереднім місцем проживання та реєстрацією за місцем служби. При вселенні у надане службове житлове приміщення
військовослужбовець здає спеціальний ордер у
житлово-експлуатаційну організацію, а за її відсутності -
відповідному підприємству, установі, організації, що здійснює
обслуговування цього житлового приміщення, або в
квартирно-експлуатаційний підрозділ органу Державної прикордонної
служби. Цей ордер зберігається як документ суворої звітності. Спеціальний ордер на службове житлове приміщення може бути
визнаний недійсним у порядку, установленому законодавством.
2.9. Для одержання службового житлового приміщення
військовослужбовець подає рапорт на ім'я безпосереднього
начальника. До рапорту додаються: довідка з місця проживання про реєстрацію і склад сім'ї
(Ф-3); витяг з особової справи військовослужбовця про склад сім'ї; заяви членів сім'ї військовослужбовця про згоду на проживання
у службовому житловому приміщенні; довідки про здачу житлової площі за попередніми місцями
служби.
2.10. Військовослужбовці та члени їх сімей, що потребують
одержання службових житлових приміщень, зараховуються до списку
осіб, що потребують отримання службових житлових приміщень
(додаток 3), який ведеться в органах Державної прикордонної
служби, регіональних управліннях та Адміністрації
Держприкордонслужби. Зазначені списки вивішуються для загального
огляду.
2.11. Службові житлові приміщення повинні бути впорядковані
відповідно до умов цього населеного пункту, відповідати
встановленим санітарним і технічним вимогам.
2.12. Службове житлове приміщення надається
військовослужбовцю на всіх членів сім'ї, які проживають разом з
ним, у тому числі на дружину (чоловіка) і неповнолітніх дітей, які
проживають окремо від військовослужбовця в цьому або іншому
населеному пункті. При наданні службових житлових приміщень не допускається
заселення однієї кімнати особами різної статі, старшими за
9 років, крім подружжя, а також особами, які хворіють на тяжкі
форми деяких хронічних захворювань, у зв'язку з чим вони не можуть
проживати в одній кімнаті з членами сім'ї. Службові житлові приміщення надаються у межах не менше рівня
середньої забезпеченості громадян житловою площею в цьому
населеному пункті, визначеному в установленому порядку, але не
більше 13,65 квадратного метра житлової площі на одну особу. Службове житлове приміщення може бути надано з перевищенням
вищезазначеного максимального розміру, якщо воно становить одну
кімнату (однокімнатну квартиру). З військовослужбовця та повнолітніх членів його сім'ї
береться письмове зобов'язання щодо звільнення службового
житлового приміщення в передбачених законодавством випадках.
2.13. Службове житлове приміщення надається незалежно від
перебування військовослужбовця на квартирному обліку без
урахування пільг, передбачених при забезпеченні громадян житлом.
2.14. На підставі спеціального ордера на службове житлове
приміщення між житлово-експлуатаційною організацією, відповідним
підприємством, установою, організацією або органом Державної
прикордонної служби України (наймодавцем) та військовослужбовцем
(наймачем), на ім'я якого видано цей ордер, укладається договір
найму службового житлового приміщення.
2.15. Наймач службового житлового приміщення має право
проживати в ньому разом з членами своєї сім'ї.
2.16. Наймач службового житлового приміщення і члени його
сім'ї зобов'язані: додержуватися умов договору найму службового житлового
приміщення і правил користування житловими приміщеннями, утримання
жилого будинку і прибудинкової території; щомісяця своєчасно вносити квартирну плату і плату за
комунальні послуги (водопостачання, газ, електричну, теплову
енергію та інші послуги) за затвердженими в установленому порядку
ставками і тарифами; дбайливо ставитися до наданого службового житлового
приміщення і його обладнання, проводити на умовах і в порядку, що
визначаються законодавством України, за свій рахунок поточний
ремонт займаного службового житлового приміщення, а при звільненні
цього приміщення здати його в належному стані.
2.17. Пільги з оплати службового житлового приміщення та
комунальних послуг установлюються чинним законодавством.
2.18. До користування службовими житловими приміщеннями не
застосовуються правила про обмін житлового приміщення, у тому
числі з наймачем іншого службового житлового приміщення, та його
бронювання.
2.19. Військовослужбовці, направлені на навчання до
військових навчальних закладів з виключенням зі списків органів
Державної прикордонної служби, разом з членами своєї сім'ї
звільняють займане службове житлове приміщення.
2.20. За військовослужбовцями, направленими до інших держав
для участі в міжнародних миротворчих операціях у складі
миротворчих контингентів або миротворчого персоналу відповідно до
міжнародних договорів, згоду на обов'язковість яких надано
Верховною Радою України, багатонаціональних органів військового
управління, а також закордонних дипломатичних установ України з
виключенням зі списків органів Державної прикордонної служби,
залишається службове житлове приміщення за місцем попередньої
служби за умови проживання у ньому членів його сім'ї. Про залишення службового житлового приміщення членам сім'ї
зазначається у наказі про виключення військовослужбовця із списків
органу Державної прикордонної служби.
2.21. У разі переміщення військовослужбовців по службі,
пов'язаного з переїздом в іншу місцевість, службові житлові
приміщення, які вони займали за попереднім місцем служби,
підлягають звільненню у двомісячний термін з дня видання наказу
про виключення із списків особового складу органу Державної
прикордонної служби, крім випадків, передбачених у пункті 2.20
цієї Інструкції. Військовослужбовець та члени його сім'ї зобов'язані негайно
звільнити займане ними службове житлове приміщення у разі
одержання, придбання житла для постійного проживання або вибуття
для виконання службових обов'язків за кордон разом з членами
сім'ї. Орган Державної прикордонної служби зобов'язаний прийняти
службове житлове приміщення за актом приймання-передавання
службового житлового приміщення (додаток 4), до якого додаються
дефектний акт квартири, довідка про сплату квартирної плати і
комунальних послуг та довідка про склад сім'ї та реєстрацію (Ф-3).
Після цього військовослужбовцю видається довідка про здачу
житлового приміщення (додаток 5).
2.22. Особа, яка звільнена з військової служби в запас або у
відставку і має вислугу менше ніж 20 років, підлягає виселенню зі
службового житлового приміщення з усіма членами сім'ї, які з нею
проживають, крім випадків, передбачених чинним законодавством. Також підлягає виселенню зі службового житлового приміщення з
усіма членами сім'ї без надання іншого житлового приміщення особа,
звільнена з військової служби в запас або у відставку: через службову невідповідність; у зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту
військовослужбовцем; за власним бажанням або у зв'язку із закінченням строку
контракту; у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної
сили, яким призначено покарання у вигляді позбавлення волі,
обмеження волі, позбавлення військового звання чи права займати
певні посади; у разі, якщо особа не перебуває на обліку осіб, які
потребують поліпшення житлових умов у Державній прикордонній
службі України. Підлягають виселенню зі службового житлового приміщення без
надання іншого житлового приміщення колишні члени сім'ї
військовослужбовця, які проживають при ньому після розірвання
шлюбу, у двомісячний термін з дня розірвання шлюбу. Виселення провадиться у судовому порядку за позовом
командування органу Державної прикордонної служби України, на
обліку в якому перебуває службове житлове приміщення.
2.23. Наймача, членів його сім'ї або інших осіб, які
проживають у службовому житловому приміщенні, може бути виселено
без надання іншого житлового приміщення також у разі, якщо вони
систематично руйнують або пошкоджують житлове приміщення чи
використовують його не за призначенням (у тому числі шляхом
передачі в оренду іншим громадянам або організаціям), створюють
умови, які унеможливлюють проживання інших осіб в одній квартирі
або будинку.
2.24. Особи, які самоправно зайняли службове житлове
приміщення, виселяються за рішенням суду без надання їм іншого
житлового приміщення.
III. Облік осіб, які потребують поліпшення житлових умов
3.1. На облік осіб, що потребують поліпшення житлових умов,
зараховуються військовослужбовці, які не забезпечувались постійним
житлом протягом усього часу проходження військової служби і мають
вислугу на військовій службі 20 років і більше, та члени їх сімей.
3.2. Військовослужбовці та члени їх сімей визнаються такими,
що потребують поліпшення житлових умов, на загальних підставах
відповідно до чинного законодавства. Особи, у яких потреба в поліпшенні житлових умов виникла в
результаті перереєстрації з житлової площі, що відповідає рівню
середньої забезпеченості громадян житлом у даному населеному
пункті, на житлову площу, меншу за вищевказану норму, не беруться
на квартирний облік протягом 5 років з моменту перереєстрації. З метою дотримання вимог чинного законодавства при веденні
обліку військовослужбовців та членів їх сімей, які потребують
поліпшення житлових умов, контролю за розподілом та використанням
житлової площі в органах Державної прикордонної служби утворюються
житлові комісії в установленому порядку.
3.3. Департамент матеріально-технічного забезпечення
Адміністрації Державної прикордонної служби України організовує
контроль за обліком військовослужбовців та членів їх сімей, які
потребують поліпшення житлових умов (далі - облік), що ведеться в
органах Державної прикордонної служби. Військовослужбовці, зараховані на облік, заносяться до книги
обліку осіб, які перебувають на черзі для одержання житлових
приміщень (додаток 6). Книга обліку осіб, які перебувають на черзі для одержання
житлових приміщень (далі - книга обліку) повинна бути
пронумерована, прошнурована, скріплена печаткою органу Державної
прикордонної служби та підписана секретарем житлової комісії.
Книга обліку зберігається як документ суворої звітності. { Пункт 3.3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом
Адміністрації Державної прикордонної служби N 837 ( z1831-12 ) від
11.10.2012 }
3.4. Військовослужбовці зараховуються на облік згідно з
рішенням житлової комісії органу Державної прикордонної служби,
яке затверджується начальником цього органу. У рішенні житлової комісії органу Державної прикордонної
служби зазначаються дата зарахування на облік, склад сім'ї,
підстави для зарахування на облік, вид черговості (загальна черга,
у першу чергу, поза чергою), а також підстави включення до списків
осіб, які користуються правом першочергового або позачергового
одержання житлових приміщень, а в разі відмови у зарахуванні на
облік - підстави відмови з посиланням на відповідні норми
законодавства. На засіданні житлової комісії має право бути присутнім
військовослужбовець, стосовно якого вирішується питання
зарахування на облік.
3.5. Для зарахування на облік військовослужбовець подає
рапорт на ім'я начальника органу Державної прикордонної служби про
прийняття на квартирний облік, який підписується членами сім'ї, що
проживають разом з військовослужбовцем, мають самостійне право на
отримання житла та бажають разом з ним стати на квартирний облік. Рапорти про прийняття на квартирний облік реєструються в
журналі реєстрації рапортів військовослужбовців щодо надання
житлових приміщень (додаток 7). У рапорті про прийняття на квартирний облік
військовослужбовці обов'язково вказують: номер і дату наказу про призначення на посаду; звідки прибули для подальшого проходження служби; наявність житлової площі за попереднім місцем служби. До рапорту додаються: довідка з місця проживання про реєстрацію і склад сім'ї
(Ф-3); витяг з особової справи військовослужбовця про склад сім'ї; довідка про те, чи перебувають члени сім'ї на квартирному
обліку за місцем роботи (у виконавчих органах місцевих рад); документи, що підтверджують право на першочергове та
позачергове одержання житла, інші пільги. Інші документи житлова комісія запитує в разі потреби через
начальника органу Державної прикордонної служби у відповідних
державних органів, установ, організацій, громадян. Військовослужбовці, які зараховуються на квартирний облік на
пільгових засадах або користуються правом першочергового та
позачергового одержання житлових приміщень, зазначають це в
рапорті з додаванням до нього відповідних документів.
3.6. Датою зарахування на облік вважається день, коли
житловою комісією органу Державної прикордонної служби винесено
рішення про зарахування військовослужбовця на облік.
3.7. На кожного військовослужбовця, зарахованого на облік,
оформляється облікова справа. Обліковій справі надається номер, що відповідає номеру в
книзі обліку. Облікова справа є документом суворої звітності та
зберігається за місцем перебування військовослужбовця на обліку, а
після надання йому житла для постійного проживання - протягом
п'яти років у виконавчому органі районної, міської, районної у
місті ради, що видав ордер, а якщо ордер видано органом Державної
прикордонної служби - в органі Державної прикордонної служби.
Після закінчення зазначеного строку справа знищується в
установленому порядку.
3.8. Списки військовослужбовців, яких зараховано на
квартирний облік, підлягають періодичному уточненню. Житлові
комісії щороку проводять перереєстрацію осіб, що перебувають на
квартирному обліку, під час якої перевіряються їх облікові справи,
при необхідності перевіряються житлові умови цих
військовослужбовців, а також оновлюються документи, що містяться в
облікових справах. Особи, у яких відпала потреба в поліпшенні житлових умов,
знімаються з квартирного обліку в установленому порядку.
3.9. Військовослужбовці, які перебувають на обліку, у разі
переміщення по військовій службі, пов'язаному з переїздом в іншу
місцевість, зараховуються на облік за новим місцем служби разом із
членами їх сімей зі збереженням попереднього часу перебування на
обліку, а також у списках осіб, які користуються правом
першочергового або позачергового одержання житла. При цьому облікова справа направляється начальником органу
Державної прикордонної служби до нового місця служби
військовослужбовця разом з особовою справою, а в разі
розформування органу Державної прикордонної служби - до
військового комісаріату. Перебування військовослужбовця на квартирному обліку за
останнім місцем служби, а також у списках осіб, які користуються
правом першочергового та позачергового одержання житлових
приміщень, підтверджується довідкою (додаток 8) про перебування на
обліку за попереднім місцем служби та зняття з обліку, виданою
відповідним органом Державної прикордонної служби.
3.10. Військовослужбовці, направлені на навчання до
військових навчальних закладів з виключенням зі списків органів
Державної прикордонної служби, разом із членами сім'ї на час
навчання забезпечуються житлом у гуртожитках цього навчального
закладу, яке звільняють після закінчення навчання у двомісячний
термін. За зазначеними військовослужбовцями на весь період навчання
зберігається черга на одержання житла за попереднім місцем служби.
3.11. Військовослужбовці, направлені до інших держав для
участі в міжнародних миротворчих операціях у складі миротворчих
контингентів або миротворчого персоналу відповідно до міжнародних
договорів, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою
України, багатонаціональних органів військового управління, а
також закордонних дипломатичних установ України з виключенням зі
списків органу Державної прикордонної служби, залишаються на
обліку за попереднім місцем служби.
3.12. Військовослужбовці, які перебувають на обліку, при
звільненні з військової служби в запас або у відставку за віком,
станом здоров'я, а також у зв'язку із скороченням штатів або
проведенням інших організаційних заходів у разі неможливості
використання на військовій службі залишаються на обліку в органі
Державної прикордонної служби до одержання житла з державного
житлового фонду, а в разі розформування органу Державної
прикордонної служби - у військовому комісаріаті та користуються
правом позачергового одержання житла. Якщо військовослужбовець, який перебуває на обліку, обирає
для проживання після звільнення з військової служби, з урахуванням
існуючого порядку реєстрації, інший населений пункт, відповідний
начальник органу Державної прикордонної служби за проханням
військовослужбовця за 6 місяців до звільнення в запас або у
відставку за віком подає до військового комісаріату необхідні
документи для зарахування військовослужбовця на квартирний облік,
на якому він перебуває до одержання житла. На підставі
повідомлення військового комісаріату про зарахування такого
військовослужбовця до черги на отримання житла у військовому
комісаріаті, він знімається з квартирного обліку за останнім
місцем служби. Військовослужбовець також може скористатися правом на
отримання житлового приміщення після звільнення з військової
служби від виконавчого органу районної, міської, районної у місті
ради відповідно до чинного законодавства.
3.13. Військовослужбовцю, який перебуває на обліку,
черговість надання житлового приміщення може бути перенесено на
рік, якщо він безпідставно відмовився від виділеного житлового
приміщення, що відповідає встановленим вимогам та розміру. Рішення про перенесення черги приймається житловою комісією
органу Державної прикордонної служби, яка зарахувала
військовослужбовця на квартирний облік, та повідомляється нею
військовослужбовцю у 15-денний термін із зазначенням причини у
письмовій формі.
3.14. Військовослужбовці знімаються з квартирного обліку в
населеному пункті в разі: поліпшення житлових умов, унаслідок чого відпала потреба в
наданні житла; засудження військовослужбовця до позбавлення волі на строк
понад шість місяців, крім умовного засудження; звільнення з військової служби за службовою невідповідністю у
зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту
військовослужбовцем; подання відомостей, що не відповідають дійсності, але стали
підставою для зарахування на облік; в інших випадках, передбачених законодавством.
3.15. Списки осіб, яких зараховано на квартирний облік
(додаток 9), окремі списки осіб, які користуються правом
першочергового та позачергового одержання житлових приміщень,
вивішуються для загального огляду.
IV. Забезпечення житловими приміщеннями для постійного
проживання
4.1. Військовослужбовці забезпечуються житловими приміщеннями
для постійного проживання згідно з чергою, що визначається часом
зарахування на квартирний облік осіб, які потребують поліпшення
житлових умов (включення до списків осіб, які користуються правом
першочергового одержання житлових приміщень (додаток 10), або
списків осіб, які користуються правом позачергового одержання
житлових приміщень (додаток 11)).
4.2. Правом позачергового одержання житлових приміщень
користуються особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи і віднесені до 1 та 2 категорій, а також
військовослужбовці, зазначені в пункті 3.12 цієї Інструкції.
4.3. Правом першочергового одержання житлових приміщень, крім
осіб, зазначених у статті 45 Житлового кодексу Української РСР
( 5464-10 ), користуються військовослужбовці - учасники війни,
військовослужбовці, які прослужили 25 і більше календарних років,
сім'ї військовослужбовців, які загинули чи померли або пропали
безвісти під час проходження служби, які перебувають на обліку та
потребують поліпшення житлових умов.
4.4. Військовослужбовці забезпечуються житловими приміщеннями
для постійного проживання за рішенням житлової комісії органу
Державної прикордонної служби, яке затверджується начальником
цього органу. Списки розподілу житлової площі (додаток 12) по органу
Державної прикордонної служби з необхідними документами
надсилаються на погодження до Адміністрації Держприкордонслужби та
перевіряються на відповідність чинному законодавству в управлінні
правового забезпечення. Рішення (пропозиції) Адміністрації Держприкордонслужби є
остаточними і обов'язковими для розгляду житловими комісіями
органів Державної прикордонної служби.
4.5. На підставі рішення та погодженого Адміністрацією
Держприкордонслужби списку розподілу житлової площі виконавчий
орган районної, міської, районної у місті ради видає ордер, який є
єдиною підставою для вселення у надане житлове приміщення. Ордер може бути видано лише на вільне житлове приміщення. Ордер вручається безпосередньо військовослужбовцю, на ім'я
якого він виданий, або за його дорученням іншій особі. Ордер на житлове приміщення може бути визнано недійсним у
судовому порядку.
4.6. Для здійснення перевірки на предмет відповідності
чинному законодавству рішення про надання військовослужбовцям
постійного житла, крім документів, зазначених у пункті 3.5 цієї
Інструкції, до Адміністрації Держприкордонслужби подаються: витяг з протоколу засідання житлової комісії органу Державної
прикордонної служби про зарахування на облік; список розподілу житлової площі по органу Державної
прикордонної служби; акт про перевірку житлових умов (додаток 13) житловою
комісією органу Державної прикордонної служби; довідка з місця проживання про склад сім'ї та реєстрацію
(Ф-3); витяг з протоколу засідання житлової комісії органу Державної
прикордонної служби про надання житлової площі; ксерокопії паспортів членів сім'ї військовослужбовця, які
включаються в ордер; довідки (додаток 14) про здачу житлового приміщення або
довідки про незабезпечення житловою площею за попередніми місцями
служби; довідка про проходження служби військовослужбовцем (Ф-5); витяг з послужного списку про проходження служби; довідка про перебування на квартирному обліку за попереднім
місцем служби та зняття з обліку; довідка з бюро технічної інвентаризації про відсутність
(наявність) житла у військовослужбовця та членів його сім'ї за
місцем проходження служби в цьому населеному пункті.
4.7. Житлове приміщення, що надається військовослужбовцю для
постійного проживання, повинне бути благоустроєним відповідно до
умов цього населеного пункту, відповідати встановленим санітарним
та технічним вимогам.
4.8. Житловими приміщеннями забезпечуються лише ті
військовослужбовці, які перебувають на обліку, крім випадків,
передбачених законодавством.
4.9. Рішення про надання житлового приміщення може бути
переглянуто до видачі ордера, якщо з'ясуються обставини, які не
були раніше відомі та могли вплинути на зазначене рішення.
V. Облік житлової площі
5.1. Департамент матеріально-технічного забезпечення
Адміністрації Держприкордонслужби України організовує та здійснює
належний облік житлової площі, що надійшла від власного
будівництва, одержана від районної, міської, районної у місті ради
та центральних органів виконавчої влади; надійшла від перебудови
нежитлових приміщень; належить військовослужбовцям та членам їх
сімей у будинках, які раніше належали Державній прикордонній
службі й були передані в установленому порядку на баланс житлових
організацій виконавчих органів районної, міської, районної у місті
ради; побудована за кошти інвесторів. { Пункт 5.1 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом
Адміністрації Державної прикордонної служби N 837 ( z1831-12 ) від
11.10.2012 }
5.2. Уся житлова площа обліковується в органах Державної
прикордонної служби, регіональних управліннях - за підпорядковані
органи, Адміністрації Держприкордонслужби - в цілому за Державну
прикордонну службу в книзі обліку житлової площі (додаток 15).
5.3. Житлова площа, закріплена за органом Державної
прикордонної служби в будинках виконавчих органів районної,
міської, районної у місті ради та центральних органів виконавчої
влади, обліковується також у картках обліку житлової площі
(додаток 16). Картки обліку житлової площі, закріпленої за органом
Державної прикордонної служби в будинках виконавчих органів
районної, міської, районної у місті ради та центральних органів
виконавчої влади, нумеруються та реєструються у книзі реєстрації
карток обліку житлової площі, закріпленої за органом Державної
прикордонної служби (додаток 17). У разі зняття з обліку закріпленої житлової площі на картці
робиться відповідна позначка. Картки зберігаються постійно.
5.4. У разі, коли військовослужбовець, який звільняється в
запас або відставку, залишається проживати на закріпленій за
Державною прикордонною службою житловій площі в будинках
виконавчих органів районної, міської, районної у місті ради та
центральних органів виконавчої влади, така житлова площа
знімається з обліку в органі Державної прикордонної служби.
VI. Контроль
6.1. Перевірка стану обліку та використання житлової площі,
закріпленої за органами Державної прикордонної служби в будинках
виконавчих органів районної, міської, районної у місті ради та
центральних органів виконавчої влади, провадиться щороку
Департаментом матеріально-технічного забезпечення Адміністрації
Держприкордонслужби. Про проведені перевірки робляться відповідні
позначки в картках обліку житлової площі, закріпленої за органом
Державної прикордонної служби. { Пункт 6.1 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказом
Адміністрації Державної прикордонної служби N 837 ( z1831-12 ) від
11.10.2012 }
6.2. Контроль за станом обліку військовослужбовців та членів
їх сімей, які потребують поліпшення житлових умов, правильності
оформлення їх облікових справ, а також розподілом житлових
приміщень в органах Державної прикордонної служби здійснюється
Адміністрацією Держприкордонслужби України.
Заступник директора Департаменту
забезпечення - начальник
управління тилу Адміністрації
Державної прикордонної
служби України
генерал-майор В.В.Томаш

Додаток 1
до пункту 2.4 Інструкції
про організацію забезпечення
житловими приміщеннями
в Державній прикордонній
службі України

КНИГА ОБЛІКУ
службових житлових приміщень по _________________
(орган Держприкордонслужби)

Розпочата ________________ 20____ р.
Закінчена ________________ 20____ р.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Наймену- |Номер| Характеристика | Житлова | Кому передається житлова площа | Виданий ордер | Номер | | вання |квар-| житлової площі | площа | | | справи, | | вулиці |тири |------------------------|надійшла |--------------------------------+---------------| куди | | або | |кількість|поверх|окрема,| від | П.І.Б., | склад |безквартир-|номер|розписка | підшити | |містечка,| | кімнат, | | не |будівниц-|військове| сім'ї | ному, на | | в |документи| | номер | |загальна/| |окрема |тва, від | звання |військово-|поліпшення | |отриманні|до ордера| |будинку і| | житлова | | |місцевих | |службовця | житлових | | | | | кому | | площа, | | | рад | | | умов | | | | |належить | | кв.м | | | | | | | | | | | будинок | | | | | | | | | | | | |---------+-----+---------+------+-------+---------+---------+----------+-----------+-----+---------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 2
до пункту 2.6 Інструкції
про організацію забезпечення
житловими приміщеннями
в Державній прикордонній
службі України

Н А К А З

"__" ___________ 20__ р. N _____
Про надання службового житла
З метою створення належних умов для виконання службових
обов'язків відповідно до положень статті 121 Житлового кодексу
Української РСР та Інструкції про організацію забезпечення
житловими приміщеннями в Державній прикордонній службі України,
затвердженої наказом Адміністрації Держприкордонслужби України від ___ _______ 20___ року N ___ та зареєстрованої в Міністерстві
юстиції України ___ _______ 20__ року за N ________,
Н А К А З У Ю:
1. Надати військовослужбовцю ________________________________
(військове звання,
__________________________________________________________________
прізвище, ім'я, по батькові)
на сім'ю з ___ осіб (він, дружина - ..., син - ..., 19_ р.
народження, син - ..., 19__ р. народження тощо) службову ______ -кімнатну квартиру N ___, яка розташована по вул. ___________________, N _____ у м. _____________________
2. Наказ довести до зацікавлених осіб.
Начальник органу
Держприкордонслужби __________________ __________ _____________________________
(військове звання) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

Додаток 3
до пункту 2.10 Інструкції
про організацію забезпечення
житловими приміщеннями
в Державній прикордонній
службі України

СПИСОК
осіб, що потребують отримання
службових житлових приміщень,
_________________________________________
(найменування органу Держприкордонслужби)

--------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Військове звання, | Дата |Підстава | Дата і | Дата і номер | Дата і номер |Примітка| |з/п| П.І.Б. |зарахування| щодо | номер | начальника | рішення | | | |військовослужбовця|до списків |включення| рішення | органу Держ- | житлової | | | | та членів сім'ї, | | до | житлової |прикордонслужби|комісії органу | | | | їх родинні | | списків | комісії | про надання | Держ- | | | | відносини, | | | про | службового |прикордонслужби| | | | рік народження | | |зарахування| житлового |про виключення | | | | | | | до списку | приміщення | зі списку | | |---+------------------+-----------+---------+-----------+---------------+---------------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 4
до пункту 2.21 Інструкції
про організацію забезпечення
житловими приміщеннями
в Державній прикордонній
службі України

АКТ
приймання-передавання службового
житлового приміщення

м. _____________ "__" ______________ 20___ р.
_________________________________________________________________
(військове звання, прізвище, ім'я, по батькові)
(далі - Наймач), з одного боку, та ______________________________ _________________________________________________________________
(начальник органу Держприкордонслужби України)
(далі - Наймодавець), з другого боку, підписали цей акт
приймання-передавання про таке:
1. Наймач здає, а Наймодавець приймає службову житлову площу,
а саме квартиру N ____, яка розташована по вул. ______________,
N ____ у м. ________________
2. Службове житлове приміщення, яке здається, перебуває в
належному технічному стані, повністю звільнене і придатне для
проживання.
3. Цей акт складено в двох примірниках по одному для кожної
сторони.
4. Цей акт є невід'ємною частиною Договору найму службового
житлового приміщення від "__" __________ 20__ р. N ____
5. Дефектний акт та інші довідки на ____ аркушах додаються.
НАЙМАЧ НАЙМОДАВЕЦЬ ________ _______________ ________ _______________
(підпис) (прізвище, ім'я (підпис) (прізвище, ім'я
та по батькові) та по батькові)

Додаток 5
до пункту 2.21 Інструкції
про організацію забезпечення
житловими приміщеннями
в Державній прикордонній
службі України
Кутовий штамп
органу Держприкордонслужби
України

ДОВІДКА
про здачу житлового приміщення

Надана ________________________________ про те, що він (вона) (військове звання, прізвище, ім'я, по батькові)
утримувану житлову площу _______________________________________,
(окрема, не окрема, службова, постійна,
_________________________________________________________________
кількість кімнат, площа, кв.м)
яка розташована по вул. ________________, буд. N ____, кв.
N ______ у м.___________, здав _________________________________
(повністю або частково, число,
місяць, рік)
квартирно-експлуатаційному підрозділу ____________________________
(орган Держприкордонслужби України)
Начальник органу
Держприкордонслужби
М.П.
Начальник
квартирно-експлуатаційної
служби органу
Держприкордонслужби

Додаток 6
до пункту 3.3 Інструкції
про організацію забезпечення
житловими приміщеннями
в Державній прикордонній
службі України

КНИГА ОБЛІКУ
осіб, які перебувають на черзі для одержання
житлових приміщень, _________________________________________
(найменування органу Держприкордонслужби)

Розпочата ________________ 20____ р.
Закінчена ________________ 20____ р.
------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N |Військове | Місце | Місце - | Дата і |Підста-| Дата і номер | Дата і номер | Примітка | |з/п| звання, | роботи | знаход- | номер |ви для | рішення | рішення |(дата і номер | | | П.І.Б. | або | ження, | рішення |прийня-| житлової | житлової | рішення | | |військово-|навчання| характе- | житлової |ття на |комісії органу |комісії органу| житлової | | |службовця | членів | ристика | комісії | облік |Держприкордон- |Держприкордон-|комісії органу| | |та членів | сім'ї | займаної | органу | | служби про | служби про |Держприкордон-| | |сім'ї, їх | | житлової | Держ- | | внесення у | надання | служби про | | | родинні | | площі, |прикордон-| | списки | житлового | зняття з | | |відносини,| | наявність |служби про| |першочерговиків| приміщення, | квартирного | | | рік | |зручностей,|прийняття | | або | розмір | обліку) | | |народження| |належність | на облік | |позачерговиків |житлової площі| | | | | | будинку | | | | | | |---+----------+--------+-----------+----------+-------+---------------+--------------+--------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 7
до пункту 3.5 Інструкції
про організацію забезпечення
житловими приміщеннями
в Державній прикордонній
службі України

ЖУРНАЛ
реєстрації рапортів військовослужбовців
щодо надання житлових приміщень
__________________________________________
(назва органу Держприкордонслужби України)

Розпочата ________________ 20____ р.
Закінчена ________________ 20____ р.
------------------------------------------------------------------- | N |Вхідний|Підрозділ| П.І.Б. | Перелік | Відмітка |Примітка| |з/п| N | |військово-|документів,| про | | | |рапорту| |службовця |доданих до |зарахування| | | | | | | рапорту | на облік | | |---+-------+---------+----------+-----------+-----------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | -------------------------------------------------------------------

Додаток 8
до пункту 3.9 Інструкції
про організацію забезпечення
житловими приміщеннями
в Державній прикордонній
службі України
Кутовий штамп
органу Держприкордонслужби
України

ДОВІДКА

Надана _______________________________________________ про те,
(військове звання, прізвище, ім'я, по батькові)
що він (вона) перебував(ла) на квартирному обліку в ______________
(назва органу
____________________ з ____________________ до __________________,
Держприкордонслужби) (число, місяць, рік) (число, місяць, рік)
складом сім'ї ___________ осіб, а також у списках осіб, які мають
(кількість)
право на першочергове, позачергове отримання житлових приміщень
(підкреслити), з ____________________ до ____________________, та
(число, місяць, рік) (число, місяць, рік)
знятий(а) з квартирного обліку спільним рішенням командування та
житлової комісії __________________________________ ____________________________
(назва органу Держприкордонслужби) (дата та номер рішення)
Начальник органу
Держприкордонслужби
М.П.
Голова житлової комісії органу
Держприкордонслужби
Секретар житлової комісії органу
Держприкордонслужби

Додаток 9
до пункту 3.15 Інструкції
про організацію забезпечення
житловими приміщеннями
в Державній прикордонній
службі України

СПИСОК
осіб, яких зараховано на квартирний облік,
_________________________________________
(найменування органу Держприкордонслужби)

----------------------------------------------------------------------------------------- | N |Військове звання, | Дата | Дата і | Дата і номер | Дата і номер |Примітка| |з/п| П.І.Б. |зарахування| номер | рішення | рішення | | | |військовослужбовця| на облік | рішення | житлової | житлової | | | | та членів сім'ї, | | житлової |комісії органу |комісії органу | | | | їх родинні | | комісії | Держ- | Держ- | | | | відносини, | | про |прикордонслужби|прикордонслужби| | | | рік народження | |зарахування| про надання |про виключення | | | | | | до списку | житлового | зі списку | | | | | | | приміщення | | | |---+------------------+-----------+-----------+---------------+---------------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | -----------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 10
до пукту 4.1 Інструкції
про організацію забезпечення
житловими приміщеннями
в Державній прикордонній
службі України

СПИСОК
осіб, які користуються правом першочергового
одержання житлових приміщень,
_________________________________________
(найменування органу Держприкордонслужби)

------------------------------------------------------------------------------------- | N |Військове звання, |Підстава | Дата і | Дата і номер | Дата і номер |Примітка| |з/п| П.І.Б. | для | номер | рішення | рішення | | | |військовослужбовця|включення| рішення | житлової | житлової | | | | та членів сім'ї, | до |житлової |комісії органу |комісії органу | | | | їх родинні | списку | комісії | Держ- | Держ- | | | | відносини, | | про |прикордонслужби|прикордонслужби| | | | рік народження | |включення| про надання |про виключення | | | | | |до списку| житлового | зі списку | | | | | | | приміщення | | | |---+------------------+---------+---------+---------------+---------------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | -------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 11
до пункту 4.1 Інструкції
про організацію забезпечення
житловими приміщеннями
в Державній прикордонній
службі України

СПИСОК
осіб, які користуються правом позачергового
одержання житлових приміщень,
_________________________________________
(найменування органу Держприкордонслужби)

------------------------------------------------------------------------------------- | N |Військове звання, |Підстава | Дата і | Дата і номер | Дата і номер |Примітка| |з/п| П.І.Б. | для | номер | рішення | рішення | | | |військовослужбовця|включення| рішення | житлової | житлової | | | | та членів сім'ї, | до |житлової |комісії органу |комісії органу | | | | їх родинні | списку | комісії | Держ- | Держ- | | | | відносини, | | про |прикордонслужби|прикордонслужби| | | | рік народження | |включення| про надання |про виключення | | | | | |до списку| житлового | зі списку | | | | | | | приміщення | | | |---+------------------+---------+---------+---------------+---------------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | -------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 12
до Інструкції
про організацію забезпечення
житловими приміщеннями
в Державній прикордонній
службі України

ПОДАЮ НА ПОГОДЖЕННЯ ПОГОДЖУЮ
Начальник __________________________ Директор Департаменту
(найменування органу матеріально-технічного
Держприкордонслужби) забезпечення ____________________________________ ____________________________________ (військове звання) (підпис) (П.І.Б.) (військове звання) (підпис) (П.І.Б.)
"___" _______________ 20___ року "___" ___________ 20___ року

СПИСОК
розподілу ______________________ житлової площі
(постійної, службової)
по _________________________________________
(найменування органу Держприкордонслужби)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Номер і |Військове| П.І.Б. |Категорія| Надається житлова площа | Попереднє місце | У якій |З якого року працює в|З якого року проживає в|Примітка| |з/п| дата | звання, | членів | обліку | | проживання |організації|______________________|_______________________| | | |рішення | П.І.Б. |сім'ї, їх| |-------------------------------------+----------------------| перебуває | (населений пункт) | (населений пункт) | | | |житлової| голови | родинні | |місце- |номер|кіль- |загальна/|поверх| місто, | кому | на | | | | | |комісії | сім'ї, |взаємини,| |знаход-|квар-|кість | житлова | | вулиця, |належить|квартирному| | | | | | | посада, | рік | | ження |тири |кімнат| площа, | | номер |будинок | обліку | | | | | | | вислуга |народжен-| | | | | кв.м | | будинку, | | | | | | | | | років | ня | | | | | | | квартири, | | | | | | |---+--------+---------+---------+---------+-------+-----+------+---------+------+-------------+--------+-----------+----------------------+-----------------------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Голова житлової комісії _________________ Начальник управління правового (найменування органу Держприкордонслужби) забезпечення _________________________________________ _____________________________________ (військове звання) (підпис) (П.І.Б.) (військове звання) (підпис) (П.І.Б.)
Секретар житлової комісії _______________ "___" __________________ 20___ року (найменування органу Держприкордонслужби) _________________________________________ Начальник квартирно-експлуатаційного (військове звання) (підпис) (П.І.Б.) підрозділу управління тилового забезпечення _____________________________________ (військове звання) (підпис) (П.І.Б.)
"___" __________________ 20___ року
{ Додаток 12 в редакції Наказу Адміністрації Державної
прикордонної служби N 837 ( z1831-12 ) від 11.10.2012 }

Додаток 13
до пункту 4.6 Інструкції
про організацію забезпечення
житловими приміщеннями
в Державній прикордонній
службі України

АКТ
про перевірку житлових умов

Комісія у складі ____________________________________________ __________________________________________________________________
перевірила житлові умови _________________________________________
(військове звання, прізвище, ім'я, по батькові)
______________________ військовослужбовця _______________________,
(орган Держприкордонслужби)
що мешкає у місті _____________, вул. ___________________________,
будинок N _____________, кв._____________, та постановила таке:
1. Будинок належить _________________________________________
(орган Держприкордонслужби, міській Раді, відомству)
2. Склад сім'ї ______________________________________________
------------------------------------------------------------------ |N з/п |П.І.Б. |Родинні стосунки | Рік | З якого часу в | | | | |народження | цьому населеному | | | | | | пункті | |------+-------+-----------------+-----------+-------------------| | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Примітка. Якщо сім'я проживає окремо, зазначити, де проживає
та яку площу займає _____________________________________________:
1. Розмір займаної площі ____________________________________ __________________________________________________________________
(зазначити окремо кожну кімнату)
2. На кого відкритий особовий рахунок, з якого часу та на
підставі яких документів _________________________________________
3. Скільки кімнат в квартирі та окремо, скільки
квартиронаймачів і членів їх сімей у них проживає ________________ __________________________________________________________________
4. Упорядкування будинку та цієї квартири: газ, водопровід,
каналізація, опалення, ванна, ліфт, телефон тощо (підкреслити).
5. Висновок комісії: ________________________________________ __________________________________________________________________
Підписи членів комісії:
"____" __________ 20___ року

Додаток 14
до пункту 4.6 Інструкції
про організацію забезпечення
житловими приміщеннями
в Державній прикордонній
службі України
Кутовий штамп
органу Держприкордонслужби
України

ДОВІДКА

Надана ______________________________________________ про те,
(військове звання, прізвище, ім'я, по батькові)
що він (вона) у період служби в __________________________________
(назва органу Держприкордонслужби)
з ____________________ до ___________________ житловою площею не
(число, місяць, рік) (число, місяць, рік)
забезпечувався(лась).
Начальник органу
Держприкордонслужби
М.П.
Начальник
квартирно-експлуатаційної
служби органу
Держприкордонслужби

Додаток 15
до пункту 5.2 Інструкції
про організацію забезпечення
житловими приміщеннями
в Державній прикордонній
службі України

КНИГА ОБЛІКУ
житлової площі по ___________________________
(орган Держприкордонслужби)

Розпочата ________________ 20____ р.
Закінчена ________________ 20____ р.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Наймену- | Номер | Характеристика | Житлова | Кому передається житлова площа | Виданий ордер | Номер | | вання | квартири | житлової площі | площа | | | справи, | | вулиці | |------------------------|надійшла |--------------------------------+---------------| куди | | або | |кількість|поверх|окрема,| від | П.І.Б., | склад |безквартир-|номер|розписка | підшити | |містечка,| | кімнат, | | не |будівниц-|військове| сім'ї | ному, на | | в |документи| | номер | |загальна/| |окрема |тва, від | звання |військово-|поліпшення | |отриманні|до ордера| |будинку і| | житлова | | |місцевих | |службовця | житлових | | | | | кому | | площа, | | |рад, за | | | умов | | | | |належить | | кв.м | | |виїздом | | | | | | | | будинок | | | | |(П.І.Б., | | | | | | | | | | | | |військове| | | | | | | | | | | | |звання) | | | | | | | |---------+----------+---------+------+-------+---------+---------+----------+-----------+-----+---------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 16
до пункту 5.3 Інструкції
про організацію забезпечення
житловими приміщеннями
в Державній прикордонній
службі України

КАРТКА ОБЛІКУ N ______
житлової площі, закріпленої за
_____________________________
(орган Держприкордонслужби)
в будинках виконавчих органів районної, міської,
районної у місті ради та центральних органів
виконавчої влади (підкреслити)

1. Місто ____________, район ____________, вул. ____________,
будинок N _____, квартира N __________, кімнат __________________,
(кількість) житловою площею _________________ кв.м.
2. Належність будинку _______________________________________
(відомство, місцева рада)
__________________________________________________________________
Будинкоуправління ___________________________________________ __________________________________________________________________
3. Коротка характеристика житлової площі ____________________ __________________________________________________________________
4. Підстава закріплення житлової площі за органом
Держприкордонслужби ______________________________________________
(номер акта приймання-передавання і дата)

(зворотна сторона картки)

5. Хто проживає:
------------------------------------------------------------------ | N з/п | Військове |Місце служби |Склад сім'ї | Ордер | | | звання, П.І.Б. | | |------------| | | | | |дата |номер | |-------+----------------+-------------+------------+-----+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ------------------------------------------------------------------
Начальник
квартирно-експлуатаційної
служби органу
Держприкордонслужби
"____" ______________ 20__ року.
М.П.

Додаток 17
до пункту 5.3 Інструкції
про організацію забезпечення
житловими приміщеннями
в Державній прикордонній
службі України

КНИГА
реєстрації карток обліку
житлової площі, закріпленої
за _________________________________________
(найменування органу Держприкордонслужби)

Розпочата ________________ 20____ р.
Закінчена ________________ 20____ р.
------------------------------------------------------------------- |N з/п| Номер | Підстава | Займана | Місце- |Відмітка| | | картки | закріплення | житлова |знаходження| про | | | | житлової площі за | площа, | |зняття з| | | | органом |загальна/| | обліку | | | |Держприкордонслужби|житлова, | | | | | | (номер акта | кв.м, | | | | | | приймання- |кількість| | | | | | передавання або | кімнат | | | | | | інше) | | | | |-----+--------+-------------------+---------+-----------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | -------------------------------------------------------------------вгору