Номенклатура лікарських спеціальностей
МОЗ України; Інші від 19.12.1997359
Документ z0015-98, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 05.04.2019, підстава - z0293-19

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
І Н Ш І
N 359 від 19.12.97 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
14 січня 1998 р.
за N 15/2455

Затверджено
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
19.12.1997 р. N 359
( z0014-98 )
{ Документ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
охорони здоров'я
N 446 ( z0293-19 ) від 22.02.2019 }
Номенклатура лікарських спеціальностей
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
охорони здоров'я
N 333 ( z0747-05 ) від 06.07.2005 - втратив чинність
на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я
N 76 ( z0256-06 ) від 21.02.2006 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
охорони здоров'я
N 1973 ( z1294-18 ) від 31.10.2018 }

1. Авіаційна та космічна медицина
2. Акушерство і гінекологія
3. Алергологія
4. Анестезіологія
5. Бактеріологія
6. Вірусологія
7. Гастроентерологія
8. Гематологія
9. Генетика лабораторна
10. Генетика медична
11. Геріатрія
12. Гігієна дітей та підлітків
13. Гігієна праці
14. Гігієна харчування
15. Дезінфекційна справа
16. Дерматовенерологія
17. Дитяча алергологія
18. Дитяча анестезіологія
19. Дитяча гастоентерологія
20. Дитяча гематологія
21. Дитяча гінекологія
22. Дитяча дерматовенерологія
23. Дитяча ендокринологія
24. Дитяча імунологія
25. Дитяча кардіоревматологія
26. Дитяча неврологія
27. Дитяча нефрологія
28. Дитяча онкологія
29. Дитяча ортопедія і травматологія
30. Дитяча отоларингологія
31. Дитяча офтальмологія
32. Дитяча патологічна анатомія
33. Дитяча психіатрія
34. Дитяча пульмонологія
35. Дитяча стоматологія
36. Дитяча урологія
37. Дитяча фтизіатрія
38. Дитяча хірургія
39. Дитячі інфекційні хвороби
40. Дієтологія
41. Ендокринологія
42. Ендоскопія
43. Епідеміологія
44. Загальна гігієна
45. Загальна практика - сімейна медицина
46. Імунологія
47. Інфекційні хвороби
48. Кардіологія
49. Клінічна біохімія
50. Клінічна імунологія
51. Клінічна лабораторна діагностика
52. Комбустіологія
53. Комунальна гігієна
54. Лабораторна імунологія
55. Лабораторні дослідження факторів навколишнього середовища
56. Лабораторні дослідження фізичних факторів навколишнього
середовища
57. Лабораторні дослідження хімічних факторів навколишнього
середовища
58. Лікувальна фізкультура
59. Лікувальна фізкультура і спортивна медицина
60. Медицина невідкладних станів
61. Медична психологія
62. Мікробіологія і вірусологія
63. Наркологія
64. Народна та нетрадиційна медицина
65. Неврологія
66. Нейрохірургія
67. Неонатологія
68. Нефрологія
69. Онкогінекологія
70. Онкологія
71. Онкоотоларингологія
72. Онкохірургія
73. Організація і управління охороною здоров'я
74. Ортодонтія
75. Ортопедична стоматологія
76. Ортопедія і травматологія
77. Отоларингологія
78. Офтальмологія
79. Паразитологія
80. Патологічна анатомія
81. Педіатрія
82. Підліткова терапія
83. Проктологія
84. Променева терапія
85. Професійна патологія
86. Психіатрія
87. Психотерапія
88. Психофізіологія
89. Пульмонологія
90. Радіаційна гігієна
91. Радіологія
92. Радіонуклідна діагностика
93. Ревматологія
94. Рентгенологія
95. Рефлексотерапія
96. Санологія
97. Сексопатологія
98. Спортивна медицина
99. Стоматологія 100. Судинна хірургія
101. Суднова медицина
102. Судово-медична гістологія
103. Судово-медична експертиза
104. Судово-медична імунологія
105. Судово-медична криміналістика
106. Судово-медична токсикологія
107. Судово-медична цитологія
108. Судово-психіатрична експертиза
109. Сурдологія
110. Терапевтична стоматологія
111. Терапія
112. Токсикологія
113. Торакальна хірургія
114. Трансплантологія
115. Трансфузіологія
116. Ультразвукова діагностика
117. Урологія
118. Фізіотерапія
119. Фізична та реабілітаційна медицина
120. Фтизіатрія
121. Функціональна діагностика
122. Хірургічна стоматологія
123. Хірургія
124. Хірургія серця і магістральних судин
{ Номенклатура лікарських спеціальностей в редакції Наказу
Міністерства охорони здоров'я N 333 ( z0747-05 ) від 06.07.2005,
із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства охорони
здоров'я N 76 ( z0256-06 ) від 21.02.2006, N 1973 ( z1294-18 ) від
31.10.2018 }

Додаток 1
до пункту 2.3 Положення
про порядок проведення
атестації лікарів
Атестаційний листок
1. Прізвище, ім'я, по батькові ___________________________________
2. Рік народження ________________________________________________
3. Освіта ________________________________________________________
(назва закладу освіти, факультет, __________________________________________________________________
рік закінчення) 4. Місце роботи __________________________________________________
5. Займана посада на час атестації _______________________________ __________________________________________________________________
6. Удосконалення за спеціальністю (де, коли, тривалість)
а)
б)
в)
г)
д)
7. Стаж роботи за спеціальністю __________________________________
8. Наукові праці, винаходи, рацпропозиції_________________________ __________________________________________________________________
Рішення атестаційної комісії:
Атестаційна комісія при __________________________________________
(назва органу охорони здоров'я __________________________________________________________________
або закладу освіти) вирішила присвоїти гр. ___________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) __________________________________________________________________
(звання лікаря-спеціаліста, назва категорії) за спеціальністю _________________________________________________
(назва спеціальності __________________________________________________________________
згідно з номенклатурою)
Голова комісії (підпис)
Члени комісії (підпис)
"___" __________ ____ р.
Додаток 2
до пункту 2.7 Положення
про порядок проведення
атестації лікарів
Міністерство охорони здоров'я України
Місце для Сертифікат N ________ фотографії лікаря-спеціаліста
М.П.
Видано ______________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) про те, що він(вона) ____________________ атестувався(лась) на
(дата) визначення знань та практичних навиків в атестаційній комісії при __________________________________________________________________
(назва закладу освіти) і наказом по _____________________________________________________
(назва закладу освіти)
від "___" ______________ р. N _________
йому (їй) присвоєно (підтверджено) звання лікаря-спеціаліста за
спеціальністю __________________________________________________________________
(назва спеціальності згідно з номенклатурою)
Дійсний до "___" _____________ ______ р.
Голова атестаційної комісії (підпис)
Керівник закладу освіти (підпис)
М.П.
Додаток 3
до пункту 3.3 Положення
про порядок проведення
атестації лікарів
Свідоцтво N _______
про складання іспиту зі спеціальності після
проведення передатестаційного циклу
_____________________________________________________
(назва спеціальності згідно з номенклатурою)
Назва закладу освіти, факультету, кафедри, де складався
іспит: ___________________________________________________________ __________________________________________________________________
Екзаменувався _______________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) __________________________________________________________________
Рекомендується присвоїти ____________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) рівень кваліфікаційної категорії ____________________________ __________________________________________________________________
(спеціальність згідно з номенклатурою)
Керівник закладу освіти (підпис)
Завідуючий кафедрою (підпис)
М.П.
Додаток 4
до пункту 3.19 Положення
про порядок проведення
атестації лікарів
Посвідчення N ______
Місце для Видано ________________________________________ фотографії (прізвище, _______________________________________________
ім'я, по батькові)
М.П.
про те, що _______________________ 19__ р. він(вона) проходив(ла)
атестацію в атестаційній комісії при _____________________________ __________________________________________________________________
(назва органу охорони здоров'я) і наказом по _____________________________________________________
(назва органу охорони здоров'я) від ____ ________ 19__ р. N ______________ йому(їй) присвоєна
(змінена) кваліфікаційна категорія зі спеціальності ______________ __________________________________________________________________
(назва спеціальності згідно з номенклатурою) __________________________________________________________________
(категорія)
М.П.
Дійсне до "___" __________ ______ р.
Продовжено до "___" ___________ ______ р.
Наказом по __________________________________
(назва органу охорони здоров'я)
від "___" ___________ р. N _____

Голова атестаційної комісії (підпис)
Керівник органу охорони здоров'я (підпис)вгору