Про затвердження порядку видачі медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років
МОЗ України; Наказ, Порядок, Форма типового документа від 04.12.2001482
Документ z0011-02, поточна редакція — Редакція від 27.11.2018, підстава - z1244-18

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
N 482 від 04.12.2001 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 січня 2002 р.
за N 11/6299

Про затвердження порядку видачі медичного висновку
про дитину з інвалідністю віком до 18 років
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
охорони здоров'я
N 187 ( z0478-02 ) від 23.05.2002
N 342 ( z0787-05 ) від 11.07.2005
N 1630 ( z1244-18 ) від 07.09.2018 }
{ У назві та тексті Наказу цифри "16" замінено цифрами "18"
згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я N 342
( z0787-05 ) від 11.07.2005 }
{ У заголовку та тексті Наказу слова "дитина-інвалід" у всіх
відмінках і числах замінено словами "дитина з інвалідністю"
у відповідних відмінках і числах згідно з Наказом
Міністерства охорони здоров'я N 1630 ( z1244-18 )
від 07.09.2018 }

На виконання Закону України "Про державну соціальну допомогу
інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам" ( 2109-14 )
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити порядок видачі медичного висновку про
дитину з інвалідністю віком до 18 років (додається).
2. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим,
начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Головного
управління Київської та управління охорони здоров'я
Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити
виконання цього наказу.
3. Начальнику Центру медичної статистики МОЗ України
Голубчикову М.В. забезпечити Міністерство охорони здоров'я
Автономної Республіки Крим та органи охорони здоров'я місцевих
державних адміністрацій зразками облікової форми 080/о "Медичний
висновок про дитину з інвалідністю віком до 18 років".
4. Уважати таким, що втратив чинність, наказ МОЗ України від
05.12.91 N 175 "Про перелік медичних показань та порядок видачі
медичних висновків дітям-інвалідам з дитинства до 18 років".
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Державного секретаря Гойду Н.Г.
Міністр В.Ф.Москаленко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
04.12.2001 N 482
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 січня 2002 р.
за N 11/6299
{ У Порядку цифри "16" замінено цифрами "18" згідно з
Наказом Міністерства охорони здоров'я N 342
( z0787-05 ) від 11.07.2005 }
Порядок
видачі медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до
18 років
{ У заголовку та тексті Порядку та у додатку до нього слова
"дитина-інвалід" у всіх відмінках і числах замінено словами
"дитина з інвалідністю" у відповідних відмінках і числах згідно
з Наказом Міністерства охорони здоров'я N 1630 ( z1244-18 )
від 07.09.2018 }

1. Показаннями для встановлення інвалідності у дітей є
патологічні стани, які виникають при вроджених, спадкових,
здобутих захворюваннях та після травм.
2. Перелік медичних показань, що дають право про одержання
державної соціальної допомоги на дітей з інвалідністю віком до 18
років затверджено наказом Міністерства охорони здоров'я України,
Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства
фінансів України від 08.11.2001 N 454/471/516 ( z1073-01 ),
зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 26.12.2001 за N
1073/6264.
3. Установлення у дитини медичних показань для визнання її
інвалідом віком до 18 років здійснюється
лікарсько-консультативними комісіями (далі - ЛКК) дитячих
обласних, багатопрофільних міських лікарень, спеціалізованих
лікарень, диспансерів, де діти перебувають на диспансерному обліку
та спеціалізованому лікуванні, Української дитячої спеціалізованої
лікарні "ОХМАТДИТ", Українського центру медичної реабілітації
дітей з органічним ураженням нервової системи, клінік
науково-дослідних установ Міністерства охорони здоров'я України та
Академії медичних наук України після стаціонарного або
амбулаторного обстеження. ( Пункт 3 в редакції Наказу МОЗ N 187
( z0478-02 ) від 23.05.2002 )
4. При обстеженні в указаних закладах наявність у дитини
медичних показань для визнання її інвалідом віком до 18 років
обґрунтовується лікуючим лікарем у первинній медичній
документації: медичній карті стаціонарного хворого (ф.003/о) або
історії розвитку дитини (ф.112/о) за підписами лікуючого лікаря,
завідувача відділення (поліклініки) та заступника головного лікаря
з медичної частини із зазначеним згідно з Міжнародною
класифікацією хвороб (МКХ-10) діагнозом та кодом.
5. Аналогічний запис заноситься до виписки з медичної карти
стаціонарного хворого (ф.027/о) або консультативного висновку
спеціаліста (ф.028/о) за підписами лікуючого лікаря, завідувача
відділення (поліклініки), заступника головного лікаря з медичної
частини, засвідченими печаткою лікувально-профілактичного закладу.
6. Виписка з медичної карти стаціонарного хворого (ф.027/о)
або консультативний висновок спеціаліста (ф.028/о) видаються на
руки батькам дитини, усиновителям, опікуну або піклувальнику.
7. Визнання дитини віком до 18 років інвалідом та оформлення
медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років
(ф.080/о "Медичний висновок про дитину з інвалідністю до 18 років"
додається
) здійснюється лікарсько-консультативною комісією
дитячого лікувально-профілактичного закладу за місцем проживання
дитини після особистого огляду її та за наявності виписки з
медичної карти стаціонарного хворого (ф.027/о) або
консультативного висновку спеціаліста (ф.028/о), виданих після
стаціонарного або амбулаторного обстеження дитини в дитячій
обласній, багатопрофільній міській лікарнях, спеціалізованих
лікарнях, диспансерах, де діти перебувають на диспансерному обліку
та спеціалізованому лікуванні, Українській дитячій спеціалізованій
лікарні "ОХМАТДИТ", Українському центрі медичної реабілітації
дітей з органічним ураженням нервової системи або клініках
науково-дослідних установ Міністерства охорони здоров'я, Академії
медичних наук України та оформлених у зазначеному порядку. ( Пункт
7 в редакції Наказу МОЗ N 187 ( z0478-02 ) від 23.05.2002 )
8. Письмове обґрунтування визнання дитини інвалідом віком до
18 років фіксується в історії розвитку дитини (ф.112/о) за
підписами голови та членів лікарсько-консультативної комісії.
Діагноз, згідно з яким дитину визнано інвалідом, виноситься на
листок для запису остаточних (уточнених) діагнозів історії
розвитку дитини (ф.112/о).
9. Дані про оформлення та видачу медичного висновку про
дитину з інвалідністю віком до 18 років заносяться до журналу
запису висновків лікарсько-консультативної комісії (ф.035/о).
Особа, відповідальна за ведення журналу записів висновків
лікарсько-консультативної комісії, призначається наказом по
дитячому лікувально-профілактичному закладу.
10. Якщо за станом здоров'я дитина віком до 18 років не може
з'явитися на огляд до лікарсько-консультативної комісії, то цей
огляд здійснюється вдома або в стаціонарі, де перебуває на
лікуванні дитина.
11. Медичний висновок про дитину з інвалідністю віком до 18
років оформляється за підписами головного лікаря дитячого
лікувально-профілактичного закладу, його заступника з медичної
частини та лікуючого лікаря, завіряється круглою печаткою і в
3-денний строк направляється в орган праці та соціального захисту
населення за місцем проживання батьків, усиновителів, опікуна,
піклувальника дитини з інвалідністю віком до 18 років.
12. Термін дії медичного висновку встановлюється згідно зі
строками, передбаченими наказом Міністерства охорони здоров'я
України, Міністерства праці та соціальної політики України,
Міністерства фінансів України від 08.11.2001 N 454/471/516
( z1073-01 ), та зазначається в медичному висновку про
дитину з інвалідністю віком до 18 років.
13. Переогляд дитини з інвалідністю повинен бути здійснений
лікарсько-консультативною комісією дитячого
лікувально-профілактичного закладу за місцем проживання не пізніше
1 (одного) місяця до закінчення дії медичного висновку про
дитину з інвалідністю до 18 років. Дата переогляду зазначається у
медичному висновку про дитину з інвалідністю до 18 років.
14. Не пізніше 1 (одного) місяця до виповнення 18 років
діти з інвалідністю направляються на переогляд до
медико-соціальної експертної комісії (МСЕК).
15. При необхідності тривалого (понад 3 місяці)
стаціонарного лікування дитини в лікувально-профілактичних
закладах поза межами району постійного проживання та
несприятливому прогнозі щодо відновлення або поліпшення порушених
функцій органів і систем організму медичний висновок про
дитину з інвалідністю віком до 18 років оформляється
лікарсько-консультативною комісією дитячого
лікувально-профілактичного закладу за місцем постійного проживання
(спостереження) дитини за наявності оформленої у вказаному порядку
виписки з медичної карти стаціонарного хворого (ф.003/о),
засвідченої підписом головного лікаря та круглою печаткою дитячої
обласної, багатопрофільної міської лікарень, спеціалізованих
лікарень, диспансерів, де діти перебувають на диспансерному обліку
та спеціалізованому лікуванні, Української дитячої спеціалізованої
лікарні "ОХМАТДИТ", Українського центру медичної реабілітації
дітей з органічним ураженням нервової системи, клініки
науково-дослідної установи Міністерства охорони здоров'я, Академії
медичних наук України, де перебуває на стаціонарному лікуванні
дитина. ( Пункт 15 в редакції Наказу МОЗ N 187 ( z0478-02 ) від
23.05.2002 )
16. Відповідальність за стан всієї роботи щодо видачі
медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років
покладається на керівника дитячого лікувально-профілактичного
закладу. Бланки медичних висновків про дітей-інвалідів віком до 18
років зберігаються у відповідальної особи як документи суворої
звітності.
17. Особа, відповідальна за облік, отримання, зберігання та
витрачання бланків медичних висновків про дітей з інвалідністю
віком до 18 років та їх корінців, призначається наказом по
дитячому лікувально-профілактичному закладу.
18. Батьки, усиновителі, опікуни піклувальники
дитини з інвалідністю віком до 18 років у разі відмови у видачі
медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років
можуть оскаржити факт відмови в органах охорони здоров'я протягом
1 місяця або в судовому порядку.
19. За порушення порядку видачі медичного висновку про
дитину з інвалідністю віком до 18 років винні особи притягуються
до відповідальності в установленому порядку.
Начальник управління
організації медичної
допомоги дітям і матерям Р.О.Моісеєнко
Додаток
до Порядку видачі медичного
висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років
------------------------------------- ------------------------------------- |Код форми за ДКУД | | | | | | | | |Код форми за ДКУД | | | | | | | | |---------------------+-+-+-+-+-+-+-| |---------------------+-+-+-+-+-+-+-| |Код закладу за ЄДРПОУ| | | | | | | | |Код закладу за ЄДРПОУ| | | | | | | | ------------------------------------- ------------------------------------- --------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------- |Міністерство охорони |МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ | |Міністерство охорони |МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ | |здоров'я України |ФОРМА N |0|8|0|/|о| | |здоров'я України |ФОРМА N |0|8|0|/|о| | |Найменування закладу | ----------- | |Найменування закладу | ----------- | | |Затверджена наказом МОЗ України | | |Затверджена наказом МОЗ України | | | 0|4|1|2|2|0|0|1|р.|N|4|8|2| | | | 0|4|1|2|2|0|0|1|р.|N|4|8|2| | | |-------------------- ------- | | |-------------------- ------- | |-------------------------------------------------------| |-------------------------------------------------------| | КОРІНЕЦЬ | | Медичний висновок N _____ | | медичного висновку N ______ | | про дитину з інвалідністю віком до 18 років | | про дитину з інвалідністю віком до 18 років | | (направляється в районне (міське) | | від "____"__________ _______ р. | | управління праці та соціального | |-------------------------------------------------------| | захисту населення за місцем | |1. Прізвище, ім'я, по батькові дитини ________________ | | проживання батьків, опікуна) | |______________________________________________________ | | від "_______"_______________ _______ р. | | | Л | | |2. Дата народження | | | | | | | | і |-------------------------------------------------------| | ------------------- | н |1. Прізвище, ім'я, по батькові дитини ________________ | | (число, місяць, рік) | і |______________________________________________________ | | | я | | |3. Прізвище, ім'я, по батькові матері, батька, опікуна | |2. Дата народження | | | | | | | | |(необхідне підкреслити) ______________________________ | в | ------------------- | |______________________________________________________ | і | (число, місяць, рік) | | | д | | |4. Місце проживання батьків (опікуна) - адреса _______ | р |3. Прізвище, ім'я, по батькові матері, батька, опікуна | |______________________________________________________ | і |(необхідне підкреслити) ______________________________ | | | з |______________________________________________________ | |5. Захворювання (патологічний стан) __________________ | у | | |______________________________________________________ | |4. Місце проживання батьків (опікуна) - адреса _______ | |______________________________________________________ | |______________________________________________________ | |відповідає розділу _________, пункту ________________, | | | |підпункту __________________ Переліку медичних показань| |5. Захворювання (патологічний стан) __________________ | | | |______________________________________________________ | |Дійсний до "___________"__________________ _________ р.| |______________________________________________________ | | | |______________________________________________________ | |Дата переогляду "__________"________________ _______ р.| |______________________________________________________ | | | |______________________________________________________ | |Головний лікар _____________________________ ________ | |______________________________________________________ | | (прізвище, ім'я, по батькові) (підпис) | |______________________________________________________ | | | | | |(Заступник головного лікаря з мед. частини ) | |-------------------------------------------------------| |______________________________________________________ | | | |(прізвище, ім'я, по батькові) (підпис) | |-------------------------------------------------------| | | | | |Лікуючий лікар _______________________________________ | --------------------------------------------------------- | (прізвище, ім'я, по батькові) (підпис) | | | |Направлено в районне (міське) | |управління праці та соціального захисту населення | | | |"_____" __________ ______ р. Поштова квитанція | | (дата) | ---------------------------------------------------------
стор. 2 ф. № 080/о ----------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------ |6. Висновок. Наявне захворювання (патологічний стан) | | | |відповідає розділу _____________, пункту ______________, | | | |підпункту __________________ Переліку медичних показань, | | | |що дають право на одержання державної соціальної допомоги| | | |на дітей з інвалідністю віком до 18 років, затвердженого| | | |наказом Міністерства охорони здоров'я України, | | | |Міністерства праці та соціальної політики України, | | | |Міністерства фінансів України від 8 листопада 2001 р. | | | |N 454/471/516 | | | |Висновок дійсний до "_______"____________ _______ р. | | | |Дата переогляду "______" ________________ _______ р. | | | | | | | | М.П. Головний лікар ___________________ __________ | | | | (прізвище, (підпис) | | | | ім'я, по батькові) | | | | (Заступник головного | | | | лікаря з медичної | | | | частини) ___________________ __________ | | | | (прізвище, (підпис) | | | | ім'я, по батькові) | | | | | | | | Лікуючий лікар ___________________ __________ | | | | (прізвище, (підпис) | | | | ім'я, по батькові) | | | ----------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------
Начальник Центру медичної
статистики МОЗ України М.В.Голубчиковвгору