Про затвердження бланків типових реєстраційних суднових документів
Мінтрансзв'язку України; Наказ, Заява, Свідоцтво [...] від 13.12.20061151
Документ z0009-07, чинний, поточна редакція — Редакція від 11.09.2018, підстава - z0972-18

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
Н А К А З
13.12.2006 N 1151
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 січня 2007 р.
за N 9/13276

Про затвердження бланків типових
реєстраційних суднових документів
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
інфраструктури
N 487 ( z1312-11 ) від 01.11.2011
N 520 ( z1405-13 ) від 26.07.2013
N 514 ( z1612-15 ) від 08.12.2015
N 278 ( z1234-16 ) від 16.08.2016
N 354 ( z0972-18 ) від 06.08.2018 }
{ У тексті наказу слова "Інспекція Головного державного
реєстратора флоту" в усіх відмінках замінено словами
"Державна інспекція України з безпеки на морському та
річковому транспорті" у відповідних відмінках;
У тексті додатків до наказу слова "Інспекція Головного
державного реєстратора флоту", "Інспекція Головного
державного реєстратора флоту України" та "GENERAL
STATE SHIPS REGISTRAR INSPECTION OF UKRAINE" в усіх
відмінках замінено словами "Державна інспекція України
з безпеки на морському та річковому транспорті" та
"State Inspectorate of Ukraine for Safety of Maritime
and Inland Water Transport" у відповідних
відмінках згідно з Наказом Міністерства інфраструктури
N 487 ( z1312-11 ) від 01.11.2011 }
{ У тексті наказу та додатках 1, 6 - 11, 13 та 15 - 23
до нього слова "Державна інспекція України з безпеки
на морському та річковому транспорті" та "State
Inspectorate of Ukraine for Safety of Maritime and
Inland Water Transport" в усіх відмінках замінено
словами "Державна служба України з безпеки на
транспорті" та "State Service of Ukraine for
Transport Safety" у відповідних відмінках згідно з
Наказом Міністерства інфраструктури N 278 ( z1234-16 )
від 16.08.2016 }
{ У тексті Наказу та додатках 1, 6-11, 13, 15-23 до нього
слова "Державна служба України з безпеки на транспорті",
"State Service of Ukraine for Transport Safety" в усіх
відмінках замінено відповідно словами "Державна служба
морського та річкового транспорту України", "State
Service for Maritime and River Transport of Ukraine" у
відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства
інфраструктури N 354 ( z0972-18 ) від 06.08.2018 }

Відповідно до статті 35 Кодексу торговельного мореплавства
України ( 176/95-ВР ), постанови Кабінету Міністрів України від
26 вересня 1997 року N 1069 ( 1069-97-п ) "Про затвердження
Порядку ведення Державного суднового реєстру України і Суднової
книги України" та з метою впорядкування обліку торговельних суден
в Україні та вдосконалення системи їх державної реєстрації
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити такі бланки типових реєстраційних суднових та
суднових документів за формою, наведеною в додатках: заява для суден, що підлягають реєстрації у Державному
судновому реєстрі України (додаток 1); заява для прогулянкових суден, що підлягають реєстрації у
Державному судновому реєстрі України (додаток 2); заява для суден, що підлягають реєстрації у Судновій книзі
України (додаток 3); анкета Державного суднового реєстру України (додаток 4); анкета Державного суднового реєстру України для прогулянкових
суден (додаток 5); свідоцтво про право плавання під Державним прапором України
(судновий патент) (додаток 6); свідоцтво про право плавання під Державним прапором України
(судновий патент) для прогулянкових суден (додаток 7); свідоцтво про право власності на судно (додаток 8); свідоцтво про право власності для прогулянкових суден
(додаток 9); свідоцтво про мінімальний склад екіпажу (додаток 10); свідоцтво про мінімальний склад екіпажу судна, яке здійснює
плавання на внутрішніх водних шляхах України (додаток 11); свідоцтво про мінімальний склад екіпажу судна, яке здійснює
міжнародне плавання по річці Дунай (додаток 12); свідоцтво про страхування або інше фінансове забезпечення
цивільної відповідальності за шкоду від забруднення нафтою
(додаток 13); свідоцтво про тимчасове право плавання під Державним прапором
України (додаток 14); свідоцтво про виключення судна з Державного суднового реєстру
України (додаток 15); свідоцтво про виключення судна з Суднової книги України
(додаток 16); судновий білет (додаток 17); свідоцтво про тимчасове виключення судна з Державного
суднового реєстру України (додаток 18); свідоцтво про тимчасове виключення судна з Суднової книги
України (додаток 19); журнал безперервної реєстрації історії судна (синопсис)
(додаток 20); свідоцтво про нанесення на судно постійного маркування
розпізнавального номера (додаток 21); сертифікат про нереєстрацію судна /недобудованого судна/,
корпуса судна в Державному судновому реєстрі України (додаток 22); акт проведення ідентифікації судна (додаток 23); акт технічного нагляду судна для здійснення його державної
реєстрації (додаток 24); { Абзац двадцять п'ятий пункту 1 в
редакції Наказу Міністерства інфраструктури N 520 ( z1405-13 ) від
26.07.2013 } журнал обліку суден, які плавають під Державним прапором
України та зареєстровані в Судновій книзі України (додаток 25).
2. Технічний опис бланків типових реєстраційних суднових
документів наведено у додатку 26 до цього наказу, що додається. { Наказ доповнено пунктом 2 згідно з Наказом Міністерства
інфраструктури N 520 ( z1405-13 ) від 26.07.2013 }
3. Установити, що:
3.1. Реєстрація прогулянкових суден з потужністю головних
двигунів 55 кВт і більше або валовою місткістю 80 одиниць і більше
здійснюється в окремому бланку Державного суднового реєстру
України.
3.2. Виготовлення бланків типових реєстраційних суднових
документів за єдиним зразком здійснюється за замовленням Державної
служби морського та річкового транспорту України.
{ Підпункт пункту виключено на підставі Наказу Міністерства
інфраструктури N 487 ( z1312-11 ) від 01.11.2011 }
3.3. Записи в реєстраційних суднових та суднових документах
ведуться українською, а у випадках, зазначених у цих документах,
також англійською мовами. Записи у Свідоцтві про мінімальний склад
екіпажу судна, яке здійснює міжнародне плавання по річці Дунай,
виконуються українською, російською та німецькою мовами. Записи в
журналі безперервної реєстрації історії судна (синопсис) ведуться
українською та англійською мовами. { Підпункт 3.3 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства інфраструктури N 520 ( z1405-13 ) від 26.07.2013 }
3.4. Бланки суднових документів, наведені в додатках 6-15,
17, 21, підлягають ламінуванню захисною плівкою після їх
заповнення. { Підпункт 3.4 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства інфраструктури N 520 ( z1405-13 ) від 26.07.2013 }
3.5. Суднові документи, наведені в додатках 6, 7, 10-12, 17
до цього наказу, у яких установлено термін їх дії, заміняються на
безстрокові з тими самими відомостями на підставі заяви власника
(судновласника), складеної у довільній формі, протягом 5 робочих
днів з дня реєстрації заяви. { Пункт 3 доповнено новим підпунктом 3.5 згідно з Наказом
Міністерства інфраструктури N 514 ( z1612-15 ) від 08.12.2015 }
4. Державному департаменту морського і річкового транспорту
(Кушніренко А.В.) у встановленому законодавством порядку подати
цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України
та довести його до відома органів реєстрації суден.
5. Державній службі морського та річкового транспорту України
забезпечити: { Пункт із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
інфраструктури N 487 ( z1312-11 ) від 01.11.20011 }
5.1. Замовлення виготовлення бланків типових реєстраційних
суднових документів та розподіл їх між органами державної
реєстрації суден згідно з поданими заявками.
5.2. Облік бланків суднових документів та контроль за їх
використанням.
5.3. Установлення формату бортових номерів для реєстрації
прогулянкових суден, яким за своїми конструктивними особливостями
не присвоюється назва.
6. Скасувати накази Мінтрансзв'язку від 26.05.2005 N 245
( v0245650-05 ) "Про заходи щодо впорядкування реєстрації та
обліку прогулянкових суден в Україні, у тому числі яхт, що
підлягають реєстрації у Державному судновому реєстрі України" та
від 02.09.2005 N 523 ( v0523650-05 ) "Про затвердження бланків
типових реєстраційних суднових документів" як такі, що не
подавались на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Касапчука В.А.
Міністр М.Рудьковський
ПОГОДЖЕНО:
В.о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва К.О.Ващенко
Додаток 1
до наказу Міністерства
транспорту та зв'язку
України
13.12.2006 N 1151

_________________________________________________________________
(найменування органу державної реєстрації)
від _____________________________________________________________
(заявник)
Місцезнаходження (місце проживання) заявника ____________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Ідентифікаційний код з ЄДРПОУ для юридичних осіб ________________
(ідентифікаційний номер за ДРФО (за наявності) та серія, номер
паспорта, ким та коли виданий, для фізичних осіб) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
тел. _____________________
------------------------------------------------------------------ Погодження щодо можливості проведення державної реєстрації
суден відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
26.09.97 N 1069 "Про затвердження Порядку ведення Державного
суднового реєстру України і Суднової книги України" ------------------------------------------------------------------

ЗАЯВА
для суден, що підлягають реєстрації
у Державному судновому реєстрі України

Прошу зареєструвати (перереєструвати) ___________________________
(постійно, на термін до)
судно __________________________________________________________,
яке належить (нам, мені) на підставі: _________________________________________________________________
(найменування документа, що підтверджує набуття майнових прав)
та має характеристики:
1. Назва судна (попередня) ______________________________________
2. Тип і призначення судна ______________________________________
3. Дата та місце побудови судна _________________________________
4. Матеріал корпуса _____________________________________________
5. Головні розміри:
довжина найбільша ________________________________________ м,
ширина ___________________________________________________ м,
висота борту ______________________________________________ м
6. Осадка у вантажі ___________________________________________ м
7. Валова місткість ___________________________________ (одиниць)
8. Швидкість ходу ________________________________________ вузлів
9. Екіпаж __________________________________________________ чол.
10. Район та умови плавання _____________________________________
11. Двигун:
тип і кількість ____________________________________________,
загальна потужність __________________________ (кВт) (е.к.с.)
12. Загальна площа вітрил __________________________________ кв.м
13. Організація, що здійснює технічний нагляд, __________________ _________________________________________________________________
Дата заповнення заяви "___"_________ 20__ р.
М.П. Підпис судновласника _______
Примітка. Заява повинна бути надана органу державної
реєстрації суден протягом трьох діб з дати її погодження
Державною службою морського та річкового транспорту України.
Директор Укрморрічфлоту А.Кушніренко

Додаток 2
до наказу Міністерства
транспорту та зв'язку
України
13.12.2006 N 1151

---------------------------------------------- |Відмітки органу державної реєстрації| | | | | | | | ----------------------------------------------
_________________________________________________________________
(найменування органу державної реєстрації)
від _____________________________________________________________
(заявник)
Місцезнаходження (місце проживання) заявника ____________________ _________________________________________________________________
Ідентифікаційний код з ЄДРПОУ для юридичних осіб ________________
(ідентифікаційний номер за ДРФО (за наявності) та серія, номер
паспорта, ким та коли виданий, для фізичних осіб) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
тел. ______________________

ЗАЯВА
для прогулянкових суден, що підлягають реєстрації
у Державному судновому реєстрі України

Прошу зареєструвати (перереєструвати) ___________________________
(постійно, на термін до)
з присвоєнням назви (або державного реєстраційного номера) ______ _________________________________________________________________
судно моделі ________________________ виробник __________________
ідентифікаційний номер корпуса (або заводський номер) ___________
увезеного до України відповідно ________________________________,
(у разі митного оформлення)
яке належить (нам, мені) на підставі ____________________________ _________________________________________________________________
(найменування документа, що підтверджує набуття майнових прав) ________________________________________________________________,
для чого заявляємо(ю) дані про судно, що визначаються в Анкеті
Державного суднового реєстру для прогулянкових суден, які
засвідчуються підписом керівника та печаткою (для фізичних осіб -
особистим підписом).
Дата заповнення заяви "___"___________ ____ р.
Примітка. Відповідальність за повноту і точність
реєстраційних даних про судно, а також за наслідки, які можуть
виникнути через неподання або подання недостовірних відомостей про
судно, несе власник судна або особа, яка використовує судно на
інших законних підставах - судновласник, фрахтувальник (пункт 7
Порядку ведення Державного суднового реєстру України і Суднової
книги України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 26.09.97 N 1069 /із змінами/).
М.П.
Підпис заявника _____________
Директор Укрморрічфлоту А.Кушніренко

Додаток 3
до наказу Міністерства
транспорту та зв'язку
України
13.12.2006 N 1151

_________________________________________________________________
(найменування органу державної реєстрації)
від _____________________________________________________________
(заявник)
Місцезнаходження (місце проживання) заявника ____________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Ідентифікаційний код з ЄДРПОУ для юридичних осіб ________________
(ідентифікаційний номер за ДРФО (за наявності) та серія, номер
паспорта, ким та коли виданий, для фізичних осіб) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
тел. _________________

ЗАЯВА
для суден, що підлягають реєстрації
у Судновій книзі України

Прошу зареєструвати (перереєструвати) ___________________________
(постійно, на термін до)
судно моделі ___________________ виробник _______________________
ідентифікаційний номер корпуса (або заводський номер) __________,
увезеного на Україну відповідно ________________________________,
(у разі митного оформлення)
яке належить (нам, мені) на підставі: _________________________________________________________________
(найменування документа, що підтверджує набуття майнових прав) ________________________________________________________________,
та заявляємо (заявляю) такі реєстраційні дані:
1. Колишній державний реєстраційний номер та найменування органу
реєстрації, у якому було зареєстроване судно ____________________ _________________________________________________________________
(у разі, якщо судно мало попередню реєстрацію)
2. Власник, його місцезнаходження (місце проживання) ____________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Судновласник, його місцезнаходження (місце проживання) __________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
3. Тип і призначення судна ______________________________________
4. Район плавання судна _________________________________________
5. Дата та місце побудови судна _________________________________
6. Головні параметри судна:
довжина найбільша ________________________________________ м,
ширина ___________________________________________________ м,
висота борту ______________________________________________ м
7. Вантажопідйомність _________________________________________ т
8. Швидкість ходу ________________________________________ вузлів
9. Головні механізми:
тип ________________________________________________________,
кількість __________________________________________________,
потужність ____________________________________ кВт (е.к.с.),
вид палива __________________________________________________
10. Загальна площа вітрил __________________________________ кв.м
(для вітрильних суден)
11. Матеріал корпуса ____________________________________________
12. Кількість палуб _____________________________________________
13. Кількість водонепроникних переборок _________________________
14. Кількість щогл ______________________________________________
15. Пасажиромісткість ___________________________________________
16. Найменування організації, що здійснює технічний нагляд за
судном, _________________________________________________________
17. Заставні зобов'язання щодо судна:
місце видачі _______________________________________________,
дата видачі ________________________________________________,
сума застави ________________________________________________
Найменування заставодержателя та його місцезнаходження __________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
18. Термін припинення застави ___________________________________
Дата заповнення заяви "___"___________ ____ р.
Примітка. Відповідальність за повноту і точність
реєстраційних даних про судно, а також за наслідки, які можуть
виникнути через неподання або подання недостовірних відомостей про
судно, несе власник судна або особа, яка використовує судно на
інших законних підставах - судновласник, фрахтувальник (пункт 7
Порядку ведення Державного суднового реєстру України і Суднової
книги України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 26.09.97 N 1069 /із змінами/).
М.П. Підпис заявника ____________
Директор Укрморрічфлоту А.Кушніренко
{ Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
інфраструктури N 520 ( z1405-13 ) від 26.07.2013 }
Додаток 4
до наказу Міністерства
транспорту та зв'язку
України
13.12.2006 N 1151

АНКЕТА
Державного суднового реєстру України

1. Назва судна:
(існуюча) _____________________ (лат.) _____________________,
(колишня) _____________________ (лат.) ______________________
2. Позивний сигнал ________________ (лат.) ______________________
3. Ідентифікаційний номер IMO судна _____________________________
4. Ідентифікаційний номер IMO власника/судновласника ____________
5. Тип і призначення судна ______________________________________
Type and destination _________________________________________
6. Район плавання судна _________________________________________
7. Дата та місце побудови судна _________________________________
Date and place of construction _______________________________
8. Власник, його місцезнаходження (місце проживання) ____________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
The owner of vessel, legal and actual address ________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Судновласник, його місцезнаходження (місце проживання) __________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
The shipowner, legal and actual address _________________________ _________________________________________________________________
9. Головні параметри судна:
довжина найбільша ________________________________________ м,
ширина ___________________________________________________ м,
висота борту _____________________________________________ м,
осадка по літню вантажну марку ____________________________ м
10. Водомісткість порожнем ____________________________________ м
11. Місткість:
валова _______________________________________________ рег.т,
чиста _________________________________________________ рег.т
12. Швидкість ходу _______________________________________ вузлів
13. Головні механізми:
тип ________________________________________________________,
кількість __________________________________________________,
потужність ____________________________________ кВт (е.к.с.),
вид палива __________________________________________________
14. Рід та кількість рушіїв _____________________________________
15. Загальна площа вітрил __________________________________ кв.м
(для вітрильних суден)
16. Характеристика головного парового котла:
тип ________________________________________________________,
кількість __________________________________________________,
продуктивність _____________________________________________,
вид палива __________________________________________________
17. Характеристика вантажних трюмів (вантажних танків):
кількість __________________________________________________,
місткість ____________________________________________ куб.м,
розміри люків (горловин) __________________________________ м
18. Характеристика рефрижераторних трюмів:
кількість __________________________________________________,
місткість ____________________________________________ куб.м,
робоча температура __________________________________ град.С,
розміри люків _____________________________________________ м
19. Вантажопідйомність __________________________________________
20. Матеріал корпуса ____________________________________________
Hull material _______________________________________________
21. Кількість палуб _____________________________________________
22. Кількість водонепроникних переборок _________________________
23. Кількість щогл ______________________________________________
24. Пасажиромісткість ___________________________________________
25. Екіпаж ______________________________________________________
26. Найменування організації, що здійснює:
The name of organization which caries out:
класифікацію судна _________________________________________,
classification of vessel ____________________________________
технічний нагляд за виконанням конвенційних вимог ___________
technical supervision for execution of conventional requirements ________________________________________________
Примітка. Відповідальність за повноту і точність
реєстраційних даних про судно, а також за наслідки, які можуть
виникнути через неподання або подання недостовірних відомостей про
судно, несе власник судна або особа, яка використовує судно на
інших законних підставах, - судновласник, фрахтувальник (пункт 7
Порядку ведення Державного суднового реєстру України і Суднової
книги України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 26.09.97 N 1069 /із змінами/).
Дата заповнення Анкети "___"___________ 20__ р.
М.П.
Судновласник _____________________ _______________________________
(підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
Директор Укрморрічфлоту А.Кушніренко

Додаток 5
до наказу Міністерства
транспорту та зв'язку
України
13.12.2006 N 1151

АНКЕТА
Державного суднового реєстру України
для прогулянкових суден

Ідентифікаційні ознаки судна:
1. Найменування виробника _______________________________________
2. Модель судна _________________________________________________
3. Ідентифікаційний номер корпуса _______________________________
(для суден, побудованих відповідно
до вимог міжнародних стандартів)
4. Заводський номер _____________________________________________
(для суден, побудованих без врахування
вимог міжнародних стандартів)
5. Попередня назва (бортовий номер реєстрації) __________________
(якщо такі були)
6. Запропонована назва судна _______________ (лат.) _____________
або державний реєстраційний номер (так/ні) ___________________
7. Характер реєстрації __________________________________________
8. Термін дії договору фрахтування ______________________________
Технічні та інші характеристики судна:
9. Тип і призначення судна ______________________________________
10. Район плавання судна ________________________________________
11. Дата та місце побудови судна ________________________________
12. Власник, його місцезнаходження (місце проживання) ___________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Судновласник, його місцезнаходження (місце проживання) __________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
13. Головні параметри судна:
довжина найбільша ________________________________________ м,
ширина ___________________________________________________ м,
висота борту ______________________________________________ м
14. Вантажопідйомність ________________________________________ т
15. Валова місткість _____________________________________ рег.т
16. Швидкість ходу _______________________________________ вузлів
17. Головні механізми:
тип ________________________________________________________,
кількість __________________________________________________,
потужність ____________________________________ кВт (е.к.с.),
вид палива __________________________________________________
18. Рід та кількість рушіїв _____________________________________
19. Загальна площа вітрил __________________________________ кв.м
(для вітрильних суден)
20. Матеріал корпуса ____________________________________________
21. Кількість палуб _____________________________________________
22. Кількість водонепроникних переборок _________________________
23. Кількість щогл ______________________________________________
24. Пасажиромісткість ___________________________________________
25. Найменування організації, що здійснює технічний нагляд за
судном, _________________________________________________________
26. Забезпечити знаком бортового реєстраційного номера або назви
(так/ні) ________________________________________________________
(необхідне підкреслити)
27. Заставні зобов'язання щодо судна:
місце видачі ________________, дата видачі _________________,
сума застави ________________________________________________
Найменування заставодержателя та його місцезнаходження __________ _________________________________________________________________
28. Термін припинення застави ___________________________________
Примітка. Відповідальність за повноту і точність
реєстраційних даних про судно, а також за наслідки, які можуть
виникнути через неподання або подання недостовірних відомостей про
судно, несе власник судна або особа, яка використовує судно на
інших законних підставах, - судновласник, фрахтувальник (пункт 7
Порядку ведення Державного суднового реєстру України і Суднової
книги України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 26.09.97 N 1069 /із змінами/).
Дата заповнення Анкети "___"___________ 20__ р.
М.П.
Судновласник ____________________ _______________________________
(підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
Директор Укрморрічфлоту А.Кушніренко

Додаток 6
до наказу Міністерства
транспорту та зв'язку
України
13.12.2006 N 1151

(Державний Герб України)
Державна служба морського та річкового транспорту України State Service for Maritime and River Transport of Ukraine
N _____________

СВІДОЦТВО
про право плавання під Державним прапором України
(судновий патент)
CERTIFICATE
of navigation under the State Flag of Ukraine
(ship's patent)

Відповідно до Кодексу торговельного мореплавства України судну ________________________________________________________________,
According to the Code of Merchant Shipping of Ukraine the ship _________________________________________________________________
що належить _____________________________________________________
owned by ________________________________________________________
(і зафрахтовано за договором бербоут-чартера) __________________,
(and bareboat-chartered by) ____________________________________,
дозволяється (тимчасово, на строк дії договору бербоут-чартера
до ________ числа __________ місяця __________ року) плавання під
Державним прапором України.
has been authorized (temporarily, for a term of the bareboat-
charter till __________ day __________ month ___________ year) to
sail under the State Flag of Ukraine.
У Державному судновому реєстрі України __________________________
In the State Register of Ships of Ukraine _______________________
під N ________ від _________ числа _________ місяця ________ року
under N ______ of __________ day ___________ month _________ year
відносно судна __________________________________________________
the ship ________________________________________________________
значиться таке: _________________________________________________
has been notified as follows: ___________________________________
1. Призначення та тип ___________________________________________
Description and type _________________________________________
2. Позивний сигнал ______________________________________________
Call sign ____________________________________________________
3. Ідентифікаційний номер IMO ___________________________________
IMO identification number ____________________________________
4. Рік та місце побудови ________________________________________
Year and place of construction _______________________________
5. Основний матеріал ____________________________________________
Hull material ________________________________________________
6. Головні розміри за обмірним свідоцтвом, що видане ____________ _________________________________________________________________
Principal dimensions according to the Tonnage certificate
issued by _______________________________________________________
числа _________ місяця __________ року ________ під N __________,
day ___________ month ___________ year ________ under N ________,
довжина ________________ м; валова місткість __________ од;
length _________________ m; gross tonnage __________ units;
ширина _________________ м; чиста місткість ___________ од;
breadth ________________ m; net tonnage ____________ units.
осадка _________________ м;
draught ________________ m;
7. Тип, кількість та потужність головних двигунів _______________
Type, number and output of main engines ______________________
Усі цивільні та військові установи і посадові особи України
зобов'язуються, а установи і посадові особи дружніх держав
запрошуються на засадах взаємності у відповідності до міжнародного
права і звичаїв, а також укладених договорів, надавати зазначеному
судну та його капітану всіляку співдію та допомогу. All civil and military institutions and officials of Ukraine
are bound and the institutions and officials of friendly Powers
are requested upon the basis of reciprocity and in accordance with
the principles of international law and usages and with the
agreements concluded, to render the ship and her master all
necessary assistance and support. Це Свідоцтво зберігається на борту судна. This Certificate is to be kept on board ship. У разі виключення судна з Державного суднового реєстру
України це свідоцтво підлягає поверненню органу державної
реєстрації, що його видавав. In case the ship is deleted from the State Register of Ships
of Ukraine this certificate is to be returned to the issuing
office.
Видано під N _______ від _____ числа ________ місяця ______ року.
Issued under N _____ of ______ day __________ month _______ year.

М.П. Посадова особа органу
державної реєстрації
Seal Official of the State Ships
Registration Authority
Директор Укрморрічфлоту А.Кушніренко
{ Додаток 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
інфраструктури N 514 ( z1612-15 ) від 08.12.2015 }
Додаток 7
до наказу Міністерства
транспорту та зв'язку
України
13.12.2006 N 1151

(Державний Герб України)
Державна служба морського та річкового транспорту України State Service for Maritime and River Transport of Ukraine

СВІДОЦТВО
про право плавання під Державним прапором України
(судновий патент) для прогулянкових суден
CERTIFICATE
of navigation under the State Flag of Ukraine
(ship's patent) for recreational ships
N ______________

Відповідно до Кодексу торговельного мореплавства України судну ________________________________________________________________,
According to the Code of Merchant Shipping of Ukraine the ship ________________________________________________________________,
що належить _____________________________________________________
owned by ________________________________________________________
(і зафрахтовано за договором бербоут-чартера) __________________,
(and bareboat-chartered by) ____________________________________,
дозволяється плавання під Державним прапором України.
has been authorized to sail under the State Flag of Ukraine.
У Державному судновому реєстрі України __________________________
In the State Register of Ships of Ukraine _______________________
бланк N _____ під N _____ від _____ числа ______ місяця ____ року
blank form N ____ under N ____ of _____ date _____ month ___ year
відносно зазначеного судна визначено таке:
the ship has been notified as follows:
1. Тип та призначення ___________________________________________
Type and description _________________________________________
2. Модель, виробник _____________________________________________
Model, manufacturer __________________________________________
3. Ідентифікаційний номер IMO ___________________________________
IMO identification number ____________________________________
4. Рік та місце побудови ________________________________________
Year and place of construction _______________________________
5. Матеріал корпуса _____________________________________________
Hull material ________________________________________________
6. Ідентифікаційний номер корпуса _______________________________
Identification number of hull ________________________________
7. Головні розміри за документом _______________________________,
Principal dimensions as per document ________________________,
який виданий ___________________________________________________
issued by ______________________________________________________
_______ числа ___________ місяця _________ року під N __________,
_______ date ____________ month __________ year under N ________,
довжина _________ м, ширина _________ м, осадка __________ м
length __________ m breadth ________ m draught _________ m
8. Головні двигуни: тип, кількість, потужність __________________
Main engines: type, number, output ___________________________
9. Інші характеристики __________________________________________
Other particulars ____________________________________________
Усі цивільні та військові установи і посадові особи України
зобов'язуються, а установи і посадові особи дружніх держав
запрошуються на засадах взаємності у відповідності до міжнародного
права і звичаїв, а також укладених договорів, надавати зазначеному
судну та його капітану всіляку співдію та допомогу. All civil and military institutions and officials of Ukraine
are bound and the institutions and officials of friendly Powers
are requested upon the basis of reciprocity and in accordance with
the principles of international law and usages and with the
agreements concluded, to render the ship a necessary assistance
and support. Це Свідоцтво зберігається на борту судна в оригіналі. This Certificate is to be kept on board ship. У разі втрати судном права плавання під Державним прапором
України цей документ повертається до органу державної реєстрації,
що його видав. In case the ship loses her right to sail under the State Flag
of Ukraine this Certificate must be returned to the issuing
office.
Видано під N ______ від _______ числа _______ місяця ______ року.
Issued under N ____ of ________ day _________ month _______ year.

М.П. Посадова особа органу
державної реєстрації
Seal Official of the State Ships
Registration Authority
Директор Укрморрічфлоту А.Кушніренко
{ Додаток 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
інфраструктури N 514 ( z1612-15 ) від 08.12.2015 }
Додаток 8
до наказу Міністерства
транспорту та зв'язку
України
13.12.2006 N 1151

(Державний Герб України)
Державна служба морського та річкового транспорту України State Service for Maritime and River Transport of Ukraine
N _____________

СВІДОЦТВО
про право власності на судно
CERTIFICATE OF OWNERSHIP

Цим засвідчується, що відповідно до записів, унесених до
Державного суднового реєстру України, ___________________________
This is to certify that according to the data entered in the
State Register of Ships of Ukraine ______________________________
_______ під N ______ від ______ числа ________ місяця _____ року,
_______ under N ____ of _______ date _________ month ______ year,
судновласником судна ____________________________________________
the shipowner of the ship _______________________________________
є _______________________________________________________________
is _____________________________________________________________,
місцезнаходження (місце проживання) судновласника _______________
legal and actual address of shipowner ___________________________
Відносно зазначеного судна в Державному судновому реєстрі України
записано таке:
The above ship has been notified in the State Register of Ships
of Ukraine as follows:
1. Призначення та тип ___________________________________________
Description and type _________________________________________
2. Позивний сигнал ______________________________________________
Call sign ____________________________________________________
3. Ідентифікаційний номер IMO ___________________________________
IMO identification number ____________________________________
4. Рік та місце побудови ________________________________________
Year and place of construction _______________________________
5. Основний матеріал ____________________________________________
Hull material ________________________________________________
6. Головні розміри за обмірним свідоцтвом, що видане ____________ _________________________________________________________________
Principal dimensions according to the Tonnage Certificate
issued by _______________________________________________________
_________ числа ________ місяця __________ року під N __________,
_________ day __________ month ___________ year under N ________,
довжина ___________________ м; валова місткість __________ од;
length ____________________ m; gross tonnage __________ units;
ширина ____________________ м; чиста місткість ___________ од;
breadth ___________________ m; net tonnage ____________ units.
осадка ____________________ м;
draught ___________________ m;
7. Тип, кількість та потужність головних двигунів _______________
Type, number and output of main engines ______________________
8. Попередня назва судна, якщо раніше воно плавало під іноземним
прапором, та попередній порт його реєстрації ____________________
Previous name of ship if she sailed under foreign flag and her
previous port of registry _______________________________________
Відповідно до Кодексу торговельного мореплавства України та
даних, заявлених при державній реєстрації, власником судна ______
According to the Code of Merchant Shipping of Ukraine and the
data declared at state registration, the owner of the ship ______
є _______________________________________________________________
is ______________________________________________________________
Це Свідоцтво зберігається на борту судна в оригіналі або
нотаріально засвідченій копії. This Certificate is to be kept on board ship in original or
copy certified by a notary. У разі втрати судном права плавання під Державним прапором
України або в інших випадках, зазначених у Кодексі торговельного
мореплавства України, це Свідоцтво повертається органу державної
реєстрації, що його видав. If the ship loses her right to sail under the State Flag of
Ukraine or in case of any other events mentioned in the Code of
Merchant Shipping of Ukraine, this Certificate is to be returned
to the issuing office.
Видано під N ______ від ______ числа ________ місяця ______ року.
Issued under N ____ of _______ day __________ month _______ year.
М.П. Посадова особа органу
державної реєстрації
Seal Official of the State Ships
Registration Authority
Директор Укрморрічфлоту А.Кушніренко

Додаток 9
до наказу Міністерства
транспорту та зв'язку
України
13.12.2006 N 1151

(Державний Герб України)
Державна служба морського та річкового транспорту України State Service for Maritime and River Transport of Ukraine

СВІДОЦТВО
про право власності для прогулянкових суден
CERTIFICATE
of ownership for recreational ships
N ________________

Цим засвідчується, що відповідно до записів, унесених до
Державного суднового реєстру України, ___________________________
This is to certify that according to the data entered in the
State Register of Ships of Ukraine ______________________________
бланк N _______ під N _____ від _____ числа _____ місяця ___ року
blank form N ____ under N ____ of ____ date _____ month ____ year
судновласником судна ____________________________________________
the ship owner of ship __________________________________________
згідно з ________________________________________________________
according to ____________________________________________________
є ______________________________________________________________,
is _____________________________________________________________,
місцезнаходження (місце проживання) судновласника _______________
legal and actual address of shipowner ___________________________
У Державному судновому реєстрі України відносно зазначеного судна
визначене таке:
In the State Register of Ships of Ukraine the ship has been
notified as follows:
1. Тип та призначення ___________________________________________
Type and description _________________________________________
2. Модель, виробник _____________________________________________
Model, manufacturer __________________________________________
3. Ідентифікаційний номер IMO ___________________________________
IMO identification number ____________________________________
4. Рік та місце побудови ________________________________________
Year and place of construction _______________________________
5. Матеріал корпуса _____________________________________________
Hull material ________________________________________________
6. Ідентифікаційний номер корпуса _______________________________
Identification number of hull ________________________________
7. Головні розміри за документом _______________________________,
Principal dimensions as per document ________________________,
який виданий ____________________________________________________
issued by _______________________________________________________
________ числа ________ місяця ________ року під N _____________,
________ date _________ month _________ year under N ___________,
довжина ________ м, ширина _______ м, осадка __________ м
length _________ m breadth ______ m draught _________ m
8. Головні двигуни: тип, кількість, потужність __________________
Main engines: type, number, output ___________________________
9. Інші характеристики __________________________________________
Other particulars ____________________________________________
Відповідно до Кодексу торговельного мореплавства України та
даних, заявлених для державної реєстрації, власником судна ______
According to the Code of Merchant Shipping of Ukraine and the
data declared for ship registration the owner of the ship _______
є _______________________________________________________________
is ______________________________________________________________
Це Свідоцтво зберігається на борту судна в оригіналі або
нотаріально засвідченій копії. This Certificate is to be kept on board ship in original, or
a copy duly certified by a notary. У разі втрати судном права плавання під Державним прапором
України або в інших випадках, зазначених у Кодексі торговельного
мореплавства України, це Свідоцтво повертається до органу
державної реєстрації, що його видав. If the ship loses her right to sail under the State Flag of
Ukraine or in case of any other events mentioned in the Code of
Merchant Shipping of Ukraine, this Certificate is to be returned
to the issuing office.
Видано під N ______ від ______ числа ________ місяця ______ року.
Issued under N ____ of _______ day __________ month _______ year.
М.П. Посадова особа органу
державної реєстрації
Seal Official of the State Ships
Registration Authority
Директор Укрморрічфлоту А.Кушніренко

Додаток 10
до наказу Міністерства
транспорту та зв'язку
України
13.12.2006 N 1151

(Державний Герб України)
Державна служба морського та річкового транспорту України State Service for Maritime and River Transport of Ukraine

СВІДОЦТВО
про мінімальний склад екіпажу
MINIMUM SAFE MANNING CERTIFICATE
N ________

Видане відповідно до вимог Міжнародної конвенції з охорони
людського життя на морі, 1974, з поправками, за дорученням
Кабінету Міністрів України. Issued in accordance with the requirements of the
International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974, as
amended, under the authority of the Cabinet of Ministers of
Ukraine
Назва судна _______________________ Порт реєстрації _____________
Name of ship ______________________ Port of registry ____________
Судновласник судна ______________________________________________
The shipowner of the ship _______________________________________
Розпізнавальний номер або літери ____________ Номер IMO _________
Distinctive number or letters _______________ IMO number ________
Валова місткість:
Gross tonnage:
в одиницях ________________________________________ Згідно з
Міжнародною конвенцією про обмір суден, 1969, або національною
системою обміру суден.
in units _______________________________________ According to the
International Tonnage Convention, 1969 or to the national tonnage
system.
Потужність головної енергетичної установки (кВт) ________________
Output of main engines (kW) _____________________________________
Тип судна _______________________________________________________
Type of ship ____________________________________________________
Машинне відділення з періодичним
безвахтовим обслуговуванням __________________ так/ні
Periodically unattended machinery space __________________ yes/no
Район плавання __________________________________________________
Sailing area ____________________________________________________
Судно, зазначене в цьому Свідоцтві, вважається безпечно
вкомплектованим, якщо при плаванні в морі на борту перебуває
екіпаж за чисельністю, званнями (посадами) не нижчий, ніж
зазначено в таблиці The ship named in this certificate is considered to be safely
manned when it proceeds to sea if it carries not less than the
number and ratings (positions) of crew specified in the table
below
------------------------------------------------------------------ | Звання (посада) | Диплом (правило Конвенції | Кількість осіб | |Rating (position)| ПДНВ) |Number of persons| | | Certificate (STCW | | | | regulation) | | |-----------------+----------------------------+-----------------| | | | | |-----------------+----------------------------+-----------------| | | | | |-----------------+----------------------------+-----------------| | | | | |-----------------+----------------------------+-----------------| | | | | |----------------------------------------------------------------| |Особливі вимоги або умови, якщо є: | |Special requirements or conditions, if any: | ------------------------------------------------------------------
Дата видачі ______________
Date of issue ____________
М.П. (підпис від імені
адміністрації)
Seal (Signature on behalf
of the Administration)
Директор Укрморрічфлоту А.Кушніренко
{ Додаток 10 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
інфраструктури N 520 ( z1405-13 ) від 26.07.2013, N 514
( z1612-15 ) від 08.12.2015 }
Додаток 11
до наказу Міністерства
транспорту та зв'язку
України
13.12.2006 N 1151

(Державний Герб України)
Державна служба морського та річкового транспорту України

СВІДОЦТВО
про мінімальний склад екіпажу судна, яке здійснює
плавання на внутрішніх водних шляхах України
N ________

Видане у відповідності до вимог Правил судноплавства на
внутрішніх водних шляхах України.
Назва судна ______________________ Судновласник _________________
Місце реєстрації _________________________________
Реєстраційний номер у Державному Валова
судновому реєстрі України ___________________ місткість ________
Вантажопідйомність Пасажиромісткість
для вантажних суден _____________ для пасажирських суден ______
Потужність головної
енергетичної установки (кВт) _____ Тип та призначення судна ____
Район плавання __________________________________________________
Судно, зазначене в цьому Свідоцтві, уважається безпечно
укомплектованим, якщо при плаванні внутрішніми водними шляхами
України на борту перебуває екіпаж за чисельністю, посадами
(званнями) не нижчий, ніж зазначено в таблиці
------------------------------------------------------------------ | Посада (звання) | Кількість осіб | |--------------------------------+-------------------------------| | | | |--------------------------------+-------------------------------| | | | |--------------------------------+-------------------------------| | | | ------------------------------------------------------------------
Особливі вимоги або умови, якщо є _______________________________ _________________________________________________________________
Видано під N _______ від ___ числа _________ місяця ______ року.
М.П. (підпис посадової особи)
Директор Укрморрічфлоту А.Кушніренко
{ Додаток 11 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
інфраструктури N 514 ( z1612-15 ) від 08.12.2015 }

Додаток 12
до наказу Міністерства
транспорту та зв'язку
України
13.12.2006 N 1151

(Державний Герб України)
Додаток
до Суднового посвідчення
Приложение
к Судовому удостоверению ________ ZULASSUNG SURKUNDE

СВІДОЦТВО
про мінімальний склад екіпажу судна, яке здійснює
міжнародне плавання по річці Дунай
СВИДЕТЕЛЬСТВО
о минимальном составе экипажа судна, которое
выполняет международное плавание по реке Дунай
VORLAUFIG BESCHEINIGUNG UBER DIE MINIMALE MANGE
DER BESATRUNG DES SCHIFFES, DIE INTERNATIONALE
ROUTE AUF DER DONAU HAT
N ________

Розроблено на підставі Постанови Дунайської комісії 50 сесії
(ДК/сес 50/32). Разработано на основе Постановления Дунайской комиссии
50 сессии (ДК/сес 50/32). 1st auf grund der Verordnung Donau Komimission 50 Tagungen
entwickelt (DK/SES 50/32).
1. Назва судна __________________________________________________
Название судна _______________________________________________
Name des Fahrzeuges __________________________________________
2. Судновласник _________________________________________________
Судовладелец _________________________________________________
Besitzer des Fahrzeuges ______________________________________
3. Тип судна ____________________________________________________
Тип судна ____________________________________________________
Art des Fahrzeuges ___________________________________________
4. Порт реєстрації ______________________________________________
Порт регистрации _____________________________________________
Regsterort ___________________________________________________
5. Прапор _______________________________________________________
Флаг _________________________________________________________
Staat der zulassung __________________________________________
6. Довжина ______________________________________________________
Длина ________________________________________________________
Lange Uber alles _____________________________________________
7. Ширина _______________________________________________________
Ширина _______________________________________________________
Breite Uber alles ____________________________________________
8. Висота _______________________________________________________
Высота _______________________________________________________
Fixpunklhohe Uber basis ______________________________________
------------------------------------------------------------------ | N | Назва посади | Кількість | | з/п | Название должности | Количество | | | Amt | Anzahl | |---------------+----------------------------+-------------------| | | | | |---------------+----------------------------+-------------------| | | | | |---------------+----------------------------+-------------------| | | | | ------------------------------------------------------------------
Примітки ________________________________________________________
Примечания ______________________________________________________
Anmerkungen _____________________________________________________
Дата _____________ Печатка ______________ Підпис ________________
Дата _____________ Печать _______________ Подпись _______________
Datum ____________ Stempel ______________ Shraiben ______________
Директор Укрморрічфлоту А.Кушніренко
{ Додаток 12 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
інфраструктури N 514 ( z1612-15 ) від 08.12.2015 }
Додаток 13
до наказу Міністерства
транспорту та зв'язку
України
13.12.2006 N 1151

(Державний Герб України)
Державна служба морського та річкового транспорту України State Service for Maritime and River Transport of Ukraine

N ________

СВІДОЦТВО
про страхування або інше фінансове
забезпечення цивільної відповідальності
за шкоду від забруднення нафтою
CERTIFICATE
of insuranse or other financial security
of civil liability for oil pollution damage

Видано відповідно до положень статті 7 Міжнародної конвенції
про цивільну відповідальність за шкоду від забруднення нафтою,
1969 року. Issued in accordance with provisions of Article VII of the
International Convention on Civil Liability for Oil Pollution
Damage, 1969.
------------------------------------------------------------------ | Назва судна | Реєстраційний | Порт приписки | Судновласник, | | | номер або | |місцезнаходження| | |позивний сигнал | | (місце | | | | | проживання) | | | | | судновласника | |Name of ship | Registration |Port of registry| The shipowner, | | | number or call | | legal and | | | sign | | actual address | | | | | of shipowner | |-------------+----------------+----------------+----------------| | | | | | ------------------------------------------------------------------
Цим засвідчується, що назване вище судно має страховий поліс
або інше фінансове забезпечення, яке задовольняє вимоги статті 7
Міжнародної конвенції про цивільну відповідальність за шкоду від
забруднення нафтою, 1969 року. This is to certify that in respect of the above ship there is
a Policy of Insurance or other financial security satisfying the
requirements of Article VII of the International Convention on
Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1969.
Вид забезпечення ________________________________________________
Type of Security ________________________________________________
Термін дії забезпечення _________________________________________
Validity of Security ____________________________________________
Найменування та місцезнаходження (місце проживання)
страхувальника (страхувальників) та особи (осіб), які дають
фінансове забезпечення: Name and legal and actual address of the Insurer(s) and / or
Guarantor(s):
найменування ____________________________________________________
Name ____________________________________________________________
місцезнаходження (місце проживання) _____________________________
legal and actual address ________________________________________
Це Свідоцтво є чинним до ________________________________________
This certificate is valid until _________________________________
Видане або засвідчене Урядом ____________________________________
Issued or certified by the Government ___________________________
у місті ___________ ______ числа __________ місяця ________ року.
At ________________ ______ day ____________ month _________ year.

М.П. Посадова особа органу
державної реєстрації
Seal Official of the State Ships
Registration Authority
Директор Укрморрічфлоту А.Кушніренко

Додаток 14
до наказу Міністерства
транспорту та зв'язку
України
13.12.2006 N 1151

(Державний Герб України)
УКРАЇНА
UKRAINE
N _____________

СВІДОЦТВО
про тимчасове право плавання
під Державним прапором України
CERTIFICATE
of provisional authorization
to sail under the State Flag of Ukraine

Цим засвідчується, що відповідно до Кодексу торговельного
мореплавства України судну _____________________________________,
This is to certify that in accordance with the Code of Merchant
Shipping of Ukraine the ship ___________________________________,
що належить ____________________________________________________,
owned by _______________________________________________________,
яке побудовано в ____________ році в ____________________________
has been constructed in _________ year at _______________________
і яке має класифікаційні документи _____________________________,
and which is under classification supervision ___________________
дозволяється тимчасово, з часу видачі цього Свідоцтва,
is provisionally authorized from the date of issue of this
Certificate,
до ____________ числа _____________ місяця ______________ року
until _________ day _______________ month _______________ year.
плавати під Державним прапором України.
to sail under the State Flag of Ukraine.
Це Свідоцтво втрачає чинність з часу постійної реєстрації
судна в Україні і підлягає поверненню капітану порту або іншому
органу реєстрації. This Certificate ceases to be valid since the ship is
constantly registered in Ukraine and is to be returned to the
Harbour Master or to other of ships registration authority.
Видано під N ______ від _______ числа ________ місяця _____ року.
Issued under N ____ of ________ day __________ month ______ year.
М.П. Уповноважена особа України
(посада, прізвище та підпис)
Seal Authorized person of Ukraine
(position, name and signature)
Директор Укрморрічфлоту А.Кушніренко

Додаток 15
до наказу Міністерства
транспорту та зв'язку
України
13.12.2006 N 1151

(Державний Герб України)
Державна служба морського та річкового транспорту України State Service for Maritime and River Transport of Ukraine

N __________

СВІДОЦТВО
про виключення судна з Державного
суднового реєстру України
CERTIFICATE
of deletion of the ship from
the State Register of Ships of Ukraine

Цим засвідчується, що судно ____________________________________,
This is to certify that the ship _______________________________,
яке зареєстроване в Державному судновому реєстрі України,
registered in the State Register of Ships of Ukraine
у ______________________________ орган державної реєстрації судна
of the ______________________ State Ships Registration Authority,
під N _______ від _______ числа ___________ місяця _________ року
under N _____ of ________ day _____________ month __________ year
з позивними __________ та ідентифікаційним номером IMO _________,
with call sign _______ and IMO identification number ____________
що належить ____________________________________________________,
owned by _______________________________________________________,
місцезнаходження (місце проживання) судновласника ______________,
legal and actual address of shipowner) _________________________,
виключено з Державного суднового реєстру України.
is deleted from the State Register of Ships of Ukraine.
Видано під N ______ від _____ числа _________ місяця ______ року.
Issued under N ____ of ______ day ___________ month _______ year.
М.П. Посадова особа органу
державної реєстрації
Seal Official of the State Ships
Registration Authority
Директор Укрморрічфлоту А.Кушніренко

Додаток 16
до наказу Міністерства
транспорту та зв'язку
України
13.12.2006 N 1151

(Державний Герб України)
Державна служба морського та річкового транспорту України

N __________

СВІДОЦТВО
про виключення судна з Суднової книги України

Цим засвідчується, що судно моделі ______________________________
з ідентифікаційним номером корпуса або заводським номером корпуса _________________________________________________________________
____________________ з реєстраційним номером ___________________,
стосовно якого в Судновій книзі України по ______________________
органу державної реєстрації значаться такі дані:
дата реєстрації ________________________________________________,
реєстраційний номер ____________________________________________,
тип та призначення _____________________________________________,
час та місце побудови __________________________________________,
власник, його місцезнаходження (місце проживання) ______________,
матеріал корпуса _______________________________________________,
тип та потужність двигунів _____________________________________,
основні розміри: довжина ___ м, ширина ___ м, висота борту ___ м,
загальна площа вітрил _____________________________________ кв.м,
район та умови плавання ________________________________________,
орган, який здійснює технічний нагляд __________________________,
заставні зобов'язання _____________, час вилучення ______________
виключено з Суднової книги України ______________________________
відповідно до заяви його власника з причин _____________________,
про що в Судновій книзі України зроблений відповідний запис.
З _____________________________________________ це судно втратило
право плавання під Державним прапором України.
Видано під N _______ від _______ числа ________ місяця ____ року.
Це Свідоцтво не може використовуватись для підтвердження
майнових прав та наявності або відсутності заставних зобов'язань.
М.П. Посадова особа органу
державної реєстрації
Директор Укрморрічфлоту А.Кушніренко

Додаток 17
до наказу Міністерства
транспорту та зв'язку
України
13.12.2006 N 1151

(Державний Герб України)
Державна служба морського та річкового транспорту України State Service for Maritime and River Transport of Ukraine

СУДНОВИЙ БІЛЕТ
N _________

Засвідчує право власності та право плавання судна під
Державним прапором України.
1. ______________________________________________________________
(бортовий реєстраційний номер)
2. ______________________________________________________________
(дата державної реєстрації)
3. ______________________________________________________________
(тип та призначення судна)
4. Власник (судновласник) _______________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
5. ______________________________________________________________
(дата та місце побудови судна)
6. ______________________________________________________________
(матеріал корпуса)
7. ______________________________________________________________
(тип, кількість та потужність двигунів) _________________________________________________________________
8. Головні розміри:
довжина _______ м, ширина _______ м, висота борту ________ м.
9. ______________________________________________________________
(район та умови плавання) _________________________________________________________________
10. Загальна площа вітрил __________________________________ кв.м
Зареєстровано ___________________________________________________
(орган та місце державної реєстрації) _________________________________________________________________
у Судновій книзі України серії ________________ N _______________
запис N _________________________________________________________
Судновий білет підлягає поверненню до органу державної
реєстрації у випадках, передбачених законодавством.
Виданий _________________________________________________________
Термін придатності судна до плавання, встановлений, ________________________________________________________________,
(найменування класифікаційного товариства)
до ________________;
Посадова особа органу
державної реєстрації ____________________________________________
(підпис) М.П.
Примітка. Відповідно до статті 30 Кодексу торговельного
мореплавства України про будь-які зміни відомостей, що підлягають
внесенню в Державний судновий реєстр України, власник судна, судновласник або фрахтувальник за бербоут-чартером протягом двох
тижнів з дня цих змін повинен повідомити орган реєстрації судна.
Директор Укрморрічфлоту А.Кушніренко
{ Додаток 17 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
інфраструктури N 520 ( z1405-13 ) від 26.07.2013, 514 ( z1612-15 )
від 08.12.2015 }
Додаток 18
до наказу Міністерства
транспорту та зв'язку
України
13.12.2006 N 1151

(Державний Герб України)
Державна служба морського та річкового транспорту України State Service for Maritime and River Transport of Ukraine

N __________

СВІДОЦТВО
про тимчасове виключення судна
з Державного суднового реєстру України
CERTIFICATE
of provisional deletion of the ship
from the State Register of Ships of Ukraine

Цим засвідчується, що судно ____________________________________,
This is to certify that the ship ________________________________
яке зареєстровано в Державному судновому реєстрі України,
registered in the State Register of Ships of Ukraine,
у ___________________________________ органі державної реєстрації
of the _______________________ State Ships Registration Authority
під N _________ від _________ числа _________ місяця _______ року
under N _______ of __________ day ___________ month ________ year
з позивними __________ та ідентифікаційним номером IMO _________,
with call sign _________ and IMO identification number _________,
що належить ____________________________________________________,
owned by _______________________________________________________,
місцезнаходження (місце проживання) судновласника _______________
legal and actual address of shipowner ___________________________
тимчасово виключено з Державного суднового реєстру України
is provisionally deleted from the State Register of Ships of
Ukraine
на період з __________ числа ____________ місяця ___________ року
for the period from _______ day _________ month ____________ year
до __________ числа _____________ місяця _____________ року
until _______ day _______________ month ______________ year
у зв'язку з реєстрацією судна ___________________________________
in connection with the registration of the ship _________________
у порту __________________________________ держави (повна назва).
at the port of ____________________________ of State (full name).
Судно __________________________________________________ підлягає
The ship ____________________________________________ is to be on
______ числа ________ місяця _____ року поверненню його власнику.
______ day _________ month ______ year returned to the shipowner.
Видано під N ______ від _______ числа ________ місяця _____ року.
Issued under N ____ of ________ day __________ month ______ year.
М.П. Посадова особа органу
державної реєстрації
Seal Official of the State Ships
Registration Authority
Директор Укрморрічфлоту А.Кушніренко

Додаток 19
до наказу Міністерства
транспорту та зв'язку
України
13.12.2006 N 1151

(Державний Герб України)
Державна служба морського та річкового транспорту України

N __________

СВІДОЦТВО
про тимчасове виключення судна
з Суднової книги України

Цим засвідчується, що судно моделі ______________________________
з ідентифікаційним номером корпуса або заводським номером корпуса _________________________________________________________________
____________________ з реєстраційним номером ___________________,
стосовно якого в Судновій книзі України по органу державної
реєстрації значаться такі дані:
дата реєстрації ________________________________________________,
реєстраційний номер ____________________________________________,
тип та призначення _____________________________________________,
час та місце побудови __________________________________________,
власник, його місцезнаходження (місце проживання) ______________,
матеріал корпуса _______________________________________________,
тип та потужність двигунів _____________________________________,
основні розміри: довжина ___ м, ширина ___ м, висота борту ___ м,
загальна площа вітрил _____________________________________ кв.м,
район та умови плавання ________________________________________,
орган, який здійснює технічний нагляд __________________________,
заставні зобов'язання ____________, час вилучення _______________
тимчасово виключено з Суднової книги України на термін з ________
до ___________________ відповідно до заяви його власника з причин _________________________________________________________________
про що в Судновій книзі України зроблений відповідний запис.
На період з ______________________ до ___________________________
це судно втратило право плавання під Державним прапором України.
Видано під N ______ від _____ числа _______ місяця ________ року.
М.П. Посадова особа органу
державної реєстрації
Директор Укрморрічфлоту А.Кушніренко

Додаток 20
до наказу Міністерства
транспорту та зв'язку
України
13.12.2006 N 1151

(Державний Герб України)
Державна служба морського та річкового транспорту України

ЖУРНАЛ
безперервної реєстрації ------- історії судна (синопсис) N | | ------- ------- НОМЕР IMO СУДНА | | -------

Дати повинні мати формат рррр/мм/дд.
------------------------------------------------------------------ |N з/п| Відомості | | |-----+----------------------------------------------------+-----| | 1 |Даний документ ведеться з (дата) | | |-----+----------------------------------------------------+-----| | 2 |Держава прапора судна | | |-----+----------------------------------------------------+-----| | 3 |Дата реєстрації судна державою (указаною у рядку 2) | | |-----+----------------------------------------------------+-----| | 4 |Назва судна | | |-----+----------------------------------------------------+-----| | 5 |Порт приписки | | |-----+----------------------------------------------------+-----| | 6 |Зареєстрований(і) власник(и) у цей час | | | |Зареєстрована(і) адреса(и) | | |-----+----------------------------------------------------+-----| | 7 |Ідентифікаційний номер зареєстрованого власника | | |-----+----------------------------------------------------+-----| | 8 |Якщо застосовується зареєстрований | | | |фрахтувальник(и) по бербоут-чартеру в цей час | | | |Зареєстрована (і) адреса (и) | | |-----+----------------------------------------------------+-----| | 9 |Назва компанії (у значенні, визначеному главою | | | |IX Конвенції СОЛАС) | | | |Зареєстрована(і) адреса(и) | | | |Адреса відділення компанії, відповідального | | | |за управління безпекою | | |-----+----------------------------------------------------+-----| | 10 |Ідентифікаційний номер компанії | | |-----+----------------------------------------------------+-----| | 11 |Класифікаційне товариство, яке видало | | | |судну свідоцтво про клас | | |-----+----------------------------------------------------+-----| | 12 |Адміністрація (Уряд), визнана організація, | | | |що видала документ про відповідність | | | |Орган, який виконав перевірку | | | |(якщо інший, що видав документ) | | |-----+----------------------------------------------------+-----| | 13 |Адміністрація (Уряд), визнана організація, що видала| | | |Свідоцтво про управління безпекою | | | |Орган, який виконав перевірку | | | |(якщо інший, що видав документ) | | |-----+----------------------------------------------------+-----| | 14 |Адміністрація (Уряд), визнана організація, | | | |що видала Міжнародне свідоцтво про охорону судна | | | |Орган, який виконав перевірку | | | |(якщо інший, що видав документ) | | |-----+----------------------------------------------------+-----| | 15 |Дата припинення реєстрації судна під | | | |прапором держави, указаної у рядку 2 | | |-----+----------------------------------------------------+-----| | 16 |Примітки (залежно від випадків вноситься необхідна | | | |інформація) | | ------------------------------------------------------------------
Цим засвідчується, що дані відомості в усіх відносинах вірні. Видано Державною служба морського та річкового транспорту
України.

Місце і дата видачі _____________________________________________
Підпис уповноваженої особи ______________________________________
Прізвище та ініціали вповноваженої особи ________________________
Даний документ отриманий та залучений до комплекту судового
екземпляра документів безперервної реєстрації історії судна.
Дата ______________ Підпис _____________________
Директор Укрморрічфлоту А.Кушніренко

Додаток 21
до наказу Міністерства
транспорту та зв'язку
України
13.12.2006 N 1151

(Державний Герб України)
Державна служба морського та річкового транспорту України State Service for Maritime and River Transport of Ukraine

СВІДОЦТВО
про нанесення на судно постійного
маркування розпізнавального номера
CERTIFICATE
of applying permanent marking
of distinctive number on the ship
N ______________

Цим засвідчується, що відповідно до вимог Міжнародної
конвенції з охорони людського життя на морі СОЛАС-74, зміненою
протоколом 1988 року та поправками 2002 року до неї (глава XI,
правило 3, пункти 4, 5), на судні, зазначеному в цьому Свідоцтві
згідно з нижченаведеними відомостями: This is to certify that in accordance with the requirements
of the International Convention for the Safety of Life at Sea,
1974, as modified by the Protocol of 1988 and amendments of 2002
relating thereto (Chapter XI, Reg. 3, Clauses 4, 5), on the ship
mentioned in the certificate in accordance with the following
data:
назва судна ____________________________________________________,
Name of ship ___________________________________________________,
номер IMO ______________________________________________________,
IMO number _____________________________________________________,
позивний сигнал ________________________________________________,
Call sign ______________________________________________________,
номер та дата реєстрації _______________________________________,
Number & date of registration __________________________________,
порт приписки __________________________________________________,
Port of registry _______________________________________________,
валова місткість _______________________________________________,
Gross tonnage __________________________________________________,
тип та призначення _____________________________________________,
Type & description ______________________________________________
власником судна, судновласником або фрахтувальником за договором
бербоут-чартеру якого на час оформлення Свідоцтва є _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
(назва власника, судновласника або фрахтувальника
за бербоут-чартером)
The owner, shipowner or charterer according to Bareboat-Charter
Party at the time of drawing-up this Certificate is _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
(Name of the owner, shipowner or charterer according
to Bareboat-Charter Party)
місцезнаходження ________________________________________________
legal address ___________________________________________________
здійснено нанесення постійного маркування розпізнавального номера
у вигляді:
the distinctive marking was made on the ship indicated in this
Certificate as follows:
---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- IMO | | | | | | | | | | | | | | ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
Нанесення маркування проведено під наглядом класифікаційного
товариства ______________________________________________________
(назва класифікаційного товариства та дата
оформлення Акту або Донесення)
The permanent marking was made under supervision of the
Classification Society __________________________________________
(Name of classification society and the
drawing-up date of a Statement or Report)
Постійне маркування нанесено
Permanent marking was made
Визначення місць нанесення ______________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Determination of places of marking ______________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Колір фарбування маркування та основний колір конструкції _______ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
The color of painting of marking and main color of constructions _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
3асіб маркування ________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Marking method __________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Свідоцтво підлягає пред'явленню при проведенні контролю на
відповідність судна до умов Міжнародної конвенції СОЛАС-74,
зміненою протоколом 1988 року та поправками 2002 року до неї. The Certificate is to be submitted when inspecting the ship
for compliance with the requirements of the International
Convention SOLAS 1974 as modified by the Protocol of 1988 and
amendments of 2002 relating thereto.
Дата оформлення Свідоцтва _______________________________________
Date of issue ___________________________________________________
М.П. Підпис уповноваженої особи
Seal Signature of authorized person
Директор Укрморрічфлоту А.Кушніренко

Додаток 22
до наказу Міністерства
транспорту та зв'язку
України
13.12.2006 N 1151

(Державний Герб України)
Державна служба морського та річкового транспорту України State Service for Maritime and River Transport of Ukraine

СЕРТИФІКАТ
про нереєстрацію судна /недобудованого судна/,
корпуса судна у Державному судновому реєстрі України
CERTIFICATE
of non-registration of ship /unfinished ship/
hull of ship in the State Register of Ships of Ukraine
N ______________

Цим засвідчується, що на підставі проведеної ідентифікації,
судно / недобудоване судно / корпус судна (потрібне підкреслити),
зазначене(ий) у цьому Свідоцтві згідно з нижченаведеними даними. This is to certify that under carried out identification the
ship / unfinished ship / hull of ship (underline the relevant
option) mentioned in this certificate in accordance with following
data. Дані про судно / недобудоване судно / корпус судна (потрібне
підкреслити): Particulars of the ship / unfinished ship / hull of
ship(underline the relevant option):
проект _________________________________________________________,
Project ________________________________________________________,
будівельний номер ______________________________________________,
Built number ___________________________________________________,
місце нанесення ________________________________________________,
place of marking _______________________________________________,
побудоване згідно з ____________________________________________,
built in accordance with _______________________________________,
під наглядом ___________________________________________________,
under the supervision of _______________________________________,
тип та призначення _____________________________________________,
type and description ___________________________________________,
ідентифікаційні ознаки: головні двигуни:
identification signs: main engines:
довжина найбільша _______________ м, тип ____________________,
length overall __________________ m, type ___________________,
довжина між перпендикулярами ____ м, виробник _______________,
length bw perpendiculars ________ m, producer _______________,
ширина __________________________ м, рік побудови ___________,
breadth _________________________ m, built year _____________,
висота борту ____________________ м, заводський номер _______,
depth ___________________________ m, serial no. _____________,
валова місткість ______________ од., потужність _____________,
gross tonnage _______________ units, engine power ___________,
чиста місткість _______________ од.,
net tonnage _________________ units,
заявлені дані про виробника та замовника судна / недобудованого
судна / корпуса судна (потрібне підкреслити): Declared data of the producer and customer of the ship /
unfinished ship / hull of ship (underline the relevant option):
найменування виробника _________________________________________,
Name of Producer _______________________________________________,
адреса виробника _______________________________________________,
address of Producer ____________________________________________,
найменування замовника _________________________________________,
Name of Customer _______________________________________________,
адреса замовника _______________________________________________,
address of Customer ____________________________________________,
станом на ______________________________________________________,
as per _________________________________________________________,
реєстрацію у Державному судновому реєстрі України не
проходило(в).
the abovementioned ship was not registered in the State Register
of Ships of Ukraine.
М.П. Підпис уповноваженої особи
Seal Signature of authorized person
Директор Укрморрічфлоту А.Кушніренко

Додаток 23
до наказу Міністерства
транспорту та зв'язку
України
13.12.2006 N 1151

АКТ
проведення ідентифікації судна N __________

До Державної служби морського та річкового транспорту України
надійшла заява від _______________________________________________ __________________________________________________________________
(найменування заявника та його місцезнаходження) _________________________________________________________________
з метою проведення дослідження наявності ідентифікаційних ознак
на судні ________________________________________________________
(дані про судно) _________________________________________________________________
Поставлене для дослідження питання ______________________________
Дослідження проведено ___________________________________________ _________________________________________________________________
При проведенні дослідження використовувалась така література та
обладнання: _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
ДОСЛІДЖЕННЯ
Стан об'єкта дослідження ________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Місцезнаходження об'єкта ________________________________________
Дані про об'єкт дослідження:
------------------------------------------------------------------ |Назва судна або бортовий номер | | |--------------------------------+-------------------------------| |Місце побудови | | |--------------------------------+-------------------------------| |Рік побудови | | |--------------------------------+-------------------------------| |Тип та призначення | | |--------------------------------+-------------------------------| |Найменування та місцезнаходження| | |судновласника | | |--------------------------------+-------------------------------| |Кількість палуб | | |--------------------------------+-------------------------------| |Кількість щогл | | |--------------------------------+-------------------------------| |Довжина | м| |--------------------------------+-------------------------------| |Ширина | м| |--------------------------------+-------------------------------| |Висота борту | м| ------------------------------------------------------------------
Дані про виявлені під час дослідження ідентифікаційні ознаки
судна за їх категоріями, засіб та місця їх нанесення: _________________________________________________________________
ВИСНОВОК
За результатами дослідження встановлено: ________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Додатки: ________________________________________________________
Дата складання "___"___________ 20__ р.
Спеціаліст ________________ ____________________
(підпис) (П.І.Б.)
Директор Укрморрічфлоту А.Кушніренко

Додаток 24
до наказу Міністерства
транспорту та зв'язку
України
13.12.2006 N 1151
(у редакції наказу
Міністерства інфраструктури
України
26.07.2013 N 520)
( z1405-13 )
АКТ
технічного нагляду судна
для здійснення його державної реєстрації
Technical survey report
( za405-13 )

{ Додаток 24 в редакції Наказу Міністерства інфраструктури N 520
( z1405-13 ) від 26.07.2013 }
Директор Укрморрічфлоту А.Кушніренко
Додаток 25
до наказу Міністерства
транспорту та зв'язку
України
13.12.2006 N 1151

ЖУРНАЛ
обліку суден, які плавають під Державним прапором
України та зареєстровані в Судновій книзі України

------------------------------------------------------------------ | N | Бортовий |Тип та |Дані про| Дані про |Рік | Орган | |з/п| реєстра- |призна-|власника|судновласника,|побу-|державної | | | ційний | чення | |фрахтувальника|дови |реєстрації| | | номер | | | | | | |---+-----------+-------+--------+--------------+-----+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ------------------------------------------------------------------
Директор Укрморрічфлоту А.Кушніренко

Додаток 26
Наказ Міністерства
інфраструктури України
26.07.2013 N 520

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС
бланків типових реєстраційних суднових документів

1. Технічний опис бланків типових реєстраційних суднових
документів, а саме: свідоцтво про право плавання під Державним Прапором України
(судновий патент): формат 210х297 мм, папір з водяним знаком щільністю не менше
90 г/кв.м, кількість фарб 5+4, висока нумерація - 6 знаків, серія
- 2 знаки; свідоцтво про право плавання під Державним Прапором України
(судновий патент) для прогулянкових суден: формат 148х210 мм, папір з водяним знаком щільністю не менше
90 г/кв.м, кількість фарб 4+2, висока нумерація - 6 знаків, серія
- 2 знаки; свідоцтво про право власності на судно: формат 210х297 мм, папір з водяним знаком щільністю не менше
90 г/кв.м, кількість фарб 5+4, висока нумерація - 6 знаків, серія
- 2 знаки; свідоцтво про право власності для прогулянкових суден: формат 148х210 мм, папір з водяним знаком щільністю не менше
90 г/кв.м, кількість фарб 4+2, висока нумерація - 6 знаків, серія
- 2 знаки; свідоцтво про мінімальний склад екіпажу: формат 210х297 мм, папір з водяним знаком щільністю не менше
90 г/кв.м, кількість фарб 5+4, висока нумерація - 6 знаків, серія
- 2 знаки; свідоцтво про мінімальний склад екіпажу судна, яке здійснює
плавання на внутрішніх водних шляхах України: формат 148х210 мм, папір з водяним знаком щільністю не менше
90 г/кв.м, кількість фарб 4+2, висока нумерація - 6 знаків, серія
- 2 знаки; свідоцтво про мінімальний склад екіпажу судна, яке здійснює
міжнародне плавання по річці Дунай: формат 148х210 мм, папір з водяним знаком щільністю не менше
90 г/кв.м, кількість фарб 4+2, висока нумерація - 6 знаків, серія
- 2 знаки; свідоцтво про страхування або інше фінансове забезпечення
цивільної відповідальності за шкоду від забруднення нафтою: формат 210х297 мм, папір з водяним знаком щільністю не менше
90 г/кв.м, кількість фарб 5+4, висока нумерація - 6 знаків, серія
- 2 знаки; свідоцтво про тимчасове право плавання під Державним Прапором
України: формат 210х297 мм, папір з водяним знаком щільністю не менше
90 г/кв.м, кількість фарб 5+4, висока нумерація - 6 знаків, серія
- 2 знаки; свідоцтво про виключення судна з Державного суднового реєстру
України: формат 210х297 мм, папір з водяним знаком щільністю не менше
90 г/кв.м, кількість фарб 5+4, висока нумерація - 6 знаків, серія
- 2 знаки; судновий білет: формат 148х210 мм, папір з водяним знаком щільністю не менше
90 г/кв.м, кількість фарб 4+0, висока нумерація - 6 знаків, серія
- 2 знаки; свідоцтво про тимчасове виключення судна з Державного
суднового реєстру України: формат 210х297 мм, папір з водяним знаком щільністю не менше
90 г/кв.м, кількість фарб 5+4, висока нумерація - 6 знаків, серія
- 2 знаки; журнал безперервної реєстрації історії судна (синопсис): формат 210х297 мм, папір з водяним знаком щільністю не менше
90 г/кв.м, кількість фарб 5+4, висока нумерація - 6 знаків, серія
- 2 знаки; свідоцтво про нанесення на судно постійного маркування
розпізнавального номера: формат 210х297 мм, папір з водяним знаком щільністю не менше
90 г/кв.м, кількість фарб 5+4, висока нумерація - 6 знаків, серія
- 2 знаки; сертифікат про нереєстрацію судна/недобудованого судна/,
корпусу судна в Державному судновому реєстрі України: формат 210х297 мм, папір з водяним знаком щільністю не менше
90 г/кв.м, кількість фарб 5+4, висока нумерація - 6 знаків, серія
- 2 знаки.
2. У дизайні бланків використовуються захисні фарби, що
запобігають можливості відтворення бланків засобами оргтехніки та
загальної поліграфії.
Директор Департаменту
державної політики
в галузі морського
та річкового транспорту В.Севрюков
{ Наказ доповнено Додатком 26 згідно з Наказом Міністерства
інфраструктури N 520 ( z1405-13 ) від 26.07.2013 }
вгору