Про затвердження Положення про Всеукраїнський форум юних екологів
МОН України, Мінсоцполітики України; Наказ, Положення від 16.12.20151289/1218
Документ z0004-16, чинний, поточна редакція — Прийняття від 16.12.2015
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 22.01.2016. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.12.2015  № 1289/1218


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
04 січня 2016 р.
за № 4/28134

Про затвердження Положення про Всеукраїнський форум юних екологів

Відповідно до статей 4, 6 і 8 Закону України «Про позашкільну освіту», підпунктів 5 і 11 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630, підпунктів 2 і 71 пункту 4 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 423, та з метою підтримки обдарованих дітей та молоді, формування в них екологічного мислення, розвитку екологічної культури, організації змістовного дозвілля дітей та молоді НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Положення про Всеукраїнський форум юних екологів, що додається.

2. Департаменту професійно-технічної освіти Міністерства освіти і науки України (Супрун В.В.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра освіти і науки України Хобзея П.К. та заступника Міністра соціальної політики України Ярошенка В.С.

Міністр освіти і науки України

С.М. Квіт

Міністр соціальної політики
України


П.В. РозенкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
освіти і науки України,
Міністерства соціальної політики
України
16.12.2015  № 1298/1218


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
04 січня 2016 р.
за № 4/28134

ПОЛОЖЕННЯ
про Всеукраїнський форум юних екологів

І. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок організації та проведення Всеукраїнського форуму юних екологів.

2. Всеукраїнський форум юних екологів (далі - Форум) - відкритий захід, який проводиться щороку з метою підтримки обдарованих дітей та молоді, які займаються природоохоронною та просвітницькою діяльністю в екологічній сфері, організації їх змістовного дозвілля.

3. Основними завданнями Форуму є:

формування у дітей та молоді екологічної культури та екологічного мислення;

формування активної життєвої позиції дітей та молоді шляхом залучення їх до вирішення екологічних проблем;

обмін досвідом щодо проведення природоохоронної діяльності;

пошук нових форм і методів екологічного виховання дітей та молоді;

створення умов для розвитку та самореалізації особистісного потенціалу дітей та молоді;

підвищення престижу позашкільної освіти, привернення уваги широких кіл громадськості до проблем зайнятості дітей у позаурочний час.

4. Під час проведення Форуму обробка персональних даних учасників здійснюється з урахуванням вимог Закону України “Про захист персональних даних”.

ІІ. Організатори Форуму

Організаторами Форуму є:

Міністерство освіти і науки України;

Міністерство соціальної політики України;

Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді (далі - НЕНЦ);

державне підприємство “Український дитячий центр “Молода гвардія” (далі - ДП “УДЦ “Молода гвардія”).

ІІІ. Повноваження організаторів Форуму

1. МОН забезпечує організаційну підтримку Форуму.

2. Мінсоцполітики передбачає квоту путівок для дітей - учасників Форуму для направлення до ДП “УДЦ “Молода гвардія”.

3. ДП “УДЦ “Молода гвардія” забезпечує організацію та проведення Форуму в рамках однієї з тематичних змін та змістовний відпочинок його учасників.

4. НЕНЦ:

здійснює безпосереднє керівництво проведенням Форуму;

спільно з ДП “УДЦ “Молода гвардія” розробляє програму Форуму та забезпечує якісне її виконання;

спільно зі структурними підрозділами обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій у галузі освіти забезпечує підбір та формує склад учасників Форуму;

подає списки учасників Форуму до Мінсоцполітики не пізніше ніж за один місяць до початку тематичної зміни в ДП “УДЦ “Молода гвардія”, під час якої проводиться Форум;

залучає до організації Форуму громадські організації, благодійні фонди, об’єднання громадян та меценатів (за їх згодою) у встановленому законодавством порядку;

вносить пропозиції щодо відзначення учасників Форуму;

сприяє висвітленню результатів Форуму в засобах масової інформації;

подає творчий звіт у довільній формі до Мінсоцполітики протягом 10 робочих днів після проведення Форуму.

ІV. Учасники Форуму

У Форумі беруть участь учні (вихованці) загальноосвітніх, професійно-технічних, позашкільних навчальних закладів віком від 9 до 16 років включно з числа переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних конкурсів еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти (Всеукраїнського конкурсу “Земля - наш спільний дім”, Всеукраїнського юнацького фестивалю “В об’єктиві натураліста”, Всеукраїнського конкурсу “Енергія і середовище”, Всеукраїнських експедиційно-польових зборів команд юних екологів і натуралістів та інших заходів еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти).

V. Умови, порядок та програма проведення Форуму

1. Форум проводиться щороку в рамках тематичної оздоровчої зміни в ДП “УДЦ “Молода гвардія”.

2. Строки проведення Форуму визначає Мінсоцполітики.

3. Програмою Форуму передбачено проведення таких заходів:

фестиваль колективів екологічної просвіти;

інсценування на екологічну тематику;

Гала-концерт авторської екологічної пісні;

екологічне свято “День Чорного моря”;

природоохоронна естафета;

ігрова програма “Жива екологічна стежка”;

фотовернісаж “Зелені каруселі”;

фестиваль авторських фільмів “Ми юні натуралісти”;

наукова конференція;

тематичні майстер-класи;

розроблення та практична реалізація екологічних проектів;

робота гуртків еколого-натуралістичного напряму;

походи та екскурсії;

ярмарок екологічних ідей та інші.

VІ. Фінансові умови

Витрати на організацію та проведення Форуму здійснюються за рахунок коштів, не заборонених чинним законодавством.

Директор Департаменту
професійно-технічної освіти


В. Супрун

Директор Департаменту
оздоровлення
та санаторно-курортного
лікування
І. Хохленковвгору