Про здійснення операцій із застосуванням ПТКС
Лист Національного банку України від 09.06.201025-211/1282-9740
Документ v9740500-10, поточна редакція — Редакція від 29.07.2010

                    НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ 
Департамент платіжних систем
Л И С Т
09.06.2010 N 25-211/1282-9740
Територіальним управлінням
Національного банку України
Банкам України Асоціації
українських банків Асоціації
"Український кредитно-
банківський союз"
Факс: Асоціація банків Львівщини

Про здійснення операцій із застосуванням ПТКС
{ В доповнення до Листа додатково див. Лист Національного
банку
N 12-111/1061-13005 ( v1061500-10 ) від 29.07.2010 }

Враховуючи те, що останні часом почастішали звернення
правоохоронних органів та Державної податкової адміністрації щодо
діяльності банків та суб'єктів господарювання, які надають послуги
з приймання платежів від населення із застосуванням
програмно-технічних комплексів самообслуговування (далі - ПТКС), а
також скарги фізичних осіб - користувачів цих послуг, Національний
банк України розглянув агентські договори банків з зазначеними
суб'єктами господарювання, проаналізував схеми їх діяльності на
предмет відповідності вимогам нормативно-правових актів
Національного банку України та повідомляє. Незважаючи на численні роз'яснення Національного банку
України щодо здійснення операцій із застосуванням ПТКС деякі банки
і суб'єкти господарювання, які уклали агентські договори з банками
(далі - агенти банків), порушують вимоги постанови Правління
Національного банку України від 05.03.2008 N 53 ( z0265-08 ) "Про
врегулювання питань здійснення операцій із застосуванням
програмно-технічних комплексів самообслуговування" (далі -
Постанова N 53) та інших нормативно-правових актів Національного
банку України, а саме:
1. Всупереч вимогам пункту 1 Постанови N 53 ( z0265-08 ) для
виконання операцій із застосуванням ПТКС (приймання платежів для
подальшого переказу) агентами банків залучаються треті особи
(субагенти). Разом з тим, пунктом 1 Постанови N 53 ( z0265-08 ) визначено
вичерпний перелік осіб, які можуть здійснювати операції, пов'язані
з рухом коштів, із застосуванням ПТКС. Здійснення цих операцій
суб'єктами господарювання, які не мають відповідних ліцензій або
не є агентами банків, є порушенням законодавства України та
нормативно-правових актів Національного банку України щодо
здійснення операцій із застосуванням ПТКС. Особи, винні у
здійсненні такої діяльності, несуть відповідальність згідно із
законодавством України.
2. Не забезпечується дотримання вимог законодавства України
та пункту 2 Постанови N 53 ( z0265-08 ) щодо відображення операцій
із застосуванням ПТКС та видачі квитанції ПТКС. Зарахування коштів для подальшого переказу, прийнятих від
клієнтів із застосуванням ПТКС, які належать агентам банків, на
поточні рахунки цих агентів (N 2600 "Кошти на вимогу суб'єктів
господарювання) спричинює порушення вимог статті 8 Закону України
"Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" ( 2346-14 )
щодо термінів проходження платежів, а також може призвести до
неконтрольованого залучення коштів і порушення прав та інтересів
фізичних осіб - клієнтів, які здійснили платежі із застосуванням
ПТКС. Керуючись статтями 295, 303 Господарського кодексу України
( 436-15 ), банки мають відображати операції, які здійснені із
застосуванням ПТКС (в т.ч. ПТКС, що належать агентам банку) у
своєму балансі, зважаючи на те, що переказ коштів за призначенням
має здійснюватися з врахуванням вимог пункту 2 Постанови N 53 та
статті 8 Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в
Україні" ( 2346-14 ). Квитанція ПТКС повинна мати обов'язкові реквізити документу
на переказ готівки (в т.ч. ідентифікатор банку або інші реквізити,
за допомогою яких є можливість його ідентифікувати) і
підтверджувати внесення/видачу відповідної суми готівки до/з цього
ПТКС та здійснення ініціювання операцій з переказу готівки.
3. Порушуються вимоги пункту 3 Постанови N 53 ( z0265-08 )
щодо здійснення банками контролю за дотриманням агентами банків
законодавства України. З огляду на вищевикладене, зобов'язуємо банки дотримуватися
вимог законодавства України та нормативно-правових актів
Національного банку України та забезпечити належний контроль за
агентами банків. Крім того, маємо зазначити: Національним банком України підготовлено проект змін до
Інструкції про касові операції в банках України, затвердженої
постановою Правління Національного банку України від 14.08.2003
N 337 ( z0768-03 ), в частині визначення переліку обов'язкових
реквізитів документа на переказ готівки, що формується ПТКС; схема бухгалтерського обліку операцій, здійснених із
застосуванням ПТКС, буде доведена додатково. Також, звертаємо вашу увагу на те, що у разі здійснення
суб'єктами господарювання торговельних операцій з продажу товарів
(електронних ваучерів, тощо) із застосуванням ПТКС, такі ПТКС
мають відповідати вимогам Закону України "Про застосування
реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського
харчування та послуг" ( 265/95-ВР ).
Виконавчий директор
з питань платіжних
систем та розрахунків В.М.Кравецьвгору