Щодо страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів
Лист Національного банку України від 22.09.199813-111/1653
Документ v1653500-98, поточна редакція — Прийняття від 22.09.1998

                    НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ 
Л И С Т
N 13-111/1653 від 22.09.98
м.Київ
vd980922 vn13-111/1653

Щодо страхування цивільної відповідальності
власників транспортних засобів

1. Відповідно до Закону України "Про страхування"
( 85/96-ВР ) Кабінетом Міністрів України прийнята постанова "Про
порядок та умови проведення обов'язкового страхування цивільної
відповідальності власників транспортних засобів" від 28.09.96 р.
N 1175 ( 1175-96-п ). Введення цього виду страхування створює соціальний захист
потерпілих у дорожньо-транспортних пригодах, і стало однією з
передумов вступу України до міжнародної системи автострахування
"Зелена Картка". Згідно зі ст.12 вищезгаданого Закону страховики, яким
дозволено займатися страхуванням відповідальності власників
транспортних засобів за шкоду, заподіяну третім особам, за
умовами, передбаченими міжнародними договорами України щодо
вказаного виду страхування, утворили МТСБУ, яке є юридичною особою
та утримується за рахунок коштів страховиків. Після підписання МТСБУ з уповноваженими організаціями по
страхуванню цивільної відповідальності власників транспортних
засобів інших держав Єдиних Угод про взаємне визнання договорів
такого страхування та взаємне врегулювання питань стосовно
відшкодування шкоди, страховики - повні члени МТСБУ (11 страхових
компаній) з 01.06.98 р. почали видачу української "Зеленої
Картки". Єдині Угоди укладені з такими країнами (станом на 09.98
р.): Австрія, Албанія, Андорра, Бельгія, Болгарія,
Боснія-Герцоговина, Швейцарія, Кіпр, Чеська Республіка, Німеччина,
Данія, Іспанія, Естонія, Франція, Фінляндія, Великобританія,
Греція, Угорщина, Хорватія, Італія, Ізраїль, Іран, Ірландія,
Ісландія, Люксембург, Мальта, Македонія, Норвегія, Нідерланди,
Португалія, Польща, Румунія, Швеція, Словацька Республіка,
Словенія, Турція, Югославія). В тексті Єдиної Угоди наведені
випадки, за якими здійснюється відшкодування страховиком - членом
МТСБУ або безпосередньо МТСБУ. Кожна страхова компанія, яка входить до складу МТСБУ, на
підтвердження членства в МТСБУ отримує відповідне свідоцтво,
засвідчене підписом генерального директора МТСБУ та печаткою. На підставі "Договору про співпрацю між МТСБУ та страховиком
- членом МТСБУ у сфері обов'язкового страхування цивільної
відповідальності власників транспортних засобів за додатковими
договорами" та ліцензії Національного банку України N 6 від
15.01.98 р. було здійснено переказ коштів на формування депозиту в
Комерцбанку АГ (м.Франкфурт-на-Майні) для забезпечення банківської
гарантії на користь Ради Бюро міжнародної системи автострахування
"Зелена Картка". Початковий внесок для однієї компанії визначався
шляхом рівномірного розподілу необхідної суми депозиту на
кількість страховиків - повних членів, тобто на 11. Зважаючи на те, що кошти, спрямовані на формування
банківського депозиту, на період перехідного членства МТСБУ у
системі "Зелена Картка" залишаються власністю страховиків,
сплачені суми відображаються у валютній декларації того
страховика, який безпосередньо їх переказував. Розпорядником
коштів, що знаходяться на рахунку в Комерцбанку АГ (самого
депозиту та нарахованих відсотків), є МТСБУ. Нараховані на
загальну суму депозиту відсотки розподілятимуться пропорційно
внесеним страховиками коштам.
2. Відносно купівлі вільно конвертованої іноземної валюти
страховими компаніями - членами МТСБУ та безпосередньо МТСБУ: 2.1. Згідно з п.2.1 "Порядку застосування іноземної валюти в
страховій діяльності", затвердженого постановою Правління
Національного банку України від 23.09.96 N 245 ( v0391500-96 ),
для забезпечення виплат страхового відшкодування за
страхувальників-резидентів відповідно до договорів страхування,
дія яких поширюється на іноземну територію, страховики, до яких
зокрема відносяться і страхові компанії - члени МТСБУ, можуть
купувати вільно конвертовану іноземну валюту на міжбанківському
валютному ринку України. Для цього страховики надають
уповноваженому банку, що їх обслуговує такі документи: - копію ліцензії Укрстрахнагляду (надається одноразово); - копію відповідного свідоцтва, засвідченого підписом
генерального директора МТСБУ та печаткою (надається одноразово); - страховий акт (аварійний сертифікат) і документи, які
підтверджують розмір заподіяних збитків та пов'язаних з ними
витрат; - копію договору страхування (полісу); - письмове підтвердження МТСБУ з зазначенням території дії
цього договору страхування. 2.2. У деяких випадках згідно з Єдиною Угодою (ст.5 та п.9
ст.11) виплату страхового відшкодування може здійснювати
безпосередньо МТСБУ. В цьому разі МТСБУ надає до уповноваженого
банку такі документи: - копію Єдиної Угоди; - повідомлення іноземного Бюро або уповноваженої ним особи
про необхідність компенсації понесених витрат за страховими
випадками з вини страхувальників, які уклали договір з українським
страховиком; - документи, які підтверджують розмір заподіяних збитків та
пов'язаних з ними витрат (згідно з п.а) ст.11 Єдиної Угоди); - копію договору страхування (полісу) або відомості про
договір страхування (поліс) (відомості надаються у разі, коли
страховий поліс фальшивий). Уповноважений банк, що обслуговує МТСБУ, здійснює купівлю
іноземної валюти на підставі п.4 ст.5 Декрету Кабінету Міністрів
України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю"
( 15-93 ) на виконання зобов'язань перед нерезидентом щодо оплати
майнових прав. Купівлю вільно конвертованої іноземної валюти уповноважені
банки мають здійснювати згідно з вимогами "Правил здійснення
операцій на міжбанківському валютному ринку України" ( z0407-98 )
та "Порядку купівлі іноземної валюти на УМВБ та КМВБ"
( v2144500-98 ). Регіональним установам НБУ терміново довести це роз'яснення
до відома комерційних банків.
Директор Департаменту
валютного регулювання С.Яременко
"Налоговый, банковский, таможенный Консультант", N 42/98вгору