Документ v1582323-12, поточна редакція — Редакція від 24.03.2014, підстава - v0562323-14

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.10.2012  № 1582/5

Про затвердження Переліку питань для тестування претендентів під час другого етапу конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються до надання безоплатної вторинної правової допомоги

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції
№ 1904/5 від 10.09.2013
№ 562/5 від 24.03.2014}

На виконання пункту 27 Порядку і умов проведення конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються до надання безоплатної вторинної правової допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 року № 1362 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2012 року № 915), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Перелік питань для тестування претендентів під час другого етапу конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються до надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі - Перелік питань), що додається.

2. Прес-службі Міністерства (Ільченко Л.Ш.), Координаційному центру з надання правової допомоги (Вишневський А.В.), головним управлінням юстиції в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі (далі - головні управління юстиції), районним, районним у містах, міським (міст обласного значення), міськрайонним, міжрайонним управлінням юстиції (далі - управління юстиції) забезпечити оприлюднення Переліку питань на офіційному веб-сайті Мін'юсту, веб-сайтах Координаційного центру з надання правової допомоги, головних управлінь та управлінь юстиції.

3. Установити, що перед проведенням кожного конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються до надання безоплатної вторинної правової допомоги, Координаційним центром з надання правової допомоги відповідно до Переліку питань розробляється тестове завдання, яке затверджується першим заступником Міністра юстиції.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Ємельянову І.І.

Міністр

О. Лавринович
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції
України
30.10.2012 № 1582/5

ПЕРЕЛІК
питань для тестування претендентів під час другого етапу конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються до надання безоплатної вторинної правової допомоги

Закон України "Про безоплатну правову допомогу"

1. Поняття безоплатної вторинної правової допомоги.

2. Види правових послуг безоплатної вторинної правової допомоги.

3. Суб'єкти права на безоплатну вторинну правову допомогу.

4. Центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Повноваження та порядок діяльності.

5. Підстави для відмови в наданні безоплатної вторинної правової допомоги. Оскарження рішень щодо надання безоплатної вторинної правової допомоги.

6. Підстави та порядок припинення надання безоплатної вторинної правової допомоги.

7. Підстави та порядок заміни адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу.

8. Права суб'єктів надання безоплатної вторинної правової допомоги.

9. Обов'язки суб'єктів надання безоплатної вторинної правової допомоги.

10. Доручення центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Закон України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність"

11. Надання адвокатом безоплатної правової допомоги.

12. Документи, що посвідчують повноваження адвоката на надання правової допомоги.

13. Форма та зміст договору про надання правової допомоги.

14. Підстави для відмови в укладанні договору про надання правової допомоги.

15. Припинення, розірвання договору про надання правової допомоги.

16. Комісія з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги. Утворення, склад, функції (повноваження).

Кримінальний процесуальний кодекс України

17. Забезпечення права на захист.

18. Сторона захисту. Захисник.

19. Загальні правила участі захисника у кримінальному провадженні.

20. Обов'язки захисника.

21. Залучення захисника.

22. Залучення захисника слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом для здійснення захисту за призначенням.

23. Підтвердження повноважень захисника.

24. Договір із захисником.

25. Обов'язкова участь захисника.

26. Залучення захисника для проведення окремої процесуальної дії.

27. Відмова від захисника або його заміна.

28. Підстави для відводу захисника, представника.

29. Затримання особи без ухвали слідчого судді, суду. Строк затримання особи без ухвали слідчого судді, суду. Повідомлення інших осіб про затримання.

30. Загальні положення досудового розслідування.

31. Зупинення досудового розслідування. Підстави та порядок.

32. Закінчення досудового розслідування. Продовження строку досудового розслідування.

33. Звільнення особи від кримінальної відповідальності.

34. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування. Оскарження ухвал слідчого судді під час досудового розслідування.

35. Судове провадження у першій інстанції.

36. Провадження в суді апеляційної інстанції.

37. Провадження в суді касаційної інстанції. Виконання судових рішень.

Цивільний процесуальний кодекс України

38. Учасники цивільного процесу.

39. Докази у цивільному процесі.

40. Процесуальні строки.

41. Наказне провадження.

42. Позовне провадження.

43. Розгляд судом справ про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи.

44. Розгляд судом справ про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності.

45. Розгляд судом справ про визнання фізичної особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою.

46. Розгляд судом справ про усиновлення.

47. Розгляд судом справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення.

48. Розгляд судом справ про відновлення прав на втрачені цінні папери на пред'явника та векселі.

49. Розгляд судом справ про передачу безхазяйної нерухомої речі у комунальну власність.

50. Розгляд судом справ про визнання спадщини відумерлою.

51. Розгляд заяви про надання особі психіатричної допомоги у примусовому порядку.

52. Розгляд судом справ про примусову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу.

53. Розгляд судом справ про розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб.

54. Апеляційне провадження.

55. Касаційне провадження.

56. Перегляд судових рішень Верховним Судом України.

57. Провадження у зв'язку з нововиявленими обставинами.

Кодекс адміністративного судочинства України

58. Право на судовий захист.

59. Учасники адміністративного процесу.

60. Докази в адміністративному судочинстві.

61. Строки в адміністративному судочинстві.

62. Підготовче провадження.

63. Розгляд адміністративної справи у судовому засіданні. Судовий розгляд справи.

64. Особливості провадження у справах щодо оскарження нормативно-правових актів органів виконавчої влади, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування та інших суб'єктів владних повноважень.

65. Особливості провадження у справах щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності Верховної Ради України, Президента України, Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

66. Особливості провадження у справах з приводу рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень щодо притягнення до адміністративної відповідальності.

67. Особливості провадження у справах щодо оскарження рішень, дій або бездіяльності виборчих комісій, комісій з референдуму, членів цих комісій.

68. Особливості провадження у справах щодо оскарження рішень, дій або бездіяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, засобів масової інформації, підприємств, установ, організацій, їхніх посадових та службових осіб, творчих працівників засобів масової інформації, які порушують законодавство про вибори та референдум.

69. Особливості здійснення представництва у справах, пов'язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму.

70. Особливості провадження у справах з приводу рішень, дій або бездіяльності державної виконавчої служби.

71. Особливості провадження у справах за адміністративними позовами суб'єктів владних повноважень про обмеження щодо реалізації права на мирні зібрання.

72. Особливості провадження у справах за адміністративними позовами про примусове відчуження земельної ділянки, інших об'єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, з мотивів суспільної необхідності.

73. Скорочене провадження в адміністративних справах.

74. Особливості провадження у справах за зверненням органів доходів і зборів.

75. Особливості провадження у справах за адміністративними позовами з приводу видворення іноземців та осіб без громадянства.

76. Перегляд судових рішень судом апеляційної інстанції.

77. Перегляд судових рішень судом касаційної інстанції.

78. Перегляд судових рішень Верховним Судом України.

79. Провадження за нововиявленими обставинами.

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод

80. Право на життя.

81. Заборона катування.

82. Право на свободу і на особисту недоторканність.

83. Право на справедливий суд.

84. Право на повагу до приватного і сімейного життя.

85. Свобода думки, совісті і релігії.

86. Свобода вираження поглядів.

87. Свобода зібрань та об'єднання.

88. Право на публічний судовий розгляд.

89. Право на ефективний засіб юридичного захисту.

90. Захист власності.

91. Право на вільні вибори.

92. Право на оскарження у кримінальних справах.

93. Свобода пересування.

Питання мотиваційного характеру

94. Загальні питання, спрямовані на визначення мотивації участі адвоката у конкурсному відборі та роботи в системі надання безоплатної правової допомоги.

{Перелік із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 1904/5 від 10.09.2013, № 562/5 від 24.03.2014}

Директор Координаційного
центру з надання правової
допомогиА. Вишневський

{Текст взято з сайту Мін'юсту України http://www.minjust.gov.ua}вгору