Документ v0512874-17, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2019, підстава - v0894874-18

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

13.04.2017  № 512

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 894 від 23.08.2018}

Про затвердження Порядку розрахунку роздрібних тарифів на електричну енергію, тарифів на розподіл електричної енергії, тарифів на постачання електричної енергії

{Назва із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1418 від 27.12.2017}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
№ 1418 від 27.12.2017}

Відповідно до частини першої статті 12 Закону України «Про електроенергетику» та статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок розрахунку роздрібних тарифів на електричну енергію, тарифів на розподіл електричної енергії, тарифів на постачання електричної енергії, що додається.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1418 від 27.12.2017}

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії регулювання електроенергетики України від 06 травня 1998 року № 564 «Про затвердження Тимчасової методики розрахунку роздрібного тарифу на спожиту електроенергію, тарифу на передачу електроенергії місцевими (локальними) електромережами та тарифу на постачання електроенергії» (із змінами).

3. Ця постанова набирає чинності з 01 травня 2017 року, але не раніше дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті «Урядовий кур’єр».

Голова НКРЕКП

Д. Вовк


ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕКП
13.04.2017 № 512

ПОРЯДОК
розрахунку роздрібних тарифів на електричну енергію, тарифів на розподіл електричної енергії, тарифів на постачання електричної енергії

{У назві та тексті Порядку слова та символи "ліцензіат з постачання електричної енергії за регульованим тарифом", "ліцензіат з розподілу електричної енергії (передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами)" та "суб’єкт господарювання з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом" у всіх відмінках замінено відповідно словами "ліцензіат, що здійснює господарську діяльність з постачання електричної енергії на закріпленій території", "ліцензіат з розподілу електричної енергії" та "ліцензіат, що здійснює господарську діяльність з постачання електричної енергії не на закріпленій території" у відповідних відмінках; слова та символи "на передачу місцевими (локальними) електромережами", "(передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами)" та "за регульованим тарифом" виключено згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1418 від 27.12.2017}

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає механізм розрахунку:

ліцензіатом, що здійснює господарську діяльність з постачання електричної енергії на закріпленій території, до якого не застосовано стимулююче регулювання, - роздрібних тарифів на електричну енергію для споживачів та тарифів на постачання електричної енергії;

ліцензіатом з розподілу електричної енергії, до якого не застосовано стимулююче регулювання, - тарифів на розподіл електричної енергії.

1.2. Цей Порядок не поширюється на суб’єктів господарювання, що знаходяться на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя та території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження.

1.3. Ціна, за якою споживач сплачує за електричну енергію, складається із середньої закупівельної ціни електричної енергії на Оптовому ринку електроенергії України та/або в інших виробників електричної енергії з урахуванням технологічних витрат електричної енергії в місцевих (локальних) електричних мережах, тарифу на розподіл електричної енергії на відповідному класі напруги ліцензіата, що здійснює господарську діяльність з постачання електричної енергії на закріпленій території, на закріпленій території ліцензованої діяльності якого знаходиться споживач, та складової, яка забезпечує покриття витрат з постачання електричної енергії.

1.4. Ліцензіат, що здійснює господарську діяльність з постачання електричної енергії на закріпленій території, до якого не застосовано стимулююче регулювання, має оприлюднювати роздрібні тарифи на електричну енергію для споживачів та тарифи на постачання електричної енергії на офіційному веб-сайті за п’ять днів до початку періоду, на який вони встановлені.

Ліцензіат з розподілу електричної енергії, до якого не застосовано стимулююче регулювання, має оприлюднювати тарифи на розподіл електричної енергії на офіційному веб-сайті за п’ять днів до початку періоду, на який вони встановлені.

{Главу 1 доповнено новим пунктом згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1418 від 27.12.2017}

2. Розрахунок роздрібного тарифу на електричну енергію

Роздрібний тариф на електричну енергію розраховується щоквартально за формулою


, грн/МВт·год,

де

-

роздрібний тариф на електричну енергію, грн/МВт·год;


-

клас споживача.
Споживачі електричної енергії розподіляються за двома класами відповідно до встановленого чинним законодавством порядку визначення класів споживачів електричної енергії, диференційованих за ступенями напруги;


-

група споживача.
Споживачі електричної енергії поділяються на дві групи:
1-а група - суб’єкти господарювання,
2-а група - міське та сільське населення;


-

прогнозована середня закупівельна ціна електричної енергії на розрахунковий квартал, розрахована відповідно до встановленого чинним законодавством порядку, грн/МВт·год;


-

економічний коефіцієнт прогнозованих технологічних витрат електроенергії на j-тому класі напруги, розрахований відповідно до встановленого чинним законодавством порядку, відносні одиниці;


-

тариф на розподіл електричної енергії, розрахований згідно з главою 3 цього Порядку, встановлюється НКРЕКП, грн/МВт·год;


-

тариф на постачання електричної енергії, розрахований згідно з главою 4 цього Порядку, встановлюється НКРЕКП, грн/МВт·год.

{Глава 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1418 від 27.12.2017}

3. Розрахунок тарифів на розподіл електричної енергії

3.1. Тариф на розподіл електричної енергії розраховується для споживачів відповідного класу напруги.

3.2. Тариф на розподіл електричної енергії для споживачів 1-го класу напруги розраховується за формулою


, грн/МВт·год,

де

-

тариф на розподіл електричної енергії для споживачів 1-го класу напруги, грн/МВт·год;


-

витрати на розподіл електричної енергії на 1-му класі напруги, розраховані відповідно до визначеної чинним законодавством процедури, грн;


-

обсяг електричної енергії, що передається на 1-му класі напруги, розрахований відповідно до визначеної чинним законодавством процедури, МВт·год

Обсяг електричної енергії, що передається на відповідному класі напруги, включає обсяги трансформації електричної енергії з вищого на нижчий клас напруги, обсяги корисного відпуску електричної енергії власним споживачам ліцензіата, що здійснює господарську діяльність з постачання електричної енергії на закріпленій території та обсяги корисного відпуску електричної енергії споживачам ліцензіата, що здійснює господарську діяльність з постачання електричної енергії не на закріпленій території на даному класі напруги незалежно від точки приєднання споживачів до електричних мереж.

Обсяг електричної енергії, що передається на відповідному класі напруги, розраховується за формулою

де

-

обсяг електричної енергії, що передається на відповідному класі напруги, МВт·год;


-

обсяг корисного відпуску електричної енергії споживачам, включаючи обсяги корисного відпуску електричної енергії споживачам ліцензіатів, що здійснюють господарську діяльність з постачання електричної енергії не на закріпленій території, що віднесено до відповідного класу напруги, розрахований відповідно до визначеної чинним законодавством процедури, МВт·год;


-

обсяг електричної енергії, яка трансформується з вищого на нижчий клас напруги, розрахований відповідно до визначеної чинним законодавством процедури, МВт·год.

{Пункт 3.2 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1418 від 27.12.2017}

3.3. Тариф на розподіл електричної енергії для споживачів 2-го класу напруги розраховується за формулою


, грн/МВт·год,

де

-

тариф на розподіл електричної енергії для споживачів 2-го класу напруги, грн/МВт·год;


-

коефіцієнт нормативних технологічних витрат електричної енергії на 2-му класі напруги, розрахований відповідно до визначеної чинним законодавством процедури, відносні одиниці;


-

обсяг електричної енергії, що надходить безпосередньо на 2-й клас напруги, розрахований відповідно до визначеної чинним законодавством процедури, МВт·год;


-

обсяг електричної енергії, яка трансформується з 1-го на 2-й клас напруги, розрахований відповідно до визначеної чинним законодавством процедури, МВт·год;


-

витрати на розподіл електричної енергії на 2-му класі напруги, розраховані відповідно до визначеної чинним законодавством процедури, грн;


-

обсяг електричної енергії, що передається на 2-му класі напруги, розрахований відповідно до визначеної чинним законодавством процедури, МВт·год.

4. Розрахунок тарифу на постачання електричної енергії

4.1. Тариф на постачання електроенергії розраховується для споживачів відповідної групи.

4.2. Тариф на постачання електроенергії для споживачів 1-ї групи розраховується за формулою


, грн/МВт·год,

де

-

тариф на постачання електроенергії для споживачів 1-ї групи, грн/МВт·год;


-

витрати на постачання електроенергії, розраховані відповідно до визначеної чинним законодавством процедури, грн;


-

обсяги електричної енергії, реалізованої власним споживачам відповідно 1-ї та 2-ї груп, розраховані відповідно до визначеної чинним законодавством процедури, МВт·год;


-

коефіцієнт складності при здійсненні ліцензованої діяльності з постачання електричної енергії  споживачам 2-ї групи ().

Коефіцієнт складності спрямовано на стимулювання ліцензіата як постачальника здійснювати постачання електричної енергії споживачам 2-ї групи.

4.3. Тариф на постачання електричної енергії для споживачів 2-ї групи розраховується за формулою


, грн/МВт·год,

де

-

тариф на постачання електроенергії для споживачів 2-ї групи, грн/МВт·год.

Директор Департаменту
із регулювання відносин
у сфері енергетикиК. Сушковгору