Про видання та розповсюдження інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник України"
Наказ Міністерства юстиції України; Концепція, Склад колегіального органу від 22.12.2006102/5
Документ v0102323-06, поточна редакція — Редакція від 03.03.2018, підстава - v0615323-18, v0616323-18

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.12.2006  № 102/5

Про видання та розповсюдження інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник України"

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції
№ 52/5 від 20.02.2007
№ 185/5 від 16.04.2007
№ 1663/7 від 19.11.2007
№ 1278/5 від 20.12.2007
№ 82/5 від 22.01.2008
№ 428/5 від 18.03.2008
№ 1940/5 від 23.10.2009
№ 1398/5 від 26.06.2010
№ 362/5 від 01.02.2011
№ 1129/5 від 15.04.2011
№ 1010/5 від 06.07.2012
№ 179/5 від 28.01.2013
№ 772/5 від 25.05.2015
№ 1085/5 від 31.03.2017
№ 3325/5 від 25.10.2017
№ 615/5 від 03.03.2018
№ 616/5 від 03.03.2018}

Відповідно до Указів Президента України від 13 грудня 1996 року № 1207 "Про опублікування актів законодавства України в інформаційному бюлетені "Офіційний вісник України", від 10 червня 1997 року № 503 "Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності" та з метою оперативного і повного забезпечення правовою інформацією органів державної влади, підприємств, установ і організацій, доведення актів законодавства України до відома громадян, забезпечення офіційного оприлюднення нормативно-правових актів НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Концепцію інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник України", що додається.

2. Для вирішення методичних питань щодо видання "Офіційного вісника України" затвердити Редакційну раду в складі, що додається.

3. Забезпечити, починаючи з 1 січня 2007 року, видання інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник України" згідно із зазначеною Концепцією.

4. Департаменту реєстрації та систематизації правових актів здійснювати інформаційне забезпечення бюлетеня "Офіційний вісник України".

{Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 179/5 від 28.01.2013, № 772/5 від 25.05.2015, № 615/5 від 03.03.2018}

{Пункт 5 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1940/5 від 23.10.2009}

5. Доручити державному підприємству «Центр оцінки та інформації» (Леманинець В.М.) здійснювати дії, пов'язані з підготовкою, випуском, розповсюдженням інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник України" та його відправленням у країни, з якими Україна має угоди про обмін правовою інформацією.

{Наказ доповнено новим пунктом 5 згідно з Наказом Міністерства юстиції № 772/5 від 25.05.2015; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції 615/5 від 03.03.2018}

6. Начальникам головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі сприяти організації передплати та розповсюдження "Офіційного вісника України" серед населення, на підприємствах, в установах та організаціях.

{Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 772/5 від 25.05.2015}

7. Визнати такими, що втратили чинність, наказ Міністра юстиції України від 15 грудня 1997 року № 81/5 "Про затвердження структури видання інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник України" та накази Міністерства юстиції України від 11 травня 2002 року № 42/5 "Про видання та розповсюдження інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник України", від 29 червня 2005 року № 65/5 "Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 11.05.2002 № 42/5 "Про видання та розповсюдження інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник України", від 21 жовтня 2005 року № 98/5 "Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 11.05.2002 № 42/5 "Про видання та розповсюдження інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник України", від 10 серпня 2006 року № 66/5 "Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 11.05.2002 № 42/5 "Про видання та розповсюдження інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник України".

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра юстиції Л. Горбунову.

Міністр

О. Лавринович


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції
22.12.2006 № 102/5

КОНЦЕПЦІЯ
інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник України"

{У тексті Концепції абревіатуру "ОВУ" замінено словами "Офіційний вісник України" у відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства юстиції № 772/5 від 25.05.2015}

{У тексті Концепції, крім абзацу четвертого пункту 20 та абзацу третього пункту 21, слова "Офіційний вісник України" у всіх відмінках замінено словами "інформаційний бюлетень "Офіційний вісник України" у відповідному відмінку; слова "генеральний директор" у всіх відмінках замінено словом "директор" у відповідному відмінку згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3325/5 від 25.10.2017; }

{У тексті Концепції слова «державне підприємство «Українська правова інформація» у всіх відмінках замінено словами «державне підприємство «Центр оцінки та інформації» у відповідному відмінку згідно з Наказом Міністерства юстиції № 615/5 від 03.03.2018}

Загальні положення

1.Інформаційний бюлетень "Офіційний вісник України" видається відповідно до Указів Президента України від 22 січня 1996 року № 73 "Про видання збірників актів законодавства України" та від 13 грудня 1996 року № 1207 "Про опублікування актів законодавства України в інформаційному бюлетені "Офіційний вісник України" і є офіційним періодичним друкованим виданням, у якому здійснюється офіційне оприлюднення нормативно-правових актів.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 772/5 від 25.05.2015}

2. Метою видання інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник України" є оперативне і повне забезпечення правовою інформацією органів державної влади, підприємств, установ і організацій, доведення актів законодавства України до відома громадян, упорядкування офіційного оприлюднення нормативно-правових актів, забезпечення регулювання суспільних правовідносин на основі чинних актів, запобігання перекрученням їх змісту, визначення порядку набрання ними чинності.

3. Інформаційний бюлетень"Офіційний вісник України" заснований і видається Міністерством юстиції України та державним підприємством «Центр оцінки та інформації».

{Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 1940/5 від 23.10.2009, № 362/5 від 01.02.2011}

4. Відповідно до Указу Президента України від 10 червня 1997 року № 503 "Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності інформаційному бюлетеню "Офіційний вісник України" надано статус офіційного друкованого видання, в якому оприлюднюються державною мовою:

- закони України - не пізніш як у п'ятнадцятиденний строк після їх прийняття у встановленому порядку і підписання Президентом України;

- інші акти Верховної Ради України, акти Президента України, Кабінету Міністрів України - не пізніш як у п'ятнадцятиденний строк після їх прийняття у встановленому порядку.

В інформаційному бюлетені "Офіційний вісник України" публікуються:

{Пункт 4 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 772/5 від 25.05.2015}

постанови Кабінету Міністрів України після включення до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів (стаття 52 Закону України "Про Кабінет Міністрів України");

{Пункт 4 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 772/5 від 25.05.2015}

рішення і висновки Конституційного Суду України разом з окремою думкою суддів Конституційного Суду України (стаття 67 Закону України "Про Конституційний Суд України");

{Пункт 4 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 772/5 від 25.05.2015}

нормативно-правові акти Національного банку України (стаття 56 Закону України "Про Національний банк України"). Такі акти публікуються із зазначенням у примітці дати першого опублікування його повного тексту в одному з періодичних друкованих видань або дати першого розміщення на сторінці Офіційного інтернет-представництва Національного банку України;

{Пункт 4 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 772/5 від 25.05.2015}

нормативно-правові акти, видані (прийняті) Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку на виконання Закону України «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків» (пункт 5 статті 5 Закону України «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків»). Такі акти публікуються із зазначенням у примітці дати першого опублікування їх повного тексту в одному з періодичних друкованих видань або дати першого розміщення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку в мережі Інтернет;

{Пункт 4 доповнено новим абзацом восьмим згідно з Наказом Міністерства юстиції № 616/5 від 03.03.2018 - діє до 01 серпня 2020 року}

накази Генерального прокурора України, що є нормативно-правовими актами, після включення до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів (стаття 9 Закону України "Про прокуратуру" (зі змінами))*;

{Пункт 4 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 772/5 від 25.05.2015}

__________
*Відповідно до пункту 1 Закону України від 21 квітня 2015 року № 335-VIII "Про внесення зміни до Закону України "Про прокуратуру" щодо відтермінування набрання чинності" Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1697-VII "Про прокуратуру" набирає чинності з 15 липня 2015 року.

{Пункт 4 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 772/5 від 25.05.2015}

накази міністерств, що є нормативно-правовими актами, після включення до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів (стаття 15 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади");

{Пункт 4 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 772/5 від 25.05.2015}

нормативно-правові акти Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 12 Закону України "Про запобігання корупції").

{Пункт 4 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 772/5 від 25.05.2015}

5. Відповідно до Указу Президента України від 13 грудня 1996 року № 1207 "Про опублікування актів законодавства України в інформаційному бюлетені "Офіційний вісник України" в інформаційному бюлетені "Офіційний вісник України" публікуються державною мовою: закони України, укази і розпорядження Президента України, постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України, що мають нормативний характер; акти Конституційного Суду України; нормативно-правові акти Національного банку України; міжнародні договори України, що набрали чинності; нормативно-правові акти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також інших органів, акти яких відповідно до законодавства підлягають державній реєстрації.

{Абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 772/5 від 25.05.2015}

{Абзац другий пункту 5 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 772/5 від 25.05.2015}

{Абзац третій пункту 5 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 772/5 від 25.05.2015}

6. Відповідно до статті 21 Закону України "Про міжнародні договори України" в інформаційному бюлетені "Офіційний вісник України"  публікуються українською мовою чинні міжнародні договори України.

Акти про ратифікацію міжнародних договорів, про їх затвердження, прийняття, приєднання друкуються у відповідних розділах разом із текстами міжнародних договорів, які є додатками до зазначених актів.

Міжнародні договори, які набрали чинності для України, публікуються в окремому розділі із зазначенням дати підписання, дати набрання чинності та інформації про ратифікацію, затвердження, прийняття, приєднання (без текстів відповідних актів).

У цьому самому розділі публікуються відомості про внесення змін до міжнародних договорів України та про втрату чинності міжнародних договорів України.

{Концепцію доповнено новим пунктом 6 згідно з Наказом Міністерства юстиції № 772/5 від 25.05.2015}

7. Відповідно до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 04 березня 2015 року № 84 "Питання оприлюднення рішень і рекомендацій Ради асоціації між Україною та Європейським Союзом і Комітету асоціації між Україною та Європейським Союзом" в інформаційному бюлетені "Офіційний вісник України"  публікуються рішення і рекомендації Ради асоціації між Україною та Європейським Союзом (далі - Рада) і Комітету асоціації між Україною та Європейським Союзом (далі - Комітет), у тому числі рішення і рекомендації, прийняті Комітетом у торговельному складі, у десятиденний строк з дня їх засвідчення секретарями зазначених органів.

У разі потреби переклад рішень і рекомендацій Ради і Комітету на українську мову забезпечується міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади згідно з компетенцією за зверненням секретарів Ради і Комітету.

{Концепцію доповнено новим пунктом 7 згідно з Наказом Міністерства юстиції № 772/5 від 25.05.2015}

8. Відповідно до статті 12 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" в інформаційному бюлетені "Офіційний вісник України"  публікуються регуляторні акти, що не підлягають державній реєстрації в Міністерстві юстиції України.

9. Відповідно до рішення колегії Міністерства юстиції України від 29 квітня 2004 року № 8 в інформаційному бюлетені "Офіційний вісник України"  публікуються рішення Європейського суду з прав людини.

10. Відповідно до статті 264 Кодексу адміністративного судочинства України в інформаційному бюлетені «Офіційний вісник України» публікуються оголошення про відкриття провадження в адміністративній справі щодо оскарження нормативно-правового акта, якщо цей акт був або мав бути опублікований в інформаційному бюлетені «Офіційний вісник України».

{Пункт 10 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 616/5 від 03.03.2018}

11. Відповідно до статті 265 Кодексу адміністративного судочинства України в інформаційному бюлетені «Офіційний вісник України» публікується резолютивна частина рішення суду про визнання нормативно-правового акта протиправним та нечинним після набрання рішенням законної сили, якщо цей нормативно-правовий акт був опублікований в інформаційному бюлетені «Офіційний вісник України».

{Пункт 11 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 616/5 від 03.03.2018}

12. {Абзац перший пункту виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 772/5 від 25.05.2015}

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2001 року № 376 "Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів та користування ним" до Реєстру і, відповідно, до інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник України" не включаються акти, що не містять правових норм, зокрема:

про призначення на посаду та звільнення з посади;

про скликання нарад, конференцій, семінарів тощо;

про розгляд проектів нормативно-правових актів;

з питань організації виконання раніше прийнятих нормативно-правових актів;

про спорудження пам'ятників, бюстів, монументів конкретним особам і на честь певних подій, нагородження грамотами, відзнаками тощо;

про затвердження стандартів, технічних умов, будівельних норм і правил, іншої нормативно-технічної документації, тарифно-кваліфікаційних довідників, форм звітності.

{Пункт 12 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 772/5 від 25.05.2015}

13. Інформаційний бюлетень "Офіційний вісник України" виходить у світ двічі на тиждень: як правило, щовівторка та щоп'ятниці згідно з графіком, який щороку готується державним підприємством «Центр оцінки та інформації» та затверджується директором цього державного підприємства або, в разі його відсутності - заступником директора.

{Абзац перший пункту  із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 772/5 від 25.05.2015}

Графік виходу з друку інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник України" на відповідний рік надається Департаменту реєстрації та систематизації правових актів (далі - Департамент) не пізніше ніж за десять днів до початку нового року.

{Пункт доповнено новим абзацом другим згідно з Наказом Міністерства юстиції № 772/5 від 25.05.2015, із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 615/5 від 03.03.2018}

У графіку зазначаються:

- номер та дата виходу інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник України";

- період підготовки оригінал-макета інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник України";

- дати:

- підписання до друку оригінал-макета інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник України" та внесення змін в оригінал-макет інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник України" (при необхідності);

- передачі оригінал-макета інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник України"до друкарні;

- доставки накладу інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник України" до цеху ДП "Преса" та надання примірників Департаменту.

{Абзац дев'ятий пункту  із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 772/5 від 25.05.2015}

Передача копій нормативно-правових актів та інших документів до державного підприємства «Центр оцінки та інформації»" для опублікування в інформаційному бюлетені "Офіційний вісник України" здійснюється щоденно.

При необхідності видаються спеціальні випуски інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник України" у будь-який день тижня.

{Пункт в редакції Наказу Міністерства юстиції № 179/5 від 28.01.2013}

14. Унесення нормативно-правових актів до інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник України" здійснюється на підставі рішення, погодженого директором Департаменту та затвердженого заступником Міністра.

{Пункт в редакції Наказів Міністерства юстиції № 1129/5 від 15.04.2011, № 772/5 від 25.05.2015}

15. Оригінал-макет кожного номера інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник України" готується державним підприємством «Центр оцінки та інформації», візується директором цього державного підприємства або у разі його відсутності заступником директора, підписується до друку Державним секретарем Міністерства юстиції України, а у разі його тимчасової відсутності чи неможливості здійснення ним своїх повноважень з інших причин - керівником структурного підрозділу апарату Міністерства юстиції України, який здійснює його повноваження.

{Пункт в редакції Наказів Міністерства юстиції № 362/5 від 01.02.2011, № 1129/5 від 15.04.2011, № 1010/5 від 06.07.2012; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 179/5 від 28.01.2013; в редакції Наказів Міністерства юстиції № 772/5 від 25.05.2015, № 3325/5 від 25.10.2017}

16. У день підписання до друку оригінал-макета поточного номера інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник України" державне підприємство «Центр оцінки та інформації» передає до Департаменту на паперових та електронних носіях зміст цього номера бюлетеня за підписом директора цього державного підприємства або, в разі його відсутності, заступника директора.

{Концепцію доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 179/5 від 28.01.2013; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 772/5 від 25.05.2015, № 3325/5 від 25.10.2017}

17. Доставка накладу бюлетеня до цеху ДП "Преса", а також надання Департаменту примірників інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник України", у тому числі одного у твердій обкладинці, здійснюються у дні, які передують дням виходу у світ бюлетеня.

{Абзац перший пункту в редакції Наказу Міністерства юстиції № 772/5 від 25.05.2015}

Державне підприємство здійснює контроль за своєчасним відвантаженням накладу бюлетеня друкарнею, своєчасною доставкою накладу бюлетеня до цеху ДП "Преса" та до сортувальних вузлів у місті Києві, в обласних центрах, у містах Сімферополі та Севастополі згідно з Нормативами і нормативними строками пересилання поштових відправлень, затвердженими наказом Міністерства інфраструктури України від 28 листопада 2013 року № 958, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 28 січня 2014 року за № 173/24950.

{Абзац другий пункту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 772/5 від 25.05.2015}

{Концепцію доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 179/5 від 28.01.2013}

18 Усі питання, що виникають з приводу розміщення матеріалів у інформаційному бюлетені "Офіційний вісник України", врегульовуються наказами Міністерства юстиції України та рішеннями Редакційної ради.

Редакційна рада може приймати рішення про публікацію в інформаційному бюлетені "Офіційний вісник України" інших офіційних документів у межах структури інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник України" або в окремих розділах.

Структура інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник України"

19. Інформаційний бюлетень "Офіційний вісник України" складається з розділів:

Закони України та інші акти Верховної Ради України. Акти в розділі упорядковуються за видами актів (закони України, постанови Верховної Ради України, інші акти Верховної Ради України) та датою прийняття;

Укази та розпорядження Президента України. Акти в розділі упорядковуються за видами актів (укази Президента України, розпорядження Президента України) та датою підписання;

Укази та розпорядження Президента України, обмеження доступу до яких скасовано. Акти в розділі упорядковуються за видами актів (укази Президента України, розпорядження Президента України) та датою підписання;

Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України. Акти в розділі упорядковуються за видами актів (постанови Кабінету Міністрів України, розпорядження Кабінету Міністрів України) та датою підписання;

Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, обмеження доступу до яких скасовано. Акти в розділі упорядковуються за видами актів (постанови Кабінету Міністрів України, розпорядження Кабінету Міністрів України) та датою підписання;

Акти Конституційного Суду України. Акти в розділі упорядковуються за видами актів (рішення Конституційного Суду України, висновки Конституційного Суду України) та датою підписання;

Нормативно-правові акти Національного банку України. Акти в розділі упорядковуються за датою підписання;

Нормативно-правові акти Національного банку України, обмеження доступу до яких скасовано. Акти в розділі упорядковуються за датою підписання;

Накази Генерального прокурора України, що є нормативно-правовими актами. Акти в розділі упорядковуються за датою підписання;

Нормативно-правові акти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також інших органів, акти яких відповідно до законодавства підлягають державній реєстрації. Акти в розділі упорядковуються за назвою міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, а також іншого органу та датою підписання;

Нормативно-правові акти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також інших органів, акти яких відповідно до законодавства підлягають державній реєстрації, обмеження доступу до яких скасовано. Акти в розділі упорядковуються за назвою міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, а також іншого органу та датою підписання;

Акти Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, що вносять зміни до постанов Кабінету Міністрів України. Акти в розділі упорядковуються за датою підписання;

Акти Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Акти в розділі упорядковуються за датою підписання;

{Пункт доповнено новим абзацом чотирнадцятим згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1085/5 від 31.03.2017}

Рішення Міністерства юстиції України про скасування державної реєстрації нормативно-правових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також інших органів, акти яких відповідно до законодавства підлягають державній реєстрації. Акти в розділі упорядковуються за датою підписання;

Регуляторні акти, що не підлягають державній реєстрації в Міністерстві юстиції України. Акти в розділі упорядковуються за назвою суб'єкта нормотворення та датою підписання;

Міжнародні договори, що набрали чинності для України. Акти в розділі упорядковуються за датою підписання;

Міжнародні договори, укладені у рамках Світової організації торгівлі. Акти в розділі упорядковуються за датою підписання;

Рішення і рекомендації двосторонніх органів Україна-ЄС, спрямованих на виконання Угоди про асоціацію. Акти в розділі упорядковуються за датою прийняття;

Рішення Європейського суду з прав людини;

Резолютивна частина рішення суду про визнання нормативно-правового акта протиправним та нечинним;

{Абзац двадцять перший пункту 19 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 616/5 від 03.03.2018}

Оголошення про відкриття провадження в адміністративній справі щодо оскарження нормативно-правового акта;

Додаткова інформація;

Довідкова інформація.

{Пункт в редакції Наказу Міністерства юстиції № 772/5 від 25.05.2015}

20. У разі великого обсягу один номер інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник України" може бути видано в двох і більше книгах.

21. На обкладинці кожного номера інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник України" наводиться така інформація:

- малий Державний Герб України;

- назва Міністерства: "Міністерство юстиції України";

- назва видання: "Офіційний вісник України";

- назва нормативно-правового акта (у разі необхідності);

- статус видання: "Офіційне видання";

- назва випуску: "Спеціальний випуск" (у разі необхідності);

- номер видання;

- порядковий номер частини;

- дата видання, яка є датою офіційного оприлюднення нормативно-правових актів.

{Пункт в редакції Наказу Міністерства юстиції № 362/5 від 01.02.2011}

22. На титульній сторінці кожного номера інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник України" наводиться така інформація:

- найменування Міністерства: "Міністерство юстиції України";

- назва видання: "Офіційний вісник України";

- вид видання: "Збірник нормативно-правових актів";

- статус видання: "Офіційне видання";

- інформація про рік та місяць заснування видання: "Засноване у січні 1997 року";

- інформація про періодичність видання;

- номер видання;

- порядковий номер частини;

- дата видання, яка є датою офіційного оприлюднення нормативно-правових актів;

- місце видання;

- назва організації-видавця;

- рік випуску видання.

{Пункт в редакції Наказів Міністерства юстиції № 362/5 від 01.02.2011, № 179/5 від 28.01.2013}

23. На обороті титульної сторінки наводиться така інформація про інформаційний бюлетень "Офіційний вісник України":

{Абзац другий пункту виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 362/5 від 01.02.2011}

- інформація про акти законодавства, відповідно до яких видається інформаційний бюлетень "Офіційний вісник України";

- інформація про засновників;

- склад Редакційної ради;

- інформація про реєстрацію друкованого засобу масової інформації.

24. Нормативно-правовий акт, виданий спільно двома чи більше суб'єктами нормотворення, подається у розділі, в якому публікуються акти того суб'єкта нормотворення, підпис першої особи якого на акті стоїть першим.

25. Нормативно-правовий акт, виданий спільно двома чи більше суб'єктами нормотворення, з різними видами розпорядчих актів, подається у розділі, в якому публікуються акти того суб'єкта нормотворення, який позначено першим.

26. Матеріали в інформаційному бюлетені "Офіційний вісник України" поділяються на такі частини:

- основна;

- довідково-пошукова;

- додаткова.

27. До основної частини входять акти законодавства, рішення Міністерства юстиції України про скасування державної реєстрації нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, рішення Європейського суду з прав людини, резолютивна частина постанови суду про визнання нормативно-правового акта незаконним або таким, що не відповідає правовому акту вищої юридичної сили, і про визнання його нечинним, оголошення про відкриття провадження в адміністративній справі щодо оскарження нормативно-правового акта.

28. Довідково-пошукова частина складається із змісту, щосторінкових рубрикаторів розділів та статей, реєстраційного коду нормативно-правового акта, алфавітного та хронологічного покажчиків.

Зміст друкується на початку кожного номера інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник України". У ньому розміщується перелік розділів, статей, назви та види актів, назви суб'єктів нормотворення, дати та номери актів.

{Абзац другий пункту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 772/5 від 25.05.2015}

Щосторінкові рубрикатори розділів та статей інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник України" виконані як колонтитули у вигляді повної назви відповідного розділу та номеру статті на кожній сторінці інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник України".

Реєстраційний код нормативно-правового акта друкується праворуч перед актом.

Нормативно-правові акти мають постатейну наскрізну нумерацію, яка закінчується на останньому акті, включеному в останній річний номер інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник України". Стаття зазначається безпосередньо перед назвою акта ліворуч.

Алфавітний покажчик друкується в останньому номері інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник України" за рік і являє собою реєстр організованих за нормативним українським алфавітом мовних одиниць.

Мовні одиниці в алфавітному покажчику подаються із зазначенням статей нормативно-правових актів, в яких вони вживаються.

{Абзац сьомий пункту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 772/5 від 25.05.2015}

Хронологічні покажчики формуються за I та II півріччя. Хронологічний покажчик за I півріччя друкується в останньому номері інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник України" за червень місяць поточного року, а хронологічний покажчик за II півріччя - в останньому номері інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник України" за грудень місяць поточного року.

Хронологічний покажчик має щосторінкові рубрикатори розділів, як виконані у вигляді повної назви відповідного розділу на кожній сторінці інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник України".

29. У додатковій частині за рішенням Редакційної ради друкується інша інформація, яка стосується видання.

30. Дати в інформаційному бюлетені "Офіційний вісник України" зазначаються цифровим або алфавітно-цифровим способом (наприклад, 01.01.98, 10.12.2001, 3 грудня 1996 року).

Начальник управління
систематизації законодавства
та правової інформаціїО.Г. Пушенко

{Склад Редакційної ради інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник України" втратив чинність на підставі Наказу Міністерства юстиції № 428/5 від 18.03.2008}

{Новий Склад див. в Наказі Міністерства юстиції № 428/5 від 18.03.2008}

{Новий Склад див. в Наказі Міністерства юстиції № 1129/5 від 15.04.2011}

{Новий Склад див. в Наказі Міністерства юстиції № 3325/5 від 25.10.2017}вгору