Документ z0905-16, действует, текущая редакция — Принятие от 06.06.2016
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 23.08.2016. Посмотреть в истории? )

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.06.2016  № 624


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
01 липня 2016 р.
за № 905/29035

Про внесення змін до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах

Відповідно до частини першої статті 13 Закону України «Про загальну середню освіту», підпункту 6 пункту 7 Положення про лікарсько-консультативну комісію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2013 року № 917, та з метою приведення власних нормативно-правових актів у відповідність до законодавства НАКАЗУЮ:

1. Унести до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2016 року № 8, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 лютого 2016 року за № 184/28314, такі зміни:

1) у пункті 2 розділу ІІ:

абзац четвертий викласти в такій редакції:

«висновок лікарсько-консультаційної комісії закладу охорони здоров’я за місцем спостереження дитини про переведення на індивідуальну форму навчання за станом здоров’я (для осіб, які за станом здоров’я не можуть відвідувати навчальний заклад, а також осіб з особливими освітніми потребами, з інвалідністю та тих, яким необхідно пройти медичне лікування в закладі охорони здоров’я більше одного місяця);»;

доповнити новим абзацом такого змісту:

«витяг з протоколу засідання психолого-медико-педагогічної консультації (для осіб з особливими освітніми потребами (за наявності)).»;

2) в абзаці другому пункту 3 розділу ІІІ слово «учнів» замінити словами «осіб з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю».

2. Управлінню зв’язків з громадськістю та забезпечення діяльності Міністра (патронатна служба) в установленому порядку зробити відмітку у справах архіву.

3. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти  (Кононенко Ю.Г.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому законодавством порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Хобзея П.К.

Міністр

Л.М. Гриневич

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Міністра
фінансів України

В.о. Міністра
охорони здоров'я України

Заступник Міністра
соціальної політики УкраїниС. Марченко


В. Шафранський


В. Мущинінвверх