Документ z0571-02, текущая редакция — Принятие от 22.04.2002
( Последнее событие — Государственная регистрация, произошло 09.07.2002. Посмотреть в истории? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 258 від 22.04.2002 Зареєстровано в Міністерстві
м. Київ юстиції України
9 липня 2002 р.
за N 571/6859

Про затвердження Інструкції про порядок оформлення права на
вивезення, тимчасове вивезення культурних цінностей та
контролю за їх переміщенням через державний кордон України

Відповідно до Закону України "Про вивезення, ввезення та
повернення культурних цінностей" ( 1068-14 ) та з метою
врегулювання питання переміщення культурних цінностей через
державний кордон України Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію про порядок оформлення права на
вивезення, тимчасове вивезення культурних цінностей та контролю за
їх переміщенням через державний кордон України, що додається.
2. Вважати такою, що не застосовується на території України,
"Инструкцию о порядке контроля за вывозом из СССР культурных
ценностей", затверджену наказом Міністерства культури СРСР від 23
березня 1987 р. N 120 ( v0120400-87 ), із змінами і доповненнями,
внесеними наказом Міністерства культури СРСР від 2 грудня 1989 р.
N 439 та листом Міністерства культури СРСР від 15 лютого 1991 р.
N 04-094/4.
3. Управлінню зовнішніх зв'язків з питань європейської
інтеграції та протоколу Міністерства культури і мистецтв України
та Державній службі контролю за переміщенням культурних цінностей
через державний кордон України: 1) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію в
Міністерство юстиції України; 2) у десятиденний термін після державної реєстрації довести
цей наказ до відома Міністерства культури Автономної Республіки
Крим; Головного управління культури Київської та управління
культури Севастопольської міських державних адміністрацій,
заінтересованих міністерств і відомств, Уповноважених Державної
служби контролю за переміщенням культурних цінностей через
державний кордон України.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Державного секретаря Міністерства культури і мистецтв України
Новохатька Л.М., Голову Державної служби контролю за переміщенням
культурних цінностей через державний кордон України Федорука О.К.
Міністр Ю.Богуцький
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства культури
і мистецтв України
22.04.2002 N 258
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 липня 2002 р.
за N 571/6859
ІНСТРУКЦІЯ
ПРО ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ПРАВА НА ВИВЕЗЕННЯ, ТИМЧАСОВЕ
ВИВЕЗЕННЯ КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ ТА КОНТРОЛЮ ЗА ЇХ ПЕРЕМІЩЕННЯМ
ЧЕРЕЗ ДЕРЖАВНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до Законів України
"Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей"
( 1068-14 ), "Про власність" ( 697-12 ), "Про музеї та музейну
справу" ( 249/95-ВР ), "Про авторське право і суміжні права"
( 3792-12 ), Положення про Міністерство культури і мистецтв
України, затвердженого Указом Президента України від 31.08.2000
N 1038/2000 ( 1038/2000 ), та Положення про Державну службу
контролю за переміщенням культурних цінностей через державний
кордон України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 20.06.2000 N 983 ( 983-2000-п ).
1.2. Інструкція визначає порядок оформлення права на
вивезення, тимчасове вивезення культурних цінностей та контролю за
їх переміщенням через державний кордон України фізичними особами
(громадянами України, іноземцями, особами без громадянства) та
юридичними особами (суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності
будь-якої форми власності, державними та громадськими установами,
представництвами іноземних компаній, дипломатичними
представництвами, міжнародними організаціями тощо).
1.3. У цій Інструкції терміни вживаються у такому значенні: культурні цінності - визначені у статті 1 Закону України "Про
вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей"
( 1068-14 ) об'єкти матеріальної та духовної культури, що мають
художнє, історичне, етнографічне та наукове значення і підлягають
збереженню, відтворенню та охороні відповідно до законодавства
України; колекція культурних цінностей - однорідні або підібрані за
певними ознаками різнорідні предмети, які, незалежно від
культурної цінності кожного з них, зібрані разом становлять
художню, історичну, етнографічну чи наукову цінність; експертиза - вивчення, перевірка, аналітичне дослідження,
кількісна чи якісна оцінка висококваліфікованим фахівцем,
установою, організацією певного предмета, які вимагають
спеціальних знань у відповідній сфері суспільної діяльності і
результати яких оформляються у вигляді експертного висновку; власник - фізична або юридична особа (або за її дорученням -
інша фізична чи юридична особа), якій належить право володіння,
користування і розпорядження культурною цінністю; клопотання про право на вивезення культурних цінностей -
письмова заява власника із зазначенням мети вивезення, а при
тимчасовому вивезенні - і терміну вивезення культурних цінностей,
що подається до Державної служби контролю за переміщенням
культурних цінностей через державний кордон України (далі -
Державна служба контролю) або уповноваженому Державної служби
контролю; уповноважений Державної служби контролю за переміщенням
культурних цінностей через державний кордон України (далі -
уповноважений Державної служби контролю) - посадова особа,
призначена Міністерством культури Автономної Республіки Крим,
управлінням культури обласної (міської) державної адміністрації
для виконання завдань з оформлення права на вивезення, тимчасове
вивезення культурних цінностей з території України; мистецтвознавець - посадова особа, призначена Міністерством
культури Автономної Республіки Крим, управлінням культури обласної
(міської) державної адміністрації для здійснення функцій контролю
за вивезенням, тимчасовим вивезенням культурних цінностей з
території України та їх ввезенням в Україну; декларування - заявлення за встановленою формою (письмовою,
усною) мети переміщення через державний кордон України предметів і
точних даних про кількісні, якісні та вартісні характеристики
таких предметів, а також будь-яких відомостей, необхідних для
митного контролю та митного оформлення; переміщення культурних цінностей через державний кордон
України - ввезення (тимчасове ввезення), вивезення (тимчасове
вивезення), в т. ч. шляхом пересилання в міжнародних поштових
відправленнях, юридичними чи фізичними особами через митний кордон
України культурних цінностей або їх транзит через територію
України; тимчасове вивезення культурних цінностей - обумовлене угодою
переміщення юридичними чи фізичними особами з будь-якою законною
метою через митний кордон України культурних цінностей з території
України із зобов'язанням їх зворотного ввезення в Україну в
обумовлений угодою термін; міжнародні поштові відправлення - упаковані та оформлені
відповідно до вимог Актів Всесвітнього поштового союзу та Правил
надання послуг поштового зв'язку ( 1446-97-п ) листи, поштові
картки, відправлення з оголошеною цінністю, бандеролі та
спеціальні мішки з позначкою "М", дрібні пакети, поштові посилки,
відправлення міжнародної прискореної пошти з позначкою "EMS", які
приймаються для пересилання за межі України, надходять до України
або переміщуються територією України транзитом підприємствами
поштового зв'язку.
1.4. Не підлягають вивезенню з України: культурні цінності, що занесені до Державного реєстру
національного культурного надбання; культурні цінності, включені до Національного архівного
фонду; культурні цінності, включені до Музейного фонду України;
1.5. Інструкція не поширюється на: зоологічні колекції, ввезення яких в Україну, пересилання та
вивезення за її межі здійснюється за правилами, що встановлюються
Міністерством екології та природних ресурсів; сувенірні вироби, предмети культурного та ужиткового
призначення серійного і масового виробництва за переліком згідно з
додатком 1.
1.6. Вивезення, тимчасове вивезення, у тому числі шляхом
пересилання, культурних цінностей за межі митної території України
дозволяється за наявності свідоцтва на право вивезення
(тимчасового вивезення) культурних цінностей з території України
(далі - свідоцтво), зразок якого затверджено постановою Кабінету
Міністрів України від 20 червня 2000 р. N 984 ( 984-2000-п ) "Про
затвердження зразка свідоцтва на право вивезення (тимчасового
вивезення) культурних цінностей з території України".
1.7. Видачу свідоцтв здійснює Державна служба контролю або
уповноважений Державної служби контролю з певною територією
обслуговування в таких містах: ------------------------------------------------------------------ | Місцезнаходження | Територія обслуговування | | уповноваженого Державної | | | служби контролю | | |-----------------------------+----------------------------------| | м. Київ |Житомирська, Київська, Луганська, | | | Сумська, Харківська, Черкаська, | | | Чернігівська області, м. Київ | |-----------------------------+----------------------------------| | м. Дніпропетровськ | Дніпропетровська, Донецька, | | |Кіровоградська, Полтавська області| |-----------------------------+----------------------------------| | м. Львів |Волинська, Львівська, Рівненська, | | | Тернопільська області | |-----------------------------+----------------------------------| | м. Одеса | Вінницька, Запорізька, Одеська | | | області | |-----------------------------+----------------------------------| | м. Сімферополь | Автономна Республіка Крим, м. | | | Севастополь | |-----------------------------+----------------------------------| | м. Чернівці | Івано-Франківська, Хмельницька, | | | Чернівецька області | |-----------------------------+----------------------------------| | м. Ужгород | Закарпатська область | |-----------------------------+----------------------------------| | м. Херсон | Херсонська, Миколаївська області | ------------------------------------------------------------------
1.8. Матеріали, пов'язані з оформленням права на вивезення,
тимчасове вивезення культурних цінностей, зберігаються 5 років за
місцем їх видачі і передаються на збереження до відповідної
державної архівної установи.
2. ОФОРМЛЕННЯ ПРАВА НА ВИВЕЗЕННЯ КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ З
ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
2.1. Клопотання про право на вивезення культурних цінностей
подається власником до Державної служби контролю або до
уповноваженого Державної служби контролю не пізніше ніж за місяць
до їх вивезення. До клопотання додаються: документ, що посвічує заявника: для фізичної особи - паспорт громадянина України, тимчасове
посвідчення особи громадянина України, паспорт громадянина України
для виїзду за кордон, дипломатичний паспорт, службовий паспорт,
посвідчення особи моряка, посвідчення особи без громадянства для
виїзду за кордон; для юридичної особи - копія довідки про присвоєння коду за
ЄДРПОУ; документ, що підтверджує право власності заявника на
культурні цінності; у разі вивезення смичкових інструментів та смичків - паспорти
на них установленого зразка, які видаються Міністерством культури
і мистецтв України; два примірники переліку культурних цінностей, які вивозяться,
тимчасово вивозяться, встановленого зразка згідно з додатком 2 (у
разі потреби); під час вивезення музичних інструментів подаються два
примірники списків згідно з додатком 3; друкованих видань - згідно
з додатком 4; предметів філателії - згідно з додатком 5; по два примірники кольорових фотографій кожної культурної
цінності, розміром 13 х 18 см (крім предметів філателії,
нумізматики, боністики та фалеристики, надання фотографій на які
не потрібно); висновок державної експертизи.
2.2. Порядок проведення державної експертизи культурних
цінностей та розміри плати за неї визначаються та затверджуються
Кабінетом Міністрів України.
2.3. Рішення про можливість або неможливість вивезення
культурних цінностей за межі України і видачу свідоцтва приймає
Державна служба контролю або уповноважений Державної служби
контролю на підставі висновку державної експертизи і поданих
документів. На свідоцтві, кожному аркуші переліку дозволених до вивезення
культурних цінностей та їх фотографіях посадова особа Державної
служби контролю або уповноважений Державної служби контролю
проставляє відтиск штампа "Дозволено до вивезення з України", а на
переліку та фотографіях - номер свідоцтва та дату його видачі, у
відтиску штампа - підпис. У випадках, коли державну експертизу за дорученням Державної
служби контролю або уповноваженого Державної служби контролю
проводив експерт, фотографії завіряються підписом цього експерта
із зазначенням дати та відбитком відповідної печатки установи, що
проводила державну експертизу. Один комплект переліку та фотографій культурних цінностей
разом із свідоцтвом видається власнику.
2.4. Свідоцтво дійсне упродовж 6 місяців від дати його
видачі.
2.5. Культурні цінності та свідоцтво (а на вимогу
мистецтвознавця та/або посадової особи митного органу - їх
переліки і фотографії) власник подає: при виїзді з України - мистецтвознавцям (у разі їх наявності)
та посадовим особам митних органів; при пересиланні - суб'єктам підприємницької діяльності, які
надають послуги з пересилання міжнародних відправлень (у т.ч.
поштових). Свідоцтво (а в разі необхідності - перелік культурних
цінностей та їх фотографії) долучаються до супровідних документів
на ці відправлення.
2.6. Відмова власника, який порушив клопотання про вивезення
культурних цінностей, подати на державну експертизу заявлені до
вивезення культурні цінності розглядається як відмова власника від
їх вивезення.
2.7. Якщо за результатами державної експертизи культурна
цінність дає підстави для занесення її до Державного реєстру
національного культурного надбання, матеріали державної експертизи
передаються відповідному центральному органові виконавчої влади
незалежно від згоди власника, який порушив клопотання.
2.8. Якщо власник культурних цінностей, заявлених до
вивезення, не згоден з висновком державної експертизи або з
рішенням Державної служби контролю або уповноваженого Державної
служби контролю про відмову у видачі свідоцтва, у випадках
зазначених у пунктах 1.4, 2.7 Інструкції, він має право оскаржити
ці рішення у вищій інстанції - Державній службі контролю або в
судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.
3. ОФОРМЛЕННЯ ПРАВА НА ТИМЧАСОВЕ ВИВЕЗЕННЯ КУЛЬТУРНИХ
ЦІННОСТЕЙ З ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
3.1. Тимчасове вивезення культурних цінностей з України може
здійснюватися фізичними та юридичними особами незалежно від форми
власності з метою організації виставок, проведення реставраційних
робіт і наукових досліджень, а також у зв'язку з театральною,
концертною чи іншою артистичною діяльністю, в інших випадках,
передбачених законодавством України.
3.2. Культурні цінності, тимчасово вивезені з України і не
повернуті в обумовлений угодою термін, вважаються незаконно
вивезеними.
3.3. Для отримання свідоцтва музеї всіх форм власності,
державні бібліотеки, інші державні сховища культурних цінностей
завчасно, але не пізніше ніж за місяць подають до Державної служби
контролю або уповноваженому Державної служби контролю клопотання
про оформлення права на тимчасове вивезення культурних цінностей
із зазначенням мети і термінів їх перебування за межами України, в
якому надають зобов'язання про проведення державної експертизи
культурних цінностей після їх повернення в Україну та письмово
повідомити в десятиденний термін орган, що видав свідоцтво, про
повернення цих культурних цінностей в Україну.
3.4. До клопотання додаються: оригінал та дві нотаріально завірені копії угоди між
стороною, яка здійснює тимчасове вивезення культурних цінностей,
та стороною, яка приймає, про мету, гарантії надійного зберігання
та повернення культурних цінностей в обумовлений угодою термін. В
угоді обов'язково зазначається, яка із сторін несе
відповідальність за митне оформлення, доставку, збереження,
страхування культурних цінностей як на території України, так і на
території сторони, яка приймає; документ та його копія, завірена нотаріально, про страхування
культурних цінностей, що тимчасово вивозяться, із забезпеченням
усіх випадків страхового ризику, або документ і його нотаріально
завірена копія про державні гарантії фінансового покриття
будь-якого ризику, виданий країною, яка приймає культурні
цінності; документ і дві його копії, завірені нотаріально, що
підтверджує право власності на культурні цінності; у разі вивезення смичкових інструментів та смичків - паспорти
на них; висновок державної експертизи (із зазначенням можливості
транспортування культурних цінностей); три примірники переліку предметів: у разі вивезення друкованих видань згідно з додатком 4, для
письмових і речових пам'яток, а також тих, що містять дорогоцінні
метали - згідно з додатком 6, для творів мистецтва згідно з
додатком 7, для музичних інструментів згідно з додатком 8; три примірники кольорових фотографій кожного предмета
розміром 13 х 18 см.
3.5. Інші юридичні особи та фізичні особи, крім документів,
зазначених у пункті 3.4 Інструкції, до клопотання додають: копію документа, що посвічує заявника: для фізичної особи - паспорт громадянина України, тимчасове
посвідчення особи громадянина України, паспорт громадянина України
для виїзду за кордон, дипломатичний паспорт, службовий паспорт,
посвідчення особи моряка, посвідчення особи без громадянства для
виїзду за кордон; для юридичної особи - копію довідки про присвоєння коду за
ЄДРПОУ; три примірники переліку предметів згідно з додатком 2 (або
додатком 3, або додатком 4, або додатком 5); три примірники кольорових фотографій кожного предмета,
розміром 13 х 18 см (крім предметів філателії, нумізматики,
боністики та фалеристики, подання фотографій на які не потрібно).
3.6. Рішення щодо можливості тимчасового вивезення культурних
цінностей і видачі свідоцтва із зазначенням термінів їх
перебування за межами України приймається Державною службою
контролю або уповноваженим Державної служби контролю на підставі
висновку державної експертизи та перевірки наданих документів. На
свідоцтві, на кожному аркуші переліку культурних цінностей та їх
фотографіях посадова особа Державної служби контролю або
уповноважений Державної служби контролю проставляє відтиск штампа
"Дозволено до вивезення з України", а на переліку та фотографіях -
номер свідоцтва і дату його видачі, у відтиску штампа - підпис.
3.7. При тимчасовому вивезенні з України культурних цінностей
з метою реставрації у свідоцтві та переліку культурних цінностей,
що до нього додається, посадова особа Державної служби контролю
або уповноважений Державної служби контролю робить запис
"Вивозиться з метою реставрації". При зворотному ввезенні предмета
на митну територію України мистецтвознавцю (у разі його наявності)
та посадовій особі митного органу подаються фотографії предмета до
і після реставрації, завірені установою або фахівцем, який
проводив реставрацію.
3.8. У видачі свідоцтва на право тимчасового вивезення
культурних цінностей може бути відмовлено якщо: відсутні гарантії про забезпечення надійного зберігання та
повернення культурних цінностей в обумовлений угодою термін; заявлені до тимчасового вивезення культурні цінності є в
такому стані, що не можна змінювати умови їх зберігання; культурні цінності є предметом спору стосовно права власності
на них; страхова вартість культурних цінностей, заявлених до
тимчасового вивезення, не відповідає їх реальній вартості; культурні цінності, заявлені до тимчасового вивезення,
перебувають у розшуку; у державі, до якої передбачено здійснити тимчасове вивезення
культурних цінностей, сталося стихійне лихо, виникли збройні
конфлікти, введено надзвичайний стан або існують інші обставини,
що перешкоджають забезпеченню надійного збереження й повернення
культурних цінностей, які тимчасово вивозяться в цю державу.
3.9. Якщо власник культурних цінностей, заявлених до
тимчасового вивезення, не згоден з висновком державної експертизи
або з рішенням Державної служби контролю або уповноваженого
Державної служби контролю про відмову у видачі свідоцтва, він має
право оскаржити ці рішення у вищій інстанції - Державній службі
контролю або в судовому порядку відповідно до чинного
законодавства України.
4. КОНТРОЛЬ ЗА ВИВЕЗЕННЯМ, ТИМЧАСОВИМ ВИВЕЗЕННЯМ КУЛЬТУРНИХ
ЦІННОСТЕЙ З ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
4.1. У пунктах пропуску через державний кордон України
контроль за дотриманням фізичними та юридичними особами порядку
переміщення культурних цінностей здійснює мистецтвознавець, а у
разі його відсутності - посадова особа митного органу.
4.2. Культурні цінності, що вивозяться з України,
декларуються в установленому законодавством порядку митному органу
України, який здійснює контроль за їх переміщенням та митне
оформлення. Під час здійснення контролю мистецтвознавець (у разі його
наявності) та посадова особа митного органу звіряють подані
культурні цінності з інформацією, що міститься у свідоцтві та
доданих до нього переліку і фотографіях, оформлених відповідно до
вимог, визначених у пунктах 2.1, 3.4, 3.5 Інструкції. Свідоцтво
залишається в митному органі, який здійснив їх митне оформлення.
4.3. У разі, коли подані власником під час здійснення митного
контролю культурні цінності не відповідають інформації, що
міститься у свідоцтві та/або доданих до нього переліку і
фотографіях, мистецтвознавець на зворотному боці свідоцтва робить
запис "Заявлені до вивезення культурні цінності не відповідають
тим, що подані для контролю", проставляє відтиск особистої
номерної печатки, дату, у відтиску печатки - підпис і вилучає це
свідоцтво. При вилученні свідоцтва мистецтвознавець складає акт
про вилучення свідоцтва (у двох примірниках), який підписує
власник культурних цінностей, мистецтвознавець та посадова особа
митного органу. Вилучене свідоцтво та акт передаються до Державної
служби контролю, яка вносить до Реєстру порушень порядку
переміщення культурних цінностей через державний кордон України
дані про власника цієї культурної цінності з подальшим наданням
такої інформації правоохоронним органам. Другий примірник акта
залишається у власника культурних цінностей.
4.4. За відсутності в пункті пропуску через митний кордон
України мистецтвознавця та у разі виникнення у посадової особи
митного органу сумніву щодо відповідності культурних цінностей,
пред'явлених при митному контролі, культурним цінностям, на які
видано свідоцтво, та/або доданих до нього переліку і фотографій,
посадова особа митного органу повинна залучити до процедури
митного контролю представника Державної служби контролю або
уповноваженого Державної служби контролю у термін, що не перевищує
трьох діб.
4.5. При тимчасовому вивезенні культурних цінностей
свідоцтво, переліки та фотографії з відтиском особистої номерної
печатки, датою та підписом мистецтвознавця (у разі його наявності)
та з відтиском особистої номерної печатки посадової особи митного
органу про їх пропуск через митну територію України залишаються в
митному органі, який здійснив їх митне оформлення. Копія свідоцтва та другий примірник переліку і фотографій з
аналогічними реквізитами залишаються у власника і є підставою для
повернення ним культурних цінностей в Україну.
4.6. Культурні цінності, повернуті в Україну після їх
тимчасового вивезення, підлягають обов'язковій державній
експертизі у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України. Для державних сховищ культурних цінностей обов'язковим є
надання у десятиденний термін спеціалістами цього сховища висновку
державної експертизи із зазначенням у ньому факту повернення
тимчасово вивезених культурних цінностей у повному обсязі, а також
стану їх збереження.
4.7. Юридичні та фізичні особи, які здійснювали тимчасове
вивезення культурних цінностей, в десятиденний термін після їх
ввезення в Україну письмово повідомляють Державну службу контролю
або уповноваженого Державної служби контролю, який видав
свідоцтво, про повернення культурних цінностей та додають висновок
державної експертизи.
4.8. У разі відсутності такого повідомлення від фізичної або
юридичної особи Державна служба контролю протягом трьох днів
інформує правоохоронні органи про факт порушення встановленого
порядку переміщення культурних цінностей для вжиття заходів
відповідно до чинного законодавства України.
5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ПРО
ПЕРЕМІЩЕННЯ КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ
5.1. Громадяни України, іноземці та особи без громадянства,
винні у порушенні законодавства України про вивезення, ввезення та
повернення культурних цінностей, несуть відповідальність
відповідно до чинного законодавства України.
5.2. Уповноважені, інші особи, яким надано право приймати
рішення щодо вивезення, тимчасового вивезення, пересилання у
міжнародних відправленнях, у т.ч. поштових, культурних цінностей
та здійснювати контроль за переміщенням культурних цінностей через
державний кордон України, у разі надання свідомо неправдивого
експертного висновку, незаконної видачі свідоцтва або перевищення
своїх службових повноважень, несуть відповідальність відповідно до
чинного законодавства України.
Начальник управління зовнішніх Т.Г.Кохан
зв'язків з питань європейської
інтеграції та протоколу
Додаток 1
до пункту 1.5 Інструкції про
порядок оформлення права на
вивезення, тимчасове
вивезення культурних
цінностей та контролю за їх
переміщенням через державний
кордон України
ПЕРЕЛІК
сувенірних виробів, предметів культурного і ужиткового
призначення серійного і масового виробництва, на вивезення
(тимчасове вивезення) яких дозвіл Державної служби контролю
не потрібен
1. Культурні цінності, що тимчасово ввезені в Україну, за
наявності митної декларації, оформленої в установленому порядку
під час ввезення (пересилання) в Україну цих цінностей.
2. Твори сучасного мистецтва, предмети народних художніх
промислів, сувеніри, придбані в торговельній мережі.
3. Живопис, пластика малих форм, авторська графіка, гобелени,
вироби декоративно-ужиткового мистецтва з кераміки, фарфору,
фаянсу, скла, дерева, металу, текстилю та інших матеріалів,
створені після 1950 року.
4. Вітчизняні та зарубіжні предмети побуту масового і
серійного виробництва, створені після 1950 року, у т.ч.: меблі (окремі предмети та гарнітури); килими фабричного та ручного виготовлення, килимові та
текстильні вироби різних видів; предмети костюма і деталі, які його доповнюють; посуд та інші ужиткові предмети із скла, кришталю, фарфору,
фаянсу, кераміки, майоліки, дерева, пап'є-маше тощо; ювелірні вироби серійного та масового виробництва із
недорогоцінних металів і напівдорогоцінних каменів; іграшки з каміння, соломки, металу, пластмаси.
5. Сучасні предмети релігійного призначення різної
конфесійної належності, виготовлені друкованим способом ікони, а
також хрести, лампади, підсвічники й інші предмети релігійного
призначення тиражного виробництва.
6. Предмети техніки: автомобілі, мотоцикли, велосипеди та інші транспортні засоби,
що не мають значної історичної цінності 1); годинники (наручні, підлогові, настінні і т.п.), виготовлені
після 1950 року; сучасні моделі літаків, автомобілів, кораблів та інших
предметів техніки; патефони та платівки (починаючи з N 285 для платівок "МОНО" і
з N 739 для платівок "СТЕРЕО"), виготовлені після 1960 року. ____________
1) Під значною історичною цінністю транспортних засобів розуміють
приналежність їх видатним особам, політичним діячам, участь у видатних подіях, ексклюзивні моделі, які не були в серійному виробництві або випущені у малій кількості, або ювілейні, або випущені до 1950 року і їх кількість в Україні не більше як два екземпляри.
7. Твори друку, видані після 1945 року, у т.ч.: окремо видані твори, зібрання творів, збірки творів різних
авторів, науково-популярна література, література для дітей; періодичні, нотні, картографічні, образотворчі видання,
брошури, рекламні видання; видання, що вивозяться їх авторами; довідники для вступників до вищих навчальних закладів та
однотомні мовні словники; сучасні репринтні та факсимільні видання; усі видання та інформація на будь-яких носіях, що
відправляються державними бібліотеками, бібліотеками наукових
товариств і громадських організацій, музеями відповідно до
міжнародного книгообміну та міждержавного міжбібліотечного обміну; тиражована друкована графіка (репродукції, літографії,
естампи, плакати, постери, афіші, календарі, листівки, конверти і
т.п.), фотоальбоми і фотопродукція сувенірного призначення і т.п.
8. Музичні інструменти за наявності одного з документів:
фабричний паспорт, торгова квитанція, чек, ярлик на інструменті
тощо, виготовлені після 1950 року, у т.ч.: фабричні серійні вітчизняного та зарубіжного виробництва; механічні та електромузичні інструменти фабричного
виробництва.
9. Знаки поштової оплати України: поштові марки й блоки,
марковані поштові конверти й марковані поштові картки (художні й
стандартні), видані після 1991 року.
10. Особисті нагороди у разі переїзду громадян на постійне
місце проживання до інших держав при наявності орденських книжок
або нагородних посвідчень 2). _____________
2) Вивезення громадянами, які переїжджають на постійне місце
проживання до іншої держави, нагород, що залишилися від померлих батьків, можливе за умови подання документів, що підтверджують переїзд громадян на постійне місце проживання до іншої держави, свідоцтва про смерть, орденських книжок або нагородних посвідчень та документів, що підтверджують родинні зв'язки.
11. Державні нагороди України з дорогоцінних металів та/або
дорогоцінного каміння, порядок вивезення яких затверджено
постановою Кабінету Міністрів України від 21 червня 2001 р. N 677
( 677-2001-п ).
12. Значки, пам'ятні знаки, настільні медалі, ювілейні та
пам'ятні монети, банкноти, які не є засобом платежу (крім
вітчизняних та зарубіжних монет із дорогоцінних і недорогоцінних
металів, паперових грошових знаків до 1960 р. включно).
Додаток 2
до пункту 2.1, 3.5
Інструкції про порядок
оформлення права на
вивезення, тимчасове
вивезення культурних
цінностей та контролю за їх
переміщенням через державний
кордон України
ПЕРЕЛІК
культурних цінностей, які вивозяться, тимчасово вивозяться
з території України
(непотрібне закреслити)
Прізвище, ім'я та по батькові заявника __________________________________________________________________
(повністю) Громадянство ________________________________________________ Паспорт (серія, номер, дата видачі) або інший документ, що
посвідчує особу __________________________________________________ __________________________________________________________________
Країна, до якої вивозяться (тимчасово вивозяться)
пересилаються ____________________________________________________
----------------------------------------------------------------------------- | N |Автор або| Назва | Час | Матеріал, |Розмір|Орієнтовна |Примітки| |з/п| країна- | |виготов- | техніка | | вартість | | | |виробник | | лення | | | | | |---+---------+----------+---------+------------+------+-----------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |---+---------+----------+---------+------------+------+-----------+--------| | | | | | | | | | |---+---------+----------+---------+------------+------+-----------+--------| | | | | | | | | | |---+---------+----------+---------+------------+------+-----------+--------| | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------
Заявник _____________________ Місце для Уповноважений
(підпис) штампа Державної служби _____________________ контролю за
(П.І.Б.) переміщенням
культурних цінностей
через державний
кордон України _________________
(підпис) _________________
(П.І.Б.)
До свідоцтва N ___ від _____________ 200_р.
Додаток 3
до пункту 2.1, 3.5
Інструкції про порядок
оформлення права на
вивезення, тимчасове
вивезення культурних
цінностей та контролю за їх
переміщенням через державний
кордон України
ПЕРЕЛІК
музичних інструментів, які вивозяться, тимчасово вивозяться
з території України
(непотрібне закреслити)
Прізвище, ім'я та по батькові заявника _____________________________________________________________
(повністю) Громадянство ________________________________________________ Паспорт (серія, номер, дата видачі) або інший документ, що посвідчує особу _____________________________________________ Країна, до якої вивозяться (пересилаються) __________________
--------------------------------------------------------------------- |N з/п| Назва | Короткий опис (прізвище |Орієнтовна| Примітка| | |інструмента | майстра, назва фірми або |вартість | | | | |фабрики, дата виготовлення,| | | | | |особливі прикмети, основні | | | | | | параметри, матеріал) | | | |-----+------------+---------------------------+----------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |-----+------------+---------------------------+----------+---------| | | | | | | |-----+------------+---------------------------+----------+---------| | | | | | | |-----+------------+---------------------------+----------+---------| | | | | | | |-----+------------+---------------------------+----------+---------| | | | | | | |-----+------------+---------------------------+----------+---------| | | | | | | |-----+------------+---------------------------+----------+---------| | | | | | | |-----+------------+---------------------------+----------+---------| | | | | | | ---------------------------------------------------------------------
Заявник _____________________ Місце для Уповноважений
(підпис) штампа Державної служби _____________________ контролю за
(П.І.Б.) переміщенням
культурних цінностей
через державний
кордон України _________________
(підпис) _________________
(П.І.Б.)
До свідоцтва N ___ від _____________ 200_р.
Додаток 4
до пункту 2.1, 3.4
Інструкції про порядок
оформлення права на
вивезення, тимчасове
вивезення культурних
цінностей та контролю за їх
переміщенням через державний
кордон України
ПЕРЕЛІК
друкованих видань, які вивозяться, тимчасово вивозяться
з території України
(непотрібне закреслити)
Прізвище, ім'я та по батькові заявника ______________________ _____________________________________________________________
(повністю) Громадянство ________________________________________________
Паспорт (серія, номер, дата видачі) або інший документ, що
посвідчує особу __________________________________________________ Країна, до якої вивозяться (пересилаються) __________________
------------------------------------------------------------------------------------------ |N |Прізвище |Назва |Місце |Видавни-| Рік |Кількі-|Кількі-|Тираж|Орієн-|Примітки | |з/п| та |видання|видання| цтво |видання| сть | сть | |товна |(наявність | | |ініціали | | | | |сторі- |томів | |варті-|штампів, | | | автора | | | | | нок | | | сть |екслібрисів,| | | | | | | | | | | |рукописних | | | | | | | | | | | |поміток) | |---+---------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-----+------+------------| |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |---+---------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-----+------+------------| | | | | | | | | | | | | |---+---------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-----+------+------------| | | | | | | | | | | | | |---+---------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-----+------+------------| | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------
Заявник _____________________ Місце для Уповноважений
(підпис) штампа Державної служби _____________________ контролю за
(П.І.Б.) переміщенням
культурних цінностей
через державний
кордон України _________________
(підпис) _________________
(П.І.Б.)
До свідоцтва N ___ від _____________ 200_р.
Додаток 5
до пункту 2.1, 3.5
Інструкції про порядок
оформлення права на
вивезення, тимчасове
вивезення культурних
цінностей та контролю за їх
переміщенням через державний
кордон України
ПЕРЕЛІК
філателістичних матеріалів,
які вивозяться, тимчасово вивозяться з території України
(непотрібне закреслити)
______________________________ _______________________________
(країна, до якої вивозяться, (прізвище, ім'я та по батькові
пересилаються) заявника)
---------------------------------------------------------------------------- | N | Марки | Конверти, | Рік |N згідно з|Кількість|Орієнтовна| |з/п | | листівки | випуску |каталогом | | вартість | |----+----------+----------------+---------+----------+---------+----------| | | | | | | | | |----+----------+----------------+---------+----------+---------+----------| | | | | | | | | |----+----------+----------------+---------+----------+---------+----------| | | | | | | | | |----+----------+----------------+---------+----------+---------+----------| | | | | | | | | |----+----------+----------------+---------+----------+---------+----------| | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------
Загальна кількість _____________________
Заявник ________________________________ ______________________
(підпис) (П.І.Б.)
"___"_______________ 200 __ р.
Місце для штампа
Уповноважений Державної служби контролю за
переміщенням культурних цінностей через
державний кордон України ________________________________________
(підпис) ________________________________________
(П.І.Б.)
До свідоцтва N ____від ________________200_р.
Додаток 6
до пункту 3.4 Інструкції про
порядок оформлення права на
вивезення, тимчасове
вивезення культурних
цінностей та контролю за їх
переміщенням через державний
кордон України
СПИСОК ПАМ'ЯТОК МУЗЕЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ,
які вивозяться на тимчасове експонування з території України
Назва юридичної особи _______________________________________ Країна, до якої вивозяться __________________________________
-------------------------------------------------------------------------------- | N | Назва |Кількість | Матеріал, |Вага, |Інвента-| Стан |Вартість,| |з/п| експонату | одиниць |техніка, проба, |розмір|рний N |збереже|еквівале-| | | |збереження| кількість |(у мм)| | ння | нтна | | | | | дорогоцінних | | | |доларам | | | | | каменів, їх | | | | США | | | | | каратність | | | | | |---+------------+----------+----------------+------+--------+-------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |---+------------+----------+----------------+------+--------+-------+---------| | | | | | | | | | |---+------------+----------+----------------+------+--------+-------+---------| | | | | | | | | | |---+------------+----------+----------------+------+--------+-------+---------| | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------
Загальна кількість одиниць зберігання _______________________
страховою вартістю на суму ____________, еквівалентну доларам США.
__________ __________ Уповноважений Державної Директор (підпис) (П.І.Б.) служби контролю за __________ __________ Місце переміщенням культурних М.П. Головний зберігач (підпис) (П.І.Б.) для цінностей через державний __________ __________ штампа кордон України Головний бухгалтер (підпис) (П.І.Б.) __________________________ (підпис) __________________________ (П.І.Б.) -------------------------------------------------------------------- | Під час складання списку взяти до відома: | | - в експонаті з кількох складових частин у графі "кількість"| |вказується загальна кількість одиниць збереження, які потім| |розписуються кожна окремо із зазначенням усіх даних у відповідних| |графах (назва, матеріал та проба, вага та розмір, інв. N, страхова| |оцінка); | | - за наявності в експонаті дорогоцінних каменів слід| |зазначити їх назву, загальну кількість та вагу в каратах. | -------------------------------------------------------------------- До свідоцтва N ____від ________________200_ р.
Додаток 7
до пункту 3.4 Інструкції про
порядок оформлення права на
вивезення, тимчасове
вивезення культурних
цінностей та контролю за їх
переміщенням через державний
кордон України
СПИСОК ПАМ'ЯТОК МУЗЕЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ (ТВОРІВ МИСТЕЦТВА),
які вивозяться на тимчасове експонування з території України
Назва юридичної особи _______________________________________ Країна, до якої вивозяться __________________________________
--------------------------------------------------------------------------------------- | N |Автор| Назва |Дата і |Матеріал,|Розмір|Інвента- |Інвентарний| Стан |Вартість, | |з/п| |експоната|місце |техніка |(у см)|рний N | N рами |збере-|еквівалент-| | | | |створе-| | |експоната| |ження |на доларам | | | | | ння | | | | | | США | |---+-----+---------+-------+---------+------+---------+-----------+------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |---+-----+---------+-------+---------+------+---------+-----------+------+-----------| | | | | | | | | | | | |---+-----+---------+-------+---------+------+---------+-----------+------+-----------| | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------
Загальна кількість одиниць зберігання _______________________
страховою вартістю на суму ____________, еквівалентну доларам США.
__________ __________ Уповноважений Державної Директор (підпис) (П.І.Б.) служби контролю за __________ __________ Місце переміщенням культурних М.П. Головний зберігач (підпис) (П.І.Б.) для цінностей через державний __________ __________ штампа кордон України Головний бухгалтер (підпис) (П.І.Б.) __________________________ (підпис) __________________________ (П.І.Б.)
До свідоцтва N ____від ________________200_р.
Додаток 8
до пункту 3.4 Інструкції про
порядок оформлення права на
вивезення, тимчасове
вивезення культурних
цінностей та контролю за їх
переміщенням через державний
кордон України
ПЕРЕЛІК
музичних інструментів, що тимчасово вивозяться
з території України
_________________________________________________________________
(назва установи або прізвище, ім'я та по батькові особи,
що вивозить інструменти) _________________________________________________________________
(назва країни, в яку вивозяться інструменти)
Термін вивезення: з "____"__________ до "___"___________ 200__ р.
---------------------------------------------------------------------------- |N з/п| Назва | Короткий опис |Орієнтовна| Власність (якщо | | | інструментів |(прізвище майстра, | вартість | інструмент належить | | | (смички | назва фірми, дата | |до Державної колекції| | | включно) | виготовлення, | | унікальних | | | |особливі прикмети) | |інструментів, вказати| | | | | | його інвентарний | | | | | | номер) | |-----+---------------+-------------------+----------+---------------------| | | | | | | |-----+---------------+-------------------+----------+---------------------| | | | | | | |-----+---------------+-------------------+----------+---------------------| | | | | | | |-----+---------------+-------------------+----------+---------------------| | | | | | | |-----+---------------+-------------------+----------+---------------------| | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------
Керівник ______________ _____________
(підпис) (П.І.Б.)
М.П.
Місце для штампа Уповноважений Державної служби контролю
за переміщенням культурних цінностей через
державний кордон України ______________ _____________
(підпис) (П.І.Б.)
До свідоцтва N ____ від ________________ 200_ р.вверх