Документ z0518-99, текущая редакция — Редакция от 14.08.2018, основание - z0814-18

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
ТА ЯДЕРНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 116 від 26.05.99 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
30 липня 1999 р.
за N 518/3811

Про затвердження Інструкції щодо застосування порядку встановлення лімітів використання диких тварин, віднесених до природних ресурсів загальнодержавного
значення
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінекоресурсів
N 284 ( z0752-01 ) від 30.07.2001
Наказом Міністерства охорони навколишнього
природного середовища
N 150 ( z0360-09 ) від 30.03.2009
Наказом Міністерства екології та природних ресурсів
N 220 ( z0814-18 ) від 19.06.2018 }

З метою удосконалення управління в галузі охорони і
використання диких тварин та інших об'єктів тваринного світу та на
виконання вимог Закону України "Про тваринний світ" ( 3041-12 ),
постанови Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1992 року N 459
( 459-92-п ) "Про порядок видачі дозволів на спеціальне
використання природних ресурсів і встановлення лімітів
використання ресурсів загальнодержавного значення" (із змінами і
доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від
28 квітня 1994 року N 268 ( 268-94-п ), Положення про мисливське
господарство та порядок здійснення полювання, яке затверджене
постановою Кабінету Міністрів України від 20 липня 1996 року
N 780 ( 780-96-п ), та постанови Кабінету Міністрів України від 25
січня 1996 року N 123 ( 123-96-п ) "Про затвердження Тимчасового
порядку справляння плати за спеціальне використання диких тварин"
(із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету
Міністрів України від 25 серпня 1998 року N 1336 ( 1336-98-п )
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію щодо застосування порядку
встановлення лімітів використання диких тварин, віднесених до
природних ресурсів загальнодержавного значення (далі - Інструкція)
(додається). 2. Управлінню охорони природи (В.П.Давидок) довести цю
Інструкцію до Держкомлісгоспу, Національної академії наук України,
Всеукраїнської ради Українського товариства мисливців і рибалок,
Центральної ради Товариства військових мисливців та рибалок
Збройних Сил України, Товариства "Динамо", Головдержекоінспекції,
Рескомприроди Автономної Республіки Крим, держуправлінь екобезпеки
в областях, містах Києві та Севастополі, Держінспекцій охорони
Чорного та Азовського морів. 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра А.В.Яцика.
Міністр В.Я.Шевчук
Затверджено
Наказ Міністерства охорони
навколишнього природного
середовища та ядерної
безпеки України
26.05.99 N 116
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 липня 1999 р.
за N 518/3811
Інструкція щодо застосування порядку встановлення лімітів використання диких тварин, віднесених до природних
ресурсів загальнодержавного значення
{ У тексті Інструкції та додатках до неї слово "Мінекобезпеки"
замінено словом "Мінприроди"; слова "орган екологічної безпеки
Автономної Республіки Крим, області, м. Севастополя", "державний орган екобезпеки Автономної Республіки Крим, області, міст Києва, Севастополя" у всіх відмінках замінено словами "орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації" у відповідних відмінках; слова "Держкомлісгосп України" у всіх відмінках замінено словом "Держлісагентство" у відповідних відмінках; слова "державний орган лісового господарства Автономної Республіки Крим, області, м. Севастополя", "державний орган лісового господарства" у всіх відмінках замінено словами "територіальний орган Держлісагентства" у відповідних відмінках; слово "Головдержекоінспекція" в усіх відмінках замінено словом "Держекоінспекція" у відповідних відмінках; слова "місцевих органів Мінекобезпеки та Держкомлісгоспу України" в усіх відмінках замінено словами "орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації та територіальні органи Держлісагентства" у відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства екології та природних ресурсів N 220 ( z0814-18 ) від 19.06.2018 }
1. Загальні положення
1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до Закону України
"Про тваринний світ" ( 3041-12 ) та Закону України "Про мисливське
господарство та полювання" ( 1478-14 ), постанови Кабінету
Міністрів України від 10 серпня 1992 року N 459 ( 459-92-п ) "Про
порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних
ресурсів і встановлення лімітів використання ресурсів
загальнодержавного значення" (із змінами і доповненнями, внесеними
постановою Кабінету Міністрів України від 28 квітня 1994 року
N 268 ( 268-94-п ), та постанови Кабінету Міністрів України від 25
січня 1996 року N 123 ( 123-96-п ) "Про затвердження Тимчасового
порядку справляння плати за спеціальне використання диких тварин"
(із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету
Міністрів України від 25 серпня 1998 року N 1336 ( 1336-98-п ).
{ Пункт 1.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
охорони навколишнього природного середовища N 150 ( z0360-09 ) від
30.03.2009 }
1.2. Інструкція визначає застосування порядку встановлення
лімітів використання таких диких тварин, віднесених до природних
ресурсів загальнодержавного значення: мисливських тварин (крім мисливських птахів, зайців-русаків,
кролів диких, лисиць, вовків, єнотоподібних собак); диких тварин, які зазначені в додатку до Тимчасового порядку
справляння плати за спеціальне використання диких тварин (крім
водних безхребетних, наземних безхребетних у водній стадії
розвитку), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
25 січня 1996 року N 123. Порядок установлення лімітів використання диких тварин, які
перебувають у межах територій та об'єктів природно-заповідного
фонду загальнодержавного значення, встановлюється Інструкцією про
порядок установлення лімітів на використання природних ресурсів у
межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду
загальнодержавного значення, затвердженою наказом Мінекобезпеки
України від 11 травня 1994 року N 43 ( z0111-94 ) і зареєстрованою
в Мін'юсті України 21 травня 1994 року за N 111/320. 1.3. У цій Інструкції терміни вживаються у такому значенні: спеціальне використання диких тварин (надалі - використання
диких тварин) - усі види користування тваринним світом (за
винятком любительського і спортивного рибальства у водоймах
загального користування), що здійснюються з їх вилученням
(добуванням, збиранням і таке інше) з природного середовища.
2. Порядок установлення лімітів використання
мисливських тварин
2.1. Науково обгрунтовані ліміти спеціального використання
диких тварин (надалі - ліміти) затверджуються Мінприроди на кожний
окремий вид тварин у цілому для Автономної Республіки Крим,
областей, інших адміністративно-територіальних одиниць або окремих
територій, мисливських господарств чи користувачів об'єктів
тваринного світу. 2.2. Розробка проектів лімітів здійснюється на підставі
первинних матеріалів обліку чисельності (визначення запасів) диких
тварин, що надаються користувачами разом з висновками
представників органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим
з питань охорони навколишнього природного середовища, обласних,
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та
територіальних органів Держлісагентства, в яких обов'язково
вказуються умови та порядок проведення обліку і за яким методом.
При визначенні лімітів ураховуються: оптимальна чисельність
мисливських тварин (з урахуванням їх статевого та вікового
складу), при якій на певній території мисливського угіддя
забезпечується їх нормальне існування без виснаження природних
кормових ресурсів, загрози виникнення епізоотій, заподіяння
значної шкоди лісовому, сільському та іншому господарству, а також
без створення загрози життю та здоров'ю людини; дані аналізу
лімітів за попередні роки; динаміка чисельності, біологічні та
інші показники, що визначають відтворювальний потенціал конкретних
популяцій тварин; епізоотичний стан мисливського господарства;
матеріали мисливського впорядкування. 2.3. Наукове забезпечення робіт щодо розробки проектів
лімітів, а також підготовку висновків про достовірність викладених
у розроблених проектах лімітів даних здійснюють наукові установи
або визначені Мінприроди експерти з питань охорони і використання
конкретних видів (груп видів) диких тварин. 2.4. Ліміти використання мисливських видів парнокопитих
тварин, куниць лісової бобра, ондатри, бабака, борсука і білки
затверджуються на мисливський сезон Мінприроди за поданням
Держлісагентства на підставі пропозицій користувачів мисливських
угідь, погоджених з територіальним органом Держлісагентства та
органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань
охорони навколишнього природного середовища, обласними, Київською
та Севастопольською міськими державними адміністраціями. { Пункт 2.4 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства екології та природних ресурсів N 220 ( z0814-18 ) від
19.06.2018 }
2.5. Проекти зазначених у пункті 2.4 цієї Інструкції лімітів
розробляються користувачами мисливських угідь у розрізі окремих
мисливських господарств або наданих у користування ділянок угідь і
не пізніше як за 2,5 місяця до початку полювання подаються на
розгляд і погодження територіальному органу Держлісагентства. Зазначені в цьому пункті державні органи забезпечують
перевірку достовірності наведених у проектах лімітів даних,
розгляд і зведення цих даних у розрізі користувачів мисливських
угідь (їх об'єднань) у цілому по Автономній Республіці Крим,
області, м.Севастополю. Вищезазначені державні органи подають
проекти лімітів у вигляді форми, що наведена в додатку 1, разом із
первинними матеріалами обліку чисельності мисливських тварин, на
розгляд і погодження органу виконавчої влади Автономної Республіки
Крим з питань охорони навколишнього природного середовища,
обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій не пізніше як за 2 місяці до початку полювання.
{ Абзац другий пункту 2.5 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Мінекоресурсів N 284 ( z0752-01 ) від 30.07.2001 } 2.6. Орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з
питань охорони навколишнього природного середовища, обласні,
Київська та Севастопольська міські державні адміністрації протягом
тижня розглядають, погоджують і повертають територіальному органу
Держлісагентства проекти лімітів або готують мотивовану відмову в
їх погодженні. { Пункт 2.6 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства екології та природних ресурсів N 220 ( z0814-18 ) від
19.06.2018 }
2.7. Погоджені проекти лімітів територіальний орган
Держлісагентства надсилає на розгляд Держлісагентства та
Мінприроди. 2.8. Держлісагентство протягом тижня перевіряє і зводить
проекти лімітів у вигляді форми, що наведена в додатку 2, і разом
з висновками та пропозиціями щодо їх затвердження подає на розгляд
Мінприроди. 2.9. Мінприроди протягом місяця розглядає подані
Держлісагентством проекти лімітів використання мисливських тварин
з урахуванням висновків і пропозицій щодо їх затвердження,
затверджує їх погодженим з Держлісагентством наказом або готує
мотивовану відмову в затвердженні. Наказ про затвердження лімітів Мінприроди в установленому
порядку подає на державну реєстрацію до Мін'юсту, після чого
доводить цей наказ і затверджені ним ліміти до відома
Держлісагентства, Держекоінспекції, органу виконавчої влади
Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього
природного середовища, обласних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій. { Абзац другий пункту 2.9 глави 2
із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства екології та
природних ресурсів N 220 ( z0814-18 ) від 19.06.2018 } У разі затвердження лімітів, показники яких відрізняються від
тих, що були подані у проектах, Мінприроди доводить до зазначених
державних органів ці ліміти разом з відповідними поясненнями і
обгрунтуваннями. { Пункт 2.9 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінекоресурсів
N 284 ( z0752-01 ) від 30.07.2001 }
2.10. Затверджені ліміти Держлісагентство доводить до уряду
Автономної Республіки Крим, обласних, Севастопольської міської
державних адміністрацій, територіального органу Держлісагентства
та підприємств безпосереднього підпорядкування не пізніше як за
місяць до початку полювання на відповідний вид тварин. 2.11. Територіальний орган Держлісагентства спільним наказом
з державним органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з
питань охорони навколишнього природного середовища, обласними,
Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями
розподіляє затверджені ліміти і доводить їх до користувачів
мисливських угідь не пізніше як за десять днів до початку
полювання на відповідний вид тварин. Використання затверджених лімітів між користувачами
мисливських угідь здійснюється на підставі погоджених зазначеними
державними органами матеріалів обліку чисельності тварин та
проектів відповідних лімітів, з урахуванням змін, що були внесені
під час розгляду і затвердження лімітів Держлісагентством або
Мінприроди. 2.12. У разі виникнення потреби державний орган лісового
господарства та орган екобезпеки Автономної Республіки Крим або
області можуть, у межах затверджених для Автономної Республіки
Крим та області лімітів, здійснювати перерозподіл лімітів
використання певних видів мисливських тварин між окремими
користувачами. Такі рішення оформлюються відповідними спільними
наказами, копії яких надсилаються Держлісагентству та
Мінприроди. 2.13. Використання інших мисливських тварин, ніж зазначені в
пункті 2.4 цієї Інструкції, регулюється в залежності від
максимально можливої кількості мисливців, які допускаються до
полювання в один день на певній площі мисливського угіддя з
урахуванням чисельності тварин і потреби додержання вимог техніки
безпеки (пропускна спроможність мисливських угідь) та норм
відстрілу, які встановлюються на мисливський сезон територіальним
органом Держлісагентства за погодженням з органом виконавчої влади
Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього
природного середовища, обласними, Київською та Севастопольською
міськими державними адміністраціями.
3. Порядок установлення лімітів використання
немисливських видів тварин
3.1. Ліміти використання немисливських видів тварин
затверджуються Мінприроди за поданням органу виконавчої влади
Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього
природного середовища, обласним, Київської та Севастопольської
міським державним адміністраціям за наявності відповідних
обгрунтувань компетентних наукових установ, організацій та
експертів. 3.2. Замовниками проведення наукових досліджень та розробки
проектів лімітів є підприємства, установи, організації або
громадяни, які планують здійснювати використання диких тварин. 3.3. Якщо під час проведення робіт з ведення державного
кадастру тваринного світу одержана інформація, потрібна для
визначення лімітів використання немисливських видів тварин, то
додаткові наукові дослідження можуть не проводитись. 3.4. Розгляд питань щодо затвердження лімітів використання
немисливських видів тварин Мінприроди здійснює протягом одного
місяця з дня одержання відповідних матеріалів, а в разі потреби
одержання додаткових матеріалів - протягом двох тижнів з часу
одержання вказаних висновків. 3.5. Затвердження лімітів використання немисливських видів
тварин здійснюється заступником Міністра екології та природних
ресурсів грифом "ЗАТВЕРДЖУЮ" за формою, що наведена в додатку 3.
{ Пункт 3.5 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства екології та природних ресурсів N 220 ( z0814-18 ) від
19.06.2018 } 3.6. Затверджені ліміти Мінприроди доводить до органу
виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони
навколишнього природного середовища, обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій, територіальних
органів Держекоінспекції та користувачів. { Пункт 3.6 глави 3 в редакції Наказу Міністерства екології та
природних ресурсів N 220 ( z0814-18 ) від 19.06.2018 }
3.7. Якщо обсяги використання немисливських видів тварин
незначні, то Мінприроди може видавати дозвіл на їх спеціальне
використання, не затверджуючи лімітів. Обсяги спеціального використання немисливських тварин, за
яких ліміти не затверджуються, визначаються Мінприроди з
урахуванням пропозицій відповідних наукових організацій.
Додаток 1
до пункту 2.5 Інструкції щодо
застосування порядку встановлення
лімітів використання диких тварин,
віднесених до природних ресурсів
загальнодержавного значення
-------------------------------------------------------------------------------------------------- |Користува-|Види |Чисель-|Приріст |Чисель-|Станція|Щільність | Проект ліміту |Чисель-|Оптима-| |чі мислив-|тварин|ність |поголі- |ність з|перебу-|на 1 тис.га| використання |ність |льна | |ських | |тварин |в'я |ураху- |вання*,|-----------+-----------------|після |чисель-| |угідь | |після | |ванням |тис.га |фак-|опти- |від- | відлову|сезону |ність | | | |сезону |--------|прирос-| |тич-|маль- |стрілу | |полю- | | | | |полю- | % |гол.|ту по- | |на, |на, |--------+--------|вання | | | | |вання | | |голів'я| |гол.|гол.**| % |гол.| % |гол.| | | |----------+------+-------+---+----+-------+-------+----+------+---+----+---+----+-------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 | 11 | 12| 13 | 14 | 15 | -------------------------------------------------------------------------------------------------- ___________
* Частина території мисливського угіддя, яка придатна для
перебування окремого виду мисливських тварин.
** Оптимальна чисельність, розрахована на 1000 га мисливського
угіддя.
Погоджено: ______________________________
(назва органу виконавчої влади
Автономної Республіки Крим з
питань охорони навколишнього
природного середовища, обласних,
Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій) ______________________________
(підпис керівника, печатка) ______________________________
(дата)
{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
екології та природних ресурсів N 220 ( z0814-18 ) від 19.06.2018 }

Додаток 2
до Інструкції щодо застосування
порядку встановлення лімітів
використання диких тварин,
віднесених до природних
ресурсів загальнодержавного
значення, затвердженої наказом
Мінекобезпеки України від
26.05.1999 N 116 (у редакції
наказу Мінекоресурсів від
30.07.2001 N 284 ( z0752-01 )
ЛІМІТИ
використання (відстрілу, відлову) диких парнокопитних
та хутрових звірів полювання ____________ років
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Користувачі мисливських | Види мисливських тварин | |з/п| угідь (повний перелік |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | юридичних осіб) в | | | | | | | | | Автономній Республіці |----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------| | | Крим, областях |Добування|у т.ч. від- |Добування|у т.ч. від- |Добування|у т.ч. від- |Добування|у т.ч. від- |Добування|у т.ч. від- |Добування|у т.ч. від- | | | | |лову з метою| |лову з метою| |лову з метою| |лову з метою| |лову з метою| |лову з метою| | | | |переселення | |переселення | |переселення | |переселення | |переселення | |переселення | |---+---------------------------+---------+------------+---------+------------+---------+------------+---------+------------+---------+------------+---------+------------| | 1 |Автономна Республіка Крим, | | | | | | | | | | | | | | |області | | | | | | | | | | | | | |---+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.1|Держлісагентство | |---+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | |в т.ч. (повний перелік | | | | | | | | | | | | | | |юридичних осіб) користувачі| | | | | | | | | | | | | | |мисливських угідь | | | | | | | | | | | | | |---+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.2|Українське товариство | | |мисливців і рибалок | |---+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | |у т.ч. (повний перелік | | | | | | | | | | | | | | |юридичних осіб) користувачі| | | | | | | | | | | | | | |мисливських угідь | | | | | | | | | | | | | |---+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.3|Товариство військових | | |мисливців та рибалок | | |Збройних сил України | |---+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | |у т.ч. (повний перелік | | | | | | | | | | | | | | |юридичних осіб) користувачі| | | | | | | | | | | | | | |мисливських угідь | | | | | | | | | | | | | |---+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.4|Спортивно-виробничий центр | | |"Динамо" | |---+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | |у т.ч. (повний перелік | | | | | | | | | | | | | | |юридичних осіб) користувачі| | | | | | | | | | | | | | |мисливських угідь | | | | | | | | | | | | | |---+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.5|Інші користувачі | |---+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | |у т.ч. (повний перелік | | | | | | | | | | | | | | |юридичних осіб) користувачі| | | | | | | | | | | | | | |мисливських угідь | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------+---------+------------+---------+------------+---------+------------+---------+------------+---------+------------+---------+------------| |Усього в Автономній Республіці | | | | | | | | | | | | | |Крим, області | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------+---------+------------+---------+------------+---------+------------+---------+------------+---------+------------+---------+------------| |Усього в Україні | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------+---------+------------+---------+------------+---------+------------+---------+------------+---------+------------+---------+------------| |у т.ч. Держлісагентство | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------+---------+------------+---------+------------+---------+------------+---------+------------+---------+------------+---------+------------| |Українське товариство мисливців| | | | | | | | | | | | | |і рибалок | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------+---------+------------+---------+------------+---------+------------+---------+------------+---------+------------+---------+------------| |Товариство військових мисливців| | | | | | | | | | | | | |і рибалок Збройних сил України | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------+---------+------------+---------+------------+---------+------------+---------+------------+---------+------------+---------+------------| |Спортивно-виробничий центр | | | | | | | | | | | | | |"Динамо" | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------+---------+------------+---------+------------+---------+------------+---------+------------+---------+------------+---------+------------| |Інші користувачі | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ( Додаток 2 в редакції Наказу Мінекоресурсів N 284 ( z0752-01 )
від 30.07.2001 )
Додаток 3
до пункту 3.5 Інструкції щодо
застосування порядку встановлення
лімітів використання диких тварин,
віднесених до природних ресурсів
загальнодержавного значення
Затверджую:
Заступник Міністра екології та
природних ресурсів України _____________________________
(підпис) _____________________________
(дата)
Ліміт
використання _________________________________
(назва виду тварин)
у період з _______ до ________ 20___ року
---------------------------------------------------------------- | Місце використання |Одиниця виміру | Ліміт використання | ----------------------------------------------------------------
Виконавець
(Ініціали, прізвище)
(Номер телефону)
{ Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
екології та природних ресурсів N 220 ( z0814-18 ) від 19.06.2018 }вверх