Документ 1121/2008, действует, текущая редакция — Принятие от 01.12.2008

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про присудження Державних премій України
в галузі науки і техніки 2008 року

На підставі подання Комітету з Державних премій України в
галузі науки і техніки п о с т а н о в л я ю:
1. Присудити Державні премії України в галузі науки і техніки
2008 року:
- за роботу "Космічні системи, прилади та методи діагностики
електромагнітних полів у геокосмосі":
ФЕДОРОВУ Олегу Павловичу - докторові фізико-математичних
наук, начальникові управління Національного космічного агентства
України
ІВЧЕНКУ Василю Миколайовичу - докторові фізико-математичних
наук, завідувачу кафедри Київського національного університету
імені Тараса Шевченка
ЯМПОЛЬСЬКОМУ Юрію Моїсійовичу - докторові фізико-математичних
наук, завідувачу відділу Радіоастрономічного інституту НАН України
КОРЕПАНОВУ Валерію Євгенійовичу - докторові технічних наук,
заступникові директора Львівського центру Інституту космічних
досліджень НАН України і Національного космічного агентства
України
ЛІЗУНОВУ Георгію Вячеславовичу - кандидатові
фізико-математичних наук, завідувачу лабораторії Інституту
космічних досліджень НАН України і Національного космічного
агентства України
ДУДКІНУ Федору Львовичу - кандидатові технічних наук,
старшому науковому співробітникові Львівського центру Інституту
космічних досліджень НАН України і Національного космічного
агентства України
ПОПЕЛЮ Анатолію Михайловичу - заступникові головного
конструктора Державного конструкторського бюро "Південне" імені
М.К. Янгеля;
- за розробку та впровадження інтегрованих комплексних
технологій для виробництва наукоємних виробів машинобудування
(авіаційних двигунів нового покоління):
БЄЛІКОВУ Сергію Борисовичу - докторові технічних наук,
ректорові Запорізького національного технічного університету
ВНУКОВУ Юрію Миколайовичу - докторові технічних наук,
проректорові Запорізького національного технічного університету
КАЧАНУ Олексію Яковичу - докторові технічних наук, завідувачу
кафедри Запорізького національного технічного університету
ГРАБЧЕНКУ Анатолію Івановичу - докторові технічних наук,
завідувачу кафедри Національного технічного університету
"Харківський політехнічний інститут"
ПАВЛЕНКУ Петру Миколайовичу - докторові технічних наук,
директорові Інженерного центру "Солід" Національного авіаційного
університету
ФАДЄЄВУ Валерію Андрійовичу - докторові технічних наук,
головному інженерові Державного підприємства "Харківський
машинобудівний завод "ФЕД"
МОЗГОВОМУ Володимиру Федоровичу - кандидатові технічних наук,
головному технологові відкритого акціонерного товариства "Мотор
Січ"
ЧЕРНИШОВУ Сергію Івановичу - кандидатові технічних наук,
головному консультантові закритого акціонерного товариства
"Конструкторсько-технологічне бюро верифікаційного моделювання та
підготовки виробництва"
КОНДРАТЮКУ Едуарду Васильовичу - головному технологові
Державного підприємства "Запорізьке машинобудівне конструкторське
бюро "Прогрес" імені академіка О.Г.Івченка;
- за цикл праць "Конструкційні матеріали нового покоління та
технології їх впровадження у будівництво":
НАЗАРЕНКУ Івану Івановичу - докторові технічних наук,
завідувачу кафедри Київського національного університету
будівництва і архітектури
РУНОВІЙ Раїсі Федорівні - докторові технічних наук,
професорові Київського національного університету будівництва і
архітектури
СІВКУ Володимиру Йосиповичу - докторові технічних наук,
професорові Київського національного університету будівництва і
архітектури
ГОЦУ Володимиру Івановичу - кандидатові технічних наук,
деканові Київського національного університету будівництва і
архітектури
ФЕДОРКІНУ Сергію Івановичу - докторові технічних наук,
ректорові Національної академії природоохоронного та курортного
будівництва
БРАТЧУНУ Валерію Івановичу - докторові технічних наук,
першому проректорові Донбаської національної академії будівництва
і архітектури
САНИЦЬКОМУ Мирославу Андрійовичу - докторові технічних наук,
завідувачу кафедри Національного університету "Львівська
політехніка"
ПЛУГІНУ Аркадію Миколайовичу - докторові хімічних наук,
професорові Української державної академії залізничного транспорту
ШИЛЮКУ Петру Степановичу - кандидатові технічних наук,
президентові - голові правління акціонерного товариства
холдингової компанії "Київміськбуд"
СТАРЧУКУ Володимиру Никифоровичу - кандидатові технічних
наук, начальникові управління акціонерного товариства холдингової
компанії "Київміськбуд";
- за розробку та впровадження технологій відродження
порушених гірничими роботами земель в якості елементів екологічної
мережі:
ТРАВЛЄЄВУ Анатолію Павловичу - члену-кореспондентові
Національної академії наук України, професорові Дніпропетровського
національного університету
ГЛУХОВУ Олександру Захаровичу - докторові біологічних наук,
директорові Донецького ботанічного саду НАН України
ШКІЦІ Лесі Євстахіївні - докторові технічних наук, завідувачу
кафедри Івано-Франківського національного технічного університету
нафти і газу
КОПАЧУ Павлу Івановичу - кандидатові технічних наук,
заступникові завідувача відділу Інституту проблем
природокористування та екології НАН України
СКРИПНИКУ Олегу Олександровичу - кандидатові біологічних
наук, старшому науковому співробітникові Інституту проблем
природокористування та екології НАН України
РОМАНЕНКУ Василю Никифоровичу - головному гірнику відділу
Інституту проблем природокористування та екології НАН України
МАЗУР Антоніні Юхимівні - кандидатові біологічних наук,
директорові Криворізького ботанічного саду НАН України
ПІВНЮ Володимиру Олександровичу - кандидатові технічних наук,
генеральному директорові відкритого акціонерного товариства
"Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат"
ЗОЗУЛІ Івану Івановичу - кандидатові технічних наук, голові
правління відкритого акціонерного товариства "Інститут
гірничо-хімічної промисловості"
ГАЙДІНУ Анатолію Марковичу - кандидатові
геолого-мінералогічних наук, виконавчому директорові відділення
Академії гірничих наук України;
- за роботу "Система управління фінансами в галузі освіти і
науки":
ЛИСЕНКУ Юрію Григоровичу - члену-кореспондентові Національної
академії наук України, завідувачу кафедри Донецького національного
університету
АКМАЄВУ Анатолію Ісайовичу - докторові економічних наук,
ректорові Донбаського державного технічного університету
НЕСТУЛІ Олексію Олексійовичу - докторові історичних наук,
ректорові Полтавського університету споживчої кооперації України
СЕМЕНЦЮ Валерію Васильовичу - докторові технічних наук,
першому проректорові Харківського національного університету
радіоелектроніки
САДЄКОВУ Алімжану Абдулловичу - докторові економічних наук,
проректорові Донецького національного університету економіки і
торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
АНДРІЄНКУ Володимиру Миколайовичу - докторові економічних
наук, завідувачу кафедри Донецького національного університету
ЛЕВ Тетяні Олексіївні - кандидатові економічних наук,
проректорові Донецького національного університету
КУЛІКОВУ Петру Мусійовичу - кандидатові економічних наук,
директорові департаменту Міністерства освіти і науки України
РУДАВСЬКОМУ Юрію Кириловичу - докторові фізико-математичних
наук (посмертно);
- за роботу "Науково-технологічні основи, розробка та
впровадження високоефективного геомеханічного моніторингу
підземних геотехнічних систем шахт і рудників":
АНЦИФЕРОВУ Андрію Вадимовичу - докторові технічних наук,
директорові Українського державного науково-дослідного і
проектно-конструкторського інституту гірничої геології,
геомеханіки і маркшейдерської справи НАН України
СКІПОЧЦІ Сергію Івановичу - докторові технічних наук,
завідувачу лабораторії Інституту геотехнічної механіки імені
М.С.Полякова НАН України
ЯЛАНСЬКОМУ Анатолію Олександровичу - докторові технічних
наук, провідному науковому співробітникові Інституту геотехнічної
механіки імені М.С.Полякова НАН України
ПАЛАМАРЧУК Тетяні Андріївні - докторові технічних наук,
провідному науковому співробітникові Інституту геотехнічної
механіки імені М.С.Полякова НАН України
БРЮХАНОВУ Олександру Михайловичу - докторові технічних наук,
директорові Державного Макіївського науково-дослідного інституту з
безпеки робіт у гірничій промисловості
КОЛЧИНУ Генадію Івановичу - кандидатові
геолого-мінералогічних наук, завідувачу лабораторії Державного
Макіївського науково-дослідного інституту з безпеки робіт у
гірничій промисловості
ГОЛІНЬКУ Василю Івановичу - докторові технічних наук,
завідувачу кафедри Національного гірничого університету
ГРЯДУЩОМУ Юрію Борисовичу - докторові технічних наук,
заступникові Міністра вугільної промисловості України
АГАФОНОВУ Олександру Васильовичу - докторові технічних наук,
директорові проектного та науково-дослідного центру закритого
акціонерного товариства "Донецьксталь" - металургійний завод"
УСАЧЕНКУ Володимиру Борисовичу - директорові з виробництва
науково-виробничого підприємства "Технополіс "Екоіндустрія";
- за роботу "Підвищення енергоефективності роботи
турбоустановок ТЕС і ТЕЦ шляхом модернізації, реконструкції та
удосконалення режимів їхньої експлуатації":
МАЦЕВИТОМУ Юрію Михайловичу - академікові Національної
академії наук України, директорові Інституту проблем
машинобудування імені А.М.Підгорного НАН України
РУСАНОВУ Андрію Вікторовичу - докторові технічних наук,
завідувачу відділу Інституту проблем машинобудування імені
А.М.Підгорного НАН України
СОЛОВ'Ю Віктору Васильовичу - докторові технічних наук,
завідувачу відділу Інституту проблем машинобудування імені
А.М.Підгорного НАН України
ШУЛЬЖЕНКУ Миколі Григоровичу - докторові технічних наук,
завідувачу відділу Інституту проблем машинобудування імені
А.М.Підгорного НАН України
ГОЛОЩАПОВУ Володимиру Миколайовичу - кандидатові технічних
наук, старшому науковому співробітникові Інституту проблем
машинобудування імені А.М.Підгорного НАН України
ГОНТАРОВСЬКОМУ Павлу Петровичу - кандидатові технічних наук,
старшому науковому співробітникові Інституту проблем
машинобудування імені А.М.Підгорного НАН України
КОСТІКОВУ Андрію Олеговичу - кандидатові технічних наук,
старшому науковому співробітникові Інституту проблем
машинобудування імені А.М.Підгорного НАН України
ЦИБУЛЬКУ Вадиму Йосиповичу - головному конструкторові відділу
Інституту проблем машинобудування імені А.М.Підгорного НАН України
ДЄДОВУ Володимиру Георгійовичу - технічному директорові
відкритого акціонерного товариства "Державна енергогенеруюча
компанія "Центренерго"
ПАВЛЕНКУ Олександру Васильовичу - заступникові начальника
управління паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної
державної адміністрації;
- за розробку та впровадження нових способів і технологій
фізико-хімічної обробки, розливання міді та її сплавів, одержаних
з відходів, і виготовлення з них деформованих профілів та
напівфабрикатів:
ДУБОДЄЛОВУ Віктору Івановичу - члену-кореспондентові
Національної академії наук України, завідувачу відділу
Фізико-технологічного інституту металів та сплавів НАН України
НАРІВСЬКОМУ Анатолію Васильовичу - докторові технічних наук,
провідному науковому співробітникові Фізико-технологічного
інституту металів та сплавів НАН України
КОЖАНОВУ Володимиру Андрійовичу - кандидатові технічних наук,
директорові Донецького державного науково-дослідного і проектного
інституту кольорових металів
САВЄНКОВУ Юрію Дмитровичу - голові правління відкритого
акціонерного товариства "Артемівський завод по обробці кольорових
металів"
ШПАКІВСЬКОМУ Володимиру Олександровичу - заступникові голови
правління відкритого акціонерного товариства "Артемівський завод
по обробці кольорових металів"
КВАЧЕНЮКУ Миколі Євгеновичу - начальникові цеху відкритого
акціонерного товариства "Артемівський завод по обробці кольорових
металів"
ШИНКАРЕНКУ Павлу Семеновичу - начальникові управління
Міністерства промислової політики України
ІВАНЧЕНКУ Василю Яковичу - пенсіонерові;
- за роботу "Фундаментальні фізичні властивості біополімерів,
що визначають їхнє функціонування":
ГОВОРУНУ Дмитру Миколайовичу - члену-кореспондентові
Національної академії наук України, заступникові директора
Інституту молекулярної біології і генетики НАН України
КОРНЕЛЮКУ Олександру Івановичу - члену-кореспондентові
Національної академії наук України, завідувачу відділу Інституту
молекулярної біології і генетики НАН України
ХАРКЯНЕНУ Валерію Миколайовичу - докторові
фізико-математичних наук, завідувачу відділу Інституту фізики
НАН України
БЛАГОМУ Юрію Павловичу - докторові фізико-математичних наук,
головному науковому співробітникові Фізико-технічного інституту
низьких температур імені Б.І.Вєркіна НАН України
СОРОКІНУ Віктору Олександровичу - докторові
фізико-математичних наук, провідному науковому співробітникові
Фізико-технічного інституту низьких температур імені Б.І.Вєркіна
НАН України
ВОЛКОВУ Сергію Наумовичу - докторові фізико-математичних
наук, головному науковому співробітникові Інституту теоретичної
фізики імені М.М.Боголюбова НАН України
ХРИСТОФОРОВУ Леоніду Миколайовичу - докторові
фізико-математичних наук, провідному науковому співробітникові
Інституту теоретичної фізики імені М.М.Боголюбова НАН України
МАЛЄЄВУ Володимиру Яковичу - докторові фізико-математичних
наук, старшому науковому співробітникові Інституту радіофізики та
електроніки імені О.Я.Усикова НАН України
СЕМЕНОВУ Михайлу Олексійовичу - докторові фізико-математичних
наук, старшому науковому співробітникові Інституту радіофізики та
електроніки імені О.Я.Усикова НАН України
ВЕСЕЛКОВУ Олексію Никоновичу - докторові фізико-математичних
наук (посмертно);
- за роботу "Інтерметаліди, гідриди та оксиди як основа нових
енергоощадних матеріалів":
СОЛОНІНУ Юрію Михайловичу - члену-кореспондентові
Національної академії наук України, заступникові директора
Інституту проблем матеріалознавства імені І.М.Францевича НАН
України
БІЛОУСУ Анатолію Григоровичу - члену-кореспондентові
Національної академії наук України, завідувачу відділу Інституту
загальної та неорганічної хімії імені В.І.Вернадського НАН України
ЗАВАЛІЮ Ігорю Юліяновичу - докторові хімічних наук,
провідному науковому співробітникові Фізико-механічного інституту
імені Г.В.Карпенка НАН України
КОТУРУ Богдану Ярославовичу - докторові хімічних наук,
проректорові Львівського національного університету імені
Івана Франка
КАЛИЧАКУ Ярославу Михайловичу - докторові хімічних наук,
деканові Львівського національного університету імені Івана Франка
ГЛАДИШЕВСЬКОМУ Роману Євгеновичу - докторові хімічних наук,
завідувачу кафедри Львівського національного університету імені
Івана Франка
ПАВЛЮКУ Володимиру Васильовичу - докторові хімічних наук,
професорові Львівського національного університету імені
Івана Франка
СТАДНИКУ Юрію Володимировичу - кандидатові хімічних наук,
провідному науковому співробітникові Львівського національного
університету імені Івана Франка
ЗАРЕМБІ Василю Івановичу - кандидатові хімічних наук,
доцентові Львівського національного університету імені
Івана Франка;
- за розробку та впровадження технологій ремонту
магістральних трубопроводів під тиском:
МАХНЕНКУ Володимиру Івановичу - академікові Національної
академії наук України, завідувачу відділу Інституту
електрозварювання імені Є.О.Патона НАН України
БУТУ Віктору Степановичу - кандидатові технічних наук,
старшому науковому співробітникові Інституту електрозварювання
імені Є.О.Патона НАН України
ІВАСІВУ Василю Михайловичу - докторові технічних наук,
директорові Науково-дослідного інституту нафтогазової енергетики і
екології Івано-Франківського національного технічного університету
нафти і газу
ШЛАПАКУ Любомиру Степановичу - докторові технічних наук,
завідувачу кафедри Івано-Франківського національного технічного
університету нафти і газу
ГОВДЯКУ Роману Михайловичу - докторові технічних наук,
доцентові Івано-Франківського національного технічного
університету нафти і газу
БЕККЕРУ Михайлу Вікторовичу - головному інженерові дочірньої
компанії "Укртрансгаз" Національної акціонерної компанії "Нафтогаз
України"
ДРОГОМИРЕЦЬКОМУ Михайлу Миколайовичу - заступникові
начальника департаменту дочірньої компанії "Укртрансгаз"
Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України"
КОТКУ Валерію Борисовичу - заступникові головного інженера
філії "Науково-дослідний і проектний інститут транспорту газу"
дочірньої компанії "Укртрансгаз" Національної акціонерної компанії
"Нафтогаз України"
МАНДРІ Анатолію Степановичу - директорові Управління
магістральних газопроводів "Черкаситрансгаз" дочірньої компанії
"Укртрансгаз" Національної акціонерної компанії "Нафтогаз
України";
- за цикл наукових праць "Нові якісні методи нелінійної
механіки та їх застосування для аналізу багаточастотних коливань,
стійкості та проблем керування":
КОВАЛЬОВУ Олександру Михайловичу - члену-кореспондентові
Національної академії наук України, директорові Інституту
прикладної математики і механіки НАН України
МАРТИНЮКУ Анатолію Андрійовичу - члену-кореспондентові
Національної академії наук України, завідувачу відділу Інституту
механіки імені С.П.Тимошенка НАН України
СЛИНЬКУ Віталію Івановичу - кандидатові фізико-математичних
наук, старшому науковому співробітникові Інституту механіки імені
С.П.Тимошенка НАН України
ЗУЄВУ Олександру Леонідовичу - кандидатові
фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові
Інституту прикладної математики і механіки НАН України
БОЙЧУКУ Олександру Андрійовичу - докторові
фізико-математичних наук, провідному науковому співробітникові
Інституту математики НАН України
МАЗКУ Олексію Григоровичу - докторові фізико-математичних
наук, провідному науковому співробітникові Інституту математики
НАН України
ПЕТРИШИНУ Роману Івановичу - докторові фізико-математичних
наук, першому проректорові Чернівецького національного
університету імені Юрія Федьковича
СЛЮСАРЧУКУ Василю Юхимовичу - докторові фізико-математичних
наук, професорові Національного університету водного господарства
та природокористування;
- за роботу "Фізичні методи і комп'ютерні засоби реєстрації,
зберігання і використання великих обсягів інформації":
ОНИЩЕНКУ Олексію Семеновичу - академікові Національної
академії наук України, генеральному директорові Національної
бібліотеки України імені В.І.Вернадського
ПЕТРОВУ Вячеславу Васильовичу - члену-кореспондентові
Національної академії наук України, директорові Інституту проблем
реєстрації інформації НАН України
КРЮЧИНУ Андрію Андрійовичу - докторові технічних наук,
заступникові директора Інституту проблем реєстрації інформації
НАН України
ШАНОЙЛУ Семену Михайловичу - кандидатові технічних наук,
ученому секретареві Інституту проблем реєстрації інформації
НАН України
СИНЬКОВУ Михайлу Вікторовичу - докторові технічних наук,
завідувачу відділу Інституту проблем реєстрації інформації
НАН України
КОЖЕШКУРТУ Василю Івановичу - кандидатові технічних наук,
завідувачу відділу Інституту проблем реєстрації інформації
НАН України
КОСЯКУ Ігорю Васильовичу - кандидатові технічних наук,
старшому науковому співробітникові Інституту проблем реєстрації
інформації НАН України
КОСТЕНКУ Леоніду Йосиповичу - кандидатові технічних наук,
керівникові центру Національної бібліотеки України імені
В.І. Вернадського
ТАРАСЕНКУ Володимиру Петровичу - докторові технічних наук,
завідувачу кафедри Національного технічного університету України
"Київський політехнічний інститут"
КРИВОНОСОВУ Євгенію Володимировичу - кандидатові технічних
наук, старшому науковому співробітникові Інституту монокристалів
НАН України;
- за розробку та впровадження новітніх хірургічних технологій
при захворюваннях та пошкодженнях хребта:
КОРЖУ Миколі Олексійовичу - докторові медичних наук,
директорові Державної установи "Інститут патології хребта та
суглобів імені професора М.І.Ситенка Академії медичних наук
України"
РАДЧЕНКУ Володимиру Олександровичу - докторові медичних наук,
заступникові директора Державної установи "Інститут патології
хребта та суглобів імені професора М.І.Ситенка Академії медичних
наук України"
ГРУНТОВСЬКОМУ Геннадію Харлампійовичу - докторові медичних
наук, головному науковому співробітникові Державної установи
"Інститут патології хребта та суглобів імені професора
М.І.Ситенка Академії медичних наук України"
ПРОДАНУ Олександру Івановичу - докторові медичних наук,
головному науковому співробітникові Державної установи "Інститут
патології хребта та суглобів імені професора М.І.Ситенка Академії
медичних наук України"
МЕЗЕНЦЕВУ Андрію Олексійовичу - кандидатові медичних наук,
докторантові Державної установи "Інститут патології хребта та
суглобів імені професора М.І.Ситенка Академії медичних наук
України"
ПЕДАЧЕНКУ Євгенію Георгійовичу - докторові медичних наук,
керівникові відділу Державної установи "Інститут нейрохірургії
імені академіка А.П.Ромоданова Академії медичних наук України"
СЛИНЬКУ Євгенію Ігоровичу - докторові медичних наук,
завідувачу клініки Державної установи "Інститут нейрохірургії
імені академіка А.П.Ромоданова Академії медичних наук України"
КУЩАЄВУ Сергію Валерійовичу - кандидатові медичних наук,
лікареві-нейрохірургу Державної установи "Інститут нейрохірургії
імені академіка А.П.Ромоданова Академії медичних наук України"
ПОЛІЩУКУ Миколі Єфремовичу - докторові медичних наук,
завідувачу кафедри Національної медичної академії післядипломної
освіти імені П.Л.Шупика
КЛИМОВИЦЬКОМУ Володимиру Гарійовичу - докторові медичних
наук, директорові Науково-дослідного інституту травматології та
ортопедії Донецького національного медичного університету імені
М.Горького;
- за цикл наукових праць "Адсорбовані шари на поверхні
перехідних металів: структура, електронні процеси, тертя, кінетика
формування, каталіз":
ПТУШИНСЬКОМУ Юрію Григоровичу - члену-кореспондентові
Національної академії наук України, головному науковому
співробітникові Інституту фізики НАН України
БРАУНУ Олегу Михайловичу - докторові фізико-математичних
наук, провідному науковому співробітникові Інституту фізики
НАН України
ЯКОВКІНУ Івану Миколайовичу - докторові фізико-математичних
наук, провідному науковому співробітникові Інституту фізики
НАН України
ФЕДОРУСУ Олексію Григоровичу - докторові фізико-математичних
наук, старшому науковому співробітникові Інституту фізики
НАН України
ОСОВСЬКОМУ Василю Денисовичу - кандидатові
фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові
Інституту фізики НАН України
СОЛОГУБУ Сергію Васильовичу - кандидатові фізико-математичних
наук, старшому науковому співробітникові Інституту фізики
НАН України
ПІЩАНСЬКОМУ Валентину Григоровичу - докторові
фізико-математичних наук, головному науковому співробітникові
Фізико-технічного інституту низьких температур імені Б.І.Вєркіна
НАН України
ОРЛИК Світлані Микитівні - докторові хімічних наук,
завідувачу відділу Інституту фізичної хімії імені
Л.В.Писаржевського НАН України
СОЛОВЙОВУ Сергію Олександровичу - кандидатові хімічних наук,
старшому науковому співробітникові Інституту фізичної хімії імені
Л.В.Писаржевського НАН України
ПАНЧЕНКУ Олегу Антоновичу - докторові фізико-математичних
наук (посмертно);
- за розробку та впровадження сучасних методів хірургічного
лікування і профілактики ускладнень цирозу печінки та захворювань
ворітної вени:
БЕРЕСНЄВУ Олександру Васильовичу - докторові медичних наук,
професорові Харківського національного медичного університету
СИПЛИВОМУ Василю Олексійовичу - докторові медичних наук,
професорові Харківського національного медичного університету
КОТЕНКУ Олегу Геннадійовичу - докторові медичних наук,
заступникові директора Національного інституту хірургії та
трансплантології імені О.О.Шалімова
КАЛИТІ Миколі Яковичу - докторові медичних наук, головному
науковому співробітникові Національного інституту хірургії та
трансплантології імені О.О.Шалімова
КРИВЧЕНІ Данилу Юляновичу - докторові медичних наук,
завідувачу кафедри Національного медичного університету імені
О.О.Богомольця
РУСИНУ Василю Івановичу - докторові медичних наук, завідувачу
кафедри Ужгородського національного університету
ЧУКЛІНУ Сергію Миколайовичу - докторові медичних наук,
професорові Львівського національного медичного університету імені
Данила Галицького;
- за підручник "Комп'ютерна дискретна математика". - Видання
друге, доп. і випр.- Харків: "Компанія СМІТ", 2004.- 480 с.:
БОНДАРЕНКУ Михайлу Федоровичу - докторові технічних наук,
ректорові Харківського національного університету радіоелектроніки
РУТКАСУ Анатолію Георгійовичу - докторові фізико-математичних
наук, професорові Харківського національного університету
радіоелектроніки
БІЛОУС Наталії Валентинівні - кандидатові технічних наук,
професорові Харківського національного університету
радіоелектроніки;
- за комплекс підручників "Двигуни внутрішнього згоряння". -
Том 1. Розробка конструкцій форсованих двигунів наземних
транспортних машин. - Харків: Прапор, 2004.- 384 с.; Том 2.
Доводка конструкцій форсованих двигунів наземних транспортних
машин. - Харків: Прапор, 2004.- 288 с.; Том 3. Комп'ютерні системи
керування ДВЗ. - Харків, Прапор, 2004.- 344 с.; Том 4. Основи
САПР ДВЗ. - Харків: Прапор, 2004.- 336 с.; Том 5. Екологізація
ДВЗ. - Харків: Прапор, 2004.- 360 с.; Том 6. Надійність ДВЗ. -
Харків: Видавництво ХНАДУ, 2004. - 324 с. та підручник:
"Автомобільні двигуни".- Київ: Арістей, 2004.- 476 с.:
МАРЧЕНКУ Андрію Петровичу - докторові технічних наук,
проректорові Національного технічного університету "Харківський
політехнічний інститут"
ШЕХОВЦОВУ Анатолію Федоровичу - докторові технічних наук,
професорові Національного технічного університету "Харківський
політехнічний інститут"
ПИЛЬОВУ Володимиру Олександровичу - докторові технічних наук,
професорові Національного технічного університету "Харківський
політехнічний інститут"
ПАРСАДАНОВУ Ігорю Володимировичу - докторові технічних наук,
головному науковому співробітникові Національного технічного
університету "Харківський політехнічний інститут"
АБРАМЧУКУ Федору Івановичу - докторові технічних наук,
завідувачу кафедри Харківського національного
автомобільно-дорожнього університету
ТИМЧЕНКУ Ігорю Івановичу - кандидатові технічних наук,
професорові Харківського національного автомобільно-дорожнього
університету
ГУТАРЕВИЧУ Юрію Феодосійовичу - докторові технічних наук,
завідувачу кафедри Національного транспортного університету.
2. Установити на 2008 рік розмір Державної премії України в
галузі науки і техніки сто п'ятдесят тисяч гривень кожна.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 1 грудня 2008 року
N 1121/2008вверх