Про створення національного природного парку "Слобожанський"
Указ Президента Украины от 11.12.20091047/2009
Документ 1047/2009, действует, текущая редакция — Принятие от 11.12.2009
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 31.12.2009. Посмотреть в истории? )

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про створення національного
природного парку "Слобожанський"

З метою збереження цінних природних та історико-культурних
комплексів і об'єктів лісостепової зони, відповідно до статті 53
Закону України "Про природно-заповідний фонд України" ( 2456-12 )
п о с т а н о в л я ю:
1. Створити на території Краснокутського району Харківської
області національний природний парк "Слобожанський".
До території національного природного парку "Слобожанський"
погоджено в установленому порядку включення 5244 гектарів земель
державної власності, які вилучаються у державного підприємства
"Гутянське лісове господарство" та надаються національному
природному парку в постійне користування.
2. Кабінету Міністрів України:
1) забезпечити:
вирішення питання щодо утворення адміністрації національного
природного парку "Слобожанський" та забезпечення її
функціонування;
затвердження у шестимісячний строк у встановленому порядку
Положення про національний природний парк "Слобожанський";
підготовку протягом 2010-2011 років матеріалів та вирішення
відповідно до законодавства питань щодо вилучення та надання у
постійне користування національному природному парку
"Слобожанський" 5244 гектарів земель, а також розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельних ділянок і проекту
землеустрою з організації та встановлення меж території
національного природного парку, отримання державних актів на право
постійного користування земельними ділянками;
розроблення протягом 2010-2012 років та затвердження в
установленому порядку Проекту організації території національного
природного парку "Слобожанський", охорони, відтворення та
рекреаційного використання його природних комплексів і об'єктів;
2) передбачати під час доопрацювання проекту Закону України
"Про Державний бюджет України на 2010 рік" та підготовки проектів
законів про Державний бюджет України на наступні роки кошти,
необхідні для функціонування національного природного парку
"Слобожанський".

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 11 грудня 2009 року
N 1047/2009вверх