Документ n0011300-18, поточна редакція — Прийняття від 01.12.1918

           Передвступний договір, 
заключений дня 1 грудня 1918 року в м. Фастові
між Українською Народньою Республікою й
Західно-Українською Народньою Республікою
про маючу наступити злуку обох українських
держав в одну державну одиницю

1. Західно-Українська Народня Республіка заявляє цим
непохитний намір злитись у найкоротшім часі в одну велику державу
з Українською Народньою Республікою - значить заявляє свій намір
перестати істнувати як окрема держава, а натомісць увійти з усією
територією й населенням, як складова частина державної цілости, в
Українську Народню Республіку. 2. Українська Народня Республіка заявляє цим рівнож свій
непохітний намір злитись у найкоротшім часі в одну державу з
Західно-Українського Народньою Республікою - значить заявляє свій
намір прийняти всю територію й населення Західно-Української
Народньої Республіки, як складову частину державної цілости, в
Українську Народню Республіку. 3. Правительства обох Республік уважають зв'язаними повищими
заявами, то значить: уважають себе посполу зобов'язаними цю
державну злуку можливо в найкоротшім часі перевести в діло так,
щоби в можливо найкоротшім часі обі держави утворили справді одну
неподільну державну одиницю. 4. Західно-Українська Народня Республіка з огляду на
витворені історичними обставинами, окремими правними інституціями
та культурними й соціальними ріжницями окремішності життя на своїй
території й її населення, як будучій частині неподільної
Української Народньої Республіки, дістає територіяльну автономію,
которої межі означить у хвилі реалізації злуки обох Республік в
одну державну цілість окрема спільна комісія за ратифікацію її
рішень компетентними законодатними й правительственними
державними органами обох Республік, Тоді також установлені будуть
детальні условини злуки обох держав. 5. Договір цей, списаний у двох примірниках, як двох окремих
оригіналах, призначених по одному для правительств кожної з обох
держав, може бути опублікований за згодою обох правительств, т.є.
Директорії Української Народньої Республіки й Ради Державних
Секретарів Західно-Української Народньої Республіки.
Директорія Української Народньої Республіки: В. Винниченко
П. Андрієвський
Ф. Швець
Отаман Укр[аїнських] Респ[убліканських] військ С. Петлюра
Повновласники Ради Державних Секретарів
Західно-Української Народньої Республіки:
д-р Льонгін Цегельський
д-р Дмитро Левицький
__________________
Винниченко В. Відродження нації. - Київ; Відень, 1920. - Т.3.
- С. 254 - 256.
Конституційні акти України. 1917 - 1920.
Невідомі конституції України.
Київ: Філософська і соціологічна думка, 1992.вгору