Про введення в обіг пам'ятної монети "Херсонес Таврійський"
Letter of the National Bank of Ukraine on Jule 24, 200911-311/3142-14045
Document v4045500-09, current version — Adoption on Jule 24, 2009

                    НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ 
Департамент готівково-грошового обігу
Л И С Т
24.07.2009 N 11-311/3142-14045
Операційному
і територіальним управлінням
Національного банку України,
Центральному сховищу,
Департаменту
зовнішньоекономічних
відносин,
Асоціації українських
банків,
банкам України та їх філіям

Про введення в обіг пам'ятної
монети "Херсонес Таврійський"

Національний банк України, розпочинаючи серію "Античні
пам'ятки України", уводить в обіг 28 липня 2009 року пам'ятну
монету "Херсонес Таврійський" номіналом 100 гривень, присвячену
визначній античній пам'ятці - Херсонесу Таврійському (з грецької -
півострів таврів), місту-державі на південно-західному узбережжі
Криму, заснованому в 422-421 роках до н.е., яке карбувало власну
монету.
Історію Херсонеса Таврійського поділяють на два періоди:
античний (від заснування до IV ст. н.е.) і середньовічний
(V-XV ст.). Протягом двох тисячоліть, за часів розквіту
стародавньої Греції, Риму та Візантії, Херсонес був значним
торговельним та культурним центром на Кримському півострові,
відігравав особливу роль у взаємовідносинах між Візантією та
Київською Руссю.
Монету номіналом 100 гривень виготовлено із золота 900 проби,
якість - "пруф", маса в чистоті - 31,1 г, діаметр - 32,0 мм,
тираж - 3000 штук. Гурт монети - секторальне рифлення.
На аверсі монети розміщено: угорі малий Державний Герб
України, напис півколом НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ, унизу номінал -
100/ ГРИВЕНЬ, ліворуч від якого позначення металу, його проба -
Au 900, маса в чистоті - 31,1, логотип Монетного двору
Національного банку України; праворуч - рік карбування монети
2009; у центрі монети вище зображено фрагмент давньої споруди та
сигнальний дзвін, нижче - на тлі меандрового орнаменту - античні
монети Херсонеса та світильник (V-VI ст. н.е.).
На реверсі монети на передньому плані зображено залишки
давньої споруди Херсонеса - базиліки, на другому - собор Святого
князя Володимира, побудований у середині XIX ст. над руїнами
середньовічного храму, в якому, за припущенням, хрестився князь
Володимир, та вгорі півколом розміщено напис ХЕРСОНЕС ТАВРІЙСЬКИЙ.
Художник і скульптор - Володимир Дем'яненко.
Пам'ятна монета номіналом 100 гривень є дійсним платіжним
засобом України й обов'язкова до приймання без будь-яких обмежень
за її номінальною вартістю до всіх видів платежів, а також для
зарахування на розрахункові рахунки, вклади, акредитиви та для
переказів.
Виконавчий
директор з питань
готівково-грошового обігу О.В.Дащенкоon top