Основна Угода про співробітництво між Дитячим Фондом Організації Об'єднаних Націй та Урядом України
Угода Кабінету Міністрів України; ООН; Міжнародний документ від 07.09.1998
Документ 995_364, чинний, поточна редакція — Ратифікація від 21.09.1999, підстава - 1071-XIV


Основна Угода
про співробітництво між Дитячим Фондом
Організації Об'єднаних Націй та Урядом України

( Угоду ратифіковано Законом N 1071-XIV ( 1071-14 )
від 21.09.99 )

Преамбула
З огляду на те, що Дитячий фонд Організації Об'єднаних Націй
(ЮНІСЕФ) був заснований Генеральною Асамблеєю Організації
Об'єднаних Націй згідно з резолюцією 57 (I) від 11 грудня
1946 року як один з органів Об'єднаних Націй і відповідно до цієї
та наступних резолюцій на нього була покладена відповідальність за
задоволення, шляхом забезпечення фінансової підтримки, матеріалів,
професійної підготовки й надання консультативних послуг,
надзвичайних, довготривалих і постійних потреб дітей та за надання
послуг у галузі охорони здоров'я матері і дитини, харчування,
водопостачання, початкової освіти та допоміжних послуг для жінок з
метою зміцнення, там, де це необхідно, заходів і програм із
забезпечення виживання, розвитку і захисту дітей у країнах, з
якими співробітничає ЮНІСЕФ; З огляду на те, що Організація Об'єднаних Націй і Уряд
України уклали 6 жовтня 1992 року Угоду про створення в Україні
Тимчасового Відділення ООН, положення якої застосовуються до
Відділення ЮНІСЕФ в Україні; З огляду на те, що ЮНІСЕФ і Уряд України хотіли б визначити
положення й умови, згідно з якими ЮНІСЕФ, у рамках оперативної
діяльності Організації Об'єднаних Націй та свого мандата, здійснює
співробітництво в програмах в Україні, З урахуванням зазначеного ЮНІСЕФ і Уряд України, діючи в дусі
дружнього співробітництва, укладають цю Угоду.
Стаття I
Визначення
У цій Угоді вживаються такі визначення: a) "Відповідні органи влади" означає центральні, місцеві та
інші компетентні органи влади, які діють відповідно до
законодавства України; b) "Конвенція" означає Конвенцію про привілеї та імунітети
Об'єднаних Націй ( 995_150 ), прийняту Генеральною Асамблеєю
Організації Об'єднаних Націй 13 лютого 1946 року; с) "Експерти, які виконують доручення ЮНІСЕФ" означає
експертів, на яких поширюється дія положень статей VI та VII
Конвенції; d) "Уряд" означає Уряд України; e) "Відділ вітальних листівок" означає організаційний
підрозділ, створений у рамках ЮНІСЕФ з метою забезпечення
інформованості громадськості, підтримки та мобілізації додаткових
коштів для ЮНІСЕФ, головним чином, шляхом випуску і продажу
вітальних листівок та інших товарів; f) "Керівник Відділення" означає посадову особу, яка очолює
Відділення ЮНІСЕФ; g) "Сторони" означає ЮНІСЕФ та Уряд; h) "Особи, що надають послуги ЮНІСЕФ" означає індивідуальних
підрядчиків, яких наймає ЮНІСЕФ для надання послуг у здійсненні
програм співробітництва, за винятком посадових осіб ЮНІСЕФ; i) "Програми співробітництва" означає програми в Україні, у
виконанні яких бере участь ЮНІСЕФ, як це передбачено у статті III; j) "ЮНІСЕФ" означає Дитячий фонд Організації Об'єднаних
Націй; k) "Відділення ЮНІСЕФ" означає будь-який організаційний
підрозділ, через який ЮНІСЕФ здійснює співробітництво за
програмами; це визначення може означати й відділення на місцях,
створені в Україні; l) "Посадові особи ЮНІСЕФ" означає всіх співробітників
ЮНІСЕФ, найнятих відповідно до Положень і Правил про персонал
Організації Об'єднаних Націй, за винятком осіб, найнятих на місці,
які отримують винагороду з розрахунку відпрацьованих годин, як це
передбачено резолюцією 76 (I) Генеральної Асамблеї від 7 грудня
1946 року.
Стаття II
Сфера застосування Угоди
1. Ця Угода визначає основні положення і умови, згідно з
якими ЮНІСЕФ здійснює співробітництво за програмами в Україні. 2. Співробітництво ЮНІСЕФ у реалізації програм в Україні
здійснюється згідно з відповідними резолюціями, рішеннями,
правилами, положеннями та політикою компетентних органів
Організації Об'єднаних Націй, включаючи Виконавчу раду ЮНІСЕФ.
Стаття III
Програми співробітництва та основний план діяльності
1. Програми співробітництва, погоджені Урядом та ЮНІСЕФ,
містяться в основному плані діяльності, який повинен бути
затверджений ЮНІСЕФ, Урядом та, залежно від обставин, іншими
організаціями-учасницями. 2. Основний план дій визначає конкретні елементи програм
співробітництва, встановлює цілі передбаченої діяльності,
зобов'язання ЮНІСЕФ, Уряду та організацій-учасниць, а також
передбачуваний обсяг фінансових ресурсів для здійснення програм
співробітництва. 3. Уряд дозволяє посадовим особам ЮНІСЕФ, експертам, які
виконують доручення ЮНІСЕФ, та особам, що надають послуги ЮНІСЕФ,
здійснювати нагляд та контроль за виконанням програм на всіх
етапах та в усіх аспектах. 4. Уряд веде облік тих статистичних даних, що стосуються
здійснення основного плану діяльності, які Сторони вважатимуть
необхідними, і надає будь-які з цих даних ЮНІСЕФ на його прохання. 5. Уряд співробітничає з ЮНІСЕФ у забезпеченні необхідних
засобів для належного інформування громадськості про програми
співробітництва, що здійснюються відповідно до цієї Угоди.
Стаття IV
Відділення ЮНІСЕФ
1. Якщо Сторони вважатимуть за необхідне, ЮНІСЕФ може
створити та утримувати в Україні своє Відділення з метою сприяння
здійсненню програм співробітництва. 2. ЮНІСЕФ, за згодою Уряду, може створити і утримувати
регіональне (зональне) Відділення в Україні з метою
оперативно-функціонального обслуговування програм в інших країнах
даного регіону (зони). 3. У разі відсутності у ЮНІСЕФ свого Відділення в Україні він
може, за згодою Уряду, забезпечувати передбачене цією Угодою між
ЮНІСЕФ та Урядом оперативно-функціональне обслуговування програм
співробітництва через своє регіональне (зональне) Відділення,
створене в іншій країні.
Стаття V
Прикомандирування до Відділення ЮНІСЕФ
1. ЮНІСЕФ може направляти до свого Відділення в Україні таких
посадових осіб, експертів, які виконують доручення ЮНІСЕФ, та
осіб, що надають послуги ЮНІСЕФ, які, на думку ЮНІСЕФ, необхідні
для оперативно-функціонального обслуговування програм
співробітництва у зв'язку з: а) підготовкою, розглядом, спостереженням та оцінкою програм
співробітництва; b) доставкою, отриманням, розподілом або використанням
матеріалів, обладнання чи інших предметів постачання, які надає
ЮНІСЕФ; c) наданням Уряду інформації про хід здійснення програм
співробітництва; d) будь-якими іншими питаннями щодо застосування цієї Угоди. 2. ЮНІСЕФ періодично повідомляє Уряду прізвища посадових осіб
ЮНІСЕФ, експертів, які виконують доручення ЮНІСЕФ та осіб, що
надають послуги ЮНІСЕФ; ЮНІСЕФ також повідомляє Уряд про будь-які
зміни у їхньому статусі.
Стаття VI
Участь Уряду
1. Уряд, відповідно до досягнутої взаємної домовленості, у
міру можливості, надає ЮНІСЕФ: а) відповідні службові приміщення для використання виключно
Відділенням ЮНІСЕФ або для спільного використання з організаціями
системи Організації Об'єднаних Націй; b) кошти для покриття витрат на використання поштового та
телекомунікаційного зв'язку для службових цілей; c) кошти для покриття витрат на придбання послуг на місцях,
включаючи використання обладнання, експлуатацію та утримання
службових приміщень; d) транспортні засоби для посадових осіб ЮНІСЕФ, експертів,
які виконують доручення ЮНІСЕФ, та осіб, що надають послуги
ЮНІСЕФ, при виконанні ними своїх офіційних функцій в Україні. Уряд також сприяє ЮНІСЕФ у: а) пошуку та/або забезпеченні відповідними житловими
приміщеннями для набраних на міжнародній основі посадових осіб
ЮНІСЕФ, експертів, які виконують доручення ЮНІСЕФ, та осіб, що
надають послуги ЮНІСЕФ; b) постачанні та установці комунального обладнання і
забезпеченні комунального обслуговування службових приміщень
ЮНІСЕФ, включаючи послуги із забезпечення водо- і
енергопостачання, каналізації, протипожежної безпеки та інші
послуги. 3. У разі відсутності Відділення ЮНІСЕФ в Україні Уряд
зобов'язується брати участь у покритті витрат у розмірі
взаємопогодженої суми з урахуванням внесків натурою, якщо такі
мали місце, витрат ЮНІСЕФ, пов'язаних з утриманням розташованого в
іншому місці регіонального (зонального) Відділення ЮНІСЕФ, яке
забезпечує оперативно-функціональне обслуговування здійснюваних в
Україні програм співробітництва.
Стаття VII
Матеріали, обладнання та інші види допомоги ЮНІСЕФ
1. Участь ЮНІСЕФ в програмах співробітництва може
здійснюватися у формі надання фінансової та інших видів допомоги.
Матеріали, обладнання та інші види допомоги, призначені для
здійснення програм співробітництва відповідно до цієї Угоди,
передаються Уряду після надходження в Україну, якщо основним
планом діяльності не передбачено інше. 2. ЮНІСЕФ може використовувати на упаковці матеріалів,
обладнання та інших предметів постачання, що поставляються для
програм співробітництва, таке маркування, яке вважає необхідним
для посвідчення того, що вони надаються ЮНІСЕФ. 3. Відповідно до цієї Угоди Уряд видає ЮНІСЕФ всі необхідні
дозволи та ліцензії на ввезення матеріалів, обладнання та інших
предметів постачання. Уряд несе відповідальність за митне
очищення, отримання, розвантаження, збереження, страхування,
транспортування та розподіл таких матеріалів, обладнання та інших
предметів постачання після їх надходження в Україну і покриває
пов'язані з цим витрати. 4. Належним чином дотримуючись принципів міжнародних торгів,
ЮНІСЕФ у разі можливості буде надавати першочергового значення
закупівлі на місці матеріалів, обладнання та інших предметів
постачання, що відповідають вимогам ЮНІСЕФ щодо якості, ціни та
умов постачання. 5. Уряд докладає найенергійніших зусиль та здійснює необхідні
заходи для того, щоб матеріали, обладнання та інші предмети
постачання, а також фінансова та інша допомога, призначена для
здійснення програм співробітництва, використовувалися відповідно
до цілей, викладених в основному плані діяльності, справедливо та
ефективно без будь-якої дискримінації за ознакою статі, раси,
віросповідання, громадянства або політичних переконань. З
отримувача матеріалів, обладнання та інших предметів постачання не
справляється ніяка плата, якщо тільки така плата спеціально не
передбачена в основному плані діяльності. 6. Матеріали, обладнання та інші види постачання, призначені
для програм співробітництва відповідно до основного плану
діяльності, не обкладаються ніякими прямими податками, податком на
додану вартість, виплатами, зборами або митом. Стосовно матеріалів
та обладнання, які закуповуються на місці для здійснення програм
співробітництва, Уряд відповідно до розділу 8 Конвенції вживає
відповідні адміністративні заходи для звільнення від сплати або
компенсації будь-яких акцизних зборів чи податків, які закладені у
ціну і підлягають виплаті. 7. Уряд, на прохання ЮНІСЕФ, повертає йому будь-які кошти,
матеріали, обладнання та інші предмети постачання, які не були
використані під час здійснення програм співробітництва. 8. Відповідно до цієї Угоди Уряд веде належний облік,
реєстрацію та документацію щодо коштів, матеріалів, обладнання та
іншої допомоги. Форма та зміст необхідних звітних документів,
записів та документації визначаються за погодженням Сторін.
Уповноважені посадові особи ЮНІСЕФ мають право доступу до всіх
відповідних звітних документів, записів та документації стосовно
розподілу матеріалів, обладнання та інших предметів постачання і
витрат фінансових засобів. 9. Уряд у максимально короткий термін, але в будь-якому разі
такий, що не перевищує шестидесяти (60) днів після закінчення
чергового фінансового року ЮНІСЕФ, надає ЮНІСЕФ звіти про хід
здійснення програм співробітництва та завірені фінансові
відомості, перевірені відповідно до законодавства України.
Стаття VIII
Права інтелектуальної власності
1. Сторони згоджуються здійснювати співробітництво та
обмінюватися інформацією про будь-які відкриття, винаходи або
роботи, що є наслідком програмної діяльності, провадженої
відповідно до цієї Угоди, з метою забезпечення їх найбільш
раціонального та ефективного застосування Урядом і ЮНІСЕФ згідно з
правом, що застосовується. 2. Відповідно до пункту 1 цієї статті патентні, авторські та
інші подібні права інтелектуальної власності на будь-які
відкриття, винаходи або роботи, що виникають внаслідок програм,
здійснюваних при співробітництві ЮНІСЕФ, можуть передаватися
ЮНІСЕФ безкоштовно іншим урядам, з якими співробітничає ЮНІСЕФ,
для їх застосування під час здійснення програм.
Стаття IX
Застосування Конвенції
Положення Конвенції поширюються mutatis mutandis на ЮНІСЕФ,
його Відділення, власність, засоби і активи, а також його
посадових осіб і експертів, які виконують доручення ЮНІСЕФ в
Україні.
Стаття X
Правовий статус Відділення ЮНІСЕФ
1. ЮНІСЕФ, його майно, кошти та активи, де б вони не
знаходилися та хто б ними не розпоряджався, користуються
імунітетом від будь-якої форми судового втручання, крім випадків,
коли він сам рішуче відмовився від імунітету в будь-якому
конкретному випадку. Однак, передбачається, що ніяка відмова від
імунітету не поширюється на судово-виконавчі заходи. 2. a) Приміщення Відділення ЮНІСЕФ є недоторканними. Майно та
активи ЮНІСЕФ, де б вони не знаходилися та хто б ними не
розпоряджався, не підлягають обшуку, реквізиції, конфіскації,
експропріації і будь-якій іншій формі втручання шляхом виконавчих,
адміністративних, судових або законодавчих дій. b) Відповідна влада не може входити до службових приміщень з
метою виконання будь-яких офіційних функцій, інакше ніж з явно
висловленої згоди керівника Відділення та на погоджених з ним або
з нею умовах. 3. Відповідна влада з належною добросовісністю вживає заходів
для забезпечення безпеки та охорони Відділення ЮНІСЕФ та
забезпечення того, щоб спокійний ритм роботи Відділення не
порушувався внаслідок несанкціонованого проникнення ззовні особи
чи груп осіб або внаслідок безпорядків у безпосередній близькості
до Відділення ЮНІСЕФ. 4. Архіви ЮНІСЕФ та загалом усі документи, що належать
ЮНІСЕФ, де б вони не знаходилися та хто б ними не розпоряджався, є
недоторканними.
Стаття XI
Кошти, активи та інше майно ЮНІСЕФ
1. Не обмежене фінансовим контролем, будь-якими правилами чи
мораторієм: a) ЮНІСЕФ може володіти та користуватися коштами, золотом або
будь-якими цінними паперами і мати рахунки та проводити операції в
будь-якій валюті, здійснювати обмін будь-якої валюти, що перебуває
у розпорядженні ЮНІСЕФ, на будь-яку іншу валюту; b) ЮНІСЕФ може переказувати свої кошти, золото чи валюту з
однієї країни в іншу або в межах будь-якої країни іншим
організаціям чи установам системи Організації Об'єднаних Націй; c) ЮНІСЕФ у своїй фінансовій діяльності використовує найбільш
сприятливий обмінний курс, що застосовується на законних
підставах. 2. ЮНІСЕФ, його активи, доходи та інша власність: a) звільняються від усіх прямих податків, податку на додану
вартість, виплат, зборів чи мита; однак передбачається, що ЮНІСЕФ
не вимагатиме звільнення від таких зборів, які в дійсності є
оплатою комунальних послуг, що надаються Урядом чи будь-якою
корпорацією відповідно до національних правил за встановленими
розцінками, виходячи з обсягу наданих послуг, які можуть бути
конкретно визначені, зазначені та деталізовані; b) звільняються від митних зборів, імпортних та експортних
заборон і обмежень під час ввезення та вивезення ЮНІСЕФ предметів
службового користування. Однак передбачається, що предмети, які
ввозяться поза загальними правилами, не продаватимуться в Україні,
куди вони були імпортовані, інакше як на умовах, погоджених з
Урядом; c) звільняються від митних зборів, імпортних та експортних
заборон і обмежень під час ввезення та вивезення власних видань.
Стаття XII
Вітальні листівки та інші товари ЮНІСЕФ
Будь-які матеріали, що ввозяться чи вивозяться ЮНІСЕФ або
національними органами, належним чином уповноваженими ЮНІСЕФ діяти
від його імені, на виконання цілей і завдань Відділу вітальних
листівок ЮНІСЕФ, звільняються від усіх митних зборів, заборон та
обмежень, при цьому продаж цих матеріалів для ЮНІСЕФ не
обкладається ніякими державними та місцевими податками.
Стаття XIII
Посадові особи ЮНІСЕФ
1. Посадові особи ЮНІСЕФ: a) не підлягають судовій відповідальності за сказане чи
написане ними і за всі дії, здійснені ними як посадовими особами.
Цей імунітет продовжує діяти і після закінчення терміну їх служби
в ЮНІСЕФ; b) звільняються від оподаткування заробітної плати та
винагород, які виплачує їм ЮНІСЕФ; c) звільняються від державних службових обов'язків; d) звільняються, разом з дружинами та родичами, які
перебувають на їхньому утриманні, від обмежень щодо імміграції та
від реєстрації іноземців; e) користуються тими ж привілеями щодо обміну валюти, які
надаються посадовим особам відповідного рангу, що входять до
складу дипломатичних місій, акредитованих при Уряді; f) користуються, разом із своїми дружинами та родичами, які
перебувають на їхньому утриманні, такими ж пільгами щодо
репатріації, якими користуються дипломатичні представники під час
міжнародних криз; g) мають право ввезти безмитно свої меблі, особисте майно та
усі предмети побутового призначення у разі первинного призначення
на посаду в Україні. 2. Керівник Відділення ЮНІСЕФ та інші старші посадові особи
за домовленістю між ЮНІСЕФ та Урядом користуються тими ж
привілеями та імунітетами, які надаються Урядом співробітникам
дипломатичних місій відповідного рангу. З цією метою прізвище
керівника Відділення ЮНІСЕФ вноситься до списку дипломатичних
представників. 3. Посадові особи ЮНІСЕФ також користуються такими пільгами,
які застосовуються до співробітників дипломатичних представництв
відповідного рангу: a) звільняються від митних та акцизних зборів під час
ввезення в обмеженій кількості певних предметів, призначених для
особистого користування, згідно з чинним законодавством України; b) мають право ввезти безмитно один автотранспортний засіб
без сплати акцизних зборів, включаючи податок на додану вартість,
згідно з чинним законодавством України.
Стаття XIV
Експерти, які виконують доручення ЮНІСЕФ
1. Експерти, які виконують доручення ЮНІСЕФ, користуються
привілеями та імунітетами, перерахованими у розділах 22 і 23
статті VI Конвенції. 2. Експерти, які виконують доручення ЮНІСЕФ, користуються
такими додатковими привілеями, імунітетами та пільгами, які можуть
надаватися за домовленістю між Сторонами.
Стаття XV
Особи, що надають послуги для ЮНІСЕФ
1. Особи, що надають послуги для ЮНІСЕФ: a) не підлягають судовій відповідальності за сказане чи
написане ними та за усі дії, здійснені ними під час надання послуг
для ЮНІСЕФ. Цей імунітет продовжує діяти і після закінчення
терміну їх служби в ЮНІСЕФ; b) користуються, разом із своїми дружинами та родичами, що
перебувають на їхньому утриманні, такими ж пільгами щодо
репатріації, якими користуються дипломатичні представники під час
міжнародних криз. 2. Для забезпечення незалежного та ефективного виконання ними
своїх функцій, особам, що надають послуги для ЮНІСЕФ, за
домовленістю між Сторонами можуть надаватися такі інші привілеї,
імунітети та пільги, які зазначені у статті XIII вище.
Стаття XVI
Пільги, пов'язані з доступом
Посадові особи ЮНІСЕФ, експерти, які виконують доручення
ЮНІСЕФ, та особи, що надають послуги для ЮНІСЕФ, мають право на: a) невідкладне оформлення та безоплатну видачу необхідних
віз, посвідчень або дозволів; b) безперешкодний в'їзд в Україну або виїзд з неї та доступ у
межах України до всіх об'єктів співробітництва тією мірою, якою це
необхідно для здійснення програм співробітництва.
Стаття XVII
Персонал, який наймається на місці і отримує винагороду
з розрахунку відпрацьованих годин
Умови найму осіб, які набираються на місці і отримують
винагороду з розрахунку відпрацьованих годин, мають відповідати
положенням відповідних резолюцій Організації Об'єднаних Націй,
рішенням, положенням, правилам та політиці компетентних органів
Організації Об'єднаних Націй, включаючи ЮНІСЕФ. Співробітникам,
які набираються на місці, надаються всі умови, необхідні для
незалежного виконання ними покладених на них функцій від імені
ЮНІСЕФ.
Стаття XVIII
Засоби зв'язку
1. Стосовно своїх офіційних засобів зв'язку ЮНІСЕФ
користується не менш сприятливими умовами, ніж ті, що Уряд надає
будь-якому дипломатичному представництву або міжнародній
організації щодо установлення та експлуатації, пріоритетів,
тарифів і ставок на поштові відправлення і телеграми, а також на
телепринтерний, факсимільний, телефонний зв'язок та інші засоби
зв'язку, а також щодо тарифів, встановлених для преси у разі
передачі інформації для друку і радіо. 2. Офіційна кореспонденція або інші повідомлення ЮНІСЕФ не
підлягають цензурі. Цей імунітет поширюється на друковані
матеріали, повідомлення, що передаються за допомогою фото- та
електронних засобів, а також інші види зв'язку, які можуть бути
використані на основі досягнутої між Сторонами домовленості.
ЮНІСЕФ має право користуватися шифром та відправляти і отримувати
кореспонденцію через кур'єрів або валізи, яка є недоторканною і не
підлягає цензурі. 3. ЮНІСЕФ має право використати радіообладнання та інші
засоби зв'язку в діапазоні зареєстрованих в Організації Об'єднаних
Націй частот та засоби зв'язку, надані Урядом, для підтримки
зв'язку між Відділеннями ЮНІСЕФ в Україні та за її межами і,
зокрема, із штаб-квартирою ЮНІСЕФ у Нью-Йорку. 4. ЮНІСЕФ має право під час установлення та експлуатації
своїх офіційних засобів зв'язку користуватися привілеями згідно із
положеннями Міжнародної конвенції з електрозв'язку ( 995_001 )
(Найробі, 1982 рік), а також положеннями, що містяться у додатку
до неї.
Стаття XIX
Транспортні засоби
Уряд надає ЮНІСЕФ необхідні дозволи або ліцензії і не
накладає необгрунтованих обмежень на придбання або використання і
експлуатацію ЮНІСЕФ цивільних літаків та інших транспортних
засобів, необхідних для здійснення програмної діяльності
відповідно до цієї Угоди.
Стаття XX
Відмова від привілеїв та імунітетів
Привілеї та імунітети, що поширюються відповідно до цієї
Угоди, надаються в інтересах Організації Об'єднаних Націй, а не
для особистої користі окремих осіб. Генеральний секретар
організації Об'єднаних Націй має право і обов'язок відмовитися від
імунітету, наданого будь-якій особі, зазначеній у статтях XIII,
XIV і XV, у тих випадках, коли, на його думку, імунітет
перешкоджає відправленню правосуддя і від нього можна відмовитися
без шкоди інтересам Організації Об'єднаних Націй і ЮНІСЕФ.
Стаття XXI
Претензії і позови, що пред'являються до ЮНІСЕФ
1. Співробітництво ЮНІСЕФ за програмами згідно з цією Угодою
здійснюється на благо Уряду і народу України, внаслідок чого Уряд
бере на себе всю відповідальність, пов'язану з провадженням
діяльності згідно з цією Угодою. 2. Уряд, зокрема, несе відповідальність за всіма претензіями
та позовами, що виникають у зв'язку з діяльністю, передбаченою
цієї Угодою, або за тими, що безпосередньо стосуються її, які
треті сторони можуть пред'являти до ЮНІСЕФ, посадових осіб ЮНІСЕФ,
експертів, які виконують доручення ЮНІСЕФ, та осіб, що надають
послуги для ЮНІСЕФ, і у зв'язку з такими претензіями та позовами
здійснює відшкодування і звільняє їх від відповідальності, за
винятком випадків, коли Уряд і ЮНІСЕФ дійдуть згоди про те, що та
чи інша конкретна претензія, позов або відповідальність виникли в
результаті грубої недбалості або навмисного неправомірного діяння.
Стаття XXII
Розв'язання спорів
Будь-який спір між ЮНІСЕФ і Урядом, який стосується
тлумачення і застосування цієї Угоди і який не врегульований на
основі переговорів або шляхом іншої узгоджувальної процедури
врегулювання, подається на арбітражний розгляд на вимогу будь-якої
із Сторін. Кожна із Сторін призначає одного арбітра, і призначені
таким чином два арбітри призначають третього, який стає головою.
Якщо протягом тридцяти (30) днів після того, як одна із Сторін
звернулася з проханням про арбітражний розгляд, одна із Сторін не
призначила арбітра або якщо впродовж п'ятнадцяти (15) днів після
призначення двох арбітрів третій арбітр не був призначений, одна
із Сторін може звернутися до Голови Міжнародного Суду з проханням
призначити арбітра. Процедура арбітражного розгляду визначається
арбітрами, і витрати, розмір яких визначається арбітрами, несуть
Сторони. Арбітражне рішення містить виклад підстав, на яких воно
грунтується, і Сторони визнають його як остаточне рішення відносно
їх спору.
Стаття XXIII
Набрання чинності
1. Ця Угода набирає чинності з дати повідомлення Урядом
України ЮНІСЕФ про завершення всіх необхідних внутрішньодержавних
процедур. 2. Ця Угода тимчасово застосовується Сторонами з дати її
підписання.
Стаття XXIV
Поправки
Ця Угода може змінюватися за згодою Сторін. Поправки
набирають чинності у порядку, передбаченому в статті XXIII.
Стаття XXV
Припинення дії
Дія цієї Угоди припиняється через шість місяців після того,
як будь-яка із Сторін у письмовій формі повідомляє іншу Сторону
про своє рішення припинити дію Угоди. Однак ця Угода буде як і
раніше застосовуватися протягом такого додаткового періоду, який
може бути потрібний для упорядкованого припинення діяльності
ЮНІСЕФ і врегулювання будь-яких спорів між Сторонами. На посвідчення чого нижчепідписані, належним чином призначені
повноважний представник Уряду і представник ЮНІСЕФ підписали від
імені Сторін цю Угоду українською, англійською і російською
мовами; всі тексти є аутентичними. З метою тлумачення та в разі
колізії переважну силу має текст англійською мовою. Вчинено у Києві 07 вересня тисяча дев'ятсот дев'яносто
восьмого року.
За Уряд України: За Дитячий Фонд Організації
Об'єднаних Націй:
(підпис) (підпис)вгору