Документ 98/92, чинний, поточна редакція — Редакція від 26.04.1993, підстава - 145/93

                                                          

У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про зміни в системі центральних органів державної
виконавчої влади України

( Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 566/92 від 13.11.92
N 145/93 від 26.04.93 )

На виконання постанови Верховної Ради України від 7 лютого
1992 року щодо внесення змін до структури Уряду України та з метою
вдосконалення системи центральних органів державної виконавчої
влади України п о с т а н о в л я ю:
1. Ввести до складу Кабінету Міністрів України додатково
посаду Віце-прем'єр-міністра України, а також Міністра Кабінету
Міністрів України, Голову правління Фонду державного майна
України. Ліквідувати інститут державних міністрів України як такий, що
не виправдав себе.
2. Здійснити такі зміни в системі центральних органів
державної виконавчої влади України шляхом ліквідації окремих із
них та створення: а) Міністерства сільського господарства і продовольства
України - на базі Міністерства сільського господарства України,
Державного комітету України по соціальному розвитку села, а також
підприємств і організацій м'ясної і молочної промисловості
Державного комітету України по харчовій і переробній
промисловості; б) Міністерства промисловості України - на базі Державного
комітету України по металургійній промисловості, а також
підприємств хімічної промисловості ліквідованого Державного
комітету України по хімічній, нафтохімічній промисловості та
медичних препаратах; в) Міністерства машинобудування, військово-промислового
комплексу і конверсії України - на базі Державного комітету
України по оборонній промисловості і машинобудуванню; г) Міністерства інвестицій і будівництва України - на базі
Державного комітету України у справах архітектури, будівництва і
охорони історичного середовища та відповідних структурних
підрозділів Міністерства економіки України; д) Міністерства державних ресурсів України - на базі
відповідних структурних підрозділів та постачальницько-збутових
організацій Міністерства економіки України; е) Міністерства зв'язку України - на базі Державного комітету
України по зв'язку; ж) Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі
України - на базі Міністерства зовнішньоекономічних зв'язків
України і Міністерства торгівлі України.
3. Передати Міністерству охорони здоров'я України функції
ліквідованого Державного комітету України по хімічній,
нафтохімічній промисловості та медичних препаратах по забезпеченню
виробництва медичних препаратів, а також відповідні підприємства.
4. Створити Головне управління Міністерства закордонних справ
України по обслуговуванню дипломатичного корпусу в Україні. Ввести додатково посаду першого заступника Міністра
закордонних справ України.
5. Установити, що до системи центральних органів державної
виконавчої влади України входять такі міністерства: Міністерство внутрішніх справ України, Міністерство економіки України, Міністерство енергетики і електрифікації України, Міністерство закордонних справ України, Міністерство зв'язку України, Міністерство зовнішніх економічних зв'язків України, Міністерство України у справах будівництва і архітектури, Міністерство культури України, Міністерство лісового господарства України, Міністерство машинобудування, військово-промислового
комплексу і конверсії України, Міністерство України у справах національностей та міграції, Міністерство оборони України, Міністерство освіти України, Міністерство охорони здоров'я України, Міністерство охорони навколишнього природного середовища
України, Міністерство праці України, Міністерство промисловості України, Міністерство сільського господарства і продовольства України, Міністерство соціального захисту населення України, Міністерство статистики України, Міністерство транспорту України, Міністерство України у справах захисту населення від
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, Міністерство України у справах молоді і спорту, Міністерство фінансів України, Міністерство юстиції України. ( Частина перша статті 5 в редакції Указу Президента N 566/92 від
13.11.92, із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 145/93 від 26.04.93 )
Кабінету Міністрів України з метою підвищення ефективності
діяльності апарату управління в умовах переходу до ринку
переглянути перелік державних комітетів та інших підвідомчих йому
органів управління.
6. Установити, що надалі, до завершення організаційних
заходів щодо ліквідації і реорганізації міністерств та інших
органів державної виконавчої влади, визначених цим Указом, але не
пізніше як до 1 травня 1992 року, керівники та інші службові особи
цих органів продовжують виконувати раніше покладені на них
обов'язки і несуть відповідальність за стан справ у закріплених за
цими органами сферах управління.
7. Для проведення заходів, пов'язаних з ліквідацією
міністерств і відомств України, утворити ліквідаційні комісії на
чолі з першими заступниками міністрів, керівників інших
центральних органів державної виконавчої влади. Доручити
зазначеним особам затвердити персональний склад ліквідаційних
комісій.
8. Керівникам новостворених і реорганізованих міністерств та
інших центральних органів державної виконавчої влади України
подати у місячний строк Кабінету Міністрів України проекти
положень про ці органи, а також погоджені з Міністерством фінансів
України пропозиції щодо чисельності працівників центрального
апарату вказаних органів і витрат на його утримання у 1992 році.
9. Установити, що міністерства та інші центральні органи
державної виконавчої влади України забезпечують проведення
державної політики у відповідних сферах і галузях народного
господарства України. Кабінету Міністрів України визначити функції органів
виконавчої влади по державному регулюванню економіки, виходячи з
вимог Закону України "Про обмеження монополізму та недопущення
недобросовісної конкуренції в підприємницькій діяльності"
( 2132-12 ), інших законів України з питань економічної реформи.
10. Указ набуває чинності з дня його підписання.

Президент України Л. КРАВЧУК
м.Київ, 25 лютого 1992 року
N 98вгору