Документ 970-63-п, поточна редакція — Редакція від 26.05.2018, підстава - 396-2018-п

                                                          
РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
П О С Т А Н О В А
від 24 серпня 1963 р. N 970
Київ
Про впорядкування справи обліку та
охорони пам'ятників архітектури на
території Української РСР
{ Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням
Ради Міністрів УРСР
N 853-р ( 853-64-р ) від 24.06.64 }
{ Зміни в текст не внесені. Додатково див. Постанови
Ради Міністрів УРСР
N 442 ( 442-79-п ) від 06.09.79
N 472 ( 472-80-п ) від 11.08.80
N 445 ( 445-83-п ) від 25.10.83
Постанови КМ
N 522 ( 522-95-п ) від 17.07.95
N 916 ( 916-96-п ) від 06.08.96
N 943 ( 943-96-п ) від 14.08.96
N 1421 ( 1421-96-п ) від 28.11.96
N 1664 ( 1664-99-п ) від 09.09.99
N 647 ( 647-2000-п ) від 13.04.2000
N 864 ( 864-2003-п ) від 04.06.2003
N 1073 ( 1073-2008-п ) від 10.12.2008
N 1380 ( 1380-2011-п ) від 15.08.2011
N 929 ( 929-2012-п ) від 10.10.2012
N 659 ( 659-2017-п ) від 30.08.2017
N 32 ( 32-2018-п ) від 25.01.2018
N 396 ( 396-2018-п ) від 23.05.2018 }

Рада Міністрів Української РСР відмічає, що в справі обліку,
охорони і збереження пам'ятників архітектури на території
республіки є серйозні недоліки.
Обстеження, проведені в 1962 році, показали, що до списку
пам'ятників архітектури Української РСР, які перебувають під
державною охороною і на реставрацію яких витрачено державою значні
кошти, внесено чимало старовинних споруд культового призначення,
що не мають визначної наукової, історичної та художньої цінності
або втратили її внаслідок руйнування і перебудов.
З метою впорядкування справи обліку, охорони і збереження
визначних пам'ятників архітектури УРСР, більш доцільного
витрачання коштів на консерваційні та ремонтно-реставраційні
заходи, Рада Міністрів Української РСР п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити список пам'ятників архітектури УРСР, поданий
комісією, створеною у відповідності з постановою Ради Міністрів
УРСР від 29 жовтня 1962 року N 1236 "Про впорядкування справи
обліку, реєстрації та охорони історико-архітектурних пам'ятників
УРСР". (Список додається).
Зобов'язати виконкоми місцевих Рад депутатів трудящих
забезпечити, а Держбуд УРСР посилити контроль за належною охороною
і збереженням пам'ятників архітектури, суворо додержуючись
"Положення про охорону пам'ятників культури", затвердженого
постановою Ради Міністрів УРСР від 30 грудня 1948 року N 3076
(ЗП УРСР 1948 р. N 23-24, ст. 91).
Доручити Держбуду УРСР (т. Андріанову):
а) продовжувати роботу по дальшому виявленню споруд, які не
мають визначної наукової, історичної та художньої цінності, або
втратили її внаслідок руйнування та перебудов, і подавати Раді
Міністрів УРСР пропозиції про виключення їх із списку пам'ятників
архітектури, що перебувають під державною охороною;
б) вирішувати у встановленому порядку питання пристосування і
реконструкції пам'ятників архітектури УРСР для практичного
використання.
2. Зобов'язати виконкоми обласних та Київської міської Рад
депутатів трудящих культові споруди, що не використовуються під
молитовні будинки, та інші об'єкти, зняті з реєстрації як
пам'ятники архітектури, використати в основному для потреб
соціально-культурних і побутових закладів, не залишаючи їх в
безгосподарному стані. Здійснення робіт по перебудові та
пристосуванню цих споруд провадити після їх дослідження та
фіксації в обсязі, погодженому з Держбудом УРСР.
Держбуду УРСР разом з Міністерством культури УРСР протягом
1963-1964 років обстежити і відповідним чином зафіксувати в
документах, фотографіях чи зарисовках видатні твори старовинного
монументального живопису, скульптури, а також високохудожню
різьбу, окремі архітектурні зразки і фрагменти в спорудах, що
виключені з списку пам'ятників архітектури, з оплатою цих робіт
згідно з існуючим порядком та вирішити питання про збереження
особливо цінних творів у музеях і спеціальних сховищах.
3. Пункт 1 постанови Ради Міністрів УРСР від 28 березня 1956
року N 320 ( 320-56-п ) (ЗП УРСР 1956 р. N 5-6, ст. 40) вважати
таким, що втратив силу.

Голова Ради Міністрів Української РСР І.Казанець
Керуючий Справами Ради Міністрів Української РСР К.Бойко
Затверджено
постановою Ради Міністрів Української РСР
від 24 серпня 1963 року N 970
СПИСОК
пам'ятників архітектури Української РСР,
що перебувають під охороною держави
-------------------------------------------------------------------------- Охо- | N | Адреса* | Найменування |Дата спо- |Група рон- |пам'-| | пам'ятника |рудження |пам'- ний N|ятни-| | |пам'ятника|ятни- пам'-|ка в | | | |ків ятни-|комп-| | | |щодо ка |лексі| | | |їх | | | | |вико- | | | | |рис- | | | | |тан- | | | | |ня** -------------------------------------------------------------------------- 1 м. Київ
Вул. Володимирська, Софійський заповідник
24
1 -"- Софійський собор 1037 р. "б"
2 -"- Дзвіниця XVIII ст. "б" 3 -"- Будинок митрополита 1722 р. "в" 4 -"- Трапезна церква 1722 р. "в" 5 -"- Бурса XVIII ст. "в" 6 -"- Брама Заборовського 1746 р. "а" 7 -"- Південна проїзна башта XVIII ст. "в" 8 -"- Братський корпус 1760 р. "в" 9 -"- Мури XVIII-
XIX ст. "а" 2 Вул. Січневого Церква Спаса на XII ст. "б" повстання, 15 Берестові
3 -"- 17 Пороховий погріб 1751 р. "в" 4 -"- 21 Заповідник Києво-
Печерська Лавра
1 -"- Успенський собор 1073 р. "а" (руїни)
2 -"- Дзвіниця Успенського 1731 р. "б"
собору
3 -"- Троїцька надбрамна 1106 р. "б" церква
4 -"- Келії (корпус N 3) 1720 р. "в" 5 -"- Келії (корпус N 4) XVI-
XVIII ст.
6 -"- Ковнірівський корпус XVIII ст. "в" (N 12)
7 -"- Корпус клирошан 1720 р. "в"
(N 20)
8 -"- Економічний корпус 1720 р. "в"
(N 7)
9 -"- Друкарня (корпус 1720 р. "в"
N 8-9)
10 -"- Палітурна (корпус XVIII ст. "в"
N 13)
11 -"- Микольська трапезна XVII-
церква (корпус N 25) XVIII ст. "в"
12 Вул. Січневого Церква над економічною 1696 р. "б" повстання, 21 брамою
13 -"- Будинок митрополита 1727 р. "в" (корпус N 2)
14 -"- Монастирські мури 1698 р. "а"
15 -"- Онуфріївська башта 1698 р. "в" (Палатна)
16 -"- Башта Івана Кушника 1698 р. "в"
(Часова)
17 -"- Малярна башта 1698 р. "в"
(Північна)
18 -"- Південна башта 1698 р. "в"
19 -"- Дзвіниця на ближніх 1763 р. "а" печерах
20 -"- Церква Різдва 1696 р. "в" 21 -"- Здвиженська церква 1700 р. "в" 22 -"- Дзвіниця на дальніх 1754 р. "а" печерах
23 -"- Галерея біля церкви XVIII ст. "а" Різдва
24 -"- Зачаттівська церква на XVIII ст. "в" дальніх печерах
25 -"- Будинок намісника 1824 р. "в" (корпус N 1)
26 -"- Трапезна XIX ст. "б"
27 -"- Трапезна XVII ст. "в" 28 -"- 25 Корпус N 42 XIX ст. "в" 29 -"- Корпус N 48 1839 р. "в" 30 -"- Корпус N 49 1810 р. "в" 31 -"- Корпус N 56 1846 р. "в" 32 -"- Галерея на ближніх 1816 р. "а" печерах
33 -"- Ближні печери XI ст. "б" 34 -"- Галерея на дальніх 1816 р. "а" печерах
35 -"- Дальні печери XI ст. "б" 5 -"- Воскресенська церква 1696 р. "в" 6 -"- 30 Арсенал 1784 р. "в" 7 -"- 32 Церква Феодосія 1696 р. "в" Печерського
8 Цитадельний пров., Васильківська брама XVIII ст. "а" 14 Фортеці
9 Земляний вал Московська брама XVIII ст. "а" Фортеці
10 Вул. Видубецька, 1 Видубецький монастир
1 Вул. Видубецька, 1 Михайлівська церква 1070 р. "б" 2 -"- Георгіївська церква 1696 р. "в" 3 -"- Трапезна 1696 р. "в" 4 -"- Дзвіниця XVIII ст. "а" 11 Вул. Московська, 40 Жилий будинок (дер.) 1820 р. "в" 12 Вул. Кірова, 5 Маріїнський палац 1750-
1870 рр. "в" 13 Вул. Героїв Трапезна церква Михай- XVIII ст. "в" революції, 2 лівського монастиря
14 Андріївський Андріївська церква 1747 р. "б" спуск, 23
15 Червона площа, 2 Братський монастир
1 -"- Старий академічний 1703-
корпус 1740 рр. "в" 2 -"- Трапезна XVII ст. "в" 3 -"- Сонячний годинник XVIII ст. "а" 16 -"- Контрактовий будинок 1817 р. "в" 17 Вул. Костянтинівсь- Будинок Петра I XVIII ст. "в" ка, 6
18 Вул. Георгія Флорівський монастир
Лівера, 5
1 -"- Вознесенська церква 1722 р. "д" 2 -"- Дзвіниця 1732 р. "а" 3 -"- Трапезна XVII-
XVIII ст. "в" 4 -"- Воскресенська церква XIX ст. "в" 5 -"- Будинок ігумені 1821 р. "в" 6 -"- Жилий будинок (корпус XIX ст. "в" N 11)
19 -"- Притиско-Микольська 1631 р. "в"
церква
20 1 Вул. Почайнинська, Іллінська церква 1692 р. "б" 2
2 -"- Дзвіниця XVIII ст. "а" 3 -"- Брама та мури XVIII ст. "а" 21 Вул. Зелінського, 5 Жилий будинок 1808 р. "в" 22 -"- 6 Дзвіниця церкви 1716 р. "в" Миколи Доброго
23 -"- 7 Покровська церква 1766 р. "в" та дзвіниця
24 Вул. Набережно-Ми- Церква Миколи 1772 р. "в" кольська, 12 Набережного
25 Вул. Набережно-Хре- Жилий будинок XIX ст. "в" щатицька, 4
26 -"- Бурса 1778 р. "в" 27 Поштова площа Поштова станція 1850 р. "в" 28 Вул. Героїв Три- Жилий будинок XIX ст. "в" пілля, 16 (флігель)
29 Вул. Щекавицька, 1 Дмитрівська церква XVIII ст. "в" 30 1 Вул. Фрунзе, 103 Кирилівська церква XII ст. "б" 2 Вул. Фрунзе, 103 Наріжна башта мурів XVIII ст. "в" 31 Набережне шосе Колона Магдебурського 1802 р. "а" права
32 Вул. Володимирська, Жилий будинок XIX ст. "в" 35
33 -"- Золота Брама XI ст. "а" 34 -"- 64 Університет 1837 р. "в" 35 Бульвар Шевченка, Гімназія 1850 р. "в" 14
36 -"- 20 Володимирський собор 1863 р. "б" 37 Вул. Леніна, 37 Анатомічний театр XIX ст. "в" 38 Вул. Китаївська, 15 Троїцька церква 1767 р. "в"
КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
39 м. Біла Церква Торгові ряди поч. XIX "в" ст.
40 -"- Склади XVIII ст. "в" 41 -"- Миколаївська церква 1702 р. "в" 42 -"- Преображенський собор 1834 р. "в" 43 -"- Дворянське зібрання поч. XIX "в" (дер.) ст.
44 -"- Зимовий палац (дер.) поч. XIX "в"
ст.
45 -"- Парк "Олександрія" та XVIII-
паркові споруди XIX ст. "б" 46 м. Богуслав Троїцька церква поч. XIX "в" ст.
47 м. Васильків Собор Антонія і 1758 р. "в" Феодосія
48 -"- Миколаївська церква 1792 р. "в"
49 м. Переяслав-Хмель- Вознесенський монастир
ницький
1 -"- Вознесенський собор 1700 р. "в" 2 -"- Дзвіниця 1776 р. "в" 3 -"- Колегіум XVIII ст. "в" 50 -"- Михайлівська церква та 1666 р. "в" дзвіниця
51 м. Фастів Покровська церква 1740 р. "в" (дер.)
Білоцерківський
район
52 с. Пищики Трьохсвятительська 1651 р. "в" церква (дер.)
Таращанський район
53 с. Синява Воскресенська церква 1649 р. "в" (дер.)
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
54 м. Вінниця Єзуїтський монастир
1 -"- Костьол 1617 р. "в" 2 -"- Колегіум XVII ст. "в" 3 -"- Келії XVIII ст. "в" 55 м. Вінниця Домініканський
монастир
1 -"- Костьол 1760 р. "в" 2 -"- Келії XVII ст. "в" 3 -"- Башта та мури XVII ст. "в" 56 -"- Миколаївська церква 1746 р. "б" та дзвіниця (дер.)
в Старому місті
57 м. Могилів-Поділь- Миколаївська церква 1757 р. "в" ський
м. Тульчин
58 вул. Леніна Палац XVIII ст. "в" 59 вул. Леонтовича Палац 1757 р. "в" 60 вул. Перемоги Будинок декабристів XIX ст. "в" 61 -"- Успенська церква та 1789 р. "в" дзвіниця
Барський район
62 м. Бар Кармелітський монастир 1531 р. "в" 63 -"- Успенська церква XVIII ст. "в"
Гайсинський район
64 смт Дашів Михайлівська церква XVIII ст. "в" (дер.)
Жмеринський район
65 смт Шаргород Комплекс будівель Ми- XVII-
колаївського монасти- XVIII ст. "в" ря
66 -"- Костьол 1595 р. "в" 67 -"- Синагога 1589 р. "в" 68 с. Браїлів Троїцький собор з 1767 р. "в" келіями
69 с. Слобода Богородицька церква XVIII ст. "в" Шаргородська (дер.)
Калинівський район
70 с. Нова Гребля Михайлівська церква 1861 р. "в"
Липовецький район
71 с. Нападівка Палац XVIII ст. "в"
Могилів-Подільський
район
72 с. Кукавка Церква 1806 р. "в"
Немирівський район
73 смт Немирів Палац та парк XIX ст. "в" 74 смт Вороновиця Палац та парк XVIII ст. "в"
ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ
75 м. Луцьк Замок
1 -"- В'їздова башта XIV ст. "б" 2 м. Луцьк Башта Свидригайла XV ст. "б" 3 -"- Владича башта XV ст. "б" 4 -"- Кріпосні мури XV ст. "б" 76 1 -"- Костьол бернардинів 1752 р. "в" 2 -"- Келії 1752 р. "в" 77 -"- Монастир єзуїтів
1 -"- Костьол 1610 р. "в" 2 -"- Дзвіниця 1539 р. "а" 3 -"- Келії 1610 р. "в" 78 -"- Покровська церква XIII-
XVII ст. "в" 79 -"- Здвиженська церква 1887 р. "в" 80 -"- Монастир домініканів 1752 р. "в" 81 -"- Монастир тринітаріїв 1729 р. "в" 82 -"- Жилий будинок XVI-
XVII ст. "в" 83 -"- Монастир василіанів 1647 р. "в"
Володимир-Волинсь-
кий район
84 1 м. Володимир- Успенський собор 1156 р. "б" Волинський (Мстиславів храм)
2 -"- Будинок з дзвіницею 1494 р. "в"
3 -"- Мури з брамами XVII ст. "а" 85 -"- Василівська церква XIV-
XV ст. "б" 86 -"- Костьол 1752 р. "в" 87 с. Бужковичі Богородицька церква 1766 р. "в" (дер.)
88 с. Зимне Святогорський монастир
1 -"- Успенська церква з 1495 р. "б"
печерами
2 -"- Оборонні мури з XV ст. "а" баштами
3 -"- Троїцька церква 1567 р. "в" 89 с. Кисилин Михайлівська церква 1632-
та дзвіниця 1677 рр. "в" 90 с. Когильне Михайлівська церква 1729 р. "в" (дер.)
91 с. Лудин Миколаївська церква 1601 р. "в"
(дер.)
92 с. Мовників Церква Різдва (дер.) 1713 р. "в"
93 с. Низкиничи Успенська церква та XVII ст. "б" дзвіниця
94 с. Оса Михайлівська церква 1772 р. "в" (дер.)
95 с. Рогожани Преображенська церква 1751 р. "в"
(дер.)
96 с. Стара Лішня Михайлівська церква 1773 р. "в"
(дер.)
97 с. Туропин Здвиженська церква 1777 р. "в"
(дер.)
Горохівський район
98 м. Берестечко Троїцький костьол та 1711 р. "в" дзвіниця
99 -"- Каплиця Теклівська XVII ст. "а" 100 с. Борочиче Миколаївська церква XVII ст. "в" (дер.)
101 с. Вільхівка Здвиженська церква 1782 р. "в"
(дер.)
102 с. Квасів Преображенська церква 1765 р. "в"
(дер.)
103 с. Кутрів Георгіївська церква та 1761 р. "в"
дзвіниця (дер.)
104 с. Несвіч Михайлівська церква 1771 р. "в" (дер.)
105 с. Охлопів Миколаївська церква 1638 р. "в"
106 с. Підбереззя Зачаттівська церква XVII ст. "в" (дер.)
107 с. Ржищів Михайлівська церква 1756 р. "а"
(дер.)
Камінь-Каширський
район
108 м. Камінь-Каширсь- Церква Різдва (дер.) 1723 р. "в" кий
109 смт Заболоття Здвиженська церква 1795 р. "в" (дер.)
110 с. Верхи Михайлівська церква 1742 р. "в"
(дер.)
111 с. Грудки Михайлівська церква 1775 р. "в"
(дер.)
112 с. Качин Успенська церква 1589 р. "в"
(дер.)
113 с. Михнівка Стрітенська церква 1642 р. "в"
(дер.)
114 с. Нуйно Преображенська церква 1600 р. "в"
(дер.)
115 с. Тур Миколаївська церква 1778 р. "в"
(дер.)
Ківерцівський район
116 1 смт Олика Костьол колегіатів 1640 р. "в" 2 -"- Дзвіниця 1650 р. "а" 3 -"- Мури з баштами та 1650 р. "а" брамами
117 -"- Замок 1564 р. "в" 118 -"- Петропавлівський 1450-
костьол 1612 рр. "в" 119 с. Жидичин Миколаївська церква 1723 р. "в" 120 с. Залісоче Стрітенська церква 1784 р. "в" та дзвіниця
121 с. Карасин Михайлівська церква 1691 р. "в" (дер.)
122 с. Липне Михайлівська церква 1770 р. "в"
(дер.)
123 с. Макаревичи Михайлівська церква 1776 р. "в"
(дер.)
124 с. Метельне Покровська церква 1810 р. "в"
(дер.)
125 с. Піддубці Покровська церква 1745 р. "в"
(дер.)
126 с. Старий Чорто- Костьол 1639 р. "в"
рийськ
127 с. Троянівка Церква Різдва (дер.) 1772 р. "в" 128 с. Четвертня Преображенська церква 1600 р. "в" (дер.)
Ковельський район
129 с. Доротище Успенська церква 1769 р. "в" 130 с. Дроздні Михайлівська церква 1710 р. "в" 131 с. Мильці Миколаївський монастир 1542 р. "в"
Любомльський район
132 м. Любомль Георгіївська церква 1264 р. "в" 133 -"- Костьол та дзвіниця 1412 р. "в" 134 смт Луків Костьол XVI ст. "в" 135 -"- Парасківська церква та 1723 р. "в" дзвіниця
136 с. Згорани Дмитрівська церква 1674 р. "в" (дер.)
137 с. Новосілки Церква Різдва (дер.) 1676 р. "в"
138 с. Радехів Успенська церква 1701 р. "в" 139 с. Штунь Богословська церква 1777 р. "в"
Рожищенський район
140 смт Голоби Костьол 1728 р. "в" 141 с. Іванівка Петропавлівська церква 1629 р. "в" 142 с. Білосток Михайлівська церква 1636 р. "в" 143 с. Пожарки Стефанівська церква 1788 р. "в" (дер.)
144 с. Сірнички Лукинська церква 1788 р. "в"
(дер.)
145 с. Сокіл Успенська церква 1816 р. "в"
146 с. Шепель Успенська церква 1780 р. "в" (дер.)
147 с. Шурин Михайлівська церква 1661 р. "в"
(дер.)
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
148 м. Дніпропетровськ Сукняна фабрика 1794 р. "в" 149 -"- Преображенський собор 1835 р. "в" 150 м. Нікополь Церква Різдва в Сули- 1812 р. "в" цькому
151 м. Новомосковськ Троїцький собор (дер.) 1772 р. "б"
Криничанський район
152 с. Миронівка (Семе- Вознесенська церква 1812 р. "в" нівська с/р)
Царичанський район
153 1 с. Китайгород Миколаївська церква XVII ст. "в" 2 -"- Успенська церква XVII ст. "в" 3 -"- Дзвіниця XVII ст. "в"
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Слов'янський район
154 ст. Святогорськ Миколаївська церква XVII ст. "а" Святогорського мона-
стиря
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
155 м. Бердичів Кармелітський монастир
1 -"- Костьол з келіями XVII-
XVIII ст. "в" 2 -"- Прибрамііий корпус XVIII ст.
3 -"- Кріпосні мури з башта- XVI- "в" ми та келіями XVIII ст. "в"
Ємільчинський район
156 с. Рясне Парасківська церква 1771 р. "в" (дер.)
Коростенський район
157 с. Межирічка Миколаївська церква та 1772 р. "в" дзвіниця (дер.)
Овруцький район
158 м. Овруч Василівська церква та XII-
монастирські споруди XX ст. "б"
Олевський район
159 смт Олевськ Миколаївська церква 1596 р. "в"
Попільнянський
район
160 1 с. Верхівня Палац XVII ст. "в" 2-3 -"- Два флігелі XVII ст. "в" 4 -"- Костьол 1810 р. "в"
Черняхівський район
161 с. Кам'яний Брід Здвиженська церква та XVII ст. "в" дзвіниця (дер.)
162 с. Краївщина Михайлівська церква 1757 р. "в" (дер.)
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
163 м. Ужгород Замок-фортеця X-XVI ст. "в" 164 -"- Кафедральний собор 1646 р. "б" 165 -"- Резиденція епіскопа 1646 р. "в" 166 -"- Адміністративний буди- 1809 р. "в" нок
167 -"- Будинок лісництва в XVIII ст. "в" Радванці
168 м. Мукачеве Замок "Паланок" XIV-
XV ст. "в" 169 -"- Палац XVIII ст. "в" 170 -"- Каплиця XVI ст. "б" 171 1 -"- Миколаївська церква 1806 р. "в" 2 -"- Келії 1772 р. "в" 172 -"- Шелестівська церква 1733 р. "в" (дер.)
Берегівський район
173 м. Берегове Костьол XV ст. "в" 174 м. Виноградів Костьол францисканів з XIV-
келіями XV ст. "в" 175 -"- Костьол XV-
XVI ст. "в" 176 -"- Палац XVII ст. "в" 177 -"- Усочанський замок XV ст. "а" 178 смт Королеве Замок XIII ст. "а" 179 с. Івашковиця Михайлівська церква XVIII ст. "в" та дзвіниця (дер.)
180 с. Локіть Введенська церква та 1734 р. "в" дзвіниця (дер.)
181 с. Новоселиця Церква та дзвіниця XVIII ст. "в" (дер.)
182 с. Четове Церква (дер.) XVIII ст. "в"
Мукачівський район
183 смт Чинадієве Замок XIV-
XV ст. "в" 184 с. Вільховиця Церква (дер.) XVIII ст. "в" 185 с. Вишній Бистрий Святодухівська церква XVIII ст. "в" (дер.)
186 с. Гукливий Святодухівська церква
та дзвіниця (дер.) XVIII ст. "в"
187 с. Канора Церква (дер.) XVIII ст. "в"
Перечинський район
188 с. Буківцеве Церква Ганни (дер.) 1792 р. "в" 189 с. Вишка Церква (дер.) XVIII ст. "в" 190 с. Горяни Ротонда XIII-
XV ст. "б" 191 с. Гусний Миколаївська церква 1655 р. "в" (дер.)
192 с. Кострина Покровська церква 1761 р. "в"
(дер.)
193 с. Лікіцари Василівська церква 1748 р. "в"
(дер.)
194 с. Невицьке Замок-фортеця XIV ст. "а"
195 с. Середнє Замок-фортеця XIII ст. "а" 196 с. Сухий Предтечинська церква 1769 р. "в" (дер.)
197 с. Струмківка Костьол XV ст. "в"
198 с. Ужок Михайлівська церква XVII ст. "в" (дер.)
199 с. Чорноголова Миколаївська церква 1794 р. "в"
(дер.)
Тячівський район
200 м. Тячів Костьол XV-
XVI ст. "в" 201 смт Ясіня Струківська церква XVI ст. "в" (дер.)
202 с. Діброва Церква (дер.) XVIII ст. "в"
203 с. Ділове Успенська церква 1750 р.
(дер.)
204 с. Кобилецька Вознесенська церква та XVIII ст. "в" Поляна дзвіниця (дер.)
205 с. Колодне Миколаївська церква XVI ст. "б"
(дер.)
206 с. Лазещина Плетівська церква XVIII ст. "в"
(дер.)
207 с. Нересниця Михайлівська церква XVIII ст. "в"
(дер.)
208 с. Середнє Водяне Миколаївська церква та 1428 р. "б"
дзвіниця (дер.)
209 -"- Церква (дер.) 1776 р. "в"
Хустський район
210 м. Хуст Руїни замка XIV ст. "а" 211 -"- Єлізаветинська церква XIV ст. "в" 212 с. Буковець Введенська церква XVIII ст. "в" (дер.)
213 с. Верхній Студений Миколаївська церква та 1804 р. "в"
дзвіниця (дер.)
214 с. Данилове Миколаївська церква та 1779 р. "в" дзвіниця (дер.)
215 с. Ізки Миколаївська церква XVIII ст. "в" (дер.)
216 с. Колочава-Горб Святодухівська церква XVII ст. "в"
та дзвіниця (дер.)
217 с. Крайникове Михайлівська церква 1688 р. "б" та дзвіниця (дер.)
218 с. Майдан Церква (дер.) XVIII ст. "в" 219 с. Негровець Михайлівська церква XVIII ст. "в" (дер.)
220 с. Олександрівка Парасківська церква та XVII ст. "б"
дзвіниця (дер.)
221 с. Пилипець Церква Різдва (дер.) XVIII ст. "в" 222 с. Присліп Миколаївська церква та XVIII ст. "в" дзвіниця (дер.)
223 с. Репинне Церква (дер.) XVIII ст. "в" 224 с. Розтока Введенська церква 1759 р. "в" (дер.)
225 с. Рокити Миколаївська церква XVIII ст. "в"
(дер.)
226 с. Середній Студе- Церква та дзвіниця XVIII ст. "в"
ний (дер.)
227 с. Сокирниця Миколаївська церква та XVII ст. "в" дзвіниця (дер.)
228 с. Стеблівка Церква Різдва та дзві- 1643 р. "в" ниця (дер.)
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
Бердянський район
229 смт Ногайськ Троїцька церква в Обі- 1814 р. "в" точному
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
230 м. Івано-Франківськ Костьол XVII ст. "б" 231 -"- Колегія єзуїтів 1742 р. "в" 232 -"- Вірменський костьол 1762 р. "б" 233 м. Коломия Благовіщенська церква 1587 р. "б" та дзвіниця (дер.)
Богородчанський
район
234 1 смт Богородчани Костьол 1745 р. "в" 2 -"- Палати духівництва 1762 р. "в" 235 смт Ворохта Церква Різдва (дер.) XVII ст. "в" 236 смт Ділятин Церква та дзвіниця XVIII ст. "в" (дер.)
237 смт Тисмениця Богородицька церква 1736 р. "в"
(дер.)
238 с. Дора Михайлівська церква XVII ст. "в"
(дер.)
239 с. Манява Монастир-скит "а"
240 с. Пнів Замок XV ст. "а"
Галицький район
241 м. Галич Церква Різдва XIII-
XVIII ст. "в" 242 1 м. Рогатин Церква Різдва XII ст. "б" 2 -"- Мури з брамами XIII-
XIV ст. "а" 243 -"- Святодухівська церква XVII ст. "в" (дер.)
244 -"- Костьол 1666 р. "в"
245 с. Крилос Успенська церква XVI ст. "в" 246 -"- Каплиця XV ст. "б" 247 с. Черче Церква (дер.) 1733 р. "в" 248 с. Шевченкове Церква Пантелеймона XIII-
XVI ст. "б"
Городенківський
район
249 1 м. Городенка Костьол 1760 р. "в" 2 -"- Келії 1760 р. "в" 250 1 смт Гвіздець Костьол Бернардинів 1725 р. "в" 2 -"- Келії XVIII ст. "в" 3 -"- Надбрамна дзвіниця XVIII ст. "а" 251 смт Чернелиця Замок XVII ст. "а"
КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ
252 1-4 м. Кіровоград Казарми Єлізаветинсь- 1754 р. "в" кої фортеці
253 -"- Двірцевий корпус 1848 р. "в" 254 -"- Військове училище 1848 р. "в" 255 -"- Манеж 1848 р. "в" 256 -"- Штабний корпус 1848 р. "в" 257 -"- Жилий будинок (вул. 1800 р. "в" Володарського, 61)
258 -"- Грецька церква 1812 р. "в"
КРИМСЬКА ОБЛАСТЬ
259 м. Сімферополь Палац в Салгірці поч. XIX "в" ст.
260 м. Євпаторія Мечеть Джума-Джамі 1552 р. "в" 261 -"- Теккіє дервішів (мона- XIV-
стир) XV ст. "в" 262 -"- Турецька баня XVI ст. "в" 263 1 -"- Велика кенаса XVIII ст. "в" 2 -"- Мала кенаса XVIII ст. "в" 3 -"- Двори з аркадами XVIII ст. "а" 264 м. Керч Церква Івана Предтечі VIII ст. "б" 265 -"- Мелек-Чесменський кур- IV ст. "б" ган до н. е.
266 -"- Царський курган IV ст. "б" до н. е.
267 -"- Фортеця Ені-Кале 1703 р. "а" 268 м. Феодосія Історико-архітектурний
заповідник "Генуезька
фортеця"
1 -"- Башта Климента 1348 р. "а" 2 -"- Башта Криско XIV ст. "а" 3 -"- Церква Івана Предтечі 1348 р. "б" 4 -"- Церква Івана Богослова XIV ст. "б" 5 -"- Церква Георгія XIV ст. "б" 6 -"- Церква Стефана XIII-
XIV ст. "б" 7 -"- Стіни фортеці XIV ст. "а" 8 -"- Докова башта XIV ст. "а" 9 -"- Турецька баня XV-
XVI ст. "а" 269 Міська фортеця
1 -"- Стіни фортеці XIV ст. "а" 2 -"- Башта Костянтина 1382-
1448 рр. "а" 3 -"- Башта Фоми 1373 р. "а" 4 -"- Башта Джіовані 1342 р. "а" ді Скаффа
270 -"- Генуезький міст XIV ст. "а" 271 -"- Церква Сергія XIV ст. "б" 272 -"- Церква Гаврила та Ми- 1408 р. "а" хайла
273 -"- Церква Георгія 1385 р. "в" 274 -"- Мечеть 1623 р. "в" 275 30-й кілометр шосе Катерининська миля 1786 р. "а" Сімферополь - Фео-
досія
276 м. Старий Крим Мечеть і медрессе 1314 р. "а" 277 -"- Старовинна церква X-XII ст. "а" 278 -"- Комплекс монастиря
Сурп-Хач
1 -"- Церква 1338 р. "а" 2 -"- Келії 1338 р. "а" 3 -"- Трапезна 1338 р. "а" 4 -"- Фонтани XIV ст. "а" 279 смт Судак Державний історичний
заповідник "Генуезька
фортеця"
1 Дозорна башта XIV-XV "а" ст.
2 смт Судак Башта Якобо Торсело 1385 р. "а" 3 -"- Передмостове укріплен- 1385-
ня 1414 рр. "а" 4 -"- Башта Бернардо Фран- 1414 р. "а" ко Пагана
5 -"- Башта Пасквале Джу- 1392 р. "а" диче
6 -"- Кругла башта 1385-
1414 рр. "а" 7 -"- Башта Корадо Чикало 1404 р. "а" 8 -"- Башта Лукині Флеско 1409 р. "а" Лавані
9 -"- Безіменна башта XIV-
XV ст. "а" 10 -"- Башта Джіовані Маріоні 1387 р. "а" 11 -"- Башта Гварко Румбальдо 1394 р. "а" 12 -"- Башта 1385-
1414 рр. "а" 13 -"- Башта Фредеріко Астаг- 1386 р. "а" вера
14 -"- Церква дванадцяти апо- XIV ст. "а" столів
15 -"- Кутова башта XIV-
XV ст. "а" 16 -"- Консульська башта XIV-
XV ст. "а" 17 -"- Георгіївська башта XIV-
XV ст. "а" 18 -"- Башта 1375-
1414 рр. "а" 19 -"- Старовинний храм XV ст. "а" 20 -"- Церква з аркадою до 1322 "б" р.
21 -"- Підземна споруда XIV ст. "а" 22 -"- Складська споруда N 1 1385-
1414 рр. "а" 23 -"- Складська споруда N 2 1385-
1414 рр. "а"
Алуштинський район
280 м. Алушта Квадратна башта VI ст. "а" 281 -"- Кругла башта VI ст. "а" 282 с. Лагерне Іллінська церква X-XI ст. "б" 283 с. Морське Башта Чабан-Куле XIV-
XV ст. "б" 284 с. Уютне Церква X ст. "б"
Бахчисарайський
район
285 м. Бахчисарай Ханський палац
1 -"- Головний корпус поч. XVI-
XVIII ст. "б" 2 -"- Гарем XVIII ст. "б" 3 -"- Графський (світський) поч. XVI-
корпус XVIII ст. "б" 4 -"- Ханська кухня
5 -"- Стайневий корпус XVI-
XVIII ст. "в" 6 -"- Бібліотечний корпус XIX ст. "б" 7 -"- Соколина башта XVIII ст. "б" 8 -"- Ханська мечеть 1740-
1743 рр. "б" 9 -"- Гробниця "Дюрбе Ди- 1764 р. "а" ляра-Бикеч"
10 -"- Баня "Сари Гюзель" 1533 р. "б" 11 -"- Гробниця "Північне XVI ст. "а" Дюрбе"
12 -"- Гробниця "Південне XVII ст. "а" Дюрбе"
13 -"- Надгробна ротонда XVIII ст. "а" 14 -"- Набережна з трьома XVI ст. "в" мостами
15 -"- Сади і паркові споруди XVI-
XVIII ст. "б" 16 -"- Катерининська миля 1787 р. "а" 286 -"- Гробниця "Ескі Дюрбе" XIV ст. "а" 287 -"- Гробниця "Дюрбе Хаджи 1501 р. "а" Гірея"
288 -"- Школа "Зинджирли мед- 1500 р. "в" рессе"
289 -"- Печерний Успенський
монастир
1 -"- Успенська церква XV ст. "б" 2 -"- Дзвіниця XVIII ст. "а" 3 -"- Настоятельський буди- XVIII ст. "в" нок
290 -"- Фортеця і печерне міс-
то "Чуфут-Кале"
1 -"- Мури фортеці з брамою V-VI ст. "а" та баштою
2 -"- Східний мур фортеці з XIII-
великою брамою XIV ст. "а"вгору