Про Премію Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України
Постанова Кабінету Міністрів України; Положення від 13.06.2000951
Документ 951-2000-п, поточна редакція — Редакція від 21.11.2007, підстава - 1333-2007-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 13 червня 2000 р. N 951
Київ
{ Постанова втратила чинність крім абзацу першого пункту 1
на підставі Постанови КМ N 1333 ( 1333-2007-п ) від
21.11.2007 }
Про Премію Кабінету Міністрів України за
особливі досягнення молоді у розбудові України
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1592 ( 1592-2002-п ) від 25.10.2002
N 1106 ( 1106-2003-п ) від 17.07.2003
N 1402 ( 1402-2003-п ) від 04.09.2003
N 364 ( 364-2004-п ) від 24.03.2004
N 987 ( 987-2004-п ) від 28.07.2004
N 305 ( 305-2005-п ) від 20.04.2005
N 579 ( 579-2005-п ) від 13.07.2005
Розпорядженням КМ
N 473-р ( 473-2005-р ) від 22.11.2005 )
Постановою КМ
N 1207 ( 1207-2005-п ) від 15.12.2005 )
( У назві та тексті постанови, Положення про Премію Кабінету
Міністрів України за внесок молоді у розбудову держави та
Опису диплома лауреата Премії Кабінету Міністрів України
за внесок молоді у розбудову держави слова "за внесок
молоді у розбудову держави" замінено словами "за особливі
досягнення молоді у розбудові України" згідно з Постановою
КМ N 1207 ( 1207-2005-п ) від 15.12.2005 )

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Перейменувати Премію Кабінету Міністрів України за вагомі
досягнення молоді у різних сферах суспільного життя, засновану
згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада
1999 р. N 2097 ( 2097-99-п ), у Премію Кабінету Міністрів України
за особливі досягнення молоді у розбудові України.
Затвердити Положення про Премію Кабінету Міністрів України
за особливі досягнення молоді у розбудові України та опис диплома
лауреата цієї Премії (додаються).
2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити
подання в установленому порядку пропозицій щодо кандидатур на
здобуття Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення
молоді у розбудові України.
3. Міністерству фінансів під час формування показників
проекту Державного бюджету України на відповідний рік передбачати
Міністерству у справах молоді та спорту кошти на виплату Премії
Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у
розбудові України. ( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з
Постановами КМ N 1592 ( 1592-2002-п ) від 25.10.2002, N 364
( 364-2004-п ) від 24.03.2004, N 305 ( 305-2005-п ) від
20.04.2005 )
4. Визнати такими, що втратили чинність, пункти 2 - 5
постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 1999 р.
N 2097 "Про заснування Премії Кабінету Міністрів України за вагомі
досягнення молоді у різних сферах суспільного життя" (Офіційний
вісник України, 1999 р., N 46, ст. 2272).

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 червня 2000 р. N 951
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 25 жовтня 2002 р. N 1592 ( 1592-2002-п )
ПОЛОЖЕННЯ
про Премію Кабінету Міністрів України
за особливі досягнення молоді у розбудові України
( У тексті Положення слова "Міністерство у справах сім'ї,
дітей та молоді" в усіх відмінках замінено словами "Міністерство у
справах молоді та спорту" у відповідному відмінку згідно з
Постановою N 305 ( 305-2005-п ) від 20.04.2005 )
( У тексті Положення слова "Міністерство у справах молоді
та спорту" в усіх відмінках замінено словом
"Мінсім'ямолодьспорт" у відповідному відмінку згідно з
Постановою КМ N 1207 ( 1207-2005-п ) від 15.12.2005 )
1. Премія Кабінету Міністрів України за особливі досягнення
молоді у розбудові України (далі - Премія) присуджується молоді,
особливі досягнення якої сприяють розвитку суспільно-економічного
життя України, її розбудові та утвердженню міжнародного
авторитету. ( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1207 ( 1207-2005-п ) від 15.12.2005 )
2. Щороку присуджується 60 Премій у розмірі 120
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян кожна. ( Пункт 2 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 364 ( 364-2004-п ) від
24.03.2004 )
3. Премія присуджується рішенням Кабінету Міністрів України
до Дня молоді особам віком до 35 років.
Особи (колективи), яким Премію вже було присуджено, на
здобуття її повторно не висуваються. ( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 987
( 987-2004-п ) від 28.07.2004, N 1207 ( 1207-2005-п ) від
15.12.2005 )
4. Премія присуджується у шести номінаціях, досягнення за
якими визначаються з урахуванням таких критеріїв:
1) номінація за виробничі досягнення:
значне перевиконання виробничих завдань, високий ступінь їх
складності; ( Абзац другий підпункту 1 пункту 4 в редакції
Постанови КМ N 1207 ( 1207-2005-п ) від 15.12.2005 )

( Абзац третій підпункту 1 пункту 4 виключено на підставі
Постанови КМ N 1207 ( 1207-2005-п ) від 15.12.2005 )
( Абзац четвертий підпункту 1 пункту 4 виключено на підставі
Постанови КМ N 1207 ( 1207-2005-п ) від 15.12.2005 )

2) номінація за наукові досягнення:
рівень отриманих наукових та науково-прикладних результатів;
( Абзац другий підпункту 2 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 1207 ( 1207-2005-п ) від 15.12.2005 )
( Абзац третій підпункту 2 пункту 4 виключено на підставі
Постанови КМ N 1207 ( 1207-2005-п ) від 15.12.2005 )
( Абзац четвертий підпункту 2 пункту 4 виключено на підставі
Постанови КМ N 1207 ( 1207-2005-п ) від 15.12.2005 )

3) номінація за творчі досягнення:
здобуття звання лауреата (переможця, дипломанта) на
всеукраїнських, міжнародних конкурсах, фестивалях, інших заходах
мистецького спрямування; ( Абзац другий підпункту 3 пункту 4 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1207 ( 1207-2005-п )
від 15.12.2005 )
значний особистий внесок у розвиток аматорського мистецтва,
збереження та популяризацію декоративно-ужиткового мистецтва,
народної творчості, звичаїв та обрядів; ( Абзац третій підпункту 3
пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1207
( 1207-2005-п ) від 15.12.2005 )
значний авторський доробок у мистецькій сфері, рівень його
визнання з боку фахівців; ( Абзац четвертий підпункту 3 пункту 4
із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1207 ( 1207-2005-п
) від 15.12.2005 )
4) номінація за спортивні досягнення:
перемога на чемпіонатах та першостях України, Європи, світу,
призові місця на Олімпійських іграх; ( Абзац другий підпункту 4
пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1207
( 1207-2005-п ) від 15.12.2005 )
значний особистий внесок у розвиток масової фізичної культури
та спорту; ( Абзац третій підпункту 4 пункту 4 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 1207 ( 1207-2005-п ) від
15.12.2005 )
5) номінація за особисту мужність: ( Абзац перший підпункту 5
пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1207
( 1207-2005-п ) від 15.12.2005 )
( Абзац другий підпункту 5 пункту 4 виключено на підставі
Постанови КМ N 1207 ( 1207-2005-п ) від 15.12.2005 )
відвага та ініціативні дії, виявлені під час врятування
людини, забезпечення громадського правопорядку, ліквідації
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;
( Абзац третій підпункту 5 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 1207 ( 1207-2005-п ) від 15.12.2005 )
особиста мужність під час виконання завдань у складі
миротворчого контингенту чи миротворчого персоналу України,
направлених до іншої держави для участі у міжнародній миротворчій
операції;
6) номінація за внесок у розвиток молодіжного руху:
значний особистий внесок у залученні молоді до роботи в
громадських організаціях, підвищення ефективності їх діяльності,
впровадження ними соціально значущих програм і заходів; ( Абзац
другий підпункту 6 пункту 4 в редакції Постанови КМ N 1207
( 1207-2005-п ) від 15.12.2005 )

( Абзац третій підпункту 6 пункту 4 виключено на підставі
Постанови КМ N 1207 ( 1207-2005-п ) від 15.12.2005 )

5. Для розгляду, конкурсного відбору кандидатур та висунення
кандидатів на здобуття Премії утворюється Комітет з присудження
Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у
розбудові України (далі - Комітет). Комітет очолює
Віце-прем'єр-міністр України (питання гуманітарної і соціальної
політики). ( Абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 579 ( 579-2005-п ) від 13.07.2005, Розпорядженням
КМ N 473-р ( 473-2005-р ) від 22.11.2005 )
До складу Комітету входять Міністр у справах сім'ї, молоді та
спорту (заступник голови Комітету), перший заступник (заступник)
Міністра охорони здоров'я, Міністра культури і туризму, Міністра
освіти і науки, Міністра оборони, Міністра внутрішніх справ,
Міністра фінансів, Міністра промислової політики, Міністра
економіки, Міністра праці та соціальної політики, Міністра
аграрної політики, Міністра з питань надзвичайних ситуацій та у
справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи,
перший заступник Голови Адміністрації Держприкордонслужби,
заступники голів Держпідприємництва, Держкомтелерадіо, Державної
податкової адміністрації, перший заступник Міністра у справах
сім'ї, молоді та спорту, віце-президент Національної академії
наук, представник Верховної Ради України (за згодою), голова
Українського національного комітету молодіжних організацій (за
згодою), голова Національної ради молодіжних організацій (за
згодою), інші особи за рішенням голови Комітету. ( Абзац другий
пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1106
( 1106-2003-п ) від 17.07.2003, N 1402 ( 1402-2003-п ) від
04.09.2003, N 364 ( 364-2004-п ) від 24.03.2004, N 1207
( 1207-2005-п ) від 15.12.2005 )
Персональний склад Комітету затверджує його голова. Члени
Комітету беруть участь в його роботі на громадських засадах.
Комітет відповідно до покладених на нього завдань:
розглядає подання про присудження Премії;
проводить відбір кандидатур на здобуття Премії;
щороку готує обгрунтовані пропозиції щодо кандидатів на
здобуття Премії і вносить їх Кабінетові Міністрів України до
1 червня.
Основною формою роботи Комітету є засідання, які проводяться
у міру потреби. Засідання Комітету проводить його голова або за
дорученням голови Комітету його заступник.
Засідання Комітету є правоможним, якщо на ньому присутні не
менш як дві третини його складу.
Рішення Комітету про висунення кандидатів на здобуття Премії
приймається таємним голосуванням простою більшістю голосів
присутніх членів Комітету. ( Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 305
( 305-2005-п ) від 20.04.2005 )
6. Організаційне забезпечення роботи Комітету здійснює
Мінсім'ямолодьспорт. ( Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 364 ( 364-2004-п ) від 24.03.2004 )
7. Районні, районні у мм. Києві та Севастополі
держадміністрації, органи місцевого самоврядування, підприємства,
установи та організації, об'єднання громадян щороку до 1 березня
подають відповідно до номінацій, за якими висуваються кандидати на
здобуття Премії, центральним органам виконавчої влади, Раді
міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським держадміністраціям, Національній та
галузевим академіям наук, всеукраїнським молодіжним громадським
організаціям такі документи: ( Абзац перший пункту 7 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 1207 ( 1207-2005-п ) від
15.12.2005 )
клопотання про присудження Премії;
характеристику кандидата на здобуття Премії, в якій
висвітлюються його досягнення відповідно до номінації, за якою
висувається кандидат, за підписом керівника, скріпленим печаткою,
- у двох примірниках (оригінали); ( Абзац третій пункту 7 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1207 ( 1207-2005-п )
від 15.12.2005 )
особовий листок з обліку кадрів кандидата на здобуття Премії
за підписом начальника кадрової служби за місцем роботи або
навчання, скріпленим печаткою, - у двох примірниках (оригінали);
( Абзац четвертий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 1207 ( 1207-2005-п ) від 15.12.2005 )
копію паспорта (у разі висунення колективу - копію паспорта
кожного члена колективу);
копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.
( Абзац шостий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 1207 ( 1207-2005-п ) від 15.12.2005 )
8. Центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська
міські держадміністрації, Національна та галузеві академії наук,
всеукраїнські молодіжні громадські організації на підставі поданих
документів відбирають не більш як 5 кандидатур на здобуття Премії
і щороку до 1 квітня подають Мінсім'ямолодьспорту: ( Абзац перший
пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1207
( 1207-2005-п ) від 15.12.2005 )
клопотання про присудження Премії;
список кандидатів на здобуття Премії за підписом керівника
відповідного органу, установи та організації;
документи, зазначені в пункті 7 цього Положення;
інформацію про загальну кількість поданих їм кандидатур на
здобуття Премії. ( Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 364
( 364-2004-п ) від 24.03.2004 )
9. Мінсім'ямолодьспорт забезпечує приймання та розгляд
документів, зазначених у пункті 8 цього Положення, і готує
Комітетові подання про присудження Премії. ( Пункт 9 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 364 ( 364-2004-п ) від
24.03.2004 )
10. Рішення Кабінету Міністрів України про присудження Премії
приймається у формі постанови та є підставою для здійснення виплат
відповідних сум її лауреатам.
11. Фінансування видатків, пов'язаних з виплатою Премії,
здійснюється за рахунок призначень, передбачених у державному
бюджеті Мінсім'ямолодьспорту на виконання державних програм і
заходів стосовно дітей, молоді, жінок та сім'ї.
( Абзац другий пункту 11 виключено на підставі Постанови КМ
N 1207 ( 1207-2005-п ) від 15.12.2005 )
12. Диплом і грошовий еквівалент Премії вручаються в
урочистій обстановці Прем'єр-міністром України або
Віце-прем'єр-міністром України з гуманітарних питань чи за їх
дорученням - Міністром у справах сім'ї, молоді та спорту. ( Абзац
перший пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 364 ( 364-2004-п ) від 24.03.2004, N 1207 ( 1207-2005-п ) від
15.12.2005 )
У разі відсутності лауреата на урочистому врученні диплом і
нагрудний знак вручаються йому відповідно Головою Ради міністрів
Автономної Республіки Крим, головами обласних, Київської та
Севастопольської міських держадміністрацій, грошовий еквівалент
Премії - Міністром у справах сім'ї, молоді та спорту. ( Пункт 12
із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 305 ( 305-2005-п )
від 20.04.2005, N 1207 ( 1207-2005-п ) від 15.12.2005 )
13. Описи диплома і нагрудного знака лауреата Премії
затверджує Кабінет Міністрів України.
( Положення в редакції Постанови КМ N 1592 ( 1592-2002-п ) від
25.10.2002 )
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 червня 2000 р. N 951
ОПИС
диплома лауреата Премії Кабінету Міністрів
України за особливі досягнення молоді у
розбудові України
Диплом лауреата Премії Кабінету Міністрів України за особливі
досягнення молоді у розбудові України (далі - диплом) складається
з обкладинки і вкладки з текстом.
Обкладинка має форму прямокутника розміром 430 х 302
міліметри, складеного в один згин по лінії короткої сторони.
Виготовляється з твердого картону. Зовнішній бік обкладинки
обтягнутий червоною шевровою шкірою з фланелевою підкладкою.
На лицьовому боці обкладинки - тиснений фарбою золотистого
кольору напис "Диплом лауреата Премії Кабінету Міністрів України
за особливі досягнення молоді у розбудові України". Всередині
обкладинки у місці її згину закріплено муарову стрічку синього і
жовтого кольорів (співвідношення кольорів стрічки - 1:1) для
вкладки.
Вкладка виготовляється з високоякісного крейдованого паперу і
має форму прямокутника розміром 420 х 297 міліметрів, складеного в
один згин по лінії короткої сторони.
На першій (лицьовій) сторінці вкладки вгорі міститься
зображення малого Державного Герба України, виконане фарбою
золотистого кольору. В центрі сторінки синьою фарбою надруковані
слова "Диплом лауреата Премії Кабінету Міністрів України за
особливі досягнення молоді у розбудові України".
На другій сторінці у центрі - кольорове зображення фасаду
Будинку Уряду України на фоні Державного Прапора України.
На третій сторінці синьою фарбою надруковано: "Лауреату
Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у
розбудові України ________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові) у номінації ____________________________________________.
( Абзац сьомий в редакції Постанови КМ N 1592 ( 1592-2002-п ) від
25.10.2002 )
Нижче зазначається дата і номер постанови Кабінету Міністрів
України про присудження Премії. Диплом підписується
Прем'єр-міністром України. У лівому нижньому кутку друкарським
способом вказується номер диплома.вгору