Про економію державних коштів
Постанова Кабінету Міністрів України; Заходи від 22.10.2008943
Документ 943-2008-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 12.03.2014, підстава - 65-2014-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 22 жовтня 2008 р. № 943
Київ

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 65 від 01.03.2014}

Про економію державних коштів

{Назва Постанови в редакції Постанови КМ № 194 від 05.03.2012}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 506 від 20.05.2009
№ 595 від 17.06.2009
№ 1150 від 16.09.2009
№ 1322 від 08.12.2009
№ 53 від 27.01.2010
№ 241 від 02.03.2010
№ 700 від 04.08.2010
№ 877 від 29.09.2010
№ 964 від 11.10.2010
№ 1136 від 15.12.2010
№ 1139 від 13.12.2010
№ 1177 від 20.12.2010
№ 1185 від 22.12.2010
№ 14 від 12.01.2011}

{Змінюється Постановою КМ № 28 від 19.01.2011}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 362 від 06.04.2011
№ 545 від 25.05.2011
№ 609 від 30.05.2011
№ 653 від 20.06.2011
№ 829 від 25.07.2011
№ 968 від 07.09.2011
№ 1033 від 10.10.2011
№ 1055 від 17.10.2011
№ 1180 від 21.11.2011
№ 1299 від 14.12.2011
№ 194 від 05.03.2012
№ 589 від 27.06.2012}

{Змінюється Постановою КМ № 769 від 13.08.2012}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 1018 від 07.11.2012
№ 92 від 06.02.2013
№ 384 від 27.05.2013
№ 380 від 29.05.2013
№ 920 від 04.12.2013
№ 969 від 25.12.2013
№ 49 від 29.01.2014
№ 61 від 12.02.2014}

З метою економного і раціонального використання державних коштів Кабінет Міністрів України постановляє:

{Вступна частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 194 від 05.03.2012}

1. Затвердити заходи щодо економного та раціонального використання державних коштів, передбачених для утримання органів державної влади та інших державних органів, підприємств, установ та організацій, утворених у встановленому порядку органами державної влади, які використовують кошти державного бюджету, що додаються.

{Пункт 1 в редакції Постанови КМ № 194 від 05.03.2012}

2. Рекомендувати з урахуванням затверджених цією постановою заходів:

органам місцевого самоврядування затвердити протягом місяця заходи щодо економного та раціонального використання бюджетних коштів, передбачених для їх утримання;

правлінню Пенсійного фонду України, правлінням фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування вжити заходів щодо економного та раціонального використання державних коштів, передбачених на їх утримання;

суб’єктам управління об’єктами державної власності забезпечити розгляд, у тому числі на загальних зборах або засіданнях наглядових рад господарських товариств, питання щодо економного та раціонального використання державних коштів.

{Пункт 2 в редакції Постанови КМ № 194 від 05.03.2012}

3. Державній фінансовій інспекції забезпечити постійний контроль за виконанням затверджених цією постановою заходів та інформувати щокварталу Кабінет Міністрів України про стан їх виконання.

{Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 968 від 07.09.2011;  в редакції Постанови КМ № 194 від 05.03.2012}

Прем'єр-міністр України

Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 34

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 жовтня 2008 р. № 943

ЗАХОДИ
щодо економного та раціонального використання
державних коштів, передбачених для утримання органів
державної влади та інших державних органів, підприємств,
установ та організацій, утворених у встановленому порядку органами
державної влади, які використовують кошти державного бюджету

{Назва Заходів в редакції Постанови КМ № 194 від 05.03.2012}

Найменування заходу

Строк виконання

1.

Припинити придбання автотранспорту (крім транспортних засобів спеціалізованого призначення та транспортних засобів для Верховного Суду України), меблів (крім випадків придбання меблів для новоутворених і збільшення чисельності працівників усіх бюджетних установ, а також придбання меблів для приміщень після проведення в них капітального ремонту чи реконструкції, спеціально пристосованих казарм для розміщення в них військовослужбовців рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом у Збройних Силах, та стелажів для зберігання переписної документації Всеукраїнського перепису населення і сільськогосподарського перепису), мобільних телефонів, ноутбуків та проведення ремонтів кабінетів (крім ремонту приміщень, в яких розміщено Укрдержреєстр, Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ, ДСЗПД та Держінформнауки, а також приміщень, які перебувають в аварійному стані).

до 1 січня 2015 р.


Для службового користуванняДія цього пункту не поширюється на придбання товарів вітчизняного виробництва в установленому законом порядку.


{Пункт 2 виключено на підставі Постанови КМ № 877 від 29.09.2010}

3.

Припинити придбання форменного одягу для працівників органів виконавчої влади (крім органів державної виконавчої служби, органів внутрішніх справ, органів та установ державної кримінально-виконавчої служби та посадових осіб податкової міліції та посадових осіб територіальних органів доходів і зборів, які контролюють дотримання суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності і громадянами законодавства під час перетину митного кордону України, особового складу ДСНС, її територіальних органів та державних установ, що належать до сфери її управління),  центрального управління СБУ, апарату управління Служби зовнішньої розвідки, Адміністрації Держприкордонслужби, Адміністрації Держспецзв'яку і органу управління державною охороною, а також для працівників центрального апарату Міноборони, ДСНС

до 1 січня 2015 р.

4.

Переглянути переліки категорій працівників, для яких носіння форменного одягу є обов'язковим, та підготувати за погодженням з Мінфіном відповідні пропозиції щодо їх скорочення

до 1 грудня 2008 р.

{Пункт 5 виключено на підставі Постанови КМ № 877 від 29.09.2010}

6.

Розробляти та затверджувати плани заходів з енергозбереження, забезпечуючи зменшення витрат на комунальні послуги та енергоносії

щороку

7.

Не допускати подання звернень до Кабінету Міністрів України та не приймати власні рішення щодо збільшення чисельності працівників підпорядкованих органів та установ

з 1 листопада 2008 р.

8.

Розробляти та затверджувати плани заходів з погашення кредиторської заборгованості за рахунок коштів як загального, так і спеціального фонду державного бюджету, та зменшення дебіторської заборгованості

щороку

9.

Припинити використання бюджетних коштів для проведення святкових заходів (за винятком централізованих заходів МКТ) і друкування продукції, не пов'язаної з виконанням завдань і функцій органів державної влади та інших державних органів

з 1 листопада 2008 р.

10.

Здійснювати витрати на забезпечення організації харчування (за винятком витрат на харчові продукти) в межах суми, яка не перевищує 2,25 відсотка загальної суми видатків кошторису державного органу (крім організації харчування у навчальних закладах усіх типів та рівнів акредитації, а також військовослужбовців Збройних Сил, інших утворених відповідно до закону військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення)

щороку

11.

Припинити здійснення державними службовцями та військовослужбовцями службових відряджень за кордон, за винятком довготермінових відряджень дипломатичних працівників і поїздок делегацій та осіб, визначених актами Президента України, Кабінету Міністрів України, а також Головою Верховної Ради України, Прем’єр-міністром України, Першим віце-прем’єр-міністром України, Віце-прем’єр-міністром України згідно з розподілом функціональних повноважень, Генеральним прокурором України, Главою Адміністрації Президента України, Міністром закордонних справ, Міністром внутрішніх справ, Головою СБУ та Головою Служби зовнішньої розвідки, начальником Управління державної охорони, які здійснюються в межах видатків, передбачених в кошторисах, та викликані нагальною потребою, у тому числі для вирішення проблемних питань розвитку окремих галузей економіки, участі у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна відповідно до міжнародних договорів України, а також з метою забезпечення виконання рішень щодо приймання (екстрадиції) з-за кордону осіб, що перебувають під вартою

до 1 січня 2015 року

12.

Забезпечувати мінімізацію витрат на службові відрядження шляхом оптимізації кількісного складу делегацій та строку їх перебування за кордоном, здешевлення витрат на оплату проїзду, наймання житла та інших витрат, пов’язаних з відрядженням

щороку

{Заходи із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 595 від 17.06.2009, № 1150 від 16.09.2009, № 1322 від 08.12.2009, № 241 від 02.03.2010, № 700 від 04.08.2010, № 877 від 29.09.2010, № 964 від 11.10.2010, № 1136 від 15.12.2010, № 1139 від 13.12.2010, № 1177 від 20.12.2010, № 1185 від 22.12.2010, № 14 від 12.01.2011, № 362 від 06.04.2011, № 545 від 25.05.2011, № 609 від 30.05.2011, № 653 від 20.06.2011, № 829 від 25.07.2011, № 1033 від 10.10.2011, № 1055 від 17.10.2011, № 1180 від 21.11.2011, № 1299 від 14.12.2011, № 194 від 05.03.2012, № 589 від 27.06.2012, № 1018 від 07.11.2012, № 92 від 06.02.2013, № 384 від 27.05.2013, № 380 від 29.05.2013, № 920 від 04.12.2013, № 969 від 25.12.2013, № 49 від 29.01.2014, № 61 від 12.02.2014}вгору