Про вдосконалення мережі адміністративних судів України
Указ Президента України від 16.10.2008941/2008
Документ 941/2008, чинний, поточна редакція — Редакція від 17.07.2012, підстава - 419/2012

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про вдосконалення мережі адміністративних судів України
{ Додатково див. Ухвалу Київського апеляційного
адміністративного суду
N 22-а-35980/08 ( v5980705-08 ) від 15.01.2009 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 33/2010 ( 33/2010 ) від 16.01.2010
N 419/2012 ( 419/2012 ) від 27.06.2012 }

З метою забезпечення реалізації громадянами конституційного
права на вільний доступ до правосуддя, наближеності місцевих і
апеляційних адміністративних судів до людини, відповідно до пункту
23 частини першої статті 106 Конституції України ( 254к/96-ВР )
та Закону України "Про судоустрій України" ( 3018-14 )
п о с т а н о в л я ю:
1. Утворити:
1) з 1 березня 2009 року:
Вінницький апеляційний адміністративний суд; { Абзац другий
пункту 1 статті 1 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 419/2012 ( 419/2012 ) від 27.06.2012 }
Житомирський апеляційний адміністративний суд. { Абзац третій
пункту 1 статті 1 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 419/2012 ( 419/2012 ) від 27.06.2012 }

{ Пункт 2 статті 1 втратив чинність на підставі Указу
Президента N 33/2010 ( 33/2010 ) від 16.01.2010 }

{ Статтю 2 виключено на підставі Указу Президента N 419/2012
( 419/2012 ) від 27.06.2012 }

{ Стаття 3 втратила чинність на підставі Указу Президента
N 33/2010 ( 33/2010 ) від 16.01.2010 }

4. Внести до Указу Президента України від 16 листопада
2004 року N 1417 ( 1417/2004 ) "Про утворення місцевих та
апеляційних адміністративних судів, затвердження їх мережі та
кількісного складу суддів" (зі змінами, внесеними Указом від
16 травня 2007 року N 417) ( 417/2007 ) такі зміни:

{ Пункт 1 статті 4 втратив чинність на підставі Указу
Президента N 33/2010 ( 33/2010 ) від 16.01.2010 }

2) статтю 2 доповнити новою частиною такого змісту:
"У системі адміністративних судів України утворюються з
1 березня 2009 року такі апеляційні адміністративні суди:
Вінницький апеляційний адміністративний суд;
Житомирський апеляційний адміністративний суд";

{ Пункт 3 статті 4 втратив чинність на підставі Указу
Президента N 33/2010 ( 33/2010 ) від 16.01.2010 }

4) у додатку N 2:
а) доповнити додаток перед позицією "Дніпропетровський
апеляційний адміністративний суд" новою позицією такого змісту:
"Вінницький апеляційний Вінницька, Хмельницька,
адміністративний суд Черкаська, Чернівецька
області";
б) доповнити додаток після позиції "Донецький апеляційний
адміністративний суд" новою позицією такого змісту:
"Житомирський апеляційний Волинська, Житомирська,
адміністративний суд Рівненська області";
в) у позиції "Київський апеляційний адміністративний суд"
слова "Вінницька, Житомирська", "Черкаська" виключити;
г) у позиції "Львівський апеляційний адміністративний суд"
слова "Волинська", "Рівненська", "Хмельницька, Чернівецька"
виключити;
5) у додатку N 3:

{ Підпункт "а" пункту 5 статті 4 втратив чинність на підставі
Указу Президента N 33/2010 ( 33/2010 ) від 16.01.2010 }

б) розділ "Апеляційні адміністративні суди" викласти в такій
редакції:
"Апеляційні адміністративні суди
Вінницький апеляційний 42 м. Вінниця
адміністративний суд
Дніпропетровський апеляційний 53 м. Дніпропетровськ
адміністративний суд
Донецький апеляційний 48 м. Донецьк
адміністративний суд
Житомирський апеляційний 38 м. Житомир
адміністративний суд
Київський апеляційний 58 м. Київ
адміністративний суд
Львівський апеляційний 61 м. Львів
адміністративний суд
Одеський апеляційний 37 м. Одеса
адміністративний суд
Севастопольський апеляційний 22 м. Севастополь
адміністративний суд
Харківський апеляційний 43 м. Харків";
адміністративний суд
в) у розділі "Разом" цифри "1024" замінити цифрами "1084".
5. Кабінету Міністрів України передбачити під час
доопрацювання законопроекту про Державний бюджет України на
2009 рік витрати, пов'язані з утворенням Вінницького та
Житомирського апеляційних адміністративних судів.
6. Головам Вінницької та Житомирської обласних державних
адміністрацій ужити невідкладних заходів щодо забезпечення
апеляційних адміністративних судів службовими приміщеннями.

{ Стаття 7 втратила чинність на підставі Указу Президента
N 33/2010 ( 33/2010 ) від 16.01.2010 }

8. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 16 жовтня 2008 року
N 941/2008вгору