Документ 912-2015-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 19.12.2015, підстава - 1040-2015-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 11 листопада 2015 р. № 912
Київ

Про здійснення у 2015 році правочинів з державним та гарантованим державою боргом з метою його реструктуризації і часткового списання

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 1040 від 18.12.2015}

З метою завершення реструктуризації державного та гарантованого державою боргу і його часткового списання відповідно до пункту 14 розділу “Прикінцеві положення” Закону України “Про Державний бюджет України на 2015 рік” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Здійснити правочини з державним боргом за державними зовнішніми запозиченнями та гарантованим державою боргом за зовнішніми кредитами (позиками), обслуговування та погашення яких здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, шляхом випуску і розміщення (в тому числі додаткових випусків і розміщень) облігацій зовнішніх державних позик України 2015 року та випуску і розміщення (в тому числі додаткових випусків і розміщень) державних деривативів в обмін на наявні боргові зобов’язання держави за державними зовнішніми запозиченнями та гарантованим державою боргом за зовнішніми кредитами (позиками), обслуговування та погашення яких здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, за переліком зовнішніх боргових зобов’язань, щодо яких вчинятимуться правочини стосовно зміни умов запозичень, затвердженим цією постановою (далі - правочини з державним та гарантованим державою боргом).

2. Затвердити такі, що додаються:

1) перелік зовнішніх боргових зобов’язань, щодо яких вчинятимуться правочини стосовно зміни умов запозичень;

2) Умови випуску і розміщення (в тому числі додаткових випусків і розміщень) облігацій зовнішніх державних позик України 2015 року;

3) Умови випуску і розміщення (в тому числі додаткових випусків і розміщень) державних деривативів.

3. Уповноважити Міністра фінансів Яресько Наталію:

1) здійснити правочини з державним та гарантованим державою боргом відповідно до Умов, затверджених цією постановою;

2) укласти відповідні договори та підписати інші документи, пов’язані з їх виконанням.

4. Міністерству фінансів:

1) здійснити випуск облігацій зовнішніх державних позик України 2015 року та державних деривативів відповідно до Умов, затверджених цією постановою;

2) передбачати під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік кошти для погашення та обслуговування облігацій зовнішніх державних позик України та здійснення виплат за державними деривативами відповідно до Умов, затверджених цією постановою.

5. Установити, що відповідно до умов здійснення правочинів з державним боргом за державними зовнішніми запозиченнями або гарантованим державою боргом та пункту 37 розділу VI “Прикінцеві та перехідні положення” Бюджетного кодексу України прострочена заборгованість державного підприємства “Фінансування інфраструктурних проектів” перед державою не виникає у результаті обміну єврооблігацій зазначеного державного підприємства, випущених під державні гарантії у 2010, 2011, 2012 роках, на облігації зовнішніх державних позик України 2015 року та державні деривативи, що випускаються відповідно до Умов, затверджених цією постановою.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 34
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 листопада 2015 р. № 912

ПЕРЕЛІК
зовнішніх боргових зобов’язань, щодо яких вчинятимуться правочини стосовно зміни умов запозичень

Боргове зобов’язання, рік виникнення

Рік погашення

Облігації зовнішньої державної позики

2005

2015

2006

2016

2007

2017

2010

2020

2010

2015

2011

2021

2011

2016

2012

2017

2012

2022

2013

2023

Єврооблігації державного підприємства “Фінансування інфраструктурних проектів”, випущені під державні гарантії у 2010, 2011 і 2012 роках

2017, 2018, 2017


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 листопада 2015 р. № 912

УМОВИ
випуску і розміщення (в тому числі додаткових випусків і розміщень) облігацій зовнішніх державних позик України 2015 року

1. Облігації зовнішніх державних позик України 2015 року (далі - облігації) випускаються дев’ятьма окремими серіями облігацій з такими основними сумами, відсотковим доходом та датами погашення:

облігації першої серії з основною сумою у розмірі 1330472000 доларів США, з дохідністю 7,75 відсотка та погашенням 1 вересня 2019 року;

{Абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1040 від 18.12.2015}

облігації другої серії з основною сумою у розмірі 1706530000 доларів США, з дохідністю 7,75 відсотка та погашенням 1 вересня 2020 року;

{Абзац третій пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1040 від 18.12.2015}

облігації третьої серії з основною сумою у розмірі 1377761000 доларів США, з дохідністю 7,75 відсотка та погашенням 1 вересня 2021 року;

облігації четвертої серії з основною сумою у розмірі 1354820000 доларів США, з дохідністю 7,75 відсотка та погашенням 1 вересня 2022 року;

облігації п’ятої серії з основною сумою у розмірі 1330114000 доларів США, з дохідністю 7,75 відсотка та погашенням 1 вересня 2023 року;

облігації шостої серії з основною сумою у розмірі 1315072000 доларів США, з дохідністю 7,75 відсотка та погашенням 1 вересня 2024 року;

облігації сьомої серії з основною сумою у розмірі 1306032000 доларів США, з дохідністю 7,75 відсотка та погашенням 1 вересня 2025 року;

облігації восьмої серії з основною сумою у розмірі 1295404000 доларів США, з дохідністю 7,75 відсотка та погашенням 1 вересня 2026 року;

облігації дев’ятої серії з основною сумою у розмірі 1286228000 доларів США, з дохідністю 7,75 відсотка та погашенням 1 вересня 2027 року.

2. Номінальна вартість однієї облігації становить 100000 доларів США та більшу суму, що є цілим числом, кратним 1000 доларів США.

3. З 1 вересня 2015 р. (включно) на облігації нараховуватиметься дохід за ставкою дохідності 7,75 відсотка річних.

4. Відсотковий дохід за облігаціями сплачується щороку 1 березня та 1 вересня починаючи з 1 березня 2016 року.

5. Погашення та обслуговування облігацій здійснюється за рахунок коштів, передбачених законом про Державний бюджет України на відповідний рік для погашення та обслуговування державного боргу.

6. Облігації та єврооблігації державного підприємства “Фінансування інфраструктурних проектів” згідно з переліком зовнішніх боргових зобов’язань, щодо яких вчинятимуться правочини стосовно зміни умов запозичень (далі - старі облігації), з 12 листопада 2015 р. є погашеними.

Старі облігації, що не були обміняні на зазначену в абзаці першому цього пункту дату на облігації та державні деривативи у зв’язку з тим, що держателями старих облігацій не надано необхідних розпоряджень, анулюються на зазначену дату. Права таких держателів на отримання додаткових облігацій та державних деривативів протягом 150 днів з такої дати підтверджуються записами, що ведуться у кліринговій системі.

Такі держателі старих облігацій мають право подати протягом 150 днів після зазначеної дати свої розпорядження щодо отримання ними додаткових облігацій та державних деривативів.

У разі подання держателями старих облігацій відповідних розпоряджень протягом 150 днів із зазначеної дати випускаються і розміщуються додаткові облігації та державні деривативи, що розподіляються між такими держателями.

Після завершення 150 днів із зазначеної дати держателі старих облігацій, які не подали відповідні розпорядження, не мають права отримувати додаткові облігації та державні деривативи. Додаткові облігації та державні деривативи, які держателі старих облігацій мали право отримати, випускаються через 150 днів із зазначеної дати і продаються на ринкових умовах. Кошти, отримані від продажу таких додаткових облігацій та державних деривативів, розподіляються пропорційно через клірингові системи між держателями старих облігацій, які не подали свої розпорядження.

Будь-які платежі, крім зобов’язань щодо розподілення коштів, отриманих від продажу додаткових облігацій та державних деривативів, згідно з цим пунктом не здійснюються. За результатами розподілу таких коштів зобов’язання щодо здійснення будь-яких платежів держателям старих облігацій вважаються повністю виконаними.

Рішення щодо додаткових випусків і розміщень облігацій на умовах, що затверджені цією постановою і передбачені у договорі про довірче управління щодо облігацій, приймає Кабінет Міністрів України.

7. Інші умови випуску і розміщення (в тому числі додаткових випусків і розміщень) облігацій визначаються договором про довірче управління щодо нових облігацій та іншими документами.ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 листопада 2015 р. № 912

УМОВИ
випуску і розміщення (в тому числі додаткових випусків і розміщень) державних деривативів

Умовна сума

1. Кожен державний дериватив має умовну суму в розмірі 1000 доларів США або таку сукупну суму, яка є цілим кратним числом, що дорівнює 1000 доларів США (далі - умовна сума). Початкова сукупна умовна сума державних деривативів становить 3027815000 доларів США. У разі випуску нових державних деривативів сукупна умовна сума державних деривативів відповідно збільшується.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1040 від 18.12.2015}

2. Виплати за державними деривативами залежать від досягнення певних показників валового внутрішнього продукту та показника приросту реального валового внутрішнього продукту за 2019-2038 роки. Умовна сума державних деривативів, що належать їх держателю, використовується з метою розрахунку виплат такому держателю державних деривативів згідно з цими Умовами та для інших цілей. Держателі державних деривативів не мають права на отримання інших виплат сум чи процентів, розрахованих на підставі такої умовної суми.

Виплати за державними деривативами

3. На кожну дату виплати Україна сплачує суму виплати за відповідний звітний рік у доларах США. Держатель кожного державного деривативу має право на отримання пропорційної частки такої суми виплати. Зазначена частка є співвідношенням умовної суми, закріпленої за таким державним деривативом, до сукупної умовної суми всіх державних деривативів, що наявні в обігу на такий момент часу, за умови, що сума будь-якої виплати держателю державних деривативів буде округленою до центів (половина цента округлюється до більшого числа).

4. Виплати за державними деривативами здійснюються за рахунок коштів, передбачених законом про Державний бюджет України на відповідний рік для здійснення виплат за державними деривативами.

Мінімальна умовна вартість

5. Мінімальна умовна вартість одного державного деривативу становить 1000 доларів США та більшу суму, що є цілим числом, кратним 1000 доларів США.

Додаткові випуски і розміщення державних деривативів

6. Облігації та єврооблігації державного підприємства “Фінансування інфраструктурних проектів” згідно з переліком зовнішніх боргових зобов’язань, щодо яких вчинятимуться правочини стосовно зміни умов запозичень (далі - старі облігації), з 12 листопада 2015 р. є погашеними.

Старі облігації, що не були обміняні на зазначену в абзаці першому цього пункту дату на облігації та державні деривативи у зв’язку з тим, що держателями старих облігацій не надано необхідних розпоряджень, анулюються на зазначену дату. Права таких держателів на отримання додаткових облігацій та державних деривативів протягом 150 днів з такої дати підтверджуються записами, що ведуться у кліринговій системі.

Такі держателі старих облігацій мають право подати протягом 150 днів після зазначеної дати свої розпорядження щодо отримання ними додаткових облігацій та державних деривативів.

У разі подання держателями старих облігацій відповідних розпоряджень протягом 150 днів із зазначеної дати випускаються і розміщуються додаткові облігації та державні деривативи, що розподіляються між такими держателями.

Після завершення 150 днів із зазначеної дати держателі старих облігацій, які не подали відповідні розпорядження, не мають права отримати додаткові облігації та державні деривативи. Додаткові облігації та державні деривативи, які держателі старих облігацій мали право отримати, випускаються через 150 днів із зазначеної дати і продаються на ринкових умовах. Кошти, отримані від продажу таких додаткових облігацій та державних деривативів, розподіляються пропорційно через клірингові системи між держателями старих облігацій, які не подали свої розпорядження.

Будь-які платежі, крім зобов’язань щодо розподілення коштів, отриманих від продажу додаткових облігацій та державних деривативів, згідно з цим пунктом не здійснюються. За результатами розподілу таких коштів зобов’язання щодо здійснення будь-яких платежів держателям старих облігацій вважаються повністю виконаними.

Рішення щодо додаткових випусків і розміщень державних деривативів на умовах, що затверджені цією постановою і передбачені у договорі про довірче управління щодо державних деривативів, приймає Кабінет Міністрів України.

Інші умови та терміни

7. Інші умови випуску і розміщення (в тому числі додаткових випусків і розміщень) державних деривативів визначаються договором про довірче управління щодо державних деривативів та іншими документами.

8. Терміни, що вживаються у цих Умовах:

1) базова сума - для кожного звітного року (нижче визначено як t, попередній календарний рік визначено як t-1) сума в доларах США, що розраховується шляхом конвертації сум у гривні в долари США за офіційним середнім обмінним курсом долара США до гривні за період, що становить 60 днів до дати розрахунку, опублікованим на веб-сторінці Національного банку і дорівнює:

якщо показник приросту реального валового внутрішнього продукту у відповідному звітному році є вищим, ніж 3 відсотки та не вищим, ніж 4 відсотки, то:

- 15 відсотків x валовий внутрішній продукт у поточних цінах (для t-1) x (1+дефлятор валового внутрішнього продукту для t) x (показник приросту реального валового внутрішнього продукту (для t) - 3 відсотки); або якщо показник приросту реального валового внутрішнього продукту у відповідному звітному році перевищує 4 відсотки, то:

- 15 відсотків x валовий внутрішній продукт у поточних цінах (для t-1) x (1+дефлятор валового внутрішнього продукту для t) x 1 відсоток + 40 відсотків x валовий внутрішній продукт у поточних цінах (для t-1) x (1+дефлятор валового внутрішнього продукту для t) x (показник приросту реального валового внутрішнього продукту (для t) - 4 відсотки);

- нуль для кожного звітного року, якщо (а) показник приросту реального валового внутрішнього продукту у відповідному звітному році є меншим або дорівнює 3 відсоткам; або (б) валовий внутрішній продукт у поточних цінах у відповідному звітному році є нижчим гривневого еквіваленту 125,4 млрд. доларів США.

У звітних 2019-2023 роках базова сума у будь-якому випадку не повинна перевищувати 1 відсотка валового внутрішнього продукту у поточних цінах у відповідному звітному році;

2) валовий внутрішній продукт у поточних цінах - для кожного звітного року валовий внутрішній продукт у поточних цінах у гривні для такого звітного року, який визначено у Доповіді МВФ про стан і перспективи світової економіки станом на дату розрахунку для такого звітного року (в разі відсутності такої публікації - валовий внутрішній продукт, що визначено в інший спосіб);

3) валовий внутрішній продукт у сталих цінах - для кожного звітного року валовий внутрішній продукт у сталих цінах у гривні для такого звітного року, який визначено у Доповіді МВФ про стан і перспективи світової економіки станом на дату розрахунку для такого звітного року (в разі відсутності такої публікації - валовий внутрішній продукт, що визначено в інший спосіб);

4) визначений відсоток - відсоткове відношення, отримане в результаті поділу сукупної умовної суми державних деривативів, які були випущені відповідно до договору про довірче управління щодо державних деривативів, на максимальну сукупну умовну суму державних деривативів, випуск яких дозволено у відповідний час згідно з договором про довірче управління щодо державних деривативів.

Сукупна умовна сума державних деривативів, які випущено відповідно до договору про довірче управління щодо державних деривативів, вважається сукупною умовною сумою державних деривативів, які випущено відповідно до зазначеного договору у відповідний час, а в разі відсутності такого випуску - сукупною умовною сумою державних деривативів, які у такий час Україна зобов’язана випустити в обмін на припинення (списання) будь-яких зовнішніх боргових зобов’язань.

Максимальна сукупна умовна сума державних деривативів, дозволених для випуску відповідно до договору про довірче управління щодо державних деривативів у відповідний час, є сумою, що зазначена у договорі про довірче управління щодо державних деривативів;

{Абзац третій підпункту 4 пункту 8 в редакції Постанови КМ № 1040 від 18.12.2015}

5) гривневий еквівалент - гривневий еквівалент суми у доларах США за кожен звітний рік, що розраховується із застосуванням денного середньоарифметичного обмінного курсу долара США до гривні, встановленого Національним банком на кожен день протягом такого звітного року, який публікується на веб-сторінці Національного банку (в разі відсутності такої публікації - за курсом,  що визначений в інший спосіб);

6) дата виплати - для кожного звітного року 31 травня другого календарного року, що настає після такого звітного року (якщо такий день є неробочим днем, - наступний робочий день). При цьому першою датою виплати стосовно 2019 звітного року є 31 травня 2021 р., стосовно  2038 звітного року останньою датою виплати є 31 травня 2040 року. Дата виплати за державними деривативами може бути змінена для забезпечення того, щоб така дата завжди припадала на місяць пізніше дати розрахунку за таким звітним роком;

7) дата розрахунку - для кожного звітного року 30 квітня (якщо такий день є неробочим днем, - наступний робочий день) другого календарного року, що настає після такого звітного року. При цьому стосовно 2019 звітного року першою датою розрахунку є 30 квітня 2021 р., а стосовно 2038 звітного року останньою датою розрахунку є 30 квітня 2040 року. У разі коли Доповідь МВФ про стан і перспективи світової економіки не опублікована до 30 квітня включно другого календарного року після звітного року, дата розрахунку коригується так, щоб така дата припадала на останній день календарного місяця року, в якому буде опублікована зазначена доповідь;

8) дефлятор валового внутрішнього продукту - для кожного звітного року означає результат, виражений як відсоткове відношення різниці показника дефлятора валового внутрішнього продукту (t) і показника дефлятора валового внутрішнього продукту (t-1), що поділена на показник дефлятора валового внутрішнього продукту (t-1);

9) довірчий управитель - Бі. Ен. Вай Меллон Корпорейт Трасті Сервісес Лімітед [BNY Mellon Corporate Trustee Services Limited];

10) договір про довірче управління щодо державних деривативів - договір про довірче управління між Україною та довірчим управителем щодо державних деривативів від 12 листопада 2015 р.;

11) Доповідь МВФ про стан і перспективи світової економіки - огляд стану і перспектив світової економіки, який на даний час публікується МВФ щопівроку, та будь-яка інша аналогічна публікація МВФ, що видаватиметься замість Доповіді і міститиме інформацію про Україну, яка є у поточній Доповіді МВФ про стан і перспективи світової економіки;

12) звітний рік - кожний календарний рік з 2019 року до 2038 року (включно);

13) кінцева дата - дата виплати, що припадає на 2040 рік;

14) показник дефлятора валового внутрішнього продукту - для кожного звітного року дорівнює 100 х (валовий внутрішній продукт у поточних цінах / валовий внутрішній продукт у сталих цінах);

15) показник приросту реального валового внутрішнього продукту - щодо кожного звітного року приріст валового внутрішнього продукту у сталих цінах за такий звітний рік, який визначено на дату розрахунку для такого звітного року в Доповіді МВФ про стан і перспективи світової економіки (на даний час під заголовками “валовий внутрішній продукт, сталі ціни, відсоткова зміна”), а в разі відсутності такої публікації - показник, визначений в інший спосіб;

16) сума виплати - для кожного звітного року визначений відсоток базової суми.

9. Сукупна умовна сума всіх випущених державних деривативів (у тому числі нових державних деривативів) не повинна перевищувати 3300480000 доларів США, що становить суму в розмірі 3000480000 доларів США та 300000000 доларів США.

{Умови доповнено пунктом 9 згідно з Постановою КМ № 1040 від 18.12.2015}вгору