Документ 903-2012-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 26.04.2018, підстава - 281-2018-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 3 жовтня 2012 р. № 903
Київ

Деякі питання Національного бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 477 від 27.08.2014
№ 335 від 18.05.2017 - застосовується з 1 січня 2017 року
№ 281 від 18.04.2018}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити:

схему посадових окладів (тарифних ставок) працівників Національного бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами згідно з додатком;

Порядок обчислення стажу роботи для встановлення щомісячної надбавки за вислугу років працівникам Національного бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами, що додається.

2. Установити, що у разі, коли розміри посадових окладів (тарифних ставок) працівників, зазначені у додатку до цієї постанови, нижчі, ніж визначений законом розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року, посадові оклади (тарифні ставки) установлюються на рівні відповідного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року.

{Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 335 від 18.05.2017 - застосовується з 1 січня 2017 року}

3. Надати право директорові Національного бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами (далі - Національне бюро) в межах затвердженого фонду заробітної плати:

1) установлювати:

а) конкретні розміри посадових окладів (тарифних ставок) працівникам відповідно до затвердженої цією постановою схеми посадових окладів (тарифних ставок);

б) посадові оклади заступникам директора Національного бюро, заступникам керівників структурних підрозділів на 5-15 відсотків нижче передбаченого схемою посадового окладу відповідного керівника;

в) надбавки працівникам:

у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (тарифної ставки):

- за високі досягнення у праці;

- за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання);

- за складність, напруженість у роботі.

Конкретні розміри зазначених надбавок установлюються директором Національного бюро виходячи з того, що граничний розмір їх загальної суми на місяць для одного працівника не повинен перевищувати 100 відсотків посадового окладу - для державних експертів з розслідування авіаційних подій, 50 відсотків посадового окладу (тарифної ставки) - для інших працівників.

{Абзац шостий підпункту "в" підпункту 1 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 281 від 18.04.2018}

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначені надбавки скасовуються або їх розмір зменшується;

за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї європейської - у розмірі 10 відсотків, однієї східної, угро-фінської або африканської - 15, двох і більше мов - 25 відсотків посадового окладу.

Надбавка не встановлюється працівникам, для яких вимогами для зайняття посади передбачено знання іноземної мови, що підтверджено відповідним документом;

за почесне звання “заслужений” - у розмірі 20 відсотків посадового окладу.

Надбавка встановлюється працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним почесним званням;

г) доплати працівникам:

у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (тарифної ставки):

- за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників;

- за суміщення професій (посад);

- за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт.

Зазначені види доплат не встановлюються директорові Національного бюро, його заступникам, керівникам структурних підрозділів та їх заступникам;

за науковий ступінь доктора наук - у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу, кандидата наук - у граничному розмірі 15 відсотків посадового окладу.

Зазначена доплата встановлюється працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем. За наявності у працівників двох наукових ступенів доплата встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем.

Відповідність наукового ступеня профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається директором Національного бюро.

Документи, що засвідчують наявність наукового ступеня, повинні відповідати нормам та вимогам, передбаченим законодавством;

ґ) щомісячну надбавку за вислугу років працівникам у відсотках до посадового окладу і залежно від стажу роботи в таких розмірах: понад один рік - 5 відсотків, понад три роки - 10, понад п’ять років - 15, понад 10 років - 20, понад 15 років - 25, понад 20 років - 30, понад 25 років - 40 відсотків;

д) водіям автотранспортних засобів:

надбавку за класність водіям II класу - 10 відсотків, водіям I класу - 25 відсотків установленої тарифної ставки за відпрацьований час;

доплату за ненормований робочий день - у розмірі 25 відсотків тарифної ставки за відпрацьований час;

2) надавати працівникам матеріальну допомогу для оздоровлення під час надання щорічної відпустки та допомогу для вирішення соціально-побутових питань у розмірах, що не перевищують середньомісячної заробітної плати працівника;

3) здійснювати преміювання працівників відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи у межах коштів на оплату праці.

Порядок, умови та розміри преміювання працівників визначаються у положенні про преміювання працівників Національного бюро.

4. Преміювання директора Національного бюро, установлення йому надбавок та доплат до посадового окладу, надання матеріальної допомоги здійснюється у порядку та розмірах, що встановлені цією постановою, за рішенням Міністра Кабінету Міністрів України у межах наявних коштів на оплату праці.

{Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 477 від 27.08.2014; в редакції Постанови КМ № 281 від 18.04.2018}

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 26

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 3 жовтня 2012 р. № 903
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 18 квітня 2018 р. № 281)

СХЕМА
посадових окладів (тарифних ставок) працівників Національного бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами

Найменування посади

Місячний посадовий оклад (тарифна ставка), гривень

Директор

9 210

Начальник управління

5 150-5 515

Начальник відділу у складі управління; завідувач самостійного сектору

5 095-5 355

Завідувач сектору у складі управління; державний експерт з розслідування авіаційних подій

4 970-5 140

Помічник директора

3 900-4 180

Провідні: інженер, фінансист, бухгалтер, економіст, юрисконсульт

3 130-3 390

Водій

2 345-2 360

{Додаток в редакції Постанови КМ № 281 від 18.04.2018}
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 жовтня 2012 р. № 903

ПОРЯДОК
обчислення стажу роботи для встановлення щомісячної надбавки за вислугу років працівникам Національного бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами

1. До стажу роботи, що дає право на встановлення щомісячної надбавки за вислугу років працівникам Національного бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами (далі - Національне бюро), зараховується час роботи на посадах керівних працівників, державних інспекторів, які виконують функції з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами, державних експертів з розслідування авіаційних подій Національного бюро.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 281 від 18.04.2018}

2. До стажу роботи працівників Національного бюро також зараховується час:

роботи на посадах керівників підприємств, установ та організацій системи цивільної авіації України та колишнього СРСР та їх заступників з основного виду діяльності, керівників структурних підрозділів та їх заступників, професіоналів і фахівців;

військової служби у Збройних Силах та інших військових формуваннях;

відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а у разі, коли дитина потребує домашнього догляду, - період відпустки без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більш як до досягнення нею шестирічного віку, або коли дитина хвора на цукровий діабет I типу (інсулінозалежна), - не більш як до досягнення нею 16-річного віку;

підвищення кваліфікації з відривом від роботи, якщо працівник до направлення на підвищення кваліфікації працював у системі цивільної авіації.

3. Документом для обчислення стажу роботи працівника є трудова книжка та інші документи, які відповідно до законодавства підтверджують стаж роботи.вгору