Документ 899/2008, чинний, поточна редакція — Прийняття від 03.10.2008
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 27.10.2008. Подивитися в історії? )

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про Положення про стипендії Президента України
переможцям Міжнародного конкурсу
з української мови імені Петра Яцика

З метою підтримки та заохочення учнівської та студентської
молоді до вивчення української мови п о с т а н о в л я ю:
1. Затвердити Положення про стипендії Президента України
переможцям Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра
Яцика (додається).
2. Кабінету Міністрів України забезпечити виплату стипендій
переможцям VIII Міжнародного конкурсу з української мови імені
Петра Яцика, що відбувся у 2007/2008 навчальному році.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 3 жовтня 2008 року
N 899/2008

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 3 жовтня 2008 року N 899/2008
ПОЛОЖЕННЯ
про стипендії Президента України переможцям Міжнародного
конкурсу з української мови імені Петра Яцика

1. Це Положення визначає порядок призначення та виплати
стипендій Президента України переможцям Міжнародного конкурсу з
української мови імені Петра Яцика (далі - стипендії), заснованих
Указом Президента України від 28 листопада 2007 року N 1155
( 1155/2007 ) "Про деякі заходи щодо піднесення ролі української
мови".
2. Стипендії призначаються переможцям Міжнародного конкурсу з
української мови імені Петра Яцика. Щороку призначається 14
стипендій у розмірі, що визначається Кабінетом Міністрів України.
Стипендії призначаються з 1 вересня кожного року, строком на
один календарний рік.
3. Рішення про визначення переможців Міжнародного конкурсу з
української мови імені Петра Яцика приймається журі цього конкурсу
і подається його організаційним комітетом Міністерству освіти і
науки України.
4. Стипендії призначаються Міністерством освіти і науки
України.
5. Стипендії виплачуються щомісяця Міністерством освіти і
науки України за місцем навчання стипендіата.
У разі вступу стипендіата до професійно-технічного чи вищого
навчального закладу стипендія виплачується йому до закінчення
строку, на який її призначено.
6. Стипендія призначається та виплачується незалежно від
одержання стипендіатом академічної та/або соціальної стипендії,
призначеної відповідно до законодавства.
7. Виплата стипендії припиняється наказом Міністерства освіти
і науки України за поданням керівника відповідного навчального
закладу в разі порушення стипендіатом навчальної дисципліни або
відрахування його з навчального закладу.

Глава Секретаріату
Президента України В.БАЛОГАвгору