Документ 895/2002, поточна редакція — Редакція від 22.01.2005, підстава - 77/2005

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про організацію роботи з підготовки законопроектів
про внесення змін до Конституції України
та виборчих законів
( Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 77/2005 ( 77/2005 ) від 22.01.2005 )

З метою забезпечення дальшого динамічного розвитку
української державності, здійснення політичної реформи, створення
передумов для підвищення реальної ролі партій і структур
громадянського суспільства та впровадження демократичних
інституцій, що відповідають європейській моделі розбудови сучасної
демократичної держави, п о с т а н о в л я ю:
1. Утворити Комісію з опрацювання законопроектів про внесення
змін до Конституції України ( 254к/96-ВР ) та виборчих законів
(далі - Комісія), включивши до її складу представників Верховної
Ради України, Кабінету Міністрів України, органів судової влади,
політичних партій, професійних спілок, інших об'єднань громадян,
провідних вчених та практиків.
Затвердити персональний склад Комісії (додається).
2. Комісії провадити свою роботу з додержанням принципів
прозорості, відкритості та гласності, широкого врахування
громадської думки.
3. Державному комітету інформаційної політики, телебачення і
радіомовлення України забезпечувати широке висвітлення змісту
законопроектів про внесення змін до Конституції України
( 254к/96-ВР ) та виборчих законів, їх роз'яснення та обговорення
у засобах масової інформації, залучення до цього процесу
представників політичних партій, інших об'єднань громадян,
наукових установ, навчальних закладів, різних верств населення,
представників регіонів України.
4. Міністерству закордонних справ України забезпечити
організацію закордонними дипломатичними установами України заходів
щодо інформаційно-аналітичного супроводження та широкого
роз'яснення змісту законопроектів про внесення змін до Конституції
України ( 254к/96-ВР ) та виборчих законів.
5. Покласти матеріально-технічне та інші види забезпечення
діяльності Комісії на Кабінет Міністрів України.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 3 жовтня 2002 року
N 895/2002

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 3 жовтня 2002 року N 895/2002
СКЛАД
Комісії з опрацювання законопроектів про внесення змін
до Конституції України та виборчих законів

ВАСИЛЬЄВ - Перший заступник Голови Геннадій Андрійович Верховної Ради України,
співголова Комісії (за згодою)
МАЛЯРЕНКО - заступник Голови Верховного Василь Тимофійович Суду України - голова Судової
палати у кримінальних справах
Верховного Суду України,
співголова Комісії
МАЛИНКОВИЧ - директор українського Володимир Дмитрович відділення Міжнародного
інституту гуманітарно-політичних
досліджень, голова Комісії зі
сприяння розвитку громадянського
суспільства, секретар Комісії
АВЕР'ЯНОВ - завідувач відділу проблем Вадим Борисович державного управління та
адміністративного права
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
АНДРЕСЮК - перший заступник Голови Борис Павлович Комітету Верховної Ради України
з питань національної безпеки і
оборони, фракція
Соціал-демократичної партії
України (об'єднаної)
БАГРАЄВ - народний депутат України, Микола Георгійович група "Народний вибір"
БОГАТИРЬОВА - народний депутат України, Раїса Василівна фракція "Регіони України"
ВИШИВАНЮК - голова Івано-Франківської Михайло Васильович обласної державної адміністрації
ГАВРИШ - народний депутат України, Степан Богданович депутатська група "Демократичні
ініціативи"
ГАЛЬЧИНСЬКИЙ - Радник Президента України - Анатолій Степанович директор Національного інституту
стратегічних досліджень
ГЕРАСИМЕНКО - Радник Президента України - Ельвіра Георгіївна виконуюча обов'язки Керівника
Головного державно-правового
управління Адміністрації
Президента України
ДОКТОРОВА - заступник Керівника Головного Жанна Павлівна державно-правового управління
Адміністрації Президента
України
ЄВДОКИМОВ - Голова Спілки юристів України, Валерій Олександрович народний депутат України
ЖУКОВСЬКА - віце-президент Спілки адвокатів Ольга Леонідівна України
ЗАДОРОЖНІЙ - Постійний представник Олександр Вікторович Президента України у Верховній
Раді України, народний
депутат України
ЗВАРИЧ - народний депутат України, Роман Михайлович фракція "Наша Україна"
КАРПОВ - народний депутат України, Олександр Миколайович фракція Народно-демократичної
партії
КІВАЛОВ - Голова Вищої ради юстиції, Сергій Васильович президент Одеської національної
юридичної академії,
народний депутат України
КИРИЛЕНКО - народний депутат України, Іван Григорович фракція "Аграрники України"
КОНОНОВ - Голова Партії зелених України Віталій Миколайович (за згодою)
КРАВЧУК - народний депутат України, Леонід Макарович фракція Соціал-демократичної
партії України (об'єднаної)
КРИВЕНКО - заступник голови Судової Віктор Васильович палати у цивільних справах
Верховного Суду України,
Голова Ради суддів України
КРУПКО - заступник Державного секретаря Петро Миколайович Кабінету Міністрів України
КУНІЦИН - Голова Ради міністрів Сергій Володимирович Автономної Республіки Крим
КУРАС - народний депутат України, Іван Федорович фракція "Регіони України",
віце-президент Національної
академії наук України, директор
Інституту політичних і
етнонаціональних досліджень
НАН України
ЛАВРИНОВИЧ - Міністр юстиції України Олександр Володимирович
МАРТИНЕНКО - декан юридичного факультету Петро Федорович Міжнародного Соломонового
університету
НОСОВ - Постійний представник Владислав Васильович Президента України у
Конституційному Суді України
ОЛЕЩЕНКО - перший заступник Керівника В'ячеслав Іванович Головного державно-правового
управління Адміністрації
Президента України
ОНІЩУК - перший заступник Голови Микола Васильович Комітету Верховної Ради України
з питань правової політики,
фракція політичних партій
Промисловців і підприємців України
та "Трудова Україна"
ОСИКА - народний депутат України, Сергій Григорович група "Народовладдя"
ПІДПАЛОВ - заступник Глави Адміністрації Леонід Васильович Президента України
ПОГОРІЛКО - завідувач відділу Віктор Федорович конституційного права та
місцевого самоврядування
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького ПАН України
ПОТАПОВ - народний депутат України, Василь Іванович група "Європейський вибір"
ПОЧЕПЦОВ - Керівник Управління Георгій Георгійович стратегічних ініціатив
Адміністрації Президента
України
СТАШЕВСЬКИЙ - народний депутат України, Станіслав Телісфорович позафракційний
СТЕФАНЮК - перший заступник Голови Володимир Сергійович Верховного Суду України
ТАБАЧНИК - Голова Комітету Верховної Ради Дмитро Володимирович України у закордонних справах,
фракція політичних партій
Промисловців і підприємців
України та "Трудова Україна"
ТАЦІЙ - президент Академії правових Василь Якович наук України
ТИХОНОВ - голова Луганської обласної Віктор Миколайович ради, голова Національної ради
Спілки лідерів місцевих та
регіональних влад України
(за згодою)
ТОДИКА - завідувач кафедри Юрій Миколайович конституційного права
Національної юридичної
академії України імені Ярослава
Мудрого
ТУРЧИНОВ - народний депутат України, Олександр Валентинович фракція Блоку Юлії Тимошенко
ХМІЛЬНЮК - Іллічівський міський голова (за Валерій Якович згодою)
ХОРОШКОВСЬКИЙ - перший заступник Глави Валерій Іванович Адміністрації Президента
України
ШЕВЧУК - заступник Голови Верховного Петро Іванович Суду України
ШЕМШУЧЕНКО - директор Інституту держави і Юрій Сергійович права імені В.М. Корецького
НАН України
ШУМІЛКІН - Харківський міський голова (за Володимир Андрійович згодою)
ЮШКО - Міністр фінансів України Ігор Олегович
ЯНУКОВИЧ - голова Донецької обласної Віктор Федорович державної адміністрації
ЯЦУБА - Державний секретар Кабінету Володимир Григорович Міністрів України
( Склад із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 77/2005
( 77/2005 ) від 22.01.2005 )
Глава Адміністрації
Президента України В.МЕДВЕДЧУКвгору