Документ 887/2000, поточна редакція — Прийняття від 14.07.2000

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про вдосконалення інформаційно-аналітичного
забезпечення Президента України та органів
державної влади

З метою вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення
здійснення конституційних повноважень Президентом України,
органами державної влади, для оперативного інформування засобів
масової інформації та громадськості про актуальні
соціально-економічні та інші проблеми в державі, а також про
заходи, що вживаються для їх вирішення, п о с т а н о в л я ю:
1. Визнати за необхідне створення до кінця 2000 року системи
інформаційно-аналітичного забезпечення Президента України та
органів державної влади, призначеної для:
оперативного одержання Президентом України та органами
державної влади інформації про ситуацію у політичній, економічній,
соціальній, екологічній та інших сферах в Україні, а також
відповідної інформації про ситуацію за межами держави;
забезпечення здійснення в установленому порядку обміну
інформацією між Президентом України та органами державної влади на
основі сучасних телекомунікаційних технологій;
підтримання постійного доступу до існуючих державних
інформаційних систем та інших інформаційних ресурсів;
запровадження на основі сучасних інформаційних технологій
автоматизованої обробки, систематизації та аналізу інформації, яка
використовується для підготовки рішень.
2. Адміністрації Президента України разом з Кабінетом
Міністрів України та Державним управлінням справами підготувати до
1 листопада 2000 року із залученням Національної академії наук
України, провідних вчених та фахівців пропозиції щодо:
структури, порядку формування та використання системи
інформаційно-аналітичного забезпечення Президента України та
органів державної влади;
організаційних та інших заходів, необхідних для забезпечення
створення та ефективної експлуатації зазначеної системи.
3. Кабінету Міністрів України:
забезпечити вирішення питань поетапного дооснащення існуючих
систем одержання та обробки інформації у центральних та місцевих
органах виконавчої влади сучасною комп'ютерною і
телекомунікаційною технікою згідно з вимогами та строками,
визначеними відповідно до статті 2 цього Указу, а також залучення
висококваліфікованих фахівців для обслуговування цієї техніки;
передбачати під час уточнення Державного бюджету на 2000 рік
та формування Державного бюджету України на наступні роки кошти,
необхідні для фінансування робіт, пов'язаних із створенням та
експлуатацією системи інформаційно-аналітичного забезпечення
Президента України та органів державної влади.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 14 липня 2000 року
N 887/2000вгору