Документ 872-2009-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 23.09.2016, підстава - 622-2016-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 19 серпня 2009 р. N 872
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 622 ( 622-2016-п ) від 14.09.2016 }
Про внесення змін до пункту 1 постанови
Кабінету Міністрів України
від 31 травня 2000 р. N 865
{ Додатково див. Постанову КМ
N 426 ( 426-2013-п ) від 19.06.2013 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від
31 травня 2000 р. N 865 ( 865-2000-п ) "Про деякі питання
вдосконалення визначення розмірів заробітку для обчислення пенсії"
(Офіційний вісник України, 2000 р., N 22, ст. 906; 2001 р., N 4,
ст. 129; 2003 р., N 17, ст. 773; 2006 р., N 11, ст. 710) зміни, що
додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 серпня 2009 р. N 872
ЗМІНИ,
що вносяться до пункту 1 постанови
Кабінету Міністрів України
від 31 травня 2000 р. N 865

1. Доповнити пункт після абзацу другого новими абзацами
такого змісту:
"Дія абзаців першого та другого цього пункту не поширюється у
період з 1 червня 2009 р. до 31 травня 2011 р. на сільських,
селищних голів, їх заступників, інших керівних працівників і
спеціалістів апарату сільських і селищних рад, їх виконавчих
органів, яким окремі виплати, що раніше включалися до заробітної
плати для обчислення пенсії відповідно до Закону України "Про
державну службу" ( 3723-12 ) (крім посадових окладів, надбавок за
ранг та вислугу років), не встановлюються згідно з абзацом третім
підпункту 1"в" пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від
9 березня 2006 р. N 268 ( 268-2006-п ) "Про упорядкування
структури та умов оплати праці працівників апарату органів
виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів"
(Офіційний вісник України, 2006 р., N 10, ст. 632, N 29, ст. 2092;
2007 р., N 37, ст. 1455; 2008 р., N 43, ст. 1417; 2009 р., N 39,
ст. 1305).
Для сільських, селищних голів, їх заступників та інших
керівних працівників і спеціалістів апарату сільських і селищних
рад, їх виконавчих органів, яким призначається пенсія у період з
1 червня 2009 р. до 31 травня 2011 р., середньомісячна сума виплат
(крім посадових окладів, надбавок за ранг та вислугу років)
визначається шляхом ділення загальної суми таких виплат за останні
місяці роботи підряд перед зверненням за призначенням пенсії
починаючи з 1 червня 2009 р. на кількість таких місяців. При цьому
для зазначених осіб, яким призначається пенсія у червні 2009 р.,
сума виплат визначається на день призначення пенсії з розрахунку
таких виплат за повний місяць.
За бажанням осіб, зазначених в абзаці четвертому цього
пункту, середньомісячна сума виплат (крім посадових окладів,
надбавок за ранг та вислугу років, а також окремих виплат, які не
встановлюються згідно з абзацом третім підпункту 1"в" пункту 2
постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. N 268)
( 268-2006-п ) визначається за вибором особи, що звернулася за
пенсією, за останні 24 календарні місяці роботи підряд, яка дає
право на даний вид пенсії, перед зверненням за пенсією або за
будь-які 60 календарних місяців такої роботи підряд перед
зверненням за пенсією незалежно від наявності перерв протягом цих
періодів на даній роботі. Середньомісячна сума таких виплат за 24
або 60 календарних місяців визначається шляхом ділення загальної
суми виплат за 24 календарні місяці роботи підряд перед зверненням
за пенсією чи за 60 календарних місяців роботи підряд відповідно
на 24 або на 60. При цьому виплати, одержані до травня 2009 р.
включно, включаються до заробітної плати для обчислення пенсії без
проведення коригування згідно з пунктом 2 цієї постанови.".
У зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом шостим.
2. Доповнити абзац шостий після слів на "державній службі,"
словами і цифрами "а також посадових осіб місцевого
самоврядування, які працювали на виборних посадах в органах
місцевого самоврядування вісім і більше років або протягом повних
двох і більше скликань починаючи із скликання 1990 року,".вгору