Документ 871-2017-р, чинний, поточна редакція — Прийняття від 06.12.2017

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 6 грудня 2017 р. № 871-р
Київ

Про затвердження плану дій на 2017-2019 роки поетапного створення додаткових місць у закладах освіти для дітей дошкільного віку

1. Затвердити:

план дій на 2017-2019 роки поетапного створення додаткових місць у закладах освіти для дітей дошкільного віку, що додається;

очікувані кількісні показники створення додаткових місць у закладах освіти в 2017-2019 роках для дітей дошкільного віку згідно з додатком.

2. Міністерствам, обласним та Київській міській державним адміністраціям:

забезпечити під час формування переліків інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку та заходів щодо соціально-економічного розвитку територій включення до них у першочерговому порядку видатків на виконання плану дій, затвердженого цим розпорядженням;

забезпечити виконання плану дій, затвердженого цим розпорядженням, за рахунок та в межах видатків державного та місцевих бюджетів, а також за рахунок інших не заборонених законодавством джерел фінансування;

подавати щороку до 1 лютого Міністерству освіти і науки інформацію про стан виконання плану дій, затвердженого цим розпорядженням, для її узагальнення та подання до 1 березня Кабінетові Міністрів України та Міністерству економічного розвитку і торгівлі.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 6 грудня 2017 р. № 871-р

ПЛАН ДІЙ
на 2017-2019 роки поетапного створення додаткових місць у закладах освіти для дітей дошкільного віку

Найменування

Значення показника

усього

у тому числі за роками

кількість закладів

кількість місць в них

2017

2018

2019

кількість закладів

кількість місць в них

кількість закладів

кількість місць в них

кількість закладів

кількість місць в них

1. Відкриття нових комунальних закладів освіти (закладів дошкільної освіти або дошкільних відділень в інших закладах освіти), усього

228

23202

37

4377

77

7430

114

11395

у тому числі за регіонами:

Вінницька

8

845

2

285

6

560Волинська

10

872

3

182

5

555

2

135

Дніпропетровська

22

2635

2

290

9

1035

11

1310

Донецька

3

285

3

285

Житомирська

17

11109

550

8

560

Закарпатська

19

900

2

95

5

360

12

445

Запорізька

2

3351

75

1

260

Івано-Франківська

15

1330

5

765

4

290

6

275

Кіровоградська

2

200

2

200

Київська

22

3510

5

830

6

775

11

1905

Луганська

Львівська

21

1540

5

340

7

550

9

650

Миколаївська

4

6601

280

3

380

Одеська

14

19303

480

11

1450

Полтавська

7

455

2

190

2

20

3

245

Рівненська

30

2720

3

135

11

1065

16

1520

Сумська

Тернопільська

8

4901

15

7

475

Харківська

4

335

2

195

1

100

1

40

Херсонська

1

60

1

60

Хмельницька

7

870

1

120

3

430

3

320

Черкаська

Чернівецька

4

480

2

300

1

100

1

80

Чернігівська

1

280

1

280

м. Київ

7

1360

3

650

2

190

2

520

2. Реорганізація закладів освіти із створенням дошкільних відділень

332

9651

123

3493

136

4135

73

2023

у тому числі за регіонами:

Вінницька

6

158

2

42

1

24

3

92

Волинська

8

228

2

40

4

128

2

60

Дніпропетровська

7

685

3

405

4

280Донецька

12

350

1

95

10

235

1

20

Житомирська

8

166

1

16

6

112

1

38

Закарпатська

23

700

6

290

13

295

4

115

Запорізька

5

225

4

1451

80

Івано-Франківська

30

869

8

201

14

468

8

200

Кіровоградська

14

390

3

60

6

235

5

95

Київська

19

505

10

235

7

230

2

40

Луганська

8

160

4

80

3

60

1

20

Львівська

39

1120

24

480

5

375

10

265

Миколаївська

13

303

7

156

4

104

2

43

Одеська

32

909

9

364

11

245

12

300

Полтавська

17

321

8

151

7

120

2

50

Рівненська

17

464

7

129

7

220

3

115

Сумська

2

70

1

55

1

15Тернопільська

18

440

8

185

9

225

1

30

Харківська

21

545

6

163

10

262

5

120

Херсонська

4

753

60

1

15

Хмельницька

2

35

1

20

1

15Черкаська

2

40

1

201

20

Чернівецька

14

540

4

100

5

195

5

245

Чернігівська

10

273

3

61

4

152

3

60

м. Київ

1

801

803. Відкриття приватних закладів дошкільної освіти

47

3032

15

1073

15

718

17

1241

у тому числі за регіонами:

Вінницька

Волинська

Дніпропетровська

Донецька

Житомирська

Закарпатська

1

15

1

15

Запорізька

Івано-Франківська

1

20

1

20

Кіровоградська

Київська

23

2075

7

720

7

375

9

980

Луганська

Львівська

3

320

1

180

1

80

1

60

Миколаївська

Одеська

10

300

2

60

4

120

4

120

Полтавська

Рівненська

Сумська

Тернопільська

1

40

1

40

Харківська

6

152

2

28

2

83

2

41

Херсонська

Хмельницька

1

50

1

50

Черкаська

Чернівецька

Чернігівська

м. Київ

1

601

604. Реконструкція закладів дошкільної освіти, усього

246

14274

58

3789

110

6226

78

4259

у тому числі за регіонами:

Вінницька

2

951

20

1

75

Волинська

11

425

5

123

5

262

1

40

Дніпропетровська

12

910

8

775

4

135Донецька

1

1801

180Житомирська

13

629

1

46

10

467

2

116

Закарпатська

13

5708

435

5

135

Запорізька

18

1502

3

407

10

700

5

395

Івано-Франківська

11

540

1

20

3

90

7

430

Кіровоградська

5

270

1

20

2

130

2

120

Київська

18

1875

6

415

7

830

5

630

Луганська

1

301

30Львівська

17

1105

5

520

8

405

4

180

Миколаївська

8

3963

238

5

158

Одеська

13

465

3

160

2

75

8

230

Полтавська

3

1472

122

1

25

Рівненська

33

1415

5

290

14

510

14

615

Сумська

6

450

1

70

3

200

2

180

Тернопільська

10

423

4

128

3

135

3

160

Харківська

2

1252

125Херсонська

9

302

1

80

5

132

3

90

Хмельницька

12

545

4

145

4

250

4

150

Черкаська

2

50

1

20

1

30Чернівецька

Чернігівська

2

701

40

1

30

м. Київ

24

1755

9

570

10

685

5

500

5. Відновлення діяльності закладів дошкільної освіти, що тривалий час використовувалися не за призначенням, усього

134

12781

27

2753

55

5500

52

4528

у тому числі за регіонами:

Вінницька

Волинська

4

3952

230

2

165

Дніпропетровська

Донецька

3

390

1

220

2

170Житомирська

10

755

1

320

3

140

6

295

Закарпатська

4

560

3

4351

125

Запорізька

8

800

3

3005

500

Івано-Франківська

4

1903

165

1

25

Кіровоградська

3

1951

20

2

175

Київська

5

315

2

65

2

100

1

150

Луганська

2

3702

370Львівська

16

1015

2

60

6

625

8

330

Миколаївська

2

2851

120

1

165

Одеська

11

1200

2

95

7

950

2

155

Полтавська

2

751

15

1

60

Рівненська

4

465

2

140

1

125

1

200

Сумська

6

5072

120

4

387

Тернопільська

10

460

1

20

5

270

4

170

Харківська

14

1018

4

283

7

490

3

245

Херсонська

Хмельницька

1

15

1

15

Черкаська

1

240

1

240

Чернівецька

3

280

1

120

1

80

1

80

Чернігівська

2

136

2

136

м. Київ

19

3115

4

680

9

1510

6

925

6. Відкриття закладів дошкільної освіти у пристосованих приміщеннях

180

6299

48

1324

63

2316

69

2659

у тому числі за регіонами:

Вінницька

11

325

3

60

4

90

4

175

Волинська

16

626

5

170

2

155

9

301

Дніпропетровська

Донецька

3

100

2

60

1

40Житомирська

21

390

2

45

13

220

6

125

Закарпатська

5

1101

20

4

90

Запорізька

2

45

1

25

1

20Івано-Франківська

6

195

4

130

1

40

1

25

Кіровоградська

8

160

1

10

1

20

6

130

Київська

7

6804

380

3

300

Луганська

1

1201

120Львівська

17

840

1

50

8

280

8

510

Миколаївська

4

86

1

15

1

15

2

56

Одеська

10

394

1

40

4

147

5

207

Полтавська

8

230

2

30

3

90

3

110

Рівненська

15

532

7

227

3

150

5

155

Сумська

1

301

30Тернопільська

12

312

6

132

2

40

4

140

Харківська

7

239

3

86

4

153Херсонська

Хмельницька

4

134

2

68

1

36

1

30

Черкаська

2

20

2

20

Чернівецька

11

455

2

70

5

215

4

170

Чернігівська

8

241

4

71

2

55

2

115

м. Київ

1

35

1

35

7. Інші шляхи створення закладів дошкільної освіти (груп), зокрема відновлення діяльності закладів, що функціонували, реорганізація із перепрофілюванням у заклад дошкільної освіти

85

3452

34

1995

20

547

31

910

у тому числі за регіонами:

Вінницька

6

300

3

120

2

60

1

120

Волинська

Дніпропетровська

Донецька

2

100

1

201

80

Житомирська

Закарпатська

2

402

40Запорізька

Івано-Франківська

Кіровоградська

Київська

Луганська

1

1101

110Львівська

45

1985

17

1460

4

40

24

485

Миколаївська

Одеська

Полтавська

Рівненська

2

50

2

50

Сумська

7

340

2

120

3

140

2

80

Тернопільська

5

115

2

35

2

40

1

40

Харківська

1

70

1

70

Херсонська

Хмельницька

Черкаська

1

171

17Чернівецька

10

265

4

80

4

80

2

105

Чернігівська

м. Київ

3

60

2

40

1

208. Відкриття додаткових груп у функціонуючих закладах дошкільної освіти

1176

23456

469

9380

415

8122

292

5954

у тому числі за регіонами:

Вінницька

19

422

4

80

8

160

7

182

Волинська

40

831

10

211

15

295

15

325

Дніпропетровська

56

1099

16

299

20

400

20

400

Донецька

27

528

6

105

12

243

9

180

Житомирська

40

775

8

160

26

516

6

99

Закарпатська

41

750

11

155

19

375

11

220

Запорізька

23

428

15

273

5

95

3

60

Івано-Франківська

33

720

9

200

15

310

9

210

Кіровоградська

45

882

20

422

16

295

9

165

Київська

54

1205

29

585

13

265

12

355

Луганська

21

390

12

195

5

105

4

90

Львівська

128

2446

86

1696

26

445

16

305

Миколаївська

54

1028

12

187

20

400

22

441

Одеська

51

1021

14

276

22

455

15

290

Полтавська

21

373

11

201

6

101

4

71

Рівненська

44

913

19

395

16

332

9

186

Сумська

23

435

10

175

8

155

5

105

Тернопільська

42

832

8

200

25

442

9

190

Харківська

93

2247

44

1126

21

451

28

670

Херсонська

33

620

7

125

15

280

11

215

Хмельницька

42

662

7

131

16

288

19

243

Черкаська

45

867

8

178

23

432

14

257

Чернівецька

37

755

15

295

11

235

11

225

Чернігівська

23

432

10

185

11

212

2

35

м. Київ

141

2795

78

1525

41

835

22

435


Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 6 грудня 2017 р. № 871-р

ОЧІКУВАНІ
кількісні показники створення додаткових місць у закладах освіти в 2017-2019 роках для дітей дошкільного віку

Найменування

Значення показника

усього

у тому числі за роками

кількість закладів

кількість місць в них

2017

2018

2019

кількість закладів

кількість місць в них

кількість закладів

кількість місць в них

кількість закладів

кількість місць в них

1. Відкриття нових комунальних закладів освіти (закладів дошкільної освіти або дошкільних відділень в інших закладах освіти)

228

23202

37

4377

77

7430

114

11395

2. Реорганізація закладів освіти із створенням дошкільних відділень

332

9651

123

3493

136

4135

73

2023

3. Відкриття приватних закладів дошкільної освіти

47

3032

15

1073

15

718

17

1241

4. Реконструкція закладів дошкільної освіти

246

14274

58

3789

110

6226

78

4259

5. Відновлення діяльності закладів дошкільної освіти, що тривалий час використовувалися не за призначенням

134

12781

27

2753

55

5500

52

4528

6. Відкриття закладів дошкільної освіти у пристосованих приміщеннях

180

6299

48

1324

63

2316

69

2659

7. Інші шляхи створення закладів дошкільної освіти (груп), зокрема відновлення діяльності закладів, що функціонували, реорганізація із перепрофілюванням у заклад дошкільної освіти

85

3452

34

1995

20

547

31

910

8. Відкриття додаткових груп у функціонуючих закладах дошкільної освіти

1176

23456

469

9380

415

8122

292

5954
вгору