Документ 865-2000-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 23.09.2016, підстава - 622-2016-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 31 травня 2000 р. N 865
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 622 ( 622-2016-п ) від 14.09.2016 }
Про деякі питання вдосконалення визначення
розмірів заробітку для обчислення пенсії
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 48 ( 48-2001-п ) від 24.01.2001
N 581 ( 581-2003-п ) від 23.04.2003
N 1997 ( 1997-2003-п ) від 24.12.2003
N 688 ( 688-2004-п ) від 26.05.2004
N 646 ( 646-2005-п ) від 27.07.2005
N 269 ( 269-2006-п ) від 09.03.2006
N 332 ( 332-2006-п ) від 15.03.2006
N 288 ( 288-2008-п ) від 02.04.2008
N 872 ( 872-2009-п ) від 19.08.2009
N 35 ( 35-2012-п ) від 25.01.2012
N 166 ( 166-2012-п ) від 29.02.2012
N 112 ( 112-2014-п ) від 25.03.2014
N 1013 ( 1013-2015-п ) від 09.12.2015 }
{ Додатково див. Постанову КМ
N 426 ( 426-2013-п ) від 19.06.2013 }

{ У тексті Постанови слова "(утримання)", "(утриманням)"
виключено згідно з Постановою КМ N 581 ( 581-2003-п )
від 23.04.2003 }
{ У тексті Постанови слова "Міністерство праці та соціальної
політики" в усіх відмінках замінити словами "Міністерство
соціальної політики" у відповідному відмінку згідно з
Постановою КМ N 35 ( 35-2012-п ) від 25.01.2012 }

З метою вдосконалення визначення розмірів заробітку для
обчислення пенсії Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Установити, що розмір виплат (крім посадових окладів,
надбавок за ранг або кваліфікаційні класи, класний чин або
спеціальні звання, вислугу років), що включаються в заробіток для
обчислення пенсії відповідно до Закону України "Про державну
службу" ( 3723-12 ), визначається за вибором того, хто звернувся
за пенсією за будь-які 60 календарних місяців роботи, яка дає
право на даний вид пенсії, підряд перед зверненням за пенсією.
Середньомісячна сума зазначених виплат за 60 календарних місяців
визначається шляхом ділення загальної суми цих виплат на 60.
{ Абзац перший пункту 1 в редакції Постанови КМ N 112
( 112-2014-п ) від 25.03.2014 }
У разі зміни структури заробітної плати з одночасним
підвищенням посадових окладів працівникам апарату органів
виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих
органів, органів прокуратури, судів та інших органів виплати,
одержані особою за період до зміни структури заробітної плати,
включаються в заробіток для обчислення пенсії відповідно до абзацу
першого цього пункту без коригування згідно з пунктом 2 цієї
постанови. { Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ
N 269 ( 269-2006-п ) від 09.03.2006 }
Дія абзаців першого та другого цього пункту не поширюється на
сільських, селищних голів, їх заступників, інших керівних
працівників і спеціалістів апарату сільських і селищних рад, їх
виконавчих органів, яким окремі виплати, що раніше включалися до
заробітної плати для обчислення пенсії відповідно до Закону
України "Про державну службу" ( 3723-12 ) (крім посадових окладів,
надбавок за ранг та вислугу років), не встановлюються згідно з
абзацом третім підпункту 1"в" пункту 2 постанови Кабінету
Міністрів України від 9 березня 2006 р. N 268 ( 268-2006-п ) "Про
упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату
органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших
органів" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 10, ст. 632, N 29,
ст. 2092; 2007 р., N 37, ст. 1455; 2008 р., N 43, ст. 1417; 2009
р., N 39, ст. 1305). { Пункт 1 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 872 ( 872-2009-п ) від 19.08.2009; із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 166 ( 166-2012-п ) від
29.02.2012 }
Для осіб, зазначених в абзаці третьому цього пункту,
середньомісячна сума виплат (крім посадових окладів, надбавок за
ранг та вислугу років, а також окремих виплат, які не
встановлюються згідно з абзацом третім підпункту 1 "в" пункту 2
постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. N 268
( 268-2006-п ) "Про упорядкування структури та умов оплати праці
працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури,
судів та інших органів" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 10,
ст. 632) визначається за вибором особи, що звернулася за пенсією,
за будь-які 60 календарних місяців такої роботи підряд перед
зверненням за пенсією незалежно від наявності перерв протягом цих
періодів на даній роботі. Середньомісячна сума зазначених виплат
за 60 календарних місяців роботи підряд перед зверненням за
пенсією визначається шляхом ділення загальної суми таких виплат на
60. При цьому виплати, одержані до 31 травня 2009 р. включно,
включаються до заробітної плати для обчислення пенсії без
проведення коригування згідно з пунктом 2 цієї постанови. { Пункт
1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 872 ( 872-2009-п )
від 19.08.2009; в редакції Постанови КМ N 166 ( 166-2012-п ) від
29.02.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 112
( 112-2014-п ) від 25.03.2014 }
За бажанням осіб, зазначених в абзаці третьому цього пункту,
які починаючи з 1 червня 2009 р. не мають 60 календарних місяців
роботи підряд, яка дає право на даний вид пенсії, перед зверненням
за пенсією, середньомісячна сума виплат (крім посадових окладів,
надбавок за ранг та вислугу років) визначається шляхом ділення
загальної суми таких виплат за наявні місяці роботи починаючи з 1
червня 2009 р. на кількість таких місяців. { Пункт 1 доповнено
абзацом згідно з Постановою КМ N 872 ( 872-2009-п ) від
19.08.2009; в редакції Постанови КМ N 166 ( 166-2012-п ) від
29.02.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 112
( 112-2014-п ) від 25.03.2014 }
За бажанням осіб, які мають не менше 20 років стажу роботи на
посадах, віднесених до категорій посад державних службовців, і які
на момент виходу на пенсію не перебувають на державній службі, а
також посадових осіб місцевого самоврядування, які працювали на
виборних посадах в органах місцевого самоврядування вісім і більше
років або протягом повних двох і більше скликань починаючи із
скликання 1990 року і на момент виходу на пенсію не перебувають
на службі в органах місцевого самоврядування, розмір зазначених в
абзаці першому цього пункту виплат може визначатися також у
порядку, передбаченому у підпункті 2 пункту 4 цієї постанови.
{ Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 581
( 581-2003-п ) від 23.04.2003; із змінами, внесеними згідно з
Постановами КМ N 872 ( 872-2009-п ) від 19.08.2009, N 166
( 166-2012-п ) від 29.02.2012 } ( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 48
( 48-2001-п ) від 24.01.2001, N 581 ( 581-2003-п ) від
23.04.2003 )
2. Порядок коригування виплат, зазначених у пункті 1 цієї
постанови, при призначенні пенсії встановлюється Міністерством
соціальної політики разом з Міністерством фінансів.
3. Посадовий оклад, надбавка за ранг або кваліфікаційні
класи, класний чин або спеціальні звання, вислугу років під час
призначення пенсії у порядку та на умовах, передбачених Законом
України "Про державну службу" ( 3723-12 ), враховуються в
розмірах, установлених на день призначення пенсії. { Пункт 3 в редакції Постанови КМ N 166 ( 166-2012-п ) від
29.02.2012 }

{ Пункт 4 виключено на підставі Постанови КМ N 1013
( 1013-2015-п ) від 09.12.2015 - застосовується з 01.12.2015 }

5. Форма довідки про заробітну плату, що подається для
призначення пенсії державним службовцям, затверджується правлінням
Пенсійного фонду України за погодженням з Міністерством соціальної
політики. { Абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 288 ( 288-2008-п ) від 02.04.2008; в редакції
Постанови КМ N 1013 ( 1013-2015-п ) від 09.12.2015 -
застосовується з 01.12.2015 }
У разі ліквідації державного органу довідку видає орган, який
є правонаступником, а у разі його відсутності та перейменування
(відсутності) посад довідка видається у порядку, встановленому
Міністерством соціальної політики за погодженням з Головним
управлінням державної служби. { Постанову доповнено пунктом 5 згідно з Постановою КМ N 581
( 581-2003-п ) від 23.04.2003 }
6. У всіх випадках призначення пенсій заробіток для
призначення пенсії не може перевищувати сум заробітної плати, на
які нараховується єдиний внесок на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування, на момент призначення пенсій. { Постанову доповнено пунктом 6 згідно з Постановою КМ N 581
( 581-2003-п ) від 23.04.2003; в редакції Постанови КМ N 1013
( 1013-2015-п ) від 09.12.2015 - застосовується з 01.12.2015 }
7. Міністерству соціальної політики надавати роз'яснення щодо
застосування цієї постанови. { Постанову доповнено пунктом 7 згідно з Постановою КМ N 581
( 581-2003-п ) від 23.04.2003 }
Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО
Інд. 26вгору