Документ 864-2015-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 28.10.2015
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 04.11.2016. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 28 жовтня 2015 р. № 864
Київ

Про внесення змін до Порядку ведення Єдиного реєстру товарно-транспортних накладних на переміщення спирту етилового та алкогольних напоїв

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до Порядку ведення Єдиного реєстру товарно-транспортних накладних на переміщення спирту етилового та алкогольних напоїв, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2013 р. № 806 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 87, ст. 3219; 2014 р., № 69, ст. 1926), зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності через рік з дня її опублікування.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 75
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 жовтня 2015 р. № 864

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку ведення Єдиного реєстру товарно-транспортних накладних на переміщення спирту етилового та алкогольних напоїв

1. Абзац другий пункту 2 викласти в такій редакції:

“здійснює заходи із створення Реєстру шляхом адаптації його до автоматизованої системи “Єдине вікно подання електронної звітності”, обміну інформацією з інформаційними системами правоохоронних органів відповідно до укладених договорів про інформаційне співробітництво за рахунок асигнувань, передбачених на утримання Реєстру;”.

2. Пункти 3 і 4 викласти в такій редакції:

“3. Терміни, що вживаються в цьому Порядку, мають таке значення:

1) програмний продукт - набір комп’ютерних програм і пов’язаних з ними даних, що дають змогу:

формувати в електронній формі з використанням електронного цифрового підпису за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення товарно-транспортні накладні на переміщення спирту етилового та алкогольних напоїв (далі - товарно-транспортні накладні);

подавати товарно-транспорті накладні до Реєстру;

реєструвати товарно-транспортні накладні в Реєстрі;

переглядати внесену до Реєстру інформацію товарно-транспортних накладних та друкувати її;

2) реєстраційний номер - унікальний порядковий номер, присвоєний автоматично під час реєстрації товарно-транспортної накладної в Реєстрі.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Податковому кодексі України та Законах України “Про електронний цифровий підпис” і “Про електронні документи та електронний документообіг”.

4. Товарно-транспортна накладна повинна бути сформована належним чином з дотриманням вимог законодавства.”.

3. Пункт 8 виключити.

4. Пункти 11 і 12 викласти в такій редакції:

“11. Для формування та подання товарно-транспортних накладних до Реєстру адміністратор Реєстру безоплатно надає суб’єктам господарювання спеціалізоване програмне забезпечення.

12. Суб’єкт господарювання формує товарно-транспортні накладні у форматі (відповідно до стандарту), затвердженому в установленому законодавством порядку.

Після складення товарно-транспортних накладних на них накладаються електронні цифрові підписи в такому порядку: перший - електронний цифровий підпис бухгалтера або особи, відповідальної за облік відвантажених матеріальних цінностей, другий - електронний цифровий підпис керівника або особи, на яку покладено відповідні обов’язки, третій - електронний цифровий підпис, що є аналогом відбитка печатки (за наявності).

Для надання права підпису товарно-транспортних накладних зазначеним особам суб’єкт господарювання подає контролюючому органу за місцем реєстрації посилені сертифікати відкритих ключів електронного цифрового підпису таких осіб.

Підтвердженням факту реєстрації товарно-транспортних накладних у Реєстрі є наявність квитанції в електронній формі.”.

5. Абзац третій пункту 18 виключити.вгору