Про затвердження Порядку оплати праці членів окружних та дільничних виборчих комісій з виборів народних депутатів України
Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок, Форма типового документа, Договір, Довідка від 05.09.2012848
Документ 848-2012-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 24.05.2017, підстава - 335-2017-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 5 вересня 2012 р. № 848
Київ

Про затвердження Порядку оплати праці членів окружних та дільничних виборчих комісій з виборів народних депутатів України

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 909 від 01.10.2012
№ 703 від 17.12.2014
№ 335 від 18.05.2017 - застосовується з 1 січня 2017 року}

Відповідно до статті 47 Закону України “Про вибори народних депутатів України” Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок оплати праці членів окружних та дільничних виборчих комісій з виборів народних депутатів України, що додається.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 вересня 2012 р. № 848

ПОРЯДОК
оплати праці членів окружних та дільничних виборчих комісій з виборів народних депутатів України

1. Голова, заступник голови, секретар або інші члени окружної чи дільничної виборчої комісії з виборів народних депутатів України (далі - виборча комісія) (загальною кількістю не більше трьох осіб) за рішенням виборчої комісії протягом періоду повноважень виборчої комісії або частини цього періоду можуть здійснювати свої повноваження на платній основі відповідно до частини шостої статті 36 Закону України “Про вибори народних депутатів України” на підставі договору про виконання обов'язків члена виборчої комісії з виборів народних депутатів України, укладеного з окружною виборчою комісією, за формою згідно з додатком 1.

Голова, заступник голови, секретар або інші члени дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці (загальною кількістю не більше трьох осіб) за рішенням виборчої комісії, яке затверджується Центральною виборчою комісією, протягом періоду повноважень виборчої комісії або частини цього періоду можуть здійснювати свої повноваження на платній основі на підставі договору, укладеного з відповідною закордонною дипломатичною установою України, яка здійснює фінансове забезпечення зазначеної комісії для підготовки та проведення виборів народних депутатів України.

{Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 909 від 01.10.2012}

2. Для укладення цивільно-правового договору:

1) член виборчої комісії, який є, зокрема, фізичною особою - підприємцем, пенсіонером, особою, яка тимчасово не працює, особою, визнаною в установленому законом порядку безробітною, чи особою, звільненою від виконання виробничих або службових обов'язків за основним місцем роботи, подає до окружної виборчої комісії такі документи:

копію сторінок паспорта, на яких зазначені прізвище, ім'я, по батькові, дата та місце народження, серія, номер паспорта, ким і коли виданий паспорт, відмітка про реєстрацію місця проживання;

копію довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податку (серія та номер паспорта - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття такого номера та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);

2) член виборчої комісії, звільнений від виконання виробничих або службових обов'язків за основним місцем роботи, подає до окружної виборчої комісії разом із зазначеними у підпункті 1 цього пункту документами також такі документи:

довідку про звільнення від виконання виробничих або службових обов'язків за основним місцем роботи;

довідку з основного місця роботи про середню заробітну плату, розмір якої обчислюється відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. № 100 (ЗП України, 1995 р., № 4, ст. 111). Така довідка подається членом виборчої комісії до окружної виборчої комісії протягом п'яти днів з дня затвердження виборчою комісією вищого рівня рішення виборчої комісії про здійснення ним повноважень у виборчій комісії на платній основі.

3. Оплата праці члена виборчої комісії провадиться:

особи, звільненої від виконання виробничих або службових обов'язків за основним місцем роботи - на підставі довідки з основного місця роботи про середню заробітну плату, розмір якої обчислюється згідно з Порядком обчислення середньої заробітної плати, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. № 100 (ЗП України, 1995 р., № 4, ст. 111);

фізичної особи - підприємця, пенсіонера, особи, яка тимчасово не працює, або особи, визнаної в установленому законом порядку безробітною, - згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 28 липня 2004 р. № 966 “Про умови оплати праці членів виборчих комісій” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 31, ст. 2063).

4. Оплата праці члена виборчої комісії, який здійснює свої повноваження у комісії на платній основі, провадиться раз на місяць окружною виборчою комісією на підставі табеля обліку робочого часу, зокрема шляхом перерахування коштів через установу банку або відділення зв'язку на особистий картковий або інший рахунок за заявою члена виборчої комісії. Послуги, пов'язані з перерахуванням зазначеної виплати через установу банку або відділення зв'язку, оплачуються за рахунок коштів члена виборчої комісії.

У разі коли член виборчої комісії здійснює свої повноваження на платній основі не повний календарний місяць або з різних причин відбулося дострокове припинення дії договору про виконання обов'язків члена виборчої комісії, його робота оплачується пропорційно відпрацьованому часу.

Оплата праці члена дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці провадиться в іноземній валюті держави місцезнаходження відповідної закордонної дипломатичної установи України виходячи з офіційного курсу гривні, встановленого Національним банком на дату проведення відповідних виплат, у розмірах, затверджених постановою Кабінету Міністрів України  від 28 липня 2004 р. № 966 “Про умови оплати праці членів виборчих комісій” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 31, ст. 2063).

{Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 909 від 01.10.2012}

5. Оплата праці членів виборчих комісій (у тому числі тих, які здійснюють повноваження не на платній основі) у день голосування і у дні встановлення підсумку голосування провадиться:

для членів окружних виборчих комісій - не більше ніж за три дні;

для членів дільничних виборчих комісій - не більше ніж за два дні.

Підставою для оплати праці члена виборчої комісії у день голосування та у дні встановлення підсумку голосування є табель обліку робочого часу.

Строком закінчення встановлення дільничними виборчими комісіями підсумку голосування є дата прийняття окружною виборчою комісією протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці в загальнодержавному багатомандатному окрузі в межах одномандатного округу та протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці в одномандатному окрузі.

Строком закінчення встановлення окружною виборчою комісією підсумку голосування є дата складення протоколу про підсумок голосування в загальнодержавному багатомандатному окрузі в межах одномандатного округу та протоколу про підсумок голосування в одномандатному окрузі.

У разі здійснення окружною виборчою комісією повторного підрахунку голосів виборців на відповідній виборчій дільниці в одномандатному виборчому окрузі обмеження щодо кількості днів не застосовується. Оплата праці членів відповідних окружних виборчих комісій (у тому числі тих, які здійснюють повноваження не на платній основі) провадиться за дні проведення повторного підрахунку голосів виборців відповідно до затвердженого графіка в розмірі не більш як 14 відсотків прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року, за кожний відпрацьований день.

{Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 703 від 17.12.2014; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 335 від 18.05.2017 - застосовується з 1 січня 2017 року}

6. Членам виборчих комісій протягом усього періоду повноважень виборчої комісії на їх вимогу видається довідка про виконання обов'язків члена виборчої комісії для подання на вимогу органів державної служби зайнятості, Пенсійного фонду України тощо за формою згідно з додатком 2.Додаток 1
до Порядку

ДОГОВІР
про виконання обов'язків члена виборчої комісії з виборів народних депутатів УкраїниДодаток 2
до Порядку

ДОВІДКАвгору