Про утворення Державної інспекції зв'язку
Постанова Кабінету Міністрів України від 31.08.2005844
Документ 844-2005-п, перша редакція — Прийняття від 31.08.2005
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 31 серпня 2005 р. N 844
Київ
Про утворення Державної інспекції зв'язку

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Утворити у складі Національної комісії з питань
регулювання зв'язку Державну інспекцію зв'язку як урядовий орган
державного управління.
2. Національній комісії з питань регулювання зв'язку подати у
місячний строк Кабінетові Міністрів України проект Положення про
Державну інспекцію зв'язку і пропозиції стосовно внесення
відповідних змін до законодавчих актів.
3. Внести у додатки до постанов Кабінету Міністрів України
зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 40

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 серпня 2005 р. N 844
ЗМІНИ,
що вносяться у додатки до постанов
Кабінету Міністрів України

1. У додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України від
26 лютого 2000 р. N 403 ( 403-2000-п ) "Про затвердження граничної
чисельності працівників апарату міністерств, інших центральних
органів виконавчої влади і підпорядкованих їм територіальних
органів та встановлення ліміту легкових автомобілів, що їх
обслуговують" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 9, ст. 339;
2001 р., N 20, ст. 851; 2004 р., N 39, ст. 2588; 2005 р., N 27,
ст. 1564) у позиції "Національна комісія з питань регулювання
зв'язку" цифри "160" замінити цифрами "310".
2. У додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України від
2 квітня 2001 р. N 314 ( 314-2001-п ) "Про встановлення ліміту
легкових автомобілів, що обслуговують державні органи" (Офіційний
вісник України, 2001 р., N 14, ст. 602; 2005 р., N 30, ст. 1796) у
позиції "Національна комісія з питань регулювання зв'язку" цифру
"4" замінити цифрами "15".вгору